ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Функції маркетингу на підприємстві
       

   

  Маркетинг

  Просуществленіе концепції маркетингу на підприємстві вимагає створення такоїорганізаційної структури, яка дозволила б реалізувати цю концепцію.
  В даний час без системи маркетингових служб, що забезпечуютьпроведення маркетингових досліджень з вивчення перспектив попиту,вимог до властивостей і якості товару, тенденцій цих вимог підвпливом зміни умов життя, виробникам важко вижити вконкурентній боротьбі. Кінцевою метою функціонування маркетингових службє підпорядкування всієї господарської та комерційної діяльностіпідприємства законам існування та розвитку ринку. У цьому зацікавленіяк виробники, так і споживачі продукції.

  Вибір оптимальної структури служби маркетингу доцільновиробляти, крім інших факторів, залежно від розміру підприємства.

  Підрозділи служби маркетингу тісно пов'язані між собою. Кожне зних вирішує свої завдання, спрямовані в кінцевому підсумку на визначенняпопиту, задоволення вимог покупців, забезпечення збуту,сервісного обслуговування та ремонту продукції, що випускається.

  Розглянемо основні завдання та функції підрозділів служби маркетингу.

  Завдання відділу кон'юнктури ринку, попиту та реклами продукції.

  Розробка короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій стратегіїмаркетингу.

  Дослідження факторів, що визначають структуру і динамікуспоживчого попиту на продукцію підприємства, кон'юнктури ринку.
  Вивчення попиту на продукцію підприємства та розробка довгострокових,середньострокових і короткострокових прогнозів потреби в продукції, що випускаєтьсяпродукції.

  Дослідження споживчих властивостей що випускається, іпропонованих до неї вимог з боку виробників.

  Орієнтація розробників і виробництва на виконання вимогспоживачів до продукції, що випускається.

  Організація реклами і стимулювання збуту продукції.

  Для виконання цих завдань здійснюються наступні функції: аналіз і прогнозування основних кон'юнктурообразующіх факторівпотенційних ринків збуту продукції, що випускається підприємством продукції; аналіз комерційних та економічних факторів, включаючи фінансовеположення потенційних покупців, реальний платоспроможний попит навипускається продукцію і співвідношення попиту і пропозиції на конкретні видипродукції; вивчення обсягів поставки, технічного рівня і якості конкуруючоїпродукції, її переваг і недоліків в порівнянні з продукцією даногопідприємства; наявність нових ринків збуту і нових споживачів що випускаєтьсяпідприємством продукції; дослідження споживчих властивостей виробленої продукції і збірінформації про задоволення ними покупців. Аналіз відповідностіпродукції, що випускається потребам покупців; вплив тенденцій у світовому виробництві продукції по профілюпідприємства, підготовка пропозицій щодо залучення сторонніх спеціалізованихорганізацій щодо вирішення проблем маркетингу, вивчення попиту на продукцію,реклами; вивчення попиту на продукцію, що випускається, оцінка потреби врозробляється і вироблюваної продукції, даних статистичної звітностіта ін Аналіз і систематизація отриманих даних і підготовка їх дляобробки на електронно-обчислювальної техніки; виявлення системи взаємозв'язків між різними факторами, що впливають настан ринку і обсягу продажів; аналіз конкурентноздатності продукції підприємства, зіставлення їїспоживчих властивостей, ціни, витрат виробництва з аналогічнимипоказниками конкуруючої продукції, що випускається іншими підприємствами; розробка стратегії маркетингу з урахуванням потреб у данійпродукції, місткості ринку, мінливого платоспроможного попиту,проникнення на нові ринки збуту, досягнень науково-технічногопрогресу, конкуренції; розрахунок місткості ринку для продукції підприємства; координація та узгодження дій усіх функціональних відділів увироблення єдиної комерційної політики; збір, систематизація та аналіз усієї комерційно-економічної інформаціїпро потенційних ринках збуту продукції підприємства; створення інформаційно-статистичного банку даних, включаючи дані попортфелю замовлень на постачання Прдукция, її виробництву, наявності запасів;використання цих даних для прискорення збуту продукції; визначення географічного розміщення потенційних споживачів; визначення питомої ваги продукції основних конкурентів у загальномуобсязі збуту на даному ринку; дослідження структури, складу та організації роботи збутової мережі,обслуговує даний ринок; вивчення рівня фірмового ремонту і обслуговування та їх впливу на збутпродукції; організація зворотного зв'язку зі споживачами, вивчення думкиспоживачів та їх пропозицій щодо поліпшення продукції, що випускається,залучення для цього комерційних посередників і незалежних консультантів.
  Аналіз рекламацій і їхнього впливу на збут продукції. Розробка за результатамививчення думки споживачів і аналізу рекламацій пропозицій щодо підвищеннятехнічного рівня і якості продукції; аналіз методів розгляду і задоволення претензій і рекламацій,що надійшли від споживачів, та здійснення контролю за їх повнимзадоволенням у встановлені строки; планування відвідування споживачів працівниками служби маркетингу;здійснення безпосередніх контактів із споживачами продукції; аналіз мотивів визначеного відношення споживачів до пропонованої їмпродукції; аналіз сильних і слабких сторін конкуруючої продукції; участь увипробування нової, серійно випускається і конкуруючої продукції; розробка стратегії реклами по кожному товару і плану проведеннярекламних заходів; визначення можливих центральних і регіональних рекламних агентів ірозробка пропозицій щодо залучення їх до реклами продукції підприємства; організація реклами за допомогою засобів масової інформації (газет,телебачення, радіо і т.п.). Організація і підготовка статей та інформаціїдля журналів, газет, радіо. Підготовка вихідних матеріалів для сценаріїврекламних роликів. При сучасному розвитку комп'ютерних ітелекомунікаційних новітніх технологій потужним засобом реклами своєїпродукції і власне фірми є Internet, зокрема підготовка Web -сторінок; забезпечення зовнішньої, світлової, електронної реклами на транспорті,прямої поштової розсилки (планових і разових розсилок листів, бандеролей,посилок з інформаційними матеріалами); організація участі підприємства у центральних та регіональних галузевихвиставках, ярмарках, виставках-продажах. Підготовка необхідних документіві матеріалів. Організація виставок, виставок-продажів на підприємстві; організація під час проведення виставок, виставок-продажів, ярмарківконкурсного показу продукції в дії, демонстрація переваг товару вроботи, діапазону можливостей їх використання; організація іншихзаходів щодо формування споживчого попиту на що випускаєтьсяпідприємством продукцію; розробка пропозицій по формуванню фірмового стилю, організаціїреклами за допомогою фірмових виробів (плакатів, буклетів, афіш, експрес -інформації); забезпечення представників підприємства, що направляються на виставки,ярмарки, виставки-продажу, рекламними проспектами та іншими рекламнимиматеріалами; аналіз діяльності реклами, її впливу на збут продукції,поінформованості споживачів про продукцію підприємства. Визначенняефективності реклами. Розробка пропозицій щодо вдосконаленняорганізації реклами; методичне керівництво дилерської служби в області збуту, організаціяі навчання дилерів їм їх забезпечення всією необхідною документацією ірекламними матеріалами по збуту продукції; вивчення та використання передового досвіду реклами і стимулюваннязбуту в країні та за кордоном; вивчення і аналіз ефективності форм доставки продукції споживачамдля кожного виду виробів, що випускаються підприємством; аналіз організації оптової торгівлі, збутової мережі, вибір найбільшоптимальних по протяжності, вартості і технічної оснащеності каналівреалізації продукції підприємства. Оцінка ефективності роботи збутовоїмережі; аналіз стану реалізації продукції підприємства, виявлення продукції,що не має достатнього збуту, визначення причин цього, участь у розробці спільно з технічними відділами інструкцій зексплуатації, керівництва по ремонту та іншої документації, проведення порівняльного аналізу витрат обігу, виявлення іліквідація економічно необгрунтованих витрат; формування нових потреб з метою розширення ринку і пошуку новихформ застосування що випускається продукції; розробка пропозицій щодо створення принципово нової продукції; розробка пропозицій і рекомендацій по зміні характеристик,конструкцій і технології виробництва що випускається і нової продукції з метоюполіпшення її споживчих властивостей з урахуванням думки користувачів ісвітових досягнень у цій галузі. Подання пропозицій до відділівголовного конструктора, головного технолога, інші технологічні служби.
  Участь спільно з ними у визначенні параметрів нових модернізованихтоварів і технологій; участь спільно з економічними, конструкторськими і технологічнимивідділами у визначенні собівартості нових виробів і розробцізаходів щодо зниження собівартості продукції, що випускається; виявленняможливого економічного ефекту у споживачів і суми прибуткупідприємства від продажу нової і продукції, що випускається; підготовка пропозицій і рекомендацій до плану виробництва продукціїпідприємства по номенклатурі і кількості, виходячи з результатів вивченняринку і попиту на конкретні види продукції; розробка пропозицій з вивчення технічних умов та естетичноговиду упаковки.

  Завдання відділу збуту.

  Своєчасна підготовка та укладання договорів на постачання готовоїпродукції.

  Забезпечення виконання планів постачання продукції в терміни і заноменклатурі відповідно до укладених договорів.

  Контроль за постачанням продукції структурними одиницями.

  Забезпечення правильного обліку приймання та звітності з відвантаженняпродукції.

  Функції відділу збуту: забезпечення успішної комерційної діяльності підприємства зі збутупродукції; підготовка та укладання договорів з покупцями на постачанняпродукції, що випускається; участь спільно з відповідними службами підприємства вформуванні номенклатурних планів виробництва і здачі готової продукціїдля забезпечення поставок у встановлені терміни за номенклатурою; складання річних, квартальних і місячних планів поставок продукції ввідповідно до укладених договорів; ув'язка планів запуску у виробництво і постачання продукції звиробничими службами та цехами підприємства з метою забезпечення здачіготової продукції у строки та за номенклатурою відповідно до укладенихдоговорами; щомісячний, щоквартальний аналіз виконання плану поставок і прийняттязаходів з виконання цехами заборгованості по поставці продукції; участь в організації виставок, ярмарків, виставок-продажів та іншихзаходів з реклами продукції; участь у вивченні попиту на продукцію, що випускається; участь в удосконаленні збутової мережі і форм доставки продукціїспоживачам; проведення заходів з ліквідації необгрунтованих витрат по збутіпродукції; організація оптової торгівлі продукцією; організація правильного зберігання готової продукції, її розсортування,комплектації, консервації, пакування, і відправки споживачам; планування та організація відвантаження готової продукції; підготовка даних про загальну кількість продукції, що поставляється пономенклатурі, передбаченої укладеними договорами; регулювання взаємин із споживачами, ведення листування таприйом покупців з питань поставки продукції та розрахунків з ними; здійснення обліку та контролю за виконанням планів поставки пономенклатурою у розрізі укладених договорів; складання заявок на необхідні матеріали для здійснення функційзбуту; участь у розгляді та задоволенні обгрунтованих рекламацій навідвантажену готову продукцію; складання заявок на подачу залізничного складу, контейнерів іавтотранспорту на місяць, квартал, рік; правильне застосування нормативних актів щодо постачання продукції; складання оперативної та статистичної звітності про виконанняпоставок за держзамовленням, договірних зобов'язань і своєчасне їхподання з пояснювальною запискою.

  Завдання відділу технічного обслуговування продукції, що випускається.

  Фірмове обслуговування продукції, що випускається.

  Організація опорних баз з експлуатації та ремонту продукції, що випускаєтьсяпродукції.

  Організація робіт з досборке, регулюванню, обкатці, передпродажноїсервісу і постачання споживачам продукції в зібраному вигляді.

  Організація робіт з впровадження прогресивних технологій ремонту івідновлення вузлів і деталей.

  Розрахунок потреби резервного фонду запасних частин, його створення ізаповнення.

  Організація інформаційного забезпечення щодо впровадження та використаннянової техніки.

  Функції: організація і керівництво роботою опорних баз та опорних пунктів погарантійного обслуговування продукції; організація на місцях технічної допомоги в гарантійному обслуговуванні таремонті техніки, що вийшла з ладу в гарантійний період. Організаціявідряджень бригад для ремонту техніки, оснащення їх необхідними дляремонту матеріалами; збір первинних даних про відмови, нейсправностях і недоліки вексплуатації продукції, що випускається. Участь у розгляді рекламацій.

  Розгляд претензій з приводу якості продукції та їхзадоволення;пропозиції розробка щодо вдосконалення гарантійного обслуговування ігарантійного ремонту спільно з іншими підрозділами, а такожзаходів щодо підвищення якості та надійності продукції, що випускається; організація робіт з обслуговування техніки в гарантійний періодексплуатації та оперативної поставки спеццентрам, опорним базам необхідногорезервного фонду запасних частин, організація і участь у проведенні випробування відремонтованої техніки; організація робіт з діагностування відмов випускається техніки іпроведення на підприємстві технічної експертизи деталей і вузлів,доставляються з місця експлуатації, із залученням технічних службпідприємства, а також підприємств, що постачають комплектуючі вироби; аналіз і підготовка звітних даних про причини відмов техніки;контроль витрат та облік наявності запасних частин в резервному фонді і наопорних пунктах відповідно до встановлених нормативів; розробка пропозиції по технічно обгрунтованого планування тавипуску запасних частин, участь у розробці та погодження номенклатуризапасних частин, що виготовляються підприємством; пред'явлення претензій споживачам у разі порушення ними правилексплуатації та обслуговування купленої продукції; участь в аналізі ефективності заходів, реалізованихпідприємством-виробником і конструкторськими організаціями з підвищенняякості та надійності продукції; навчання покупців правилам експлуатації продукції, що випускається,узагальнення досвіду з її експлуатації, транспортування та зберігання; оперативний облік і виявлення дефіциту запасних частин для гарантійногообслуговування. Забезпечення своєчасної відправки запасних частин в опорніпункти.

  Завдання бюро прогнозування та планування маркетингу.

  Розробка прогнозів кон'юнктури ринку, платежеспобного попиту,перспектив розвитку підприємства, номенклатури продукції, запланованої допостановці на виробництво, і цін.

  Розробка стратегії маркетингу.

  Вироблення рекомендацій з формування виробничих потужностей іплану виробництва.

  Опції: вивчення потреб покупців; своєчасне визначення того, наскільки враховані в продукції вимогиспоживачів до її надійності і якості, рівню цін, умов постачання,організації післяпродажного технічного обслуговування, інші вимоги; вивчення даних про запаси, а також про надходження і портфелі замовлень напродукцію і розробка на основі цього прогнозу виробничих потужностей; виявлення основних тенденцій розвитку виробництва (технічногорівня, технології, тривалості циклу виготовлення, структури витратвиробництва тощо) і аналіз попиту на основі вивчення внутрішньогоспоживання, експорту та імпорту; визначення масштабу?? та умов застосування машин та обладнання вгалузях-споживачах; вивчення відомостей про ціни на різні види продукції. Прогнозуваннязмін різних складових витрат виробництва (витрат на матеріали,комплектуючі вироби, енергію, робочу силу), співвідношення між попитом іпропозицією і на цій основі прогнозування цін на дану продукцію; вивчення іноземних організацій та фірм; підбір та систематизація вспеціальних фірмових досьє матеріалів, що висвітлюють діяльність фірм -конкурентів, партнерів і фірм-посередників по профілю підприємства; складання на майбутній період балансів попиту та пропозиції; розробка на основі аналізу системи чинників формування кон'юнктуриринку прогнозів по кон'юнктурі і місткості ринку, платоспроможному попиту,виробництва, експорту та імпорту продукції; систематичне спостереження за ринком і коректування прогнозів уЗгідно з змінами, що відбуваються; розробка та подання керівництву підприємства пропозицій щодостворення принципово нової продукції, призначеної для задоволеннявимог нових сегментів ринку, і ін; визначення спільно з відділом головного конструктора технічниххарактеристик і економічних показників нової продукції; визначення спільно з відділом головного конструктора, головноготехнолога, планово-економічним та відділом організації праці та заробітноїплати прогнозованою трудомісткості, собівартості та ціни нових виробів, атакож можливого економічного ефекту у споживача і передбачуваноїприбутку підприємства від продажу; участь у проведенні випробувань нової продукції. Визначенняконкурентоспроможності нової продукції, вироблення рекомендацій щодо підвищеннятехнічного рівня та якості; розробка стратегії маркетингу на основі аналізу платоспроможногопопиту, ємності та кон'юнктури ринку, прогнозу технічного рівня, якостіпродукції та її конкурентоспроможності на вітчизняному та зарубіжному ринках; розробка і подання пропозицій щодо формування потужностей звиробництва кожного виробу і рекомендацій відділу збуту з проведеннядоговірної компанії; участь і розробка планів виробництва, технологічної підготовкивиробництва, технічного переозброєння, інших планів; аналіз ефективності фірмового обслуговування, організації збуту,реклами і розробка пропозицій щодо їх вдосконалення; аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції, організації збуту,реклами і фірмового обслуговування на аналогічних підприємствах в країні і закордоном та розробка пропозицій щодо використання передового досвіду; участь у визначенні цілей, методів та ефективності реклами; аналіз проведення договірної компанії та організації збуту продукції тарозробка пропозицій щодо їх вдосконалення.

  Завдання бюро вивчення ринку збуту і попиту.

  Дослідження факторів, що визначають структуру і динамікуспоживчого попиту на продукцію підприємства (дослідження кон'юнктуриринку).

  Вивчення попиту на продукцію підприємства та розроблення прогнозівпотреби у продукції, що випускається.

  Визначення конкурентоспроможності продукції підприємства.

  Дослідження споживчих властивостей виробленої продукції іщо пред'являються до них споживчих вимог.

  Орієнтація розробників і виробництва на виконання вимогспоживачів до продукції, що випускається.

  Функції: розробка планів дослідження кон'юнктури ринку, потреб, платоспроможного попиту на продукцію, що випускається; аналіз і прогнозування основних кон'юнктурообразующіх факторів потенційних ринків збуту продукції, що випускається підприємством продукції; накопичення і систематизація інформації про обсяги поставки, технологічному рівні і якості конкуруючої продукції, її переваги і недоліки в порівнянні з продукцією даного підприємства; вивчення нових ринків збуту і нових споживачів що випускається підприємством продукції; визначення динаміки значень економічних факторів, що впливають на потенціал попиту на даному ринку; вибір сегментів ринку для обстеження, визначення необхідної інформаційної бази, методів досліджень (вивчення літературних джерел, статистичних даних, розсилка анкет, особисті інтерв'ю, опитування по телефону); аналіз спільно з відділом головного конструктора конкурентоспроможностіпродукції підприємства, співставлення її споживчих властивостей, ціни,витрат виробництва, інших економічних, показників, дизайну заналогічними показниками конкуруючої продукції, що випускається іншимипідприємствами; розробка на основі вивчення кон'юнктури і ємності ринку прогнозу порозвитку платоспроможного попиту на нову продукцію і пропозицій щодо їївиробництва на тривалий термін; ув'язка і коректування даних прогнозів з потенційними можливостямивиробництва через відповідні служби підприємства; вивчення можливого попиту на продукцію, що випускається за кордоном; дослідження структури, складу та організації роботи збутової мережі,обслуговуючої ринки збуту продукції підприємства; аналіз організації технічного (гарантійного) обслуговування та йоговпливу на збут продукції. Розробка рекомендацій щодо підвищення якостіобслуговування;організація зворотного зв'язку зі споживачами. Вивчення думки споживачів іїх пропозицій по поліпшенню що випускається продукції, залучення для цьогокомерційних посередників і незалежних експертів. Аналіз рекламацій і їхвпливу на збут продукції. Розробка за результатами вивчення думкиспоживачів і аналізу рекламацій пропозицій щодо підвищення технічногорівня та якості продукції; виявлення тенденцій у світовому виробництві продукції по профілюпідприємства, підготовка пропозицій і рекомендацій до плану виробництва продукціїпідприємства по номенклатурі і якості виходячи з результатів вивченнякон'юнктури ринку і попиту на конкретні види продукції; розробка пропозицій по зміні характеристик, конструкції ітехнології виробництва що випускається і нової продукції з метою поліпшенняспоживчих властивостей з урахуванням думки користувачів і досягнень світовогодосвіду; участь спільно з економічними, конструкторськими, технологічнимивідділами у визначенні собівартості нових виробів і розробці заходівщодо зниження собівартості продукції, що випускається, виявлення можливогоекономічного ефекту і суми прибутку підприємства від продажу нової іпродукції, що випускається; участь в аналізі ефективності реклами та її впливу на збут продукціїі розробка рекомендацій щодо вдосконалення реклами; розробка на основі вивчення попиту рекомендацій щодо укладеннядоговорів на продукцію, що випускається з урахуванням вимог споживача; підготовка звітів, інформаційних та аналітичних матеріалів зпитань кон'юнктури ринку і попиту на продукцію підприємства.

  Завдання бюро реклами.

  Визначення найбільш ефективних напрямків проведення реклами зурахуванням особливостей продукції, що випускається і кон'юнктури ринку.

  Організація всіх необхідних видів реклами продукції і формуваннядовіри і поваги до підприємству-виробнику.

  Функції: визначення спільно з фахівцями з вивчення попиту і зі збутуоб'єктів реклами і сегментів ринку, на яких необхідно рекламуватипродукцію; вибір та застосування найбільш ефективних методів проведення реклами,враховує особливості рекламованої продукції, а також особливості ринку; розробка та подання на затвердження планів проведення рекламнихзаходів та планів проведення рекламних компаній по окремим виробам; визначення спільно з фахівцями відділу головного конструкторахарактеристик і економічних показників рекламованих виробів і виявленнянайбільш важливих особливостей продукції, що випускається для проведення реклами; організація реклами за допомогою засобів масової інформації (газет,журналів, телебачення, радіо). Підготовка статей та інформаційнихматеріалів, сценаріїв для рекламних роликів, відеофільмів; здійснення прямої поштової реклами (планових і разових розсилоклистів, бандеролей, посилок з інформаційними матеріалами); організація участі підприємства у центральних та регіональних галузевихвиставках, ярмарках, виставках-продажах. Підготовка необхідних документіві матеріалів. Організація виставок, виставок-продажів на підприємстві; організація спільно з відділом головного конструктора демонстраціїпродукції в дії під час проведення ярмарків, виставок-продажів, конкурсів; розробка пропозицій по формуванню фірмового стилю, організаціяреклами за допомогою фірмових виробів (плакатів, буклетів, афіш, експрес -інформації); оснащення дилерів, представників підприємства, що прямують навиставки, ярмарки, виставки-продажі, рекламними проспектами та іншоюрекламної документацією; забезпечення фірмового оформлення рекламних матеріалів і інструментаріюдосліджень ринку і попиту населення. Рекламне оформлення документів поексплуатації та ремонту продукції; підготовка договорів з рекламними агентствами та іншими організаціямипо проведенню реклами; вивчення і аналіз організації реклами на аналогічних підприємствах україні і за кордоном і розробка пропозицій щодо використання їх досвіду; складання кошторисів витрат на проведення рекламних заходів таздійснення контролю за її дотриманням; аналіз дієвості реклами, її впливу на збут продукції,інформованості споживача про продукцію підприємства. Визначенняефективності реклами.

  Координація діяльності відділів маркетингу та комерційного.

  Взаємодія відділу маркетингу з комерційним відділом необхідно підуникнути ситуації, за якої замовлення не можуть бути виконані з-занесподіваною і непередбаченої брак важливих сировинних матеріалів такомпонентів. Такий стан може виникнути в тому випадку, якщо відділмаркетингу своєчасно не проінформує фахівців комерційного відділупро перспективні плани та укладені договори. І навпаки, освітанадмірних запасів матеріалів через помилковість прогнозів або з-за того,що відділ маркетингу не повідомив комерційного відділу про зменшенняпотреб, призводить до заморожування коштів, які могли б успішновикористовуватися за іншим призначенням.

  Координація діяльності відділу маркетингу та фінансового відділу.
  Відділ маркетингу має безпосереднє відношення до процесу розрахункувитрат і складання кошторисів. Фахівці відділу можуть не знати всіхтонкощів бухгалтерської справи, але вони повинні бути докладно знайомі звикористовуваними методами калькуляції витрат виробництва і бюджетногоконтролю, тому що відповідають за виконання кошторису і за контроль витрат помаркетингу. Про роботу відділу маркетингу в остаточному підсумку будуть судити зарезультатами фінансової діяльності всього підприємства. Для ефективноїреалізації потоварних кошторисів і загального кошторису маркетингу необхідно, щобфахівці відділу маркетингу постійно тримали під контролем показникивитрат і прибутків.

  Взаємодія відділу маркетингу з юридичною службою.

  Фахівці відділу маркетингу повинні мати можливість отримати швидку і кваліфіковану юридичну консультацію. Є законодавчі акти та інші офіційні документи, що відносяться до різних аспектів господарської та комерційної діяльності - розробки нового виробу, виробництва, визначення цін, упаковці, рекламі, умовами продажу і т.д.

  Існують, крім того, закони та інструкції по патентному справі,реєстрацію товарних знаків, ліцензійних угод, рекламації іпретензіям покупців, а також юридичні норми з питаньобмежувальної торговельної практики, монополістичних угод, придбання тапродажу в розстрочку, угод і цін, і т.д.

  Координація діяльності відділу маркетингу з роботою відділу кадрів.

  Керівники відділу маркетингу особливо зацікавлені у виявленні танаймі хороших фахівців. В даний час відчувається гостра нестачанавчених і досвідчених фахівців з маркетингу, і тому їхня робота повиннадобре оплачуватися. Особи, що відповідають за запрошення, опитування і вибірможливих кандидатів, повинні мати чітке уявлення про характер майбутньоїроботи претендента, його статус, службових взаєминах з іншимиспівробітниками відділу, перспективи росту і необхідної для виконання даноїроботи професійної і загальноосвітньої підготовки, особисті якості,здібностях і досвіді роботи.

  Відділу маркетингу необхідно підтримувати тісні контакти з відділомкадрів для того, щоб підготувати чіткий опис посадових обов'язківкожного з працівників і вимог, яким повинні відповідати претенденти.
  Керівникам відділів маркетингу та кадрів необхідно взаємноконсультуватися про те, де можна знайти кандидатів на посаду, деслід помістити оголошення про запрошення на роботу, як має бутискладено це оголошення і т.д. Характер інструктажу і, якщо необхідно,програма навчання нових працівників також повинні вироблятися спільновідділом маркетингу та відділом кадрів. У той час як загальний інструктаж зазвичайпроводиться відділом кадрів, спеціальна підготовка з питань маркетингує обов'язком відділу маркетингу.

  Організаційна структура управління службою маркетингу для великих підприємств.

  Організаційна структура управління службою маркетингу для середніх підприємств.

  Організаційна структура управління службою маркетингу для невеликих підприємств.

  Завдання № 28.

  У наявності є 40 тис. кг вихідних реагентів: 10 тис. кг реагенту А,
  18 тис. кг реагенту В, 12 тис. кг реагенту С. Загальний час роботиобладнання 30 тис. годин. На 1 літр фарби типу I витрачається 1 кгреагенту А; ѕ кг реагенту В; 1,5 кг реагенту С і 1/8 години роботиобладнання. На 1 л фарби типу II необхідно затратити 1 кг реагенту А,
  0,5 кг реагенту В, ѕ кг реагенту с і ј години роботи обладнання. На 1 лфарби типу III необхідно 1,25 кг реагенту А, 1,25 кг реагенту В, 1,5 кгреагенту С і 1/6 години роботи обладнання. Прибуток від продажу 1 кг фарби
  А, В і С складає відповідно 0,8; 0,65; 1,25 $. Визначте, якекількість фарби кожного типу необхідно проводити, виходячи з наявнихзапасів реагентів, резерву часу роботи устаткування і можливого прибутку.

  Рішення.

  А - 10000 кг I тип 1 кг - А
  II тип 1 кг - А

  В - 18000 кг 3,4 кг - В

  0,5 кг - У
  С - 12000 кг 1 л фарби 1,5 кг - C 1 лфарби ѕ кг - З
  Разом: 40000 кг
  ? облад = 30000 год III тип 1,25 кг - А

  1,25 кг
  - В

  1 л фарби 1,5 кг - З

  Розглянемо I тип

  8000 А залишок 2000

  6000 У 12000 < br> 12000 С

  випуск 8000 кг фарби I типу.

  Прибуток становить 8000 кг * 0,8 $ = 6400 $.
  Загальна Тобор становить 1/8 * 8000 = 1000 (годин).

  Розглянемо II тип.

  Витрата: 10000 А ост.

  5000 У 13000

  7500 З 4500

  Оборот становить ј * 10000 = 2500 - загальний час роботи обладнання.

  Випуск 10000 л фарби

  Прибуток становить 0, 65 * 10000 = 65000 ($)

  Розглянемо III тип

  10000 А

  10000 В ост. 8000

  12000 С

  Випуск 10000 л фарби: прибуток становить 1,25 * 10000 = 12500 ($)

  Загальна Тобор. Складає 1/6 * 10000 = 1666

  Висновок.

  Максимальну прибуток можна отримати використовуючи III тип фарби, тому щомаксимально використані всі компоненти, а також обладнання використовуєтьсяна повну потужність.

  -----------------------

  Бюро реклами

  Бюро прогнозування та планування маркетингу

  Заступник генерального директора (директора) з маркетингу

  Відділ комерційний

  Відділ зовнішньої кооперації і комплектації

  Бюро кон'юнктури ринку, попиту і реклами продукції (маркетингу)

  Відділ збуту

  Про

  Заст. ген. директора (директора) з маркетингу

  Бюро прогнозування та планування маркетингу

  Управління маркетингу, збуту і фірмового обслуговування продукції, що випускається

  Заступник генерального директора з маркетингу

  Відділ кон'юнктури ринку, попиту і реклами продукції (маркетингу)

  Відділ збуту

  Відділ технічного обслуговування продукції, що випускається

  Бюро з вивчення ринку збуту і попиту

  Бюро реклами

  Бюро з вивчення ринку збуту і попиту

  Відділ технічного обслуговування продукції, що випускається

  Відділ збуту

  Відділ кон'юнктури ринку, попиту і реклами продукції (маркетингу)

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !