ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Історія календаря
       

   

  Астрономія

  Міністерство Народної освіти Російської Федерації

  Міністерство Народної освіти Удмуртської Республіки

  Реферат на тему:

  «Історія календаря»

  Реферат підготувала:

  учениця 11 класу

  середньої школи № 55

  Антропова Ельвіра

  Проверила:

  Нікітіна Н . Ю.

  Іжевськ, 2000 р.

  У дуже давні часи люди не мали правильного уявлення проформі і розмірах нашої планети і про те, яке місце вона займає впросторі.

  Тепер ми знаємо, що фізична поверхню Землі, що представляєпоєднання суші та водних просторів, в геометричному відношенні маєдосить складну форму, її не можна уявити жодної з відомих іматематично вивчених геометричних фігур.

  На поверхні Землі моря й океани займають близько 71%, а суша --близько 29%; самі ж високі гори і найбільші глибини океанів попорівнянні з розмірами всієї землі мізерно малі. Так, наприклад, на глобусідіаметром 60 см гора Еверест висотою приблизно 8840 м відіб'єтьсявсього лише дрібкою в 0,25 мм. Тому за загальну - теоретичну - форму
  Землі беруть тіло, обмежене поверхнею океанів, що знаходиться вспокійному стані подумки продовженій під усіма материками. Цяповерхня називається геоїд (гео - по-грецькому «земля»). У першому жнаближенні фігуру Землі вважають еліпсоїдом обертання (сфероїд) --поверхнею, утвореної в результаті обертання еліпса навколо своєї осі.

  Розміри земної сфероїд визначалися неодноразово, але найбільшфундаментальні з них були встановлені в 1940р. радянськими вченими Ф.Н.
  Красовським і А.А. Ізотова. У 1964р. рішенням Міжнародногоастрономічного союзу (МАС) для земного сфероїд прийнято велика піввісь,перпендикулярна малої осі і лежить в площині земного екватораа = 6378,16 км, мала вісь земної сфероїд, що збігається з віссю обертання Землів = 6356,78 км. Обертання Землі навколо своєї осі можна довести різнимиспособами.

  У стародавні часи люди вважали, що Сонце, переміщаючись щодозірок, обходить нашу планету по колу протягом одного року, Земля ж нібиб нерухома і знаходиться в центрі Всесвіту. Така система отрималаназва геоцентричної.

  Новий етап у розвитку астрономії починається з опублікування в 1543.книги М. Коперника «Про обертання небесних тіл», в якому викладеногеліоцентрична (Геліос-«сонце») система світу, що відображаєдійсне будову Сонячної системи. Відповідно до теорії М. Коперникацентром світу є Сонце, навколо якого рухаються куляста Земляі всі подібні до неї планети і то в одному напрямку, обертаючись кожнащодо одного зі своїх діаметрів, і що лише Місяць обертається навколо
  Землі, будучи його постійним супутником, і разом з останньою рухаєтьсянавколо Сонця, при цьому приблизно в одній і тій же площині.

  Для визначення положення тих чи інших світил на небесній сферінеобхідно мати «опорні» точки і лінії. І тут перш за все використовуєтьсястрімка лінія, напрям якої збігається з напрямком сили тяжіння.
  Продовжена вгору і вниз ця лінія перетинає небесну сферу в точках Z і
  Z ', званих відповідно зенітом і надир.

  Велике коло небесної сфери, площина якого перпендикулярналінії ZZ ', називається математичним або істинним горизонтом. Діаметр
  РР ', навколо якого обертається у своєму видимому русі небесна сфера (цеїї обертання є відображенням обертання Землі), і називається віссю світу:вона перетинає поверхню небесної сфери в двох точках - північному Р іпівденному Р 'полюсах світу. Велике коло небесної сфери QLQ'F, площинаякого перпендикулярна осі світу РР ', є небесним екватором; вінподіляє небесну сферу на північну і південну півкулі. Обертається навколосвоєї осі Земля рухається навколо Сонця по шляху, який лежить в площиніземної орбіти VLWF. Її історична назва - площині екліптики. Заекліптики відбувається видиме річне рух Сонця. До площинінебесного екватора екліптика нахилена під кутом 23 ^ 27 '~ 23,5 ^; вонаперетинає його в двох точках: в точці весняного і точці осінньогорівнодень. У цих точках Сонце в своєму видимому русі переходитьвідповідно з південного небесного півкулі в північну (20 і 21 березня) із північної півкулі в південну (22 або 23 вересня).

  Тільки в ці дні рівнодення (два рази на рік) промені Сонця падаютьна Землю під прямим кутом до осі її обертання і тому тільки два рази нароці день і ніч тривають 12 годин (рівнодення), а весь інший часроку або день коротшими ночі або навпаки. Причиною цього є те, що вісьобертання Землі не перпендикулярна площині екліптики, а нахилена доній під кутом 66,5 ^.

  Рух Місяця навколо Землі з ряду причин є досить складним.
  Якщо Землю прийняти за центр, то орбіту Місяця в першому наближенні можнавважати еліпса. Коли Місяць перебуває в найбільшій близькості до Землі вперигеї, її відстань від поверхні Землі становить 356 400 км, в апогеїця відстань збільшується до 406 700км. Середнє ж її відстань від
  Землі дорівнює 384 000 км. Площина орбіти Місяця нахилена під кутом 5 ^ 09 ';точки перетину орбіти з екліптикою називають вузлами, а пряма, їхз'єднує, - лінією вузлів. Лінія вузлів переміщається назустріч руху
  Місяця, здійснюючи повний оборот за 6793 доби, що складає близько 18,6 років.

  Проміжок часу між двома послідовними проходженнями Місяцячерез один і той же вузол називається драконічний місяць; йоготривалість дорівнює 27,21 середніх сонячних діб. Оскільки лініявузлів не залишається на місці, Місяць після закінчення місяця не повертається точнодо свого початкового положення на орбіті і кожне наступне зверненняїї відбувається по кілька іншому шляху. По відношенню до зірок повний оборот
  Місяць робить за 27,32 середніх сонячних діб. Цей проміжок часуназивається сидеричний/зоряним/місяцем; по подію цього місяця
  Місяць повертається до однієї і тієї ж зірку. Звертаючись навколо Землі, Місяцьзаймає різні положення щодо Сонця, і оскільки вонаявляє собою темне тіло і світи лише завдяки відображаються неюсонячних променів, то при різних положеннях Місяця відносно Сонця ми бачимоїї в різних фазах: молодик, повний місяць, перша і остання чвертьчверть. Період часу від молодика до молодика називають синодичниммісяцем - близько 29,5 сонячної доби. Періодичну зміну фаз Місяця люди івикористовували як друга міру часу (після доби - періоду обороту Землінавколо своєї осі), а саме місяць.

  У своєму видимому добовому русі по небесній сфері будь-яке небеснетіло виявляється у вищій або нижчої точки свого шляху. Ці моментиназиваються кульмінаціями - відповідно верхній і нижній (про небеснетіло кажуть, що воно кульмінірует). У момент кульмінації світилоперетинає небесний меридіан - велике коло небесної сфери ZPVQZ'P'WQ ',площина якого проходить через вісь світу РР 'і стрімку лінію.

  Місяць протягом місяця кульмінірует в різні години. У молодика цевідбувається о 12 годині, в першій чверті - близько 18 годин, в повний місяць - в
  0 годин, а в останній чверті - в 6 годин.

  Для вимірювання малих і великих проміжків часу користуютьсяприродними одиницями часу, які пов'язані з основнимиастрономічними явищами. Малі проміжки часу - добу, година, хвилина,секунда - пов'язані з обертанням Землі навколо Сонця. В основі рахунку великихпроміжків часу лежить тропічний рік - проміжок часу між двомапослідовними проходженнями центру диска Сонця через точку весняногорівнодення. З астрономічних спостережень встановлено, що тропічнийрік дорівнює 365 днів 5 годин 48 хвилин 46 секунд. Тривалістьйого не залишається постійною, але її зміна досить незначно: закілька тисячоліть всього лише на одиниці секунд.

  непостійна і швидкість руху Землі по орбіті. Одну половину свогошляху, з 21 березня по 23 вересня (літнє «півріччя»), Земля проходить за
  186, а другий, з 23 вересня по 21 березня (зимове «півріччя»), за 179днів.

  повторюється щорічно рух нашої планети навколо Сонцяназивається річним рухом Землі; його наслідком і є зміна пірроку.

  При вирішенні астрономічних завдань користуються зоряними цілодобово - цепроміжок часу між двома послідовними верхніми кульмінаціями наодному і тому ж географічному меридіані однієї і тієї ж зірки чи точкивесняного рівнодення. Зоряні добу діляться на 24 зоряних години, коженчас - на 60 зоряних хвилин, а кожна хвилина - на 60 зоряних секунд. Ззіркових діб складається зоряний рік. Тропічний рік коротше зоряного
  - Справжнього періоду обертання Землі навколо Сонця - на 1224 секунди, або на
  20,4 хвилини. За початок зоряних доби для точок кожного меридіана берутьмомент верхньої кульмінації точки весняного рівнодення. Для вимірюваннязоряного часу користуються зоряними годинами, що знаходяться вастрономічних обсерваторіях і відрегульованих так, що вони щодобийдуть вперед проти звичайних годин на 3 хвилини 56 секунд. Проміжокчасу між двома послідовними однойменними (верхніми і нижніми)кульмінаціями центру сонячного диска називається істинними сонячнимицілодобово. У практичному житті (в науці, техніці і виробництві) за основнуодиницю виміру часу беруть середні сонячні добу.

  До 1956р. значення секунди приймалося рівним 1: 86 400 частини середніхсонячної доби, що визначаються за обертання Землі навколо своєї осі. Для більшточного визначення секунди у 1960р. ХI Генеральна конференція з мір таваг затвердила рекомендовану IX конгресом МАС в 1955р. її значення як
  1: 315 569 25,9747 частина тропічного року, яким він був на початок 1900р.
  Така секунда була названа ефемероідной; вона визначається з похибкоюдо. За початок середніх сонячних діб приймають момент нижньоїкульмінації середнього сонця. Такий рахунок часу називають цивільнимчасом. Годинники, якими ми користуємося, відрегульовані не по справжньому, апо сонячному часу.

  Різниця між істинним і середнім сонячним часом - рівняннячасу.

  Середня сонячне час має своє власне значення для кожногомеридіана на Землі і тому його ще називають місцевим середнім часом.

  Відповідно до міжнародної угоди (Рим, 1883р.) за початковиймеридіан для рахунку географічних довгот на нашій планеті прийнятий
  Грінвіцький меридіан з довготою, раною 0 ^ 00'00'', а місцеве Гринвічемчас, відлічуваний від півночі, умовилися називати всесвітнім або світовимчасом.

  Наявність в різних пунктах, що лежать на різних меридіанах, свогомісцевого часу призводило до багатьох незручностей.

  У 1878г. канадський інженер С. Флемінг запропонував так званепоясний час, який в 1884. було прийнято на Міжнародномуастрономічному конгрес. По ідеї С. Флемінга вся поверхня земної куліумовно поділяється меридіанами на 24 часових пояси довжиною кожен у
  15 ^ (1 година) по довготі. У всіх точках кожного часового поясувстановлюється час, відповідний середньому меридіану даного поясу. Занульовий прийнятий пояс, середнім меридіаном якого є Грінвіцький, відякого нумерація поясів ведеться з заходу на схід. Поясне час припереході з одного поясу в суміжний змінюється стрибком на 1 годину.

  Вперше поясний час було введено в 1883г. в Канаді і в США; впочатку ХХ ст. ним почали користуватися в деяких європейських державах.

  У нашій країні на поясний час перейшли вперше з 1 липня 1918р., іспочатку їм користувалися лише для цілей судноплавства. З метою кращоговикористання природного світла, тобто симетричного розташування робочогодня щодо півдня, і по деяких економічних міркувань влітку підбагатьох країнах світу годинник переводять вперед поясного часу на один і більшегодин, встановлюючи цим так званий літній час.

  Так, наприклад, поступили у Франції у квітні 1916р. а потім цьогопішли й деякі інші країни. Час, що відрізняється від поясного наодну годину, у нас в країні називається декретну/Декрет РНК 16 червня 1930р./

  У кожній точці земної кулі нове календарне число, інакшекалендарна дата, починається з півночі. А тому що в різних місцях нашоїпланети опівночі настає в різний час, то в одних пунктах новакалендарна дата наступає раніше, а в інших пізніше. Щоб уникнутиплутанину в числах місяця, за міжнародною угодою була встановленалінія зміни дат, що в більшій частині проходить по меридіану здовготою 180 ^ (12 годин). Тут і починається раніше всього нова календарнадата (число місяця).

  Історія розвитку годин-засобів для вимірювання часу-одна знайцікавіших сторінок боротьби людського генія за розуміння та оволодіннясилами природи.

  Першими годинами було Сонце. Першими приладами для вимірювання часубули сонячні годинники, потім - екваторіальні сонячний годинник. Інтерес досонячним годинах проявляється в різних країнах і в наш час. Надалібули винайдені пісочний годинник/воронкоподібні скляні судини,поставлені один на один і верхній заповнений піском /. Ними можна булокористуватися в будь-який час і незалежно від погоди. Вони широкозастосовувалися на кораблях. Більш зручними і не потребують постійного наглядубули вогненні годинник, що мали широке поширення. Одні з вогнянихгодин, якими користувалися рудокопи стародавнього світу, представляли собоюА глиняний посуд з такою кількістю масла, якого вистачало на 10 годингоріння світильника. З вигорянням масла в посудині рудокоп закінчував своюроботу в шахті. У Китаї для вогняних годин із спеціальних сортів дерева,розтертого в порошок, разом із пахощами готували тісто, з якогоробили палички різної форми або частіше довгі, в кілька метрів спіралі.
  Такі палички (спіралі) могли горіти місяцями, не вимагаючи обслуговуючогоперсоналу.

  Відомі вогненні годинник, що представляють одночасно і будильник. Длятаких годинників, а вони вперше з'явилися в Китаї, до спіралі або паличкампідвішувалися металеві кульки, які при згорянні спіралі (палички)падали в фарфорову вазу, виробляючи гучний дзвін.

  Європейський варіант вогняних годин, якими особливо частокористувалися в монастирях, являв собою свічки, на яких наносилисяпозначки. Згоряння відрізка свічки між мітками відповідало певномупроміжку часу. Однак точність вогняних годин, незалежно від їхконструкції, була дуже низька і багато в чому залежала від стану навколишньогосередовища-доступу свіжого повітря, вітру та інших факторів. Більшедосконалими виявилися водяні годинники. Водяні годинники були відомі і широковикористовувалися в Древньому Єгипті, Юдеї, Вавилоні, Китаї. Перші водянігодинники представляли собою посудину з отвором, з якого вода витікала запевний проміжок часу. Так, наприклад в Африці, де відчувавсянедолік води, людина, що відав її розподілом ( «укіль-ель-ма»),пускаючи воду на полі селянина, одночасно заповнював і судину. Зазакінчення води з судини припинялася подача води на полі селянина; їїпускали на поля іншого хлібороба. У подальшому створювалися водяний годинниксамої різної конструкції, і визначення часу за такими годинахздійснювалося за швидкості витікання води з однієї судини в іншій. Судинимали мітки, якими користувалися для відліку проміжків часу.
  Клепсидра/водяні годинники/використовували не тільки в побуті (особливо вночі),але і для регламентації часу виступи ораторів в громадськихзборах і судах, при розлученні варт і в інших випадках.

  Точність визначення часу за сонячним, пісочним, вогненним іводяним годинами не перевищувала кількох хвилин на добу, чого втім, булодостатньо для економічних і суспільних запитів того часу.

  Своєрідні ручні «водяні» годинник з високою точністю ходу створені в
  Техаському університеті (США). Джерелом енергії для них єпідсолена вода. Один раз на тиждень кілька крапель води пускаються вспеціальний отвір. Рекламується безвідмовна робота годин протягомдесяти років, якщо вода буде в годинах постійно.

  У міру розвитку продуктивних сил, зростання міст підвищувалисявимоги до приладів для вимірювання часу. Наприкінці XI - початку XII ст.
  Були винайдені механічні годинники, ознаменували собою цілу епоху.
  Помітний крок у створенні механічних годинників зробив Галілео Галілей,який відкрив явище ізохронний маятника при малих коливаннях, тобтонезалежності періоду коливань від амплітуди. Ще більш точними годинами,що прийшли на зміну механічним були кварцові годинники. Кварцові годинники,похибка?? ходу яких не перевищує мікросекунди за день, застосовуються вяк первинні для електронної станції в Гамбурзі, що гарантуєсинхронну роботу всіх електронних годин, включених у систему; станціяможе керувати мережею, що складається приблизно з 20 000 вторинних електроннихгодин. Після розробки академіками Н.Г. Басовим і А.М. Прохоровим у 1954 році.генераторів високостабільних вагань були створені годинник, маятником вяких служать коливання молекул аміаку. Такі годинники називають «квантовими»або «атомними», а іноді «молекулярними». Вони дозволяють отримувати «атомнісекунди ». Час Відлічувана за такими годинах, називають атомним. 24атомних години становлять атомні добу, що містять 860 400 атомних секунд,які не пов'язані ні з обертанням Землі, ні з часом, визначенимастрономічно.

  Рішення ряду наукових і технічних завдань вимагає знання точногочасу. У 1919р. на конференції в Брюсселі було створено МАС, і одним зперших рішень Спеціальної комісії цього союзу було установа в Парижіпостійно діючого Міжнародного бюро часу (МБВ), діяльністьякого почалася з 1 січня 1920р.; в його завдання входить координація робіті узагальнення результатів всіх служб часу світу. Такі служби дуженеобхідні. Є така служба і у нас в місті, заснована на базі
  Миколаївської обсерваторії. На черзі вирішення питання, пов'язаного з єдинимчасом як для земних, так і для космічних приладів, а для цьогоеталоном часу, як припускають фахівці, можуть стати сигналинейтронних зірок-пульсарів, за якими мають перевірятися понад точніземні годинник.

  Передачі службою часу сигналів часу на будь-які відстані звисокою точністю дозволяють легко порівняти отримані результати кожної зних з аналогічними результатами інших служб часу.

  Але багатовікова історія людства ще і нерозривно пов'язана зкалендарем, потреба в якому виникла в глибоку давнину. Календардозволяє регулювати і планувати життя і господарську діяльність,що особливо необхідно людям, що займаються землеробством. У результатіспроб узгодження доби, місяця й року виникли три системи календарів:місячні, в яких хотіли погодити календарний місяць з фазами Місяця;сонячні, в яких прагнули узгодити тривалість року зперіодичністю процесів, що відбуваються в природі: місячно-сонячні, вяких хотіли узгодити і те й інше. З середини VIII ст. до н. е.. в
  Римської республіці користувалися календарем, що складався з 10місяців/Юліанський календар /. Перший місяць, з якого в ті часипочинався рік, був названий Мартіус (Martius) - на честь бога Марса. Назвадругого місяця _ Апріліс (Aprilis) походить від слова «аперіо», що означає
  «Розкривати» ( «відкривати»); в цьому місяці розкриваються на деревах бруньки,
  Третій місяць був названий на честь богині люхи (символізує цвітіннярослин), матері бога Меркурія, четвертий - на честь богині Юнони, дружини
  Юпітера. Наступні місяці називалися порядковим номерами, починаючи зп'яте (наприклад, нинішнє російське назву «вересня» походить від слова
  «Септембер», що означає «сьомий»). У такому календарі чотири місяці рокумали по 31 дню, а залишилося шість - за 30 днів, тому спочаткуримський календарний рік мав 304 дні. У VII ст. до н. е.. Були добовлени двамісяця - одинадцятий, названий «януаріус» на честь дволикого бога Януса --покровителя землеробства, у якого одна особа була звернена вперед, аінше тому, і дванадцятий, назва якого походить від латинськогослова «фебруаріус» (Februarius) - очищення, пов'язане з відповіднимрелігійним обрядом.

  В результаті цієї реформи рік в первинному римському календарі бувбільш ніж на 10 діб коротше тропічного, або сонячного, року і складавсяз 355 діб. Така тривалість римського календаря досить добрезбігалася з тривалістю місячного року, рівного 354,4 діб, і це невипадково, тому що римляни користувалися місячним календарем, для якогопочаток кожного місяця має співпадати з днем першої появи Місяця післямолодика.

  Кількість днів

  в первинному римському календарі

  | Місяці | Місяці |
  | назва | кількість днів | назва | кількість днів |
  | Березень | 31 | Вересень | 29 |
  | Квітень | 29 | Жовтень | 31 |
  | Травень | 31 | Листопад | 29 |
  | Червень | 29 | Грудень | 29 |
  | Квінтіліс | 31 | Січень | 29 |
  | Секстіліс | 29 | Лютий | 28 |

  У наступні час Созіген упорядкував і число днів в місяцях так,що всі непарні місяці мали по 31 дню, а парні - по 30 днів

  Кількість днів у місяцях юліанського календаря


  | Місяці | Кількість | Місяці | Кількість |
  | | Днів | | днів |
  | Січень | 31 | Квінтіліс | 31 |
  | Лютий | 29 і 30 | Секстіліс | 30 |
  | Березень | 31 | Сентебер | 31 |
  | Квітень | 30 | Октембер | 30 |
  | Травень | 31 | Новембер | 31 |
  | Червень | 30 | Декембер | 30 |

  До середини XVI ст. питання про реформу календаря отримав широкерозповсюдження і став настільки актуальним, що відкладати його булонеможливо. Нова календарна система отримала назву григоріанськогокалендаря або «нового стилю». На «новий стиль» перейшли всі країни, депанувала католицька церква. Зараз григоріанський календар ставміжнародним, оскільки у зовнішніх зносинах між державами безєдиного для всіх календаря неможливо. Григоріанський календар відрізняєтьсяпорівняно високою точністю, але має й ряд недоліків. Так,тривалість календарних місяців різна; місяці різноїтривалості чергуються безладно; початок року не пов'язане з 90 до
  92 днів; перше півріччя завжди коротше другого; дні тижня не збігаються зякими-небудь постійними датами; 10-11 тижнів «розщеплені» - частина їхналежить одному місяцю, частина-іншому; місяці починаються з різнихднів тижня. Число робочих днів в різних місцях одного і того ж рокупо-різному і в році їх число буває неоднаково і виникає необхідність уперенесення свят. Все це вносить ускладнення в роботу планують іфінансових органів, ускладнює складання підсумків роботи за різнімісяці, ускладнює розрахунок оплати праці і т. д. Крім того, доводитьсявидавати величезну кількість календарів.

  Першої сміливою спробою реформи календаря було створення календаря
  Французької революції яка сталася 21 вересня 1792 Післязнищення королівської влади оголосили, що відтепер «всі громадські актибудуть датовані 1-м роком свободи ». Незабаром був підготовлений і проект новогокалендаря. Кожен з дванадцяти місяців республіканського календаря містив
  30 днів. Іншим дні, що в григоріанському календарі припадали начаси з 17 по 22 вересня, були дані назви на честь революційноналаштованих мас - санкюлотів. Так, перший санкюлотіда, тобто 17 вересня,була названа святом генія, друга - святом Праці, третє --святом подвигів, четверта - святом Нагород, п'яте - святом
  Думки, а 22 вересня-шоста санкюлотіда, відзначає один раз на чотирироку, було присвячено різних спортивних ігор і змагань, Новийреволюційний календар був введений у всій Франції 5 жовтня 1793постановою Національного Конвенту. Цим календарем скасовувалися ера від
  «Різдва Христова» та усталеною звичай вважати початком року 1 січня.
  Конвент ухвалив вести рахунок років з моменту знищення королівськоївлади і проголошення республіки, тобто З 22 вересня 1792г., що співпалав тому році з днем осіннього рівнодення. Старі назви місяців, пов'язаніз іменами римських імператорів і міфологією, були замінені новими,запропонованими Фабро д'Еглантіном і відображають явища природи,метеорологічні та сільськогосподарські умови кліматичної зони Франції
  :

  | Зима | Літо |
  | (з 21 грудня по 20 березня) | (з 19 червня по 16 вересня) |
  | Нівоз (місяць снігів) | Мессідор (місяць класів) |
  | Плювіоз (місяць дощів) | Термідор (місяць спеки) |
  | Вантоз (місяць вітрів) | Фруктідор (місяць плодів) |
  | Весна | Осінь |
  | (з 21 березня по 18 червня) | (з 22 вересня по 20 грудня) |
  | Жерміналь (місяць проростання) | Вандем'єр (місяць збору |
  | | Винограду) |
  | Флореаль (місяць цвітіння) | Брюмер (місяць туманів) |
  | Преріаль (місяць лугів) | Фрімер (місяць заморозків) |

  У календар замість семиденного тижня, скасованої як пережитокстарого побуту, була введена нова одиниця часу - десятиденки, абодекада.

  Історія цивілізацій народів світу свідчить, що в ряді країн урізні часи користувалися своїми, нерідко оригінальними календарнимисистемами. Так наприклад, у Китаї понад три тисячі років до н. е.. Булавстановлена тривалість місячного місяця в 29,5 діб, а сонячногороку - до 365,25 діб. У древнекитайском місячно-сонячному календарі,поява якого відноситься до третього тисячоліття до н. е.. , Року діливсяна 12 місяців по 20 і 30 діб і складався з 354 діб, а для узгодження вньому змін місячних фаз з тривалістю тропічного року впротягом

  19-річного періоду (циклу) сім разів вставлялися 13-е місяці (в3-м ,6-м, 8 --м ,11-м ,14-м ,16-м і 19-му роках циклу), кожного разу після зимовогосонцестояння, а всі місяці починалися з молодика, тобто У кожному 19 --річному циклі було 7 років по 13, а в інші роки - за 12 місяців.

  Аналогічний цикл тривалістю 6940 діб, запропонованийдавньогрецьким астрономом Метона і носить його ім'я, дозволило з точністюдо декількох годин узгодити терміни зміни фаз Місяця зтривалістю тропічного року. Починаючи з XVII ст. Китаї, Японії і
  Кореї поряд з іншими користувалися цивільним місячно-сонячним календарем,в якому рахунок часу визначається з 60-річним циклами.

  Так само існує перський календар, який створив поет і вчений
  - Математик і астроном Омар Хайям (1040-1123). У цьому календарі на 33 рокидоводиться 8 високосних. Середня тривалість року в такому календарідорівнює 365,24242 доби, що всього лише на 22 секунди більше тропічногороку.

  Календарні системи, що застосовуються в Індії, вельми різноманітні;сонячні, місячні, місячно-сонячні одні з них це: самватскій, сакавскійкалендарі. Різноманіття календарних систем в Індії вносило велику плутанинуі незручності, тому уряд запровадив Єдиний національний календар,передбачав наступ ХХ століття 25 березня 1952 григоріанськогокалендаря 25 березня вважалося першим днем 1901р. нового календаря. У листопаді
  1952р. був створений Комітет з реформи під головуванням найбільшоговченого-фізика й астронома професора Мегхнада Саха (1893-1956). В основукалендаря була покладена ера Сака, а тривалість тропічного рокуприйнята рівною 365 діб 5 годин 48 хвилин 46 секунд; в простому рікцього календаря сім місяців по 30 днів, а п'ять з 31 дня, так I -чайтра/31день /, II-ваісакха/31 /, VII-азвіна/30 /. Високосні і не високосніроки збігаються з аналогічними роками григоріанського календаря. За рішеннямуряду Індії календар був введений в дію з 25 березня 1957р.
  Проте до цих пір майже кожен штат користується своїм календарем, наприклад,календар майя. Рік/260суток/в цьому календарі ділиться на 13 місяців по 20доби в кожному, а тижні по 13 днів. Мусульманський календар містить 12місяців по 29 діб і по 30.Год складається з 354 діб. У дуже далекічаси на Русі, як і в інших країнах, користувалися дерев'янимикалендарями. Це брусок з шістьма бічними гранями завдовжки близько півметра зпотовщенням посередині. На кожній грані робили зарубки за кількістю днів длядвох чергових місяців, а умовними значками проти відповідних зарубоквідзначали найважливіші релігійні свята. Перший рукописний календарз'явився в Росії в 1664 р. У наступні роки до кінця ХVII ст. в Росіїкористувалися переказними календарями. Нова реформа календаря відбулася вцарювання Петра I. У Росії масовий випуск щорічних цивільнихкалендарів відноситься до початку XVIII ст. Особливою популярністю користувавсящо вийшов у 1709 р. сотенний «Календар повсюдний або Місяцесловхристиянський », гравірування на шести мідних листах, складенийдрукарів-«бібліотекарем» Василем Кіпріанова «під над зором йогопревосходительства Генерала Лейтенанта Якова Вілімовіча Брюса ». Цейкалендар був відомий під назвою «Брюсова календаря». У ньому крімастрологічних прогнозів, містилися дані про час сходу і заходу
  Сонця в Москві, наводилися й інші різноманітні відомості. Після 1728виключне право на видання календарів перейшло до Російської Академії.

  | Давньоруські | Сучасні назви |
  | (частіше зустрічаються) | |
  | | Русские | Українські | Білоруські |
  | Сечені | Січень | Січень | студзень |
  | Лютий | Лютий | Лютий | люті |
  | Березозол | Березень | Березень | Сакавік |
  | Цвітіння | Квітень | Квітень | Красавік |
  | Травень | Травень | Травень | Травень |
  | Червень | Червень | Червень | Чэрвень |
  | Ліпєц | Липень | Липень | Ліпень |
  | Серпень | Серпень | Серпень | Жнівень |
  | Вересень | Вересень | Вересень | Верасень |
  | Листопад | Жовтень | Жовтень | Кастричнік |
  | Грудень | Листопад | Листопад | Лістопад |
  | Холодець | Грудень | Грудень | Сніжані |

  Поява відривних календарів відноситься до кінця XIX ст. і було розпочатокниговидавцем І.Д. Ситіна. Пізніше І.Д. Ситін видавав спеціалізованікалендарі-вчительські, історичні, мисливські, конторські, дамські,дитячі, військові та інші. І тільки після Великої Жовтневоїсоціалістичної революції питання про реформу календаря в нашій країні буввирішене. Рада народних комісарів РРФСР прийняв 24 січня 1918. «Декрет провведення в Російській республіці западало - європейського календаря »,який набрав чинності з 1 лютого 1918р. за старим стилем. У зв'язку з цимлютий 1918р. в Росії був самим коротким місяцем - він складався тільки з
  15 днів, тому що після 31 січня відразу наступало 14 лютого - тринадцятьднів скоротили, щоб знищити різницю між старим і новим стилями. З
  1929 по 1940рр. неодноразово проводилися реформи календаря. Наступніспроби в проведенні реформи григоріанського календаря, спрямовані доусунення наявних у ньому недоліків, відносяться до першої половини ХІХ ст.
  У 80-х роках минулого століття Гюстав Армелін (Франція) запропонував проект
  Світового календаря. Всесвітній календар має свою емблему, на якійзображено: числа означають кількість днів у відповідних місцях,
  День миру і дружби народів відзначений літерами ДМ, а день високосного року --літерами ВД.

  Все це стало причиною подальшого розвитку календарних системшляхом розробки постійних ( «вічних») календарів.

  В даний час відомі постійні календарі всілякихпристроїв, складені як на короткі, так і на тривалі проміжкичасу, що дозволяють визначати день тижня будь-якої календарної датиюліанського або григоріанського календаря або відразу обох, - універсальнікалендарі. Усе різноманіття постійних календарів можна розділити накалендарі аналітичні - формули різної складності, що дозволяють позаданої датою обчислювати день тижня будь-який минулої і майбутньої календарноїдати, і табличні - таблиці різної конструкції як з нерухомими, так із рухомими частинами.

  Постійні табличні календарі можуть бути короткостроковими
  (одноперіоднимі), призначеними лише для одного 28-річного періоду
  (циклу); середньострокові (віковими), призначеними лише для одногопевного періоду в межах від 28 до 100 років; довгостроковими
  (постійними), розрахованими на значні за тривалістю періодивід 100 і більше.

  В останні сто років у різних країнах запропоновані різні календарніформули; з них перша була опублікована в Росії М. І. Черухіним
  (Русская старина. - 1873. - № 7). перші ж правило, що дозволяєвизначати за заданою дати день тижня, було опубліковано В. І. Штейнеглемв 1819р. в його роботі «Досвід літочислення» (СПб, 1819).

  Оскільки всі існуючі календарні формули опубліковані без їхвисновку, можна вважати, що вони були отримані методом підбору. При цьомубагато формули дійсні тільки для нового стилю і не дозволяютьбезпосередньо визначати день тижня календарних подій, що мали місце внашій країні до 1918 р. Формули відрізняються ще й тим, що в одних країнахза перший день тижня приємно неділю, а в інших - понеділок.
  (Тільки з 1976 р. відповідно до стандарту Міжнародної організації стандартів
  2011-1976 за перший день тижня прийнятий понеділок)

  Більшість формул із-за своєї складності важко запам'ятовуються. Длядеяких потрібно підраховувати кількість днів, що минули від початку рокудо заданої дати, а для інших - для кожного місяця визначати свійкоефіцієнт.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.

  1. Бушкевіч, Зеліксон, «Вічні календарі», 1984р.

  2. Володомонов, «Календар, минуле, сьогодення і майбутнє», 1987р.

  3. Купчков, «Нитка часів», 1981р.

  4. Миронов, «12 місяців року», 1991р.

  5. Хренов, Голуб, «Час і календар»,1989р.

  6. Цибульський, «Календар і хронологія країн світу»

  7. Шур, «Коли», розповіді про календарі, 1962р.

  РЕЦЕНЗІЯ.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !