ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  лейкоцитарний індекс інтоксикації у хворих на жовчно-кам'яну хворобу .
       

   

  Медицина, здоров'я

  А.Т. Чорманов, Є.Ш.
  Ідришев-Абзалбек

  лейкоцитарний індекс інтоксикації у хворих зжовчно-кам'яну хворобу.


  Науковий керівник д.м.н. проф. Н. И. Оразбеков

  Розрахунок лейкоцитарного індексу інтоксикації (ЛІІ) призначений длявизначення ступеня інтоксикації при гнійно - запальнихзахворюваннях будь-якої локалізації. ЛІІ має важливе значення як дляконтролю за лікуванням так і для прогнозу хвороби. Клінічне значення
  ЛІІ полягає у визначенні тяжкості гнійно - запальногопроцесу, а також можливості застосування його як критерію, що допомагаєпоряд з клінічними і лабораторними дослідженнями, діагностуватипрогресування процесу або розвиток гнійного ускладнення.

  Існує кілька формул розрахунку ЛІІ, такі як: Кальф-каліфа
  Я.Я (1941), Фіщенко Ф.Я. (1989), Островського В.К. (1983).

  Формула Кальф - каліфа з аналізу літературних даних не одержалаширокого застосування, що обумовлено складністю його розрахунку татруднощами запам'ятовування. Нами була обрана формула Островського, так яквона більш спрощена і легко запоминаемости. Це формула розрахунку ЛІІ, вякій у чисельнику знаходитися сума процентного вмісту клітинмієлоїдного ряду, а в знаменнику сума інших клітин білої крові.

  Формула розрахунку ЛІІ по Островському В.К. (1983)

  ПК + мієліт. + Ю. + П. + с.

  ЛІІ = ----------------------------------- -------------------

  лімфи. + Мон. + Е.. + б.

  Де: ПК - плазматичні клітини, мієліт. - Миелоциты, ю. - Юні, п.
  - Палочкоядерные, с. - Сегментоядерние, лімфи. - Лімфоцити, мон. --моноцити, е. - Еозинофіли, б. - Базофіли.

  При розрахунку ЛІІ норма становить 1,6 + 0,5

  Для розрахунку ЛІІ було взято хворі з 2 і 3 хірургічнихвідділень НЦХ ім. А. Н. Сизганова. При хірургічних захворюваннях ЛІІвивчений нами у 40 хворих, чоловіків було - 15 осіб, жінок - 25.
  Віковий контингент досліджуваних хворих був від 18 до 75 років. Всіхворі перебували в стаціонарі з діагнозом жовчнокам'яна хвороба
  (ЖКБ).

  17 з них були з ускладненнями основного захворювання і у 23відзначено не ускладнений її перебіг. Основними ускладненнями ЖКБбули: водянка жовчного міхура, місцевий серозний перитоніт,індуративний хронічний панкреатит, стеноз великого дуоденальногососка, механічна жовтяниця і гнійний холангіт. Всі хворі булиоперовані, з них у 13 прооізведени лапаротомного холецистектомії, іу 27 лапароскопічні холецистектомії.

  Таблиця 1

  ЛІІ, пульс і температура у хворих з ЖКБ.


  | показник | Групи обстеження |
  | | Норма | Хворі з неосложнен-| Хворі з ослож-|
  | | | Ної ЖКБ | ненной ЖКБ |
  | | 60 -80 | | |
  | пульс | | 78,9 + 2,2 | 80,2 + 1,8 |
  | | 0 | | |
  | Темп-ра | 36 З + 0,5-1,0 | 36,2 + 0,05 | 36,7 + 0,1 |
  | | | | |
  | ЛІІ | 1,6 + 0,5 | 1,9 + 0,2 | 3,5 + 1,07 |

  У таблиці 1 показано, що у хворих з не ускладненою формою ЖКБпульс і температура знаходяться в межах норми, але ЛІІ підвищений в 1,1разів у порівнянні з нормою. У хворих з ускладненою формою ЖКБ пульсзнаходився на верхній межі норми, температура не змінюваласяістотних змін, а ЛІІ підвищувався в 2,1 разів у порівнянні знормою. Отже, судячи за середніми показниками пульсу ітемператури можна сказати, що в обох групах хворих вони змінюютьсянезначною мірою, або практично відповідають нормі. ЛІІ приНЕ ускладнених формах ЖКБ підвищувався за рахунок основного захворювання, ау другій групі хворих він підвищувався за рахунок приєднання доосновного захворювання будь-якого ускладнення з вище перерахованих.
  Отже показник ЛІІ є більш достовірним в діагностиціускладнених форм ЖКБ.

  Таблиця 2

  Динаміка ЛІІ, пульсу і температури у хворих після операції.

  | | | |
  | показник | До операції | Після операції |
  | | | |
  | пульс | 76,4 + 1,4 | 82 + 1,1 |
  | | | |
  | Темп-ра | 36,7 + 0,06 | 36,7 + 0,08 |
  | | | |
  | ЛІІ | 2,7 + 0,4 | 2,8 + 0,6 |

  У таблиці 2 ми бачимо, що пульс і температура до операціїзнаходилися в межах норми, але ЛІІ підвищувався в 1,6 рази в порівнянніз нормою. Після операції відзначено незначне збільшення частоти пульсу,температура не змінювалася. ЛІІ підвищувався в 1,7 рази в порівнянні знормою. Незначне підвищення ЛІІ після операції в порівнянні з ЛІІдо операції пов'язане з травматичністю операції і вступом доорганізм токсичних продуктів, що утворюються при поділі ірозтрощення тканин внаслідок порушення процесів відмежування. Приадекватної терапії в післяопераційному періоді ЛІІ у хворих обохформ з ЖКБ поступово знижувався і до моменту виписки зі стаціонару віндосягав норми (1,7 + 0,3).

  У висновку треба зазначити, що застосування ЛІІ в умоваххірургічної та терапевтичної клініки має велике значення дляоцінки ступеня інтоксикації і ефективності лікування. Поряд з високоюдіагностичною цінністю визначення в динаміці індексу в
  Островського В.К. (1983) дозволяє своєчасно виявити розвитокускладнень і прогресування процесу при неадекватному лікуванні.

  Література:

  1. Фіщенко А.Я. Клінічна хірургія 1989 9 Київ Здоров'я стор.68-69
  2. Мурашов З.М. Зміна ЛІІ у перед-та післяопераційному періоді у хворих холециститом (рад. Мед. 1975 2 стор 112-116)
  3. Островський В.К. Світіч Ю.М. ЛІІ при гострих гнійних та запальних захворювань легенів. (Вісник хірургії ім. І. І. Грекова 1983 т. 131

  11 стор 21-24)
  4. Верник С.Д. Застосування ЛІІ для оцінки ефективності лікування інфільтратів (Хірургія 1972 9 стр. 84-87)
  5. Кальф-Каліф Я.Я. Про ЛІІ та його практичне значення (Лікарська справа

  1941 1 стор.31-33)
  6. Сазонов А.М. Муромський Ю.А. Деякі питання лікування гострих ускладнених абсцесів легень (рад. Мед. 1979 12 стор 11-15)
  7. Сухоруков В.П. Про ЛІІ (Клін. Хірургія 1982 1 стор 20-22)
  8. Прохоров А.М. Велика Радянська Енциклопедія. Москва Рад.

  Енциклопедія стор 417
  9. Прохоров А.М. Велика Радянська Енциклопедія. Москва Рад.

  Енциклопедія стор 223

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !