ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Література - Патофізіологія (Канцерогенез )
       

   

  Медицина, здоров'я

  Цей файл взят из коллекции Medinfo http://www.doktor.ru/medinfo http://medinfo.home.ml.org

  E-mail: medinfo@mail.admiral.ru or medreferats@usa.net or pazufu@altern.org

  FidoNet 2:5030/434 Andrey Novicov

  Пишемо реферати на замовлення - e-mail: medinfo@mail.admiral.ru

  У Medinfo для вас найбільша російська колекція медичних рефератів, історій хвороби, літератури, навчальних програм, тестів.

  Заходьте на http://www.doktor.ru - Російський медичний сервер для всіх!

  Лекція з патологічної фізіологіїтема Канцерогенез.
  Канцерогенез - це процес розвитку пухлин будь-якого типу. Остання стадіяпухлинного зростання, з видимими проявами, маніфестація одержав назвумалігнізації (озлакочествленіе). Загальні ознаки малігнізації:
  1. Клітина набуває здатності до безконтрольного, нестримногорозмноження, поділу
  2. Гіперплазія паралельно з безконтрольним діленням клітин, спостерігаєтьсяпорушення диференціювання, залишається незрілої, молодий (ця властивістьназивається анаплазіей).
  3. Автономність (незалежний від організму), від контролюючої,регулюючої процеси життєдіяльності стимулів. Чим швидше зростаєпухлина, тим як правило менш диференціювання клітини і більше вираженаавтономність пухлини.
  4. Доброякісна пухлина характеризується порушенням проліферації, немаєпорушення диференціювання, при зростанні доброякісної пухлини клітинипросто збільшуються в кількості, розсовуючи або здавлюючи навколишнітканини. А для злоякісних пухлин характерний так званийінфільтративний зростання, пухлинні клітини проростають (як клітини раку)руйнуючи навколишні тканини.
  5. Здатність до метастазування. Метастази - це клітини які можутьгематогенним, лімфогенним шляхом розноситися по всьому організму іутворювати вогнища пухлинного процесу. Метастази - це ознаказлоякісної пухлини.
  6. Пухлинна тканина робить на організм в цілому негативний вплив:інтоксикація, викликана продуктами метаболізму пухлини, розпаду пухлини.
  Крім того пухлина позбавляє організм необхідних живильних речовин,енергетичних субстратів, пластичних компонентів. Сукупність цихфакторів називається ракової кахексією (виснаження всіх системжиттєзабезпечення). Пухлинний процес характеризується патологічноюпроліферацією (безконтрольним діленням клітин), порушенням диференціюванняклітин і атипізмом морфологічним, біохімічним і функціональним.
  Атипізм пухлинних клітин характеризується як повернення до минулого тобтопереходом на більш давні, простіші шляхи метаболізму. існуєбезліч ознак, що відрізняють нормальні клітини від пухлинних:
  1. Морфологічний атипізм. Головним є зміна клітинної мембрани:

  У пухлинних клітин зменшується площа поверхні дотику,зменшується кількість Нексус - контактів, що забезпечують адгезивністьклітинних мембран, міняється склад мембранних глікопротеїдів --коротшають вуглеводні ланцюги. У клітці починають синтезуватися,невластиві зрілим клітинам ембріональні білки, підвищується кількістьфосфотірозінов. Все це призводить і до порушення властивостей контактногогальмування, підвищується лабільність, плинність мембрани. У нормі клітини,вступаючи в контакт один з одним припиняють поділ (має місцесаморегуляція процесу поділу). У пухлинних клітинах відсутністьконтактного гальмування призводить до нестримної проліферації.
  Біохімічний атипізм. Атипізм енергетичного обміну проявляється впереважання гліколізу - більш древнього шляху метаболізму. У пухлиннихклітинах спостерігається негативний ефект Пастера тобто інтенсивнийгліколіз при зміні анаеробних умовах на аеробні не знижується,а зберігається (посилення гліколізу в пухлинних клітинах обумовлює їхвисоку виживаність в умовах гіпоксії). Пухлина активно поглинаєпоживні речовини. Спостерігається феномен субстратні пасток, якийполягає в підвищенні спорідненості ферменту до субстрату (глюкози), впухлинних клітинах у 1000 разів підвищується активність гексокінази. Клітинипухлини є також пасткою для білка що також призводить до кахексії.
  Переважання гліколізу призводить до підвищення концентрації молочної кислотив клітинах пухлини, характерний ацидоз, що призводить до порушенняжиттєдіяльності самої клітини (зона некрозу розташована звичайно в центріпухлини).
  Атипізм регуляції росту і диференціювання пухлинних клітин. Процесиросту, диференціювання поділу в нормі перебувають під контролем центральноїендокринної регуляції, що здійснюється соматотропний гормон,гормонами щитовидної залози, інсуліном. Крім цих загальних факторів, вкожної тканини існують свої фактори росту і диференціювання (фактор ростуепідермісу, тромбоцитарний фактор, інтерлейкін). Індукція росту ідиференціювання починається з взаємодії фактора росту з рецепторомфактора росту на клітинній мембрані (в пухлинної клітці цей етап можебути порушено). На наступному етапі утворюються вторинні посередники --циклічний аденозин і гуанозинмонофосфат, причому для нормального росту ідиференціювання характерна перевага циклічного аденозинмонофосфату (цАМФ). Освіта циклічного гуанозинмонофосфату поєднується з посиленнямпроліферації. У пухлинних клітинах це типова ознака. На наступному етапіутворюються активні протеїнкінази, функція яких фосфорилюванняклітинних білків. У нормі протеїнкінази фосфорилюється білки по серин,треонін, гістидин. У пухлинної тканини протеїнкінази тірозінзавісімие, тоє фосфорилювання білків йде по тирозин. Стимуляція проліфераціїпов'язана з утворенням білків, фосфорілірованний по тирозин.
  Регуляція росту і диференціювання пухлинної клітини пов'язана також зкальцій-залежної протеїн. У нормі кальцій-залежна протеїнкіназивиконує функцію модулятора, на врівноважує процеси росту ідиференціювання. Для пухлинної клітини завжди характерна гіперреактивністькальційзавісімой протеїнкінази, при цьому вона виконує роль індукторапроліферації, вона стимулює утворення фосфотірозіна і підсилюєбезконтрольне розмноження клітин.

  Теорії розвитку пухлинного процесу.
  У 1755 році англійські вчені опублікували дослідження "Про раку шкіримошонки у сажотрусів ". Рак у цій роботі розглядався якпрофесійне захворювання, яким страждали сажотруси у віці 30-35років (до цих пір залишається незрозумілим питання про локалізацію пухлини саме вмошонці). сажотруси очищаючи димоходи собі втирали в шкіру сажу і через 10-15років хворіли на рак шкіри. Пояснення механізмів розвитку цієї форми ракустало початком нової ери в дослідженні пухлинного процесу. Булоз'ясовано 2 основних фактори викликають розвиток раку - постійнероздратування, пошкодження; дію певних речовин (сажа), якібули названі канцерогенами. Зараз відомо безліч канцерогеннихречовин. Ця модель захворювання була відтворена японськими вченимиякі протягом року втирали у вухо кролика сажу і отримали спочаткудоброякісну (папілом), а потім і злоякісну пухлину.
  Канцерогенні речовини, які знаходяться у зовнішньому середовищі називаютьсяекзогенними канцерогенами: бензпірен, Фенантрен, поліциклічнівуглеводні, аміноазосоедіненія, анілінові барвники, ароматичнісполуки, азбест, бойові отруйні речовини і багато ін Існуєгрупа ендогенних канцерогенів - це речовини які в організмі виконуютьпевну корисну функцію, але за певних умов здатнівикликати рак. Це прийом препарату (особливо естрагени), холестерин,вітамін Д, продукти перетворення триптофану. Рак був навіть отриманий привведення таких речовин як глюкоза, дистильована вода за певнихумовах. Пухлинні процеси відносяться до групи поліетілогіческіхзахворювань, тобто немає одного основного чинника, який би сприяврозвитку пухлини. Воно відбувається при поєднанні множинних умови іфакторів, має значення спадкова схильність абоприродна резистентність. Виведено лінії тварин - нуллеров, ніколи незахворюють на рак.
  Дія канцерогенних речовин дуже часто поєднується з дієюфізичних факторів - механічним подразненням, температурних факторів (у
  Індії рак шкіри носія чанів з гарячим вугіллям, у північних народівспостерігається більш висока частота захворюваності на рак стравоходу у зв'язку звживанням дуже гарячої їжі: гарячої риби. У курців сприяютьрозвитку раку легенів наступні фактори - висока температура, якастворюється при палінні, хронічні бронхіти - викликають активнупроліферацію, і в тютюні містяться метілхолантрени - сильні канцерогени.
  У моряків професійним захворюванням є рак шкіри обличчя (дія вітру, води, ультрафіолетового випромінювання сонця), урентгенологів підвищена частота лейкозів.
  етіологічна Третя група - віруси. Одним з основних підтвердженьвірусної теорії виникнення раку є щеплення неклітинних фільтратухворого пухлиною тваринного здорової. Неклітинні фільтрат містив вірусі здорове тварина захворювало. Від хворих курей перевівалі здоровим курямлейкоз, вдалося викликати лейкоз майже у 100% курей. Описано понад 20%різних вірусів, які здатні викликати майже у всіх експериментальнихтварин різні форми пухлинного процесу. Була відкрита передачавірусів, що викликають рак, через молоко. Потомство нізкоракових мишейпідсаджували до високораковой самці. (миші належали до нізкораковим івисокораковим лініях. Нізораковие лінії не давали спонтанного захворюванняраком, високораковие майже в 100% випадків хворіли на рак.). так буловідкритий фактор молока вірусної природи, був відкритий вірус викликаєзахворювання і в людини - вірус Епштейна-Барра (викликаємо лімфому).
  Отже сформульовані 3 основні теорії канцерогенезу, що відповідають трьомосновним етіологічним групам:
  1. канцерогенні речовини
  1. фізичні фактори
  1. біологічні фактори - віруси.
  Основні теорії пояснюють патогенез раку це:мутаційна теорія канцерогенез, яка пояснює розвиток пухлинногопроцесу як наслідок мутації. Канцерогенні речовини, випромінювання викликаютьмутаційний процес - геном змінюється, змінюється структура клітин, йдемалігнізація.
  Епігеномная теорія канцерогенез. Спадкові структури не змінені,порушується функція геному. В основі епігеномного механізму лежитьдерепресія в нормі неактивних генів і депресія активних генів. Основоюпухлинного процесу за цією теорією є дерепресія стародавніх генів.
  Вірусна теорія. Віруси довгостроково можуть персистувати в клітинах, перебуваючив латентному стані, під дією канцерогенів, фізичних факторіввідбувається їх активація. Вірус вбудовується в клітинний геном, вносячидодаткову інформацію в клітку, викликаючи порушення геному і порушенняжиттєдіяльності клітини.
  Всі ці теорії лягли в основу сучасної концепції онкогенів. Це теоріяекспресії онкогенів. Онкогени це гени, які сприяють розвиткупухлинного процесу. Онкогени були відкриті в віруси - вірусні онкогени,і аналогічні їм відкриті в клітинах - клітинні онкогени (src, myc, sis,ha-ras). Онкогени - це структурні гени кодують білки. У нормі вонинеактивні, репресовані, тому їх називають протонкогени. Припевних умов відбувається активація або експресія онкогенів,синтезуються онкобелкі, які здійснюють процес перетвореннянормальної клітини в пухлинну (малігнізація). Позначаються онкогенилітерою Р, далі йде назва гена, скажімо ras і цифра - молекулярна вагабілка в мікродальтонах (наприклад Pras21).


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !