ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Література - Патофізіологія (ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ гемограма )
       

   

  Медицина, здоров'я

  Цей файл взят из коллекции Medinfo http://www.doktor.ru/medinfo http://medinfo.home.ml.org

  E-mail: medinfo@mail.admiral.ru or medreferats@usa.net or pazufu@altern.org

  FidoNet 2:5030/434 Andrey Novicov

  Пишемо реферати на замовлення - e-mail: medinfo@mail.admiral.ru

  У Medinfo для вас найбільша російська колекція медичних рефератів, історій хвороби, літератури, навчальних програм, тестів.

  Заходьте на http://www.doktor.ru - Російський медичний сервер для всіх!

  МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я І МЕДИЧНОЇ

  ПРОМИСЛОВОСТІ РОСІЇ

  НОВОСИБІРСЬК МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

  КАФЕДРА Патофізіологія

  1УЧЕБНО - Методичний посібник

  1ОБЩІЕ ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ гемограма

  НОВОСИБІРСЬК 1994
  .

  Навчально-методичний посібник складено професором Еф -ремовим А.В. і доцентом Начаровим Ю.В. і призначене дляпідготовки до практичного заняття студентів 3 курсу лікув -ного, педіатричного м стоматологічного факультетів.

  Посібник затверджено на методичній кафедральному совещ -нии 1 вересня 1994.
  .

  - 2 -

  Першим етапом при розшифровці гемограми є оціню -ка показників червоної крові і, перш за все, визначеннянаявності або відсутності 1анеміі 0.

  1Анемія - 0ето зменшення загальної кількості гемоглобіну,найчастіше проявляється зменшенням його концентрації в еди -ниці об'єму крові.

  Для дітей від 6 місяців до 6 років концентрація гемоглобі -на при анеміях повинна бути нижче 110 г/л, дітей від 6 до 14років - нижче 120 г/л, дорослих чоловіків - нижче 130 г/л, дорослихжінок - нижче 120 г/л, вагітних - нижче 110 г/л.

  Після того, як визначено наявність анемії, необхіднодати їй характеристику по колірному показнику і здібностікісткового мозку до регенерації.

  колірний показник визначається за формулою:

  Кількість гемоглобіну в м/л х 0,03

  -------- ----------------------------------

  Перші дві цифри вмісту еритроцитів з урахуванням комою ( x, y)

  За колірному показнику анемії поділяються на:

  1. Нормохромние при Ц.п. = 0,85 - 1,05

  2. Гіпохромних при Ц.п. <0,85

  3. Гіперхромні при Ц.п. > 1,05, але не більше 1,5 - 1,6

  Здатність кісткового мозку до регенерації при анеміяхвизначається за кількістю ретикулоцитів у периферичнійкрові. У дорослої людини кількість ретикулоцитів в пери -феріческой крові дорівнює 0,5 - 1,0% або 5 - 10%, у дітей до
  1,5% або 15%.

  За здатності кісткового мозку до регенерації анемії під -поділяються на:

  1. Гіпорегенератівние (кількість ретикулоцитів
  0,5-1,0% або 5-10%).

  2. Сільськогосподарська (кількість ретикулоцитів 1-5% або
  10-50%).

  3. Арегенератівная (кількість ретикулоцитів <0,5% або
  5%).

  4. Гіперрегенератівная (кількість ретикулоцитів> 5%або 50%).

  - 3 -

  1Прімер

  Еритроцити - 2,1 х 10/л

  Гемоглобін - 70 г/л

  Ретикулоцити - 0,2%

  Ц.п. = 70 х 0,03/2,1 = 2,1/2,1 = 1

  При аналізі показників червоної крові можна сказати,що в даному випадку мається нормохромная, арегенератівнаяанемія.

  Другим етапом є оцінка вмісту тромбоцитів.
  Нормальна кількість тромбоцитів у периферичній кровіодно 150-300 х 10/л. Отже, якщо кількість вітром -боцітов нижче 150 х 10/л - це 1тромбоцітопенія 0, якщо більше
  300 х 10/л - 1 тромбоцитоз.

  Третій етап - оцінка показників білої крові:

  I. Оцінка загальної кількості лейкоцитів у периферичній крові.

  Класична норма кількості лейкоцитів у періферічес -кой крові дорівнює 6-8 х 10/л. Отже, при зниженні ко -лічества лейкоцитів нижче 6 х 10/л можна говорити про 1лейкопе-
  1ніі 0, при підвищенні вище 8 х 10/л - о 1 лейкоцитозі.

  II. Оцінка лейкоцитарної формули:

  Класична норма лейкоцитарної формули:
  --------------- T ----- T ----- T ------------------ T --- --- T ----- ¬

  | | | Нейтрофіли | | |

  | Б | Е +----- T ----- T -- ----+ Л | М |

  | | | Ю | П | С | | |
  ---------------+-----+-----+-----+-----+------+--- ---+-----+< br>Відносне | 0-1 | 2-5 | 0-1 | 2-5 | 55-65 | 25-30 | 4-8 |вміст у% | | | | | | | |

  | | | | | | | |
  Абсолютна з-| 0-80 | 120 - | 0-80 | 120 - | 3300 - | 1500 - | 240 - |тримання в 1 | | 400 | | 400 | 5200 | 2400 | 640 |мкл | | | | | | | |
  ---------------+-----+-----+-----+-----+------+--- ---+------

  1) Оцінка базофілів: кількість базофілів може тількизбільшуватися, тобто можлива тільки 1базофілія.

  - 4 -

  2) Оцінка еозинофілів: кількість еозинофілів можезбільшуватися вище 5% і це називається 1еозінофіліей 0, змен -шаться - 1еозінопеніей 0ілі еозинофіли можуть взагалі відсутність -вати - 1 анеозінофілія.

  3) Оцінка нейтрофілів: а) сумарна оцінка нейтрофілів: у периферичнійкрові в нормі визначаються метамиелоцитов (юні), палочкоя -дерен і сегментоядерние нейтрофіли. При патології в кровможуть виходити миелоциты, проміелоціти і навіть мієлобласти. Унормі всі обумовлені нейтрофіли становлять 57 - 71%.

  Кількість нейтрофілів може змінюватися або в бікзбільшення - 1нейтрофілія 0, або в бік зменшення - 1нейт-
  1ропенія. б) оцінка окремих видів нейтрофілів: співвідношення різних за зрілості форм нейтрофілів оп -ределяется по індексу зсуву Шіллінга:

  М/б + П/м + М/ц + Ю + П

  --------------- --------

  С

  У нормі індекс зсуву дорівнює 1/16 - 1/20. Якщо індексзсуву зменшується, тобто прагнути до нуля, то це розглядаютьРіва як зсув вправо. Якщо індекс зсуву збільшується,тобто прагнути до одиниці і вище - як зсув вліво. Зрушенняліворуч може бути обумовлений:

  1. Збільшенням паличкоядерних нейтрофілів - простийядерний зсув вліво.

  2. Збільшенням метамиелоцитов (юних) - регенеративнийядерний зсув вліво.

  3. Поява в крові миелоцитов - гіперрегенератівнийядерний зсув вліво.

  4. Поява в крові проміелоцітов і (або) мієлобластів
  - Лейкемоідний ядерний зсув вліво.

  4) Оцінка лімфоцитів: збільшення процентного вмістулімфоцитів в периферичній крові - 1лімфоцітоз 0, зменшення -
  1лімфоцітопенія.

  5) Оцінка моноцитів: збільшення процентного вмістумоноцитів у периферичній крові - 1моноцітоз 0, зменшення -

  - 5 -
  1моноцітопенія.

  При оцінки лейкоцитарної формули сначало оцінюєтьсявідносне (процентне) зміст різний видів лейко -цітов і якщо виявляють їх зміну, то ставати необхід -мим оцінити і їх абсолютна кількість, яка розраховує -ся по пропорції:

  Загальний зміст лейкоцитів у даній гемограма - 100%

  Х - абсолютний зміст від-% даного виду лей-ділових видів лейкоцитів - Коцит, зазначених у лейкоцитарної формулою

  1Прімер

  Лейкоцити - 36 х 10/л

  Б Е М/ц Ю П С Л М

  0 0 2 21 29 41 5 2

  I. Лейкоцитоз.

  II. 1) Вміст базофілів у межах норми.

  2) Анеозінофілія.

  3) Відносна (93%) і абсолютна (31680) Нейтральні філія.

  Підрахунок абсолютного змісту: 36000 - 100%

  Х - 93%

  Х = 31680 в 1 мкл

  2 +21 +29 52

  Індекс зсуву: ------- = ----

  41 41

  Гіперрегенератівний ядерний зсув вліво.

  4) Відносна лімфоцитопенія (5 %), абсолютної лімфоцитопенія немає (1800 в 1 мкл).

  5) Відносна моноцітопенія (2%), абсолютної мо-ноцітопеніі немає (720 в 1 мкл).

  1Прімер повної гемограми

  Еритроцити - 3,0 х 10/л

  Гемоглобін - 100 г/л

  Ц.п. = 1,0

  Ретикулоцити - 1,0%

  - 6 -

  Тромбоцити - 180 х 10/л

  Лейкоцити -- 18 х 10/л

  Б Ю П С Л М

  0 14 2 7 64 10 3

  На даній гемограма визначається нормохромная, регене -ратівная анемія. Лекоцітоз. Зміст базофілів в межахнорми. Відносна і абсолютна еозинофілія. Відноснаі абсолютна нейтрофілія з регенеративним ядерним зсувомвліво. Відносна лімфоцитопенія, абсолютної лімфоцітопе -нии немає. Відносна моноцітопенія, абсолютної моноцітопе -нии немає.

  Для того, щоб дати висновок по гемограма необхід -мо визначити де зміни первинними є - у червоної або білоїкрові, так як при первинних зміни червоної крові можутьбути вторинні порушення білої крові і навпаки.

  ВИСНОВОК: в даному випадку можна говорити про первиннийзміні білої крові і припустити наявність тут НейтральніФільній-еозинофільний тип лейкограми, характерний для інфек -ційних та інфекційних захворювань, що протікають з алергією -ного компонентом (наприклад, колагенози - ВКВ, системнасклеродермія).

  1I. ПЕРВИННА ПАТОЛОГІЯ ЧЕРВОНОЇ КРОВІ.

  11) Гостра постреморрагіческая анемія.

  Перші зміни до червоної крові виявляються на 2-3день після гострої крововтрати в 2-у стадію гідреміческуюкомпенсації. При цьому наголошується нормохромная, гіпо-абоарегенератівная анемія. Може бути незначний НейтральніФільній лейкоцитоз з невеликим ядерним зсувом вліво.

  ПРИКЛАД.

  Еритроцити - 2,4 х 10/л

  Гемоглобін - 80 г/л

  Ц.п. = 1,0

  Ретикулоцити - 0,5%

  Лейкоцити - 9,2 х 10/л

  Б Ю П С Л М

  0 2 2 6 64 23 3

  На 5-7 добу після гострої крововтрати починається 3-якісткомозкові стадія компенсації. У цей час анемія стано-

  - 7 --вітся гіпохромною через нестачу заліза, і регенеративної
  Незначний нейтрофільний лейкоцитоз із ядерним зсувомвліво може зберігатися.

  ПРИКЛАД.

  Еритроцити - 3,2 х 10/л

  Гемоглобін - 82 г/л

  Ц . п. = 0,77

  Ретикулоцити - 4,5%

  Лейкоцити - 10 х 10/л

  Б Ю П С Л М < p> 0 3 3 7 63 20 4

  12) залізодефіцитної анемії.

  Залізодефіцитні анемії можуть бути пов'язані або зі зна -ве втратою заліза (хронічні помтгеморрагіческіеанемії) або з нестачею надходження, порушенням вико -вання заліза або підвищеною потребою в залізі.

  Для залізодефіцитних анемій характерні гіпохромія, ани -зоцітоз зі схильністю до микроцитоз і пойкилоцитоз. Про -центное зміст ретикулоцитів найчастіше в межах нор -ми, але іноді може бути і підвищеним, тобто анемія має ги -по-або регенеративний характер. Вміст лейкоцитів маєтенденцію до зниження, частіше за все за рахунок помірного зниженнявмісту нейтрофілів.

  ПРИКЛАД.

  Еритроцити - 2,8 х 10/л

  Гемоглобін - 60 г/л

  Ц. п. = 0,64

  Ретикулоцити - 1,5%

  Лейкоцити - 4,2 х 10/л

  Б Ю П С Л М

  0 2 0 3 45 46 4

  13) Анемії, обумовлені дефіцитом вітаміну В12 та (або)

  1фоліевой кислоти.

  При дефіциті вітаміну В 12 та (або) фолієвої кислоти від -меча гіперхромні, рідше нормохромная, анемія, анізоцитоззі схильністю до макро-або мегалоцітозу. У багатьох клітинах

  - 8 --червоної крові виявляють залишки ядра (тільця Жоллі, коли -ца Кабо) або базофільні пунктацію.

  Кількість ретикулоцитів в більшості випадків знижено,кількість лейкоцитів знижується, головним чином, за рахунокзниження кількості нейтрофілів. Часто знижений змісттромбоцитів.

  ПРИКЛАД.

  Еритроцити - 1,8 х 10/л

  Гемоглобін - 75 г/л

  Ц.п . = 1,25

  Ретикулоцити - 0,4%

  Тромбоцити - 120 х 10/л

  Лейкоцити - 4 х 10/л < p> Б Ю П С Л М

  0 4 0 2 41 50 3

  14) Апластические анемії.

  Картина крові: виражена анемія, частіше нормохромная . Заздатності кісткового мозку до регенерації може бути а-абогіпорегенератівной. Відзначається лейкопенія з вираженою гра -нулоцітопеніей. Кількість тромбоцитів завжди знижене.

  ПРИКЛАД.

  Еритроцити - 1,2 х 10/л

  Гемоглобін - 37 г/л

  Ц.п. = 0,93

  Ретикулоцити - 0,2%

  Тромбоцити - 45 х 10/л

  Лейкоцити - 3,2 х 10/л

  Б Ю П С Л М

  0 0 0 1 24 71 4

  15) Гемолітичні анемії.

  Основна маса спадкових і набутих гемоліті --чеських анемій характеризується нормохроміей і підвищеним со -триманням ретикулоцитів, кількість яких у період гемолі -тичні кризів може досягати 50-60%. Як правило зазначає -ся більш-менш виражений нейтрофільний лейкоцитоз зядерним зсувом вліво. Кількість тромбоцитів, як правило,в межах норми. Для спадкових гемолітичних анемійхарактерні зміни морфології еритроцитів: мікросфероці-

  - 9 --тов, овалоцітоз, стоматоцітоз, мішеневідность еритроцитів,серповидно еритроцитів і ін

  ПРИКЛАД.

  Еритроцити - 1,6 х 10/л

  Гемоглобін - 50 г/л

  Ц.п. = 0,94

  Ретикулоцити - 30%

  Тромбоцити - 180 х 10/л

  Лейкоцити - 15 х 10/л

  Б Е М/ц Ю П С Л М

  0 1 1 5 9 68 15 1

  При аутоімунних гемолітичних анеміях можлива не -велика еозинофілія.

  Виняток становить 1талассемія 0, яка характеризу -ється гіпохромною анемією і незначним підвищенням рівняретикулоцитів, навіть у період гемолітичних кризів (нееффек -тивний еритропоез).

  1II. ПЕРВИННА ПАТОЛОГІЯ БІЛІЙ КРОВІ.

  Порушення білої крові, як первинні зміни, частішевсього зустрічаються при запальних та інфекційних захв -ваніях, і лейкозах.

  Загальну схему лейкограми при запальних та інфекційно -захворюваннях розробив Н. Н. Бобров (1949) і виділив сле -дмуть типи:

  11) нейтрофільної-еозінопеніческій тип.

  Зустрічається при запальних та гнійно-септичнихпроцесах (пневмонія, рожа, перитоніт та ін.)

  ПРИКЛАД.

  Еритроцити - 4,2 х 10/л

  Гемоглобін - 130 г/л

  Ц.п. = 1,0

  Ретикулоцити - 0,9%

  Лейкоцити - 24 х 10/л

  Б Е М/ц Ю П С Л М

  0 0 2 18 24 44 10 2

  12) нейтрофільної-еозинофільний тип.

  Зустрічається при запальних та інфекційних заболева -пах, протікающіх з алергічним компонентом (колагенози,

  - 10 --гострі алергози, скарлатина, деякі форми легеневого ту -беркулеза идр .).

  ПРИКЛАД.

  Еритроцити - 4,4 х 10/л

  Гемоглобін - 132 г/л

  Ц.п. = 0,9

  Ретикулоцити - 0,7%

  Лейкоцити - 16 х 10/л

  Б Ю П С Л М < p> 0 18 2 10 60 8 2

  13) Тип нейтропенічної фази пригнічення.

  Зустрічається при тіфо-паратіфозних захворюваннях, грипі,бруцельозі, кору і т.д.

  ПРИКЛАД.

  Еритроцити - 3,9 х 10/л

  Гемоглобін - 120 г/л

  Ц.п. = 0,92

  Ретикулоцити - 0,9%

  Лейкоцити - 3,8 х 10/л

  Б Ю П С Л М

  0 0 0 18 24 56 2

  14) "протозойні" тип.

  Спостерігається при малярії, кліщовий спірохетозе.

  ПРИКЛАД.

  Еритроцити - 3,5 х 10/л

  Гемоглобін - 100 г/л

  Ц.п. = 0,86

  Ретикулоцити - 5%

  Лейкоцити - 4,4 х 10/л

  Б Ю П С Л М < p> 0 2 0 2 42 42 12

  15) моноцитарно-лімфоцитарний тип.

  Встрачается при інфекційному мононуклеазе, інфекційномулімфоцитоз, деяких крапельних інфекціях (коклюш, краснухата ін.)

  ПРИКЛАД.

  Еритроцити - 3,8 х 10/л

  Гемоглобін - 110 г/л

  - 11 -

  Ц.п. = 0,87

  Ретикулоцити - 1,2%

  Лейкоцити - 18 х 10/л

  Б Ю П С Л М < p> 0 1 1 6 16 62 14

  16) Агранулоцитоз.

  ПРИКЛАД.

  Еритроцити - 3,0 х 10/л < p> Гемоглобін - 100 г/л

  Ц.п. = 1,0

  Ретикулоцити - 0,5%

  Лейкоцити - 1 х 10/л

  Б Ю П С Л М < p> 0 0 0 6 4 89 1

  1КАРТІНА КРОВІ ПРИ лейкоз.

  11) Гострий мієлобластний лейкоз.

  ПРИКЛАД.

  Еритроцити - 2,4 х 10/л

  Гемоглобін - 80 г/л

  Ц.п. = 1,0

  Ретикулоцити - 0,5%

  Тромбоцити - 105 х 10/л

  Лейкоцити - 56 х 10/л < p> Б Е М/б П/м М/ц Ю П С Л М

  0 0 55 3 0 0 1 11 23 7

  12) Гострий лімфобластний лейкоз.

  ПРИКЛАД.

  Еритроцити - 3,3 х 10/л

  Гемоглобін - 100 г/л

  Ц.п. = 0,91

  Ретикулоцити - 0,6%

  Тромбоцити - 130 х 10/л

  Лейкоцити - 36 х 10/л < p> Б Ю П С Л/б П/л Л М

  0 0 0 3 17 52 3 23 2

  Примітка: М/б - мієлобласти; П/м -- проміелоціти; М/ц
  - Миелоциты; Л/б - лімфобластів; П/л - пролімфоціти.

  Для гострих лейкозів характерна відсутність або різке

  - 12 --зниження проміжних форм (наявність бластних форм і зрілихформ, і відсутність або зниження дозрівають в межах одно -го пошкодженого паростка), яке називається 1лейкеміческім
  1провалом або лейкемічних зяяння.

  13) Хронічний мієлолейкоз:

  1а) розгорнута стадія.

  ПРИКЛАД.

  Еритроцити - 3,8 х 10/л

  Гемоглобін - 135 г/л

  Ц.п. = 1,1

  Ретикулоцити - 0,8%

  Тромбоцити - 145 х 10/л

  Лейкоцити - 28 х 10/л < p> Б Е М/б П/м М/ц Ю П С Л М

  5 6 1 4 6 9 14 45 8 2

  1б) термінальна стадія.

  ПРИКЛАД.

  Еритроцити - 2,2 х 10/л

  Гемоглобін - 73 г/л

  Ц.п. = 1,0

  Ретикулоцити - 0,4%

  Тромбоцити - 50 х 10/л

  Лейкоцити - 69 х 10/л < p> Б Е М/б П/м М/ц Ю П С Л М

  12 6 56 4 0 0 4 12 5 1

  14) Хронічний лімфолейкоз.

  ПРИКЛАД.

  Еритроцити - 4,2 х 10/л

  Гемоглобін - 130 г/л

  Ц.п. = 1,0

  Ретикулоцити - 0,7%

  Тромбоцити - 160 х 10/л

  Лейкоцити - 48 х 10/л < p> Б Ю П С Л/б П/л Л М

  0 0 0 1 19 0 2 76 2

  У полях зору тіні Гумпрехта - роздавлені ядра лім -фоцітов.

  Таким чином, для хронічних лейкозів не характерний

  - 13 --лейкемічних провал. Для хронічного мієлолейкозу характе -терну 1 "базофільною-еозинофільна асоціація" 0, тобто збільшеннякількості базофілів та еозинофілів. Хоча цей гематологічес -кий симптом і не є обов'язковим. Іноді може зустрівтіться ізольоване підвищення вмісту або базофілів ли -бо еозинофілів. При хронічному лімфолейкозі "базофільною-ЕО -зінофільной асоціацію "не спостерігається.

  1ЛІТЕРАТУРА:

  1. касирських И.А., Алексеев Г. А. Клінічна гематоло -гія.-М.: Медицина, 1970.-800С.

  2. ДАШТАЯНЦ Г.А. Клінічна гематологія.-Київ: Здо -рів "я, 1978.-288с.

  3. Керівництво по гематології: У 2 т./Под ред. А.І.Во -робьева.-2-е изд., перераб. і доп.-М.: Медицина, 1985.

  4. Ковальова Л.Г. Гострі лейкози.-М.: Медицина, 1990.-272с.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !