ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Література - Патофізіологія (Патофізіологія Лімфатична система )
       

   

  Медицина, здоров'я

  Цей файл взят из коллекции Medinfo http://www.doktor.ru/medinfo http://medinfo.home.ml.org

  E-mail: medinfo@mail.admiral.ru or medreferats@usa.net or pazufu@altern.org

  FidoNet 2:5030/434 Andrey Novicov

  Пишемо реферати на замовлення - e-mail: medinfo@mail.admiral.ru

  У Medinfo для вас найбільша російська колекція медичних рефератів, історій хвороби, літератури, навчальних програм, тестів.

  Заходьте на http://www.doktor.ru - Російський медичний сервер для всіх!

  МІНІСТЕPСТВО ЗДPАВООХPАНЕНІЯ І

  МЕДИЧНОЇ ПPОМИШЛЕННОСТІ PСФСР

  НОВОСІБІPСКІЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

  Патофізіологія

  Лімфатична система

  Новосибірськ, 1996 р.
  .

  У монографії узагальнені власні дані, а також ре -зультат досліджень проведених в інституті експериментальнийної та клінічної лімфології СО РАМН, а також дані обте -кількісний та зарубіжних авторів, що стосуються патофізіологіїлімфатичної системи.

  Книга призначена для патофізіологів, лімфології ілікарів.

  Рецензенти

  НМІ, 1996 р.
  .

  В В Е Д Е Н Н Я

  _Лімфологія. - Наука про будову і функції лімфатичноїсистеми.

  Сучасна лімфології розвивається у двох напрямкахекспериментальна та практична ліфологія. Експеріменатль -ва лімфології, у свою чергу, також має два напрямки
  - Це вивчення лімфатичного русла, в основі функціонірова -ня якого лежить принцип лімфообразованія і подальшоголімфотоку і дослідження органів лімфоїдної системи.

  До лімфатичне русло відносяться лімфатичні капілля -ри, внутріорганние і внеорганние лімфатичні судини, лім -фатіческіе вузли, головні лімфатичні протоки. До лімфоїдноїсистеми належать тимус, лімфатичні вузли, селезінка, лім -фоідние елементи кісткового мозку, неінкапсулірованние лімфа -тичні вузлики пухкої сполучної тканини. Функціональнолімфатичне русло і система лімфоїдних органів тісно свя -зани, що підтверджується наявністю великої кількості загальнихфункцій, а також наявністю органу, що відноситься як лімфаті -чеського русла, так і до системи лімфоїдних органів. Такі ор -ганів є - лімфатичний вузол (Бородін Ю.І., 1987).
  .

  Близько трьох століть учені займаються вивченням ладі -ня лімфатичної системи. Накопичилися дані про лімфатічес -кой системі дали змогу грунтовно підійти до вивчення функ -ції лімфатичної системи при різній патології. Однак доДосі цей розділ залишається не тільки маловивченим, але да -ж у підручниках цей розділ зовсім не відображено.

  До кінця 50-х років наукові інтереси дедалі більше кон -ріруются навколо вивчення морфофункціональних перетвореньлімфатичного русла, поставленого в різні функціональнихЦінні та експериментально-патологіческаіе умови (Бородін
  Ю.І., 1978).

  Поглиблення функціональних досліджень відбивало загальнітенденції вітчизняної Ангіо-морфології, що проявилося в ра -ботах з функціональної анатомії лімфатичної системи
  Д. А. Жданов, Н.Г.? та Ю. І. Бородіна. Зусилля кафедри анатомії апотім і Інституту клінічної та експериментальної лімфологіїбули зосереджені перш за все але вивчення поєднаної дере -нажной деятельнойті венозного і лімфатичного русел в нор -мінімальних _ціркуляторних. і при порушеннях гемо-та лімфодінамікі.

  Новостворений інститут клінічної та експериментальнийної лімфології (дір.ак.Бородін Ю.І.) регулярно став прово -дить міжнародні конференції по зазначеній тематиці. У нас -тоящее час став знущатися міжнародний журнал "Лімфоло -ги ".

  У той же час ощущвется необхідність узагальнення занній вобласті патофункціі лімфатичної системи як для подальшоїроботи в цій обалсті так і для практичних лікарів.

  Поступово функціональні методи дослідження лімфаті -чеський системи наповнювалися новими орігнальнимі методами. УЗокрема, стали досліджувати методи визначення швидкості то -ка лімфи, об'ємної швидкості лімфотоку, лімфорентгенодіагнос -тика.

  У 1993 р. співробітниками лабораторії патофізіології ІКЕЛ
  СО РАМН (зав.проф. А. В. Єфремов) було розроблено та впроваджено но -вий спосіб забору лімфи у дрібних жтвотних. Остання позво-

  - 5 -

  лило вивчати біохімічні, біофізичні показники, ге -мо-лімфатичні взаємини при різних патологічес -ких станах в експеріментае.

  Важливим завданням стає вивчення функції лімфатічес -кою системи при різного роду суб-і екстремальних мож -діях, тобто вивчення функцій в напрямку проблем функ -нальних Редагування при експериментально-патологічних сос -тояніях.

  Стає все більш очевидним (Шутєєв Ю., 1981; Єфремов
  А.В., 1992; Бородін Ю.І., Григор'єв В.М., 19 .., Єфремов
  А.В., 1992), що лімфатичні параметри, поряд з парамет -рами, виявленими в крові, є більш вірними показу -телямі і появляютмся в першу чергу.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !