ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Наднирники - залози внутрішньої секреції
       

   

  Медицина, здоров'я

  Владивостоцький державний медичний університет

  Кафедра гістології

  Завідувач: професор Мотавкін П.А.

  РЕФЕРАТ

  «Наднирники - залози внутрішньої секреції »

  Виконав: Павлініч С.,

  202 гр., леч. фак.

  Викладач: Баранов В.Ф.

  Владивосток, 1997

  Наднирники (glandula suprarenalis, од. год) -парні залозивнутрішньої секреції, розташовані над верхніми полюсами нирок. У людинивони знаходяться на рівні XI грудного - I поперекового хребців,зачервенно. Правий наднирник має трикутну форму, лівий --полумісячну; увігнуті підстави наднирників примикають до опуклих полюсівнирок. Разом з нирками наднирники укладені в жирову капсулу (сapsula adiposa) і покриті нирковою фасцією (fascia renalis). Довжинанаднирника дорослої людини варіює від 30 до 70 мм, ширина - від 20 до
  35 мм, товщина - від 3 до 10 мм, маса обох наднирників складає 10
  -14 М. Зовні наднирник покритий сполучнотканинної капсулою, відякої в паренхіму відходять перегородки, що укладають у собі судини і нервиі що ділять паренхіму наднирників на групи клітин і клітинні тяжі. Унаднирниках розрізняють зовнішнє коркову речовину, що складаєприблизно 2/3 всієї маси наднирника, і внутрішня мозкова речовина. У немовлят маса наднирника в середньому 3,5 р. З віком воназбільшується, поступово розмежовуються коркова і мозкова речовина,окремі зони коркового речовини.

  Кровопостачання наднирників здійснюють три групи наднирковихартерій: верхня, середня, нижня, проникаючі в паренхиму у виглядічисленних капілярів, що широко анастамозируюють між собою іутворять у мозковій речовині синусоїди - розширення. Відтік крові віднаднирників відбувається

  через центральну і численні поверхневі вени, що впадають увенозну мережу навколишніх органів і тканин. Паралельно кровоноснихрозташовані лімфатичні капіляри, що відводять лімфу. Інервируюютьсянаднирники симпатичними (переважно) і парасимпатичнимиволокнами чревного, блукаючого і діафрагмального нервів.

  Коркова речовина наднирника ділиться на клубочкову, пучкову ісітчасту зони. Клубочковая зона, що прилягає тонким шаром досполучнотканинної капсули, складається з клітин неправильної форми. Упучковій, середньої, найбільше широкій зоні групуються залізисті клітини,розташовані радіальними колонками, а в сітчастої, внутрішньої, зоні групиклітин мають вид неправильної сітки. Коркова речовина наднирника багатоліпідами, офарблюють його в жовтий колір. Гормони коркового речовиникортикостероїди (глюко-і мінералокортикоїди) синтезуються в мітохондріяхсекреторних клітин з холестерину. Різноманітний вплив кортикостероїдівна всі види обміну речовин, судинний тонус, імунітет і інше чинитькіркова речовина наднирників найважливішою ділянкою життєзабезпеченнялюдини в звичайних умовах і в умовах адаптації до різноманітних стресів. Уклубочкової зоні коркового речовини синтезується альдостерон - основниймінералокортикоїд, що бере участь у регуляції водно-сольового обміну. Упучковій зоні синтезується переважно кортизол - глюкокортикоїд,що впливає на білковий, жировий і вуглеводний обмін і на обмін нуклеїновихкислот, і кортикостерон, що володіє властивостями глюко-і минералокортикоида.
  У сітчастій зоні утворяться статеві гормони, головним чином андрогени.
  Синтез кортикостероїдів, насамперед глюкокортикостероидов, регулюютьсяадренокортикотропным гормоном. В глибині наднирника знаходиться мозковаречовина. Залозисті клітини мозкової речовини одержали назвухромафиіних, або феохромних, тому що вибірково фарбуються солями хрому вжовто-бурий колір. Крім залізистих клітин у мозковій речовині наднирникабагато нервових волокон і нервових клітин. Скупчення хромафинних нервовихклітин, так званих парагангліїв, виявляють також по ходу легеневогостовбура і висхідної частини аорти, у середостінні знаходиться поперековийаортальний параганглій та інші. Хромафині клітини секретують тригормону (адреналін, норадреналін і дофамін), об'єднаних під загальноюназвою катехоламіни. Біосинтетичними попередниками цих гормонівє амінокислота тирозин. Адреналін синтезується тільки внаднирниках; норадреналін і дофамін утворюються також у парагангліях ічисленних нейронах симпатичної нервової системи. Всі тканини,продукують катехоламіни, складають адреналінову систему. Активністьхромафинних клітин стимулюють різноманітні впливи навколишнього івнутрішнього середовища: емоції, артеріальна гіпотензія, гіпоглікемія, фізичнанавантаження, охолодження й ін

  Методами, найбільше інформативними для визначення функціональногостана наднирників, є визначення концентраціїнадниркових гормонів і їхніх метаболітів у крові та сечі, а також рядфункціональних проб. Глюкокортикоїдну функцію наднирників оцінюють поутриманню 17-оксикортикостероїдів (17-ОКС) у крові, обумовлених покольоровій реакції з фенілгідразином за допомогою методу Портера-Силбера (норма
  140-550 нмоль/л або 5-20 мкг/100мл), а також у добовій кількості сечі
  (добове виведення 17-ОКС складає 4-20 мкмоль/доба, або 1,4-7,2мг/добу). Адрогенную і частково глюкокортикоидную функції надниркових залозвизначають по добовому виведенню 17-кетостероїдів із сечею (норма в жінок-
  20-60 мкмоль/добу, або 6,4-18 мг/добу; у чоловіків -23-80 мкмоль/добу, або
  6,6-23,4 мг/добу). Кількість їх оцінюють по кольоровій реакції зметадинитробензолом.

  Все більшого значення набуває радіоіммунол, метод визначеннякортизолу в крові. Дослідження проводять ранком натще, коли концентраціякортизолу в крові максимальна, і у 23 ч., коли вона знижується у 2 рази.
  Порушення цього ритму викиду кортизолу в кровоток свідчить пропатології надниркових залоз. Цей же метод використовується для визначенняконцентрації альдостерону та активності реніну (основного регулятора синтезуальдостерону) в плазмі крові. У якості функціональної проби найбільшепоширена проба з дексаметазоном, що дозволяє диференціюватипухлину, що виходить із коркового речовини. При підозрі на функціональнунедостатність наднирників проводять стимулюючі проби. У разізначною надниркової недостатності стимулюючі проби можутьпогіршити самопочуття хворих. Для оцінки стану мінералокортикоїдноїфункції наднирників визначають концентрацію в крові калію і натрію. Приважкій недостатності наднирників вмісту натрію в крові знижується,а калію - зростає; гіперальдостеронізм, навпаки, характеризуєтьсягіпокаліємією. Про функціональний стан мозкової речовини наднирниківсудять по концентрації катехоламінів у крові або в сечі.

  Для діагностики захворювань наднирників, що протікають з їхньоюгіперплазією, використовують рентгенівські методи: пневморетроперитонеум,томографію, ангіографію, аортографію з катетеризацією наднирковиз він івизначенням концентрації гормонів у пробах крові. Найбільш сучаснимиметодами дослідження наднирників є ультразвукова діагностика,ізотропне сканування і комп'ютерна томографія. З їхньою допомогою визначаютьрозмір і форму наднирників, а також установлюють наявність у нихпухлин.

  Клінічні прояви патології наднирників обумовлені зниженням
  (гіпокортицизм) або підвищенням (гіперкортицизм) синтезу наднирковихгормонів у порівнянні з нормою. Гвперкортицизм пов'язаний з підвищеним синтезомнадниркових гормонів гормонально-активною пухлиною, що виходить ізкоркового речовини наднирника, або при його гіперплазії. Гіперплазіянаднирника, викликана надлишком АКТГ, спостерігається при хворобі Іценко-
  Кушинга., А пухлина, що виходить із коркового речовини наднирника
  (кортикостерома), при синдромі Іценко-Кушинга. В основі цих захворюваньлежить надмірне надходження до організму глюкокортикоїдів (у меншому ступені
  - Андрогенів). Своєрідною патологією коркового речовини наднирникає уроджена дисфункція кори надниркових залоз, при якійнедостатній синтез кортизолу стимулює підвищення продукції АКТГ іандрогенів. Переважання продукції андрогенів із розвитком вирильногосиндрому спостерігається при пухлинах андростеромах, що синтезують чоловічістатеві гормони. Для пухлини, що виходить із клубочкової зони корковогоречовини, - альдостероми (синдром Кона, або первинний гіперальдостероїзм)характерні підвищення концентрації альдостерону в крові і зниження плазмікрові активності реніну - основного регулятора синтезу альдостерону. Урідкісних випадках може виникнути кортикоестрома - пухлина, що виходить ікоркового речовини наднирника і продукує жіночі статеві гормониестрогени. У хлопчиків у подібних випадках відзначають затримку статевогорозвитку, а в чоловіків виявляються жіночі риси: збільшуються молочнізалози, відбувається перерозподіл жирової клітковини, зникають статевийпотяг і потенція. Нерідко гормональна продукція пухлин носитьзмішаний характер, тобто ними синтезуються як глюко-і мінералокортикоїди,так і статеві гормони. Серед змішаних пухлин 45-89% складаютьзлоякісні.

  Пухлини хромафиноми, секретирующие великі кількості катехоламінів,виходять з хромафинної тканини мозкової речовини наднирника,парааортального параганглія, клітин парагангліїв сечового міхура абосередостіння. Крім гормонально-активних пухлин у наднирнику можутьвідзначатися гормогально-неактивні доброякісні пухлини (ліпома,фіброма, тератома тощо) і злоякісні пухлини (напр., меланома і такзваний пірогенний рак кори надниркових залоз). Доброякісні пухлининаднирників звичайно невеликі за розміром, клінічно не виявляються,виявляють їх звичайно випадково. Злоякісні пухлини надниркових залоз,особливо пірогенний рак кори надниркових залоз, клінічно проявляютьсясимптомами інтоксикації (насамперед підвищенням температури тіла) можливозбільшення обсягу живота, пальпаторне виявлення пухлини. Лікуванняпухлин оперативне, при злоякісних пухлинах поєднується зхіміотерапією. Після двосторонньої адренаэктомии хворі потребуютьдовічної замісної терапії препаратами гормонів кори надниркових залоз.
  Після видалення пухлини, що виходить із коркового речовини наднирника,функція іншого наднирника може бути знижена, тому хворі тимчасово,а іноді і постійно одержують препарати гормонів кори надниркових залоз. присучасній діагностиці захворювань наднирників і відповідної терапіїпрогноз для життя більшості хворих сприятливий, протепрацездатність завжди знижена.

  Список літератури:

  1. Велика медична енциклопедія
  2. Мала енциклопедія внутрішніх органів
  3. Егарт Ф.М. «Наднирники», Москва, 1982
  4. Лебедєв В.П. «Наднирники - залози внутрішньої секреції", Казань, 1979


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !