ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Наркотики
       

   

  Медицина, здоров'я

  ЗМІСТ

  1) ВСТУП .................................... ..........................

  ................. .............................

  2) ВИДИ

  НАРКОТИКІВ ... .................................................. .........

  ................................

  3) ДІАГНОСТИКА наркотичного сп'яніння

  СПОСОБИ розпізнання І ПОДВЕРЖДЕНІЯ

  ВЖИВАННЯ

  НАРКОТИКІВ ............. .................................................

  ...........

  4) ПРОФІЛАКТИКА І ФАРМАКОЛОГІЧНА

  лікування героїнової залежності

  .... .................................................. ....

  5) ЛІКУВАННЯ ДЕЯКИХ ЕКСТРЕНА

  СТАНІВ .......................... .....................

  6) ПОНЯТТЯ "ЗДОРОВ'Я" І "ХВОРОБА" В КЛІНІЦІ

  НАРКОМАНІЇ .. ...................

  7) СПИСОК
  ЛІТЕРАТУРИ ................................................. .................< br>.....................

  Введення

  Рішення проблеми немедичного споживання наркотичнихречовин на території Російської Федерації в даний час вийшло врозряд першочергових завдань, що стоять перед державою, і тіснопов'язане з сучасним станом українського суспільства, яке найчастіше

  визначається фахівцями як нестабільний і навіть кризовий.

  Стан хімічної залежності, що розвивається в того чиіншого індивіда, є результатом впливу сукупностіфакторів як біологічного, так і психологічного та соціального порядків.

  Слід зазначити, що конкретне (індивідуальне) поєднанняпричин, що приводять до формування нарко-і токсикоманії, різному вкожного пацієнта наркологічної клініки. З одного боку, очевидніуспіхи біологічної наркології дозволяють більш чітко виявляти нейробіологічні і генетичні основи патологічнихпроцесів, що лежать в основі споживання різних психоактивних речовин. С

  іншого, що відбулося у пореформеній Росії зниження життєвого рівня населення і які супроводжують цей процес явищанегативно впливають на ефективність медичних заходів.

  Питання про причини, що породжують, особливо середнеповнолітніх та осіб молодого віку, різні форми залежності якмасове, епідемічне явище є на сьогоднішній деньодна з актуальних аспектів ефективної боротьби з нарко-татоксикоманії.

  Без вивчення причин та факторів, що призводять до розвиткухімічної залежністю від різних психоактивних агентів, неможливо адекватно планувати тактику і стратегію профілактичних,лікувальних і реабілітаційних заходів у споживачів психоактивнихречовин

  (ПАР).

  Опис методу

  Даний посібник являє собою аналіз комплексу факторів роблять негативний вплив на поширенняодурманюючих речовин серед неповнолітніх в сучасній Росії.

  Розглядаються як соціальні та мікросоціальної, так і індивідуально-психопатологічні і психологічні предиктори

  наркотизму, що стали актуальними протягом останньогодесятиліття.

  преморбідні псіхопатопатологіческіе розлади у неповнолітніх наркоманів представлені в оригінальнійавторської трактуванні.

  Соціальні фактори

  Нестабільна економічна ситуація, що характеризуєтьсязниженням життєвого рівня більшої частини населення Росії,зменшенням ділової активності, істотним рівнем безробіття в ряді

  регіонів, відсутністю зрозумілих і усвідомлюваних людьмиумов для швидкого поліпшення ситуації, призводить до стану так званої "соціальної депресії", відсутності почуттяособистої перспективи і значимості. Рекламовані деякимизасобами масової інформації (ЗМІ) високі стандарти індивідуального

  добробуту, які сформовані під впливомзакордонної кіно-і телепродукції, приводять до формування у частини психічно незрілої молоді імітаційних моделейповедінки.

  Роль наркотичних і психоактивних речовин, в імітації

  "благоденства" досить істотна.

  Відсутність цілісної інформаційної стратегії,орієнтує молоде покоління країни на "збереження" власногоздоров'я та працездатності, як основного і обов'язкового чинника власного життєвого благополуччя.

  Грубе і часто легковажне поводження зматеріалами про наркотики в окремих засобах масової інформації,що приводить до формування "нездорового" інтересу до споживання і споживачам, "позитивного" до них відношення.

  Нав'язана, певними колами, суспільству дискусія про

  "доцільності" легалізації наркотичних речовин в
  Росії, в тому числі однобоке і тенденційне висвітлення досвіду

  "легалізації" марихуани в Нідерландах та Іспанії, ззамовчуванням про негативні наслідки цього кроку.

  Тенденція до "гуманізації" у відношенні до наркоманії як суспільного явища, часто носить абстрактнийхарактер, без урахування реальних умов, до яких відносяться: високий рівень економічної і кримінальної злочинності вкраїні;

  низький ступінь правового виховання громадян; недостатня ступінь ефективності діяльностівиконавчої влади;

  Недостатньо розроблена молодіжна політика, відсутністьу молоді реальних форм індивідуального самовираження,скорочення

  "позитивних форм" дозвілля, зайва комерціалізаціядозвільних і освітніх установ.

  Недостатня ступінь громадянської свідомості.

  Прогалини у федеральному законодавстві, особливо в питаннях

  забезпечення населення антинаркотичної пропагандою та протидії пропаганді наркотиків.

  мікросоціальної фактори

  Значна роль серед етіологічних факторів, що призводять до формування адиктивної поведінки у неповнолітніх, традиційно відводиться сім'ї. Вплив мікросередовища (найближчого оточення індивіда), куди, безумовно, включаються близькі родичі з індивідуально властивими соціально -психологічними характеристиками, у низки випадків є основним патогенним чинником у генезі наркологічних захворювань.

  Одним з основних негативних наслідків зниження життєвогорівня населення, є зменшення ролі сім'ї як ключовогосоціального інституту, що забезпечує суспільну стабільність. Тут,крім традиційних сімейних дисгармоній, слід виділити декілька абсолютно нових факторів:

  Зміна "системи цінностей" у поєднанні з ревізієюминулого призводить до зниження авторитету старшого покоління в очах молоді.

  Алкоголізм одного або обох батьків в сучаснихумовах є більш значущим чинником ризику захворюваності на нарко-і токсикоманії у дітей та підлітків, з огляду на більш швидкої десоціалізацію хворих на хронічний алкоголізм, втратоюними джерел засобів існування, і в ряді випадків житла,що в свою чергу обумовлено низьким рівнем соціальної допомогицього контингенту.

  Низька ступінь релігійності суспільства як основи дляетичних і моральних стандартів сім'ї, на тлі руйнування етичних концепцій та постулатів часів соціалізму.

  Не достатня інформованість батьків у питаннях формування антинаркотичних установок в свідомості дітей.

  Психопатологічні фактори < p> Порушення поведінки у дітей та підлітків, що супроводжуються немедичною споживанням психоактивних речовин, і зокрема

  що відносяться до наркотичних, можуть бути обумовлені різними психологічними (або психіатричними) причинами. В останні десятиліття розлади та особливості поведінки у дітей та підлітків по різному розуміються та класифікуються різними дослідниками (G. Heuyer, J. Dublineau, роботи різних років,
  Michaux

  L, 1953, Stutte H, 1960, Ушаков Г.К., 1971; 1987, Ковальов В.В.роботи різних років). Нечітко обмежені симптоматичні рамкипсихічних захворювань, наприклад шизофренії (Личко А.Е., 1985). Такимчином, той чи інший розлад (або психічна особливість) навряд чиможе бути розцінена з точки зору семіотики в достатнійступеня коректно. Виходячи з цього, автори цього посібника спробували виділити психологічні (психіатричні) ознакиза принципом феноменологічного існування. З традиційно розглядаються в клініці підліткової та дитячої психіатрії специфічних вікових психопатологічних синдромів
  (дивних захоплень, метафізичної інтоксикації і гебоідного) намзустрічався, в основному, лише останній. Як відомо, гебоідний синдром, що описується в свій час як "моральне божевілля", має наступні основні симптоми (в розумінні Г. В. Морозова):

  огрубіння особистості з нівелювання понять добра і зла, а -і антисоціальними тенденціями, втратою інтересу до навчання й суспільно корисної праці.

  розгальмування "нижчих" потягів.

  Психічний інфантилізм.

  Є симптоми, найбільш характерні для раннього гебоіда

  (що спостерігається у дітей 11-13 років), і зокрема, такзваний

  "бред сімейної ненависті". Даний симптом виявляється в некоррігіруемом негативне ставлення дитини фактично до будь-яких

  діям родичів щодо себе.

  Як показав досвід роботи клініки дитячої та підлітковоїнаркології науково-дослідного інституту наркології МОЗ
  Російської

  Федерації, в поле зору лікаря психіатра-нарколога найчастіше потрапляють хворі з гебоідним синдромом, що спостерігається поза рамками

  шизофренічного процесу, але виявляють неврологічну мікроорганіческую симптоматику. У той же час, зазвичай не різко виражені в преморбідні періоді ознаки гебоідного синдрому посилюються при приєднанні наркотизації. На думку авторів,при наркоманії гебоідний синдром служить як етіологічнимфактором щодо споживання ПАР (зокрема, такі проявизгаданого симптомокомплекса, як анти-і асоціальність, розгальмування потягів, рідше психічний інфантилізм), так і наслідком наростаючої токсичної енцефалопатії та психогенногоанормальну розвитку особистості наркомана (в розумінні К. Біндера).
  Необхідно відзначити, що анти-і асоціальність, розгальмування потягів,

  окремі прояви психічного інфантилізму як предиктори наркоманії можуть зустрічатися нерідко поза рамками гебоідногосиндрому, як монорасстройства або особливості особистості. Зокрема,анти-й асоціальні тенденції можуть спостерігатися в рамках анормальну розвитку особистості (в розумінні К. Біндера) при формуванні

  "крайової" психопатії (як правило, збудливого чи істерії-збудливого типу). Ці ж особистісні особливості можуть спостерігатися в рамках "ядерної" психопатії або відповідної акцентуації особистості (в розумінні К. Леонгарда), а також при психоорганічного синдромі. У всіх випадках також слідвиключити ймовірність шизофренічного процесу. Клініка згаданогофеномена досить добре описана багатьма дослідниками, і тому всилу необхідності стислого викладу матеріалу в даному посібнику не викладається. Доцільно наголосити, що в період занепадудуховних цінностей, характерного для пореформеної Росії, частота анти -і асоціальних тенденцій і, відповідно, їх роль якетіологічних факторів наркоманії у неповнолітніх закономірнозростає.

  Межують з анти і асоціальними тенденціями дитячо-підліткові реакції протесту проти значущих для особистості і пережитихяк негативні явищ повсякденного життя. Такий протест може бути

  спрямований як проти несприятливої сімейної обстановки
  (наприклад, у випадку пияцтва батька чи матері, низького матеріальногодостатку в сім'ї), так і проти об'єктивно існуючої в даний часзагальної девальвації духовних цінностей (останнє нерідко не усвідомлюєтьсяі суб'єктивно переживається у вигляді негативних емоційнихреакцій на повсякденні явища життя).

  Питання про власне розгальмованості потягів у вузькому сенсіЦей термін поза рамками гебоідного синдрому складний. При вивченні преморбідні особливостей особистості неповнолітніх, хворих на наркоманії, ми виділили дві основні групи пацієнтів ззгаданим феноменом:

  розгальмування потягів у "гедонічним" особистостей, тобтоу пацієнтів, основним стимулом поведінки у яких впреморбідні періоді було отримання "гедонічним" переживань: харчових,

  сексуальних тощо До інших насолод такі підліткинерідко додають собі ефект від споживання наркотиків.

  розгальмування потягів у пацієнтів з преморбідні маютьмісце психоорганічного синдрому (як правило, резидуальногогенезу).

  Серед проявів психічного інфантилізму, помірно виражені

  ознаки якого по суті є нормою унеповнолітніх

  (на думку деяких дослідників, навіть до 30% і більше осіб з

  числа дорослого населення мають як нехворобливимособистісних особливостей ознаки психічного інфантилізму, (цит. за
  Ковальову

  В.В., 1979), найбільш часто як предиктор наркоманій виступали наступні:

  Потреба в яскравих емоційних переживаннях.

  боязкість і нерішучість (за його зізнанням як симптомпсихічного інфантилізму не всіма дослідниками).

  У боязких і нерішучих дітей і підлітків часто спостерігається психологічна залежність від старших і вольовихзнайомих. В умовах, коли збут наркотиків приносить надприбуток, неповнолітні з вираженими рисами страху інерішучості нерідко під тиском знайомих, що мають виражені вольові особливості характеру і залучених до сфери наркобізнесу,починають споживання наркотиків.

  У випадку, якщо гіпертрофовані риси психічногоінфантилізму, згадані вище, поєднуються з явищами затримки психічного розвитку або "Амбулаторно" формами олігофренії, ризикзалучення до систематичної наркотизації значно зростає.

  Тривожно - недовірливі риси характеру, які є основою так званої Психастенія, також у разі своєї значної вираженості можуть бути предикторами систематичноїнаркотизації. У даному випадку наркотики набувають комунікативну та транквілізуючі (вірніше замінює її ейфорізуючу)функції. Чим більше виражені тривожно-недовірливі риси, тим менш впевнено почуває себе дитина (підліток) серед однолітків, тим більшевін потребує психологічної підтримки. Не отримуючи її належною мірою, він нерідко вдається до "хімічної" підтримці, якуйому охоче надають торговці наркотиками.

  Нерідко наркоманії спостерігаються у підлітків з високими інтелектуальними можливостями, що перевершують частоінтелект більшості однолітків. При цьому особистість може розвиватися в преморбідні періоді цілком гармонійно, відносини в родині і з однолітками можуть бути досить сприятливими. Тут мовайде про випадки, коли наркоманія розвивається як ніби на тлі повного

  психологічного і психіатричного благополуччя. На думкуавторів, причиною початку наркотизації в цих випадках нерідко служить

  "інформаційна недостатність" (близька або тотожна психологічному поняттю "сенсорна депривація").
  Психологічні механізми початку наркотизації полягають в тому, що оточують

  мікросоціальної умови не надають добре розвиненого інтелектуально індивіду достатніх підстав дляемоційного та інтелектуального насичення. Процес життя в цих випадках суб'єктивно сприймається індивідом як "нудний". Пошукинасичення емоційної сфери та підвищення інтелектуальної навантаження тут

  нерідко провокують споживання "інтелектуальних" наркотиків

  (кокаїн) або синтетичних опадів. Лікар психіатр-нарколог в подібній ситуації нерідко зустрічається з "ідейними" наркоманами,

  інтелектуально що сприймають наркотики як вище благо.

  Суттєву роль в залученні до споживання ПАР нерідко грають < p> дитячо-підліткові реакції наслідування. На нашу думку, воснові цих реакцій можуть мати місце різні особливості особистості, більшість з яких перераховано у цьому посібнику.

  Зрозуміло, в даному розділі ми перерахували не всіпсихологічні та психіатричні предиктори наркоманії у неповнолітніх.
  Дане питання до теперішнього часу не є достатньо вивченим і

  має потребу в подальшому дослідженні. Однак, на нашу думку,у цьому посібнику висвітлені основні аспекти питання про психологічні та психіатричних причини залучення неповнолітніх до споживання наркотиків, які можуть зацікавити практичного лікаря.

  У висновку даній частині роботи слід зазначити, що в полізору лікаря психіатра-нарколога, що працює з неповнолітніми хворими наркоманії, відносно рідко потрапляють пацієнти, які виявляють в преморбідні періоді:

  Ідіопат?? ний ( "генуінную") епілептичних хвороба з судорожними стигмати, раннім початком і відповідними змінами особистості.

  Маячні психози.

  галюцинаторні розлади.

  Схильність до систематичного зловживання алкоголем.

  що формуються Паранояльний риси характеру згіперсоціальним радикалом.

  Виражені прояви "рафінованої" іпохондрії.

  Синдроми дивних захоплень або метафізичної інтоксикації
  (у розумінні В. В. Ковальова).

  Висновок

  На підставі вищевикладеного стає ясно, що без рішенняряду актуальних проблем соціального характеру, зміни змісту профілактичних антинаркотичних програм з урахуванням реальних місцевих умов, проведення адекватної молодіжної політики, міжвідомчої взаємодії, добитися зниження поширеності наркологічних захворювань серед неповнолітніх буде надзвичайно важко.

  Діагностика наркотичного сп'яніння.

  Способи розпізнавання і підтвердження вживання наркотиків

  Встановити факт вживання наркотиків можна декількомашляхами:

  За допомогою експрес-тестів на наркотики

  За непрямими ознаками вживання наркотиків інаркотичної залежності

  У процесі наркологічної експертизи

  Наркологічна експертиза

  Якщо Вам необхідно довести, що будь-хто зловживає наркотиками або знаходиться в стані наркотичного сп'янінняв справжній момент, і від цього залежить вирішення спірнихюридичних питань, то необхідне проведення судово-наркологічної експетрізи. Судово-наркологічна експертиза є однієюз різновидів судово-медичної експертизи і проводитьсятільки фахівцями державних наркологічних лікувальнихустанов і тільки за запитом органів МВС чи юстиції. Це означає, що їїможна провести за рішенням суду, якщо, наприклад, Ваші майновіспори розбирає суд. Можливе проведення термінової експертизи зарішенням

  ДАІ, коли вона стосується осіб, які керують транспортнимизасобами.

  Якщо Вам просто захотілося викрити свого близького абознайомої людини в споживанні наркотиків, у проведенні офіційної експертизи, звичайно, Вам відмовлять - це ущемляє права людини.

  Наркологічна експертиза в Петербурзі проводиться, наприклад, в

  Міському наркологічному диспансері (В. О., 4-а лінія,д.23/25), в

  Обласному наркологічному диспансері (Ново-Девяткіно, д.19/1) ів інших наркологічних диспансерах та психіатричних лікарнях.

  Експрес-тести для визначення наркотиків

  У домашніх умовах можна дізнатися про вживання наркотиків з високим ступенем вірогідності за допомогою експрес-тестів на визначення наркотиків у сечі . Експрес-тести на наркотики поувазі і пристрою схожі на тести для визначення вагітності, якщо
  Вам доводилося їх бачити:)

  Бачите, система для тестування являє собою паперову

  смужку, на яку наклеєно щось шкоду наркотик. Ця

  «промокашка» просякнута в певних місцях декількомахімічними і білковими складами. Розчин наркотику (наприклад, сечанаркомана) піднімається вгору по «бібулі» і набирає чинності з згаданимискладами в серію послідовних реакцій. У результаті з'являється фарбування в тому місці, де відбувається заключна з них.

  Реакції є імунохімічний, тобто відбуваються між антитілами і антигенами, які є в «бібулі», і дуже чутливі. У сечі, наприклад, експрес-тест вловлює сліди

  наркотиків-опіатів протягом 5 діб після одноразовогоприйому.

  Сам тест виконується так: Ви просите підозрюваного помочитисяв баночку, після чого на 5 секунд опускаєте в сечу смужку до позначеного горизонтальною рискою рівня в нижній її частині.

  Якщо протягом 5 хвилин в середній частині смужки з'являться два коричнево-червоних поперечних рисочки, то все в порядку --наркотик не виявлено. Якщо поперечна риска буде один, то в зразкусечі є наркотик. Нарешті, якщо рисок взагалі немає, значить, тест проведений неправильно і його треба переробити.

  Непрямі ознаки вживання наркотиків і наркотичної залежності

  Довгі рукави одягу завжди, незалежно від погоди таобстановки.

  Неприродно вузькі або широкі зіниці незалежно відосвітлення.

  відчужений погляд ..

  Часто - неохайний вигляд, сухе волосся, набряклі кисті рук;темні, зруйновані, «обламані» зуби у вигляді «пеньків».

  Постава частіше сутулу ..

  Невиразна, «розтягнутий» мова.

  Незграбні і уповільнені руху при відсутності запахуалкоголю з рота.

  Явне прагнення уникати зустрічей з представниками влади.

  Дратівливість, різкість і неповагу у відповідях на

  питання.

  Після його появи в будинку у Вас пропадають речі або гроші.

  Сліди уколів наркомани зазвичай не показують, але іноді їхможна помітити на тильній стороні кистей, а взагалі-то наркоманизі стажем роблять собі і'екціі куди завгодно, і сліди потрібношукати у всіх областях тіла, не виключаючи шкіри на голові підволоссям.

  Часто сліди уколів виглядають не просто як множиннічервоні точки, а зливаються в щільні синювато-червоні тяжі по ходувен.

  Припустити вживання наркотиків за непрямими ознакамилегше людям, які постійно зустрічаються чи живуть з підозрюваним,і на жаль, такими людьми найчастіше є батьки.

  Непрямі ознаки наркотизації можуть бути специфічними для окремих препаратів і загальними, характерними для всіхнаркотиків. Що стосується загальних для всіх наркотиків ознак, то вони турбують уважних батьків в першу чергу. Правда, іноді їхвважають

  «цілком нормальним для підлітка поведінкою». Ось вони:

  Наростаюча скритність дитини (можливо, без погіршення відносин з батьками). Часто вона супроводжується почастішаннямі збільшенням часу «гулянь», коли дитина йде з домув той час, який раніше проводив в сім'ї або за уроками.

  Можливо, дитина занадто пізно лягає спати і все довше

  залежується в ліжку з ранку.

  Падає інтерес до навчання або до звичних захопленням і хобі,може бути, батьки дізнаються про прогули шкільних занять.

  Знижується успішність.

  Зате збільшуються фінансові запити, і молодий чоловікактивно шукає шляхи їх задоволення, випрошувати гроші у все зростаючих кількостях (якщо починають пропадати гроші з

  батьківських гаманців або цінні речі з дому - це дуже тривожна ознака !).

  З'являються нові підозрілі друзі (але спочатку молода людина зазвичай зустрічається з досить пристойними на вигляд

  наркоманами) або поведінку старих приятелів стаєпідозрілим.

  Розмови з ними ведуться пошепки, незрозумілими фразами або всамоті.

  Настрій дитини - це дуже важлива ознака - міняється з

  незрозумілих причин, дуже швидко і часто не відповідає ситуації: добродушність і млявість у скандалі або, навпаки, дратівливість у спокійній ситуації .

  Нарешті, Ви можете помітити сліди ін'єкцій (тобто уколів) походу вен на руках.

  ПРОФІЛАКТИКА І ФАРМАКОЛОГІЧНА лікування героїнової залежності

  СИСТЕМНИЙ НАЛОКСОНОВИЙ ТЕСТ а) Показання і психологічна підготовка пацієнта

  Налоксон - чистий антагоніст опіатів, який частовикористовується при лікуванні передозування опіатів. Налоксоновому тесту має передувати тривалий (не менше 24 годин - прим. С.Б.) спостереження пацієнта з метою виявлення можливого синдрому абстиненції.

  Налоксоновий тест проводиться у випадку сумнівного або слабко вираженого абстинентного синдрому, або за бажанням пацієнта . (С

  метою об'єктивізації діагнозу опіатної наркоманії - прим. С.Б.)

  Тест проводиться після оцінки фізичного стану пацієнта, виключення наявності в його анамнезі психотичних реакцій і алергічних реакцій на препарат.

  Лікар зобов'язаний підготувати пацієнта до налоксоновому тесту. Хворіз лікарською залежністю бояться прояви незнайомих їмсимптомів абстиненції, тому їх треба заспокоїти. Налоксоновий тествикликає швидкий розвиток синдрому абстиненції і негативнуемоційну реакцію. Ця реакція може призвести до відмови від подальшоголікування, відмови перебувати під наглядом у стаціонарі або в денному стаціонарі. Тому дуже важливо переконати пацієнта внеобхідності проведення тесту, не випускаючи з уваги наступне:

  Засвідчити пацієнта, що абстинентний синдром буде знятоадекватним лікуванням;

  Пояснити йому, що налоксоновий тест необхідний, щоб неузалежнити незалежного від опіатів пацієнта або сформуватибільш важку залежність у помірно залежного при неправильному призначення замісної терапії.

  (Тут мова йде про замісну лікуванні опіатної наркоманії с

  допомогою метадону, що в Росії заборонено. Під "помірної" і

  "більш важкою" залежністю розуміються відповіднопсихічна і фізична залежності, що викликає метадон - прим. С.Б.)

  Описати і пояснити механізм синдрому відміни у пацієнта з лікарською залежністю.

  Пацієнт повинен дати розписку, що він поінформований про методику

  виконання тесту , а також мати гарантії, що абстиненція буде

  куповані наібистрейшім способом. б) Методика налоксонового тесту

  Внутрішньовенне введення налоксона (середня доза 0,5 мг) викликає абстинентний синдром протягом декількох хвилин. Його інтенсивність пропорційна ступеню лікарськоїзалежності.

  Параметри оцінки абстинентного синдрому наведені в Таблиці 1.
  Якщо внутрішньовенне введення ускладнено, налоксон може бути введений внутрішньом'язово; в цьому випадку розвиток абстинентного синдрому затримується на 30-60 хвилин ...

  ... Досвід проведення налоксонового тесту в різних клінікахговорить про те, що:

  Він задовільно переноситься пацієнтами;

  Викликає короткостроковий синдром відміни, тому менштравматичний

  (в порівнянні з природним плином абстиненції безналоксона

  - прим. С.Б.)

  Може застосовуватися в денних стаціонарах при наявності кваліфікованого персоналу,

  Дає можливість об'єктивізувати діагностику ознак фізичної залежності;

  Не викликає побічних ефектів у опіатнезавісімих суб'єктів.

  в) Спеціальні попередження

  Налоксоновий тест не показаний вагітним.

  Вживання опіатів маскує психози, тому при проведенні налоксонового тесту персонал повинен бути підготовлений длякупірування психотичних реакцій, наступних за симптомами залежності.
  Необхідно також попередити пацієнта, що його толерантність до опіатів знизиться, і звичайна доза героїну, наприклад, може викликати гостру інтоксикацію.

  Таблиця 1.1 Послідовність розвитку симптомів абстиненціїпри скасуванні опіатних наркотиків

  Ступінь абстіненцііСімптоми

  МорфінЧаси після останнього введення

  Героїн - Метадон

  Ступінь 0Компульсівное потяг до наркотику,страх6812

  Ступінь 1Зевота, сльозотеча, пітливість, нежить,сон з пробужденіямі14834-48

  Ступінь 2Обостреніе описаних симптомів, мідріаз, м'язовий дискомфорт пілоерекція, аритмія,артралгія, міалгія, тремор, болі в спіне161248-72

  Ступінь 3 Загострення описаних симптомів,безсоння, гіпертензія, гіпотермія, тахіпное, тахікардія, астенія.24-36 18-24

  Ступінь 4 Загострення описаних симптомів,фібриляція м'язів, блювання, діарея (можлива втрата ваги),еякуляція, спонтанний оргазм, лейкоцитоз, еозинофілія,помірна гіпоглікемія36-48 24-36

  Показання ДЛЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ТЕРАПІЇ При інтоксикації Опіати

  Методика

  1) Агоністи опіатів (героїн, морфін, меперідін, метадон) або агоністи-антагоністи (буторфанолу, бупренорфін, пентазоцін)можуть викликати гостре отруєння опіатами (передозування) у випадках застосування їх у високих дозах або разом з іншими препаратами,

  потенціюють ефект.

  2) Гострі опіатні отруєння звичайно спостерігають при низькій толерантності до опіатів на початковій стадії лікарської залежності, або, частіше, після періоду абстиненції протягом детоксикаційної терапії.

  3) Найбільш часті причини передозування опіатів наступні:

  Вживання "вуличних" наркотиків з більш високоюконцентрацією героїну, ніж зазвичай поширена;

  Прийом опіатів після деякого періоду стриманості в дозі, що дорівнює останньої прийнятій дозі, на тлі обумовленого абстиненцією зниження толерантності;

  Спільний прийом опіатів з психотропними субстанціями,особливо такими, як алкоголь, барбітурати, бензодіазепіни,нейролептики

  (і клонідин - прим. С.Б.);

  Застосування вуличного героїну з токсичними домішками

  Підсумовування ефектів героїну і метадону у суб'єкта,який не має адекватної опіатної толерантності (тут і внаступному пункті: при підтримує лікуванні метадоном - прим. С.Б.);

  Прийом високої дози метадону суб'єктом, хто не маєадекватної опіатної толерантності;

  Нечаянный прийом опіатів дітьми (сироп метадону і т.п.).

  4) Класична тріада симптомів при гострому отруєнні опіатами

  включає міоз , пригнічення дихання і наростаюче затьмареннясвідомості, що переходить у кому. Також зустрічаються вторинні симптоми іознаки

  (наприклад, бліді, сухі і холодні покриви і слизові оболонки --прим.

  С.Б.). Ускладнення можуть бути представлені гострим набряком легенів. а) Пригнічення дихання: може спостерігатися 5-6 вдихів за хвилину.
  Більш сильний респіраторний дистрес може призвести до апное. Пацієнт стає блідим або синюшним, розвивається респіраторнийацидоз.

  Пригнічення дихання - найбільш серйозний токсичний ефект морфіноподібних речовин і вимагає невідкладної терапії. б) затьмарення свідомості представлено зазвичай прекома і тільки в рідких випадках розвивається глибока кома. в) міоз зіниці: у важких випадках зіниці гранично звужені, не реагують на світло, що є характерною діагностичною ознакою передозування опіатів (і просто ознакою їхвживання

  - прим. С.Б.). Вказані ознаки можуть бути мало виражені або відсутні в наступних випадках: при одночасному прийомі речовини з мідріатичногодією

  (атропіноподобние, трициклічні антидепресанти, антигістамінні, амфетаміни, кокаїн і т.д.), при гострій інтоксикації меперідіном, в останній стадії коми. г) Гострий набряк легень: це ускладнення має поганий прогноз іможе призвести до летального результату.

  5) Препаратом вибору в лікуванні гострої інтоксикації опіатноїє налоксон, антагоніст опіатів. Він конкурентно витісняє опіатиз опіатних рецепторів, усуваючи токсичну дію опіатів.

  6) Бажано внутрішньовенне введення антагоніста, але якщо введення в периферичні вени утруднене, то вводять встегнову або зовнішню яремну вену. Можливо також внутрішньом'язове абопідшкірне введення, але дія препарату настане лише через 15-20хвилин.

  7) Налоксон існує під торговою маркою Наркан 2 мл уфлаконі

  (0,4 мг) (в Петербурзі зустрічається і в інших видах, причомупольська

  - найдешевший - прим. С.Б.). Щоб усунути пригніченнядихання у новонародженого, народженого від матері, яка страждає опіатної залежністю, в неонатальному періоді використовують тільки Наркан

  (мабуть, тільки в Італії - прим. С.Б.). У цьому випадку початковадоза становить 0,01 мг/кг. Середня початкова доза для дорослих 0,4мг внутрішньовенно.

  8) У випадку, якщо дорослий не реагує на дозу 0,4 мгналоксона через 2-3 хвилини, вводиться внутрішньовенно ще одна доза 0,4 мг налоксона. Якщо і цього разу реакції не буде необхідно змінити лікування, тому що введення налоксона єодночасно і діагностикою ex juvantibus. За наявності реакції наналоксоновую терапію швидко пожвавлюються рефлекси, розширюється зіниця, відновлюється дихання. У разі гострого алкогольногоотруєння або отруєння іншими депресантами центральної нервовоїсистеми ефект налоксона слабкий.

  9) Пацієнти, виведені з коми, повинні перебувати підспостереженням у разі інтоксикації героїном 3-6 годин, у разі інтоксикації метадоном 24-48 годин. Конкурентний антагоністичний ефект налоксона короткочасний (20-30 хвилин після внутрішньовенноїін'єкції і

  2-3 години після внутрішньом'язової ін'єкції). Пацієнт може повторно

  впасти в кому або респіраторну депресію через персистуючого

  агоністичними ефекту, тому може знадобитисядодаткове введення налоксона. (Інші джерела рекомендують постійнуінфузію налоксона протягом ~ 12 годин. Досвід токсикологів "Швидкоїдопомоги "

  Петербурга свідчить, що допустима в/м'язова

  " налоксонізація "до появи стійкого мідріазу - прим. С.Б..)

  10) Позитивна реакція на налоксон може сме?? итьсясиндромом абстинента. У цьому випадку введення метадону не показано (а в
  Росії - категорично заборонено і переслідується в кримінальному порядкубудь-якому випадку - прим. С.Б.).

  11) Після проведення невідкладних заходів пацієнт повинен бути

  доставлений в стаціонар не тільки з причин, викладених у п. 9,але і для лікування інших можливих ускладнень, на які не поширюється дія налоксона (набряк легенів, порушенняциркуляції, токсичні ефекти інших одночасно прийнятих речовин,обваження існуючої патології і т.д.).

  12) Добровольці, що працюють у середовищі наркоманів, повинніперіодично інформувати їх про можливі причини передозування, описанихв пункті 3, особливо що виникають на початку і наприкінці детоксикації.

  опіатних ДЕТОКСИКАЦІЯ Клонідин, клонідин/Налоксон І

  Клонідин/Налтрексон.

  Анна Феррарі, Еміліо Стерніері

  Відділ токсикології та клінічної фармакології Університету м.
  Модени

  1.Вступ

  Терапія, представлена в цьому розділі, вимагає ретельноговідбору хворих і суворого медичного контролю за ними. Цей методлікування не є простою альтернативою лікування метадоном (мається наувазі дробова деморфінізація метадоном, заборонена в Росії - прим.

  С.Б.), він індивідуальний і має задовольняти всі потреби

  окремого хворого.

  При виборі протоколу [детоксикації] ми розглядаємо: хворого

  (токсикологічний анамнез, загальний стан, необхідністьлікування, ресурси, мотивація, плани на майбутнє), препарати (співвідношення ризик/ефективність протягом короткого і тривалого періоду), умови лікування (поліклініка, денний стаціонар, клініка,дільничний лікар, співпраця членів сім'ї).

  2. Методика

  2.1. Колиндяни

  Клонідин, похідне імідазолу, є селективним a-2-адреноміметиків, його пряме призначення - лікуванняартеріальної гіпертонії. За допомогою стимуляції a -2 адреноренорецепторов

  (зворотне захоплення норадреналіну) він знижує симпатичну гіперстимуляції, властиву опіатної синдрому відміни. Клонідин використовується у вигляді монотерапії або в комбінації з налоксоном/налтрексон для детоксикації як метадон-, так і героінзавісімих хворих, хоча в Італії ці свідчення клонідинуне зареєстровані Міністерством охорони здоров'я (у Росії детоксикація клонідином рекомендована Мін.здравом).

  Ми підкреслюємо, що клонідин не настільки ефективний в купировании

  синдрому відміни, як морфін або метадон (купірування опіатної абстиненції опіатами - саме ефективне лікування з усіхможливих!

  - прим. С.Б.:). Він не впливає на опіатні рецептори, атільки на центральну адренергічної систему, що знаходиться втісній взаємодії з ендорфінергічна системою. Він не викликає безсоння (навпаки, на початку лікування викликає виражену сонливість при використанні адекватних доз - прим. С.Б.) і пристрасть, але знижує почуття тривоги, ажитації, м'язовіболю. Він повністю усуває нудоту, блювоту, діарею.

  Детоксикація клонідином, у порівнянні з метадоном, дає більш ви

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !