ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Спадкові гемолітичні анемії
       

   

  Медицина, здоров'я

  Спадкові гемолітичні анемії в залежності від локалізації дефектупідрозділяють на анемії, обумовлені порушенням структури мембраниеритроцитів; пов'язані з порушенням активності ферментів еритроцитів;зумовлені порушенням синтезу або структури гемоглобіну; обумовленіпорушенням поділу ерітрокаріоцітов (спадкові дізерітропоетіческіеанемії).

  I

  Спадкові гемолітичні анемії, обумовлені порушеннямструктури мембрани еритроцитів, включають спадкового мікросфероцітоз,спадковий елліптоцітоз та ін

  1. Спадковий мікросфероцітоз (синонім хвороба Маньківського -
  Шоффара) - захворювання з аутосомно-домінантним типом успадкування. Пов'язаноз дефектом білків мембрани еритроцитів, в результаті чого порушується їїпроникність. Надходження надлишкової кількості іонів натрію призводить донабухання еритроцитів, порушення здатності еритроцитів деформуватися.
  Такі еритроцити при проходженні через вузькі отвори (наприклад, з пульписелезінки в венозні синусоїди) втрачають частину своєї поверхні, перетворюючисьв мікросфероціти. Вони легко руйнуються макрофагами селезінки.

  Клінічна картина: жовтяницею, збільшенням розмірів селезінки,деформацією скелета, особливо черепа, болями в правому підребер'ї ввнаслідок утворення каменів у жовчному міхурі, зрідка трофічними виразкамина гомілках.

  У деяких хворих можуть бути апластичні кризи, при яких вкістковому мозку зникають клітини червоного паростка, виявляєтьсяретікулоцітопенія. Відзначаються гіпербілірубінемія з підвищенням вмістувільного непрямого білірубіну, частіше неявно виражена анемія. Виявляютьмікросфероцітоз (еритроцити кулястої форми, діаметр їх зменшений,товщина збільшена). Кількість мікросфероцітов буває різним (вонопідвищене в період гемолітичного криза, що протікає з падінням вмістугемоглобіну). Число ретикулоцитів, як правило, підвищено. Осмотичнарезистентність еритроцитів знижена. У кістковому мозку збільшена кількістьклітин червоного ряду.

  2. Спадковий елліптоцітоз, або овалоцітоз, - рідкісне захворювання заутосомно-домінантним типом успадкування. У більшості носіїв аномаліїформи еритроцитів (овалоцітов) клінічних проявів не буває, і такийлюдина не повинна вважатися хворим. У частини хворих спостерігаються такі жклінічна картина і ускладнення, як при спадковому мікросфероцітозе.

  3. До рідкісних спадковим гемолітична анемія, обумовленимпорушенням структури мембрани еритроцитів, відносять спадковийстоматоцітоз, спадкову анемію, пов'язану з відсутністю антигенів (такзвана Rhnull хвороба) та ін При спадковому стоматоцітозе в кровіз'являються стоматоціти - еритроцити своєрідної форми (непофарбованийділянка в центрі еритроцитів, обмежений двома прямими або зігнутимилініями, з'єднаними з боків, за формою нагадує рот). Характернопідвищений проникнення іонів натрію та підвищений виведення іонів калію зеритроцитів в результаті структурної аномалії білка мембрани еритроцитів.

  Клінічна картина нагадує спадкового мікросфероцітоз. Убільшості носіїв цієї аномалії клінічні прояви незначні. Уважких випадках - низький вміст гемоглобіну, виражена жовтяниця та ін
  При Rhnull хвороби на поверхні еритроцитів відсутні антигени системирезус, тому що на мембрані еритроцитів немає ділянки, до якого вониприкріплюються. Ці люди ні резус-позитивні, ні резус-негативні; у нихможе бути незначна гемолітична анемія.

  II

  Спадкові гемолітичні анемії, пов'язані з порушеннямактивності ферментів еритроцитів (ензімопеніческіе анемії), спостерігаються припорушення активності ферментів: а)гліколізу (гексокінази, гексозофосфат-ізомерази, фосфофрукіслотокінази,тріозофосфатізомерази, фосфогліцераткінази, піруваткінази та ін); б) пентозофосфатного циклу (глюкозо-6-фосфат --дегідрогенази, фосфорнокислий дегідрогенази, глутатіонсінтетази та ін);

  в) системи глутатіону; г) припорушення метаболізму нуклеотидів в результаті активності аденілаткінази,піримідин-5-нуклеотіднуклеозідази та ін

  Дефіцит активності ферментів гліколізу може привести допорушення синтезу АТФ в еритроцитах, що, у свою чергу, змінює іоннийсклад і скорочує тривалість життя еритроцитів. Всі ціферментні дефекти за винятком дефіциту активності піруваткінази ігексозофосфат-ізомерази зустрічаються рідко. Прояви хвороби залежать яквід порушення синтезу АТФ, так і від локалізації ферментного дефекту.

  Клінічні прояви при дефіциті ферментів гліколізу різноманітні:від безсимптомних форм до важких. У більшості хворих відзначаютьсяневажка гемолітична анемія з постійним зниженням вмістугемоглобіну до 90-100 г/л і періодичними гемолітичними кризами,збільшення селезінки, у деяких хворих - печінки. Дефіцит активностіферментів може поєднуватися з іншими спадковими поразками. Так,дефіцит гексокінази, фосфофруктокінази поєднується з міастенічнісиндромом (патологічна втома), дефіцит тріозофосфатізомерази - зважким ураженням нервової системи. Осмотична резистентність різна,може спостерігатися як макроцитоз, так і мікросфероцітоз. Для дефіцитупіруваткінази характерна велика кількість великих плоских еритроцитів.

  1. Серед ензімопеніческіх анемій найбільш часто зустрічається дефіцитактивності глюкозо-6-фосфат-дегідрогенази. Дефіцит глюкозо-6-фосфат -дегідрогенази успадковується по зчеплення з підлогою (з X-хромосомою) типу.
  Тому клінічні прояви спостерігаються переважно у чоловіків -гемізігот, тобто успадкували цю патологію від матері з її Х -хромосомою, у жінок-гомозигот, що успадкували її від обох батьків, і вчастини жінок-гетерозигот, що успадкували недостатність ферменту від одногоз батьків.

  Клінічні прояви: гемолітичні криза, пов'язані найчастіше зприйомом деяких лікарських препаратів (сульфаніламідних,протималярійних, ряду протиглистовою, нітрофуранових похідних,препаратів ізонікотинової кислоти та ін.) На 2-3-й день після прийомупрепарату у звичайній дозі відзначаються різке зниження вмісту гемоглобінудо 30 г/л, чорний колір сечі, у поодиноких випадках розвивається гостра ниркованедостатність. Поза криза стан більшості хворих повністюкомпенсовано; в окремих осіб є постійна гемолітична анемія.
  Гемолітичні кризи можуть бути спровоковані прийомом кінських бобів
  (фавізм), інфекційними хворобами, ацидозом при нирковій недостатності тацукровому діабеті.

  Діагноз встановлюють на підставі анамнезу, клінічної картини ірезультатів лабораторних досліджень (застосовують якісні методи --метод Бернштейна (метод дослідження нюхової функції, заснований навикористанні пахучих речовин трьох груп) і метод Бойтлер і Балуди, здопомогою яких визначають активність глюкозо-6-фосфат-дегідрогенази).

  III

  Спадкові гемолітичні анемії, обумовлені порушенням синтезугемоглобіну (таласемії) або його структури (гемоглобінопатії). Таласеміїхарактеризуються порушенням синтезу одного з ланцюгів глобіну (ланцюги глобінупозначають літерами грецького алфавіту?,?,?,?). У хворих таласеміїспостерігається виражена або незначна гіпохромна анемія, змістзаліза в сироватці крові нормальний або підвищений. Найчастішезустрічаються?-таласемія і?-таласемія. ?-Таласемії може успадковуватисявід одного з батьків (гетерозиготна?-таласемія) і від обох (Гомозиготна? --таласемія). При?-Таласемії характер успадкування більш складний, тому щосинтез?-ланцюга на відміну від синтезу?-ланцюга кодується двома парами генів. Їїклінічні прояви більш різноманітні.

  1. При гомозиготною?-Таласемії клінічні ознаки з'являються докінця першого або другого року життя дитини: значне збільшенняселезінки, желтушность шкіри і слизових оболонок, порушення скелета
  (квадратний череп, уплощенная перенісся тощо), слабке фізичнерозвиток. Відзначаються різке зниження вмісту гемоглобіну, вираженагіпохромія еритроцитів, невелике підвищення кількості ретикулоцитів.
  Виявляються значна мішеневідность еритроцитів, наявність у нихбазофільною пунктаціі, підвищення їх осмотичній резистентності. Збільшенавміст заліза в організмі.

  2. Гетерозиготна?-Таласемія іноді протікає безсимптомно, частішемає легкий перебіг. Клінічна картина?-Таласемії залежить відкількості уражених генів. Відзначається підвищена стомлюваність, слабкість,иктеричность (желтушность) склер. У половини хворих збільшена селезінка,іноді печінку. Як правило, анемія гіпохромна, частіше неявно виражена;вміст гемоглобіну в еритроцитах може бути нормальним, наголошуєтьсямішеневідность еритроцитів, базофільні пунктація в них. Кілька підвищенозміст ретикулоцитів в крові, збільшена кількість клітин червоного ряду вкістковому мозку. Вміст заліза в сироватці крові підвищений.

  Діагноз встановлюють на підставі підвищення вмісту гемоглобіну
  А2, рідше - F.

  3. При делеції чотирьох генів?-Таласемія - смертельне захворюванняплоду або новонародженого, що характеризується розвитком водянки плоду.
  Відзначаються значне збільшення селезінки і печінки, невелика жовтяниця,різної вираженості анемія.

  4. Гемоглобінопатії обумовлені заміною однієї або декількохамінокислот у ланцюгу глобіну, відсутністю ділянки ланцюга або її подовженням.
  Клінічна картина різна, залежить від локалізації заміщення. Більшістьгемоглобінопатії не має клінічних проявів ні при гомозиготному, ніпри гетерозиготному носіння. У частини гемоглобінопатії відзначаютьсяклінічні ознаки лише за гомозиготному носійство або в поєднанні зталасемії; інші гемоглобінопатії виявляють ознаки хвороби пригетерозиготному носіння.

  гемоглобінопатії S широко поширена в країнах Африки. Проявляєтьсятромботичні ускладненнями і анемією. Тромбози відбуваються в кровоноснихсудинах кісток і суглобів, сітківки очей, нирок, селезінки, легенів.
  Селезінка у дітей (до 5-7 років) збільшена, потім у результаті тромбозівстає маленькою ( «аутоспленектомія»). Іноді розвиваються важкігемолітичні або апластичні кризи. Причиною апластичні кризє інфекція паровірусом. Анемія в більшості випадків невелика, взабарвленому мазку крові іноді виявляються серповидні еритроцити, більшхарактерна базофільні пунктація еритроцитів, їх мішеневідность; підвищенокількість ретикулоцитів і зміст непрямого білірубіну.

  Гетерозиготна форма гемоглобінопатії S протікає безсимптомно. Удеяких хворих буває гематурія, пов'язана з дрібними тромбозамикровоносних судин нирок. Клінічні прояви можуть спостерігатися лише пригіпоксії (при тяжкій пневмонії, анестезії, а також при польоті нанегерметизовані літаках).

  Крім гемоглобінопатії S найбільш поширеними формами єгемоглобінопатії С, D і Е. Клінічні прояви при гетерозиготномуносійство відсутні; при гомозиготному - вони незначні (легкагемолітична анемія, збільшення селезінки, невелика желтушность).

  Велика група анемій, обумовлених носійство аномальнихнестабільних гемоглобіну (аномальні гемоглобіни через нестійкістьмолекул випадають в осад у еритроциті, викликаючи гемолітичну анемію),має різноманітні клінічні прояви у гетерозиготних носіїв: відбезсимптомних форм до форм, що протікають з тяжкою анемією, значнимзбільшенням селезінки. При ряді гемоглобінопатії змінюється спорідненістьгемоглобіну до кисню. При підвищеному спорідненість до кисню може бутиеритроцитоз внаслідок тканинної гіпоксії, при зниженому - негемолітіческаяанемія, зумовлена зниженням вмісту еритропоетину.

  IV

  Спадкові дізерітропоетіческіе анемії (анемії, обумовленіпорушенням поділу ерітрокаріоцітов) - група рідкісних форм анемій, прияких в кістковому мозку порушується розподіл червоних ядерних клітин,відзначається загибель ерітрокаріоцітов, виявляється велика кількістьдвоядерних або багатоядерних ерітрокаріоцітов і збільшується число клітинчервоного ряду при невеликій кількості ретикулоцитів. Виділяють 3 типи такиханемій: перший тип (найбільшчасто зустрічається) - він характеризується мегалобластным кровотворення (вкістковому мозку виявляються мегалобластов, двоядерні червоні клітини,меж'ядерние хроматіновие містки між розділами клітинами); при другому і третьому типах мегалобластов в кістковому мозкувідсутні; при другому типі виявляються двуядерні,трех'ядерниє ерітрокаріоціти; при третьому типі --гігантські ерітрокаріоціти, що містять по 5-12 ядер. Патогенез не ясний.
  Анемії першого та другого типів успадковується за аутосомно-рецесивним типом,третього типу - за аутосомно-домінантним.

  Клінічна картина характеризується желтушность шкіри та слизовихоболонок, змінами в скелеті (баштовий череп, високе небо та ін),збільшенням у більшості хворих селезінки, іноді утворенням каменів ужовчному міхурі. Вміст гемоглобіну знижено, в кістковому мозку - різкеподразнення червоного паростка, не менше 10-15% двоядерних ерітрокаріоцітов.
  Частина ядер фрагментована, є ознаки каріорексис (розпад ядра нафрагменти), часточкову будову ядра. Диференціальний діагноз проводять згемолітичними анеміями, яким не властивий неефективнийерітроцітопоез, з хронічним гепатитом, при якому не виявляєтьсязбільшення селезінки, та ін (

  реферат студента 47 групи

  (Бетехтіна Михайла (

  2004р.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !