ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Організація приймання товару в аптеці
       

   

  Медицина, здоров'я

  "Організація приймання товару

  в аптеці"

  Виконала: студ. групи

  Викладач:

  2004 р.

  ПЛАН

  1. Види приймання товару

  2. Процес приймання товару

  a. особливості приймання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

  3. Обов'язки уповноваженої особи і проведення вхідного контролю якості

  4. Облік надходження товарів

  Своєчасне забезпечення лікарськими засобами населення і ЛПЗ залежитьвід наявності в аптеці необхідних лікарських засобів і виробів медичногопризначення. Це є основними завданнями аптек і його виконання залежить відряду процесів, в тому числі і від організації приймання товару.

  1. Види приймання товару

  Основна маса товарів в аптеки поступає із аптечних складів чи баз.
  Приймання товару від постачальників та різні варіанти, а сам:

  - приймання товару безпосередньо на складі представникам аптеки чи завідуючим аптекою. Право на приймання оформлюється разовим чи постійним дорученням (в залежності від посади);

  - доставка товару в аптеку транспортом постачальника, коли за товар і супровідні документи, що перебувають в дорозі відповідає шофер.

  Після прибуття в аптеку він передає матеріально-відповідальній особі по кількості місць і масі брутто. З моменту прийому товару за його збереження відповідає матеріально-відповідальна особа.

  2. Процес приймання товару

  Приймання товару в аптеці здійснює комісія або відповідально особа
  (уповноважена особа), що призначена наказом завідуючого аптекою. Приприйманні товар перевіряється по кількості і якості і реєструється увідповідній документації.

  Приймаючи товар, уповноважена особа в аптеці по кожному найменуваннюстаранно перевіряє кількість, ціну, загальну вартість з даними, щомістяться у супровідних документах.

  Приймання товару в аптеці здійснюється з залученням представникапостачальника чи представника незацікавленої організації. У випадкувиявлення недостачі, надлишку, бою чи псування товару завідуючий аптекоюстворює комісію для складання акту, в якому відображається розходження зсупровідними документами, а також виявлені недостача чи надлишок. Актскладається в 3-х екземплярах, з яких один направляється постачальник,другий - у віщестоящу інстанцію (якщо вона є), третій - залишається ваптеці.

  При наявності в рахунках-фактурах помилок в цінах і сумах вартості
  (невідповідність прейскуранту цін) аптека повинна негайно повідомити про цепостачальника. До отримання від постачальника віправдовувального листа, цейтовар не підлягає реалізації, але зараховується по цінах, які вказані врахунках-фактурах.

  По закінчені перевірки і приймання товару матеріально-відповідальнаособа реєструє його і робить відповідну відмітку у рахунку-фактурі.

  Інколи товар може поступати раніше, ніж постачальник присилає рахунки -фактури. У таких випадках завідуючий аптекою складає комісію за участюпредставника незацікавленої організації і складає акт про приймання товару,що поступив без рахунку постачальника. Акт складається в 2 екземплярах,один з яких додається до місячного звіту аптеки. Завідуючі аптекою вживаєзаходи щодо отримання рахунків-фактур і до їх отримання не реалізує товар.

  Матеріальна відповідальність виникає з моменту приймання товаруматеріально-відповідальними особами. Якщо недостачу товару виявлено по масінетто, або кількості одиниць в певних місцях, отримувач може призупинитиприймання товару, зберігає і показує постачальнику тару і упаковкурозпечатаніх місць і товар який там міститься. Представник постачальника,який перебуває в одному населеному пункті з отримувачем, повинен прибути НЕпізніше від наступного дня після одержання виклику, якщо медикаменти швидкопсуються - то протягом чотирьох годин. Представник, який знаходиться віншому населеному пункті, повинен прибути протягом 3 днів. Якщо представникне прибув, то товар приймається у присутності незацікавленої особи чисамостійно зі згодою постачальника.

  a. особливості приймання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

  Обов'язковою умовою для відпуску з аптечних складів наркотичних іпсихотропних лікарських засобів, прекурсорів списку № 1 повинна бутинаявність у аптеки службового автотранспорту. Номер машини повинен бутивписаний в вимогу-замовлення і в рахунки-фактури. При транспортування, крімводія. Повинна бути супроводжуючими особами. В межах міста, районутранспортування дозволяється без супроводу міліції. При відсутності ваптеки службового транспорту наркотичні, психотропні лікарські засоби,прекурсори списку № 1 доставляються транспортом аптечного складу.

  Для приймання наркотичних, психотропних лікарських засобів іпрекурсорів списку № 1 наказом завідувача аптеки створюється постійнакомісія (в складі не менше трьох осіб) під головуванням заступниказавідувача. При відсутності останнього - комісію очолює завідувач аптеки.
  Комісія повинна здійснювати суцільні перевірки найменувань, кількості, вагитощо всіх наркотичних, психотропних лікарських засобів і прекурсорів списку
  № 1, що надійшли в аптеку, на відповідність даним, вказаним у рахунках -фактурах.

  Аптечні фахівці, які отримують зазначені засоби з аптечних складів,повинні розписатися на всіх примірниках рахунків-фактур для засвідченняфакту отримання таких засобів. Під копіювальний папір розписуватися НЕдозволяється.

  При прийманні наркотичних, психотропних лікарських засобів іпрекурсорів списку № 1 у вигляді порошків, таблеток чи драже (ангро) членикомісії повинні мати на увазі, що ці препарати повинні відпускатися лише вопечатування вигляді. На кожній упаковці має бути етикетка із зазначеннямназви аптечного складу, найменування лікарського засобу, номера і датианалізу, номера і лати фасування та підпису особи, яка фасувала данийпрепарат. Відпуск вказаних засобів, упакованих безпосередньо в папір чицелофан, категорично забороняється.

  Результати цих перевірок оформляються письмовими актами відповідноїформи, незалежно від наявності чи відсутності розходжень. Акт повинніпідписати усі члени комісії і він повинен зберігатися разом з рахунком -фактурою.

  При наявності розходжень у вазі наркотичних, психотропних лікарськихзасобів і прекурсорів списку № 1 в масі "ангро" аптека повідомляє про це удень отримання або не пізніше наступного дня телефоном, факсом, телетайпомчи телеграмою.

  Претензії на бій ампул, брак (їх недостатнє наповнення, нечіткемаркірування тощо), термін придатності чи нестачу кількостей тощо повиннібути заявлені в момент отримання вказаних засобів.

  Як вже було сказано вище, усі лікарські засоби, що надійшли в аптекуоблікуються уповноваженою особою в "Реєстрі лікарських засобів, якінадійшли до суб'єкта господарської діяльності ", де вказується:

  - номер запису;

  - найменування постачальника та номер ліцензії на право здійснювати оптову реалізацію:

  -- номер і дата накладної;

  - назва лікарського засобу, його лікарська форма, дата реєстрації та номер реєстраційного посвідчення;

  - найменування виробника;

  - номер серії, номер і дата сертифіката якості виробника;

  - кількість одержаних упаковок;

  - термін придатності лікарського засобу;

  - результат контролю уповноваженою особою. < p> 3. Обов'язки уповноваженої особи і проведення вхідного контролю якості

  Інструкцією про порядок контролю якості лікарських засобів під часоптової та роздрібної торгівлі, затвердженого наказом МОЗ України від 30жовтня 2001 р.. № 436, регламентується порядок проведення вхідного контролю,який здійснюється при одержанні товару за допомогою візуальної перевіркиабо аналізу лікарського засобу.

  Вхідний контролю готових лікарських засобів, які надходять в аптеку,здійснює уповноважена особа, призначена наказом керівника.

  Уповноважена особа повинна мати вищу або середню фармацевтичну освіту.
  Її прізвище, контактний телефон та форма зв'язку повідомляєтьсятериторіальній інспекції.

  Головними обов'язками уповноваженої особи є:

  - перевірка лікарських засобів, які надходять в аптеку, і супровідних документів - накладних (з обов'язковим зазначенням назви, дозування, лікарської форми, номера, серії, кількості, назви виробника), сертифікатів якості виробників, даних про реєстраційний статус лікарських засобів;

  - оформлення висновку вхідного контролю якості лікарських засобів;

  - ведення реєстру лікарських засобів, які надійшли до суб'єкта господарської діяльності;

  - перевірка наявності в аптеці неякісних та фальсифікованих серій лікарських засобів згідно з інформацією територіальної інспекції;

  - надання територіальній інспекції повідомлень про виявлені неякісні та фальсифіковані лікарські засоби або про які є підозра щодо їх якості, призупинення торгівлі такими лікарськими засобами;

  - уповноважена особа перевіряє відповідність одержаних лікарських засобів супровідним документам щодо кількості, дозування, номерів серій, термінів придатності, реєстраційного статусу . Назви, лікарських форми, виробника. Кожна серія лікарських засобів повинна супроводжуватись сертифікатом якості, що видається виробникам, завіренім мокрою печаткою останнього постачальника;

  - якщо результат вхідного контролю позитивний, то уповноважена особа передає одержані серії лікарських засобів в реалізацію;

  - якщо результат негативний - уповноважена особа складає акт про виявлені дефекти, який є підставою для повернення партій постачальнику. Копія акта передається до територіальної інспекції, яка після виконання додаткової перевірки та вибіркового лабораторного аналізу вживає заходів щодо інформування інших аптек про виявленні неякісні або фальсифіковані лікарські засоби та контролює дї постачальника щодо їх утилізації або повернення;

  - у разі виникнення сумніву щодо якості лікарських засобів при виконанні візуального контролю уповноважена особа відбирає зразки сумнівних лікарських засобів та направляє їх до територіальної інспекції для проведення лабораторних досліджень. На час виконання таких досліджень, до остаточного вирішення питання про їх якість, серія сумнівних лікарських засобів перебуває на карантині, ізольовано від інших лікарських засобів, з позначенням "Торгівля заборонена" до окремого розпорядження.

  4. Облік надходження товарів

  Основними постачальниками товарів в аптеки є юридичні особи (гуртовіформи, аптечні склади) або фізичні особи.

  Порядок та форми розрахунків між постачальником та покупцемзазначається в господарських угодах (договорах). В них максимально точновідображаються обов'язки сторін.

  Організація обліку розрахунків повинна забезпечити:

  - своєчасну перевірку розрахунків з постачальником;

  - попередження продовження терміну заборгованості.

  Джерелом інформації для розрахункових відносин про товарні операціїслужать первинні документи, накладні, рахунки-фактури, податкові накладні,документ, що підтверджує якість товару.

  Лікарські засоби та вироби медичного призначення надходять в аптекубезпосередньо від заводів-виробників або від оптових посередників
  (фармацевтичні фірми, бази), які мають діючі ліцензії на право оптовоїторгівлі. При відвантаженні товарів постачальник зобов'язаний надатисертифікати якості на вся лікарські засоби, виписує супровідні документи,рахунок-фактуру, товарно-транспортну накладну і податкову накладну, напідставі яких товар приймають за кількістю і якістю.

  Внутрішньогосподарській сумарний облік в аптеці передбачає відображенняв пріхідній частині товарного або місячного звіту суми отриманого товару замісяць в роздрібних і оптових цінах.

  Література:

  1. Криків "Організація і економіка фармації"

  2. В. П. Громовик "Організація роботи аптек"

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !