ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Організаційні технології в планової госпіталізації
       

   

  Медицина, здоров'я

  Про проблему вдосконалення технології планової госпіталізації.

  Якушев А.М. - Начальник інформаційно-аналітичного відділу ЧГКБ 1.

  Актуальність проблеми ефективного використання ліжкового фонду насьогодні не нова і визнається практично усіма.
  Процес реформування системи російської охорони здоров'я з впровадженням ірозвитком економічних відносин між споживачами та виробникамимедичних послуг вимагає від керівників усіх рівнів, і в першучергу ЛПУ, роботи з визначення наявних резервів для підвищенняефективності використання ліжкового фонду, поліпшення якості медичноїдопомоги та збільшення її обсягу.

  Не претендуючи на винятковість і усвідомлюючи, що у використанніліжкового фонду ЧГКБ 1 наявні резерви використовуються не повністю, намипроведена спроба висвітлити одну з ланок ланцюжка взаємозалежноїозначеної проблеми.

  Нами проведено аналіз впливу повноти обстеження при плановійгоспіталізації хворих на середню тривалість перебування хворого встаціонарі та аналіз відхилень у технології планової госпіталізації хворихз їх взаємозв'язком із середньою тривалістю перебування в стаціонарі.

  За методикою моментних спостережень, розробленої НДІ ім.
  Н. А. Семашко, аналізу піддано 100 історій хвороби хворих хірургічногопрофілю та 45 історій хвороби терапевтичного профіля.По даними нашогодослідження 89% хворих були спрямовані на госпіталізацію в хірургічнийстаціонар лікарями хірургами поліклініки ДКБ 1 і 11% - лікарями іншихлікувально-профілактичних учрежденій.На планову госпіталізацію в тера -певтіческій стаціонар було направлено 80% - лікарями терапевтичногопрофілю поліклініки лікарні і 20%-лікарями інших лікувально-профілактичнихустанов.

  Не зважаючи на існуючу в лікарні технологію планової госпіталізаціїхворих зі стандартизованим за профілем ліжок об'ємом догоспітальномудіагностичного обстеження, виявлено, що в хірургічний стаціонарнадійшло повністю обстежених хворих лише 28%, а в терапевтичний -
  55.6% cм.табл.1.

  Табл. 1

  Повнота догоспітальному обстеження при плановій госпіталізації
  -------------------------------------------------- --------------------------< br>-
  | | Хірургічний | Терапевтичний
  |
  | | Стаціонар |стаціонар |
  +------------------------------------------------- --------------------------< br>-
  | 1.Всего хворих | 100 - 100% | 45 - 100%
  |
  |------------------------------------------------- --------------------------< br>-
  | 2.Колічество хворих | 28 - 28% | 25 - 55.6% |
  | Обстежених | |

  |
  |------------------------------------------------- --------------------------< br>---
  | 3.Колічество хворих | |

  |
  | Не дообследованних | 72 - 72% | 20 - 44.4%
  |
  | У т.ч.обследованних | |

  |
  | - Не повністю | 29 - 29% | 1 - 2.2%

  |
  | - Без обстеження | 43 - 43% | 19 - 42.2%

  |
  -------------------------------------------------- --------------------------< br>---

  Як видно з таблиці 1, при різному співвідношенні кількості недообследованних хворих, співвідношення хворих, що надійшли без обстеження вхірургічний та терапевтичний стаціонари, практично дорівнює і становить
  43% і 42.2% відповідно.
  Таким чином, порівнюючи способи планової госпіталізації хворих зповнотою догоспітальному обстеження, видно, що існуюча в лікарнітехнологічна модель госпіталізації дає збої.
  За даними нашого аналізу, передопераційний ліжко-день (середнє перебуванняхворого в стаціонарі до операції) у не дообследованних хвориххірургічного стаціонару становить 4.56 дня.Я обстежених, що надійшлипри плановій госпіталізації,передопераційний ліжко-день дорівнює 2.15 дня.Следовательно, хворіщо надійшли в хірургічний стаціонар в порядку планової госпіталізаціїнедообследованнимі, готувалися до оперативного лікування на 2.4 дня більше, ніжповністю обстежені хворі.

  Звертає на себе увагу і такий момент, що питомих вагахворих, яким було проведено оперативне лікування, від загального числагоспіталізованих в плановому порядку хворих, що становить 84%, т.е.врачі -хірурги, після дообстеження хворих на високовитратною хірургічноїліжку, відмовилися від оперативного лікування (з різних причин) і 16%хворим проводилося консервативне лікування.

  Розглядаючи середню тривалість перебування досліджуваної групи хворихв хірургічному стаціонарі, ми знайшли її рівною 13.0 дней.С урахуванням середньогопередопераційного ліжко-дня, на досліджуваній групі, можна з відносноюдостовірністю зробити висновок,що середня тривалість преванія хворих, госпіталізованих повністюобстежені, становило 10.6 дня, у болно, госпо -талізірованних НЕ дообследованнимі-14.0 днів.
  Таким чином, 56 хворих (з 72 не дообследованних хворих -16 НЕбули оперовані), на 100 досліджуваних з хірургічного стаціонару, дали 190днів необгрунтованого перебування на койке.Інимі словами, внаслідокнедотримання стандартів догоспітальному обстеження при плановійгоспіталізації, середня тривалість перебування хворого на хірургічноїліжку була невиправдано збільшена на 1.9 дня по кожному з 100ісследуемих.Ми не розглядали в даному випадку обгрунтованістьгоспіталізації 16-ти неоперірованних хворих,-це тема окремоїекспертизи.

  У випадках планової госпіталізації в терапевтичний стаціонар,недообследованние хворі (44.4%) обстежувалися на ліжку 5.3 дня.Етотпоказник навіть більше, ніж у хірургічному стаціонаре.Однако, намивідслідковано, що час початку лікування у більшої частини цих хворих, буловідстрочена лише на 2-3 дні і складає по всій групі зазнали аналізу: в 1-й день - 64.4% у 2-й день - 26.7% в 3-й день - 6.7% в 4-й день - 2.2%

  Як видно з вишепредставленного, лікарі-ординатори терапевтичногостаціонару не можуть призначити адекватного лікування в 1-й день всій групіхворих, що надійшли в порядку планової госпіталізаціі.Лішь 64.4% цієїгрупи хворих отримує лікування, починаючи з першого дня.Остальние хворізаймають ліжка терапевтичного стаціонару, чекаючи завершенняобстеження, не проведеного на догоспітальному етапі, і тільки після цього --призначення патогенетичного леченія.Даже якщо припустити, що частинацих хворих потребувала діагностичних заходах в умовах перебуванняв стаціонарі, експертна оцінка, проведена з історій хвороби,показує, що питома вага їх невеликий.

  При розгляді показника середньої тривалості перебування в стаціонаріу досліджуваної групи терапевтичних хворих, ми визначили, що угоспіталізованих повністю обстежені, він дорівнює 17.2 дня, а унедообследованних - 19.3 дня.Такім чином,внаслідок недотримання стандарту обстеження, середня тривалістьперебування хворого на ліжку терапевтичної була збільшена на 0.9 дня покожному з 45 досліджуваних.

  З метою відстеження виконання технології планової госпіталізації, намипроведена також експертиза госпіталізації по днях тижня і часунадходження в стаціонар досліджуваної групи хворих хірургічного татерапевтичного профілю (см.табл.2, 3)

  Госпіталізація планових хворих по днях тижня Табл.2
  -------------------------------------------------- ------------------< br>| | Хірургічні | Терапевтичні |
  -------------------------------------------------- -------------------< br>| Понеділок | 33% | 26.7% |
  | Вівторок | 24% | 8.9%
  |
  | Середа | 16% | 17.8%

  |
  | Четвер | 17% | 20.0%
  |
  | П'ятниця | 9% | 22.2%
  |
  | Субота | 1% | 4.4%

  |
  | Неділя | - | -

  |
  -------------------------------------------------- --------------------

  Час госпіталізації планових хворих табл.3
  -------------- T --------------------- T ------------- ------¬< br>| | Хірургічні | Терапевтичні |
  +-------------+---------------------+------------- ------+< br>| До 12 годин | 91% | 44.4% |
  |-------------+---------------------+------------- ------+< br>| Після 12 год. | 9% | 55.6% |
  L ------------- +---------------------+------------- -------

  При плановій госпіталізації хірургічних хворих (табл. 2) найбільшукількість (33%) хворих госпіталізується в понеділок, і щоденнізниженням питомої ваги госпіталізіруемих до мінімального рівня всуботу, з повною відсутністю в недільні дні.С урахуванням статистично малоївеличиною досліджень з терапевтичним хворим,можна говорити про подібну тенденції планової госпіталізації по днях тижняі в терапевтичний стаціонар.

  Аналіз отриманих даних, що характеризують рівень відхилень у технологіїпланової госпіталізації хворих, яких припускаються лікарями амбулаторно -поліклінічного ланки і стаціонару, цікавий не тільки в кількісному іякісному отношеніі.Существующая організаційна технологія плановоїгоспіталізації хворих передбачає багаторівневу від -льної, починаючи від лікаря догоспітальному етапі, лікарів приймального істаціонарного відділень і закінчуючи керівниками відділень, служб,нарешті лікарні та органів управління охорони здоров'я. Разом з тим,загальновідомо, що при делегуванні відповідальності за досягненняконкретного результату не одному, а кільком, а то й багатьом відповідальним,очікуване досягнення цього результату проблематично.

  Таким чином, при введенні в штат багатопрофільної лікарні диспетчера
  (менеджера) по планової госпіталізації хворих, поклавши на ньоговідповідальність за рівень догоспітальному обстеження, обгрунтованістьгоспіталізації, за рівномірний розподіл потоку госпіталізіруемиххворихз дня тижня і часу надходження в стаціонар, економічний ефекточевидний.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !