ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Проблема безрецептурного відпуску ліків
       

   

  Медицина, здоров'я

  МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я РБ

  БАШКИРСЬКА ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

  ПРОБЛЕМА безрецептурних ЛІКИ

  ВИКОНАВ:

  СТУДЕНТ ГР. 201 Б

  ФЗ-К

  АБДЮКОВА Л. А.

  УФА 2001

  Введення


  Щодня в усьому світі мільйони людей вдаються до самолікування прирізних незначних нездужаннях (головний біль, застуда,розлади травлення та ін). При цьому використовуються як засобинародної (традиційної) медицини, так і сучасні препарати, що відпускаютьсябез рецепта аптеками, а в деяких країнах - і іншими підприємствамироздрібної торгівлі. Згідно з результатами ряду досліджень, добезрецептурним препаратів вдаються майже в два рази частіше, ніж доліків, прописаних лікарем. Якщо б при всіх нездужання, з якимипацієнти справляються власними силами, вони зверталися за лікарськоюдопомогу, то установи охорони здоров'я були б затоплені потоком хворих.
  При цьому наголошувалося, що роль самолікування початку особливо зростати з 70 --х років. До цього турбота про здоров'я населення як правило покладалася налікарів та інших медичних працівників. Споживачі були «пацієнтами»
  (у перекладі з англійської «patient» означає також «терплячий»), пасивноочікують допомоги лікаря, включаючи призначення лікарських препаратів. Уостанні десятиліття ситуація різко змінилася: підвищилася відповідальністьлюдей за своє власне здоров'я, важливість і допустимістьсамостійного лікування стали загальновизнаними, воно стало істотнимаспектом охорони здоров'я.
  У даній публікації наводяться деякі додаткові відомості продіяльності міжнародних організацій і західноєвропейськоїфармацевтичної промисловості, про національному досвіді інших країн у данійобласті.
  У формуванні концепції самостійного використання ліківістотну роль зіграла ВООЗ. У 1979 р. 32 Всесвітня асамблеяохорони здоров'я - керівний орган ВООЗ - прийняттям резолюції ВAЗ32.30заклала основу Глобальної стратегії «Здоров'я для всіх до 2000 року». Цієюрезолюцією було схвалено доповідь і Декларація Міжнародної конференції зпервинної медико-санітарної допомоги, проведеної в м. Алма-Ата (СРСР) у 1978м. Сама Глобальна стратегія була прийнята 34 ВАЗ в 1981 р. резолюцією
  WHA34.36, що спиралася в преамбулі на конституційні цілі ВООЗ і на Алма-
  Атинська Декларацію.
  Значення Глобальної стратегії виходить за межі діяльності ВООЗ іохорони здоров'я в цілому. У листопаді 1979 р. Генеральна Асамблея ООН прийняларезолюцію 34/58 щодо здоров'я як інтегральної частини розвитку.
  Генеральна асамблея схвалила Алма-Атинська Декларацію, привіталазусилля ВООЗ і ЮНІСЕФ (Дитячий фонд ООН) в даному напрямку і закликалавідповідні структури системи ООН координувати свої зусилля з ВООЗ іпідтримувати Організацію відповідними діями у сфері своєїкомпетенції.
  Глобальна стратегія відкрила дорогу розвитку концепції самолікування,поставивши на перше місце роль і відповідальність індивідуума в турботі просвоє здоров'я; друге місце належить громаді і лише на третьому - стоїтьслужба охорони здоров'я. У п.8 Резюме документа (Основні напрямки
  Стратегії) зазначено, що Стратегія включає визначення заходів щодо збереженняздоров'я, що приймаються індивідуумами і членами їх сімей у себе вдома,громадами, службами охорони здоров'я та іншими структурами. У розділі 23розділу III Глобальної стратегії (Основні елементи первинної медичноїдопомоги) підкреслюється обов'язок Міністерств охорони здоров'янадавати підтримку населенню в наданні самодопомоги при лікуванні звичайнихзахворювань і травм. У розділі 37 (Глобальні цілі) ставиться завданнядосягти до 2000 р. такого стану, коли всі громадяни були б активнозалучені до надання допомоги самим собі і своїм сім'ям, наскільки цеможливо.
  Значний внесок у розробку проблеми самолікування внесло Європейськерегіональне бюро ВООЗ (м. Копенгаген). В опублікованому ЕРБ збірникуавторських статей «Національна політика в галузі лікарських засобів»
  (1979 г) безрецептурні ліки обговорюються досить докладно; взбірнику в стислій формі представлені позиції Організації з даноїпроблеми, які потім були розвинуті в інших документах і матеріалах.
  Зокрема, у статті підготовленої Генеральним секретарем Комісії злікарських засобів німецьких лікарів KH Kimbel з Кельна,констатується широке поширення практики використаннябезрецептурних ліків в Європі. Відзначаються переваги такого підходуяк для споживачів (економія часу на відвідування лікаря, можливістьперенесення свого досвіду на членів сімей і т.п.), так і для лікарів
  (можливість приділяти більше уваги тим хворим, які дійсномають потребу в цьому). Тут же досить чітко трактуються питаннянеобхідності забезпечення особливої безпеки для безрецептурних ліків,роль фармацевта як консультанта споживачів і відповіднонеобхідність розширення навчальних програм фармацевтичних факультетів,значення інформації для населення.
  У матеріалах ВООЗ дається визначення поняття «самолікування» (за допомогоюліків): «Самолікування є використанням ліківспоживачем для лікування порушень і симптомів, які розпізнаються їм самим. Напрактиці воно також включає лікування одного члена родини або одного знайомогоіншим, особливо по відношенню до дітей ».
  Була також визначена роль ліків, призначених для самолікування:
  - швидко і ефективно полегшувати симптоми, які не потребують медичноїконсультації;
  - знижувати наростаючий тиск на медичну службу для полегшення малихсимптомів, особливо в умовах обмежених фінансових і кадрових ресурсів;

  - підвищувати доступність лікувальної допомоги населенню, що проживає в сільськіймісцевості та у віддалених регіонах, де утруднений доступ до отриманнякваліфікованої медичної консультації.
  У документах ВООЗ підкреслюється, що самолікування припустиме лише увідносно невеликого числа самостійно проходять розладів, невимагають точного діагнозу (застуда, шлунково-кишкові розлади).
  Підкреслюється також необхідність ретельного відбору препаратів длябезрецептурного продажу. Ця рекомендація заслуговує на особливу увагу.
  У 1988 р. ЕРБ ВООЗ опублікувало дослідження «Самолікування в Європі». Упередмові до цієї роботи зазначається: «Політика в галузі охорони здоров'ятепер повинна враховувати і оптимізувати використання цієї важливоїпрактики. Медичні працівники мають потребу в розширенні знань про самолікуванніі безрецептурних препаратах ». У першу чергу, це положення стосуєтьсяфармацевтів. В результаті ситуації, що змінилася в охороні здоров'я,що спричинила за собою зміни на лікарському ринку, однією з ключовихфігур, які беруть участь у забезпеченні населення лікарськими препаратами,є фармацевт.
  Тут доречно послатися на резолюцію Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я
  «Роль фармацевта на підтримку переглянутої стратегії ВООЗ в областілікарських засобів », прийняту 10 травня 1994 (ВАЗ47.12). У резолюціїбуло зазначено, «що фармацевт може відігравати ключову роль у суспільномуохороні здоров'я та особливо в області лікарських засобів ». У зв'язку з цим
  Асамблея закликала фармацевтів і їх професійні асоціації в усьомусвіті, зокрема, «надавати інформоване і об'єктивнуконсультативну допомогу з лікарських засобів та їх використаннянаселенню ». Всім державам-членам Організації рекомендувалося створитиумови для навчання фармацевтів, з тим щоб вони були готові взяти на себевідповідальність за вирішення нових завдань.

  Зміна ставлення споживача до лікування

  Згідно з результатами дослідження, проведеного в семи європейськихкраїнах, 93% споживачів вважають, що здоров'я - найцінніше надбання.
  Стан навколишнього середовища вони розглядають як один з елементів, що маютьвизначальне значення для збереження і зміцнення здоров'я. Що стосуєтьсялікування важких форм захворювань, то хоча багато споживачів пов'язують своїнадії з науковими досягненнями, 78% респондентів вважають, що стан їхздоров'я залежить насамперед від особистих зусиль, спрямованих на дотриманняздорового способу життя. Все більше людей віддають перевагу самостійнелікування. Таким чином, при відповідальному ставленні споживача дозастосування безрецептурних лікарських препаратів фармацевт стаєключовою фігурою системи охорони здоров'я.
  Останнім часом зріс інтерес до альтернативних методів лікування; всебільше число споживачів визнають їхню дієвість. У Нідерландах до них здовірою ставляться 60% споживачів, 26% ще не визначилися в думці ілише 14% сумніваються в ефективності цих методів. У Німеччині 30%споживачів застосовували гомеопатичні лікарські засоби протягомтрьох місяців, що передували опитуванню, а половина респондентів виявили доних інтерес. Фармацевтам необхідно враховувати що змінилися запитиспоживачів.
  У статуті ООН «Про захист споживача» - документі, яким споживчіорганізації всього світу керуються у своїй діяльності, є положенняпро те, що першочергове право споживача - це можливість доступу,вибору, отримання інформації, можливість отримання компенсації
  (відшкодування) і безпека товарів і послуг. Згідно з результатамипроведених в Європі досліджень, сучасний споживач став частішевикористовувати ці права у сфері охорони здоров'я, зокрема, хворіхронічними захворюваннями, які організували безліч груп знадання самостійної допомоги (наприклад, по догляду за хворими з екземою,артрити та ін.) Це свідчить про бажання споживачів більшепокладатися на власні сили, і про те, що можливість доступу долікарських препаратів, призначеним для самостійного застосування,є частиною цього процесу.
  М. Прінгл, англійський лікар загальної практики, на 28 конференції AESGP *,що відбулася в Барселоні (1992 р.), закликав лікарів, пацієнтів тавиробників лікарських препаратів до більш широкого обміну інформацієюз тим, щоб пацієнти більш відповідально ставилися до застосуваннялікарських засобів, а лікарі загальної практики відчували впевненість,
  «Відпускаючи» своїх пацієнтів проводити самостійне лікування.

  Тенденції самолікування в країнах Європи

  Багато фахівців вважають, що лікарські препарати, які пацієнтиможуть безпечно використовувати для самолікування і полегшення симптомівнезначних нездужань, слід відпускати без рецепта. У всіхєвропейських країнах відповідні органи контролюють наявність в аптекахрецептурних і безрецептурних лікарських препаратів. Ці органи ретельновивчають можливості більш широкого застосування самостійного лікування.
  Зараз існує думка, що якщо лікарський препарат може правильновикористовуватися за консультативної допомоги фармацевта, то його слідперевести у категорію безрецептурних.
  За останні 10 років цій процедурі були піддані багато активнихінгредієнти, раніше входять до категорії рецептурних. В останні роки всечастіше спостерігаються випадки такого переказу за ініціативою розробника -виробника. Минулого препарати, що приймаються за призначенням лікарів,вважалися більш престижними (звідси одна з назв рецептурних ліків --ethical). Тепер же багато фірм розраховують збільшити збут своєїпродукції за рахунок її переведення до категорії ОТС: при цьому зростедоступність і з'явиться можливість рекламувати її в ЗМІ відповідно допорядком, прийнятим у багатьох розвинених країнах і з етичними критеріями ВООЗщодо просування ліків у продаж.
  У рамках Європейського союзу з 1993 р. здійснюється зближення принципіввіднесення лікарських препаратів до категорії рецептурних. В основуналежить правило, згідно з яким всі препарати повинні бути доступні безрецептів, за винятком відповідають наступним критеріям:
  - препарати, здатні представляти пряму або опосередковану небезпеку навітьпри правильному застосуванні без спостереження лікаря;
  - препарати, часто вживані неправильно і в зв'язку з цимщо представляють небезпеку для здоров'я;
  - препарати, побічні ефекти яких недостатньо вивчені;
  - препарати, зазвичай застосовуються парентерально.
  Проте, на глобальному рівні принципи віднесення препаратів до тієїчи іншої категорії в частині відпустки не гармонізовані. Зміни в статусіактивних інгредієнтів відрізняються в різних країнах як відносно датиперекладу в безрецептурні, так і щодо їх кількості.

  Перспективи самолікування
  Передбачається, що в майбутньому значення безрецептурних лікарськихпрепаратів зросте ще більше.
  По-перше, процес розробки нових лікарських препаратів неприпиняється і практичний досвід підтверджує безпеку та ефективністьзастосування переважної більшості з них для самостійного лікування.
  По-друге, можливості для самостійного лікування зростуть у зв'язку зрозширенням діапазону симптомів і нездужань, які можна успішнолікувати, використовуючи препарати, що відпускаються без рецепта, а також завдякинадання споживачеві повної інформації про ефекти, що надаютьсяпевними лікарськими засобами.
  Нарешті, економічний тиск на систему охорони здоров'я також будезростати, що обумовлено трьома факторами:
  1. Завдяки успіхам, досягнутим у профілактиці ранньої смертності, всебільше людей доживають до віку, що характеризується високою частотоюхронічних захворювань. Люди похилого віку мають потребу в більшому обсязімедичної допомоги.
  2. Розвиток медичних технологій (серцево-судинної хірургії танейрохірургії, пересадки органів, замісної гормональної терапії іін) значно розширило сферу надання медичної допомоги. Останнідосягнення медицини, а також майбутні розробки значно прискорять цейпроцес.
  3. Під впливом вищевказаних факторів зросли вимоги населеннядо якості надається медичної допомоги. Пацієнти не тільки прагнутьскористатися перевагами нових методів лікування, але й очікують, щомедична допомога буде надаватися їм у більш комфортних умовах. Всіце неминуче призведе до збільшення витрат на охорону здоров'я.
  Заохочення самостійного лікування - реальний спосіб зменшення тягарявитрат, які несуть органи охорони здоров'я. Крім лікарів, розширеннюпрактики самостійного лікування на дому будуть сприяти іншімедичні працівники, наприклад, фармацевти, дільничні медичні сестрита ін
  Таким чином заощаджувати кошти, що виділяються державою наохорона здоров'я, можна за рахунок помірного витрачання коштів насамостійне лікування. У свою чергу, це спонукає уряду приділятиособливу увагу розумного і відповідального застосування безрецептурнихлікарських препаратів.
  У міру розвитку технології виробництва лікарських препаратів і новихметодів лікування зростають бюджетні видатки на медичне обслуговування, щозмушує шукати способи їх обмеження. У більшості випадків до такихвідносяться контроль за цінами на рецептурні лікарські препарати;збільшення частки пацієнтів в оплаті вартості лікарських засобів;виключення з відповідних списків ряду лікарських препаратів,вартість яких підлягає відшкодуванню; обмеження характеру нездужань,за яких можна виписувати рецепти на лікарські препарати (витрати наїх оплату відшкодовуються). Це означає, що витрати на лікарськіпрепарати, призначені для лікування легенів нездужань, більше не будутьвідшкодовуватися, а також зросте тиск на лікарів з метою спонукати їхпрописувати пацієнтам відтворені лікарські препарати.
  У кінцевому підсумку ці тенденції призведуть до зниження традиційнихджерел доходів тих аптек, в асортименті яких переважаютьрецептурні лікарські препарати. Втрачену прибуток можна будевідновити тільки за рахунок збільшення відпуску безрецептурних лікарськихкоштів.

  Роль фармацевта

  у наданні первинної медичної допомоги
  Заходи, що вживаються урядами європейських країн, щодо скороченнявитрат на охорону здоров'я приведуть до того, що аптеки будуть надаватипацієнтам додаткові види послуг, список безрецептурних лікарськихкоштів значно поповниться, розширяться показання до їх застосування. Цебуде сприяти зростанню ролі фармацевта в ок?? заніі первинноїмедичної допомоги, він стане першим помічником лікаря загальної практики.
  Зміни, що відбулися в економіці європейських країн, а також зрослізапити споживачів сприяють тому, що частина обов'язків лікаряпоступово переходить до фармацевту. І це не випадково. У процесі навчанняфармацевт набуває професійні знання про лікарські засоби такваліфікацію, що дозволяють йому, виходячи з наявності відповідних симптомів,давати споживачеві адекватні поради щодо застосування лікарськихпрепаратів. Він може пояснити, за яких симптомах можна прийматилікарські препарати, призначені для самостійного застосування, аза яких - необхідно звернутися за допомогою до сімейного лікаря або лікарязагальної практики.
  Згідно з результатами дослідження, проведеного Т. Нельсоном в 1986 р. вчотирьох європейських країнах, більше половини споживачів вважають, що прилегких формах захворювань фармацевт може дати настільки ж кваліфікованийради, як і лікар. Повторне дослідження, проведене в 1989 р. в
  Великобританії, показало, що число людей, які дотримуються такої думки,зросла з 66% до 77%. За даними Центру Хенлі з прогнозування, у 1994 р.радам фармацевтів довіряло вже 83% населення. У Франції, за данимиконференції AESGP (січень 1996 р.), цей показник досягає 85%.
  Споживачі не тільки вважають, що фармацевти дають хороші поради, але більш
  90% з згодних з подібною точкою зору дотримуються цих порад.
  Прагнучи скоротити фінансові витрати на охорону здоров'я, керівникийого органів вимагають від лікарів більш обгрунтованого призначення рецептурнихлікарських препаратів. В результаті, з появою легенів нездужань ваптеки стане звертатися більшу кількість споживачів. Це дастьфармацевтам можливість пропонувати споживачеві нові види спеціальнихпослуг. Наприклад, в Італії відвідувачам аптек пропонують послуги звизначення вмісту холестерину в крові або вимірювання артеріальноготиску. У Нідерландах в такому вигляді обслуговування зацікавлені більш ніж
  30% споживачів.
  До інших видів аптечних послуг відносяться реєстрація пацієнтів
  (Нідерланди), відвідування на дому (Великобританія), надання санітарно -освітніх брошур і т.д. Таким чином, фармацевти розширюють сферусвоєї діяльності не тільки по відношенню до споживача, але й грають всібільш важливу роль у системі охорони здоров'я.
  У міру підвищення рівня знань споживачів у питаннях, що стосуютьсяздоров'я, і в результаті активної участі лікарів у навчанні пацієнтівметодам самоконтролю за станом здоров'я, перелік станів, прияких показаний прийом безрецептурних лікарських препаратів, будерозширюватися. Наприклад, з 1992 р. у Великобританії протигрибковіпрепарати, призначені для лікування кандидозного вульвовагинита,відпускаються з аптек без рецепта. У 1989 р. в Данії до вільного продажубули дозволені антагоністи Н2-рецепторів. При цьому в ряді випадків збереженіі рецептурні форми подібних лікарських засобів. Важливо відзначити, що цізаходи не привели ні до збільшення споживання даних лікарськихпрепаратів, ні до їх неправильного застосування.
  Таким чином, за наявності у споживача симптомів ряду захворюваньфармацевт в найближчому майбутньому часто зможе запропонувати для лікування такої жефективний лікарський препарат, що і лікар загальної практики.
  ВООЗ та Комісія ЄС вважають, що фармацевти мають відігравати провідну роль унадання населенню допомоги, рекомендацій та інформації про лікарськіпрепаратах, призначених для самостійного лікування. У Європідіє безліч програм, спрямованих на вдосконалення спілкуванняфармацевтів з пацієнтами.

  Партнерство фармацевтів і

  виробників ліків
  Загальна мета, що стоїть перед фармацевтами і фармацевтичноїпромисловістю, - забезпечення високоякісного обслуговуванняспоживача, створює основу для їх більш тісної співпраці. У травні 1993р. Європейська асоціація виробників безрецептурних лікарськихпрепаратів (AESGP) і Фармацевтична організація ЄС (PGEC *) підписали в
  Брюсселі угоду про співпрацю, в якому вказується, що вщоденної турботи людини про своє здоров'я фармацевт, з одного боку,виступає як порадника, а з іншого - стає головною фігурою упроцесі реалізації лікарських засобів споживачеві. Він єпартнером виробників безрецептурних лікарських препаратів, зякими поділяє спільні завдання із забезпечення високоякісногообслуговування пацієнтів, сприяє раціонального застосування лікарськихпрепаратів. У силу свого професійного становища, безпосередньоконтактуючи зі споживачем, фармацевт може дати кваліфіковану порадупацієнту із застосування реалізованих їм ліків.
  В угоді декларується, що фармацевтичні компанії, що єчленами AESGP, поставляють безрецептурні лікарські препарати, якість,безпека та ефективність яких гарантовані наявністю відповіднихторгових ліцензій. Виробники гарантують також дотримання вимог дорекламування лікарських засобів та до інформації, що міститься ванотаціях до них.
  В угоді вказується, що фармацевти повинні сприятиперетворенню аптек в громадські центри охорони здоров'я. У свою чергу,виробники зобов'язані сприяти фармацевтам в підвищенніпрофесійного рівня, підтримувати їх як осіб, що дають споживачевіпоради щодо вибору та застосування безрецептурних лікарськихпрепаратів.
  Угодою передбачається, що:
  - виробники повинні надавати аптекам всю необхідну інформацію пробезрецептурних лікарських препаратах;

  - як фармацевти, так і виробники повинні надавати населенню інформацію щодо вибору і використання лікарських засобів, а також надавати консультативну допомогу.

  Інформація для споживачів < p> У більшості країн світу медичні працівники переконані, що пацієнтів
  (споживачів) необхідно інформувати про можливості самостійноголікування, тому їм потрібна високоякісна інформація про безрецептурнихлікарські засоби. Вона є обов'язковою умовою безпечного іправильного застосування таких препаратів, що сприятиме їх більшактивного використання. Реклама, поради фармацевта, а також анотація -вкладиш, доповнюючи один одного, дають споживачеві повне уявлення просвідченнях і всіх аспектах самостійного застосування лікарськогопрепарату.
  Слід підкреслити, що згідно з результатами деяких опитувань,фармацевтів як джерело інформації називають лише 19% респондентів,хоча 77% споживачів прислухаються до їхніх порад. Це говорить про те, щофармацевтам слід більш активно брати участь у наданні споживачу допомогипри виборі лікарських препаратів.
  З поінформованості споживача про лікарські препарати починається йоговідповідальне ставлення до самолікування. Пацієнт повинен мати достатньоповну інформацію як про нездужання, які можна лікувати, не звертаючись долікаря, так і про асортимент лікарських засобів, дозволенихнаціональними органами охорони здоров'я для лікування даних нездужань.
  Після того як споживач дізнався про наявність лікарського препарату,призначеного для лікування випробовується їм нездужання, фармацевт повиненстати важливим джерелом отримання додаткової інформації.
  Розглянемо більш докладно окремі джерела отримання інформації пробезрецептурних ліки:
  Реклама. При опитуваннях споживачів встановлено, що при виборібезрецептурних препаратів реклама є важливим джерелом інформації.
  Дослідження, проведене в 1997 р. у Великобританії, показало, що 52%споживачів вважають, що «реклама дає інформацію про те, якілікарські препарати можна купити і який метод лікування можна вибрати ».
  У той же час деякі дослідження продемонстрували, що значначисло споживачів взагалі не вдаються до лікування легких нездужань.
  Частково це можна пояснити необізнаністю людей про те, що можназробити або незнанням того, які лікарські препарати їм можутьдопомогти. У таких випадках реклама може «привести» споживача в аптеку, девін повинен одержати необхідну йому інформацію, а фармацевт, завдяки своїмзнань і кваліфікації, зможе її надати.
  У найближчому майбутньому варто очікувати більш широкого розповсюдженняреклами в засобах масової інформації.
  Інформація на упаковках готових лікарських препаратів і на листках -вкладках. Якщо споживач вирішив скористатися безрецептурнимпрепаратом, йому необхідна ясна і точна інформація про правильний ібезпечному застосуванні ліків. Така інформація повинна міститися наетикетці вторинній (зовнішній) упаковки, а також на етикетці первинної
  (внутрішньої) упаковки або в листку-вкладиші. Встановлено, що в європейськихкраїнах 72% споживачів уважно читають листок-вкладиш, проте тільки
  57% опитаних вважають, що міститься в ньому інформація викладена вдоступній формі. Згідно з іншим дослідженням, безрецептурнілікарські препарати часто купують для всієї родини. Це означає, що їхзастосовують особи, які не брали безпосередньої участі в покупці. Томунеобхідно, щоб інформація про правильне застосування лікарськогопрепарату зберігалася протягом всього часу його використання. Згіднорезультатами досліджень компанії «Taylor Nelson», представленим настамбульській конференції AESGP в 1996 р. Д. Оуеном, в цілому європейськіспоживачі з усією відповідальністю підходять до інформації, зазначеної наупаковці та в листку-вкладиші.
  Відповідно до положень Директиви Ради ЄС 92/27/ЕЕС, на етикетці талистку-вкладиші в упаковку повинні бути зазначені склад лікарськогопрепарату, показання до застосування, дози, протипоказання, побічніефекти, лікарські та інші взаємодії, застереження, умовизберігання. Ця інформація повинна бути викладена в доступній для більшостіспоживачів формі.
  Крім рекламної і супроводжує упаковку інформації споживач можеотримати додаткові відомості про лікарські препарати і з іншихджерел:
  - друковані брошури і плакати в аптеках;
  - довідники лікарських препаратів для лікарів і фармацевтів;
  - інформаційні відеофільми, призначені для показу в аптеках;
  - комп'ютерні засоби, що розробляються як для інформуванняспоживача, так і для забезпечення зв'язку між фармацевтом, лікарем іпацієнтом.
  В даний час Європейський Союз фінансує програму «TESEMED», вякої комп'ютерні технології використовуються для надання фармацевтамі споживачам інформації про лікування легких нездужань і про що надходять уаптеки безрецептурних лікарських препаратах. У проекті беруть участь багатоєвропейських організацій. Мета проекту полягає в розробці моделіпрограмних засобів, що оптимально відповідають потребам фармацевтів іспоживачів, для подальшого широкого впровадження такої системи в аптеки.
  Очевидно, в системі будуть використовуватися сенсорні екрани, і споживач,на якого ця система орієнтована, зможе, вказуючи свої симптоми інездужання, отримати інформацію про дії, які йому слідзробити. Система допоможе зробити інформацію про безрецептурних препаратахбільш наочною і докладної.
  У разі реалізації проекту споживачі будуть проявляти більший інтерес добезрецептурним лікарських препаратів, і фармацевти повинні бути готові доспілкування зі споживачем як з активно зацікавленою стороною.

  Наочність представлення коштів для самолікування при оформленні аптек і

  перспективи самостійного вибору безрецептурних препаратів
  На другому симпозіумі, присвяченому самостійному лікуванню і роліфармацевта (лютий 1997 р.), П. Флінн, член Комісії ЄС, звернув особливуувагу на наочність представлення коштів для самолікування та їхдоступність для споживача в аптеках: «Для того, щоб розширитиможливість вибору, недостатньо відпускати лікарські препарати безрецепта. Необхідно також, щоб в аптеці споживач міг познайомитися знаявними безрецептурними лікарськими препаратами, для чого слідполіпшити оформлення вітрин аптек і підвищити доступність лікарськихпрепаратів, що відпускаються без рецепта ».
  В аптеці повинні бути створені умови для того, щоб споживач мігвільно звернутися до фармацевту з делікатним питанням з приводу свогоздоров'я. Успіх візиту залежить від двох факторів: безпосереднього спілкуванняпокупця з фармацевтом або підготовленим персоналом і від навколишньогообстановки в аптеці.
  У ряді аптек успішно проведені експерименти щодо відведення спеціальних місцьабо окремих кімнат для приватних бесід пацієнта з фармацевтом. Це допомагаєпацієнтові почувати себе впевненіше, а фармацевту дає можливість більшуважно поставитися до його проблем.
  Необхідно провести велику роботу з модернізації аптек, хоча багато чогоможна зробити вже і зараз. Дослідження, проведене у Великобританії,показало, що споживачі вважають за краще бачити на вітринах весь асортиментбезрецептурних лікарських препаратів, що є в аптеці, а такожінформацію про можливість вибору лікарських засобів. Це допомагаєспоживачеві зробити правильний вибір серед великої кількості виставленихна огляд лікарських препаратів, а також придбати для лікуванняінших нездужань ті препарати, про існування яких він раніше не знав.
  В аптеці має бути представлена велика кількість супровіднихрекламних матеріалів; виробники можуть організовувати демонстрацію іцільовий продаж своєї продукції.
  Якщо в аптеці приймається рішення про поліпшення наочності оформленнявітрин з безрецептурними лікарськими препаратами, то, в першу чергу,слід визначити, як і в якому місці торговельного залу вони будутьдемонструватися.
  Препарати, що виставляються для огляду, повинні бути розділені по групах:болезаспокійливі засоби, засоби для полегшення симптомів застуди,кошти від кашлю і т.д. Основне правило - розташування на самому видномумісці аптечного залу тих груп лікарських препаратів, які користуютьсянайбільшим попитом. Угамування препарати, що представляють собою одну знайбільших груп, повинні бути розташовані на першому плані, в той часяк, наприклад, що користуються меншим попитом препарати для лікуванняепідермофітія стоп можуть займати в експозиції більш скромне місце.
  Попит на різні групи препаратів залежить від пори року. Так,наприклад, кошти для лікування сезонного риніту частіше набувають навесні і впочатку літа, тому в іншу пору року їм слід виділяти менше місця.
  Після того як прийнято рішення про те, де розташувати і скільки місцявідвести на ті чи інші групи лікарських препаратів, аналогічні питанняслід вирішити відносно окремих торгових марок представляютьсялікарських засобів. Найпростіший спосіб вирішення останнього завдання - цеоблік відносної популярності на ринку тієї чи іншої торгової марки вконкретної групи лікарських препаратів. Більш складний спосіб базуєтьсяна обліку, разом з популярністю препарату на ринку, його обсягу продажів івеличини прибутку з розрахунку на одиницю упаковки.
  Оформлення упаковок препаратів для самолікування у зв'язку з вимогами допідвищення їх наочності повинно бути більш оригінальним і привабливим,ніж оформлення упаковок рецептурних лікарських засобів. Своєріднийдизайн упаковок безрецептурних ліків дозволяє споживачу розрізнятиторговельні марки лікарських препаратів в торгових залах аптеки.
  Перше, що бачить покупець, підходячи до аптеки, - це вітрина, і вонаповинна бути такою, щоб йому захотілося увійти. Своїм оформленням вітриниповинні залучати покупця, демонструвати препарати відповідно допорою року. Якщо вітрина не буде вселяти довіри, то покупець пройдемимо аптеки.
  Дуже важливо, щоб годинник роботи аптеки були зручні для покупців,яких вона обслуговує, тому, якщо дозволяє законодавство, то вдеяких аптеках доцільно переглянути час її роботи з урахуваннямінтересів покупців, що не обов'язково вимагає збільшення загального часуроботи аптеки.
  У деяких країнах було вжито низку досліджень з метоюпродемонструвати користь, яку може принести підвищення наочностіпредтичних безрецептурних лікарських препаратів при виборіпокупцем коштів для самолікування, а також створення в аптеці комфортнихдля нього умов.
  Так, наприклад, дослідженням, проведеним в 1993-94 рр.. у Франції, булоохоплено близько 100 аптек, 50 з яких були обрані в якостіконтрольних, а в 48 аптеках вітрини оформлялися таким чином, щобспоживач міг легко розрізняти окремі групи лікарських препаратів.
  Дослідження проводили взимку протягом чотирьох місяців. Для експериментубули підібрані лікарські препарати для полегшення таких симптомів, якпідвищена стомлюваність, кашель, біль у горлі і загальних проявів застуди.
  Місце для кожного лікарського препарату у вітрині визначалосяфармацевтом на підставі його популярності на ринку.
  Результати виявилися вельми вражаючими: у контрольних аптеках зростанняпродажів склав в середньому 3% на місяць, а в експериментальних - 23%.
  У деяких європейських країнах відвідувачам дозволяється самостійновибирати безрецептурні лікарські препарати, виставлені на аптечнихполицях. Найбільш широко така практика поширена в скандинавськихкраїнах (Швеції, Фінляндії) і дещо меншою мірою - в
  Великобританії. У цих країнах покупці мають можливість самостійновибрати лікарські препарати, які вони мають намір придбати. Це необмежує впливу фармацевта на вибір споживача, а полегшує їхспілкування.
  У Великобританії в 1993 р. (січень-березень) був проведений експеримент повивченню впливу можливості самостійного вибору споживачамибезрецептурних препаратів, дозволених для реалізації через загальну торговельнумережу, на їх продаж і ставлення споживачів до цієї форми торгівлі.
  У дослідженні взяли участь 42 аптеки, 14 з яких складаликонтрольну групу, а в 28 аптеках лікарські препарати даної категоріїспоживач міг вибирати самостійно. В експериментальних аптекахспостерігалося різке збільшення продажів лікарських препаратів цієї категорії, всередньому - на 12%.
  Відвідувачами аптек були заповнені 910 листів опитування. 74% респондентівоцінили можливість самостійного вибору як хорошу або дуже хорошуідею, яка дозволяє заощадити як їх власний час, так і часлікарів. 80% респондентів відзначили, що при такій формі обслуговування вониотримали більше інформації про наявні в аптеці лікарські препарати таволіли б і надалі купувати ліки в такій аптеці.
  У Німеччині налічується більше 20 000 аптек, переобладнання якихпідвищило наочність подання безрецептурних лікарських засобів.
  Такі аптеки зручніше для споживачів: відкритий доступ до препаратівполегшує можливість вибору, а в спеціально обладнаних місцях приконфіденційній розмові споживач може отримати консультаціюфармацевта.

  Висновок

  З огляду на сучасні економічні умови, що складаються в європейськихкраїнах, і зростаючі потреби споживачів, можна зробити висновок, щороль самостійного лікування у наст

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !