ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Концепція еволюційно-космічного християнства П. Тейяра де Шардена
       

   

  Астрономія

  ця робота була зроблена на замовлення!

  список оригінальних робіт (більше 100) в режимі off-line ви можете подивитися за адресою:

  http://www.sinor. ru/~ ranger/Ref [?]

  також ви знайдете багато навчальної літератури та статей з усіх предметів у моїй бібліотеці on-line

  http://www.sinor.ru/ ~ ranger

  | Вступ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 3 |
  | 1. Концепція «еволюційно-космічного християнства» П. Тейяра | |
  | де Шардена. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. | 4 |
  | 2. Принципи розвитку еволюційно-космічної картини ... ... ... | 5 |
  | Література ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 10 |

  Введення

  У середньовічній картині світобудови Бог розглядається як стоїть надсвітом абсолютна субстанція. Так, наприклад, в томістской філософсько -теологічної системі Бог протиставляється природі і людині як буттяабсолютне буття обумовленим, як позачасове - що приходить імінливого. Між Богом і природою, Богом і людиною встановлювалосянепереборне відстань. І хоча в томізму існує вчення «про аналогіюбутті ", яке покликане перекинути« міст »між Богом і світом, Богом ілюдиною, все ж таки інтерпретація цієї «аналогії» в томістской філософіївиключає повне їх зближення.

  Затвердження в Новий час у європейській культурі механічної картинисвіту не призводило до суттєвого перегляду поглядів релігійнихмислителів на цю проблему. Бог, як і раніше розглядався як «творець» і
  «Перводвигатель» видимого і невидимого світу, що стоїть поза ним і над ним.
  Зміни ж стосувалися лише конкретного наповнення світоглядноїсистеми, пов'язаних з переходом на геоцентричної на геліоцентричнукартину світу.

  Найбільш серйозні зміни в релігійно-філософському мисленні сталосяв кінці XIX-середини XX століть, коли в європейській культурі утвердиласядіалектична картина світобудови, в якій пануючими принципамиє ідея єдності світу і його саморозвиток. Вплив цієї нової картинисвіту ми можемо виявити в усіх конфесійних напрямках філософсько -богословської думки. У російської православної філософії та богослов'ї вони знайшлисвоє найбільш яскраве вираження в роботах В.І. Вернадського, Н. Ф. Федорова,
  П. А. Флоренського, в протестантській теології в концепції «діполярного Бога»
  А. Уайтхеда і Ч. Хартшорца, в католицької філософсько-теологічної думки вконцепції «еволюційно-космічного християнства» П. Тейяра де Шардена. Дляз'ясування сучасної релігійно-ідеалістичної "картини світобудови понашому, найбільш показовою є концепція «еволюційно -космічного християнства »П. Тейяра де Шардена.
  1. Концепція «еволюційно-космічного християнства» П. Тейяра де Шардена.


  П. Тейяр де Шарден (1881-1953) - француз за походженням, католицькийсвященик, член ордена єзуїтів, закінчив Оксфордський університет, депрослухав цикли природничо-наукових і теологічних дисциплін, євидатним ученим палеонтологом, археологом, біологом. Добре знанняприродничих наук, особливо наук біологічного циклу, зробилоістотний вплив у на його філософсько-теологічний мислення ісприяло формуванню концепції «еволюційно-космічногохрістіантва.

  Концепція «еволюційно-космічного християнства» Тейяра де Шарденабазується на принципах релігійно-ідеологічного монізму, еволюціонізму іуніверсалізму. Субстанцією всього всесвіту, на думку французькогомислителя, є Бог. Бог - це осередок, джерело, центр світу, тавихідна точка, від якої починаються і до якої сходяться всі реальностібуття. Кожен елемент цієї реальності зароджується і перебуває в Богові. Богнастільки іманентний світу, розчинений у ньому, що весь «nip представляєсобою Божественну середу.

  Подолання традиційного для християнства розколу буття на двасубстанції - духовну і матеріальну, божественну і земну Тейярздійснює на основі визнання загальної натхненність матерії. Згіднопоглядами Тейяра, для пояснення можливості походження всьогоіснуючого з єдиної субстанції, необхідно допустити, що атоми,електрони і інші елементарні частинки повинні мати якусь спільну основу,
  «Іскру духу». Таким чином, за Тейяр, всі матеріальні освіти маютьдуховну компоненту. Цю духовну компоненту він називає «радіальноїенергією ». На його думку, радіальна енергія обумовлює розвитокматерії.

  2. Принципи розвитку еволюційно-космічної картини

  У ході створення еволюційно-космічної картини світобудови Тейярзапозичує ряд принципів діалектичної методології, і, перш за всеголовний принцип цієї методології - принцип розвитку. Принцип розвиткуконкретизується в системі Тейяра положень діалектичної методології проякісному різноманітті що утворюють світ об'єктів, їх рухливості,мінливості, взаемоперехідах, взаємозв'язку та розвитку. У своїй аргументаціївін часто звертається до природно-науковими даними: черпає матеріал застрономії, фізики, геології, біології та інших прикордонних наук.
  Світ, відповідно до концепції Тейяра де Шардена, постійно знаходиться в процесізміни, розвитку від простого до складного, від нижчого до вищого. Вінзазначає також взаємозв'язок кількісних і якісних змін івважає, що поява нової якості не можна пояснити, якщо не ввести вприродну історію поняття «стрибка» як критичної точки змінистанів, через який наступний етап еволюції заперечує попередній.
  «Під iвсех областях, - писав Тейяр, - коли яка-небудь величина достатньовиросла, вона різко змінює свій вигляд, стан або природу. Крива змінюєнапрямок руху, площина переходить у точку, стійке розвалюється,рідина кипить, яйце ділиться на сегменти ... »[?]. Тейяр властиве такожрозуміння розвитку як серії «стрибків», «вузлової лінії заходів». «Критичніточки станів, ступені на похилій лінії. Загалом різного роду скачки вході розвитку, - на його думку, - це єдиний, зате справжній спосібуявити собі «перший момент» »[?].

  Основними критичними точками процесу розвитку світу, космогенезавиступають у Тейяра наступні етапи: неорганічна природа ( «предасізнь»),органічна матерія ( «життя»), духовний світ ( «думка», «ноосфера») і Бог
  ( «Точка Омега»). Але всередині перших двох з цих етапів також відбуваютьсякількісні та якісні зміни. Так, на етапі «преджізнь»виділяються такі якісні стану як атоми, неорганічні молекули,спочатку прості, а потім більш складні і великі, що переходять у
  «Мегамолекули». Сукупність зовнішніх і внутрішніх умов на земнійповерхні, на думку Тейяра, породили з цих молекул живі клітини --нову форму існування матерії. Життя, стверджує він, ніколи неє аномалією, випадковістю, винятком.
  1 Біологічна еволюція відіграє велику роль у становленні Космосу.
  Однак не вона визначає закономірності його розвитку. Вирішальне значення
  Тейяр надає третього етапу еволюції, пов'язаному зі становленням ірозвитком людства. Людина, згідно його вчення, є ланка вбіологічної еволюції, пов'язане з попередніми етапами. Однак вінзаймає виняткове місце у всесвіті, тому що на цьомурівні виникає вища форма в розвитку світу - думка, свідомість,духовність. «Зміна біологічного стану, що призвело пробудженнюдумки, не просто відповідна критична точка, пройдена індивідомабо навіть виглядом. Будучи більш великим, це зміна зачіпає саме життяв її органічної цілісності і, отже) воно знаменує собоютрансформацію, що зачіпає стан всієї планети [?]). До появилюдини з його унікальною здатністю до мислення все у світі було роз'єднаніі це роз'єднання постійно посилювався. Людина ж через свою діяльністьпостійно здійснює вищий синтез всього існуючого, створює явнусферу - сферу духу. Цю сферу Тейяр за аналогією зі стадіями геохімічногорозвитку землі - барісферой, літосферою, біосферою називає Ноосфера --мислячим шаром Землі.

  Тейяр представляє Ноосферу як продукт процесу гомінізаціі.
  Гомінізація, за його словами, являє собою фантастичне видовищеколективної ре-флюксій. «Кожне Его (авт.) переростає в якусь містічес -кееСуперего ». В результаті цього процесу утворюється «мислячий,колективний і постійний організм »,« мислячий пласт землі ». «Земля нетільки покривається мільярдами крупинок думки, але обплутує єдиноїмислячої оболонкою, що утворює функціонально існуючу широку крупинкудумки в космічному масштабі »[?]. Своє завершення Ноосфера знаходить упевному синтезі центрів людської свідомості, духовному центрі універсуму -
  «Точці Омезі» - Бога. «За своєю структурою, - пише Тейяр, - Ноосфера і взагалісвіт являють собою сукупність не тільки замкнуту, але і маєцентр. Простір і час необхідно конвергентних за своєю природою,отже, його безмірні поверхні у відповідному напрямку,повинні знову зімкнутися десь попереду в одному пункті, назвемо його Омегою,який і зіллє їх повністю і поглине в себе »[?]).

  З розкриттям Омеги як органічного центру Всесвіту, їїпершодвигуна і цільової причини, за задумами Тейяра, завершується першийчастина його філософсько-теологічної системи в якій сталася раціональнеобгрунтування монотеїзму (єдинобожжя). У другій частині Тейяр ставить передсобою завдання надати монотеїзму християнський характер. Образ Бога - Омеги вцієї частини системи поступається місцем образу Христа-універсального, Христа --еволюціонера. Тут Тейяр прагне обгрунтувати положення, що боголюдина -
  Ісус Христос чинності механізму Втілення має універсальні ікосмічними атрибутами, завдяки яким він виступає як особистіснийцентр усього Універсуму, від якого починаються і до якого сходяться всішляхи еволюції. Христос, за твердженням Тейяра, є внутрішній змістсвіту, вкорінені в нього по саме серце найбільш маленького з атомів.
  Навколо Христа відбувається весь природний розвиток не тільки Землі ілюдства, а й зірок, та інших планет: Сіріуса, Андромеди і т.д. - всіхреальностей, від яких ми залежимо фізично.

  Христос представляється Тейяра як невичерпне синтез елементів ісистеми, єдності та множинності, духу і матерії, нескінченного іособистого. Таким чином Христос постає як органічний центргармонізації всього універсуму. Він вирішальний накладають відбиток на всевластивості універсуму. Універсум визначається його вибором, надихає йогоформою. У ньому сходяться всі лінії світу, твориться цілісно матерія і дух.
  Він надає всім свою консистенцію і отже, в ньому знаходиться вершинатворіння, завершальна і досягає найвищі точки в універсальнихвимірах, в надприродних глибинах. Вся Всесвітсобою, за Тейяр, ніщо інше як тіло Ісуса Христа - Божественну середу.
  Всі члени цього тіла знаходяться в певному зв'язку між собою,взаімообуславлівают один одного.

  Тейяровскіе концепції Космо-і Хрістогенеза по суті справи означали йогоперехід на позиції пантеїзму, розчинення Бога в світі. Але пантеїзм засудженийцерквою. І Тейяр тому прагне відмежуватися від пантеїзму. У своїхголовних роботах "Феномен людини", "Божественна середу", він неодноразовопідкреслює, що концепція еволюційного християнства за основнимпринципом суперечить основним установкам пантеїзму. «Пантеїзм лишеспокушає нас досконалим. і універсальним єдністю, але, по суті справи, недає його. У нього елементи світу на кордоні світу, на межі еволюціїрозглядаються їм у створенні їм Богом і Бог вбирає їх у себе. Наш Богнавпаки дає поштовх до диференціації концентруються в ньому творінь », --пише він у "Божественної середовищі". Основна відмінність своєї системи відкласичних форм пантеїзму Тейяр бачить насамперед у тому, що пантеїзмкультивує ціле в якому втрачаються індивідуальні відмінності. У його жсистемі здійснюється диференційоване єдність, об'єднання без втратиіндивідуальності.

  Слід зазначити внутрішнє протиріччя в установках християнськогоеволюціонізму. Християнський еволюціонізм, як зазначалося вище, прагнепобудувати картину світу на основі використання діалектичної методології,
  Проте діалектичний підхід вимагає визнання ненаправленої нескінченногосаморозвитку субстанції. У концепції ж Тейяра процес еволюції носитьзамкнутий характер. Він починається в певній точці - точці «Альфа» ізавершується в точці «Омега»-хрістогенезе. Таким чином концепція Тейяразалишається в рамках основних установок християнського світоглядукреаціонізму, антропоцентризму, провіденціалізму і есхатологізму.

  Література

  1. Бібіхін В.М. Філософія і релігія// Питання філософії 1992, № 7

  2. Габрічесвксій А.Г.// Питання філософії Простір і час 1994,

  № 3

  3. Гайденко В.П. Природа в релігійному світогляду// Питання філософії

  1995. № 3

  4. Тейяр де Шарден П. Феномен людини М. 1987.

  [1] Тейяр де Шарден. Феномен людини. М., 1965. С. 80
  [2] Там же С. 180
  [3] (Тейяр де Шарден. Феномен людини. С. 80
  [4] Тейяр деШарден. Феномен людини. С. 247
  [5] (Там же. С. 294

  [i] http://www.sinor.ru/ ~ ranger/Ref


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !