ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Професійні хвороби
       

   

  Медицина, здоров'я

  ПРОФЕСІЙНІ

  ХВОРОБИ

  МЕТОДИЧНЕ РОЗРОБКА

  Бінарні ЗАНЯТТЯ

  ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ТЕРАПІЇ,
  СОЦІАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ
  І ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

  Спеціальність 0401

  «Лікувальна справа»

  Підготувала викладач
  ЗМІСТ

  СХЕМА Інтегративний ЗВ'ЯЗКІВ 3
  мотиваційної основи ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 4
  ЦІЛІ ЗАНЯТТЯ. 5
  ПЛАН ЗАНЯТТЯ 7
  ОСНАЩЕННЯ 8
  ПИТАННЯ ДЛЯ самопідготовки 9
  ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ 10

  ЧАСТИНА I РОЛЕВАЯ ГРА 18

  ІГРОВІ ЦІЛІ: 18
  ПРАВИЛА ГРИ 19
  інструктаж (КОМПЛЕКТ РОЛЕЙ І ФУНКЦІЙ ГРАВЦІВ) 20
  СЦЕНАРІЙ СИТУАЦІЇ № 1 23
  СЦЕНАРІЙ СИТУАЦІЇ № 2. 25
  СХЕМА Рольові ігри 27
  ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ГРУП 28
  ОЦІНКА «ЕКСПЕРТАМИ». 31
  ОЦІНКА ЗБОРИ: 32
  підведення підсумків гри І ЗАНЯТТЯ ЗБОРИ 33

  ЧАСТИНА II. ДОДАТОК 34

  ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ Тестовий контроль 34
  ЛІТЕРАТУРА 35

  СХЕМА Інтегративний ЗВ'ЯЗКІВ

  "ВИТОКИ" "Вихід"

  | Пропедевтика | | |
  | внутрішніх | | |
  | хвороб. | | |
  | Методи | | |
  | дослідження | | |
  | пульмонологіче | | |
  | ських хворих. | | |
  | | | |
  | Сестринська | | |
  | справу. | | |
  | Маніпуляції. | | |
  | | | |
  | Клінічна | | |
  | фармакологія. | | |
  | Антидоти, | | |
  | бронхолитики, | | |
  | (2-агоністи, | | |
  | метілксантінов | | |
  | ті пр-ти, | | |
  | протівовоспалі | | |
  | тільні Ср-ва | | |
  | | | |
  | Терапія. | | Соціальний |
  | Гострі та | | гігієна та |
  | хронічні | | організація |
  | бронхіти, | | охорони здоров'я. |
  | пневмоконіози, | | |
  | гепатити. | | |
  | | | |
  | Загальна гігієна. | | |
  | Вплив | | |
  | виробничі | | |
  | х чинників на | | |
  | здоров'я | | |
  | людини. | | |
  | | | |
  | Соцгігіена і | | |
  | організація | | |
  | охорони здоров'я | | |
  | я. Організація | | |
  | мед. допомоги | | |
  | міському | | |
  | населенню. | | |

  мотиваційної основи ВИВЧЕННЯ ТЕМИ

  У практичній діяльності фельдшера, який працює в умовахпромислових виробництв, зустрічаються шкідливі фактори, які припевних умов викликають розвиток професійних хвороб.
  Клінічні форми їх досить різноманітні й багато в чому залежать від фізичних,хімічних і біологічних особливостей пошкоджуючих факторів, від місцявпливу їх на організм, шляхів проникнення в організм, тривалості іінтенсивності дії.

  У клінічній картині професійних хвороб можуть превалювати якураження окремих органів (серця, легенів, печінки) так і систем (крові,нервової системи).

  У той же час при дії деяких виробничих факторів можутьнаблюдаються поліорганних ураження внаслідок Політропний впливу наорганізм.

  Діагностувати професійні хвороби є відповідальним інерідко дуже складною справою, оскільки клінічна картина більшостіпрофесійних хвороб (пилової бронхіт, хронічний токсичнийгепатит), особливо на ранніх стадіях, мало відрізняється від клінічноїкартини подібних форм непрофесійних захворювань.

  Тема актуальна, оскільки при вивченні стану професійної патологіїза даними Державної експертизи з умов праці (річна форма № 1)на частку жінок-працівниць припадає 2,5% професійних захворювань, апровідне місце у професійній патології серед жінок належить пиловимзахворювань легенів - 41%. Крім того на території Ростовської областізосереджені майже всі галузі промисловості Росії (крім гірничорудної талісовий), а на території міста Волгодонська є промисловіпідприємства, такі як «Атоммаш», хімзавод, комбінат деревних плит, АЕС).
  У період становлення ринкової економіки і появи нових для Росіїгосподарських відносин, умови праці продовжують залишатисянезадовільними. За матеріалами з'їзду гігієністів і санітарних лікарів
  (грудень 1996 рік) на підприємствах країни 70-90% експлуатуєтьсяобладнання зношене і морально застаріло, а 80% знову випускаєтьсяобладнання не відповідає нормам і вимогам безпеки та гігієнипраці; рівні шкідливих виробничих факторів перевищують граничнодопустимі більш ніж у третині випадків досліджень. У зв'язку з тим, щопрофесійні захворювання (пилової бронхіт, хронічний гепатиттоксичного генезу) вивчаються як регіональний компонент, виникла ідеяпровести бінарне заняття з викладачем предмета «Соціальна гігієна таорганізація охорони здоров'я »Дем'янової Л.М. Метою такого заняття є:показати наступність у навчанні та алгоритм навчальної діяльності,близькою до професійної.

  РОЗДІЛ: Професійні хвороби.

  ТЕМА: "Інтоксикація речовинами дратівної дії. Пилові бронхіти ".

  ЦІЛІ ЗАНЯТТЯ.

  Навчальні:
  Ознайомити з проблемою цехової служби.
  Навчити діагностувати професійні захворювання. Сформувати навичкиз оформлення медичної документації.
  Наблизити учня до професійної компетентності.

  Виховні:
  Виховувати почуття дбайливого, тактичного поводження з пацієнтами припроведенні опитування, обстеження, маніпуляцій.підтримувати традицію, що склалися міжпредметних зв'язків.

  Розвиваючі:
  Сформувати навички роботи з документацією.
  Розвинути навички виступу перед аудиторією.виявити потенціал творчих можливостей кожного студента.

  Студент повинен знати:
  Функціональні обов'язки фельдшера на здравпункт.
  Основні положення; інструкції; методичні матеріали з обстеження,діагностики та лікування хворих, що мають професійні хвороби.
  Проведення реабілітаційних та профілактичних заходів.
  Накази РФ МОЗ № 555 від 29.09.89, № 90 МЗ РФ від 14.03.96.

  Студент повинен вміти:аналізувати вплив умов праці на розвиток професійногозахворювання.
  Інтерпретувати основні шкідливі фактори.
  Провести цілеспрямоване обстеження, згідно наказу № 535.
  Сформулювати діагноз професійного захворювання.
  Призначити раціональну, адекватну терапію.
  Вміти надати екстрену медичну допомогу при гострих інтоксикацій іневідкладних станах.

  ПЛАН ЗАНЯТТЯ


  Тривалість заняття 170 хвилин.

  | Викладач по | Викладач по | Студенти гр 1 і | Час у хвилинах |
  | терапії | гігієни | гр 2 | |
  | I. Організаційна частина | 1-2 |
  | Оголошує тему | Розповідає про | Дають | 10 |
  | заняття | проблеми | характеристику | |
  | гр. 1 | досліджуваної теми | екологічної | |
  | | Гр. 2 | ситуації в м. | |
  | | | Волгодонську. | |
  | Знайомить з | Знайомить з | Слухають, роблять | 3-5 |
  | навчальними цілями | навчальними цілями: | поради | |
  | | А) кінцеві | | |
  | | Б) | | |
  | | Професійні | | |
  | тест | тест | Працюють з тестами | 10 |
  | Перелічує | Перевірка текстів | Слухають | 5 |
  | функції фельдшера | Нагадує про | | |
  | на здравпункт. | наказі № 555 | | |
  | Нагадує про | | | |
  | документації на | | | |
  | здравпункт. | | | |
  | Перевіряє тексти | | | |
  | Знайомить з | Доповнює, | розподіляють ролі | 3-5 |
  | інструкцією РІ | уточнює, | | |
  | | Консультує. | | |
  | II. Самостійна робота (рольова гра). |
  | Стежать і контролюють регламент | | |
  | ситуацію № 1 | ситуацію № 2 | РІ ситуації № 1 | 90 |
  | Коментують помилки по черзі | РІ ситуації № 2 | |
  | III. Заключна частина: дискусія |
  | Перевірка | Перевірка | Обладнання | 20 |
  | документації | документації | документів | |
  | IV. Оцінка діяльності груп |
  | | Думки студентів | 10 |
  | групи № 1 | групи № 2 | думки колег | 10 |
  | V. Підведення підсумків заняття викладачами |

  Висновки: 1. Що вдалося? 2. Що не вдалося?
  Примітка: Самостійна робота з підготовки до заняття 2 днявнеаудіторской роботи

  ОСНАЩЕННЯ


  | | Фельдшера на ЗП | амбулат. карта (ф 025) |
  | | | Журнали |
  | | | Фонендоскоп, тонометр |
  | | | Наказ № 555 МЗ РФ від 29.09.89; № |
  | | | 90 від 14.03.96. |
  | | | Списки працюючих у шкідливих |
  | | | Умовах |
  | | | Сумка з лек. препаратами |
  | | Цехового лікаря | амбулат. карта (ф 025) |
  | | | Диспансерна карта (ф 30) |
  | | | Диспансерний журнал |
  | | | Списки працюючих у шкідливих |
  | | | Умовах |
  | | | Паспорт ділянки |
  | | Адміністратора цехи | сан. гігієнічний паспорт цехи |
  | | | Наказ № 555 МЗ РФ від 29.09.89 |
  | | | Списки працюючих у шкідливих |
  | | | Умовах |
  | | Процедурної м/с | сейф для зберігання лік. препаратів |
  | | | Зошит для списання наркотиків |
  | | | Шприци, голки, 2 крапельниці |
  | | | Лотки, спирт, вата, бинт |
  | | | Рукавички |
  | | Помічника сан. лікаря | наказ № 555 МЗ РФ від 29.09.89 |
  | | | Бланки аналізів |
  | | | Екстрене повідомлення в СЕС |
  | | | Сан. гігієнічна характеристика |
  | | | Дільниць (цехів) |
  | | Лаборант | 1. бланки аналізів (кл. ан. крові, |
  | | | Биохим. ан. крові, аналіз сечі |
  | | Фармакологія | 1. лікарські препарати для |
  | | | Проведення н/т при отруєнні |
  | | | Кислотами, лугами, бронхолитики, |
  | | | Антибіотики і т. д. |

  КОНТРОЛЬ вихідного рівня ЗНАНЬ

  ПИТАННЯ Фронтальне ОПИТУВАННЯ

  ПО ТЕМЕ: "Інтоксикація речовинами дратівної дії".

  1. Перерахуйте основні токсичні речовини дратівної дії.
  2. Яка роль фізичних властивостей токсичних речовин у розвитку уражень органів дихання?
  3. Поясніть Ваші уявлення про патогенез уражень органів дихання токсико-хімічної етіології.
  4. Назвіть основні клінічні форми уражень органів дихання токсико-хімічної етіології.
  5. Опишіть клінічну картину отруєнь кислотами і лугами.
  +6. Назвіть принципи надання невідкладної допомоги при гострих токсичних ураженнях органів дихання, печінки і нирок.
  7. Охарактеризуйте комплекс лікувальних заходів при хронічних захворюваннях органів дихання, ураженні печінки і нирок токсико-хімічної етіології.

  «Пилові бронхіти»

  1. У яких сферах виробництва працюють піддаються впливу пилових чинників?
  2. Які види виробничого пилу вам відомі?
  3. Які властивості виробничого пилу визначають її здатність викликати хронічний бронхіт пилової?
  4. Які фактори виробничого середовища і особливості організму сприяють розвитку цього захворювання?
  5. Перерахуйте скарги, властиві хворим на хронічний пиловим бронхітом.

  Чи є скарги специфічні для пилового бронхіту?
  +6. Які об'єктивні симптоми виявляються при хронічному бронхіті пиловій?

  Чи є серед них специфічні?
  7. Які ви знаєте основні інструментальні методи дослідження, що використовуються в діагностиці пилових бронхітів?
  8. Перерахуйте критерії етіологічної діагностики хронічного бронхіту пилової (обгрунтуйте зв'язок захворювання з впливом виробничого пилу).
  9. Перерахуйте принципи лікування хворих на хронічний пиловим бронхітом.
  10. Напрямки технічної, санітарно-гігієнічної та медичної профілактики пилового бронхіту?
  11. Як Ви уявляєте собі роль помічника санітарного лікаря у встановленні зв'язку хронічного бронхіту з професією?

  Розбір теми. Контроль вихідного рівня знань.

  ІНДИВІДУАЛЬНИЙ тестового контролю знань

  ПО ТЕМЕ «ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ»

  (3 варіанти тестових завдань).

  Інструкція: вибери 1 найбільш правильну відповідь.

  Варіант № 1.
  1. Для встановлення професійного захворювання санітарно-гігієнічну характеристику становить: а) адміністрація підприємства б) начальник цеху в) інспектор з техніки безпеки г) лікар СЕС д) цехової лікар

  2. Терміни розслідування гострих професійних інтоксикацій: а) 1 доба в) 3 діб б) 1 тиждень г) 1 місяць
  1. Терміни розслідування хронічних професійних захворювань: а) 1 доба в) 1 тиждень б) 3 доби г) 1 місяць
  2. При не ускладненому силікоз найбільш частими скаргами є всі перераховані, крім а) сухий кашель д) болю в грудній клітці б) кашель з мокротою ж) головний біль в) кровохаркання з) утруднене дихання г) задишка


  3. Найбільш частим ускладненням при силікоз є всі перераховані, крім: а) емфізема легенів б) дихальна недостатність по обструктивному типу в) бронхоектази г) рак легені д) туберкульоз легень

  4. Для пневмоконіози найбільш характерні наступні рентгенологічні ознаки, крім: а) дифузне ураження легенів б) осередкове ураження легень в) інтерстиціальний фіброз г) «стільникове легке» д) ущільнення коренів легень

  5. Для профілактичного лікування пневмоконіози застосовують: а) бронхолитики г) антибіотики б) відхаркувальні д) лужні інгаляції в) сульфаніламіди е) масляні інгаляції

  6. Найбільш характерними ускладненнями для азбестозу є всі перераховані, крім: а) емфізема легенів г) легеневе серце е) дихальна не-б) бронхоектази д) раку легені достатність. в) ателектази легкого ж) пневмонія

  7. Найбільш чутливі до впливу іонізуючого випромінювання: а) лімфоїдна тканина г) нервова тканина б) епітелій шкіри д) кришталик в) кістковий мозок е) сполучна тканина

  8. При хронічній інтоксикації бензолом спостерігається анемія: а) залізодефіцитна б) гемолітична в) апластична р) У 12 дефіцитна анемія

  Варіант № 2.
  1. Випадок гострої професійної інтоксикації повинен розслідувати а) адміністрація підприємства б) цехової лікар в) начальник цеху г) лікар СЕС д) інспектор з техніки безпеки
  2. Випадки хронічних професійних захворювань повинен розслідувати: а) адміністрація підприємства б) головний лікар МСЧ в) лікар СЕС г) інспектор з техніки безпеки д) цехової лікар

  3. Більш тяжкому перебігу пневмоконіози сприяють наступні фактори: а) фізико-хімічні властивості пилу б) підвищена концентрація пилу в робочій зоні в) підвищена вологість г) висока температура повітря д) велика фізичне навантаження е) інтенсивний шум
  4. Найбільш поширеними формами професійних захворювань є: а) пневмоконіози б) пилові бронхіти в) інтоксикації г) кохлеарний неврит д) вібраційна хвороба е) хвороби опорно-рухового апарату ж) алергічні захворювання
  5. Силікоз слід диференціювати з: а) з хр. бронхітом б) саркоїдоз в) інфарктом легені г) на туберкульоз легень
  +6. Округлі тіні на рентгенограмі можуть з'являтися при наступних захворюваннях: а) пневмосклероз б) туберкульоз легенів в) силікоз г) метастази злоякісних пухлин

  7. Найбільш часто розвивається пилової бронхіт при вдиханні наступного виробничого пилу: а) діоксид кремнію б) бавовна, вовна в) залізо г) торф д) кам'яне вугілля е) азбест ж) алюміній з) свинець
  8. Потенційним чинником, що обумовлює розвиток професійної бронхіальної астми, є: а) діоксид кремнію в) кам'яне вугілля в) каніфоль г) бавовняний пил д) Урсол е) азбест
  9. Поразка печінки викликає речовина, яка відноситься до отрути: а) дихлоретан б) сірководень в) фтористий водень г) аніме
  10. Найбільш небезпечний шлях в організм металевої ртуті: а) через шкіру б) через травний тракт в) респіраторний у вигляді пари


  Варіант № 3.
  1. Округлі тіні на рентгенограмі можуть з'являтися при таких захворюваннях, крім: а) пневмосклероз б) туберкульоз легенів в) силікоз г) метастази злоякісних пухлин
  2. При хронічній інтоксикації бензолом спостерігається анемія: а) залізодефіцитна б) гемолітична в) апластична г)

  В12-дефіцитна
  3. Випадки гострих професійних інтоксикацій повинен розслідувати: а) адміністрація підприємства б) цехової лікар в) начальник цеху г) лікар СЕС д) інспектор з техніки безпеки
  4. Найбільш частою скаргою хворих неускладнених силікоз є: а) кашель сухий б) кашель з мокротою в) задишка г) болі в грудній клітці д) утруднене дихання
  5. Для лікування в період ремісії пневмоконіози застосовують: а) бронхолитики б) відхаркувальні в) сульфаніламіди г) антибіотики д) лужні інгаляції е) масляні інгаляції
  +6. Найбільш чутливі до впливу іонізуючого випромінювання: а) лімфоїдна тканина б) епітелій шкіри в) кістковий мозок г) нервова тканина д) кришталик е) сполучна тканина
  7. Силікоз слід диференціювати з: а) хронічний бронхіт б) саркоїдоз в) пневмонією г) інфарктом легень д) туберкульозом легень
  8. Терміни розслідування хронічних професійних захворювань: а) 1 добу б) 3 діб в) 1 тиждень г) 1 місяць
  9. Найбільш часто розвивається пилової бронхіт при вдиханні наступного виробничого пилу: а) діоксид кремнію б) бавовна, вовна в) залізо г) кам'яне вугілля д) азбест ж) алюміній
  10. Для встановлення професійного захворювання санітарно-гігієнічну характеристику становить: а) адміністрація підприємства б) інспектор з техніки безпеки в) лікар СЕС г) цехової лікар

  ЧАСТИНА I РОЛЕВАЯ ГРА


  Робота на здравпункт при МСЧ хімзаводу.
  Професійні хвороби.

  ІГРОВІ ЦІЛІ:

  . відпрацювати алгоритм клінічного обстеження;
  . акцентувати увагу на умови праці, відомості про профмаршруте;
  . вміти діагностувати дані професійні хвороби;
  . призначити необхідні інструментальні методи дослідження;
  . вміти оцінити санітарно-гігієнічну характеристику робочого місця;
  . визначити тактику ведення хворого з моменту встановлення професійного захворювання;
  . намітити санітарно-гігієнічні заходи з попередження професійного захворювання.

  Відпрацювання маніпуляцій.
  1. Опитування пацієнта (скарги, анамнестичні дані).
  2. Огляд по системах.
  3. Допускаються поразки з боку інших органів.
  4. Алгоритм обстеження (об. ан. Мокротиння).
  5. Інтерпретація санітарно-гігієнічної характеристики робочого місця.
  6. Обгрунтування попереднього діагнозу.
  7. Призначення лікування за показаннями. Невідкладна допомога.
  8. Заповнення повідомлення в СЕС.
  9. Написати направлення на госпіталізацію за показаннями.
  10. Надати невідкладну допомогу за показаннями.

  ПРАВИЛА ГРИ


  1. Під час гри виконавці ролі «створюють» проблемну ситуацію, невідому іншим учасникам.
  2. Учасники гри на свій розсуд можуть виконувати негативну роль, але в кінці гри самому вказати на недоліки «своєї» ролі.
  3. Допускаються невідкладні та конфліктні ситуації, в яких виконавці ролі повинні орієнтуватися самостійно.
  4. Викладачі виконують керівну роль консультанта.

  Опис гри.

  Кожен учасник гри має свою роль і свою маркування, що кріпитьсяна одязі, халаті, спецівці у вигляді нагрудного знака, що дозволяє всіморієнтуватися під час гри. Гра поділена на ситуації і фрагменти.
  Практичні маніпуляції демонструються на учасників, муляжах.

  Графік проведення рольової гри

  | Група № 1 | Група № 2 |
  | 1. Організаційний момент - 1-2 хв. | 1. Організаційний момент - 1-2 хв. |
  | 2. Пояснення правил гри - 3-5 хв. | 2. Пояснення правил гри - 3-5 хв. |
  | 3. Розподіл ролі - 3 хв. | 3. Розподіл ролі - 3 хв. |
  | 4. Осмислення задачі - 10 хв. | 4. Осмислення задачі - 10 хв. |
  | Гра - 25 хв. | Гра - 25 хв. |

  У грі передбачені наступні ролі:

  | № | Ситуація № 1 | Ситуація № 2 |
  | | Хворий «консерватор» | Хворий «консерватор» |
  | | Зав фельдшерських пун. - «Лідер» | Фельдшер - «лідер» |
  | | Фельдшер | Цеховий лікар |
  | | Цеховий лікар, лікар стаціонару | Помічник сан. лікаря - «провокатор» |
  | | Помічник сан. лікаря - «провокатор» | фармацевт |
  | | Процедурна м/с, приймального покою, | Начальник цеху - «експерт» |
  | | Секретар начальника цеху. | |
  | | Інженер з техніки безпеки | |
  | | Начальник цеху - «експерт» | |
  | | Розрахунок часу |
  | | | Ситуація № 1 | Ситуація № 2 |
  | 1. | Організаційний момент | 1-2 хв | 1-2 хв |
  | 2. | Пояснення правил гри | 3-5 хв. | 3-5 хв. |
  | 3. | Розподіл ролі | 3 хв. | 3 хв. |
  | 4. | Осмислення завдання | 5 хв. | 5 хв. |
  | 5. | Гра | 25 хв. | 25 хв. |
  | 6. | Разом | 40 хв. | 40 хв. |

  інструктаж (КОМПЛЕКТ РОЛЕЙ І ФУНКЦІЙ ГРАВЦІВ)

  Інструктаж цехового лікаря.

  1. Провести клінічне обстеження пацієнта (зберіть скарги, професійний анамнез, проведіть огляд з систем).

  2. Призначити необхідне обстеження.

  3. Отримайте довідку про стан санітарно-гігієнічних умов праці

  (банк даних).

  4. Поставте попередній діагноз.

  5. Складіть план ведення хворого.

  Інструктаж фельдшера.

  1. Отримайте довідку про стан санітарно-гігієнічних умов праці

  (банк даних).

  2. Уточніть: чи є у робочого індивідуальні засоби захисту.

  3. Отримайте висновок про стан здоров'я, періодичних оглядів.

  4. Знати наказ № 555.

  Інструктаж «м/с процедурного кабінету» (домашнє завдання).

  1. Підготувати наочний посібник з документації на здравпункт.

  2. Знати передстерилізаційного обробку шприців.

  3. Правила зберігання лікарських препаратів А. і Б.

  4. Правила зберігання наркотичних засобів.

  5. Підготувати аптечку «невідкладної допомоги» при попаданні токсичних речовин у верхні дихальні шляхи.

  6. Знати невідкладну допомогу при опіках сірчаною кислотою.

  Інструктаж «хворому».

  1. Придумати легенду захворювання, гострого токсичного бронхіту, гострого токсичного гепатиту, викликаних інтоксикацією вищими жирними кислотами і сірчаною кислотою.

  2. Скласти проф. маршрут за своєю спеціальністю.

  3. Подумати про наявність у себе спецодягу та засобів індивідуального захисту.

  4. По ходу огляду медпрацівником «погіршити свій стан».

  Інструктаж помічнику сан. лікаря.

  1. Прийняти екстрене повідомлення і зареєструвати в журналі ЦГСЭН.

  2. Скласти акт санітарного обстеження підприємства.

  3. Складає контингент робітників для проходження медогляду.

  Інструктаж начальника цеху.

  1. Підготувати наочні посібники: а) списки працівників, які працюють у шкідливих умовах, б) забезпечує своєчасне проходження медоглядів в) не допускає до роботи осіб, які не пройшли медогляд г) виконує пропозиції ЦГСЭН з профілактики профзахворювань.

  2. Знати особливості свого виробництва.

  3. Підготувати санітарно-гігієнічний паспорт ділянки.

  4. Проконсультуватися з медперсоналом про стан здоров'я свого робітника.

  Інструктаж інженера з техніки безпеки.

  1. З'ясувати всі обставини інциденту.

  2. Якщо хворий без свідомості, отримати потрібну інформацію від супроводжуючої особи.

  3. Встановити, у чому полягали в цей день трудові обов'язки обстежуваного (звичайні або мають які-небудь особливості).

  4. Уточнити, що відомо про аварійну ситуацію (напр. розрив комунікації, що несе токсичні речовини, вибух балона з токсичними речовинами).

  5. З'ясувати кількість постраждалих.

  6. Отримати відомості, наскільки швидко ліквідована аварія, наскільки ефективно працювала вентиляція, чи застосовувалися індивідуальні засоби захисту.

  7. Уточнити, не чи порушувались правила техніки безпеки самим потерпілим (напр. подсасиваніе бензину ротом через шланг).

  СЦЕНАРІЙ СИТУАЦІЇ № 1

  Мед. персонал на здравпункт хімзаводу працює цілодобово. Ранокробочого дня на здравпункт починається з прийому нічного чергування уфельдшера (звіт по прийому амбулаторних хворих, здачі наркотичнихкоштів, стан дезрежіма на з/п і т. д.).

  Тихо грає музика та санітар, учень ВМУ закінчує прибирання, поспішає назаняття, але завідувач з/п перед відходом задає санітарові питання про обробціінвентарю деззасобами. Санітар швидко відповідає на питання і поспішаєвіддалитися.

  Ранок робочого дня у начальника цеху починається зі знайомства зівідомостями щодо захворюваності працівників цеху, результатів медичногоогляду за наказом № 555 МЗ РФ від 29.09.89 р. Раптом у цеху відбувається
  «Аварія» про що доводять до відома начальника цеху, який терміново дзвонитьна здравпункт і запрошує медичного працівника надати невідкладнудопомогу. Так як цеховий лікар працює у другу зміну, допомогу надаєфельдшер з медсестрою і госпіталізують потерпілого до відділення, при цьомузаповнює екстрене повідомлення, напрямок з стаціонар і пізніше повідомляє про
  «Аварії» цехового лікаря. Начальник цеху викликає інженера з технікибезпеки, який викликає працівника ЦГСЭН. Цеховий лікар, дізнавшись про
  «Аварії» терміново дзвонить в стаціонар і дізнається про діагноз, який тримає всекреті. Потім дзвонить начальникові цеху і домовляється про зустріч ззапрошенням фахівців, які розслідували випадок «аварії» в цеху.Надалі починається дискусія за круглим столом.

  З самого початку група № 2 стежить за ходом гри групи № 1, при цьомукожен гравець, що виконує свою роль, уважно стежить і оцінює роботусвого колеги за критеріями (див. інструкцію).

  Викладач гігієни по ходу гри консультує «помічників санітарноголікаря »групи № 1 і № 2 групи, викладач терапії також консультує,дотримуючи черговість свого колеги.

  Фрагмент № 1.

  «Прийом і здача нічного чергування»

  Фрагмент № 2.

  «Аварія в цеху »

  Початок робочого дня у начальника цеху, знайомство з результатоммедичного огляду за наказом № 555, який приносить секретар, черездеякий час в цеху аварія.

  Фрагмент № 3.

  «Фельдшер в цеху»

  1. Дзвінок на здравпункт з цеху, терміново надати невідкладну допомогу.

  2. Опитування, огляд, невідкладна допомога потерпілому, госпіталізація за показаннями.

  3. Участь начальника цеху в наданні допомоги потерпілому.

  Фрагмент № 4.

  «Приємний спокій»

  1. М/с приймального покою оформляє історію хвороби.

  2. Огляд лікарем потерпілого.

  3. Признач? учнів (методдоклад), м. Волгодонськ, 1998.
  -----------------------< br>Терапія. Інтоксикація речовинами дратівної дії. Пилові бронхіти.

  Госпрактіка

  Робота на здравпункт

  Робота на ФАП

  Робота в ЦГСЭН

  Дискусія

  Заклчюченіе

  Дискусія

  Оцінка діяльності груп

  Експерти-начальники цехів

  Експерти-начальники цехів


  Підсумки

  Екстрене повідомлення

  Акт виб, повідомлення СЕС


  I е.

  II е.

  III е.


  IV е.

  V е.

  НЦ

  ф2

  е.

  л

  п

  гр2

  до

  Викладач «Гігієни»

  б2

  п с/в

  НЦ

  ф2

  е.

  л

  п

  гр1 < p> до

  Викладач «Терапії»

  б2

  п с/в

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !