ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Психолого-педагогічні особливості тестової форми контролю та методи складання тестових завдань, їх практичне застосування при навчанні студентів зуболікарського відділення
       

   

  Медицина, здоров'я

  План:
  1. Введення.
  2. Поняття про психологію навчання, особистості.
  3. Психолого-педагогічні особливості тестової форми контролю.
  4. Методи складання тестових завдань та їх практичне застосування при навчанні студентів зуболікарського відділення.

  Введення.

  У психології научіння - придбане поведінка процес і результатформування індивідуального досвіду (знань, умінь). У процесі життянаучіння поступається місцем навчання, тобто придбання досвіду в діяльності,направляється власними мотивами і цілями. Відповідно до думки радянськихпсихологів. Навчання (тренування) веде за собою научіння, спираючись на йогодосягнення. Особливо це стосується психічного розвитку - цілісногозміни особистості, її поглядів, почуттів, здібностей.

  Ефективність научения проявляється в посиленої діяльностііндивідуума. Однак, деякі види поведінки, придбані в особливомустані свідомості, можуть на проявлятися в стані активногонеспання. Навпаки, якщо научіння протікало при нормальному рівнісвідомості, то набутий навик може бути порушений при особливихемоційних станах. Так стрес іспиту може буквально паралізуватирозумову діяльність деяких студентів. Однак, у стані підвищеноїактивації деякі діють з максимальною ефективністю (ефектаудиторії).

  Отже, научіння - процес і результат формування індивідуальногодосвіду. Один з типів придбаного поведінки, тобто поведінки, в якомунастали відносно стійкі зміни.

  Психодіагностика застосовується у навчанні як практична ітеоретична дисципліна.

  Психодіагностика - це засіб розвитку і засіб отриманняінформації. Інформацію можна отримати про початковий рівень знаньучнів, про що відбулися зміни. На підставі отриманої інформаціїпрогнозується подальша зміна рівня навчання.

  Абсолютно неприпустимі фактичні помилки при складанні тестів
  (плутанина в іменах, датах, назвах, формулюваннях, цифрах, цитатах,описах, оцінках, вигоди тощо). Так, досвідчений лектор розповів одного разутаку історію: "Коли я тільки починав виступати з лекціями, зі мноювідбувся тяжкий випадок. Під час лекції я навів цитату: "Хто не шукаєдружби з ближнім, той собі заклятий ворог! "і сказав, що ці слованалежать поету Нізамі. Я був чомусь упевнений, що це Нізамі, а неінший поет. У залі з місця піднявся солідний літній громадянин і грім досказав: "Соромно, молодий чоловік, не знати таких речей! Хіба ці слованалежать Нізамі? "Я розгубився. Що робити? А громадянин подивився намене з відкритим презирством, скрушно махнув рукою і вийшов із залу. З тихпір пройшло більше двадцяти років, а мені й досі соромно. Одна справапереплутати Нізамі з Шота Руставелі в бесіді з приятелем, інша справа - учас публічної лекції. Тепер перед кожною лекцією я кажу собі: "Пам'ятай про
  Нізамі ". Завжди самим ретельним чином перевіряю факти і якщо в чому-небудьне впевнений - обов'язково розберуся з першоджерел ".

  Даний приклад повною мірою відноситься і до акуратності при складаннітестів.

  фразова визначеність передбачає таку побудову окремої фрази
  (судження), при якому абсолютно зрозуміло для тестової позначені якпредмети думки, так і зв'язку між ними. Ця вимога найбільш частодоводиться застосовувати по відношенню до змісту понять, основнимаргументів, висновків, особливо важливим і важким для розуміння положень,головним тез тесту і т.д. Для досягнення такої визначеності логікарекомендує користуватися прийомами визначення та поділу понять,роз'ясненнями змісту слів, вказівками, описами, характеристиками,порівняннями, розчленування цілого на частини, позначеннями кожного елементасудження словом і т.д. Набір засобів тут досить широкий і різноманітний,однак при вирішенні питання про вигоду того чи іншого засобу упорядниктесів повинен спиратися також і на знання психології своїх учнів івраховувати значимість тієї чи іншої думки в загальній структурі змісту тесту.

  Так, наприклад, тести на пізнавальні процеси найбільш ефективні вїх індивідуальному застосуванні і при хорошій підготовці дослідника.

  Під час тестування на порівняння понять в аналізі враховується те,наскільки випробуваний може виділяти істотні ознаки подібності тавідмінності понять, що йому дається легше - знаходження подібностей або відмінностей.
  Той факт, що раніше дозріває відмінність, а потім узагальнення, свідчитьпро зміну психологічних операцій, перехід від наочних форм мислення дословесно-логічного узагальнення.

  Методика виділення суттєвих ознак використовується длядослідження особливостей мислення, здатності диференціюватиістотні ознаки предметів чи явищ від несуттєвих,другорядних.

  За характером виділяються ознак можна судити про переважання того абоіншого стилю мислення: конкретного чи абстрактного.

  Методика "виключення зайвого" має на меті дослідити здібностіучня до узагальнення, абстрагування, вміння виділяти суттєвіознаки.

  У сучасному психолого-педагогічному розумінні тест - цестандартизована методика дослідження, в основі якої лежитьспеціально підготовлений і випробуваний набір завдань, що дозволяютьоб'єктивно і надійно оцінити досліджувані якості і властивості на основівикористання статистичних методів. Відчуваючи велику потребу вдидактичних тестах, педагоги намагаються створити власні, так званінеформальні тести для своїх конкретних цілей і груп.

  Неформальний дидактичний тест - метод педагогічної діагностики,створюється педагогом з метою максимально об'єктивно зафіксувати результатипланованого їм процесу навчання в своїй групі і використовувати його у своїйпедагогічної практики.

  Загальна структура тестового завдання.

  ТN = + + + +

  Де: І - інструкція - вказівки про те, що випробуваний повинен зробити, яким чином.

  З - завдання на діяльність - питання.

  ВО - варіанти відповіді - служать для вибору учнем.

  ЧСО - число суттєвих операцій тестового завдання -- служить для викладача (виявлення кількості правильних відповідей), учню для орієнтира.

  Е - еталон для точного визначення викладачем засвоєнням учням.

  Структури різнорівневих тестових завдань.

  Тест I рівня. Містить в явному вигляді всі компоненти завдання. Учень повинен дати висновок про їх сумісності.

  = + +
  Де: З - завдання

  Ц - мета, досягнення якої можливе за допомогою певних дій

  (Д), визначеної ситуації (С).

  Тести I рівня засвоєння складаються із завдань:

  1). На упізнання - вид тестового завдання найбільш точно визначаєприродну ситуацію дії. Прямо ставить питання на впізнавання. Завданнямає тестувати тільки один фрагмент знань, а питання формулюватисятаким чином, що можна було дати недвозначний відповідь.

  Приклад:
  | Чи можна використовувати срібну амальгаму як постійна |
  | пломби для | 1? |
  | Відповіді: | Так |
  | | Ні. |
  | Еталон: | 2 | Р = 1 |

  Де: Р - рішення.

  2). На відмінність - виконання завдань здійснюється в умовах, коли
  "перешкоди", які створюються поруч стоять варіантами відповіді, з одного боку,ускладнюють вибір правильного рішення, а з іншого - контрастують з ним. Всідістрактори містять елемент правильної відповіді. У цих завданнях зі спискуможливих рішень (3-6) пропонується вибрати одну або декілька.

  Приклад:
  | Призначення стоматологічного дзеркала |
  | Відповіді: | 1.Фіксація губ, мови. |
  | | 2.Медікаментозная обробка. |
  | | 3.Удаленіе зубного нальоту. |
  | | 4.Фіксація пальців лікаря. |
  | Еталон: | 1 | Р = 4 |

  (Вибрати більшеправильних відповідей)
  | Застосування 3% розчину хлораміну: |
  | Відповіді: | 1.Стерілізація дзеркала. |
  | | 2.Дезінфекція плювальниць. |
  | | 3.Обработка рук (рукавичок). |
  | | 4.Борьба з туберкульозної інфекцією. |
  | Еталон: | 1,2 | Р = 4 |

  3). На класифікацію - подальший розвиток багаторазового упізнання івідмінності.

  Випробуваному пропонується відновити відповідність між елементамидвох списків. Виявляється детальна фактична інформація. Кількість правильнихвідповідей дорівнює кількості зіставлень і кількістю суттєвих операцій тестовогозавдання.

  Тестове завдання до класифікації з однаковими списками елементів.
  | Установіть відповідність: |
  | Групи пломбувальних матеріалів: | Представники: |
  | Для тимчасових пломб | а). Дайкал. |
  | Для лікувальних прокладок. | б). Ендометазон. |
  | Для заповнення кореневих каналів. | в). Темпопро. |
  | Еталон: 1В, 2А, 3Б. | Р = 3 |

  Тестове завдання на класифікацію з різними списками елементів.
  | Установіть відповідність: |
  | Групи зубних паст: | Види: |
  | Фторосодержащіе | а). "Сімейна" |
  | Сольові | б). "Прима" |
  | 3. Для заповнення кореневих | в). "Бленд-а-мед" |
  | каналів | г). "Поморін" |
  | | Д). "Ремодент" |
  | Еталон: 1В, 2А, 3Б. | Р = 3 |

  Число вхідних даних одного списку не повинно перевищувати десяти. Всісписки і питання повинні розміщуватися на одній сторінці.

  Виконання тестових завдань I рівня засвоєння - це репродуктивнадіяльність при зовні заданому алгоритмічним описом з "підказкою",умовно названа учнівським рівнем діяльності.

  Тести II рівня містять лише мету і ситуацію, а учням требавідтворити відповідну діяльність по пам'яті, щоб досягти цілеймети в заданій ситуації. Це - алгоритмічний рівень діяльності.

  = + +

  Тести II рівня засвоєння включають завдання:

  1). На підстановку (тести - підстановки)

  У цьому виді завдання пропущено слово, фраза, формула і т.д. Випробуванийповинен заповнити проміжок, даючи свої відповіді. Число суттєвих операційдорівнює числу підстановок.

  Слова повинні підбиратися ретельно і бути точними ( "Пам'ятай про Нізамі !")

  Приклад:
  | Заповніть пропуски |
  | При глибокому карієсі термометрія ..., реакція на електричний |
  | струм ... .... |
  | Еталон: болюча; 2-6 мк А. | Р = 2 |

  2). Конструктивні завдання - вид тестового завдання, що вимагаєсамостійного створення (конструювання) відповіді. Випробуваний повиненвідтворити ціле висловлювання, дотримуючись точність формулювання.

  Приклади

  Тестове конструктивне завдання з однією відповіддю:
  | Як називається бормашина зі швидкістю бору 300 тис. об. хв? |
  | БПК - 300 | Р = 1 |

  Тестове конструктивне завдання з кількома відповідями:
  | Наведіть формулу для розрахунку рівня гігієни порожнини рота по |
  | Федорову - Володкіной; дайте визначення всіх її елементів. |
  | | |
  | І.Г. =; Де: І.Г. - | Р = 3 |
  | індекс гігієни, n - число зубів | |
  | І. Г. в нормі дорівнює 1. | |

  3). Завдання на порівняння - вид тестового завдання, в якому задаєтьсяназви параметрів для порівняння, а їх характеристики необхідно привестивипробуваному по пам'яті. Тестові завдання на порівняння мають великенавчальне значення.

  Приклад:
  | Назвіть класифікації карієсу: |
  | По локалізації; |
  | Топографічну; |
  | За Блеку; |
  | По клініці. |
  | Еталон: | Р = 15 |
  | Фіссурний, прішєєчной, апроксімальний. | |
  | Емалі, дентгена, цементу. | |
  | I. - Природні поглиблення, | |
  | II. - Контактні поверхні молярів, премолярів | |
  |. | |
  | III. - Контактні поверхні різців, іклів. | |
  | IV. - Контактні поверхні з порушенням | |
  | ріжучого краю. | |
  | V. - Прішєєчной область. | |
  | 4. Початковий, поверхневий, середній, глибокий. | |

  4). Типові завдання - містять полярну інформацію про цілі рішеннязавдань, вихідні дані. Основна функція цих завдань - перевірка уміннявиконувати розумові операції на основі отриманих знань. Числосуттєвих операцій буде дорівнює кількості виконаних дій.

  Приклад:
  | Назвіть умови препарування твердих тканин зубів, які |
  | роблять процедуру менш болючою для пацієнта: |
  | Еталон: 1. робота в сухий каріозної порожнини; | |
  | 2. без тиску на зуб; | |
  | Відсутність вібрації бору; | |
  | застосування гострих борів; | Р = 6 |
  | охолодження тканин і бору; | |
  | швидкісні бормашини. | |

  Тести III рівня засвоєння містять мета та неповну ситуацію, якуучень повинен доповнити, щоб застосувати відому діяльність.

  = + +

  Це продуктивна дія евристичного типу, умовно названеевристичним рівнем діяльності. Учень працює не за готовималгоритму, а по самостійно створеному рішенням.

  Тестові завдання містять завдання на застосування знань у практичнійроботі і дозволяють викладачеві визначити рівень оволодіння учнямипрограмним матеріалом на рівні вміння.

  Число суттєвих операцій визначається за кількістю додатковихситуацій, за вмінням застосувати раніше засвоєні дії для вирішення даноїнетекстової завдання, за кількістю виконаних дій.

  Особливістю еталона тестового завдання другого рівня є те, щопо ньому можна визначити правильність виконання завдання за окремимикритеріям і

  За кінцевим результатом, який є однозначним. Шляхи жвиконання завдання не однозначні, хоча і не впливають на кінцевий результат.

  Приклад:
  | Скласти етапи препарування каріозної порожнини II класу за |
  | Блеку і намалювати схему сформованої порожнини. |
  | Умови: |
  | 1.Зуб - | 6_ |
  | 2.Зубной ряд безперервний. |
  | 3.Каріозная область локалізована в прішєєчной області на |
  | дистальної поверхні | 6_ |
  | Еталон |
  | Вибір інструмента (для формування стінок каріозної порожнини - |
  | фіссурний бор; для формування кутів - обратноконусовідний, для |
  | фінірованія країв емалі - бор з алмазним покриттям). |
  | Розкриття каріозної порожнини з жувальної поверхні. |
  | Препарування основний каріозної порожнини, формування дна, |
  | стінок і кутів. |
  | Формування додаткової порожнини в межах жувальної |
  | поверхні. |
  | Фінірованіе країв емалі каріозної порожнини. |
  | Схема: |
  | Р = 6 |

  Тести IV рівня засвоєння

  Завдання для тесту IV рівня містить тільки мета, а ситуація, умови,дії за випробуваним.

  = + +

  При вирішенні такого тесту відбувається продуктивна дія творчоготипу, умовно назване творчим рівнем діяльності. У процесівиконання діяльності видобувається об'єктивно нова інформація. Людинадіє «без правил», але до певної йому області, створюючи нові правиладії, тобто здійснює творчу (дослідницьку) діяльність.

  Число суттєвих операцій визначається на знайдене ситуації,кількістю виконаних дій, досягнутої мети. Прикладом тестовогозавдання IV рівня засвоєння може служити завдання - логічний ланцюжок, декількість суттєвих операцій визначається за кількістю наведенихпояснень і кінцевим результатом. Слід врахувати, що якщо під часміркування учня ланцюжок перервався (невідповідність поняття абопояснення), то кількість суттєвих операцій визначається до розривулогічного ланцюжка.

  Особливість складання тестових завдань цього рівня засвоєнняполягає в тому, що практично неможливо створити однозначну еталон.
  Еталон може бути створений у вигляді схеми вирішення проблеми.

  Приклад: логічний ланцюжок.
  | Скласти логічний ланцюжок з п'яти понять. |
  | Умова: |
  | * Кожне наступне поняття необхідно співвіднести з попереднім, |
  | т. тобто логічно пов'язати з ним за допомогою спільної дії. |
  | * зв'язок попереднього і наступного понять необхідно пояснити. |
  | * останнє поняття необхідно співвіднести як з попереднім, так і з |
  | вихідним поняттям, тобто логічний ланцюжок має замкнутися |


  | Завдання | |
  | | Еталон |
  | Початкове поняття | Зубна паста | - Зубна паста - |
  | Пояснення до поняття | | Зубна паста є |
  | I | | засобом індивідуального |
  | | | Гігієни |
  | I | | - Індивідуальна гігієна - |
  | Пояснення до поняття | | Індивідуальна гігієна |
  | II | | допомагає запобігти |
  | | | Карієс |
  | II | | - Карієс - |
  | Пояснення до поняття | | Карієс зубів розвивається |
  | III | | при нестачі фтору в |
  | | | Питну воду |
  | III | | - Фтор - |
  | Пояснення до поняття | | Місцеве застосування |
  | IV | | фтористих препаратів |
  | | | Відноситься до |
  | | | Професійної гігієни |
  | IV | | - Професійна гігієна |
  | | | - |
  | Пояснення до тексту | | До професійної гігієни |
  | V | | відноситься видалення зубних |
  | | | Відкладень |
  | V | | - Зубні відкладення - |
  | Пояснення до | | Зубні відкладення видаляються |
  | вихідного поняття | | за допомогою зубної щітки і |
  | | | Зубної пасти |
  | Початкове поняття | Зубна паста | - Зубна паста - |
  | | P = 12 |

  Конструювання тематичних тестів успішності.

  Тест успішності навчання - сукупність певного числа завданьрізного рівня складності, розташованих у тесті з урахуваннямсистемоутворюючих зв'язків.

  Після підготовки окремих тестів по конкретній темі і по кожному зрівнів засвоєння їх можна об'єднати в тести з к?? ждому рівня засвоєння.
  При цьому число існуючих операцій одно

  Число суттєвих операцій тесту визначається яксума суттєвих операцій тестових завдань входять в тест.

  Оцінка результату тестового контролю

  Результат тестового контролю якості засвоєння за допомогою тестівуспішності засвоєння знань учнями характеризується коефіцієнтом засвоєння
  Ka, де а - рівень, який приймає значення I, II, III, IV.

  Коефіцієнт засвоєння за кожним рівнем засвоєння може змінюватися

  Результат контролю якості засвоєння за допомогою тематичних тестівуспішності засвоєння знань учнями можна визначити за формулою:

  де: - число правильних операцій тематичного тесту;

  - число суттєвих операцій тематичного тексту;

  За величиною коефіцієнта засвоєння судять про завершеності процесунавчання. Проведення дослідження показує, що при Ка

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !