ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Робоча програма з хірургічним хвороб для студентів 3 - 4 курсів стоматологічного факультету
       

   

  Медицина, здоров'я

  Далекосхідний державний медичний університет

  «ЗАТВЕРДЖУЮ»

  Проректор з навчальної роботи

  (декан факультету)

  «____» ______ 2001

  РОБОЧА ПРОГРАМА з хірургічним хвороб для студентів 3 - 4 курсів стоматологічного факультету

  VI, VII семестри
  Лекції - 72 години
  Практичні заняття - 108 годин
  Іспит - наприкінці VII семестру
  Всього - 180 годин.

  м. Хабаровськ

  2001

  Робоча програма складена на підставі "Програми з хірургічнимхвороб ", затвердженої 21 червня 1995

  Робоча програма обговорена на засіданні кафедри загальної хірургії лікувальногофакультету та хірургічних хвороб педіатричного і стоматологічногофакультетів.
  1 жовтня 2001року
  Завідувач кафедрою загальної хірургії леч.фака іхірургічних хвороб пед. і стом.фака, д.м.н., професор,

  (Є. В. Миколаїв)

  Затверджена на засіданні Голова Методичної Ради
  Метод. ради стом.фака доцент

  1.Ціль і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі

  1.1. Мета викладання дисципліни.

  1.2. Завдання вивчення дисципліни.

  1.3.Перечень практичних навичок.

  1.4.Перечень дисциплін, засвоєння яких студентами необхідно для вивченняхірургічних хвороб.

  2.Содержаніе дисципліни.

  2.1.Наіменованіе тем лекцій.

  2.2.Практіческіе заняття

  2.3.Форми і методи самостійної роботи студентів.

  2.4.Форми контролю

  3.Учебно-методичні матеріали з дисципліни.

  3.1.Спісок основної та додаткової літератури.

  3.2. Перелік методичних посібників і рекомендацій.

  3.3. Інші навчально-методичні матеріали.

  3.4. Інформація про банк тестових завдань і ситуаційних завданнях.

  4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ХІРУРГІЧНИХ
  ХВОРОБ

  5. Протокол узгодження.

  1.Ціль і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі

  1.1. Мета викладання дисципліни.

  Метою курсу хірургічних хвороб є навчання студентів вміннюдіагностувати хірургічні хвороби, визначати і знати методи їх лікуваннята профілактики.

  1.2. Завдання вивчення дисципліни.

  Навчити студентів навичкам всебічного клінічного дослідженняхірургічних хворих і умінню узагальнювати отримані дані для побудовиклінічного діагнозу, проведення диференціальної діагностики.

  Навчити студентів прийомам курації хворих та написання академічної іклінічної історії хвороб.

  1.3.Перечень практичних навичок.


  За темою "Зовнішня ЧЕРЕВНОЇ ГРИЖІ"
  Пальцеве обстеження грижового воріт. (виконувати)

  За темою "апендицит"
  Методика пальпації живота і виявлення аппендікулярних симптомів (виконувати)

  Пальцеве дослідження через пряму кишку (вміти).
  Зняття шкірних швів (вміти).

  За темою "ВИРАЗКОВА ХВОРОБА"
  Введення товстого й тонкого зонда в шлунок. (вміти).
  Зняття шкірних швів. (вміти).
  Читання лабораторних досліджень і рентгенограм (вміти).

  За темою "РАК ШЛУНКА"
  Промивання шлунка. (вміти).
  Читання лабораторних досліджень та рентгенограм. (вміти).

  За темою "ЗАХВОРЮВАННЯ СТРАВОХОДУ"
  Читання рентгенограм (вміти).

  За темою "холецистит".
  Визначення об'єктивних симптомів холециститу (виконувати)
  Читання лабораторних досліджень, сонограмі (виконувати)

  За темою "ПУХЛИНИ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКУ"
  Методична пальпація товстої кишки (виконувати)
  Ректороманоскопія (вміти) ..
  Пальцеве дослідження прямої кишки (вміти )...

  За темою "Кишкова непрохідність"
  Визначення фіеікальних симптомів різних форм непрохідне ти (вміти) ..
  Читання рентгенограм при кишкової непрохідності (вміти )...< br>Пальцеве дослідження через пряму кишку (вміти) ..
  Сифони і очисна клізми (вміти) ..
  Промивання шлунка. (вміти )..

  За темою "перитоніту"
  Виявлення об'єктивних симптомів (пальпацією, перкусія, аускультація)перитоніту (вміти) ..
  Пальцеве обстеження через пряму кишку (вміти) ..
  Читання та аналіз лабораторних досліджень (вміти )..

  За темою "Захворювання підшлункової залози"
  Методика об'єктивного дослідження (вміти) ..
  Методика дуоденального зондування. (вміти) ..
  Читання та аналіз лабораторних досліджень (вміти )..

  За темою "ЗАХВОРЮВАННЯ ПРЯМОЇ КИШКИ".
  Пальцеве дослідження прямої кишки (вміти) ..
  Дослідження прямої кишки ректальним дзеркалом. (вміти) ..
  Ректороманоскопія (знати).

  За темою "ЗОБ І тиреотоксикоз"
  Обстеження щитовидної залози та визначення симптомів тиреотоксикозу.
  (вміти )...< br>Читання стенограм. (Вміти )..

  За темою "НАГНОИТЕЛЬНЫЕ ЗАХВОРЮВАННЯ
  Легень та плеври.
  Фізікальне обстеження хворих. (вміти) ..
  Читання рентгенограм (вміти )...< br>Методика плевральної пункції (знати).
  Налагодження системи для постійної активної аспірації з плевральноїпорожнини. (знати).
  Ознайомлення з методикою бронхоскопії і бронхографії (знати).
  За темою "ПУХЛИНИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ"
  Пальпація молочної залози. . (вміти) ..
  Дослідження лімфовузлів. . (вміти )..

  За темою "захворювання судин нижніх кінцівок"
  Визначення функціональних проб. (вміти) ..
  Методика флебографії та ангіографії (знати).
  Читання Ангіо-і флебограмм, реограмм. (вміти) ..
  .
  За темою "ПОЛІКЛІНІКА"
  Перев'язки хворих. (вміти) ..
  Методика місцевої анестезії. (знати).
  Розтин панариціїв, абсцесів, флегмони. (знати).
  Тимчасова та постійна іммобілізація кінцівок (знати).
  Первинна хірургічна обробка ран (знати).

  1.4.Перечень дисциплін, засвоєння яких студентами необхідно для вивченняхірургічних хвороб.

  | Кафедра | Курс | Тема |
  | Патологічна | III | Патоморфологія захворювань |
  | анатомія | | внутрішніх органів, роль біопсії в |
  | | | Діагностичному процесі. |
  | Фармакологія | III-IV | Основні групи лікарських |
  | | | Препаратів, які використовуються в терапії |
  | | | Захворювань внутрішніх органів: |
  | | | Механізм дії. Показання та |
  | | | Протипоказання. Дозування. Схеми |
  | | | Застосування. |
  | Топографічна | III | Топографічна анатомія пахового і |
  | анатомія | | стегнового каналу, артерій та вен |
  | | | Нижніх кінцівок. |

  2.Содержаніе дисципліни.

  2.1.Наіменованіе тем лекцій.


  | N | Теми лекцій | Кількість |
  | | | Годин |
  | 1. | Грижі живота | 2 |
  | 2. | Гострий апендицит | 2 |
  | 3. | Виразкова хвороба шлунку і 12-палої кишки | 2 |
  | 4. | Ускладнення виразкової хвороби | 2 |
  | 5. | Рак шлунка | 2 |
  | 6. | Жовчно-кам'яна хвороба. Гострий холецистит. | 2 |
  | 7. | Гострий панкреатит | 2 |
  | 8. | Гостра кишкова непрохідність | 2 |
  | 9. | Перитоніти | 2 |
  | 10. | Рак стравоходу | 2 |
  | 11. | Захворювання і рак товстої кишки | 2 |
  | 12. | Захворювання прямої кишки | 2 |
  | 13. | Рак прямої кишки | 2 |
  | 14. | Дисгормональні захворювань молочних залоз | 2 |
  | 15. | Рак молочної залози | 2 |
  | 16. | Хірургічні захворювання щитовидної залози | 2 |
  | 17. | Захворювання вен нижніх кінцівок | 2 |
  | 18. | Захворювання артерій нижніх кінцівок | 2 |
  | 19. | Помилки та небезпеки гострого апендициту | 2 |
  | 20. | Діфф.діагностіка шлунково-кишкових кровотеч | 2 |
  | 21. | Діфф.діагностіка жовтяниці. | 2 |
  | 22. | Діфф.діагностіка дисфагія | 2 |
  | 23. | Хірургічне лікування ожиріння | 2 |
  | 24. | Доброякісні захворювання легенів | 2 |
  | 25. | Рак легені | 2 |
  | 26. | Діафрагмальний грижі | 2 |
  | 27. | Медіастиніту | 2 |
  | 28. | Діагностика та лікування післяопераційних ускладнень | 2 |
  | 29. | Хірургічна ендоскопія | 2 |
  | 30. | Хірургічне лікування захворювань серця | 2 |
  | 31. | Діагностика та лікування абдомінальної травми | 2 |
  | 32. | Захворювання печінки. | 2 |
  | 33. | Хвороби оперованого шлунка | 2 |
  | 34. | Постхолецистектомічному синдром | 2 |
  | 35. | Захворювання аорти та її гілок. Хірургія ІХС. | 2 |
  | 36. | Хронічний панкреатит, кісти підшлункової залози, рак | 2 |
  | | Підшлункової залози | |


  Короткий зміст лекцій.

  ГРИЖІ ЖИВОТА - 2 години.
  Визначення поняття. Елементи грижі живота. Анатомічні особливостіковзних гриж. Класифікація гриж за походженням, локалізації, течією.
  Етіологія, патогенез (причини загального характеру і місцеві, що призводятьі виробляють фактори).
  Загальна симптоматологія гриж. Діагностика. Хірургічне лікування. Принципиоперацій. Протипоказання до операції. Профілактика гриж.
  Пахової грижі. Анатомія пахової області. Пряма і коса пахові грижі
  (анатомічні та клінічні відмінності). Вроджена пахова грижа.
  Діагностика та диференціальна діагностика пахових гриж. Методи операцій
  (пластика з Боброву, Мартинову, Жирар, Кімбароскому, Спасокукоцький,
  Бассин). Стегнових гриж. Анатомія стегнового каналу. Клініка.
  Діагностика, диференціальна діагностика. Методи операцій (Бассин, Руджі,
  Перлаветчіо. Райху). Запалення грижі. Причини. Клініка, діагностика,диференційний діагноз, лікування, Невправімость грижі. Визначенняпоняття. Причини. Клініка, діагностика, диференційний діагноз, лікування.
  Копростаз. Визначення поняття. Клініка, діагностика, лікування.
  Вражена грижа. Визначення поняття. Механізм калового і еластичногоутиску. Патологоанатомічні зміни в утиску органі
  (странгуляціонная борозна, зміни до ущемленої кишці, в що приводитьпетде, що відводить в петлі, грижового вода, ішемічний некроз). Видиобмеження: ретроградний, пристінковий (Ріхтеровское). Клініка ущемленоїгрижі, діагностика, диференціальна діагностика. Лікування ущемлення гриж.
  Особливості оперативної техніки, визначення життєздатності ущемленоїоргану, показання до резекції кишки. Тактика при мимовільномувправленні, уявне вправлення і помилкове обмеження. Віддалені результатилікування.

  гострий апендицит - 2 години
  Анатомофізіологіческіе відомості про сліпій кишці і червоподібному відростку.
  Класифікація захворювань. Гострий апендицит. Визначення. Класифікація.
  Патологоанатомічні форми. Етіологія, патогенез. Клініка, діагностика,диференційний діагноз. Особливості перебігу гострого апендициту у дітей,вагітних, літніх людей. Показання та протипоказання до аппендэктомии.
  Оперативні доступи. Особливості оперативної техніки в залежності від формгострого апендициту. (Типова апендектомія. Ретроградна апендектомія).
  Підготовка хворих до операції, ведення післяопераційного періоду.
  Результати оперативного лікування. Ускладнення після операції.
  Ускладнення гострого апендициту (інфільтрати, гнійники ілеоцекальногообласті, міжкишкових, підпечінкової, поддіафрагмальний, тазовий абсцеси,пілефлебіт). Клініка різних ускладнень, діагностика та їх лікування.

  ВИРАЗКОВА хвороба шлунка та 12-палої кишки .- 2 часа
  Неосложенная виразкова хвороба. Анатомія, фізіологія шлунка та 12-палоїкишки. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика. Каллезная іпенетрують виразки. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика.
  Рубцеві деформації шлунка та 12-палої кишки: стеноз воротаря,деформація тіла шлунка, кардії, "уліткообразная" деформація. Клініка,діагностика, диференціальна діагностика. Водно-електролітні порушення,їх профілактика і лікування при стенозах. Проривної виразка шлунка та 12 --палої кишки. Класифікація прорив, патологічна анатомія. Клініка
  (первинний шок, стадія ейфорії, стадія розлитого перитоніту).
  Диференціальна діагностика. Оперативне лікування (ушивання перфоративногоотвори, резекція шлунка, ваготомія і дренірующіе операції, дренуваннячеревної порожнини). "Прикриття" і атипові перфорації.

  кровоточить виразка шлунка і 12-палої кишки. Класифікаціякровотеч. Патологічна анатомія. Клініка шлунково-кишковихкровотеч. Діагностика, диференціальна діагностика. Значення ФГДС вдіагностиці та лікуванні. Консервативне лікування кровоточать виразок. Оперативнелікування.
  Оперативне лікування виразки шлунка і 12-палої кишки. Показання іпротипоказання до операції. Основні етапи розвитку шлункової хірургії.
  Методи операції: резекція шлунка, гаcтроентеростомія, ваготомія
  (стовбурова, селективна проксимальна). Види шлунково-кишкових анастомозівпри резекції шлунка: метод Більрот-1, метод Більрот-2 Гофмейстер -
  Фінстерера, Поліа-Райхель, Бальфура, РУ.
  Розвиток шлункової хірургії в СРСР (С. І. Спасокукоцький, С. С. Юдін,
  А. Г. Савіних, Є. Л. Березів, А. В. Мельников, А. А. Русанов, А. Г. Земляний іін). Сучасні досягнення в хірургії виразкової хвороби шлунка та 12 --палої кишки.

  РАК ШЛУНКА - 2 години.
  Патологоанатомічна і морфологічна класифікація раку шлунка. Стадіїраку. Клінічна класифікація. Синдром "малих ознак". Ускладнення
  (кровотеча, запалення, пенетрація, перфорація). Клініка, діагностика,диференціальна діагностика. Значення профілактичних оглядів в раннійдіагностиці раку шлунка. Оперативне лікування: види резекцій шлунка,гастректомія, комбіновані операції, паліативна резекція шлунка,гастроентеростомія, езофагогастростомія.

  жовчнокам'яної хвороби. Гострий холецистит .- 2 години.
  Анатомофізіологіческіе відомості про печінці, жовчному міхурі та жовчнихпротоках. Класифікація захворювань. Методика обстеження хворих збилиарной патологією. Жовчнокам'яна хвороба. Патогенез камені-освіти (інфекційна теорія, теорія застою жовчі, теорія порушення обміну речовин іхолато-холестеринового індексу). Клініка. Діагностика. Диференціальнадіагностика. Лікування. Показання до операції. Методи операцій:
  Холецістотомія, холецістостомія, холецистектомія (від шийки і від дна).
  Гострі і хронічні холецистити. Класифікація. Клініка, діагностика,диференційний діагноз. Лікування. Показання до оперативного втручання.
  Вибір терміну і методу операції. Роль лапароскопії в діагностиці та лікуваннігострого холециститу. Водянка і емпієма жовчного міхура. Клініка,діагностика, лікування.
  Закупорка загального жовчного протоку (холедохолітіаз, рубцеві стриктури).
  Клініка, діагностика, диференційний діагноз обтураційній жовтяниці.
  Значення ендоскопічної паліллосфінктеротоміі. Види внутрішнього ізовнішнього дренування.
  Холем і ахолія, їх походження та ускладнення при них. Особливостіоперації у хворих з механічною жовтяницею, передопераційна підготовка,заходи попередження холеміческіх кровотеч.
  Холангіти. Класифікація, клініка, діагностика, диференційний діагноз.
  Лікування, способи дренування гепатохоледоха.
  Рак жовчного міхура і позапечінкових жовчних проток. Клініка, діагностика,диференційний діагноз. Радикальні і паліативні операції
  (холецистектомія, резекція гепатохоледоха, біліодігестівние анастомози).
  Підготовка хворих до операції. Особливості післяопераційного періоду
  Розвиток хірургії жовчнокам'яної хвороби в СРСР (С. П. Федоров,
  А. В. Вишневський, А. Т. Людський, Д. Л. Піковський, А. І. Нечай, Ю. Н. Дедерер та ін.)
  Сучасні досягнення в цій галузі хірургії.

  Гострий панкреатит - 2 години.
  Дані про підшлунковій залозі.
  Визначення поняття. Класифікація панкреатиту. Гострий панкреатит (гострийнабряк, жировий панкреонекроз, геморагічний панкреонекроз). Сучаснеуявлення про етіологію і патогенез. Значення для розвитку захворюванняморфологічних змін в області фатерова соска, дуоденостаза, порушеннядієти, роль інфекції, судинних розладів, факторів, що обумовлюютьактивізацію ферментів підшлункової залози. Патологоанатомічеcкая іклінічна класифікація гострого панкреатиту. Клініка. Ускладнення
  (перитоніт, абсцедуванням, панкреатичний свищ, ерозивні кровотечі,помилкова кіста).
  Значення лабораторних методів дослідження, лапароскопії, УЗД, ангіографіїв діагностиці захворювання, диференціальний діагноз. Лікування. Показання дохірургічного втручання, наслідки консервативного і хірургічноголікування. Прогноз.

  Кишкова непрохідність -2 години.
  Визначення поняття. Класифікація (за походженням, патогенезу,анатомічної локалізації, клінічним перебігом). Методи дослідженняхворих.
  Динамічна (спастична, паралітична) кишкова непрохідність.
  Етіопатогенез. Динамічна кишкова непрохідність як симптом гострихзахворювань органів грудної, черевної порожнин та заочеревинного простору.
  Клініка, диференціальна діагностика. Принципи консервативного таоперативного лікування. Види декомпресії шлунково-кишкового тракту.
  Механічна кишкова непрохідність (обтураційна, странгуляціонная).
  Класифікація механічної кишкової непрохідності. Патологічна анатоміяпри різних видах механічної непрохідності. Теорії патогенезу
  (нервнорефлекторние розлади. Порушення водно-сольового обміну,порушення кругообігу травних соків, інтоксикація при гострійкишкової непрохідності та їх роль у патогенезі захворювання).
  Обтураційна кишкова непрохідність. Визначення поняття. Причини.
  Патогенез. Клініка, Діагностика, диференційний діагноз. О?? ределеніерівня непрохідності. Види операцій. Умови для первинної резекції кишки.
  Странгуляціонная кишкова непрохідність. Визначення поняття. Заворот,вузлоутворенням, утиск. Причини. Клініка різних видівстрангуляціонной непрохідності кишечника. Діагностика, диференційнийдіагноз. Види операцій. Показання до резекції кишечника.
  Інвагінація. Визначення поняття. Види інвагінації. Причини. Патогенез.
  Інвагінація як сукупність обтураційній і странгуляціонной кишковоїнепрохідності. Клініка, діагностика, диференційний діагноз. Видиоперацій. Показання до дезінвагінаціі і резекції інвагіната.
  Класифікація. Спаєчна хвороба. Причини. Клініка, діагностика. ПоказанняВиди операцій.

  перитоніту. - 2 години.
  Визначення поняття. Анатомо-фізіологічні відомості про очеревині.
  Класифікація перитоніту (за клінічним перебігом, поширеності, захарактеру випоту, за характером збудника). Гострий гнійний перитоніт.
  Джерела розвитку гострого гнійного перитоніту, особливості поширенняінфекції з черевної порожнини при різних гострих хірургічних захворюванняхорганів черевної порожнини. Роль імунологічних клітинних та місцевихмеханізмів захисту організму у попередженні розповсюдження запалення.
  Патологоанатомічні зміни при гострому гнійному перитоніті. Патогенез.
  Значення процесів ексудації і транссудації, парезу кишечника, порушеньгемодинаміки, інтоксикації і порушень електролітного рівноваги впатогенезі та розвитку клінічної картини перитоніту. Клініка. Діагностика,диференційний діагноз. Сучасні принципи комплексного лікування.
  Особливості оперативного втручання, показання до тампонаді ідренуванню черевної порожнини. Роль антибіотиків у комплексному лікуванніперитоніту, боротьба з порушеннями гемодинаміки, електролітами порушеннями,інтоксикацією і парезом кишечнику в післяопераційному періоді. Рольсучасних способів активної детоксикації в лікуванні перитоніту. Виходячилікування. Організація екстреної допомоги в ранній діагностиці та лікуванніперитонітом.
  Місцеві перитоніти (підпечінкової, поддіафрагмальний абсцеси, абсцес
  Причини їх виникнення, клініка, діагностика, лікування.
  РАК СТРАВОХОДУ - 2 години.
  Анатомо-фізіологічні відомості про стравоході. Методи дослідження
  (рентгеноскопія, рентгенографія, езофагоскопія, пневмомедіастінографія,рентгенокінематографія, радіоізотопна діагностика. Етіологія, патогенез.
  Патологічна анатомія. Клініка, діагностика. Показання та протипоказаннядо хірургічного лікування. Підготовка до операції. Види операцій (резекціякардії і нижнього відділу стравоходу, видалення стравоходу, операція Торека) іпоказання до них. Паліативні операції
  (обхідний анастомоз, гастростоми), покази до них. Післяопераційніускладнення. Результати хірургічного лікування, шляхи їх поліпшення. Променеве,хіміотерапевтичне і симптоматичне лікування. Сучасні досягнення вхірургії стравоходу.

  ЗАХВОРЮВАННЯ І рак товстої кишки - 2 години.
  Класифікація по анатомічних форм росту і гістологічною структурою,стадії процесу, клінічним перебігом захворювання). Клініка. Ускладненнянепрохідність кишечнику, перфорація, кровотечі, запалення).
  Діагностика, диференціальна діагностика. Вибір методу хірургічноголікування (обсяг оперативного втручання одномоментні і багатоетапніоперації та покази до них). Особливості хірургічного лікування принепрохідності товстої кишки ракової природи. Паліативніоперації: паліативні резекції, обхідні анастомози, постійнийпротиприродний задній прохід. Принципи передопераційної підготовки,особливості операційного та післяопераційного ведення хворих післяоперацій.

  ЗАХВОРЮВАННЯ ПРЯМОЇ КИШКИ - 2 години.
  Анатомо-фізіологічеекіе відомості про прямій кишці. Класифікація захворювань.
  Методика обстеження хворих із захворюваннями прямої кишки.
  Геморой. Визначення поняття. Класифікація. Етіологія. Патогенез.
  Розширення гемороїдальних вен як симптом цирозу печінки, пухлин органівмалого таза та ін захворювань. Клініка геморою і різних його ускладнень.
  Консервативне лікування. Оперативне лікування геморою. Вибір методу лікування.
  Передопераційна підготовка, ведення післяопераційного періоду.
  Тріщина прямої кишки. Причини виникнення. Клініка, діагностика, лікування.
  Запальні процеси. Парапроктит. Класифікація парапроктітов. Клініка,діагностика, лікування різних видів парапроктітов.

  РАК ПРЯМОЇ КИШКИ - 2 години.
  Класифікація (по анатомічних форм росту і гістологічною структурою,стадії процесу). Клініка, діагностика. Діагностична цінність методівдослідження (пальцевого дослідження, ректороманоскопії, ірігоскопії,біопсія). Причини занедбаності захворювання. Диференціальна діагностика.
  Методи операцій: ампутація, комбінована брюшноанальная резекція ічрезбрюшірная екстірпсція кишки. Показання до ощадних операцій прираку прямої кишки. Паліативні операції: протиприродний заднійпрохід, паліативні екстирпації і резекції. Принципи передопераційноїпідготовки та післяопераційного ведення хворих на рак прямої кишки. Променеватерапія та хіміотерапія.

  ПУХЛИНИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ-2 години.
  Анатомія молочної залози. Кровопостачання, шляхи венозного і лімфатичноговідтоку. Фіброзно-кістозна мастопатія. Етіологія і патогенез. Роль гіпо-тагіперфункції молочних залоз, розладів функції гіпофізу та щитовидноїзалози, захворювань жіночої статевої сфери. Сутність патологоана-томіческіхзмін в молочних залозах при мастопатії. фіброзно-кістозна мастопатіяяк передрак.
  Клініка і ді агностика. Скарги хворих і клінічна симптоматика. Зв'язокклінічних проявів захворювання з фазами менструального циклу. Формимастопатії - вузлова і дифузна. Локалізація поразок. Даніоб'єктивного дослідження при різних формах мастопатії. Симптом Кеніга.
  Діагностичне значення лабораторних (цитологічне дослідженнявиділень з соска) та інструментальних Странсіллюмінація, мамографіяконтрастна і безконтрастна) досліджень при мастопатії. Диференціальнийдіагноз із фіброаденоми і раком молочної залози.
  Лікування. Застосування мікродоз йоду, гормонотерапія, лікування супутніхгінекологічних захворювань. Ретромамморная новокаїнова блокада.
  Показання до оперативного лікування. Секторальна резекція молочної залози якдіагностична, лікувальна і профілактична операція.
  Фіброаденома. Клініка і діагностика. Особливості локалізації, величини,форми, характер поверхні, консистенції, ставлення до оточуючих тканин.
  Характеристика фіброаденоми при трансіллюмінаціі і мамографії. Лікування.
  Секторальна резекція.

  РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ.
  Етіологія і патогенез. Сприяючі фактори, гормональні порушення,
  "фактор молока". Патологічна анатомія. Найбільш часто зустрічаютьсяформи: солідний, скірр, аденокарцинома, Матастазірованіе. Клініка ідіагностика. Клінічні форми: вузловий, дифузний, мастіподобний,рожеподобний, панцерний рак, рак Педжета. Роль анамнезу в діагностиці ракумолочної залози: перенесені захворювання молочних залоз »статеве життя,початок і характер менструкцій, пологи, аборти, викидні, тривалістьгодування груддю, захворювання статевих органів, ожиріння. Скарги хворих іхарактер їх змін в динаміці хвороби. Методика дослідження молочнихзалоз у різних положеннях обстежуваної. форма залоз, симетричність їхрозташування. Зміни шкіри (симптоми "Зморщеності", "майданчика",
  "умбілікаціі", "лимонної кірки") і сосків (ущільнення, зсув, втягнення).
  Дані пальпації пухлини: форма, поверхня, консистенція, смещаемостьщодо шкіри і підлеглих тканин. Виявлення регіонарних метастазів.
  Стадії захворювання.
  Диференціальний діагноз. Клінічні ознаки і дані спеціальних методівдослідження в диференційній діагностиці раку з доброякіснимипухлинами, а також з іншими хворобами (туберкульоз, мастит, сифіліс).
  Лікування. Принципи оперативного лікування - радикалізм, абластічность,профілактика рецидивів і метастазування. Види операцій та їх обгрунтування
  (секторальна резекція, ампутація молочної залози, радикальна мастектомія,розширена мастектомія). Променева терапія. Гормонотерапія. Оваріоектомія.

  тиреотоксикоз - 2 години.
  Визначення поняття. Класифікація за ступенем тяжкості та стадії розвитку.
  Клініка дифузного тіреотоксіческого зоба та вузлових форм. Діагностика
  (значення визначення основного обміну, поглинання діагностичної дозийоду - 131, сканування щитовидної залози). Диференціальний діагноз.
  Показання до різних видів лікування. Показання та протипоказання дооперації. Передопераційна підготовка в залежності від стадіїтиреотоксикозу: Методи операцій (енуклеація, економна резекція,розширена резекція, субтотальна резекція, геміструмектомія). Ускладненняпід час і після операції, клініка ускладнень, їх лікування та профілактика.
  Лікування та профілактика тіреотоксіческого криза і гострої серцево-судинноїнедостатності, як основних причин летальних результатів після операцій ухворих тиреотоксикозом. Найближчі та віддалені результати хірургічноголікування, шляхи їх поліпшення. Режим, доліковування, працевлаштування хворихпісля операції.

  ЗАХВОРЮВАННЯ ВЕН НИЖНІХ КОНЕЧНОСТЕЙ.-2 години.
  Анатомо-фізіологічні відомості про венах нижніх кінцівок. Класифікаціязахворювань. Методи дослідження хворих із захворюваннями вен.
  Класифікація. Етіологія, патогенез (роль конструкційних особливостейсполучної тканини, артерио-венозних шунтів, сприяючих чинників).
  Патологічна анатомія. Клініка первинного варикозного розширення вен.
  Діагностика. Методи визначення прохідності вен, стан клапанногоапарату і коммунікантних вен.
  Диференціальна діагностика. Лікування: консервативне, оперативне,склерозуючий терапія. Показання та протипоказання до операції. Операції:
  Троянова - Тренделенбурга, Бебкокка, Маделунга, Шеде-Кохера. Веденняпісляопераційного періоду (значення бинтування кінцівок, переваги
  "раннього вставання"). Рецедіви захворювання, їх причини. Ускладненняварикозного розширення вен, клініка, діагностика та лікування їх. Профілактикаварикозного розширення вен.

  Облітеруючий ендартеріїт, облітеруючий атеросклероз .- 2 години.
  Етіологія і патогенез (значення впливу несприятливих факторів,спазму судин, ендокринних порушень). Кортікоорганная недостатність.
  Клініка (стадія захворювання). Діагностика та диференціальна діагностика.
  Принципи консервативного лікування. Хірургічне лікування (операція Діеца,
  Огнєва, Леріша). Профілактика. Працевлаштування хворих.
  Атеросклеротичних уражень артерії. Етіологія, патогенез (роль порушенняліпоїдному-холестері-нового обміну, механічних, алергічних факторів).
  Клінічні форми облітеруючого атеросклерозу (хвороба Такаясу, синдром
  Леріша, оклюзія стегнової, підколінної артерії). Клініка різних форм.
  Діагностика (реовазографія, ангіографія, капіляроскопії).
  Диференціальна діагностика. Консервативне лікування. Показання дооперативного лікування. Методи операції. Профілактика. Працевлаштуванняхворих.


  ПОМИЛКИ, НЕБЕЗПЕКИ І УСКЛАДНЕННЯ ПРИ гострий апендицит - 2 години.

  Особливості клінічного перебігу гострого апендициту в залежності відфактору часу, патологоанатомічних змін до червоподібному відростку,положення в черевній порожнині, віку, фізіологічного стануорганізму. Діагностичні та тактичні помилки на догоспітальному ігоспітальному рівнях. Технічні помилки при аппендэктомии. Ускладнення.
  Летальність.

  Диференціальна діагностика Шлунково-кишкові кровотечі - 2 години.

  Причини, клініка. Діагностика, диференціальна діагностика. Сучасніметоди діагностики. Лікувально-діагностична тактика. Консервативне іоперативне лікування. Ендоскопічні і ендоваскулярні методи гемостазу.
  Показання до різних видів лікування, вибір методу операції.

  Диференціальна діагностика жовтяниця. - 2 години.

  Диференціальна діагностика жовтяниці. Холедохолітіаз, рубцеві стриктури,пухлини. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика механічноїжовтяниці. Холем і ахолія, їх походження та ускладнення при них.
  Передопераційна підготовка, особливості операції у жовтяничнихбольних.Цірроз печінки і портальна гіпертензія, класифікація.
  Гіперспленізм. Клініка, діагностика. Показання та протипоказання дохірургічного лікування портальної гіпертензії. Кровотечі з розширенихвен стравоходу і кардії. Диференціальна діагностика. Консервативнелікування. Застосування зонда Блекмора. Хірургічне лікування.

  Диференціальна діагностика дисфагія - 2 години ..

  Синдром дисфагії. Визначення, класифікація, етіологія, патогенез.
  Клініка, діагностика. Основні методи діагностики. Диференціальнийдіагноз. Консервативне і оперативне лікування різних захворювань,що викликають дисфагію. Реабілітація.


  ХІРУРГІЧНОМУ Лікування ожиріння - 2 години.

  Ожиріння. Визначення, класифікація, етіопатогенез. Екзогенно -конституційне ожиріння. Діагностика. Методи консервативного,хірургічного і лапароскопічного лікування. Найближчі та віддаленірезультати. Реабілітація.

  Доброякісні ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ - 2 години.

  Методи діагностики. Пневмоторакс. Види пневмотораксу. Лікування.
  Специфічні запальні захворювання легенів. Абсцес легені.
  Бронхоектатична хвороба. Захворювання плеври. Емпієма плеври.

  РАК ЛЕГКОГО - 2 години.

  Етіологія і епідеміологія. Патогенез. Класифікація. Клінічнакартина. Методи діагностики. Рентгенотерапія. Хіміотерапія. Хірургічнелікування. Ускладнення, найближчі та віддалені результати.

  діафрагмальна грижа - 2 години.

  діафрагмальний грижі. Грижі стравохідного отвору діафрагми,класифікація. Ковзні і параезофагеальние грижі, клініка та діагностика,ускладнення, консервативне лікування, показання до операції, характероперативного втручання. Інші діафрагмальний грижі, клініка,діагностика, показання до операції, методи оперативних втручань.


  Медіастиніту - 2 години.

  Медіастініт. Визначення, етіологія, патогенез. Клініка, діагностика.
  Методи обстеження. Диференціальна діагностика. Передопераційнапідготовка. Хірургічні методи лікування. Профілактика. Реабілітація.

  ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ - 2 години.

  Абдомінальні і внеабдомінальние післяопераційні ускладнення.
  Діагностика післяопераційних ускладнень.
  Консервативні методи лікування. Лікувально-діагностична лапароскопія.
  Релапаротомія. Показання та результати лікування.

  ХІРУРГІЧНА Ендоскопія - 2 години.

  Класифікація хірургічних та лапароскопічних оперативнихвтручань. Показання та протипоказання до їх застосування. Ендоскопічнаполіпектомія. Ендоскопічна папиллосфинктеротомия. Лапароскопічнахолецистектомія. Інші ендоскопічні операції. Результати лікування.
  Ускладнення та методи їх профілактики.

  хірургічному лікуванні захворювань серця - 2 години.

  Вроджені вади серця. Класифікація, діагностика. Клініка,диференціальна діагностика. Показання до операції. Методи хірургічногонезарощення лікування артеріальної протоки, септальних дефектів, тетради
  Фалло. Хірургічний доступ. Апарат штучного кровообігу.
  Набуті вади серця. Вади мітрального клапана та іншихклапанів. Класифікація, клініка, діагностика. Показання та протипоказаннядо операції. Методи операції. Закриті й відкриті методи, коміссуротомія іпротезування клапанів. Штучні клапани серця.

  ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ Абдомінальна ТРАВМИ - 2 години.

  Класифікація абдомінальних травм. Клініка і діагностика закритих івідкритих пошкоджень органів черевної порожнини. Вибір методу операції прирізних видах пошкоджень органів черевної порожнини. Торакоабдомінальноїтравма. Поєднана і комбінована травма.

  ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ - 2 години.

  Цироз печінки та портальна гіпертензія, класифікація. Гіперспленізм.
  Клініка, діагностика. Показання та протипоказання до хірургічного лікуванняпортальної гіпертензії. Кровотечі з розширених вен їжі?? ода і кардії.
  Диференціальна діагностика. Консервативне лікування. Застосування зонда
  Блекмора. Хірургічне лікування. Абсцеси печінки. Ехінококоз печінки.

  Хвороби оперованого шлунку - 2 години.

  Класифікація. Незагоєні, рецидивні виразки шлунка, пептичні виразкитонкої кишки, шлунково-ободової свищ, синдром приводить петлі, демпінг -синдром і т.д. Причини, клініка, методи діагностики. Показання дохірургічного лікування. Методи реконструктивних операцій.

  постхолецистектомічному СИНДРОМ - 2 години.

  Визначення поняття, причини, клініка, діагностика. Диференціальнадіагностика. Показання до ендоскопічних і хірургічних операцій.
  Значення рентгеноконтрастних, ультразвукових, ендоскопічних таінтраопераційні методів діагностики. Повторні операції на жовчних шляхах.
  Жовчні свищі, клініка, діагностика, методи лікування.

  ЗАХВОРЮВАННЯ аорти та її гілок. ХІРУРГІЯ Ішемічна хвороба серця - 2години.

  атеросклеротичне ураження артерій, облітеруючий атеросклерозсудин нижніх кінцівок. Етіологія, патогенез. Клініка різних форматеросклеротичного ураження артерій. Діагностика, диференціальнадіагностика. Консервативне лікування. Показання до оперативного лікування.
  Методи операцій. Профілактика. Працевлаштування хворих.

  розшаровує аневризма аорти. Клініка, діагностика, диференціальнадіагностика, лікування.

  ІХС, аневризми серця, перикардити. Класифікація, клініка,діагностика, спеціальні методи дослідження. Лікування. Підготовка дооперації, методи оперативного лікування, профілактика. Питанняпрацездатності.

  Хронічний панкреатит. Кісти підшлункової залози. РАК ПІДШЛУНКОВОЇ
  ЗАЛОЗИ - 2 години.
  Класифікація, клініка, діагностика і лікування хронічного панкреатиту.
  Вибір методу хірургічного лікування. Класифікація, клініка та діагностикаускладнених і неускладнених кіст підшлункової залози. Вибір методулікування. Клініка, діагностика та лікування раку підшлункової залози.

  2.2.Практіческіе заняття

  Практичне заняття починається о 9 годині. Протягом 15-20 хвилинасистент відображає актуальність теми, викладає мету заняття, основнінавчально-цільові питання. Здійснюється тестовий контроль протягом 20хвилин. Потім курація хворого протягом 30 хвилин. Наступні 85-90 хвилин --спільний розбір курируване, тематичного хворого всією групою підконтролем викладача зі зверненням особливої уваги на практичнінавички, проведення диференціального і обгрунтування клінічного діагнозу,вироблення показань до хірургічного лікування. Діагностика можливихускладнень та їх лікування. Визначення прогнозу, питань експертизипрацездатності.

  Наступні 15-20 хвилин розглядаються основні питання теми,підводиться підсумок засвоєння студентами теми заняття. На заняттях використовуютьсяситуаційні задачі.

  Самостійна робота студентів на практичних заняттях підконтролем викладача включає контроль за засвоєнням практичних навичок
  (обстеження хворих, аналіз рентгенограм, л

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !