ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Міжнародний факторинг
       

   

  Міжнародне приватне право

  РЕФЕРАТ з міжнародного приватного права

  НА ТЕМУ: «МІЖНАРОДНИЙ ФАКТОРИНГ»

  ЗМІСТ.

  1. Джерела правового регулювання відносин, пов'язаних з міжнароднимфакторингом. 2

  2. Зміст договору міжнародного факторингу 3

  1. Джерела правового регулювання відносин, пов'язаних зміжнародним факторингом.

  Основним джерелом правового регулювання міжнароднихфакторингових операцій є Конвенція ЮНІДРУА (Міжнародного Інститутуз уніфікації приватного права) про міжнародний факторинг, прийнята в Оттаві
  26 травня 1988 (далі - Конвенція). Розробка та укладання даногоміжнародної угоди стали першим серйозним кроком у створеннінормативної бази для відносин, що стосуються міжнародного факторингу,оскільки в даний час у національно-правовому плані цей вид договорузаконодавчо врегульовано в досить незначному числі країн. У данійконвенції містяться уніфіковані матеріально-правові норми,регулюють міжнародні факторингові операції, і що забезпечують балансінтересів усіх її учасників.

  Ст.2 Конвенції визначає сферу її застосування: «у випадках, колигрошові вимоги, будучи відступлені з факторингового контрактом, випливаютьз контракту купівлі-продажу товарів між постачальником і боржником,що здійснюють підприємницьку діяльність на території різнихдержав і:

  (а) такі держави і держава, де здійснює своюдіяльність фактор, є Договірними державами;або

  (b) контракт купівлі-продажу товарів і факторинговий контрактрегулюються правом держави-учасника ».

  Якщо яка-небудь із сторін договору факторингу має більш ніж однемісце здійснення бізнесу, то у відповідній статті мається на увазімісце діяльності, яке має найбільш тісний зв'язок з факторинговимконтрактом та його виконання з урахуванням обставин, відомих абоімовірно відомих сторонам у будь-який час перед укладенням або приукладення цього контракту.

  Такий факторинг має назву «міжнародний», на відміну відвнутрішнього факторингу, при якому сторони договору купівлі-продажу, а такожфакторингова компанія знаходяться в одній і тій же країні.

  Важливо відзначити, що норми Конвенції носять диспозитивний характер, тобтосторони можуть домовитися про те, що вони виключають для своїх договірнихвідносин дія конвенційних положень. Однак якщо застосування
  Конвенції виключається, то таке виключення повинно стосуватися всієї Конвенції
  (ст.3).

  Уніфіковані матеріально-правові норми, укладені в договоріміжнародного факторингу, можуть не охоплювати всіх аспектів, які регулюються
  Конвенцією відносин. Пункт 2 ст. 4 передбачає, що питання,що відносяться до сфери діяльності Конвенції, але нею спеціальнонерегламентовані, підлягають вирішенню на основі загальних принципів цьогодокумента, а в разі відсутності таких - регулюються законом,що застосовуються на підставі колізійних норм. Таким чином, національнеправо, встановлене відповідно до належних колізійними принципамиприкріплення, в певних випадках застосовується субсидіарної.

  2. Зміст договору міжнародного факторингу

  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  Відповідно до ст. 1 Конвенції «факторинговий контракт» - це контракт,укладений між однією стороною (постачальником) та іншою стороною
  (фактором), відповідно до якого

  (а) постачальник повинен або може поступатися факторові грошовівимоги, що випливають з контрактів купівлі-продажу товарів (наданняпослуг), що укладаються між постачальником та його покупцями (боржниками);

  (b) фінансовий агент виконує, щонайменше, дві з наступнихфункцій:

  - фінансування постачальника, включаючи позику і попередній платіж;

  - ведення обліку (бухгалтерських книг) по належних сумах;

  - пред'явлення до сплати грошових вимог ;

  - захист від неплатоспроможності боржників;

  (с) боржники повинні бути повідомлені про що відбулася уступку вимоги.

  Важливо врахувати, що Конвенція не регулює відносин з операцій ,які стосуються товарів, закуплених в основному для особистого, сімейного абодомашнього користування.

  Договір про факторинг може включати поступку не тільки грошовоговимоги, а й інших прав постачальника, що випливають з договору поставки,включаючи переваги, що виникають із застереження про збереження за продавцемправа власності на товари до їх повної оплати або інших способівзабезпечення виконання зобов'язань стосовно постачальника.

  СТОРОНИ ДОГОВОРУ (схема)

  В операції факторингу звичайно беруть участь три особи:

  1) фінансовий агент (імпорт/еспорт- фактор, Цесіонарій);

  2) клієнт (постачальник, експортер);

  3) кредитор (дебітор, покупець, боржник, імпортер).

  Що стосується Російської Федерації, то ст. 825 ГК РФ прямо обмежуєколо осіб, які за договором факторингу можуть виступати в якостіфінансових агентів. Ними можуть бути тільки банки, інші кредитніорганізації, а також інші комерційні організації, що мають дозвіл
  (ліцензію) на здійснення діяльності такого типу. Разом з тим, банки таінші кредитні організації мають право здійснювати цю діяльність уже в силусвого статусу, не отримуючи додаткового дозволу.

  На практиці фінансові інститути, що надають факторинговіпослуги, (фактор-фірми) створюються найбільшими банками (абоспеціалізовані факторингові підрозділи банків виконують функціїфактор-фірм), що забезпечує високу надійність факторингових операцій імінімальні витрати для клієнтів. Розгалужена мережа спеціалізованихфілій для факторингового обслуговування підприємств у різних країнахстворена великими транснаціональними корпораціями. На міжнародному рівнідіє асоціація "Фекторз чейн інтернешл", членами якої є 95%факторингових компаній з 40 країн світу.

  ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

  Згідно з приписами Конвенції (ст. 1) боржник неодмінно повинен бутиповідомлено про переуступку права вимоги. Повідомлення направляється боржникуабо самим кредитором, або за його дорученням чинником і повинно міститизазначення вимог, які склали предмет поступки фактору. Крім того,у повідомленні достатньою мірою конкретизуються як вимоги, так ідані про сам фактор, якому покупець або інша особа, що маєзобов'язання перед клієнтом, має здійснити платіж. Письмовеповідомлення може бути не підписана, але обов'язково повинна мати вказівку,ким або від імені кого воно складено, і вважається представленим, якщо воноотримано адресатом.

  На практиці подібне повідомлення зазвичай проводиться за допомогоюспеціальної написи на рахунку-фактурі, що вказує, що дебіторськазаборгованість по даному рахунку була повністю передані фактору,який є єдиним законним одержувачем платежу, із зазначенням йогоплатіжних реквізитів. Крім того, постачальник зазвичай посилає своємупокупцеві спеціальний лист, в якому повідомляє покупця пропереуступку всіх дебіторської заборгованості факторові.

  Однак незважаючи на те, що Конвенція вимагає довести до відомадебіторів про поступку дебіторської заборгованості, вона не ставитьдійсність поступки в залежність від згоди дебіторів. Більш того,передбачене положення про пріоритетність договору факторингу над іншимивидами договорів (наприклад, поставки товару або надання послуг), увідповідно до чого і претензії чинника повинні мати переважнийхарактер перед вимогами іншого роду.

  Поступка вимоги постачальником може бути здійснена незважаючи набудь-яка угода між постачальником і дебітором, що забороняє таку поступку
  (ст. 6). Однак при приєднанні до Конвенції держава може зробитивідповідну заяву про незастосування даних положень до випадків, колиборжник має ділове заклад (місце здійснення діяльності) натериторії цієї держави (ст. 18). Тим часом в Конвенції чітковстановлюється, що її положення, у тому числі і вищезгадані, непоширюються на наступні цесії, якщо вони заборонені договором профакторних операціях (ст. 12).

  Дебітор, одержавши письмове повідомлення від постачальника або відцесіонарія в силу повноважень, виданих постачальників, зобов'язаний сплатитиЦесіонарій, якщо:

  - він не знає про переважне право іншої особи на отримання даного платежу;

  - у повідомленні досить чітко ідентифіковано платіжну вимогу і Цесіонарій;

  - повідомлення стосується вимог, що випливають з договору поставки, укладеного до або в момент відправлення повідомлення.

  У зв'язку цим відзначимо, що в світовій практиці зустрічаються два видифакторингу: конвенційний (відкритий) та конфіценціальний (Невідкритий абозакритий). При конфіденційному факторингу ніхто із контрагентів клієнта необізнаний про переуступку ним рахунків-фактур факторові. У даномувипадку дебітор веде розрахунки із самим постачальником, який після отриманняплатежу повинен перерахувати відповідну його частину факторингової компаніїдля погашення кредиту. Тільки у випадку, якщо покупець не заплатить післянастання терміну платежу, фактор інформує його про факт переуступки. Уміжнародній практиці таке повідомлення відбувається здебільшого через 60 днівпісля настання терміну платежу. Починаючи з цієї дати покупець зобов'язанийплатити вже фактору, а у випадку неплатежу і наявності страхування кредитногоризику фактором, останній зобов'язаний заплатити постачальнику (у міжнароднійпрактиці зазвичай через 90 днів після повідомлення покупця про фактпереуступки).

  При конфіденційному факторингу Фактор здійснює тількифінансування та/або захист від ризику неплатежу, у той час якадміністративне управління дебіторською заборгованістю лежить на постачальника,який має здійснювати ці послуги від імені нового власника боргів -
  Фактора.

  Конвенція, встановлюючи обов'язок боржника здійснити платіжфакторові лише у разі його письмового повідомлення про відступленняконкретного грошової вимоги певній особі - даному фінансовомуагенту, виходить, таким чином, із застосування відкритого факторингу.
  Внаслідок цього боржникові надано право отримати від фінансовоїагента докази про переуступку йому вимоги, які боржник зобов'язанийоплатити.

  При пред'явленні фактором боржнику вимоги про сплатугрошової заборгованості, що випливає з договору поставки (виконання робіт,послуг тощо), боржник може використовувати у відносинах з фінансовим агентомвсі засоби захисту, зазначені в цьому договорі і якими він міг бискористатися у випадку, якби таку вимогу висунув постачальник (п.1ст. 9). У той же час невиконання, неналежне виконання, а такожпрострочення виконання договору не дають права боржнику вимагати поверненнясум, сплачених ним факторові, якщо боржник має право отримати цюсуму з постачальника (п.1 ст.10).

  З цього правила є виключення 2. Дебітор має право вимагати відцесіонарія возварата сплаченої суми, якщо:

  1) Цесіонарій не виконав своє зобов'язання здійснити постачальнику платіж, пов'язаний з поступкою вимоги;

  2) Цесіонарій зробив такий платіж постачальнику, знаючи, що постачальник не виконав свої зобов'язання перед дебітором.

  Світовій практиці відомі два різновиди факторингу:
  V прямий факторинг, при якому постачальник (експортер) поступається правом вимоги Цесіонарій, а він безпосередньо вступає у відносини з дебітором; і
  V непрямий факторинг, коли Цесіонарій передає право вимоги іншій фактору, що знаходиться в країні імпортера, і цей другий Цесіонарій вступає у відносини з дебітором і отриманий платіж перераховує перший Цесіонарій.

  У принципі, всі розглянуті положення Конвенції регулюють відносинипо першому виду факторингу. Однак ст. 11 говорить про те, що положення
  Конвенції застосовуються «до всіх наступним поступок грошової вимогифінансовим агентом або подальшими правонаступниками », тобто до будь-якоїпослідовної цесії. Звідси випливає, що Конвенція в рівній мірірегулює як прямий, так і непрямий факторинг, за винятком одноговипадку, коли послідовна цесія заборонена договором з факторинговихопераціях (ст. 12).

  Список використаних джерел

  1. Дмітреіева Г.К. «Міжнародне приватне право», 2001 р.
  2. Ануфрієва Л.П. «Міжнародне приватне право» том 2, видавництво БЕК,

  Москва, 2000 р.

  3. Конвенція УНІДРУА про міжнародний факторинг (Оттава, 28 травня

  1988 р.) (станом на 31 грудня 1995 р.), Довідкова система «ГАРАНТ»

  4. матеріали інтернет-сайту: www.factoring.ru «Інвестиційно-банківська група« НІКОйл »


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !