ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Сімейне право
       

   

  Міжнародне приватне право

  П Л А Н

  Введення


  1. Укладення шлюбу


  2. Розірвання шлюбу


  3. Правовідносини між подружжям, між батьками і дітьми


  4. Усиновлення, опіка та піклування


  Висновок

  Введення

  Матеріально-правові норми сімейного права різних держав маютьвелика різноманітність, що породжує на практиці виникнення колізій привирішенні різних питань правовідносин з іноземним елементом. Поряд зособливостями економічного ладу істотний вплив на регулюваннясімейних відносин роблять національні, побутові, релігійні особливостіі традиції.

  Для сімейних відносин характерно повну рівноправність подружжя увирішенні всіх питань сімейного життя, у тому числі й щодо вихованнядітей. Норми нашого сімейного права спрямовані на всебічну охоронуінтересів матері і дитини. У сімейних відносинах здійснюєтьсярівноправність громадян незалежно від їх національності, раси і ставлення дорелігії.

  Для сімейного права ряду держав характерно верховенство чоловіка, побагатьох країнах до цих пір зберігається нерівноправне становище чоловіка і дружинив сім'ї. Цивільні кодекси цих держав встановили так званийшлюбний договір, який укладається до шлюбу і закріплює, перш за все,права чоловіка на майно дружини.

  Законодавство більшості держав виходить з Одношлюбність
  (моногамія). Проте до цих пір в окремих країнах Азії та Африки визнаєтьсябагатоженство), лігам), зберігаються архаїчні звичаї сплати викупу занаречену, встановлений вкрай низький вік для вступу жінки в шлюб.
  Все це свідчить про дискримінацію жінки в сімейному праві.
  Законодавству і практиці ряду країн відомі расові обмеження, недопускаються шлюби між людьми різної раси або різного віросповідання. Зцих окремих прикладів видно, що при відмінностях в сімейномузаконодавстві в тих випадках, коли в шлюб вступають громадяни різнихдержав, вирішення колізійного питання набуває певнийзначення.

  Шлюбна правоздатність, відсутність перешкод для вступу в шлюб
  - Визначається в ряді держав особистим законом кожного з подружжя. Прирозірвання шлюбу між подружжям різного громадянства, і при виникаютьу зв'язку з цим майнових відносинах, у ряді країн застосовуєтьсязаконодавство країни громадянства чоловіка.

  Шлюб, укладений в одній державі відповідно до закону місцяйого укладення, може бути не визнаний в іншій державі, що породжуєтак звані «кульгає шлюби».

  Укладення шлюбу

  У сучасних умовах міжнародного співробітництва спостерігаєтьсязбільшення числа шлюбів російських громадян з іноземцями. Укладення такихшлюбів, у свою чергу, тягне за собою збільшення числа випадків різногогромадянства дітей та їх батьків.

  У РФ реєструються шлюби як між вітчизняними громадянами ііноземцями, так і між іноземцями, у тому числі і між громадянамирізних держав. Наше законодавство не встановлює заборони длявступу російських громадян в шлюб з іноземцями або необхідностіотримання дозволу на такий шлюб. Всі шлюби в РФ укладаються заросійським законодавством незалежно від того між ким ці шлюби, міжросіянином та іноземцем або між іноземцями (ст. 161 Кодексу про шлюб тасім'ю). Іншими словами, у цій області застосовується колізійних принцип
  «Місця укладення шлюбу».

  Шлюб реєструється в бюро запису актів цивільного стану (РАГСі)відповідно до встановлених для такої реєстрації правилами. Висновокв РФ шлюбу за релігійним обрядом не породжує юридичних наслідків,хоча б вітчизняний закон і визнавав такі шлюби. Згода на вступв шлюб в РФ має бути зроблено особисто особами, що вступають у шлюб.
  Матеріальні умови вступу в шлюб іноземців визначаються не за їхнаціонального закону, а за нашим законом.

  Таким чином, за російським законом для вступу в шлюб потрібнінаявність взаємної згоди, досягнення шлюбного віку, шлюби не можутьбути укладені між особами, якщо хоча б одне з них вже перебуває в іншомушлюбі, тому громадянин країни, якому її національний закон дозволяєбагатоженство, не може вступити в шлюб в РФ. Іноземець не має права вимагатиреєстрації шлюбу, не дивлячись на те, що закон країни його громадянствадопускає багатоженство. При вступі в шлюб іноземців, так само як і привступі в шлюб наших громадян, перевіряється, чи немає перешкод доукладення шлюбу, і, перш за все, не перебувають такі особи в іншому шлюбі.
  Обов'язок повідомляти про перешкоди до вступу в шлюб лежить на обличчях,вступають у шлюб. Одним із доказів того, що особа, що вступає в шлюбне перебуває в іншому шлюбі, є відсутність в його паспорті штампа прореєстрації шлюбу. При реєстрації шлюбів іноземців, в документах якихнемає відомостей про сімейний стан, вони повинні на вимогу установи,реєструє шлюб, представити довідку, видану компетентними органамикраїн, громадянами яких вони є, про те, що вони у шлюбі не перебувають.
  На практиці такі довідки видаються зазвичай посольствами або консульствамивідповідної країни в РФ. Невідомі нашому праву заборони до вступув шлюб, встановлені законодавством країни громадянства іноземця, неможуть призвести до відмови в реєстрації шлюбу в РФ (расові чи релігійніобмеження, відсутність згоди батьків на вступ в шлюб і т. п.).

  Практично найбільш часто зустрічається не повна заборона для вступув шлюб з іноземцем, а обмежений: встановлюється необхідністьотримання спеціального дозволу компетентного органу країни громадянствадля вступу в шлюб з іноземцем (наприкінці 80-х років обмеження такогороду були встановлені більш ніж у 50 державах світу). Так, дозвіл навступ до шлюбу з іноземцем потрібна для всіх громадян або окремихкатегорій (наприклад, спрямованих на навчання за кордон) за законодавством
  Угорщини, Індії, Іраку, Італії, Норвегії, Румунії, Польщі, Швеції та іншихкраїн. При реєстрації шлюбів наших громадян з іноземцями в ряді випадківвраховується законодавство країни громадянства іноземця, що дозволяєзменшити можливість невизнання шлюбу, укладеного за нашими законами, україні громадянства іноземця.

  Якщо дозволу немає, то за погодженням з особами, що вступають у шлюб,призначається час реєстрації шлюбу з таким розрахунком, щоб іноземець мігпротягом цього терміну одержати дозвіл. У випадку, коли протягомпризначеного терміну відповідний дозвіл не буде отримано та особи,що вступають у шлюб, не дивлячись на це, будуть наполягати на реєстрації шлюбу,орган загсу зробить відповідну реєстрацію і без зазначеногодокумента. Такий шлюб буде дійсним за нашим законом, проте, вінможе бути визнаний недійсним за національною закону чоловіка -іноземця, що може призвести до істотного ущемлення інтересів нашогогромадянина при його перебуванні в країні чоловіка-іноземця.

  Процедура роз'яснення у випадках такого роду має істотнезначення, оскільки наш громадянин, що вступає в шлюб з іноземцем, повинензнати заздалегідь, що не виключено, що він не буде користуватися в державігромадянства другого з подружжя, а також у третій країні ні особистими, німайновими правами чоловіка, і буде відчувати ряд інших негативнихнаслідків, викликаних можливим невизнанням дійсності шлюбу закордоном.

  Відповідно до ст. 6 Закону про громадянство РФ від 28 1 листопада УУ 1 р.,укладення або розірвання шлюбу громадянином РФ з особою, що не належить догромадянства РФ, не тягне за собою зміни громадянства. Змінагромадянства одним з подружжя не тягне за собою зміни громадянства іншоїдружина.

  Наше законодавство допускає висновок на території РФ такзваних консульських шлюбів, тобто шлюбів, що реєструються в іноземнихдипломатичних або консульських представництвах.

  Шлюби між іноземними громадянами, укладені в РФ в посольствахабо консульствах іноземних держав, визнаються на умовах взаємностідійсними в РФ, якщо особи в момент одруження булигромадянами держави, яка призначила посла або консула. Тобто шлюб будевизнаний нашими органами влади дійсним за умови: а) наявності взаємності, тобто якщо у відповідній іноземнійдержаві допускається реєстрація шлюбу в російському посольстві абоконсульстві; б) коли обидва особи, що вступають у шлюб, є громадянами країни,яка призначила дипломатичного або консульського представника.

  При консульських висновках шлюби передбачається повідомленнямісцевих органів про проведену в консульстві реєстрацію шлюбу.

  Громадяни РФ можуть вступати в шлюб з іноземцями, як у РФ, так і закордоном. Такі шлюби можуть укладатися з додержанням форми шлюбу,встановленої законом місця його вчинення, тобто відповідно дозаконодавства тієї держави, в якому укладається шлюб. Шлюби,укладені в муніципалітеті, мерії чи іншому органі іноземноїдержави або ж за релігійним обрядом, якщо укладання шлюбу в такийформі можливо в даній державі, згодом зізнаються в РФ. Шлюб в
  РФ є дійсною, якщо при його укладанні не були порушеніматеріальні умови, необхідні для вступу в шлюб за російськимизаконам.

  Від іноземця, що вступив у шлюб з російським громадянином закордоном, не можна вимагати дотримання усіх передбачених російськимзаконодавством матеріальних умов вступу в шлюб; тобто не можебути визнаним недійсним шлюб, при якому стосовноіноземцю не були дотримані умови про шлюбному віці, передбаченінашим законом. Що ж до форми шлюбу умови його дійсностіінші: шлюб, укладений з дотриманням форми, встановленої законом місцяйого вчинення, визнається в РФ навіть в тому випадку, якщо така форма шлюбуневідома російському законодавству.

  Якщо при реєстрації шлюбів російських громадян та іноземців в місцевихорганах за кордоном за законами цієї країни вимагається наданняспеціальної довідки про право російського громадянина одружитися зіноземцем, то таку довідку можуть видавати на прохання, що одружуютьсяконсули РФ.

  Шлюби між російськими громадянами, які проживають поза межами РФ,укладаються в консульських установах РФ. Реєстрація шлюбу є однимз актів цивільного стану. Тому реєстрація шлюбу в нашомупосольстві або консульстві прирівнюється до реєстрації шлюбу в органахзапису актів цивільного стану, і при реєстрації шлюбів консуломповинні дотримуватися матеріальні умови, необхідні для укладення шлюбуза нашим законодавством.

  Всі шлюби іноземних громадян, укладених поза межами нашої країниза законами відповідних держав, визнаються дійсними в РФ.
  Таким чином, визнаються дійсними укладені за кордоном шлюбиіноземців у всіх випадках, коли вони визнається по одному ззаконодавств іноземної держави, яке можна було б застосувати вданому випадку. Навіть полігамний шлюб, здійснений за кордоном у будь-якiйдержаві, допускає такі шлюби, отримає визнання в РФ і не можебути оголошений в РФ недійсним. Тому наявність подібного шлюбу, як ібудь-якого вже існуючого, є перешкодою для укладення нового шлюбув РФ.

  Розірвання шлюбу

  Згідно з російським законодавством, розірвання шлюбу провадитьсяабо в судовому порядку, або в органах загсу. В органах загсуздійснюється розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя, які не маютьнеповнолітніх дітей. Згідно із законодавством про шлюб та сім'ю,розірвання шлюбів в РФ російських громадян з іноземними громадянами, атакож шлюбів іноземних громадян між собою здійснюється за російськимзаконодавству. Тобто зазначені особи мають право розірвати шлюб, як усуді, так і в органах загсу. Російський суд розглядає справи пророзірвання шлюбу нашого громадянина з іноземцем і в тих випадках, колиобидва з подружжя проживають за кордоном. Крім того, в нашому суді можливорозгляд справи про розлучення подружжя - російських громадян і в тих випадках,коли такі чоловіки проживають за кордоном.

  Розгляд справ про розірвання шлюбу за наявності іноземного елементаздійснюється судами за тими ж правилами, що і при розірванні шлюбів міжгромадянами, які проживають в РФ.

  При розгляді справ суд застосовує наше законодавство, якщо інше невипливає з укладених РФ з іноземними державами міжнароднихдоговорів. Оскільки, крім таких випадків, передбачених міжнароднимдоговором, застосування іноземного закону виключено, розірвання шлюбу,вироблене в РФ, може бути не визнане за кордоном. Російське сімейнезаконодавство, на відміну від законодавства іноземних держав, немістить будь-яких спеціальних норм, які б передбачали строгопевні приводи і підстави для розлучення. Шлюб розривається, якщо судомбуде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереженнясім'ї стали неможливими.

  У багатьох договорах про правову допомогу, укладених з іншими країнами,є загальні правила про визнання судових рішень. Це означає, щовизнаються і рішення по справах про розірвання шлюбу.

  Питання про розірвання шлюбу між подружжям, один з яких єгромадянином РФ, може виникнути за кордоном. Це може мати місце ввипадках, коли обидва з подружжя постійно проживають в одній країні або коли вкраїні, де порушено справу про розлучення, проживає один з подружжя.

  Розірвання шлюбів між російськими та іноземними громадянами,здійснене поза межами РФ за законами відповідних держав,визнається дійсним в РФ, якщо в момент розірвання шлюбу хоча бодин з подружжя проживав поза межами РФ.

  На практиці виник також питання про визнання в нас досконалого закордоном розірвання шлюбу між російськими громадянами, які проживають закордоном. Для таких громадян звернення в наш суд може бути пов'язано звеликими труднощами. Тому розлучення російських громадян, які постійнопроживають за кордоном, повинен бути здійснений відповідно до законівкраїни їхнього проживання. «Розірвання шлюбів між російськими громадянами,здійснене поза межами РФ за законами відповідних держав,визнається дійсним в РФ, якщо обоє з подружжя в момент розірвання шлюбупроживали поза межами РФ ».

  У випадках, коли розірвання шлюбу може бути за російськимзаконодавству вироблено органами загсу, за кордоном воно може бутивироблено та консулом.

  Російський громадянин, який проживає поза межами РФ, має право розірватишлюб з проживають поза межами РФ чоловіком незалежно від його громадянства внашому суді. Це пояснюється тим, що в деяких країнах іноземці позбавленіправа звертатися до суду з позовом про розірвання шлюбу.

  Розірвання шлюбів між іноземними громадянами, здійснене позамеж РФ за законами відповідних держав, визнаєтьсядійсним в РФ. Документи, видані іноземцям в посвідченнярозлучення, вчиненого за законами відповідних держав, визнаютьсядійсними в РФ.

  В одних країнах потрібно, щоб рішення суду про розірвання шлюбубуло, потім зареєстровано в органах загсу, в мерії і т. д., і тількипісля такої реєстрації шлюб вважається припиненим і відповідні особимає право вступити в новий шлюб. За законодавством ж більшостііноземних держав рішення суду про розірвання шлюбу єостаточним, і реєстрації розірвання шлюбу в органах загсу непотрібно. Звідси випливає, що у разі розірвання шлюбу в цихдержавах при повторному вступі в шлюб в російських органах загсу відіноземних громадян не потрібне свідоцтво органів загсу іноземнихдержав про розірвання шлюбу.

  Визнання розірвання шлюбу не завжди автоматично тягне за собоювизнання в РФ і наслідків розлучення. Не можуть, наприклад, отримативизнання встановлені в іноземному судовому рішенні такі наслідкирозлучення, як позбавлення боку, «винною» в розірванні шлюбу, прававступу в новий шлюб, позбавлення її права на виховання дітей та ін

  Правовідносини між подружжям, між батьками і дітьми

  До особистих і майнових відносин проживають в РФ подружжязастосовуються положення нашого законодательства. З закріпленого в
  Конституції РФ принципу повної рівноправності жінки і чоловіки випливає перелікправил, що визначають відносини між подружжям: жінка, вийшовши заміж, можезалишити дошлюбне прізвище, вона зберігає своє громадянство і т.д. Наш законпередбачає, що порядок ведення спільного господарства встановлюється завзаємною згодою подружжя. Чоловік-іноземець в РФ не може претендувати начільне місце при вирішенні питань ведення сімейного господарства.
  Подружжя вільні і при виборі місця проживання. Подружжя може, як матиспільне місце проживання, так і проживати окремо. Зміна місцяпроживання одним з подружжя не покладає на другого з подружжя обов'язкислідувати за ним.

  Але може статися, що чоловік і дружина не мають спільного громадянства.
  Наприклад, що проживає в РФ дружина є громадянкою РФ, а живе в США чоловікє громадянином США. На цей випадок договори встановлюють правило,що особисті та майнові правовідносини таких подружжя регулюютьсязаконом тієї країни, де вони мали останнє спільне місце проживання.

  Правове становище дитини визначається його громадянством. Громадянстводітей у віці до 14 років слід громадянства батьків. Громадянство дітейу віці від 14 до 18 років змінюється при наявності їх згоди. Громадянстводітей не змінюється при зміні громадянства батьків, позбавленихбатьківських прав.

  Таким чином, у законодавстві РФ діє загальноприйнятий принцип,Відповідно, з яким громадянство дітей у віці до 14 роківавтоматично слід громадянства батьків. Підлітки у віці від 14 до
  18 років дають згоду на зміну свого громадянства у письмовій формі.
  Цей документ повинен бути нотаріально посвідчений. При змінігромадянства обох батьків або єдиного з батьків (тільки матері аботільки батька) громадянство дитини автоматично слідує за громадянствомбатьків. При цьому умова отримання згоди підлітка у віці від 14до 18 років зберігає свою силу.

  Якщо громадянство РФ у одного з батьків припиняється, а іншийзалишається громадянином РФ, то дитина зберігає громадянство РФ. Заклопотанням одного з батьків, громадянство якої припиняється, і з письмовогозгоди одного з батьків, що залишається громадянином РФ, громадянство РФ у дитиниприпиняється за умови, що йому буде надано інше громадянство.

  Держава за інших рівних обставин захищає інтерес тогобатьків, хто залишається в російське громадянство.

  Дитина, що знаходиться на території РФ, обоє з батьків якоїневідомі, є громадянином РФ.

  Встановлення батьківства в РФ незалежно від громадянства батьків ідитини та їх місця проживання провадиться за нашим законодавством. Увипадках, коли за російським законодавством допускається встановленнябатьківства в органах Загсу, які проживають поза межами РФ батьки дитини, зяких хоча б один є громадянином РФ, мають право звертатися ззаявами про встановлення батьківства до консульських установ РФ. У справахпро встановлення або оспорювання батьківства, застосовується законодавствокраїни, громадянином якої є дитина за народженням.

  Взаємини батьків і дітей, що знаходяться в РФ, незалежно відтого, чи є дитина громадянином РФ або іноземцем, регулюються вповному обсязі російським правом. Щодо батьків-іноземців абодітей-іноземців ніяких вилучень з загального порядку не робиться. Батькизобов'язані піклуватися про виховання дітей, а діти зобов'язані піклуватися пробатьків і надавати їм допомогу. Батьківські права повинні здійснюватисявиключно в інтересах дітей.

  Російський закон дає батькам право в судовому порядку вимагатиповернення дітей від будь-якої особи, що утримує їх у себе не на підставізаконів і постанови суду. Батьки-іноземці також користуються цимправом.

  У разі розпаду родини на дитину виплачуються аліменти вВідповідно до російського законодавства. Однак при виїзді з РФ особи,зобов'язаного сплачувати аліменти на дитину, що перебуває в РФ, привідсутності міжнародного договору можуть виникнути труднощі.

  Однак якщо місце проживання батьків або одного з них перебуває натериторії однієї Договірної держави, а місце проживання дитини
  - На території іншого, то правовідносини між батьками і дітьмирегулюються законом тієї держави, громадянином якої єдитина.

  Правовідносини між дитиною, що народилася від осіб, які не перебувають узареєстрованому шлюбі, і його матір'ю і батьком визначаються такожзаконодавством тієї договірної сторони, громадянином якоїє дитина.

  Усиновлення, опіка та піклування

  Відповідно до Конвенції про права дитини 1989 року, «Держави-учасниці,які визнали і (або) дозволяють існування системи усиновлення,забезпечують, щоб найкращі інтереси дитини враховувалися в першочерговомупорядку, і вони: забезпечують, щоб усиновлення дитини дозволялося тількикомпетентними органами; визнають, що усиновлення в іншій країні можерозглядатися як альтернативний спосіб догляду за дитиною;забезпечують, щоб у випадку усиновлення дитини в іншій країнізастосовувалися такі самі гарантії і норми, які застосовуються щодоусиновлення всередині країни; вживають всіх необхідних заходів з метоюзабезпечення того, щоб у випадку усиновлення в іншій країні влаштуванняпризводило дитини не до одержання невиправданих фінансових вигод ».

  КпШС допускає усиновлення в РФ іноземними громадянами дітей,що є як російськими громадянами, так і іноземними, що проживають у
  РФ. Таке усиновлення провадиться за російським законодавством.

  Усиновлення дітей, які є громадянами України, іноземними громадянамина території РФ провадиться в порядку, встановленому КпШС, приотримання на це усиновлення дозволу виконавчого органу владиреспубліки у складі РФ, автономної області, округи, адміністрації краю,області, міст Москви та Санкт-Петербурга.

  Усиновлення дітей, які є громадянами України і проживають поза межами
  РФ, провадиться в консульській установі РФ. При цьому якщо усиновитель неє громадянами РФ, для усиновлення дітей, які є громадянами РФ,необхідно отримати дозвіл федерального органу виконавчої влади.

  Дійсним визнається також усиновлення дітей, які єгромадянами РФ, проведене у відповідних органах держави, натериторії якої проживають діти, за наявності дозволу центральногооргану виконавчої влади, що займається питаннями опіки іпіклування.

  Дитина, яка є громадянином РФ, може бути усиновлена іноземнимгромадянином, у випадку якщо за законодавством держави, що приймає вінбуде визнаний в якості законного члена сім'ї усиновителя і користуватисярівними з іншими членами його сім'ї правами.

  Згідно з КпШС РФ усиновлення дітей, які є громадянами РФ,іноземними громадянами на території Росії може здійснюватися тільки ввипадках, якщо цих дітей було неможливо передати наусиновлення, під опіку чи піклування особам, що складається з ними вродинні стосунки, незалежно від громадянства зазначених осіб, абогромадянам Російської Федерації.

  При вирішенні питання про усиновлення органи опіки та піклуваннявраховують етнічне походження дитини, її релігійну і культурнуналежність, рідна мова, можливість забезпечення наступностівиховання.

  Усиновлення дітей, які є громадянами України, іноземними громадянамина території РФ здійснюється відповідно до законодавства РФ іреспублік у складі України, якщо інше не передбачено міжнароднимидоговорами РФ.

  Усиновлення російського громадянина за кордоном провадиться консуломза російськими законами. Усиновлення дитини - російського громадянина,що проживає за кордоном, яке вироблено в органах держави, натериторії якої проживає дитина, є дійсною в РФ принаявності дозвіл на таке усиновлення від уповноваженого на те органу.

  У відносинах між іншими країнами діють такі правиладоговорів про правову допомогу: усиновлення або його скасування виробляються зазаконами тієї держави, громадянином якої є усиновитель; справипро усиновлення відносяться до юрисдикції органів держави, громадяниномякого є усиновитель; при різному громадянство усиновителя іусиновлюваної необхідно одержати дозвіл компетентного органудержави, громадянином якої є усиновляють.

  Згідно з консульських конвенцій з деякими державами, консулмає право оформляти усиновлення відповідно до законівзаконодавством акредитуючої держави та договором про правовудопомоги. За інших конвенцій передбачено, що консули мають правовиробляти усиновлення, коли усиновлювач і усиновлюваних єгромадянами держави, яка призначила консула. Дійсність такого актаусиновлення, здійсненого в країні перебування консула, буде визначатисявиключно законами цієї країни.

  Якщо в Росії проживає психічнохворий або недоумкуватий іноземець,який не може розуміти значення своїх дій або керувати ними, абож малолітній іноземець, що не має законних представників, якізахищали б його інтереси, то над такою особою може бути встановлено опіку.
  Піклування "засновується над особами, які не можуть самі захищати своїправа. Опіка та піклування над російськими громадянами, які проживають в
  РФ, встановлюються російськими органами за російським законодавством.

  За кордоном опіка та піклування над російськими громадянами можутьбути встановлені консулом.

  Консул вживає заходів до встановлення опіки та піклування також надповнолітніми громадянами РФ, які за станом здоров'я не можутьсамостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов'язки ». Опіканад російськими громадянами, які проживають поза межами РФ, встановлюєтьсяза російським законодавством. Коли ж встановлена опіка над російськимгромадянином, які проживають поза межами РФ, за законами відповідногодержави, вона визнається дійсною в РФ, якщо проти встановленняопіки чи проти її визнання не було заперечення консульської установи
  РФ.

  Опіка (піклування), встановлена над іноземними громадянами позамеж РФ за законами відповідних держав, визнаєтьсядійсною в РФ.

  Правила, пов'язані з встановленням опіки та піклування, маються надоговори про правову допомогу, укладених з низкою країн. Ці договоривстановлюють такі правила:

  1) у справах опіки та піклування компетентні установи тієї держави громадянином, якої є особа, яка знаходиться під опікою;

  2) при встановленні опіки та піклування застосовуються закони держави, громадянином якої є особа, яка має бути взято під опіку або над яким має бути встановлено піклування;

  3) якщо ця особа проживає на території іншої держави, то здійснення опіки чи піклування може бути передане органом країни його громадянства органу країни його проживання.

  Висновок

  Відповідно до загальної правової концепції шлюб може вважатисяцивільно-правовою угодою, різновидом партнерства або ждобровільним союзом чоловіка і жінки, внаслідок чого між особами,які одружуються, встановлюється особливе шлюбне ставлення.
  Договірна концепція шлюбу є найбільш поширеною. Вонабазується на вимогах, кіт ставляться законом до порядку укладення будь -яких договорів. Шлюб-партнерство - концепція, характерна для державконтинентального і загального права. Зміст - чіткий розподіл функційміж подружжям. Розуміння шлюбу як союзу двох незалежних і рівноправнихпартнерів передбачає закріплення в законодавстві відносноїсвободи кожного з них у вирішенні питань про продовження або припиненняспільного життя.

  Умови реєстрації шлюбу поділяються на матеріальні і формальні.
  Матеріальними вважаються позитивні чи негативні вимоги, з наявністюабо відсутністю яких пов'язане питання про дійсність шлюбу. Формальніумови шлюбу - це вимоги процедури його оформлення. Тільки належнимчином оформлений шлюб породжує взаємні права та обов'язки міжподружжям. Переважна частина особистих відносин між подружжямрегулюється звичаями, нормами моралі, шлюбним договором. Законодавствообмежується тільки регулюванням питань вибору прізвища подружжя, їхобов'язки спільного проживання, досягнення повноліття на часреєстрації шлюбу. До матеріальних умов оформлення шлюбу переважнозастосовується особистий закон осіб, які вступають у шлюб, а до форми шлюбу --закон місця його реєстрації. Особистим може бути закон громадянства (Польща,
  Німеччина), або ж закон доміцілія, що застосовується правовими системами «сім'їзагального права ». У цих державах передбачається, що шлюб повинен бутидійсним за законом держави, де подружжя бажають вибрати доміцілійсім'ї, припускаючи, що таким може бути доміцілій нареченого на моментреєстрації шлюбу.

  У багатьох країнах існує принцип свободи розлучення. Однак у тих,де на формування права вплинула католицька церква, розірвання шлюбунеможливий (Ірландія). Підставою для розлучення, передбаченим у багатьохкраїнах є воля однієї або обох подружжя.

  Список використаної літератури

  1. Кодекс про шлюб та сім'ю


  2. Богуславський М.М. Міжнародне Товариство Право. - Москва: Міжнародні відносини, 1989.


  3. Основи Цивільного законодавства Союзу РСР і республік.// Відомості

  З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. - 1991. -N26. - Ст.733.


  4. Міжнародне приватне право за редакцією Матвєєвої Г.К., Київ, 1985

  Зміст

  Введення

  2


  1. Укладення шлюбу

  3


  2. Розірвання шлюбу

  7


  3. Правовідносини між подружжям, між батьками і дітьми 9


  4. Усиновлення, опіка та піклування

  11


  Висновок

  14


  Список використаної літератури

  15


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !