ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Види зовнішньоторговельних контрактів. Структура та зміст типового зовнішньоторговельного контракту. Валютно-фінансові умови зовнішньоторговельних контрактів
       

   

  Міжнародні відносини

  ДГУ

  РЕФЕРАТ

  Тема:

  Види зовнішньоторговельних контрактів. Структура та зміст типового зовнішньоторговельного контракту. Валютно-фінансові умови зовнішньоторговельних контрактів.

  Студентки гр. ТБ-94-2

  Ольховик О.М.

  1998

  Договір купівлі-продажу товарів у матеріально-речовій формі вміжнародній комерційній практиці називається контрактом.

  Контракт купівлі-продажу являє собою комерційний документ,оформляє зовнішньоторговельну операцію, в якому міститься письмовадомовленість сторін про поставку товару: зобов'язання продавця передатипевне майно у власність покупця і зобов'язанняпокупця прийняти це майно і сплатити за нього певну грошовусуму, або зобов'язання сторін виконати умови товарообмінної угоди.

  Регулювання укладання договору купівлі-продажу та ті права іобов'язки продавця і покупця, які виникають з такого договору,уніфіковано в Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажутоварів.

  що застосовуються в зовнішній торгівлі контракти містять різні умови,характеризують товар, що служить предметом купівлі-продажу, що визначаютькомерційні особливості угоди, права та обов'язки сторін, взаємнізобов'язання сторін за операціями, що забезпечує виконання контракту. Всіумови контракту можна класифікувати таким чином:

  1) з точки зору їх обов'язковості для продавця і покупця;

  2) з точки зору їх універсальності.

  З точки зору обов'язковості умови контракту поділяються наобов'язкові та додаткові.

  До обов'язкових умов відносяться:

  1. найменування сторін - учасників угоди;

  2. предмет контракту;

  3. якість і кількість;

  4. базисні умови поставки; ціна

  5. умови платежу

  6. санкції та рекламації (штрафи, претензії);

  7. юридичні адреси та підписи сторін.

  Додаткові умови:

  8. здавання-приймання товару;

  9. страховка;

  10. відвантажувальні документи;

  11. гарантії;

  12. упаковка та маркування;

  13. форс-мажорні обставини;

  14. арбітраж;

  15. інші умови.

  Обов'язковими ці умови ( "conditions") називаються так тому, що,якщо одна із сторін не виконує ці умови, то інша сторона має праворозірвати контракт і вимагати відшкодування збитків.

  З погляду універсальності умови контракту поділяються наіндивідуальні та універсальні.

  До індивідуальним, тобто тим, які притаманні тільки одномуконкретного контракту, відносяться:

  16. найменування сторін у преамбулі;

  17. предмет контракту;

  18. якість товару;

  19. кількість товару;

  20. ціна;

  21. строки поставки;

  22. юридичні адреси та підписи сторін.

  До універсальних умов відносяться:

  23. здавання-приймання товару;

  24. базисні умови поставки;

  25. умови платежу;

  26. упаковка та маркування;

  27. гарантії;

  28. санкції та рекламації;

  29. форс-мажорні обставини;

  30. арбітраж.

  Основні пункти зовнішньоторговельного контракту:

  1. Преамбула. Преамбула передує тексту контракту і починається зі слова контракт в середині сторінки, після якого слід номер контракту.
  Нижче, праворуч, пишеться дата, а зліва зазначається місце укладання контракту. Далі в преамбулі чітко вказується фірмові найменування сторін. У преамбулі також дається визначення сторін як контрагентів.
  Наочним прикладом може служити преамбула контракту наведеного в додатку 12.

  1. Предмет контракту. Після преамбули слід опис предмета контракту та встановлюється його точне найменування, характеристика, модель, сорт і т.д. Якщо товар потребує більш детальної характеристики або асортимент товару широкий з найменувань і кількості, то все це вказується в додатку до договору (специфікації), який є невід'ємною частиною контракту, про що робиться відповідне застереження в тексті контракту.

  1 . Кількість. У контракті встановлюється одиниця виміру кількості, система мір і ваг.

  1. Якість товару. Визначити якість товару в контракті купівлі-продажу - значить встановити якісну характеристику товару, тобто сукупність властивостей, що визначають придатність товару для використання його за призначенням у відповідності до потреб покупця. Вибір способу визначення якості залежить від характеру товару, від практики, що склалася в міжнародній торгівлі цим товаром, та інших умов.

  Способи визначення якості:

  31. за стандартом

  32. за технічними умовами

  33. за специфікацією

  34. за зразком

  35. за описом

  36. за попередньою огляду

  37. по змісту окремих речовин в товарі

  38. по виходу готового продукту

  39. по натурному вазі

  40. спосіб "тель-кель".

  Якщо в контракті не зазначений спосіб визначення якості, звичайно вважається, що якість визначається товару повинно відповідати середньому якості, що є в країні продавця або в країні походження товару звичайним для даного виду товару.

  1. Транспортні умови контракту. Транспорт є основною сполучною ланкою між продавцем і покупцем; кінцевою метою транспортування є своєчасне прибуття вантажу в кінцевий пункт призначення в хорошому стані. При розгляді питань транспортування вантажів для учасників зовнішньоторговельної операції необхідно встановити наступне:

  41. які базисні умови поставки товару, як відповідно до них розподіляються обов'язки продавця і покупця щодо забезпечення доставки товару;

  42. як здійснюється зворотний зв'язок між продавцем і покупцем при доставці товару (повідомлення);

  43. яким видом транспорту буде доставлятися товар, які документи супроводжують договір перевезення.

  Базисними умовами в зовнішньоторговельному контракті купівлі-продажуназивають спеціальні умови, які визначають обов'язки продавця іпокупця з доставки товару і встановлюють момент виконання продавцемсвоїх обов'язків по постачанню товару і переходу ризику випадкової загибелі абопошкодження товару з продавця на покупця, а також що можуть виникнути взв'язку з цим витрат. Застосування базисних умов спрощує складання йузгодження контрактів, допомагає контрагентам знайти способи розподілувідповідальності і вирішення виникаючих розбіжностей. Міжнароднаторгова палата розробила і випустила збірники тлумачень базиснихумов, так звані "International Commercial Terms".

  З усіх базисних умов найбільшого поширення набули умови
  FOB і CIF, і в практиці міжнародної торгівлі "ціна FOB" зазвичайрозуміється як експортна ціна товару, ціна CIF - як імпортна.

  Не менш важливим питанням при укладанні контракту є питання провиді транспорту. Для відповіді на це питання необхідно проаналізуватинаступні фактори:

  44. вид вантажу;

  45. відстань і маршрут перевезення;

  46. фактор часу;

  47. вартість перевезення.

  У таблиці 4 наведена класифікація умов ІНКОТЕРМС по застосовнимвидами транспорту.

  Таблиця 4.
  | | |
  | Вид транспорту | Умова ІНКОТЕРМС |
  | | |
  | Повітряна | FCA |
  | | |
  | Залізничні | FCA |
  | | |
  | Морський та річковий | FAS |
  | | FOB |
  | | CAF |
  | | CIF |
  | | DES |
  | | DEQ |
  | | |
  | Будь-який вид | EXW |
  | | FCA |
  | | CPT |
  | | CIP |
  | | DAF |
  | | DDU |
  | | DDP |


  6. Ціна товару. Ціна на кожен товар встановлюється за якусьпевну одиницю виміру. Вибір одиниці виміру, за якувстановлюється ціна, визначається характером товару і практикою якасклалася на світовому ринку при торгівлі цим товаром.
  7. Умови платежу. Умови платежу визначають у контракті наступнімоменти:

  48. спосіб платежу

  49. засоби платежу

  50. форму платежу

  Спосіб платежу показує, коли здійснюється оплата товару завідношенню до моменту його фактичної поставки. Існує три способиплатежу: платіж готівкою, авансовий платіж, платіж у кредит.

  До форм розрахунків, що застосовуються у міжнародній практиці в торгівлі,належать такі (подаються за ступенем вигідності для експортера віднайбільш вигідною до найменш вигідної):

  51. 100% авансовий платіж

  52. акредитив

  53. інкасо

  54. відкритий рахунок

  Так, у Контракті КЕ-02-ЕС/96 (Додаток 13, п.4.1) як форму платежувикористовують 100% попередню оплату (умови наведені у Додатку), ав Контракті № КЕ - 07 - МК/95 використовується 100% безвідкличної акредитив.
  (див. Додаток 12, п. 4.1). Причому якщо в контракті умовою платежувикористовується акредитив, то в контракті повинен буде присутній пунктпро умови розкриття акредитива.
  Подробнее форми розрахунків висвітлюються в пункті 8.

  8.Срок і дата поставки. Під терміном поставки товару розуміється момент,коли продавець зобов'язаний передати товар покупцеві або за його дорученням особі,чинному від його імені. Кількість товару зазначений у контракті, можебути поставлено одноразово або частинами (партіями). Наприклад в
  Контракті КЕ-02-ЕС/96 (Додаток 13, п. 3.3) чітко обумовлюється момент пронеприпустимість часткової поставки.

  Датою поставки називається дата передачі товару в розпорядженняпокупця.

  9.Упаковка та маркування. Звичайно в контракті розрізняють зовнішню упаковку --тару (ящики, картонні коробки, бочки, контейнери тощо) і внутрішнюупаковку, невід'ємну від товару. При укладанні контракту упаковка товарувідноситься до обов'язків продавця. (приклад умови упаковки див. Додаток
  13 п.4.4)

  Маркування, що наноситься на упаковку, визначається зазвичай покупцем івибирається в залежності від характеру товару, а також умов контракту.

  Маркування має включати:найменування продавця;найменування покупця;номер контракту;місце призначенняномер пакувальної одиниці та їх загальна кількість;габарити пакувальної одиниці;вагу пакувальної одиниці брутто;вага нетто пакувальної одиниці;вказівки з транспортування і вантаження-розвантаження ( "верх", "низ",
  "Обережно" і т.п.;вказівки, щоб уникнути інцендентов при транспортуванні небезпечних товарів;країну виготовлення товару.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !