ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Кредитний портфель
       

   

  Міжнародні відносини

  Міністерство Освіти Російської Федерації

  Ростовський Державний Будівельний

  Університет

  Кафедра «Економіки та Управління на підприємстві»

  Курсова робота

  на тему:

  «КРЕДИТНИЙ ПОРТФЕЛЬ»

  Студент гр. ПІ-112

  Третьяков Є.Г.

  Науковий керівник

  Іванов Г.І.

  Ростов-на-Дону

  2003.

  ЗМІСТ

  Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. с.3

  1.Понятіе кредитного портфеля ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. с.4

  2.Міровая банківська практика у формуванні кредитних документів ... ... ... .... с.5

  3.Способи оцінки кредитного портфеля в світовій банківськійпрактиці ... ... ... ... с.24

  4.Оценка ризику видачі кредиту для підприємств малогобізнесу ... ... .................... с.31

  5.Картотека кредітноспособності клієнта ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. с.39

  Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... з .43

  Список використаних джерел ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... с.45

  ВСТУП

  У цих умовах, у зв'язку з переходом до ринку і децентралізацією економіки підвищуються ризики комерційних банків. Ризик підвищується у зв'язку з розукрупнення кредитних установ і їх комерціалізацією.

  Теорія ризиків розроблена на основі світової банківської практики тастартовий період може бути прийнята за основу. Найбільш складнимпредставляється освоєння прийомів управління ризиками - приватними ризикамиі загальним ризиком банку, найголовнішою умовою запобігання ризику може статинаявність правильно сформованого кредитного портфеля. Метою даної роботиє розкриття суті кредитного портфеля, показати для чого він потрібен,розкрити основні етапи його оформлення, принципи по якому набираютьсядокументи і довести те що без цього елемента кредитну справу буде неефективним. Тому основними напрямками розробки теми "Кредитніпортфелі "обрані: методи оцінки кредитоспроможності клієнтів комерційнихбанків на основі фінансових коефіцієнтів, шляхом аналізу грошового потоку таменеджменту підприємства, розробка методики складання картотекикредитоспроможності, розробка форми техніко-економічного обгрунтування зурахуванням усіх чинників кредитного ризику.

  Об'єктом дослідження були великі і середні акціонерніпідприємства, підприємства малого бізнесу, спільні підприємстварізних комерційних банків.

  ПОНЯТТЯ кредитного портфеля.
  Кредитний портфель являє собою залишок кредитної заборгованості забалансу комерційного банку на певну дату. У російськійекономічній літературі кредитний портфель визначається як сукупністьвимог банку за кредитами, які класифіковані на основівизначених критеріїв. Одним з таких критеріїв, що застосовуються в зарубіжнійі вітчизняній практиці, є ступінь кредитного ризику. З цьогокритерієм визначається якість кредитного портфеля. Аналіз та оцінкаякості кредитного портфеля дозволяє менеджерам банку управляти йогопозичковими операціями.
  У вітчизняній практиці кредитний портфель визначають як сукупністьукладених контрактів з операцій кредитного характеру. Сюди відносять,крім безпосередньо позик, також факторингові операції, лізинг, обліквекселів, виконання зобов'язання за виданими банківських гарантій іпоруками.

  світової банківської практики

  ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНИХ ДОКУМЕНТІВ.

  Кредитоспроможність позичальника означає здатність юридичної чифізичної особи повністю і в строк розрахуватися за своїми борговимизобов'язаннями. У нашій банківській практиці до кредитної реформи 1930-1932рр.. кредитоспроможність трактувалася як властиве особі вміння, тобтобажання, поєднане з можливістю виправдати виявлену довіру, справновиконувати прийнятий на себе обов'язок, своєчасно погасити виданезобов'язання.
  1) Кредитоспроможність клієнта у світовій банківській практиці була іє одним з основних об'єктів оцінки при визначеннідоцільності і форм кредитних відносин. Здатність до повернення боргузв'язується з моральними якостями клієнта, його мистецтвом і родомзанять, ступенем вкладення капіталу в нерухоме майно, можливістюзаробити кошти для погашення позики та інших зобов'язань у ходіпроцесу виробництва і обігу.

  Ще наприкінці XIX ст. Н.Х. Бунге в роботі "Теорія кредиту" наводитьвисловлювання французького банкіра Ло: "Надаючи довіру, ми звертаємоувагу на їх (клієнтів) чесність - вона переконує нас у тому, що ми небудемо обмануті; на їхнє мистецтво - воно дає нам надію, що вони непомилитись в розрахунках; на їхній рід занять - цим визначається надія навідсоток, який ми очікуємо ".

  Слід також відзначити, що якщо М. Х. Бунге пов'язувавкредитоспроможність з найбільшою нерухомістю капіталу і вважавгарантією повернення боргу вкладення коштів у нерухомість, то багатоекономісти дотримувалися іншої позиції. Як основакредитоспроможності вони розглядали здатність позичальника заробитикошти для погашення позики в ході нормального кругообігу фондів.
  Наприклад, В.П. Косинський підкреслював: «Кредитоспроможність змінюється тимиумовами, які гарантують, що капітал буде відтворений, а незагине ". Деякі економісти не згодні з позицією Н. Х. Бунге,оскільки для того, щоб погасити кредит і відсотки по ньому капітал повиненбути вкладений в основному в ліквідні активи, що приносять дохід (такі, якбистрореалізуемий товар, цінні папери першокласних емітентів). Якщож капітал буде вкладений у нерухомість, то в екстремальних умовахпідприємство не зможе швидко вивільнити кошти для погашення своїхзобов'язань. Хоча якщо продавати нерухомість протягом більшого періодучасу, то можна отримати більшу суму. Нерухомість можна придбати вумовах сильної інфляції, тому що це гарантуватиме капітал відзнецінення. У цих же умовах для забезпечення повернення позикидоцільно використовувати заставу, у тому числі й іпотеку.

  Тому кредитоспроможність позичальника грунтується на моральнихякостях клієнта і його здатності відтворити авансовані коштидля погашення боргу. При оцінці фінансової стійкості клієнтавикористовується термін платоспроможності. Кредитоспроможність позичальника ввідміну від його платоспроможності не фіксує неплатежі за минулийперіод або на будь-яку дату, а прогнозує його платоспроможність нанайближчу перспективу. Оцінюється вона на основі системи показників,які відображають розміщення і джерела обігових коштів, результатигосподарсько-фінансової діяльності позичальника. Вибір показників залежитьвід типу економіки, ступеня розвитку ринкових відносин, особливостейпобудови балансу та інших форм звітності клієнтів, їхніх галузевихособливостей, форми власності. Наприклад, Болгарський Народний банк
  (Центральний Банк Болгарії) вимірює платоспроможність в днях оборотупростроченого боргу. У нашій країні за системи централізованого плановогоуправління економікою банк при оцінці фінансової стійкості клієнта, приподіл на "добре" і "погано" працюють, тобто при визначенні їхкредитоспроможності, керувався в основному показниками виконанняплану, з огляду на одночасно і характер розміщення оборотних коштів. Дожаль, критерій фінансової стійкості клієнта поступався місцем критеріємнародохозяйсвенной необхідності підтримки даного видувиробничої діяльності, коли вирішувалося питання про можливість і режимікредитування. В умовах ринкової економіки на перше місце висуваєтьсякредитоспроможність клієнта. Банки з розвиненою ринковою економікою застосовуютьскладну систему великої кількості показників для оцінкикредитоспроможності клієнтів. Ця система диференційована залежно відхарактеру позичальника (фірма, приватна особа, вид діяльності), а також можегрунтуватися як на сальдових, так і оборотних показниках звітностіклієнта. Так, Світовий банк використовує наступну систему фінансовихкоефіцієнтів, що складається з п'яти груп:

  I. Коефіцієнти ліквідності.
  Показують здатність фірми відповідати за своїми короткостроковимизобов'язаннями.

  1. =

  Поточні активи = Готівкові гроші + дебітори-нетто (дебітори - резерв напокриття ненадійних витрат) + довгострокові кредити + запаси + іншіактиви.
  Поточні пасиви (зобов'язання) = Короткострокові кредити + розрахунки пооплаті + витрати на довгостроковий кредит у поточному році + іншіпоточні пасиви.
  2. Коефіцієнт "швидкої" ліквідності (%)=

  II. Коефіцієнти ефективності або активності (показникиоборотності).

  Показують, наскільки ефективно фірма використовує свої активи длягенерування продажів.

  1. Рахунки до отримання в днях обороту =
  Чисті продажі = Виручка в частині трудових витрат, сировина, паливо, частинанепрямих витрат.

  2.а) Запаси в днях обороту =

  б) Оборот запасів раз =

  3. Оборотність основних засобів =

  4. Оборотність активів =

  III. Коефіцієнти фінансового левериджу.
  Показують здатність фірми відповідати як за короткостроковими, так і задовгостроковими зобов'язаннями.

  1. Заборгованість до активів (LEV),% =

  2. Заборгованість до капіталу (DE),% =

  3. Заборгованість до оборотних активів =

  Матеріальні оборотні кошти = Акціонерний капітал - Гудвіл.
  Гудвіл = Різниця між ціною купівлі та реальною ціною компанії.

  IV. Операційні коефіцієнти або коефіцієнти прибутковості.

  Показують ефективність роботи фірми за допомогою відносиниобсягів продажів і прибутків до обсягів продажів, активів і власногокапіталу. а) Показники, що характеризують норму прибутковості.

  1. Загальна рентабельність (%) =

  Чисті продажі = Обсяг продажу - витрати на продані товари - знососновних засобів.

  2. Чистий операційна рентабельність,% =

  Чистий операційний прибуток = Валовий прибуток - адміністративні та іншізагальні витрати - відсотки + (-) інші доходи і витрати - податки.

  3. Рентабельність чистого прибутку,% =

  б) Норма прибутку на активи.

  1. Прибуток до активів,% =

  2. Прибуток до чистого капіталу,% =

  3. Прибуток до звичайного акціонерного капіталу,% =

  V. "Ринкові" коефіцієнти.
  Відображають ринкову фінансову оцінку капіталу фірми.

  1. Дохід на акцію =

  2. Дивідендний дохід =

  3. Виплата до резерву =

  4. Відношення ціни до доходу на 1 акцію =

  5. Відношення ринкової та облікової ціни акції =

  Можна виділити ще одну групу коефіцієнтів. Це коефіцієнти обслуговуванняборгу. До них відноситься коефіцієнт покриття відсотків.

  1. Покриття відсотків (разів) =


  Викладена система коефіцієнтів модифікується в різних країнах,використовується різний набір фінансових коефіцієнтів, розрізняються методикирозрахунку різних коефіцієнтів, використовуються різні терміни припозначенні коефіцієнтів. Різниця пов'язана також з класифікацією активівза ступенем ліквідності. Найбільш широко прийнята наступна системакласифікації ліквідних активів. Наприклад, Американськими комерційнимибанками виділяються наступні групи ліквідних активів:
  1) Короткострокові цінні папери федерального уряду, такі,наприклад, як казначейські векселі, зазвичай вважаються високоліквідними,оскільки ринкові ціни цих паперів лише незначно міняються з дня надень, а також тому, що вони можуть бути без праці продані нафінансових ринках, причому витрати здійснення угоди будуть вельминевеликі. Однак, на відміну від грошей, ці активи не є абсолютноліквідними.
  2) Акції і довгострокові облігації, випущені в обіг приватнимикорпорації, мають меншу ліквідність, ніж короткострокові цінні паперифедерального уряду. Ціни цих активів значно сильнішезмінюються з часом, і плата, що стягується за здійснення операцій зподібними паперами, трохи вище. Такі активи маютьпроміжним і середнім рівнем ліквідності.
  3) Нерухомість (наприклад, будинок, ферма, магазин) надзвичайнонеліквідні. Ринкові ціни на нерухомість дуже мінливі і їх важкопередбачити до здійснення операції. Пошуки покупця будинку чи земельноїділянки найчастіше займають багато місяців, а витрати на здійснення угоди
  (гонорари брокерів, реклама, плата за юридичне оформлення) можуть бутидосить великі.

  4) Хоча досконала ліквідність грошей робить їх ідеальним засобомнакопичення протягом коротких періодів часу грошей властивий тойнедолік, що власнику грошових активів часто доводиться жертвувати тимдоходом, який міг бути отриманий при використанні менш ліквідногоактиву. Готівкові зрезе керівників, управлінців таперсоналу (освіта, компетентність, вік керівника, наявність унього наступників, частота пересування управлінців по робочих місцях,структура персоналу, показники простою, співвідношення оплати праці тадоданої вартості); б) виробничі ресурси (співвідношення амортизації таамортизируемим засобів, рівень інвестицій); в) фінансові ресурси; г) економічне середовище (на якій стадії життєвого циклузнаходиться продукція, що випускається, чи є підприємство монопольнимвиробником, умови конкуренції, стадія розвитку ринку основноюпродукції підприємства, комерційна політика фірми, ступінь освоєнняприйомів і методів маркетингу).

  Баланс комерційного банку включає статті активу, статті пасивуі рахунок результатів діяльності. В активі балансу при аналізівиділяються три складові частини: імобілізовані активи (основні фонди),оборотні засоби (запаси, дебітори, інші) і готівка (каса,гроші на рахунку в банку, цінні папери). Пасив балансу ділиться напостійні ресурси, кредиторську заборгованість і готівку
  (овердрафт, врахування векселів).

  На підставі рахунка результатів діяльності визначаються наступніпоказники:
  | Показник | Метод визначення |
  | Виручка від реалізації | |
  | Валовий комерційний дохід або | Виручка від реалізації мінус вартість |
  | комерційна маржа (ВД) | придбаних товарно-|
  | | Цінностей і готових виробів |
  | Додана вартість (ДС) | ВД мінус експлуатаційні витрати |
  | | (Адміністративні, на субпідрядників) |
  | Валовий експлуатаційний дохід | ДС мінус витрати на зарплату, мінус |
  | (ЗЕД) | витрати на зарплату, мінус оплата |
  | | Відпусток |
  | Валовий експлуатаційний результат | ЗЕД мінус сплата відсотків за кредит |
  | (ВЕР) | плюс дохід від вкладення коштів у |
  | | Інші підприємства і мінус відрахування до |
  | | Фонд ризику |
  | Прибуток, яка може бути | ВЕР мінус прибуток, що розподіляється між |
  | використана для | працівниками підприємства і мінус податки |
  | самофінансування (СФ) | на прибуток |
  | Чистий прибуток (П) | СФ плюс або мінус випадкові доходи |
  | | (Витрати) мінус амортизація |
  | | Нерухомості |


  Баланс та інші форми звітності використовуються, по-перше, для оцінкиспіввідношення сальдових показників і, по-друге, для розрахунку коефіцієнтівкредитоспроможності на основі оборотних показників (аналіз грошового потокупідприємства). Предметом аналізу є такі пропорції, як співвідношеннядовгострокової заборгованості і власних коштів, співвідношення стабільнихвласних ресурсів і суми активів, динаміка витрат і збитків запорівняно з темпами зростання виробництва і т.д. Дані звітності фірмизіставляються з даними зведеного балансу, який складається на основібалансів однорідних підприємств. Одним з основних напрямків аналізуданих балансу є визначення банківського ризику.

  Показники стану готівки оцінюються з урахуванням рівнярозвитку підприємства, його рентабельності і якості потреби воборотних коштах. Останнє вивчається на основі показників швидкостіобігу залишків сировини і готової продукції на складі, а також термініврозрахунку з постачальниками.

  Як один з варіантів приватної методики оцінкикредитоспроможності клієнта комерційним банком можна навести методикубанку Credit Lione. Ця методика побудована на оборотних даних клієнта,що містяться в рахунку результатів. Відповідно до викладеного пропонується наступна системапоказників кредитоспроможності чинних підприємств малого бізнесу:
  Показники кредитоспроможності функціонуючих підприємств малого бізнесу.
  | Показник | Чисельник | Знаменник |
  | Коефіцієнт | Ліквідні кошти I і II | Розмір усіх боргових |
  | ліквідності (Кл) | класів: залишок грошових | зобов'язань: уся |
  | | Коштів на розрахунковому рахунку | заборгованість по |
  | | І в касі, векселя | короткострокових і |
  | | Фінансовоустойчівих | довгострокових позиках і |
  | | Векселедавців, акції | розмір необхідного |
  | | Акціонерних товариств, за | позички, заборгованість |
  | | Яким була виплата | підприємства |
  | | Дивідендів, заборгованість | постачальникам і |
  | | Підзвітних осіб, покупців | покупцям, бюджету, |
  | | І постачальників, що не перевищує | робітникам і службовцям. |
  | | Трьох місяців. | |
  | Коефіцієнт покриття | Ліквідні кошти I, II і III | Всі боргові |
  | (Кп) | класів. III клас вартість | зобов'язання |
  | | Сировини та інших запасів ТМЦ, | кооперативу або малого |
  | | Готової продукції, | підприємства. |
  | | Незавершеного виробництва, | |
  | | Вартість власних | |
  | | Основних фондів, різниця | |
  | | Між первинною і нової | |
  | | Вартістю орендованого | |
  | | Приміщення, якщо повернення цієї | |
  | | Різниці передбачено | |
  | | Орендним договором. | |
  | Показник | Власні кошти: | Загальний розмір основних |
  | забезпеченості | статутний фонд, залишки | і оборотних коштів. |
  | власні кошти | спеціальних фондів, не | |
  | ми (ПРС) | розподілений прибуток. | |
  | Розподіл | Середньоквадратичне | Середній дохід за |
  | запланованого | відхилення по до ходу за | квартал. |
  | доходу протягом | квартал (@ x). | |
  | року (Р). В | | |
  | межах 30% | | |
  | розподіл можна | | |
  | вважати рівномірним. | | |

  Особливості зазначених коефіцієнтів кредитоспроможності випливають зособливостей підприємств малого бізнесу і полягають у наступному:

  1. У розрахунок коефіцієнта ліквідності включається розмірнеобхідного позики.

  2. При розрахунку коефіцієнта покриття в ліквідні коштивключається вартість власних основних фондів.

  3. У власні кошти підприємства включаються залишкиспеціальних фондів.
  Для підприємств знову утворених і які займаються торгово -посередницькою діяльністю основна увага повинна бути приділена оцінціділового ризику відбиваного у техніко-економічному обгрунтуванні. Необхіднозвернути увагу на розмір необхідного позички і розмір запланованогодоходу, а також на ліквідність товару. Необхідно також встановити наявністьдоговорів на постачання і реалізацію продукції, місцезнаходження постачальників іпокупців продукції, що може привести до ускладнень в розрахунках зіншими регіонами країни.

  В основі визначення класу кредитоспроможності клієнта лежитькритеріальні рівень показників і їхній рейтинг. Особливості організаціїоборотних коштів у нашій країні не дозволяють прямо використовуватикритеріальні рівні коефіцієнтів ліквідності і покриття, що застосовуються всвітовій практиці.

  Коефіцієнти

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !