ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Світовий ринок послуг
       

   

  Міжнародні відносини

  План "Світовий ринок послуг»


  Введення

  3

  1. Поняття світової торгівлі послугами та її значення
  4

  2. Динаміка і структура світової торгівлі послугами
  9

  3. Росія на світовому ринку послуг

  17

  Висновок

  22

  Список літератури

  23

  Додаток

  24

  Введення

  Останніми роками все гостріше постає проблема більш ретельного,детального вивчення світової торгівлі послугами. Ця сфера світової економікидо сих пір погано вивчена. До теперішнього часу провідні вчені світу приділялиїй досить мало уваги, послуги практично не вивчалися. Тому всіще не існує точного визначення послуги, немає чіткого розмежуваннявидів послуг, досконалої системи регулювання сфери послуг, незважаючи напостійно зростаючі масштаби світового обміну послугами.

  Прискорення розвитку сфери послуг для впливу на економічне зростання --головне завдання як для розвинених, так і для країн, що розвиваються. Але ценеможливо без ретельного, детального вивчення самих послуг та їх впливу нарозвиток усієї країни в цілому.

  Як відомо, в останні роки спостерігається тенденція підвищення роліпослуг, причому зростання сфери послуг випереджає зростання матеріального виробництва.
  20% всієї світової торгівлі припадає на міжнародну торгівлю послугами.
  Сфера послуг зросла на найбільший сектор господарства: на неї припадає 62 -
  74% світового ВВП (що значно більше частки товарної торгівлі), а також
  63 - 75% загальної чисельності зайнятих, крім того вона сприяє зростаннютехнічної оснащеності праці, впровадження більш досконалих технологій тат.д. Причому ні в одній країні, де це відбувається, подібна тенденція неоцінюється негативно.

  На розвиток сфери послуг великий вплив справляє науково-технічнареволюція: з'являються нові види послуг, підвищується якість обслуговування,знімаються технічні бар'єри в передачі деяких послуг, що відкриває дляних світовий ринок.

  Отже, можна сказати, що протягом двох останніх десятиліть сферапослуг є одним з найбільш динамічних секторів світовоїекономіки. Тому ця тема набуває сьогодні таку актуальність.

  1. Поняття світової торгівлі послугами та її значення

  Послуги - це економічна діяльність, безпосередньозадовольняє особисті потреби членів суспільства, домашніх господарств,потреби різного роду підприємств, об'єднань, організацій,суспільні потреби або потреби суспільства в цілому, не втілені вматеріально-речовій формі.

  Однією з найважливіших закономірностей розвитку економіки в усьому світіє взаємозв'язок економічного зростання і підвищення ролі послуг унаціональній економіці. Це знаходить вираз у збільшенні частки трудових,матеріальних, фінансових ресурсів, що використовуються в сфері послуг. У мірурозвитку суспільства, зростання продуктивних сил відбувається певнерозвиток сфери послуг. Спостерігається збільшення зайнятості в цій сфері, зростаннятехнічної оснащеності праці, впровадження все більш досконалихтехнологій. [1] Незважаючи на це протягом багатьох років послуги практичноне вивчалися теорією міжнародної економіки. Частково це було пов'язано ізскладністю визначення самого поняття послуг, яких існує великабезліч.

  Торгівля послугами також широко розвинена, як і міжнародна торгівлятоварами (в матеріальному розумінні цього слова). Міжнародна торгівляпослугами має свою специфіку:
  . невідчутність
  . невидимість
  . нерозривність виробництва і споживання
  . неоднорідність та мінливість якості
  . нездатність послуг до зберігання

  Саме в силу невловимі і невидимості більшості послуг торгівлю нимиіноді називають невидимим експортом або імпортом. Однак і в цьому випадкуіснує багато винятків. Зазвичай послуги не мають яка виражена форми,хоча ряд послуг здобуває її у вигляді комп'ютерних програм на магнітнихносіях, кінострічок, різної документації.

  На відміну від товарів послуги виробляються і споживаються в основномуодночасно і не підлягають зберіганню. У зв'язку з цим потрібна присутністьза кордоном безпосередніх виробників послуг або іноземнихспоживачів у країні виробництва послуг. На відміну від операцій з товарамивони не підлягають митному контролю. Послуги можуть бути капіталомісткими інаукомісткими, мати промисловий характер або задовольняти особистіпотреби, можуть бути некваліфікованими або вимагати дуже високогорівня кваліфікації виконавців. Не всі види послуг на відміну від товарівпридатні для широкого залучення в міжнародний оборот, наприкладкомунальні послуги. Сфера послуг, як правило, більшою мірою захищенадержавою від іноземної конкуренції, ніж сфера матеріальноговиробництва. [2]

  Усе різноманіття послуг у сучасній розвиненій економіці можназгрупувати в декілька великих, функціонально більш-менш одноріднихпідрозділів загальною вельми різнорідної структури:
  1. Транспорт:

  . пасажирський (міжнародне перевезення пасажирів усіма видами транспорту і надання супутніх послуг)

  . вантажний (міжнародне перевезення вантажів)
  2. Поїздки:

  . ділові (товари і послуги, які купуються нерезидентами, подорожують по справі: відрядження)

  . особисті (наприклад, туризм ")
  3. Зв'язок (послуги поштового, кур'єрською, телефонного та іншого зв'язку між резидентами і нерезидентами)
  4. Будівництво
  5. Страхування
  6. Фінансові послуги
  7. Комп'ютерні та інформаційні послуги (наприклад, консультації в галузі комп'ютерних програм, обслуговування комп'ютерів і т.д.)
  8. Роялті та ліцензійні платежі
  9. Інші бізнес - послуги:

  . посередницькі послуги

  . лізинг

  . інші ділові, професійні і технічні послуги (правові, управлінські, бухгалтерські, рекламні та інші послуги, послуги з проектування, картографії і т.д.)
  10. Особисті, культурні, рекреаційні послуги:

  . аудіовізуальні (виробництво фільмів, програм, дисків і т.д.)

  . інші (показ виставок, проведення заходів)
  11. Урядові послуги (поставка товарів в посольство, консульство,послуги, що надаються міжнародними організаціями зі збереження миру)

  У рамках сфери послуг поєднується широке коло видів господарськоїдіяльності, спрямованої на задоволення особистих потреб населенняі потреб виробництва, а також споживання суспільства в цілому. До кінця 90-хроків сфера послуг у провідних зарубіжних країнах виросла на найбільший секторгосподарства: сумарна частка транспорту, зв'язку, оптової і роздрібної торгівлі,кредитно-фінансових установ, страхового бізнесу, побутових, ділових ісоціально-культурних послуг досягла 62 - 74% у ВВП, 63 - 75% - загальноїчисельності зайнятих і перевищила 50% загального обсягу капіталовкладень (безжитлового будівництва) (див. Додаток). [3]

  Все більшого значення набуває виробництво послуг на зарубіжнихфіліях ТНК, враховуючи, що понад 40% розміщених у світі прямих зарубіжнихінвестицій вкладено в сферу послуг. Серед галузей, куди найактивнішеспрямовуються інвестиції, виділяються фінансова сфера та торгівля.

  Одна з головних закономірностей суспільного розвитку - випереджальнийзростання сфери послуг у порівнянні з матеріальним виробництвом і розширення їїгосподарських позицій. У послугах формуються такі ключові факториекономічного зростання, як наукове знання, нематеріальні форми накопичення,інформаційні технології, а також глобалізація господарської діяльностіі т.п. Відповідно найважливіше значення мають глибокі науково -технічні, якісні та структурні зміни в самих галузях послуг,які підвищують їх внесок у розвиток суспільства і створюють необхідніпередумови для його подальшого прогресу.

  20% всієї світової торгівлі припадає на торгівлю послугами. За даними
  СОТ, у 1998 р. світовий експорт послуг склав 1,2 трлн. доларів, що на 2%менше, ніж у попередньому році.

  Участь провідних країн у світовому експорті послуг в 1998 р. було наступне
  (у%): США - 18,1, Великобританія - 7,7, Франція - 6,1, Німеччина - 5,9,
  Італія - 5,4, Японія - 4,7, Нідерланди та Іспанія - по 3,7, Бельгія та
  Люксембург - по 2,7, Гонконг - 2,6, Австралія - 2,4, Канада - 2,2,
  Швейцарія - 2,0, Республіка Корея і Китай - по 1,8, Туреччина - 1,7, Сінгапур
  - 1,4, Швеція - 1,4, Тайвань - 1,3. [4]

  Протягом двох останніх десятиліть сфера послуг є одним знайбільш динамічно розвиваються секторів світової економіки. У світовійекономіці спостерігається постійне зростання частки сфери послуг у сукупному ВВП,яка становить у цей час більше 70% від його загального обсягу тазначно перевищує частку сфери виробництва товарів. Таке співвідношенняє характерним як для економічно розвинутих, так і для країн, що розвиваютьсякраїн, де значення цього показника становить відповідно 73 і 65%.
  Приблизно аналогічні тенденції були характерні в цей період і для іншихструктурних показників багатьох країн, які й визначили в результатіструктурні зміни у світовій економіці. Наприклад, в найбільш розвиненихкраїнах світу частка зайнятих у сфері послуг в даний час складає більше
  70% від загальної чисельності зайнятих в економіці, а частка виробничихфондів основних галузей даної сфери перевищує 60-ти процентний рівень.
  Одночасно, як показує аналіз, у цей період у світовій торгівліспостерігається постійне збільшення обсягів експортно-імпортних операцій всфері послуг. [5]

  У найбільш загальному вигляді оцінити участь країни у світовій торгівлі послугамиможна за допомогою показника її частки у світовій торгівлі, яка, якправило, має максимальне значення у провідних промислово розвинених країн.

  Залежність економіки країни від торгівлі послугами показує питомувага торгівлі послугами у ВВП країни. Наприклад, його величина в середині 90-хроків коливалася в межах 10 - 15% для Великобританії, Фінляндії,
  Франції, Швейцарії, Швеції та в межах 5 - 10% для США, Канади, Німеччини,
  ПАР, Австралії, Японії.

  Роль послуг в економіці країн оцінюється також за допомогою індексу,розрахованого як відношення частки експорту товарів до частки експорту послуг у
  ВВП країн. Чим менше індекс, тим більше значення мають послуги.

  Визначення частки експорту послуг у торгівлі послугами наочно вкаже накраїни нетто-експортери та імпортери послуг. Так, негативне сальдобалансу послуг Німеччини - найбільшої учасниці світової торгівлі послугами --є для неї протягом багатьох років суттєвою проблемою.

  Зовнішньоторговельна квота (відношення торгівлі послугами до частки сфери послуг у
  ВВП), а також показник торгівлі послугами країни в розрахунку на душунаселення показують ступінь відкритості економіки у зовнішньоекономічнихзв'язках країни в сфері послуг.

  Досить інформативним є коефіцієнт відносної експортноїспеціалізації країн на торгівлі послугами, розрахований як відношенняекспорту послуг країни в її загальному експорті до частки експорту послуг країни всвітовому експорті послуг. Він дозволяє встановити ступінь спеціалізації країнна експорті послуг. Так, найменше значення цього показникасвідчить про високий ступінь розвиненості економіки, у якій сферапослуг і торгівля ними ростуть поряд зі зростанням виробництва і товарноїторгівлі. [6]
  Однак сфері послуг, міжнародної торгівлі послугами виявлялосянедостатня увага вченими, особливо в останні роки. У зв'язку ззростаючими масштабами світового обміну послугами виникає необхідністьстворення міжнародних механізмів регулювання. Найбільш важливимнапрямом є робота з виконання умов Генеральної угодиз торгівлі послугами (ГАТС).

  В даний час Всесвітня торгова організація веде список галузейпослуг, за якими країни висловлюють згоду з ліберальним режимом доступу нанаціональний ринок для зарубіжних партнерів. З 12 галузей, згідно зкласифікації СОТ, до найбільш «відкритим» у світі відноситься туризм. Крімтого, багато країн вважають, що позитивний ефект може принестилібералізація ринку ділових і фінансових послуг. У лібералізації ринківпослуг зацікавлені розвинені країни, що прагнуть до подальшого розширенняекспорту.

  У 1997 р. досягнуті угоди про лібералізацію ринку телекомунікацій іінформаційних технологій (набуло чинності з січня 1998 р.) і пролібералізації ринку фінансових послуг (з 1999 р.). Режим вільноїконкуренції дозволить і далі знижувати вартість послуг телефонного зв'язку (врамках першого) або страхування (у рамках другого). Однак у складнійситуації можуть виявитися національні комунікаційні компанії,національні банки та страхові товариства.

  Тому у сфері регулювання торгівлі послугами слід проводитипоетапну, узгоджену політику, щоб не порушити економічногобалансу.

  2. Динаміка і структура світової торгівлі послугами

  За період 1980 - 1997 рр.. торгівля послугами зросла в 3 рази,досягши в 1997 р. 2605 млрд. доларів. У цілому за останні двадесятиліття темпи зростання експорту товарів і послуг випереджали зростання світовоговалового продукту.
  Річні темпи зростання світових показників ВВП, експорту товарів і послуг [7]

  (у%)
  | Показники | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 |
  | | М. | м. | м. | м. | м. | м. |
  | ВВП | 3,0 | 2,0 | 2,7 | 2,1 | 2,6 | 2,9 |
  | Експорт товарів | 4,7 | 0,1 | 11,4 | 19,7 | 2,6 | 2,0 |
  | Експорт послуг | 5,4 | 2,5 | 20,8 | 13,5 | 5,0 | 1,9 |

  Динаміку послуг визначає ряд довгострокових головних факторівекономічного розвитку.

  В останні два десятиліття з'явився ряд нових дуже вагомихдовготривалих стимулів розвитку сфери послуг. Багатоплановий вплив напослуги надає сучасна науково-технічна революція. На основікомп'ютеризації, інформаційних технологій, нових засобів комунікаціївиник і стрімко утвердився на ринках цілий спектр нових послуг,радикально оновлюються їхні традиційні види, підвищуються якісніпоказники обслуговування. Знімаючи технічні бар'єри в передачі багатьох послугна відстань, нові технології відкривають для них світовий ринок. Розвитокпослуг пожвавлюють і проводяться в багатьох країнах приватизація тадерегулювання багатьох галузей (транспорту, телекомунікацій, фінансових тастрахових послуг), а також лібералізація зовнішньоекономічних операцій.

  сильним стимулом розвитку ряду послуг послужила великомасштабнаструктурно-технологічна перебудова матеріального виробництва врозвинутих зарубіжних країнах в 80-і рр.. В її ході набагато вирослипотреби промислових компаній у високоякісних ділових послуги,пов'язані з різноманітними і складними проблемами їх реструктуризації тарозвитку - технічними, збутовими, управлінськими і т.д. Одночасно зскладу великих фірм в масовому порядку виділялися і переходили насамостійний бізнес їх непрофільні підрозділи, що спеціалізуються напослуги. Підсумком взаємодії і взаємовпливу довгострокових і гинутьфакторів було суттєве підвищення вкладу галузей послуг в економічнийзростання, ефективність господарства, соціальний прогрес і глобалізаціюгосподарського життя.

  У параметрах економічної динаміки дію цих факторів виявлялося врозширення попиту на послуги з боку основних агентів господарськогопроцесу. Частка витрат на послуги в сумі споживчих витрат населенняза 1983 - 1996 рр.. у США збільшилася з 51 до 59%, у Франції - з 38 до 47%,
  Великобританії - з 39 до 48%, Японії - з 51 до 58%. Ще більш динамічнозростали потреби в послугах з боку сучасного господарства. Якщо вМинулого приріст послуг визначався переважно споживчим попитом,то тепер, за оцінками, 50 - 80% приросту послуг у розвинених країнахзабезпечує попит з боку виробництва.

  Витрати на послуги виросли у велику статтю виробничих витратфірм різної галузевої приналежності. Так, у США за 1977 - 1993 рр.. вприватному секторі витрати тільки на ділові послуги у відсотках до кінцевогопродукту в приватному секторі господарства зросли з 6,5 до 9,4%, вобробної промисловості - з 10,0 до 16,2%, в охороні здоров'я - з 4,4до 11, 6%. Подібні витрати особливо значні в самих галузях послуг тависокотехнологічних галузях промисловості.

  Розширення позицій і структурний ускладнення сфери послуг відбувається як урезультаті виникнення нових виробництв (таких як комп'ютерні послуги,послуги електронних інформаційних мереж, відеобізнесом тощо), так і шляхом
  «Екстерналізації» послуг - виділення в самостійні ланки господарськоїструктури операцій, які раніше були складовою частиною виробництва абодомашнього господарства. «Екстерналізації» послуг - явище якісногопорядку, і воно не зводиться до механічного переміщення операцій з однієїсфери в іншу. Поглиблення спеціалізації розширює набір послуг, дозволяєповніше і якісніше задовольнити запити споживачів, а економія намасштабах веде до відносного здешевлення продукції. У перспективітенденція випереджального розвитку сфери послуг, цілком ймовірно,збережеться, але в міру досягнення її галузями високого ступеня зрілостібуде проявлятися в більш складній взаємодії факторів росту і йогопридушення; безсумнівно, посилиться перелив ресурсів в рамках самої сферипослуг. [8]

  Що стосується регіональної структури світової торгівлі послугами, то
  Північна Америка та Азія більш динамічно збільшували свою участь в обмініпослугами, ніж Західна Європа. Хоча Північноамериканський і Західноєвропейськийрегіони зберегли експортну спеціалізацію в цій сфері:

  Регіональна структура міжнародної торгівлі послугами у 1980 і 1997 рр..

  | Регіони | 1980 | 1997 р. |
  | | Експорт | імпорт | експорт | імпорт |
  | Світова торгівля | 100 | 100 | 100 | 100 |
  | Північна Америка | 11,9 | 9,8 | 19,7 | 14,3 |
  | Латинська Америка | 4,6 | 6,9 | 3,8 | 5,1 |
  | Азія | 13,0 | 17,3 | 22,7 | 27,5 |
  | Західна Європа | 56,0 | 49,6 | 45,6 | 43,0 |
  | Центральна та Східна | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,6 |
  | Європа | | | | |
  | Африка | 3,1 | 6,7 | 2,1 | 3,0 |
  | Інші | 8,9 | 7,2 | 3,0 | 3,5 |

  Міжнародний обмін послугами здійснюється в основному між розвиненимикраїнами і характеризується високим ступенем концентрації. У середині 80-хроків на них припадало понад 80% експорту та імпорту послуг, але вже впочатку 90-х років внаслідок висунення групи нових індустріальних країн --близько 70%. Лідерами серед розвинених країн є США, Франція,
  Великобританія, Нідерланди (найбільші експортери послуг), а також Німеччина,
  Японія, Італія (найбільші імпортери послуг):

  Провідні країни у світовій торгівлі послугами в 1980 - 1997 рр..

  (у%)
  | Країна | Частка в світовому експорті | Частка в світовому імпорті |
  | | Послуг | послуг |
  | | 1980 р. | 1990 | 1997 р. | 1980 | 1990 | 1997 р. |
  | США | 10,1 | 17,0 | 17,5 | 8,4 | 11,8 | 11,6 |
  | Франція | 10,8 | 9,3 | 6,1 | 8,4 | 7,1 | 4,8 |
  | Німеччина | 7,5 | 6,8 | 5,7 | 11,9 | 9,8 | 9,3 |
  | Великобританія | 8,5 | 6,7 | 6,5 | 6,2 | 5,3 | 5,3 |
  | Японія | 4,7 | 5,1 | 5,2 | 8,1 | 10,5 | 9,4 |
  | Італія | 5,1 | 6,1 | 5,5 | 4,1 | 6,0 | 5,4 |
  | Нідерланди | 4,4 | 3,8 | 3,7 | 4,4 | 3,5 | 3,4 |
  | Усього | 51,1 | 54,8 | 50,2 | 51,5 | 54,0 | 49,2 |

  Найбільшим експортером комерційних послуг у 1997 р. були США (їхчастка в світовому експорті становила 17,5%). Причому з кожним роком їх відриввід інших країн дедалі збільшується. На США припадає максимальніобсяги торгівлі послугами по каналах філій корпорацій (продаж філіямиамериканських ТНК на міжнародному ринку і продаж послуг іноземнимифіліями ТНК у США). Так, обсяг транскордонної торгівлі послугами США в
  1996 р. у валовому обсязі торгівлі послугами становив 55%, у той час яквідповідно на обсяги межфіліальной торгівлі припадало 45%.

  Серед країн, що розвиваються в міжнародній торгівлі послугами виділяютьсятри групи країн. До перших відносяться нові індустріальні країни, особливоазіатського регіону. Республіка Корея, Гонконг, Сінгапур, о. Тайвань, Китай,
  Таїланд активно виступають на світовому ринку послуг, збільшивши протягомдвох останніх десятиліть її обсяги більш ніж у 6 разів.

  Другу групу складають країни, для яких виробництво послуг єголовним напрямком розвитку економіки. Як правило, це острівні абомалі держави. Для них характерна яскраво виражена спеціалізація натуристичних, фінансових або транспортних послугах. У цілому останні двадесятиліття ці країни розвивалися по шляху поглиблення своєї спеціалізації.

  Третя група об'єднує найменш розвинуті країни, які є? з нього: | | | | |
  | ринкові послуги | 96,7 | 90,3 | 87,4 | 84,9 |
  | Неринкові послуги | 100,6 | 88,2 | 84,2 | 82,0 |
  | Побічно вимірювані послуги | 177,2 | 199,0 | 234,4 | 251,1 |
  | фінансового посередництва | | | | |

  Як показують наведені дані, за період з 1990 по 1994 р. У Росіїза загального падіння обсягу ВВП на 35,2% найбільший спад спостерігався в сферівиробництва товарів, обсяг якого в 1994 р. складав лише 55,2% відвідповідного рівня 1990 року. Менш істотно за цей період булозниження обсягів ВВП для галузей виробництва послуг, яка склала
  14%. При цьому в окремих галузях спостерігався досить стійке зростанняобсягів ВВП. У виробництві ринкових послуг така тенденція була характернадля галузей, що спеціалізуються на операціях з нерухомим майном
  (приріст ~ 5%), у комерційній діяльності щодо забезпечення функціонуванняринку (зростання більш ніж в 3 рази), житловому господарстві (5,8%), у сферіфінансів, кредиту і страхування (57%) та ін Реальний приріст обсягів ВВП угалузях виробництва неринкових послуг спостерігається тільки в житловомубудівництві (6,2%). У сфері фінансового посередництва спостерігавсяістотний приріст ВВП (більш ніж у 2,5 рази).

  Важливий для Росії і величезний потенціал галузей послуг у вирішенніпроблеми зайнятості. Незважаючи на інерційний характер процесів, пов'язанихзі змінами в структурі зайнятості населення, в економіці Росії, тим неменше, спостерігалася виражена тенденція зростання частки зайнятих у сфері послуг,що збільшилася в 1995 р. в порівнянні з 1980 р. з 43 до 49%. [18]
  В даний час Росія перебуває в процесі приєднання до СОТ, іпереговори з торгівлі послугами становлять найважчий, завершальний етапна шляху цього приєднання. Мова йде про міжнародні угоди,охоплюють найрізноманітніші сфери діяльності - оптову та роздрібнуторгівлю, банківська справа, страхування, аудит, транспорт ітелекомунікації, будівництво та інжиніринг, охорона здоров'я та туризм тат.д. [19]

  Росія, ведучи переговори з торгівлі послугами, повинна враховувати, що їйнеобхідно представити перелік зобов'язань з доступу іноземнихпостачальників послуг на вітчизняний ринок. Перелік складають двоякіОбмеження: загальні для всіх секторів послуг і специфічні, що стосуютьсяпевного сектору. При цьому специфічні зобов'язання повиннірозглядатися приблизно з 160 видів послуг, систематизованим по 12секторами відповідно до класифікатора СОТ. У роботі зі складання російськихзобов'язань задіяні близько 50 федеральних міністерств і відомств,органи державної і судової влади.

  У процесі вироблення зобов'язань з доступу іноземних постачальниківпослуг необхідно знайти баланс між інтересами щодо захисту свого внутрішньогоринку і потребою в іноземних інвестицій для створення сучасноїінфраструктури; між перевагами, які отримують російськіпостачальники на зовнішніх ринках в результаті приєднання до СОТ, і ступенемактивності іноземців на території РФ.

  Усунення суперечностей між інтересами російських та іноземнихпроизводител

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !