ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЙ, ПОБУДОВА ОРГАНІЗАЦІЇ
       

   

  Менеджмент

  Група: 4 - 10 - 98 БУБ

  студент: Заболотний

  Олександр Едуардович

  адреса: м. Запоріжжя,

  вул. Мира д. 10, кв. 18

  телефон: 33 - 16 - 77

  Курсова робота

  з дисципліни: менеджмент (основи наукиуправління) факультет: дистанційне навчання спеціальність: БУБ відділення: бакалаврат

  Викладач консультант: Соломенчук А. А.

  МАУП 2000.

  ТЕМА: «ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЙ, ПОБУДОВА ОРГАНІЗАЦІЇ »

  ПЛАН

  Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... 3

  1. Поняття та сутність організації

  1.1 Що таке організація ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5

  1.2 Характеристика і типи організаційних структур ... ... .... ... ... 8

  1.3 Взаємозв'язок організації із зовнішнім середовищем ... ... ... ... ... ... ... .. 19

  2. Побудова організації

  2.1 Етапи побудови організації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .25

  2.2 Місце та роль підрозділів в організаційній

  структурі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .26

  2.3 Визначення обов'язків і повноважень. Схеми

  організації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26

  2.4 Взаємовідносини членів організації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .28

  2.5 Принципи створення хорошої організації ... .... ... ... ... ... ... ... 31

  2.6 Складові успіху організації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .33


  Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .36


  Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 38

  Введення.

  Час, в який ми живемо, - епоха змін. Наше суспільство здійснюєвинятково важку, багато в чому суперечливу, але історично неминучуі необхідну реформацію.

  Дана тема - "Типи організацій, побудова організації", була обранадля дослідження не випадково, оскільки саме структура організації повинназабезпечувати реалізацію її стратегії, взаємодію організації із зовнішнімсередовищем та ефективне вирішення основних задач організації. У широкомурозумінні задача менеджерів при цьому полягає в тому, щоб обрати туструктуру, яка найкраще відповідає цілям і задачам організації, атакож зовнішніх і внутрішніх чинників, які впливають на неї.

  "Найкраща" структура - це та, яка найкращимчином дозволяє організації ефективно взаємодіяти із зовнішнімсередовищем, продуктивно і цілеспрямовано розподіляти і спрямовувати зусиллясвоїх співробітників, і таким чином, задовольняти потреби клієнтів ідосягати своїх цілей з високою ефективністю.

  Дана тема є актуальною для кожної організації. В умовахадміністративно-командної економіки проблема відповідності організаційноїструктури управління цілям і задачам організацій, а також внутрішнім тазовнішніх факторів, які впливають на неї не вивчалася. Цей періодхарактеризується організаційні структури бюрократичного типуз жорсткими ієрархічними зв'язками, високим рівнем формалізації,централізованим прийняттям рішень. Дана структура вважалася ідеальною іефективною. У той же час, зовсім не бралися до уваги, що організаційнаструктура і її управління не можуть бути стабільними, вони повинніпостійно змінюватися і вдосконалюватися у відповідності з умовамиякі постійно змінюються, тобто не є статичними і постійними.

  В умовах ринкової економіки підприємствам і організаціям необхідносвоєчасно реагувати на зміни зовнішнього середовища і адаптувати ціорганізаційні структури до цих змін. Тому дана тема детальнорозроблена в спеціальній літературі роботі. У роботі досліджується:організаційних структур, їх види, принципи створення довершеноїорганізації, значна увага приділяється вибору і вдосконаленнюорганізаційних структур управління.

  Як об'єкт для дослідження, були використані організаційніструктури як вітчизняних, так і зарубіжних суб'єктів господарськоїдіяльності (ВАТ «Дніпроспецсталь», «IBM», «МакДоналдс» та ін.)

  1. Поняття та сутність організації


  1.1 Що таке організація

  Важливо уявляти, що розуміється під організацією.

  Є, наприклад, таке визначення сутності організації якпроцесу: це складова частина менеджменту, яка полягає у вирішенніпитань формування структури, що стосуються:відповідальності, за допомогою якої поставлені перед підприємством задачірозподіляються між окремими керівниками (менеджерами): інспекторами -контролерами та іншими службовцями;формальних внутрішніх взаємовідносин між службовцями підприємства з приводурозподілу відповідальності.

  це зв'язки за потрібне і при розгляді питань,яких торкається в наступних розділах.

  Необхідно засвоїти і нашу трактування наступних слів і виразів,використовуваних у цій галузі:

  «Організувати» - значить спланувати і визначити ті функції ідії, які необхідні для виконання тієї чи іншої роботи, а такожоб'єднати ці функції і дії в рамках групи, сектору, відділу,підрозділу.

  «Організаційне взаємодія». Якщо виходити з того, щоменеджмент в цілому розпадається на окремі позиції менеджменту в рамкахструктури, то ті формальні відносини, які існують між окремимипозиціями менеджменту, і будуть називатися організаційним взаємодією.

  Організація складається з осіб, які мають перед собою певну мету;працюють в одній команді, групі; використовують певні знання ітехнічні прийоми; виступають як єдиний і цілісний організм.

  Менеджмент здійснює свої функції в напрямку виконанняпоставлених завдань за посередництвом людей, використовуючи різноманітнітехнічні прийоми, в рамках тієї чи іншої організації.

  Організаційна структура - це цілісна система, спеціальнорозроблена таким чином, щоб що працюють у її рамках люди моглинайбільш ефективно досягти поставленої перед ними мети.

  Організацією часто також називають окрему фірму як виробничуодиницю, що представляє собою єдиний цілісний організм.

  Чому крихітна "Еппл" і гігантська "Ай Бі Ем" заробили сотнімільйонів у комп'ютерному бізнесі, а інші, такі як "Ар Сі Ей", втратилисвої статки? Як "МакДоналдс" вдається готувати мільярди гамбургерів врік, дешево продавати їх та отримувати при цьому величезні прибутки, в той часяк більшість ресторанів не в змозі обслуговувати кілька сотеньклієнтів на день? Чому після стількох років існування "Сірс" і
  "Міцукоси" до цих пір є провідними компаніями в роздрібній торгівлі всвоїх країнах, а інші, наприклад, "У.Т. Грант "збанкрутували? Чомурелігійна установа, таке як католицька церква, може процвітати в
  2000 році, якщо воно діє за принципами та відповідно до практики,які привели б до краху будь-якого бізнесмена буквально за кілька годин?

  Успіх і провал цих фірм і компаній мають одну загальну особливість. Всівони є організаціями. Організація складає основу світу менеджерів,вона є причиною, що обумовлює існування менеджменту.

  Деяка група повинна відповідати декільком обов'язковимвимогам, щоб вважатися організацією. До них відносяться:

  1. Наявність, принаймні, двох людей, які вважають себе частиною цієї групи

  2. Наявність, принаймні, однієї мети (тобто бажаного кінцевого стану чи результату), яку приймають як загальну всі члени даної групи.

  3. Наявність членів групи, які свідомо працюють разом, щоб досягти значимої для всіх мети.

  Поєднавши в одну ці істотні характеристики, ми одержуємо важливевизначення:

  Організація - це група людей, діяльність яких свідомокоординується для досягнення загальної мети або цілей (визначення Честера
  Бернарда, одного з класиків менеджменту 30-40-х років).

  Наведене вище визначення справедливе не просто для організації, адля формальної організації. Існують також неформальні організації,групи, які виникають спонтанно, але де люди вступають у взаємодіюодин з одним досить регулярно. Неформальні організації існують увсіх формальних організаціях, за винятком, мабуть, дуже маленьких.
  І хоча у них немає керівників, неформальні організації дуже важливі.

  Таким чином, коли вживається слово організація, мається на увазіформальна організація.

  З визначення випливає, що організація завжди має хоча б однузагальну мету, що розділяється і визнається такою усіма її членами. Алеформальне управління рідко має справу з організаціями, що мають тількиодну мету. Менеджмент - це управління складними організаціями. Складніорганізації мають набір взаємопов'язаних цілей.

  Один простий приклад: "МакДоналдс" є організацією, що складається з
  8 з гаком тисяч самостійних підприємств, робота яких забезпечуєтьсяпідтримкою великої кількості організацій, що працюють "за лаштунками", провіднихбудівництво магазинів і цехів, здійснюють рекламу, що виробляютьзакупівлю продуктів, які розробляють нові види продукції, що здійснюютьконтроль якості. Кожний заклад "МакДоналдс" має свої планиреалізації продукції і прибутку. Кожна Допоміжна одиниця також маєсвої цілі, такі як, наприклад, закупівля яловичини за вигідними цінами. Ціцілі взаємопов'язані і взаємозалежні.

  Наприклад, ресторан може реалізувати свої цілі, домігшисьзапланованого прибутку, тільки якщо служба закупівлі досягне своїх цілей,забезпечивши достатню кількість булочок за потрібною ціною, якщо службамаркетингу забезпечить достатній приплив покупців, технологи знайдутьспосіб ефективного приготування і. т.д. Основна причина, що дозволила
  "МакДоналдс" стати найбільшим підприємством у своєму бізнесі у всьому світі,полягає в тому, що компанії вдається не тільки досягти всіх вищеперерахованих цілей, а й ефективно взаємопов'язані їх з найменшимивитратами.

  1.2 Характеристика і типи організаційних структур

  Загальні характеристики організацій

  Всі складні організації є не тільки групами, цілеспрямованимиу своїй діяльності і мають певний набір взаємопов'язаних цілей,вони також мають спільні для всіх складних організацій характеристики.

  Ці загальні риси, коротко викладені нижче, допомагають зрозуміти, чому,щоб добитися успіху, організацією потрібно управляти.

  Ресурси.

  У загальних рисах цілі будь-якої організації включають перетворенняресурсів для досягнення результатів.

  Основні ресурси, які використовуються організацією, це люди (людськіресурси), капітал, матеріали, технологія та інформація.

  Процес перетворення ресурсів найлегше побачити у виробничихорганізаціях, а й організації обслуговування і некомерційні організаціїтакож використовують усі ці види ресурсів. "Еппл" та "Ай Бі Ем" використовуютьфонди акціонерів і банків (капітал) для закупівлі деталей (матеріали), длябудівництва складальних ліній (технологія) і для оплати заводським робочим
  (люди), щоб виробляти комп'ютери, які вони змогли б продати зприбутком (результати). Ресурси інформації використовуються безперервно для зв'язкуі координування кожної фази процесу перетворення. Інформаціящо відноситься до дослідження ринку, допомагає керівникам "Еппл" та "Ай Бі
  Ем "вирішувати, якого типу продукція має велику ймовірність сподобатисяпубліці. Спілкування з робітниками дає їм інформацію, необхідну дляякісного виконання цього завдання. Швидкість і обсяг реалізації продукціїдозволяє керівництву вирішувати, наскільки успішно йде компанія на шляхудосягнення бажаних результатів.

  Усвідомлення важливості інформації як виду ресурсів є основноюпричиною того, що фірми з вироблення інформації, такі як "Еппл" та "Ай Бі
  Ем "настільки стрімко зростали.

  Горизонтальне розподіл праці.

  Ймовірно, найбільш очевидною характеристикою організації єрозподіл праці. Якщо, принаймні, дві людини працюють разом длядосягнення однієї мети, вони повинні ділити роботу між собою.

  Наприклад, організація з двох осіб, що має на меті пройти на суднідо віддаленого місця на 10 миль, може розділити роботу так, щоб одна підчас подорожі керував вітрилами, а інший був біля керма. Поділ всійроботи на складові компоненти зазвичай називається горизонтальнимрозподілом праці. Розподіл великого обсягу роботи на численніневеликі спеціалізовані завдання дозволяє організації вироблятинабагато більше продукції, ніж якби те ж саме кількість людей працювалосамостійно. Розбивши роботу з приготування і подачі їжі клієнтам між
  12 працівниками, як це зазвичай робиться у "МакДоналдс", можна обслуговуватив сотні разів більше людей на день, ніж у традиційних маленьких ресторанчикахз одним кухарем і кількома офіціантами.

  У дуже малих організаціях горизонтальне поділ праці може непростежуватися досить чітко. Власники, які є одночасно ікеруючими маленьких ресторанів, можуть по черзі то готувати їжу, тообслуговувати відвідувачів. Але більшість складних організацій мають такогороду горизонтальне поділ, так що можна чітко простежити їх функції імети діяльності.

  Класичним зразком горизонтального розподілу праці навиробничому підприємстві, наприклад, є виробництво, маркетинг іфінанси. Вони являють собою основні види діяльності, які повиннібути успішно виконані, щоб фірма досягла поставлених цілей.

  Підрозділи.

  Складні організації здійснюють чіткий горизонтальний поділ зарахунок утворення підрозділів, що виконують специфічні конкретнізавдання і домагаються конкретних специфічних цілей. Такі підрозділичасто називаються відділами або службами, але існують також ічисленні інші назви. Корпорація "МакДоналдс" має спеціальніпідрозділи для кожної основної функції організації - відділи маркетингу,закупівель, нерухомої власності і т.д. Ці підрозділи у "МакДоналдс"мають свої власні, більш дрібні, більш конкретні підрозділи.
  "МакДоналдс", наприклад, будучи такої великої і широко розгалуженоюкомпанією, формує підрозділи як за географічним принципом, так іза окремими видами діяльності.

  Відділ нерухомої власності поділяється на підвідділи - виборурозміщення нових місць підприємств, управління наявною власністю, а вкожному з цих підвідділів є групи з географічних зонах, такі якгрупа Східного узбережжя, група Каліфорнії, група Західної Європи,група Східної Європи і т.д.

  Як і ціла організація, частиною якої вони є, підрозділиявляють собою групи людей, діяльність яких свідомокоординується і спрямовується на досягнення спільної мети. Таким чином, засуті своїй, великі і складні організації складаються з декількох спеціальностворених для конкретної мети взаємопов'язаних організацій ічисленних не-формальних груп, що виникають спонтанно.

  Вертикальне розподіл праці.

  Оскільки робота в організації розділяється на складові частини, хтосьто повинен координувати роботу групи для того, щоб вона була успішною.

  Повертаючись до нашого прикладу з човном, якщо хтось із матросів невізьме на себе обов'язки капітана, і не подбає, щоб рухи кермабули узгоджені з маневрами вітрил, щоб судно тримався курсу, - групапливе на судні, мабуть, ніколи не добереться до порту призначення: вона,швидше за все, виявиться там, куди занесуть її вітер і течія (тобто зовнішняСереда).

  Отже, в організації існують дві внутрішні органічні формиподілу праці. Перша - це розподіл праці на компоненти, що становлятьчастини загальної діяльності, тобто горизонтальне поділ праці.

  Друге, зване вертикальним, відокремлює роботу з координуваннядій від самих дій. Діяльність з координування роботи іншихлюдей і складає сутність управління.

  Необхідність управління.

  Для того щоб організація змогла домогтися реалізації своїх цілей,завдання повинні бути скоординовані шляхом вертикального поділупраці. Тому управління є істотно важливою діяльністю дляорганізації. Однак, у малих організаціях часто немає чітко виділеноїгрупи керуючих.

  Наприклад, у невеличкому магазині, керованому двома партнерами, один зних може приймати рішення, що стосуються закупівель, виконуючи тим самимуправлінську функцію протягом одного тижня, а другий - протягом другого.
  Обидва вони координують робочі графіки своїх нечисленних підлеглих,щоб забезпечити роботу магазину у встановлені години роботи. Але обидвапартнера виконують і неуправлінського функції, обслуговуючи покупців ірозкладаючи товари на полицях. Ні один із партнерів не вважає другогогосподарем або керуючим.

  Але, хоча управлінські функції і не виділені чітко, основна функція
  - Координування - виконується.

  Навіть у великих організаціях більшість керівників виконує частороботу, не пов'язану з координуванням роботи інших. Керівники вищоїланки, у компанії "Ай Бі Ем", наприклад, самі іноді телефонують клієнтам абовиходять у торговий зал, для того, щоб зберегти зв'язок з клієнтами,відчути їхні потреби. Проте, у всіх організаціях, за виняткоммаленьких, управління займає так багато часу, що стає всеважче здійснювати його мимохідь.

  У міру розростання організації людям складніше орієнтуватися, від коговони повинні безпосередньо брати вказівки. На цьому рівні, для тогощоб організація могла діяти успішно, робота з управління повиннабути чітко відділена від неуправлінського роботи, тобто організації повинніпризначати керівників та визначати коло їхніх обов'язків івідповідальності. Фактично, суперкрупние організації сучасного суспільствастали можливі тільки тоді, коли стала чітко відчуватися необхідністьвідділення управління від комерційної або технічної діяльності.

  Управління підприємством здійснюється на базі певноїорганізаційної структури. Структура підприємства та його підрозділіввизначається підприємством самостійно. При розробці організаційноїструктури управління, необхідно забезпечити ефективний розподілфункцій управління за підрозділами. При цьому важливо виконання наступнихумов:
  1. рішення одних і також питань не повинно знаходитися у відання різних підрозділів;
  2. всі функції управління повинні входити в обов'язки керівників підрозділів;
  3. на даний підрозділ не повинно покладатися вирішення питань, які ефективніше вирішувати в іншому.

  Структура управління може змінюватися в часі відповідно додинамікою масштабів і змісту функцій управління.

  Між окремими підрозділами можуть бути вертикальні ігоризонтальні зв'язки.

  ВЕРТИКАЛЬНІ ЗВ'ЯЗКУ - це зв'язки керівництва і підпорядкування, наприкладзв'язок між директором підприємства і начальником цеху.

  Горизонтальні зв'язки - це зв'язки кооперацій рівноправних елементів,наприклад зв'язку між начальниками цехів.

  До цих пір ми розглядали організацію з функціональної точки зору.
  Однак аналіз взаємовідносин між різними посадами і постамипоказує, що існує цілий ряд типів організаційних структур, середяких побудова за принципом відділів (підрозділів) є найбільшпростим. Зараз же до питання про організацію ми підійдемо з точки зорурозподілу повноважень, виробничих обов'язків.

  В основу структури управління покладена певна система. Відомітри основні системи управління виробництвом:
  4. лінійна;
  5. функціональна;
  +6. змішана.

  лінійні - представляє собою схему безпосереднього підпорядкування зусіх питань нижчестоящих підрозділів вищестоящим. Це система доситьпроста і може бути ефективною, якщо не велике число розглянутихпитань і по них можуть бути дані рішення в найближчих підрозділах.

  ФУНКЦІОНАЛЬНА - система являє собою схему підпорядкуваннянижчестоящого підрозділи ряду функціональних підрозділів, що вирішуютьокремі питання управління - технічні, планові, фінансові і т. Уцьому випадку вказівки надходять більш кваліфіковані. Однак підлегліпідрозділи не завжди знають, як узгодити отримані вказівки, в якійчерговості їх виконувати. У чистому вигляді ця система використовується дужерідко.

  Найбільш поширена змішана система, в якій поєднуєтьсялінійна і функціональна системи. У цьому випадку рішення, підготовленіфункціональними підрозділами розглядаються і затверджуються лінійнимкерівником, який передає їх, підлеглим підрозділам.

  При дуже великому обсязі різноманітних питань така схеманадзвичайно ускладнює роботу лінійного керівника. Для її спрощення запевних питань функціональні підрозділи можуть безпосередньокерувати нижчестоящими підрозділами. Раціональна структура управліннявизначається типом підприємства, його масштабом і характеристиками. Напідприємствах можуть бути використані безцеховая, цехова, корпусні абозмішана структури управління.

  Найбільш простий структурою є безцеховая, при якійвиробництво поділяється на дільниці, очолювані майстрами. Майстри можутьбезпосередньо підпорядковуватися керівнику підприємства або старшому майстру,що підпорядковується керівнику підприємства. Ця структура може виявитисядоцільною на дрібних і середніх промислових підприємствах.

  Основним виробничим ланкою великого промислового підприємстває цех. При цехової структури управління керівнику підприємствапідпорядковуються начальники цехів. Начальнику цеху підпорядковуються начальникиділянок, або старші майстри, або майстра. Старшому майстру підкоряютьсямайстра. Начальнику ділянки підкоряються старші майстри, яким у своючергу підпорядковуються майстри.

  На особливо великих підприємствах може використовуватися корпусніструктура. У цьому випадку підприємство підрозділяється на корпуси, корпусиподіляються на цехи, а цехи - на дільниці.

  На підприємствах можуть застосовуватися і змішані структури управління.
  Наприклад, на підприємствах зі структурою можуть бути окремі цехи, а напідприємствах з цехової структурою - ділянки, підпорядковані безпосередньокерівництву підприємства.

  Експертною шляхом встановлено, що можливо три варіантикількісного складу співробітників, підпорядковані одному керівнику:

  - п'ять - сім осіб, якщо підлеглі виконують різні функції;

  - вісім - двадцять чоловік, якщо підлеглі виконують схожі функції;

  - двадцять один - п'ятдесят чоловік, якщо підлеглі виконують однакові функції.

  Управління підприємством в сучасних умовах має здійснюватисяна основі принципу права власника на використання свого майна.

  Власник може реалізувати свої права з управління перед-прийняттямбезпосередньо або через уповноважений ним орган. Таким органом уВідповідно до Статуту підприємства може служити раду чи правлінняпідприємства.

  Правління підприємства складається з рівної кількості представників,призначаються власником майна підприємства. Чисельність правлінняпідприємства і термін його повноважень визначаються статутом підприємства.
  Засідання ради проводить голова, який обирається з числа членівправління відкритим чи таємним голосуванням.

  Правління підприємства виробляє загальний напрямок економічного ісоціального розвитку підприємства, встановлює порядок розподілучистого прибутку, приймає рішення про випуск цінних паперів, про придбання ціннихпаперів інших підприємств, вирішує питання створення та припиненнядіяльності філій, дочірніх підприємств та інших відокремленихпідрозділів.

  На загальних зборах підприємства вирішуються питання входу і виходу васоціації та об'єднання, встановлюється напрямок зовнішньоекономічноїдіяльності, розглядаються і вирішуються конфліктні ситуації,що виникають між адміністрацією і трудовим колективом підприємства, атакож інші господарсько-економічні питання, передбачені статутомпідприємства.

  Правління підприємства на своїх засіданнях розглядає і вирішуєпитання, віднесені до його компетенції, однак в оперативно-розпорядчудіяльність адміністрації діяльність правління не допускається. Всіпитання оперативної діяльності підприємства вирішують керівникпідприємства і призначені ним заступники, керівники підрозділівапарату управління, цехів, відділів, ділянок і т.д., а також майстри.

  Призначення керівника підприємства є правом власникамайна підприємства і реалізується їм або безпосередньо, або черезправління підприємства. При призначенні керівника на посаду з нимукладається контракт, в якому визначаються права, обов'язки тавідповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення таможливого звільнення з посади з урахуванням певних гарантій.

  Рішення з соціально-економічних питань діяльності підприємствавиробляються і приймаються органами управління підприємства.

  Апарат управління підприємством повинен бути побудований таким чином,що б забезпечити в технічному, економічному та організаційному відношенняхвзаємозалежне єдність усіх частин підприємства, найкращим чиномвикористовувати трудові та матеріальні ресурси.

  Наведемо приклад структуру апарату управління великого запорізькогометалургійного підприємства, що має розвинене енергоємне виробництво -
  ВАТ «Дніпроспецсталь».

  ВАТ «Дніпроспецсталь»:

  - форма власності - колективна;

  - вищий орган - загальні збори ВАТ «Дніпроспецсталь»;

  - виконавчий орган - правління ВАТ «Дніпроспецсталь»;

  - керівник роботи правління - голова правління ВАТ

  «Дніпроспецсталь».

  Підприємство очолює голова правління, який організовує всюроботу підприємства і несе повну відповідальність за його стан ідіяльність перед загальними зборами. Голова правління являєпідприємство в усіх установах і організаціях, розпоряджається майномпідприємства, укладає договори, видає накази по підприємству, увідповідно до трудового законодавства приймає і звільняє працівників,застосовує заходи заохочення і накладає стягнення на працівників підприємства,відкриває в банках рахунки підприємства.

  Головний інженер керує роботою технічних служб підприємства,несе відповідальність за виконання плану, випуск високоякісноїпродукції, використання новітньої техніки і технології. Головний інженерочолює виробничо-технічна рада підприємства, що єдорадчим органом. Йому підпорядковані відділи:
  7. технічний;
  8. головного механіка;
  9. головного енергетика;
  10. виробничо - диспетчерський;
  11. технічного контролю;
  12. техніки безпеки.

  До завдань технічного відділу входять питання вдосконаленняпродукції, що випускається, розробки нових видів продукції, впровадження ввиробництво новітніх досягнень науки і техніки, механізації іавтоматизації виробничих процесів, дотримання встановленоїтехнології та ін

  Відділ головного механіка разом з підлеглими йому підрозділамизабезпечує контроль за роботою і налагодження технологічного обладнання,проводить всі види ремонту технологічного обладнання, а також монтажнового та демонтаж застарілого обладнання.

  Відділ головного енергетика разом з підлеглими йому підрозділамизабезпечує безперебійне постачання підприємства електроенергією, теплом,стисненим повітрям, водою, киснем і іншим. Проводить планування таздійснює ремонт енергетичного обладнання, розробляє іздійснює заходи з реконструкції, технічного переозброєння таперспективного розвитку енергетичного господарства підприємства, проводитьнормування витрат електроенергії, тепла, палива, стисненого повітря ітощо, а також заходи щодо їх економії, використання вториннихенергоресурсів, розробляє технічні і організаційні заходи щодопідвищення надійності та збільшення терміну служби енергетичногообладнання, проводить роботи з оптимізації режимів використанняенергетичного обладнання в енергетичних і виробничих цехах,проводить роботи з наукової організації праці в енергетичних цехах івдосконалення обліку, розрахунку потреб і складання енергобалансі,аналізу, обліку та подання звітності, проводить інструктаж і навчанняперсоналу, здійснює виробничі зв'язки з іншими підрозділамипідприємства і районними енергопостачальними організаціями.

  Виробничо - диспетчерський відділ здійснює оперативнийконтроль за ходом виробництва, розробляє календарні графіки роботи,усуває причини, що порушують нормальний режим виробництва та ін

  Відділ технічного контролю здійснює контроль за комплексністю іякістю готової продукції, розробляє пропозиції щодо попередження тазменшення браку, організує контроль за якістю що надходить напідприємство сировини, матеріалів, напівфабрикатів та ін Якість продукціїє визначальним у загальній оцінці результатів діяльності трудовогоколективу.

  Головний економіст, який є заступником голови правління зекономічних питань, керує роботою з планування та економічногостимулювання на підприємстві, підвищенню продуктивності праці,виявлення та використання виробничих резервів поліпшення організаціївиробництва, праці та заробітної плати, організації внутрішньозаводськогогоспрозрахунку та ін Йому можуть підкорятися планово-економічний відділ,бухгалтерія, фінансовий відділ, економічна служба.

  Планово-економічний відділ розробляє річні, квартальні планипідприємства та окремих цехів, контролює їх виконання, визначає шляхиусунення недоліків, організовує і удосконалює внутрішньозаводської івнутрішньоцехове планування, розробляє нормативи для утворення фондівекономічного стимулювання, веде оперативний статистичний облік,аналіз показників роботи основних агрегатів, цехів і заводу, розробляєта подає на затвердження проекти, ціни на нову продукцію, вивчає івпроваджує передовий досвід в організації планово-економічної роботи та ін

  Бухгалтерія здійснює облік коштів підприємства і господарськихоперацій з матеріальними та грошовими ресурсами, встановлює результатифінансово-господарської діяльності підприємства та ін

  Фінансовий відділ-виробляє фінансові розрахунки з замовниками іпостачальниками, пов'язані з реалізацією готової продукції, придбаннямнеобхідної сировини, палива, матеріалів і т.д. У завдання цього відділу входитьтакож одержання кредитів у банку, своє-тимчасовий повернення позик,взаємовідносини з державним бюджетом.

  Економічна служба проводить всебічний аналіз результатівдіяльності підприємства, розробляє заходи щодо зниженнясобівартості і підвищенню рентабельності підприємства, поліпшеннювикористання виробничих фондів, виявленню і використанню резервівна підприємстві, здійснює методичне керівництво питаннями науковоїорганізації праці, бере участь у розробці техніко-економічних нормативіві конкретних показників з економічного стимулювання та ін

  Заступник голови правління з господарських питань керуєматеріально-технічним постачанням та збутом продукції, роботою житлово -комунального господарства та ін

  Заступник голови правління з кадрів керує відділоморганізації праці та заробітної плати та відділом кадрів.

  Відділ організації праці та заробітної плати розробляє штатнийрозклад, складає річні, квартальні, і місячні плани з праці тазаробітної плати і здійснює контроль за їх виконанням, розробляєзаходи щодо підвищення продуктивності праці, впровадження прогресивнихсистем заробітної плати, розробляє положення про освіту івитрачання фонду матеріального заохочення, розробляє технічнообгрунтовані норми виробітку та проводить аналіз їх виконання, організовує ібере участь у розробці питань наукової організації праці, сприяєруху за колективну гарантію трудової і суспільної дисципліни.

  Всі організації мають деякі загальні характеристики, включаючи інеобхідність управління. Не дивно тому, що управлінська роботатакож має багато загальних характеристик. Керівник - це керівник, іхоча організації, сфери і відповідальність можуть розрізнятися, роботаголови правління, директора має багато спільного з роботою майстра наскладальному конвеєрі.

  1.3 Взаємозв'язок організації із зовнішнім середовищем

  Однією з найбільш значущих характеристик організації є їївзаємозв'язок із зовнішнім середовищем. Жодна організація не може бути "островом усобі ". Організації полностью залежні від навколишнього світу - від зовнішньоїсередовища - як щодо своїх ресурсів, так і по відношенню до споживачів,користувачів їх результатами, яких вони прагнуть досягти.

  Організації існують в оточенні, в середовищі, що складається з безлічіелементів: ринок, з його пропозиціями та запитами, акціонери з їхінтересами отримання дивідендів та реалізації прав власності,уряд з його податковими та законодавчими вимогами, партнери,по відношенню до яких організація має свої зобов'язання, що змінюютьсятехнології, обладнання, вимоги до якості продукції, освітньогорівнем виконавців, зростаючі запити найманих працівників, діяльністьконкурентів, наслідки економічних криз і т.п. Середа впливає наорганізацію і накладає свої вимоги. Керівник повинен враховуватице значний вплив.

  Ці взаємопов'язані чинники впливають на все, що відбуваєтьсяусередині організації. Наприклад, введення нової автоматизованої технологіїможе забезпечити організації переваги в конкуренції.

  Але, щоб використати цю нову технологію, організації доведетьсязнайти нових людей із певними навичками, а також певнимипоглядами, які зроблять цю нову роботу привабливою для них. Якщоекономічна кон'юнктура підвищується або якщо існує конкуренція наринку таких спеціалістів, організації може бути доведеться підвищитизаробітну плату, щоб залучити цих фахівців на роботу. При їх найманняорганізації доведеться дотримуватися державне законодавство,що забороняє дискримінацію за віком, статтю та расою. Всі ці факторизмінюються постійно.

  Велике значення має і той факт, що, хоча організація і залежитьповністю від зовнішнього середовища, середовище це, як правило, знаходиться поза межамивпливу менеджерів. Самі хороші керівники в компанії "Ай Бі Ем" нічогоне можуть зробити, щоб утримати маленьку японську компанію від виходу наринок з новою інтегральною схемою, яка робить деякі види продукції
  "Ай Бі Ем" застарілими.

  І "МакДоналдс" не досягне ніякого успіху намагаючись перешкодитифедеральному уряду підняти мінімальну заробітну плату, щозбільшить її витрати на робочу силу на багато мільйонів доларів на рік.

  З кожним роком керівництву доводиться враховувати все більшу кількістьфакторів зовнішнього середовища, які беруть воістину глобальний характер.
  Щоб досягти успіху, фірмам доводиться конкурувати на іноземнихринках і протистояти конкуренції іноземних компаній у себе на батьківщині.
  Це вимагає розуміння цілої нової галузі юриспруденції, усвідомлення новихкультурних цінностей. Наприклад, на японський ринок проникли і успішнодіють там лише далеко не всі американські компанії такі як "Кока -кола "і" МакДоналдс ". Але ж на американському ринку електроніки таавтомобілів успішно діє велика кількість японських фірм.

  Зовнішня середовище не може бути постійною, вона змінюється. Таким чином,можна виділити середу, параметри якої змінюю

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !