ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Технології соціальної діяльності
       

   

  Менеджмент

  Уфімський Технологічний Інститут Сервісу


  Кафедра соціально-культурного сервісу і туризму

  ПО ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  (ЗРАЗОК)

  Виконав:студент гр. № _____ Прізвище Ім'я По-батькові
  Перевірив:доцент Наймушін Олександр Іванович

  р. Уфа - 1998 р.

  ЗМІСТ


  ВВЕДЕНІЕ____________________________________ с.

  Розділ 1.
  ЗМІСТ І СТАДІЇ ПРОЦЕСУ
  Прийняття управлінських РЕШЕНІЙ______ с.


  Розділ 2.
  ДІЛОВА ЕТИКА - ОСНОВА БІЗНЕСА__________ с.


  Розділ 3.
  ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
  ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
  НАВЧАННЯ МЕНЕДЖЕРОВ______________________ с.


  Розділ 4.
  МОЛОДЬ ЯК ОБ'ЄКТ
  СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ВІДДІЛУ
  У СПРАВАХ МОЛОДІ І КУЛЬТУРИ___________ с.


  СЛОВНИК ТЕРМІНОВ__________________________ с.


  СЛОВНИК ПЕРСОНАЛІЙ________________________ с.


  Список використаних ЛІТЕРАТУРИ_____ с.

  ВИВОДИ______________________________________ с.

  ВСТУП

  Дана Курсова робота суттєво відрізняється від усіх раніше написанихмною робіт: оригінальним викладом вибраних мною матеріалів увідповідно до вимог чотирьох запропонованих для опрацювання розділів,стислістю викладу інформації у вигляді блок-схем і таблиць відповідно довимог курсу ТСД, а також індивідуальним творчим підходом дообробці матеріалів.

  Теми кожного з розділів Курсовий роботи абсолютно не пов'язані один зодним за змістом і мають право на існування у вигляді самостійних інезв'язаних інформаційних блоків.

  Основна увага в роботі сконцентрована на тому, наскількитехнологічно виклад матеріалу, наскільки сконцентровано і точновикладена його основна думка, наскільки матеріал відповідає обранійтемі і вимогам курсу ТСД, наскільки він актуальний сьогодні і готовий дозастосування в реальній ситуації.

  Розділ 1.

  ЗМІСТ І СТАДІЇ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ

  Управлінські рішення

  Управлінське рішення - це результат конкретної управлінськоїдіяльності менеджера. Прийняття рішень є основою управління. Підуправлінським рішенням розуміється розумова діяльність суб'єктівуправління, яка спрямована на вирішення певної проблеми --управлінської ситуації.

  Вироблення і прийняття рішень - це творчий процес у діяльностікерівників будь-якого рівня, що включає:

  - вироблення і постановку цілі;

  - вивчення проблеми на основі отриманої інформації;

  - вибір і обгрунтування критеріїв ефективності (результативності) та можливих наслідків прийнятого рішення;

  - обговорення з фахівцями різних варіантів вирішення проблеми;

  - вибір і формулювання оптимального рішення;

  - прийняття рішення;

  - конкретизація рішення для його виконавців;

  - контроль за ходом виконання рішення.

  Технологія менеджменту розглядає управлінське рішення якпроцес, що складається з трьох стадій: підготовка рішення, ухвалення рішення,реалізація рішення (див. Рис.1.1 .).

  На стадії підготовки управлінського рішення проводиться економічнийаналіз ситуації на мікро-та макрорівні, що включає пошук, збір і обробкуінформації, а також виявляються і формулюються проблеми, які потребують вирішення.

  На стадії ухвалення рішення здійснюється розробка та оцінкаальтернативних рішень і курсів дій, що проводяться на основірізноманітних розрахунків; відбір критеріїв вибору оптимального рішення;вибір і ухвалення найкращого рішення.

  На стадії реалізації рішення приймаються заходи для конкретизації рішенняі доведення його до виконавців, здійснюється контроль за ходом йоговиконання, вносяться необхідні корективи і дається оцінка отриманогорезультату від виконання рішення. Кожне управлінське рішення має свійконкретний результат, тому метою управлінської діяльності єзнаходження таких форм, методів, засобів та інструментів, які могли бсприяти досягненню оптимального результату в конкретних умовах іобставин.

  Управлінські рішення можуть бути обгрунтованими, прийнятими на основіекономічного аналізу та багатоваріантного розрахунку, і інтуїтивними, якіхоча і заощаджують час, але містять у собі імовірність помилок іневизначеність.

  Прийняті рішення повинні грунтуватися на достовірній, поточній іпрогнозованої інформації, аналізі усіх факторів, що впливають нарішення, з урахуванням передбачення його можливих наслідків.
  Рис.1.1. Стадії процесу прийняття управлінських рішень.
  ЗМІСТ:

  СТАДІЇ:

  Керівники зобов'язані постійно і всебічно вивчати надходитьінформацію для підготовки та прийняття на її основі управлінських рішень,які необхідно погоджувати на всіх рівнях внутрішньофірмовоїієрархічної піраміди управління.


  Рис 1.2. Технологія прийняття управлінського рішення.

  інтуїтивно "Здоровий глузд" НАУКОВО-
  ПРАКТИЧНИЙ

  ОБГРУНТУВАННЯ

  КОНКРЕТНІСТЬ

  РІШЕННЯ

  ВО
  ЧАСУ

  ОПТИМАЛЬНОГО

  АДРЕСНО

  ВИБОРУ

  до Виконавця

  Стислість

  Ясність

  Правомочності

  ОПЕРАТИВНІСТЬ

  РІШЕННЯ

  ВИКОНАННЯ

  Інформація, аналіз усіх факторів, облік і передбачення можливих наслідків

  Кількість інформації, яку необхідно переробити для виробленняефективних управлінських рішень, настільки велике, що воно давноперевищило людські можливості. саме труднощі управління сучаснимвеликомасштабним виробництвом зумовили широке використання електронно -обчислювальної техніки, розробку автоматизованих систем управління,що зажадало створення нового математичного апарату та економіко -математичних методів (Ріс.1.2 .).

  Методи прийняття рішень, спрямованих на досягнення намічених цілей,можуть бути різними:

  1) метод, заснований на інтуїції керуючого, яка зумовлена наявністю в нього раніше накопиченого досвіду і суми знань в конкретній області діяльності, що допомагає вибрати та прийняти правильне рішення;

  2) метод, заснований на понятті "здорового глузду", коли керуючий, приймаючи рішення, обгрунтовує їх послідовними доказами, зміст яких спирається на накопичений їм практичний досвід;

  3) метод, заснований на науково-практичному підході , що припускає вибір оптимальних рішень на основі переробки великої кількості інформації, що допомагає обгрунтувати рішення, що приймаються. Цей метод вимагає застосування сучасних технічних засобів і насамперед електронно-обчислювальної техніки. Проблема вибору керівником рішення - одна з найважливіших у сучасній науці управління. Вона передбачає необхідність всебічної оцінки самим керівником конкретних обставин і самостійність прийняття ним одного з кількох варіантів можливих рішень.

  Оскільки керівник має змогу вибирати рішення, він несевідповідальність за їх виконання. Ухвалені рішення надходять ввиконавчі органи і підлягають контролю за їх реалізацією. Томууправління повинно бути цілеспрямованим, повинна бути відома метауправління. У системі управління обов'язково повинен дотримуватися принципвибору рішення, яке приймається з певного набору рішень. Чим більшевибір, тим ефективніше управління. При виборі управлінського рішення донього пред'являються наступні вимоги: обгрунтованість рішення;оптимальність вибору; правомірність рішення; стислість і ясність;конкретність у часі; адресність до виконавців; оперативністьвиконання.

  Розділ 2.

  ДІЛОВА ЕТИКА - ОСНОВА БІЗНЕСУ

  середу функціонування підприємця - ринок. Але ринок - це непросто деякий безліч продавців і покупців певного товару абопослуги. Це складна система взаємовідносин, в якій повиннідіяти свої правила, поняття. Звичайно, відносини продавців іпокупців на ринку регулюються різного роду законами та іншиминормативними актами. Чим більш розвиненою є ринкова економіка, тимповніше і більш продумано такого роду законодавство. Але крім законів (і,напевно, навіть у рівній мірі) взаємини людей у сферіпідприємництва (і в тому числі всередині фірм) регулюються неписанимизаконами ринку, тобто Етика ринку. Саме це поняття буде розглянутодалі, адже воно набагато ширше, ніж просто неписані закони взаємин:це і поведінка підприємця, і його імідж, і діловий етикет, і вміннякерувати підлеглими і т. д.

  Підприємець має справу не тільки з ресурсами, машинами тапродуктами, не тільки з різними документами, виробничими,постачальними і збутовими процесами, він постійно має справу з людьми --керує підлеглими, радиться зі спеціалістами, веде переговори зпартнерами, спілкується з трудовим колективом. І від того, наскільки добре вінце робить, залежить його репутація і авторитет, а відповідно, і успіхпідприємницького справи.

  Підприємництво - це професія, покликання, навіть властивість душі абовроджена схильність, але це ще й особливий образ думок, поведінки, стиль.
  Підприємництво - це культура.

  У даній роботі буде розглянута проблема ділової етики в широкомусенсі цього поняття, порушено питання етикету підприємця, буде аналіз
  "Нашої" ситуації та причин її виникнення та багато іншого.

  У УТІСе готують майбутніх фахівців в галузі управління, менеджменту.
  Тому мета даної роботи - зрозуміти та розглянути не тільки проблемиділової етики з точки зору підприємництва, але і з точки зоругалузі менеджменту. Відмінності між менеджером і підприємцем упевною мірою стираються, якщо менеджер дотримуєтьсяпідприємницького стилю управління. У свою чергу, підприємець,який не достатньо засвоїв принципи менеджменту, швидше за все не доб'єтьсявеликого успіху.

  Етика ринку: "наша" ситуація.

  Логіка становлення ринкових відносин в Україні передбачає підключеннянашої економічної системи до світових господарських процесів. У зв'язку з цимособливої актуальності набувають питання стикування діаметральнопротилежних гуманітарно-психологічних почав економік країн Заходу і
  Росії.

  Досвід налагодження підприємцями зовнішньоекономічних зв'язків ззарубіжними партнерами переконливо свідчить, що наші бізнесменивельми своєрідно розуміють основні цінності ринку. Ця обставинапоряд з нестабільністю політичної ситуації в країні та знеконвертованість рубля вельми істотно впливає на готовністьпотенційних західних партнерів здійснювати інвестиції в економіку
  Росії. Нам належить засвоїти, що ринок - це не просто місце купівлі -продажу товарів, не "базар", а перш за все особлива логіка, психологія,етика, словом, значний культурний шар, який необхідно готуватизаздалегідь. Чи не ринок є аморальним, шахрайським, а ті люди, якіприносять у нього дух наживи, користолюбства, неповаги до покупця іконкурентам. Цивілізований ринок грунтується на неписаних законах,правила гри і на таких моральних категоріях, як шляхетність,надійність, порядність, солідарність.

  У нас склалися певні антиринкові поведінкові установки істереотипи мислення. Я маю на увазі ті прояви суспільної свідомості,які затримують просування до ефективної економіки, що базується навикористанні ринкових механізмів. Не викликає сумнівів і те, що порокинашого зароджуваного бізнесу - свого роду похідні від загального станусуспільної моралі.

  У багатьох фірм в багатьох країнах є такий принцип: "Прибуток понадза все, але вище за прибуток - честь ". А в багатьох нових російських бізнесменівінші принципи: "Прибуток за всяку ціну", "Гроші не пахнуть", "У комерції вседозволено "," Не обдуриш - не продаси ". А що було раніше? Увійшли в легендуділові етичні норми російського купецтва, коли мільйонні угодиполягали лише кивком голови, купецьке слово було дорожче золота ігарантом цього слова було життя. Та й сьогодні в усьому світі ринкові зв'язкузасновані на довірі між партнерами, на їх добропорядності, підвищеноївимогливості до себе та інших, почуття обов'язку. Це становить основуділової етики підприємця, менеджера. Для підприємця це слово
  - Закон. У США та Японії багатомільйонні угоди укладаються по телефону ініхто не сумнівається в їхній надійності.

  Але що ж сьогодні робить саме вітчизняний бізнес збитковим?

  1.Практіческі повна відсутність у наших підприємців звички ітрадицій прислужитися, обслужити, найбільш очевидно проявляється у працівниківсфери сервісу. Не випадково при наборі персоналу в численні спільніпідприємства (магазини, кафе, готелі) обов'язковою вимогою до претендентівє відсутність досвіду роботи в державній торгівлі, громадськомухарчуванні, готельному господарстві.

  2.Комплекс "меншовартості", покірність, острах піти "до кінця",ризикуючи по-великому. Психологія не переможця, а вічно програє допочатку гри. І разом з тим - надія на майже миттєве, казковеполіпшення, але аж ніяк не опора на власні сили, наполегливість.

  3.Зеркальное відображення попереднього - рабська агресивність,нетерпимість, нездорове бажання "розтоптати", принизити. Іноземці відзначаютьпідвищену конфліктність наших людей, небажання шукати компроміси.

  4.Отчетліво виражена у наших бізнесменів психологія рантьє,що порозумівається, з одного боку, низьким рівнем життя, а з іншого --невпевненістю у завтрашньому дні.

  5.Стремленіе до обмеження конкуренції, монополізму, спираючись на
  "Блат".

  6.Отсутствіе іміджу ділової людини, підприємця, що проявляєтьсяв стилі мислення, манері одягатися, поводитися. На Заході багато увагиприділяється тому, щоб справити хороше враження. З людиною,неохайно одягненим, просто справа мати не стануть. Але це не означає, щообов'язково повинна бути "трійка" з шикарним краваткою. Гарне враженняможна провести і без прекрасного костюма. Приклад тому - наш мільйонер
  Марк Горячев. З ним ведуть справи солідні партнери, не звертаючи уваги нате, що він на переговорах одягнений у джинси та сорочку. Тут важливий іміджвзагалі.

  Моральні цінності ринку.

  Що є етика? Вчення про моральність і розумному користуваннісвободою. Свобода - найважливіша передумова незалежності. В умовахтоталітарного суспільства в індивіда відсутня можливість вибору. Самесвобода передбачає, що люди добровільно роблять свій вибір, свідомойдуть на обмеження, коли це доцільно. По суті, сам процес ринковоїкупівлі-продажу завжди є знаходженням компромісу між продавцем іпокупцем. Ринкова економіка, крім усього іншого, - неперевершениймеханізм, що дозволяє за допомогою конкуренції перетворити особистий,егоїстичний інтерес людини в суспільне благо.

  Існують певні моральні норми, які дозволяють знаходити цікомпроміси. Ось деякі з них:

  1) концепція "служіння суспільству", якій - завдяки внутрішньофірмовоїполітиці - віддані всі працівники компанії від президента до найманогоперсоналу. Служити клієнтам, отримуючи за це розумну плату, - осьнаріжний камінь їхнього світогляду. "Благополуччя виробника, - писав
  Генрі Форд, - залежить в кінцевому рахунку ... від користі, яку він приноситьнароду ".

  2) як це не парадоксально, неповага до грошей. Гроші є дляпідприємця не метою, а лише засобом, який використовується длядосягнення поставленої мети. Гроші знаходяться в постійному русі, уобороті. Справа, справжнє, захоплююче цілком, - ось головне багатствобізнесмена. Відсутність культу грошей робить підприємця розкріпаченим,дає можливість йти на розумний ризик.

  3) логічно випливає з попереднього постійна незадоволеністьдосягнутим, не в'яне з роками почуття здорового честолюбства. Бізнес --це не тільки результат, але й процес. Бізнесменові, як і письменнику, завждиздається, що головна книга у нього попереду. Ця постійна націленість науспіх, прагнення до вирішення все більш складних і масштабних завдань --своєрідна "візитна картка" західного бізнесмена.

  4) щирість, сумлінність, відкритість. Чесність підприємця
  - Незаперечний атрибут стилю ділових взаємин на Заході, бо найменший
  "Зайчик" на репутації бізнесмена може призвести до серйозних фінансовихвтрат, а нерідко і до банкрутства. В умовах розвиненої конкуренції бутичесним вигідно. На сторожі чесної конкуренції стоїть не тільки держава,а й численні об'єднання предпрінімателей з професій - спілки,гільдії, асоціації, які уповноважені регулювати діяльність своїхчленів в інтересах споживачів для забезпечення справедливої, рівноправноїі етично здорової ділової практики. Крім того, у подібних об'єднанняхіснує професійний кодекс честі, що описує ряд вчинків,які визнаються його членами, як неетичні.

  5) гордість за свій бізнес незалежно від його області і масштабів. Будь-якийбізнес, що служить задоволенню потреб покупців і приноситьдохід, престижний. В основі такого підходу лежать високий професіоналізм,впевненість у власних можливостях.

  6) такий принцип: успіхи в бізнесі не повинні досягатися за рахунокруйнування навколишнього середовища.

  7) принцип "у розподілі прибутку повинні брати участь всі ті, хтобрали участь у її створенні ".

  Розділ 3.

  ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ:

  ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС НАВЧАННЯ МЕНЕДЖЕРІВ

  Під технологією навчання звичайно розуміють сукупність використовуванихметодів, форм, засобів і режимів навчання. Технологія навчання служитьсвоєрідним передавальним ланкою між метою навчання, тобто бажанимрівнем спеціальних знань, умінь і навичок, а також особистіснимпотенціалом і об'єктом навчання - людиною. Технологія навчанняхарактеризують в остаточному підсумку ефективність (див. мал.3.1).

  Рис. 3.1.Технологія навчання.

  ТЕХНОЛОГІЯ

  ЕФЕКТИВНІСТЬ

  НАВЧАННЯ

  Мета проектування технологічного процесу навчання - визначитинайбільш ефективні варіанти коригування кваліфікаційно-особистісногопотенціалу учнів для досягнення деякого умовно прийнятого еталонаособистості.

  Технологічний процес навчання складається з деякої безлічіелементів-модулів, що служать для своєчасної диференційної діагностики,виявлення і оцінки особистісно-кваліфікаційних параметрів, якого навчають,наступного вибору необхідних засобів впливу для їх корекції тарозвитку. Отже, від оптимального вибору цих технологічнихмодулів залежить в кінцевому підсумку ефект навчання.

  Основними принципами, якими необхідно керуватися прирозробці технологічного процесу навчання, є:

  - гнучкість і керованість, тобто можливість широкого маневрування набором модулів в рамках технологічного процесу навчання, а також утриманням і дією самих модулів;

  - результативність і цілеспрямованість орієнтації модулів на досягнення як локальних цілей даного модуля, так і цілей всього технологічного процесу навчання в цілому;

  - сучасність і випередження. Технологія навчання повинна відображати основні традиції освітніх систем і відповідати новим умовам економічного життя суспільства, враховувати досягнення науки та інноваційні процеси. Головні вимоги сучасності - ідея безперервної освіти, її демократизація, гуманізація, пріоритетність завдань формування особистості людини. При цьому необхідний також облік прогресивних довгострокових перспектив розвитку освітніх систем, зокрема використання нетрадиційних методів і форм інтенсифікації навчання, засобів комп'ютерної техніки та новітніх інформаційних технологій для контролю засвоєння знань та рівня розвитку особистісного потенціалу, а також регулювання навчальним процесом; < p> - ефективність, тобто можливість вибору того чи іншого варіанта технологічного процесу навчання на основі попередньої оцінки і зіставлення очікуваних результатів і витрат;

  - поєднання індивідуального і групового навчання, тобто необхідність орієнтації технологічних модулів як на особистість конкретної людини, так і на взаємодію в ході навчання груп та осіб з урахуванням їх індивідуальних особливостей;

  - своєчасність і конкретність навчання. Орієнтація навчання на досягнення конкретних практичних цілей, адекватних вимогам життя, неприпустимий відрив навчання від реальної дійсності;

  - комплексність, тобто необхідність охоплення всіх параметрів особистості учня, істотних для досягнення мети навчання;

  - мотивація. Весь технологічний процес навчання повинен бути орієнтований на мотивацію учнів при взаємодії з технологічними модулями. Зокрема, це орієнтація на розуміння, використання досвіду учнів, орієнтація на вирішення практичних завдань для отримання практичної користі.

  Ефективність вирішення завдань навчання менеджерів для ринкової економікиістотно залежить від системи інформаційного забезпечення, яка повиннаперерости з пасивного допоміжного елемента, заснованого натрадиційному облік анкетних характеристик учнів на паперових носіяхінформації, в активний інструмент управління, побудований на сучаснихінформаційних технологіях, що дозволяють оперативно обробляти дані врежимі діалогу.

  Інформаційна та обчислювальна ємність системи інформаційногозабезпечення післядипломного навчання, необхідність проведення комплексноїнаукової діагностики студентів і підвищення її об'єктивності, в кінцевомупідсумку дозволяє управляти поповненням знань, корекцією особистостіучнів відповідно до вимог ринку, обумовлюють широкезастосування сучасних персональних комп'ютерів та засобів оргтехніки внавчальному процесі.

  Потрібно відзначити, що засоби обчислювальної техніки та оргтехніки вданий час застосовуються в навчальному процесі як у ВНЗ, так і в системіпідвищення кваліфікації.

  Широке впровадження персональних комп'ютерів, простота і зручність діалогуз користувачем вимагають прискорити розробку типової автоматизованоїсистеми навчального центру післядипломного навчання (АСПО) шляхом створенняспеціалізованих робочих місць.

  АСПО призначається для автоматизації найбільш інформаціонноемкіх ірутинних функцій адміністративно-управлінського персоналу навчального центру,викладачів та слухачів в процесі щоденного обслуговування інадання користувачем багатоаспектною інформації в діалоговому режиміна основі сформованих баз даних.
  Ріс.3.2. Система АСПО.

  ЗНАННЯ

  УМІННЯ

  ЛИЧНОСТНОГО

  ЯКОСТІ

  Функціонально в АСПО входить 12 підсистем: особистісно -кваліфікаційнімоделі; вхідний контроль; облік, оцінка і оплата праці викладачів;вихідний контроль; методичне забезпечення; складання розкладузанять; формування навчальних груп; фінансування навчання; статистиканавчання; навчання; господарсько-фінансова діяльність; взаємодія зіншими навчальними центрами (Див. Ріс.3.2 .).

  У Республіці Башкортостан система АСПО може знайти застосування в будь-якомуз існуючих навчальних закладів післядипломного навчання, наприклад, в
  Башкирської Академії державної служби та управління при Президентові РБ,яка заснована Постановою Ради Міністрів УРСР від 9 серпня 1991року, перетворена Указом Президента РБ від 29 серпня 1994 року.

  Основними завданнями Академії є:

  - підготовка і перепідготовка фахівців за програмами вищої професійної освіти для роботи в органах державної влади і управління;

  - підвищення кваліфікації державних службовців і управлінських кадрів;

  - організація та проведення фундаментальних наукових досліджень з проблем соціально-економічного розвитку, кадрової політики та державної служби в РБ; < p> - розробка рекомендацій щодо вдосконалення діяльності органів державної влади і управління;

  - участь у розробці та реалізації міжнародних, російських та республіканських програм і проектів у сфері державної служби та управління;

  -- координація навчальної, методичної та наукової роботи в республіці за програмами державної служби та управління.

  Засновником Академії є Президент РБ, їм затверджено Статут Академіїі здійснюється контроль за її діяльністю. В даний час Академіяє державним навчальним закладом, що здійснює своюдіяльність у повній відповідності із законодавчими та нормативними актами
  РФ і РБ, що регулюють діяльність освітніх установ.

  На підставі ліцензії Державного комітету РФ з вищоїутворення Академія веде освітню діяльність у сфері вищої ідодаткової професійної освіти з ряду спеціальностей інапрямів.

  Діяльність Академії здійснюється у відповідності з республіканськимдержавним замовленням на підготовку, перепідготовку та підвищеннякваліфікації державних службовців, а також на основі договорів зпідприємствами, установами та громадянами на виконання освітніхпослуг.

  Вищим органом Академії є Вчена Рада, безпосереднєкерівництво діяльністю Академії здійснює ректор, який призначається
  ПрезідентомРБ.

  Ріс.3.3. Структура Академії.

  Розділ 4.

  МОЛОДЬ ЯК ОБ'ЄКТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

  ВІДДІЛУ У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА КУЛЬТУРИ

  Матеріал надано відділом у справах молоді та культури Ленінськогорайону.

  Проблема, якою буде присвячено дослідження, - робота з підліткамита молоддю. Безумовно, це питання завжди гостро стояло перед суспільством ітими людьми, яким делеговані повноваження щодо вирішення проблем, пов'язанихз працевлаштуванням, організацією дозвілля та освіти підлітків тамолоді, їх внутрішнього духовного і фізичного розвитку і т.д. Але вумовах перехідної економіки, коли все гостріше відчувається диференціаціядоходів населення і, відповідно, в сім'ях підлітків та молоді, всібільшу кількість останніх змушений відмовлятися від вищої освіти,проведення часу в престижних клубах та палацах культури, віддаючи перевагупід'їзди або підвали.

  Відділ у справах молоді та культури - некомерційна організаціясоціальної сфери. Два основні напрямки організації:робота з підлітками та молоддю (організація підліткових клубів);організація і проведення культурних заходів в Ленінському районі.

  У 1992 році Відділу у справах молоді і культури з ПЖРЕТ Ленінськогорайону були передані 4 підліткових клубу. До кінця року відкрито ще 4клубу. На сьогоднішній день в районі працює вже 15 молодіжно-підлітковихклубів. Загальний охоплення займаються в клубах склав більше 1 000 осіб.

  Ні в одному районі і місті республіки немає такої кількості клубів зтуристичної спрямованістю, як у Ленінському районі: водно-вітрильний клуб
  "Бригантина", Клуб ім. В. Нассонова, "Шукач", "Пошук", секціяскелелазіння (єдина в республіці).

  Спелеоклуб ім. Нассонова має давні славні традиції. Багато років клубпредставляє не тільки спелеологів району, міста, але й республіки назаходах республіканського і російського значення, займаючи на зльоти ізмаганнях призові місця. Дуже потрібне починання зародилося в клубі
  "Пошук": спільно з Міністерством з надзвичайних ситуацій вже другий рікхлопці займаються очищенням печер Башкортостану. У 1992 році в Уфі проходив
  Міжнародний чемпіонат з культуризму. Завдяки цьому в районі відкрито 4клубу з спрямованістю - атлетична гімнастика У 1993-1994 роках уперіод літніх канікул на полях навчального господарства Аграрного Університету
  (п.Міловка) підлітки займалися прополкою овочів. В цілому втаких сельхозлагерях брало участь до 1500 дітей з усього міста.
  Відділом створювалися екологічні загони з підлітків та молоді зблагоустрою стадіону УФПК і парку "Хвиля" (вирубка лісу, фарбування іт.д.) в Затоні і Ніжегородке в 1996 році чисельністю 250 осіб, у 1997році - 75 чоловік Також відділом організовувалися роботи трудових бригад поремонту підліткових клубів, де діти під керівництвом педагогіввиробляли косметичний ремонт своїх клубів. В цілому, відділпостійно організовує оплачувані громадські роботи для підлітків тамолоді району. На жаль, у 1997 році на ці цілі виділялося малокоштів. У 1996 році завдяки коштам Державного комітету у справахмолоді (35 млн. руб.) організовані виїзні туристичні табори зважкими підлітками (30 чоловік), для дітей з малозабезпечених сімей - 3зміни (80 хлопців).

  Для того, щоб залучити підлітків до клубів особливих заходів непроводиться. Хлопці самі за бажанням або на запрошення друзів знаходять тудишляху, кожен - свій.

  Кожен клуб відкривається у відповідності до потреб молоді.
  Наприклад, клуб "Кадет" з спрямованістю виховання хлопчиків у військово -спортивному режимі було відкрито на прохання мешканців району, що направили лист -прохання до адміністрації разом із своїм представником.

  Природно, що комерційний аналіз тут не доречний. Але можнасказати кілька слів про ефективність проведення заходів. Всізаходи, організовані відділом для підлітків та молоді, маютьпрекрасні відгуки з боку останніх. Туристичні фестивалі, зльоти,свята в клубах, клубна робота, гуртки, змагання і багато іншогозалучають дітей і залишають їх досить задоволеними, про цеговорить все більш зростаюче число відкриваються клубів, поява новихгуртків всередині них. Єдине нарікання в цій галузі стосуєтьсяфінансової сторони, яка, безумовно, дуже важлива. Дуже важкопланувати витратну частину бюджету відділу, оскільки необхідні суми вкілька разів перевищують реальне фінансування, а прибуткова частинапрактично відсутня.

  Не можна сказати, що найбільша частка ринку такого виду "послуг"належить підлітковим клубам відділу. Оскільки кожен район має своєкількість клубів, що в процентному співвідношенні це виглядає приблизно так,як показано в таблиці 2.1.

  Рис. 4.1. Частки ринку підліткових клубів районів.

  тієї кількості підліткових клубів, які має Ленінський райо

  н.

  Відділ у справах молоді та культури розташовується в будівліадміністрації Ленінського району м. Уфи по вул. Радянської. Приміщення,займане відділом, організацію не зовсім влаштовує внаслідок невеликийплощі, але воно досить зручно і "переїжджати" відділ не збирається.

  Управлінське обстеження відділу у справах молоді та культурислід почати зі знайомства із загальним керівництвом.

  Організаційна структура відділу виглядає наступним чином (См.Ріс.
  4.2):

  Ріс.4.2.Організаціонная структура відділу

  Аналіз функціонального потенціалу організації почнемо з обстеженняфункції маркетингу. Відділу маркетингу в організації не існує.
  Маркетингом повністю у всьому обсязі ніхто не займається. Всіобмежується поодинокими випадками простий реклами.

  Взагалі маркетинг організацій - це діяльність, що вживаються зметою створення, підтримки або зміни позицій і/або поведінки цільовоїаудиторії по відношенню до конкретних організаціям. У даному випадкуконтактної аудиторією є підлітки та молодь, на яких спрямованамолодіжна політика відділу, а також жителі Ленінського району, для якихорганізуються заходи і свята. Маркетингова завдання відділуполягає в тому, щоб оцінити його існуючий образ, наявний у групосіб, з якими контактує відділ. Відділ може бути або задоволений своїчином в очах громадськості, або може виявити наявність у зв'язку зним серйозних проблем. Конкретно цим ніхто не займається, як вжезазначалося, однак є досить чіткі уявлення про цей образ.

  Відносно підлітків і молоді, які займаються в підлітковихклубах, можна сказати, що їхня думка про самого відділі і клубах достатньопозитивне. Щоправда, усіх не влаштовує відсутність фінансовогозабезпечення, але зараз це не рідкість, а всередині організації атмосферадуже дружня, тепла. З іншого боку, люди, для яких організовуютьсядосягав масові заходи: районні свята, концерти і т.п. - Частозалишаються незадоволеними роботою відділу. Часто чути відгуки про те, щоу відділу немає професійних учасників на святах, що цесамодіяльність. Але ж на все потрібні кошти, а їх немає.

  Сама адміністрація району також практично не вважає відділ нормальнофункціонуючої ділової організацією, оскільки керівник відділу зсамого початку поставив все справу таким чином, що на відділ стали дивитисякрізь пальці, не цікавитися його проблемами і взагалі вважати його і всейого фінансові "запити" на молодь і культуру непотрібними і збіднюютьбюджет.

  Вся реклама відділу зводиться до того, що під час проведення будь-якихзаходів, які організовує в основному або Керувня у справахмолоді, або ГК у справах молоді, або адміністрація району, інодізгадується вголос або вказується на афішах "за участю відділу у справахмолоді та культури Ленінського району ".

  Працівники відділу, зокрема головний спеціаліст з молоді, давновважають за необхідне проводити всіх бажаючих дітей по клубах, показуватирозповідати, писати про свою діяльність у ЗМІ і т.д.

  Аналіз фінансового стану та бухгалтерського обліку в організації даєнам наступні результати.

  До 1996 року в бюджеті взагалі була відсутня стаття щодо фінансуванняпідліткових клубів, гроші на утримання приміщень, персоналу,обладнання виділялися від випадку до випадку з різних статей бюджету.
  Наприклад, у 1995 році на підліткові клуби не було виділено ні рубля.
  Заробітну плату педагогів (37 млн. руб.) Довелося брати зі статей
  "Молодіжна політика", "Культура", "Спорт".

  Як вже зазначалося вище, мало виділяється коштів на працевлаштуваннямолоді, на проведення профілактичних заходів для важковиховуванихпідлітків і т.п.

  З штатного розкладу підліткових клубів можна бачити суми,належні до нарахування працівникам клубів у майбутньому році. У середньомузаробітна плата (без податкових вирахування) складає 217 т.р., розкид - від
  190 т.р. до 245 т. р. Джерел фінансування підліткових клубівдосить багато, але вони не завжди виконують свої функції.

  Як вже зазначалося вище, деякі суми виділяються з місцевогобюджету, але ці суми мають дуже маленькі розміри. Наприклад, за весь часз 1993 року по 1997 включно до 01.10 їм було виділено:зі статті "Молодіжна політика" - 124 857 т.р.;зі статті "Підліткові клуби" - 281 272 т. р.

  Справа в тому, що, в порівнянні з іншими джерелами фінансування,ці суми і є величезними, але ж по суті справи це з розрахунку на 5років, а на один рік доводиться не так вже й багато - близько 25 млн.р. і 56 млн.р.відповідно. Але, вивчаючи програму розвитку підліткових клубів у 1998році, можна зазначити, що ці суми вистачить на фінансування тільки одногобудь-якого клубу. Наприклад, лише клубу "Пошук" для ремонту приміщення,придбання туристичного інвентарю та обладнання клубу необхідно 80млн. крб. Безумовно, кожен рік клубу така сума не необхідна, але жтоді, в порядку черги, останній підлітковий клуб прийде в нормальнестан через 15 років.

  Також гроші виділяє адміністрація Ленінського району м. Уфи (2 574т.р. за 5 років!), ГК РБ у справах молоді (67 млн 554 т.р. за всі роки і
  13.5 млн. в середньому за рік). Ленінське бюро зайнятості виділяє кошти напрацевлаштування молоді: 40 млн 159 т.р. за 5 років і близько 8 млн.р.виходить на рік і навіть одне товариство з обмеженою відповідальністювиділило клубам в минулому році 8 млн.р.

  У цілому майже всі кошти, одержувані відділом, витрачаються напроведення різних заходів культури та молодіжної політики: свята,ярмарки, змагання, туристичні фестивалі і з'їзди тощо Меншачастина йде на організацію навчальних заходів для підлітків та працівниківвідділу. Наступним ід

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !