ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Туризм як складова невиробничої сфери діяльності
       

   

  Менеджмент

  Київський національні університет культури і мистецтва

  Контрольна робота по предмету

  «Організація туризму» на тему:

  «Туризм як складова невиробничої сфери діяльності»

  «Класифікація видів туризму»

  Студентки I курсу ММТ - 49

  Туризм як складова невиробничої сфери діяльності

  план.

  Вступ

  1. Туризм - галузь невиробничої сфери діяльності.

  1. «Відомий» і «невидимий» експорт та імпорт.
  1. Туризм - своєрідний каталізатор соціально-економічного розвитку.

  Класифікація видів туризму

  план.

  Вступ.

  1. Необхідність класифікації форм і видів туризму.

  2. Класифікація форм і видів туризму.

  Туризм як складова невиробничої сфери діяльності

  Сучасна наука розглядає туризм як складну соціально -економічну систему. Туризм - це галузь економіки невиробничоїсфери, підприємства та організації якої задовольняють потреби туристівв матеріальних і нематеріальних послуги, основна функція якого --забезпечити людини повноцінним і раціональним відпочинком.

  Туризм є фундаментальною основою економіки багатьох розвинених ікраїн, що розвиваються світу. В даний час, він перетворився на індустріюміжнародного масштабу, що займає по доходах третє місце середнайбільших експортних галузей економіки, поступаючись лише нафтовидобувноїпромисловості та автомобілебудування.

  Туристичну індустрію можна розглядати як сукупністьготелів або інших засобів розміщення, засобів транспорту, об'єктівгромадського харчування, об'єктів і засобів розваги, об'єктівпізнавального, ділового, оздоровчого, спортивного та іншого значення,організацій, що здійснюють туристичну діяльність, організацій,що надають послуги гідів-перекладачів.

  Через низку причин індустрія туризму, що розглядається в якостігалузі, рідко удостоюється такої уваги з боку суспільства, якевідповідало б її ролі в економічній діяльності. Одна з головних причин --відсутність правильно організованого статистичного обліку туристичноїдіяльності, коли економічні показники туризму «розчиняються» вданих інших галузей народного господарства.

  Стосовно до індустрії туризму існують такі поняття, як
  «Видима і невидима торгівля», «видимий і невидимий експорт і імпорт».

  Видима торгівля має справу з експортом та імпортом матеріальноїпродукції, такий, як товари і сировину. При цьому торговельним балансом країниназивається різниця між вартістю видимого експорту і вартістю видимогоімпорту.

  Невидима торгівля має відношення до імпорту та експорту сфери послуг.
  Більша частина доходу від невидимого експорту туристичних послуг надходитьвід прибулих іноземних туристів, а також від продажу їм квитків навітчизняний транспорт та інші послуги в країні перебування. Невідомийімпорт країни становлять гроші, витрачені її громадянами під часзарубіжних поїздок, оплата ними транспортних витрат та інших послуг українах перебування, а також оплата дивідендів іноземним інвестораміндустрії туризму.

  Споживання в туризмі визначається як вартість туристичнихпродуктів (товарів і послуг), що використовуються для безпосередньогозадоволення потреб туриста або екскурсанта. Сюди відносяться витратиспоживача на пакет послуг (турпродукт) або окремі видатки нарозміщення, харчування та напої, транспорт, дозвілля, відпочинок, культурні,спортивні, екскурсійні та інші заходи, а також на покупки в місціперебування та інші витрати.

  Туристичний продукт - це комплекс туристичних послуг,необхідних для задоволення потреб туриста під час йогоподорожі, тобто сукупність речових (товару) і нематеріальних
  (послуги) споживчих вартостей.

  Під туристичним товаром розуміється турпродукт праці, створений дляпродажу і призначений для використання переважно туристами абоекскурсантами.

  Туристичні послуги - це послуги суб'єкта в туристичнійдіяльності з розміщення, харчування, транспортного, інформаційно -рекламному обслуговуванню, а також послуги закладів культури, спорту, побутуі розваг, спрямовані на задоволення потреб туриста. Цеспецифічний товар, який не має речового виразу, тобто йогонеможливо побачити і неможливо накопичувати. Вони можуть реалізуватися тількив тому випадку, коли є попит з боку туриста. Виявляються під часподорожі у вигляді поліпшення здоров'я, задоволенні туристичнихпотреб, відпочинку, гарного настрою, ознайомлення з природними ікультурно-архітектурними пам'ятками. На підставі цього можнасказати, що одиницею туристичної послуги є комплекс послуг, яківиявляються одному споживачеві протягом певного проміжкучасу.

  Первинною продажної одиницею туристичного продукту натуристичному ринку, як правило, є тур, при цьому, знаходять попит іокремі туристичні послуги. На практиці під Турпродуктом розуміють триосновні види можливих пропозицій на ринку.

  Перший вид - тур, комплексна туристична послуга, що пропонуєтьсяфірмами, туроператорами (організаторами), може бути проданий споживачу дляособистого користування (у роздріб), а також оптовим покупцям (фірмам -посередникам, турагентствам) для отримання економічної вигоди.

  Другий вид - окремі туристичні послуги, до яких можна віднеститранспортні послуги, послуги розміщення, послуги з оформленнязакордонних паспортів, страховку, екскурсійну програму, прокат автомобіля ібагато іншого.

  Третій вид - товари туристичного призначення, включаючи різногороду інформаційні матеріали (каталоги, довідники, карти, словники,путівники і т. д.), які необхідні туристу і мандрівникові вкраїні перебування.

  Розробка туристичного продукту - складний і багатоступінчастийпроцес, який включає маркетингові дослідження та аналіз сегментівринку і конкурентів на ньому, передбачуваний споживчий попит,напрямок виїзду, кон'юнктуру туристичного ринку, оцінку реальнихвитрат на розробку, рекламу і просування турпродукту. Аналізуючинаявні дані про можливі переваги і доходи покупця,пропонованих витратах турорганізатора на розробку турпродукту, можнаоцінити доцільність та економічну ефективність його розробки.

  Туристичні послуги складають значну частину споживанихнаселенням послуг і мають специфічний соціально-оздоровчий характер,тобто відпочинок, можливість заняття спортом, участі в культурно-масовихзаходів та ін, поєднує в собі економічний, соціальний,гуманітарний, політичний, виховний і естетичний фактори.

  У багатьох країнах туризм відіграє значну роль у формуваннівнутрішнього валового продукту, створенні додаткових робочих місць ізабезпечення зайнятості населення, активізації зовнішньоторговельного балансу.
  Туризм має великий вплив на такі ключові галузі економіки, яктранспорт і зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарівнародного споживання та інші, тобто виступає своєрідним каталізаторомсоціально-економічного розвитку.

  За прогнозами експертів Всесвітньої Туристичної Організації, світоваіндустрія туризму входить у період постійно зростаючої обсягуподорожей і екскурсій, що збільшується конкуренції серед регіонів і країнперебування. При цьому з'являється велика кількість добре інформованихспоживачів туристичних послуг, що звертають увагу на якість ібезпеку пропонованого продукту. Подальший розвиток світовоготуристичного ринку все більше визначається новітніми інформаційнимитехнологіями.

  Класифікація видів туризму

  Класифікація в туризмі позначає виявлення його окремих форм івидів в залежності від основного показника - критерію.

  Як будь-яка друга класифікація, класифікація видів туризму допомагаєбільш досконально вивчити розвиток туризму, його видозміни і основнітенденції.

  Туризм складне і багатопланове поняття. Дуже складно виділити формиі види туризму в їх чистому вигляді, тому немає у світі єдиної класифікації.
  Ті, що існують, мають деякі розбіжності, але в цілому між собоюузгоджуються.

  Туризм можна класифікувати за різними критеріями:

  За мети поїздки.

  Цей критерій має вирішальне значення, тому що саме мета поїздкинайбільше впливає на формування тура та організацію туристичногообслуговування. Подорожуючи, турист може ставити перед собою кількацілей, але тільки одна з них буде домінуючою.

  У залежності від мети відрізняють наступні туризму:

  Пізнавальний або культурно-розважальний

  Включає поїздки людей з метою ознайомлення з природними, історико -культурними пам'ятками, музеями, театрами, громадськимладом, життям і традиціями народів у відвідуваною країні. Пізнавальніцілі можуть поєднуватися з метою відпочинку.

  Діловий

  В основі цього виду туризму лежить на необхідності виконання службовихабо професійних завдань. Поїздки з діловими цілями розглядаються якодна з найважливіших складових частин сучасного туристичного обміну.
  Ділові поїздки вкрай важливі з економічної точки зору, тому що вони незалежать від сезонних факторів. Вони навпаки, дещо скорочуються в розпалтуристичного сезону. До діловому туризму відносяться поїздки делегацій абоокремих осіб для участі в міжнародних переговорах, нарадах,свята, коронація, церемоніях вступу на посаду глав державита урядів. Але до числа туристів не включаються дипломатичні працівникипосольств і консульств, співробітники торгових представництв та іншихорганізацій, які працюють за кордоном.

  До різновиди ділового туризму відносяться поїздки для участі абовідвідання національних і міжнародних виставок і ярмарків, поїздки вскладі спеціалізованих груп по професіях. За останні роки попит натакі поїздки постійно зростає. За своїм характером вони наближаються допізнавальним поїздок, але спеціальна програма відвідин різнихоб'єктів та підприємств, а також однорідний професійний склад групизумовлює доцільність виділення таких поїздок в окремурізновид такого туризму. Розвиток ділового туризму в першу чергупов'язано з інтернаціоналізацією бізнесу, який останнім часомзахоплює найбільші компанії світу.

  Етнічний

  Мета цього туризму - відвідини родичів, місця народження свогоабо батьків. Особливе значення даний вид туризму має для країн, частинанаселення яких проживає за кордоном - Польща, Угорщина, Югославія.
  Фахівці відзначають певні зміни в цьому виді туризму. Кількароків тому основне місце займали поїздки з метою відвідування родичівабо місць народження. З часом, прямих родичів змінюють наступніпокоління, родинні зв'язки втрачаються і більшою мірою мотивомпоїздок стає знайомство з батьківщиною предків. Дані обставинизмінюють характер попиту цих туристів в поїздках, зокрема підвищуєтьсяпопит на розміщення в готелях, а не у родичів, змінюються вимогидо програми перебування.

  Релігійний

  Релігійний туризм (паломництво) є одним з найстарішихвидів туризму і являє собою пересування людей до «святих місць» зметою відвідування храмів і монастирів в дні релігійних свят або длязамаліванія гріхів. Зародження паломництва пов'язано з формуванням уСвіт основних релігійних течій. Паломництво, як і туризм взагалі,буває внутрішній (у межах окремої країни) і міжнародним.
  Вплив релігійного туризму на економіку деяких стан і районівсвіту, в першу чергу на самі релігійні центри, Дуже велике. Цепов'язано стем, що паломники залишають в стані перебування істотну часткувзятих в дорогу грошей. Крім того, паломництво дає зароботок багатьомтисячам місцевих жителів. Центрами релігійного туризму є: Мекка,
  Медіна, Єрусалим, Ватикан та інші міста і місцевості.

  Спортивний

  Спортивний туризм - це поїздки для участі в різних спортивнихзмаганнях. Спортивний туризм поділяється на два різновиди:активний - поїздка і перебування в відвідуваному місці для безпосередньогоучасті у спортивних змаганнях і пасивний - коли поїздка і перебуванняздійснюються для участі у спортивних змаганнях як глядач.

  Рекреаційний
  Рекреаційний туризм або відпускної - це пересування людей у вільнийчас з метою відпочинку, необхідного для відновлення фізичних і душевнихсил людини. Для багатьох країн світу цей вид туризму є найбільшпоширеним і масовим.

  Навчальний

  Під навчальним туризмом розуміють поїздки з метою отримання чиполіпшення своїх знань. Найбільш поширені - вивчення іноземноїмови, так зване «занурення» та безпосереднє спілкування з носіямимови.

  Екзотичний

  Екзотичний туризм пов'язаний з бажанням побачити, пізнати івідчути щось незвичайне, не притаманне повсякденному житті. Цекліматичні умови, незвичайна флора та фауна, кухня різних народів,архітектура, національні звичаї та ін

  Екологічний

  Екологічний туризм отримав найбільш широке розповсюдження івизнання в наш час, оскільки екологія з кожним днем набуває всебільшого значення. Дбайливе ставлення до природи та навколишнього середовища єодним з привабливих елементів туризму. Все частіше проводяться рекламнізаходи та тури, що мають екологічний характер (наприклад, як можнавідпочити і провести час на природі не забруднюючи її і не завдаючи їйзбитку). Екологія та туризм дуже взаємопов'язані і залежні один від одного.
  Туризм можливий лише в екологічно чистих районах. У міжнароднійпрактиці існує таке поняття як «синій прапор». Його присвоюютьекологічно чистим районам. Природно, що туристи вважають за краще відпочиватисаме в цих місцях, тому що ніщо не загрожує їхньому здоров'ю.
  «Захист навколишнього середовища повинна встояти перед тиском з бокуорганізацій або осіб, стурбованих тільки комерційним успіхом чи особистимзбагаченням », - сказано в Монреальської декларації по туризму (1996 р.).

  За способом пересування.
  Це може бути пішохідний туризм, велосипедний, кінний, альпінізм, лижний,мототуризм.

  використання транспортних засобів.
  Туризм передбачає переміщення людей з одного місця в інше як всерединікраїни, так і за її межами. Подорож з використанням стандартнихвидів транспорту: повітряний транспорт (рейси за розкладом, позарозкладу), водний транспорт (пасажирські лінії та пороми, круїзи),сухопутний транспорт (залізничний, міжміські та міські автобуси,приватні автомашини, прокат транспортних засобів тощо) або з використаннямекзотичних видів транспорту (канатна дорога, фунікулер, повітряна куля,дельтаплан та ін.)

  По терміну поїздки.
  Подорож країною проживання або ж поза країною проживання може тривати від 24 годин до 6-ти місяців за українським законодавством (стаття 1) і з міжнародного, максимальний термін -1 рік. Тривалість перебування або поїздки є важливим статистичним показником, який грає роль при визначенні максимальної межі, після якого відвідування не вважається більше туристичним. По терміну перебування поїздки поділяються на тривалі, короткострокові та тури вихідного дня.

  сезонності.
  Активний туристичний сезон.
  Характеризується великим потоком туристів. На Україні він ділиться на два основних періоди, тобто він двухсезонний:
  1. Літній (з кінця травня по середину вересня в період літніх відпусток і шкільних канікул).
  2. Зимовий (з середина грудня до кінця лютого - період гірськолижного сезону, різдвяних і новорічних свят)
  Міжсезоння (полусезон).
  У нашій країні - осінь і весна, кількість туристів значно зменшується порівняно з активним сезоном.
  Несезон.
  В останні роки в Криму цілий рік працюють лише декілька великих санаторіїв ( «Дюльбер», «Місхор», «Ай-Даніль»), інші закриваються з початку жовтня до кінця квітня, у зв'язку з тим, що туристів приїжджає дуже мало або вони взагалі не приїжджають і їх подальша робота стає нерентабельною; для них настає несезон або так званий «мертвий» сезон.
  Несезон характерний для тих районів, кіт?? рие відвідуються туристами у визначений час року (вони є односезоннимі). Прикладом може послужити курортна зона узбережжя Литви (Ніда, Паланга, Юодкранте). У літню пору, особливо в липні, серпні, потік туристів настільки великий, що досить складно знайти вільний номер в одному з готелів, в решту пори року курорт пустує, оскільки з моря дме дуже сильний, пронизливий, холодний вітер. < p> За рівнем організації.
  Індивідуальний тур - незалежне подорож одного або декількох осіб і пов'язане з обслуговуванням, що носять персональний характер, як правило, з більш високими цінами.
  Груповий тур - спільна поїздка декількох осіб ( «Подорож вважається груповим, якщо кількість її учасників становить не менше 10 туристів» - закон України про туризм, стаття 16 і від 6-ти і більше осіб за міжнародними стандартами) за єдиним маршрутом і на однакових умовах . Об'єднання туристів в одну групу обумовлюється спільністю інтересів і цілей поїздки, а також порівняно більш низькими цінами в порівнянні з індивідуальними турами у зв'язку з наданням групових знижок.
  Характер організації подорожі може бути організований та самодіяльний.
  Подорож окремого туриста чи групи туристів за попередньо розробленої туристичною фірмою програмі називається організованим.
  Організовані туристи забезпечуються необхідним туристичним сервісом, який обумовлюється в заздалегідь придбаних турах.
  Самодіяльний або так званий альтернативний туризм, де в якості організатора подорожі виступає не туроператора, а сам турист, мандрівник, використовуючи рекламні матеріали, за допомогою інформаційних мереж. Іншими словами, турист сам визначає тривалість поїздки, маршрут, які відвідують об'єкти, сам бронює готель і т. д., він незв'язаних жодними зобов'язаннями з туристичною фірмою.

  За демографічними і соціальним складом учасників поїздки.
  Залежно від місця проживання туриста (міський житель або сільська), від соціального становища в суспільстві (дитячий, шкільний, молодіжний, сімейний, з професійного складу та ін) Грає роль і вік туриста, останнім часом, значно збільшилася кількість мандрівників похилого ( пенсійного) віку.

  За спрямованості туристичних потоків.
  В'їзний - подорожі осіб по країні, які постійно проживають в іншихстанах.
  Виїзний - подорож осіб постійно проживають у країні, наприклад в
  Україні, в іншу країну.
  Внутрішній - подорож стане осіб, які постійно в ній проживають.


  За принципом оплати.

  Комерційний
  Це стандартний варіант, коли туристична фірма реалізує свійтурпродукт покупцеві і відповідно отримує прибуток.
  Щоб досягти успіху в туристичному бізнесі, потрібна професійна,заснована на потребах споживача туристичних послуг організаціявиробництва та реалізації турпродукту, добре знання міжнароднихправових норм і правил, практики туристичного менеджменту та маркетингу,туристично кон'юнктури ринку.

  Соціальний
  Під соціальним туризмом розуміються подорожі, субсидованого з коштів,що виділяються державою на соціальні потреби, при цьому, окремим категоріямтуристів держава, в порядку встановленим законодавством,надає пільги соціального характеру.
  У країнах Європейського союзу соціальний туризм асоціюється з клієнтурою знизькими доходами, які не дозволяють одержувати високоякіснітуристичні послуги. Ця категорія громадян потребує пільг соціальногохарактеру. До неї відносяться в першу чергу багатодітні сім'ї, діти-сироти,вихованці дитячих будинків та шкіл-інтернатів, що вчиться і працюємолодь, пенсіонери, інваліди та малозабезпечені громадяни.
  Зміцнити свої позиції соціальний туризм може тільки за наявностідовгостроковій продуманої соціальної політики в галузі туризму нанаціональному, регіональному та міжнародному рівнях.


  Інтенсив-туризм
  Являє собою заохочувальну поїздку за рахунок фірми, що організовуютьсяпідприємством для своїх працівників за досягнення в праці (наприклад, запідвищення загального обсягу продажів, ефективну рекламу, допомогу в навчанніперсоналу і т. д.).

  Класифікація в туризмі має важливе значення для його практики. Вонадозволяє вирішувати проблеми його територіальної організації, плануватирозвиток матеріальної бази, виявляти попит і формувати ринок туризму,виробляти і реалізувати туристичний продукт.

  Список використаної літератури:

  1. Збірник наукових статей «Розвиток туризму в Україні. Проблеми і перспективи », Київ, 1995 р.
  1. Л.М. Устименко, «Туризм та його вплив на засади і форми дозвіллєвої культури молоді», Київ, 1998 р.
  1. В.С. Сенін, «Організація міжнародного туризму», Москва, 1999 р.
  1. Герасименко В.Г., «Основи туристичного бізнесу», Одеса, 1997 р.
  1. В.Г. Гуляєв, «Організація туристичної діяльності», Москва, 1996 р.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !