ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Управління витратами
       

   

  Менеджмент

  Міністерство освіти України

  Український державний хіміко-технологічний університет

  Кафедра: Менеджменту

  Дисципліна: Управління витратами

  Контрольна робота

  Виконала: студентка заочного ф-ту гр. 6-ЕК-2

  Мигуля О.Д.

  № залікової книжки
  960649 варіант №
  24

  Перевірила: Некрасова Т.І.

  Дніпропетровськ

  2002р.


  План:

  1. Нормативний метод обліку витрат.

  1.1. Нормативна калькуляція.

  1.2. Облік зміни норм.

  2. Об'єкти і методи калькулювання.

  2.1. Поняття об'єкту обліку витрат.

  3. Задачі управлінського обліку.

  4. Завдання № 24.

  1. Нормативний метод обліку витрат

  Своєчасний вплив на рівень витрат на виробництво і формуваннясобівартості продукції можливий при такій організації і методології обліку,при якій причини змін собівартості, допущення перевитрат і отриманняекономії засобів розкривається не тільки шляхом наступного вивчення звітнихкалькуляцій, але й щоденно в самому процесі виконання плану на підставіпервинної документації і поточних облікових записів. Таким вимогамвідповідає нормативний метод який застосовується в різних галузяхпромисловості.

  Важливими завданням нормативного обліку є своєчасне попередженнянераціонального використання ресурсів підприємства, оперативний аналізвитрат на виробництво, який дозволяє розкривати невраховані при плануванніі в практичній роботі резерви, визначати результати госпрозрахунковоїдіяльності підрозділів підприємства, що беруть участь у виробничому процесі
  (цехів, ділянок тощо).

  Нормативний метод обліку грунтується на:

  - нормуванні витрат і обов'язковому складанні нормативних калькуляційпо кожному виробу;

  - щомісячному або щоквартально обліку внесених змін у встановленінорми;

  - систематичному виявленні відхилень фактичних витрат від поточних юрмвитрат матеріалів і заробітної плати;

  - калькулюванні фактичної собівартості груп (типів) однорідноїпродукції виходячи з їх нормативної собівартості і відхилень від норм;

  - аналізі відхилень за причинами і винуватцями.

  При цьому до однорідних груп продукції відносять вироби з однаковимитехнологіями виготовлення, трудомісткістю і складом матеріалів. В умовах застосування у виробах тіпізованіх деталей розширюютьсяможливості об'єднання на підприємствах машинобудування машин і приладів воднорідні групи.

  Нормативний метод обліку витрат виробництва дозволяє своєчасно виявлятиі встановлювати причини відхилення фактичних витрат від діючих нормосновних витрат і кошторисів витрат на обслуговування виробництва іуправління.

  Всі випадки відхилення від норм повинні оформлюватися відповіднимидокументами і обліковуватись. Облік відхилень ведеться з метою забезпеченнясвоєчасної інформації про розміри і причини додаткових, не передбаченихнормами витрат, і прийняття необхідних організаційних і технічних заходів.

  При нормативному методі повинен здійснюватись систематичний облік зміндіючих норм. Цей облік ведеться на підставі повідомлень про зміни норм івикористовується для уточнення нормативних калькуляцій.

  На підприємствах повинен бути встановлений порядок оформлення зміннорм, а також повідомлення зацікавлених відділів і цехів про ці зміни. Заповідомленням про зміни норм вносяться зміни в технічну і плановудокументацію, які є основою для оформлення первинних документів (вимог,лімітних карток, робочих нарядів, маршрутних листків тощо), де зазначаютьсядіючі витратні норми для видачі сировини, матеріалів і напівфабрикатів, атакож для нарахування оплати праці.

  1.1. Нормативна калькуляція

  при нормативному методі обліку витрат на виробництво і калькулюваннясобівартості продукції підставою для визначення фактичної собівартості єнормативна калькуляція.

  Чинні норми - це обумовлені технологічним процесом норми, за якимивиконуються відпуск сировини й матеріалів та оплата виконаних робіт.
  Відхиленням від норм вважаються як економія, так і додаткові витратисировини, матеріалів, заробітної плати та інші додаткові витрати (в томучислі викликані заміною сировини й матеріалів, оплатою робіт, непередбачених технологічним процесом, доплат за відхилення від нормальнихумов роботи тощо).

  Нормативні калькуляції складаються на всі види виробів, які випускаєпідприємство. При виготовленні ж окремих видів виробів в різних виконаннянормативна собівартість визначається для кожного варіанту виконання окремо.
  Нормативні калькуляції можуть складатись послідовно на деталі, вузли,складальні з'єднання і вироби вцілому або, тільки на вироби вцілому.
  Калькуляція на деталі та вузли складається тільки за статтями основнихвитрат. При цьому в калькуляціях на виріб вцілому додаються витрати наобслуговування виробництва і управління, а витрати на матеріалирозшифровуються по окремих групах матеріалів. При безцеховій структуріуправління нормативні калькуляції розраховують по підприємству в цілому.

  Приклад 1. Нормативна калькуляція розточувального верстату

  | Статті витрат | За нормою, грн. |
  | Сировина й основні матеріали (за мінусом відходів) | 620 |
  | Напівфабрикати купрвані і комплектуючі вироби | 5570 |
  | Всього матеріалів | 6190 |
  | Транспортно - заготівельні витрати | 720 |
  | Основна заробітна плата виробничих робітників | 860 |
  | Додаткова заробітна плата виробничих робітників | 300 |
  | Відрахування на соціальне страхування | 435 |
  | Витрати на освоєння виробництва нових видів | 215 |
  | продукції | |
  | Відшкодування зносу спеціальних інструментів та | 450 |
  | пристроїв | |
  | Витрати на утримання і експлуатацію обладнання | 1080 |
  | Загальновиробничі витрати | 890 |
  | Всього виробнича собівартість | 17330 |

  1.2. Облік зміни норм

  Впровадження у виробництво організаційно-технічних заходів, більшдосконалого обладнання, раціоналізаторських пропозицій призводить дозниження витрат матеріалів і заробітної плати на одиницю продукції, а отже,і до змін встановлених за ними нормативів. Ці зміни фіксує відділпідготовки виробництва в спеціальних повідомленнях, які складають окремо назміни норм витрат матеріалів, нормативного часу і розцінок, цехових таінших витрат. В повідомленнях наводяться назва деталі (виробу), якоїстосується зміна норм, стара і нова норми, різниця від зміни норми, дата іобгрунтування причини введення нової норми.

  Облік змін норм потребує своєчасного уточнення нормативів. Основначастка змін норм відноситься до трудових витрат.

  Зміни норм обов'язково групуються по причинах, найменуваннях виробів, їходнорідних групах, цехах. На підставі повідомлень зміни норм вносять внормативні калькуляції. Нові змінені норми, як правило, вводяться з 1-гочисла наступного місяця (кварталу).

  Облік змін норм дає можливість уточнювати фактори формування фактичноїсобівартості і виявляти економічну ефективність впровадженихраціоналізаторських пропозицій і проведених організаційно-технічнихзаходів. У всіх виробництвах у разі змін норм виникає необхідністьпереоцінки незавершеного виробництва на цю ж дату. Це викликане тим, щовитрати залишку незавершеного виробництва, які переходять на 1-ше числозвітного місяця, розраховані за старими нормами, а звітна калькуляція, якаскладена, виходячи із витрат, за новими нормами. Переоцінку незавершеноговиробництва проводять з використанням коефіцієнтів (індексів змін норм)
  (приклад 2).

  Приклад 2. Уточнення оцінки незавершеного виробництва в результаті зміннорм витрат

  | Показники | Матеріали, грн. | Заробітна | Всього |
  | | | Плата, грн. | |
  | За нормативами, які діють | 500 | 200 | 700 |
  | до 1-го числа звітного місяця | | | |
  | За нормативами, які діють | 475 | 194 | 669 |
  | з 1-го числа звітною місяця | (500 х 0,95) | (200 X 0,97) | |
  | Зміна норм витрат, які | -25 | -6 | -31 |
  | уточнюють оцінку | | | |
  | незавершеного виробництва | | | |
  | (знижка) | | | |
  | Примітка. В прикладі припускається, що витрати в незавершеному |
  | виробництві складаються з витрат матеріалів та заробітної плати, індекс |
  | змін норм за якими, відповідно, 0,95 та 0,97 |

  2. Об'єкти і методи калькулювання.

  2.1. Поняття об'єкту обліку витрат

  Об'єктом обліку витрат П (С) БО 16 "Витрати" називає продукцію, роботи,послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначенняпов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат.

  Більшість підприємств складним комплексом виробництв з різнимиоб'єктами обліку виробничих витрат. Наприклад, на хімічному заводі, щовиготовляє реактиви, облік витрат по основній продукції може бутиорганізований за технологічними процесами або стадіями. При виробництвібромистого заліза виділяються наступні стадії: отримання та підготовка рани
  (бурових вод); вибір розчину бром-заліза; виготовлення твердого бром -заліза. Облік замовлених хімічних реактивів може бути організований заокремими замовленнями. Разом з тим, витрати по фасування, упаковціхімреактивів і препаратів узагальнюються в одну групу і розподіляютьсяпропорційно до планової собівартості. Таким чином, в цих умовах явновиражені щонайменше три типи об'єктів обліку витрат, які відповідновизначають відмінності в методах обліку.

  Аналогічна ситуація має місце і на підприємствах інших галузей. Умасовому і багатосерійному машинобудуванні найчастіше витрати заготівельнихцехів обліковуються по виробництвах, витрати на виготовлення основноїпродукції - по групах виробів, дослідного виробництва, разових робіт - зазамовленнями.

  Об'єктом обліку виробничих витрат ми будемо вважати початкову одиницю,в розрізі якої ведеться аналітичний облік витрат виробництва.

  Відмінності в умовах виробництва підприємств різних галузейвизначають наявність варіантів в організації аналітичного обліку, які можнаумовно назвати постатейними, постатейно - напівфабрикат ними інапівфабрікатнімі. Постатейний варіант передбачає облік витрат закалькуляційнімі відповідними статтями, затвердженими для даної галузігалузевими інструкціям ». При постатейно - папівфабрікатному варіантівитрати частини заготівельних цехів ряду машинобудівних підприємствможуть включатися до собівартості виготовленої продукції комплексноюстаттею "Напівфабрикати власного виробництва". Напівфабрікатній варіантпередбачає ведення обліку за статтями з послідовним включенням витратпопередніх стадій обробки до наступних за статтею
  "Напівфабрикати власного виробництва". В літературі першийваріант частіше всього називається безнапівфабрікатнім, а третій --напівфабрікатнім.

  З поняттям об'єкту обліку витрат тісно пов'язане поняття методу облікувитрат. Методи обліку виробничих витрат умовно можна поділити на дві групи:

  а) ті, що базуються на обліку витрат по виробу, його частині або групахвиробів; б) ті, що базуються на обліку витрат за технологічними процесами.

  До першої групи відносяться методи обліку витрат по деталях, вузлах,виробах, групах виробів або замовленнях. У другому випадку облік витратведеться по операціях, стадіях, технологічних процесах або по виробництву вцілому.

  Поняття методу обліку витрат в економічній літературі найчастішерозглядається у нерозривному взаємозв'язку із способами обчисленнясобівартості продукції, оскільки кінцевою метою виробничого обліку єкалькулювання собівартості продукції, що випускається.

  Таким чином, під методом обліку витрат та калькулювання, розуміютьсукупність способів аналітичного обліку витрат на виробництво закалькуляційнімі об'єктами і прийомами розрахунку собівартостікалькуляційніх одиниць.

  Виробництво будь-якого виробу - це сукупність технологічних процесів таенергетичних, ремонтно-відновлювальних, транспортних і складських операцій.
  На підприємствах може бути декілька виробництв. Так, наприклад, текстильнийкомбінат складається з прядильного, ткацького крутильних-ніткового,фарбувальна-обробна виробництва; шовковий комбінат - з кокономоткового,шовкопрядільного, шовкокрутільного, шовкоткацького, фарбувальна-обробна.
  Існують доменне, прокатне, коксохімічне, ковальне, штапельні виробництвотощо.

  Кожне виробництво включає один або декілька технологічних процесів, якізводяться до послідовної обробки вихідної сировини або матеріалу.
  Технологічний процес складається з окремих технологічних операцій --послідовних етапів обробки, що виконуються робітниками або групоюробітників на одному робочому місці, машині, автоматі і т.д. Ряд такихоперацій, пов'язаних між собою безперервним виготовленням продукції,послідовним розміщенням устаткування, об'єднується в стадії. Таким чином,виготовлення кожного продукту вкладається в схему:

  операція стадія технологічний процесвиробництво.

  Існують такі методи калькулювання:

  - по детальний облік;

  - облік витрат по виробах;

  - облік витрат за групами виробів;

  - облік витрат по замовленнях;

  - облік витрат по процесах;

  - облік витрат по виробництвах.

  3 . Задачі управлінського обліку.

  Головною метою управлінського обліку є калькулювання собівартості,виконання альтернативних розрахунків щодо рішення однієї задачі.
  Управлінський облік сформувався на основі виробничого обліку.

  Управлінський облік містить в собі виробничий облік, частинуфінансового обліку (по складанню звітів про витрати на виробництвопродукції), частину податкового обліку (по складанню форми № 2 "Звіт проприбутки та збитки ").

  Таким чином, можна сформулювати головні задачі управлінського обліку:

  - створення інтегрованої системи обліку витрат і доходів;

  - нормування витрат;

  - планування, контроль і аналіз витрат;

  - бюджетування;

  - забезпечення бази для ціноутворення;

  - надання інформаційної допомоги фінансовим менеджерам для прийняттяоперативних управлінських рішень;

  - контроль, планування і прогнозування економічної ефективностідіяльності підприємства і центрів відповідальності;

  - вибір найбільш ефективних шляхів розвитку підприємств.

  4. Завдання № 24.

  Ціна одиниці продукції - 60 грн., А витрати підприємства, пов'язані з їївиробництвом і реалізацією, складають, грн.;

  | № | Стаття витрат | Змінні | Постійні |
  | п/п | | витрати на | витрати за |
  | | | Одиницю | місяць |
  | 1. | Основні матеріали | 8 | - |
  | 2. | Основна заробітна плата | 18 | - |
  | 3. | Загальновиробничі витрати | 8 | 6120 |
  | 4. | Загальногосподарські витрати | 6 | 2784 |
  | 5. | Витрати на збут | 4 | 696 |
  | | Всього: | 44 | 9600 |

  Необхідно:

  1. Визначити точку беззбитковості і побудувати графік беззбитковості;

  2. Визначити, який прибуток одержить підприємство в разі реалізації
  1000 одиниць продукції;

  3. Визначити, який обсяг реалізації необхідний для отримання прибутку
  70400 грн.

  Рішення задачі № 24.
  1.

  | (1) | Точка беззбитковості в | = | Постійні |/| маржинальний |
  | | Натуральних одиницях | | витрати | | дохід на одиницю |

  Постійні витрати = 6120 + 2784 + 696 = 9600 (грош. од.)


  | (2) | маржинальний дохід на одиницю | = | Ціна за | - | Змінні витрати | = |
  | | | | Одиницю | | на одиницю | |

  = 60 - 44 = 16 (грош. од.)

  Із формули (1) маємо:

  | Точка беззбитковості | = | 9600/16 = 600 (нат. од.) |
  | в натуральних одиницях | | |

  | (3) | Точка беззбитковості | = | Точка беззбитковості в | * | Ціна | = |
  | | В грошових одиницях | | натуральних одиницях | | одиниці | |
  | | | | | | Продукції | |

  = 600 * 60 = 36000

  Побудуємо графік беззбитковості

  де а-лінія загальних витрат в - лінія доходу

  2. Прибуток, що одержить підприємство в разі реалізації 1000 од.продукції розрахуємо за формулою:

  | Прибуток | = | Дохід від | - | (Змінні витрати | + | Постійні витрати) | = |
  | | | Реалізації | | | | | |

  = 1000 * 60 - (1000 * 44 + 9600) = 6400 (грош.од.)

  3. Обсяг реалізації, що потрібен для одержання прибутку 70400 грош.одиниць розрахуємо із формули:

  | Обсяг | = | (Прибуток | + | Постійні витрати) |/| Маржинальний | = |
  | реалізаці | | | | | | дохід на одиницю | |
  | ї | | | | | | | |

  = (70400 + 9600)/16 = 5000 (нат. од.)

  Література:

  1 . Друрі К. Введення в управлінський і виробничий облік: Пер.з англ./Под ред. С.А. Табаліной - М: аудит, ЮНИТИ, 1997.

  2. Кондратова І.Г. Основи управлінського обліку - М: Фінанси істатистика, 1998.

  3. Бутинець Ф.Ф. та ін.

  Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник для студентів
  / Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чіжевські, Н.В. Герасимчук - Житомир - ЖІТІ, 2000.

  -----------------------< br>36000

  9600

  Х

  Обсяг реалізації, одиниць

  У Витрати, грн.

  Точка беззбитковості

  0

  600

  Лінія постійних витрат

  Змінні витрати

  Постійні витрати


  В

  А


  Прибуток


  Зона збитку

  Зона прибутку


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !