ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Поліпшення збуту і просування продукції організації (на прикладі ВАТ вино-горілчаний завод Майкопський )
       

   

  Менеджмент


  Міністерство загальної та професійної освіти Російської Федерації

  Адигейський Державний Університет

  Економічний факультет

  Кафедра економіки і управління

  Допустити до захисту

  Зав. кафедрою


  М.С. Напсо

  (підпис)
  (розшифрування

  підпису)

  (дата
  )

  ДИПЛОМНА РОБОТА

  ТЕМА: Покращення збуту і просування продукції організації (на прикладі ВАТвинно-горілчаний завод "Майкопський »).


  НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:кандидат технічних наук, доцент М.
  В. Кутеева

  (підпис, (розшифровка

  дата) підпису)

  виконав: студент 5 курсуекономічного факультетуспеціальність 06.08.00 - Економіка Евтих
  А. В.і управління на підприємстві (підпис,
  (розшифрування

  дата) підпису)

  Майкоп 2000

  Адигейський Державний Університет

  Економічний факультет

  Кафедра економіки і управління

  ЗАТВЕРДЖУЮ:

  Зав. кафедрою

  М.С. Напсо

  (підпис) (розшифрування

  підпису)

  ЗАВДАННЯ
  На дипломну роботу студент економічного факультету

  Куіз Алій Аскеровіч
  Тема дипломної роботи: Покращення збуту та просування продукціїорганізації (на прикладі ВАТ винно-горілчаний завод "Майкопський »).


  Термін здачі закінченої роботи на кафедру
  Дата видачі завдання
  Керівник кандидат технічних наук, доцент

  Кутеева Марина Віталіївна

  Завдання прийняв до виконання

  Евтих Аскер
  Володимирович

  ЗМІСТ
  ЗМІСТ 3
  ВСТУП 5
  1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 8
  1.1. Загальна характеристика підприємства 8
  1.2. Поточний стан ВАТ ВВЗ "Майкопський» 12
  1.3. Територіальне стан підприємства 13
  1.4. Специфіка виробництва і устаткування 14
  1.5. Номенклатура продукції, що випускається. Програма якості 17
  1.6. Розробка нового виду продукту 19
  Етапи розробки нового продукту. 19
  1.7. Аналіз фінансової та господарської діяльності ВАТ ВВЗ "Майкопський"
  20
  1.7.1. Формування аналітичного балансу 20
  1.7.2. Оцінка майнового стану і структура капіталупідприємства 23
  1.7.3. Оцінка ліквідності та платоспроможності 27
  1.7.4. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Аналіз фінансовоїстійкості 29
  1.7.5. Аналіз виробництва ВАТ ВВЗ "Майкопський» 35
  1.7.6. Показники оборотності 36
  1.7.7. Аналіз дебіторської заборгованості 37
  1.7.8. Показники рентабельності виробництва 39
  1.8. Висновки по АХД ВВЗ "Майкопський» 40
  2. Теоретичний розділ 43
  2.1. Природа каналів розподілу (збуту) 43
  2.2. Структура і рівні каналів розподілу 44
  2.2.1. Прямі канали розподілу 45
  2.2.2. Непрямі канали розподілу 46
  2.2.3. Види посередницьких організацій 47
  2.2.4. Змішані канали руху товару 49
  2.3. Рух товару 49
  2.3.1. Планування руху товару 49
  2.3.2. Управління каналами руху товарів 51
  2.3.3. Організація і ефективність системи руху товарів 52
  2.4. Гуртова та роздрібна торгівля 53
  2.4.1. Соціально-економічна сутність оптової торгівлі 54
  2.4.2. Організаційні форми оптової торгівлі 56
  2.4.3. Пряма форма оптової реалізації товарів 57
  2.4.4. Комерційна форма непрямої оптової реалізації товарів 59
  2.4.5. Роздрібна торгівля в ринковій економіці 60
  2.4.6. Склад і структура роздрібного товарообігу 63
  2.4.7. Прямий маркетинг 65
  2.5. Просування товару: цілі та види 66
  2.5.1. Що таке просування товару і які його цілі 66
  2.5.2. Шляхи просування товару 67
  2.5.3. Сегментація, цільова аудиторія і спрямованість просування
  70
  2.6. Аналіз макрооточення 71
  3. ПРОЕКТНИЙ РОЗДІЛ 73
  3.1. Аналіз макрооточення 73
  3.2. SWOT-аналіз 75
  3.3. Аналіз конкурентоспроможності підприємства 78
  3.4. Аналіз платоспроможного попиту в республіці 80
  3.5. Аналіз ринків збуту 82
  3.6. Аналіз каналів розподілу продукції ВАТ ВВЗ "Майкопський" 88
  3.6.1. Оптова торгівля 88
  3.6.2. Роздрібна фірмова торгівля 90
  3.6.3. Ефективність розширення фірмової торгівлі 93
  3.7. Стратегія підприємства з просування товару на ринок 95
  3.8. Банерна раклама. Банери 98
  3.8.1. Банер як носій іміджевої реклами 100
  3.8.2. Ефективність банерної реклами 102
  3.9. Висновки 104
  ВИСНОВОК 106
  СПІСОКІСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ 108

  ВСТУП

  ПРІОРИТЕТНЕ ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ Лікероводочна промисловість
  Залишається за державою. П'яти тренерам ДАНОЇ ГАЛУЗІ
  Народного господарства. У СВОЇЙ ОСНОВІ Лікероводочна промисловість ЗДАТНА
  Виробляти продукцію, що приносять В РЕЗУЛЬТАТІ реалізації достатніх
  ВИСОКУ ПРИБУТОК (Надприбуток) Т.К. НАВІТЬ ПРИ ЩОДО НИЗЬКОЮ
  СОБІВАРТОСТІ лікеро-горілчаної продукції В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОДАЖУ МОЖНА ОТРИМАТИ
  БЛИЗЬКО 350-400% чистого прибутку. Посилює дану особливість ГАЛУЗІнадмірний попит на цей вид продукції. Такі фактори, як географічне
  ПОЛОЖЕННЯ (В РАМКАХ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ) І сезон практично НЕ
  Впливає на інтенсивність ВИРОБНИЦТВА і збут алкогольних напоїв.

  Так само лікеро-горілчана промисловість має стратегічне значення,будучи одним з основних джерел поповнення Федерального та регіональнихбюджетів (в республіці Адигея до 35%), тобто іншими словами данагалузь є бюджетобразующей.

  Виходячи зі специфічних даних цієї галузі введена державнамонополія і строгий контроль, у своїй основі, зобов'язані мінімізувати випускнелегальної продукції на тлі присутності потужної законодавчої бази. Цязахід має під собою дуже суттєві причини.

  Так, наприклад, з 1991 року «старі» підприємства подібного профілю збагатими традиціями втратили істотні частки ринків у результатіпроголошення антимонопольної політики в галузі виробництва і реалізаціїлікеро-горілчаної продукції. Моментальний зростання чисельності підприємств -конкурентів у результаті відкриття правових бар'єрів на даний ринок, ставпричиною насичення і перенасичення ринків аналогічними товарами, найчастішенизької якості та сумнівного походження (гонитва за надприбутком зарахунок зниження витрат на сировину, значного спрощення технологічногопроцес і відходу від податкових платежів), а також появою великоїкількості підпільних цехів.

  У 1997 році Кабінетом Міністрів України було прийнято рішенняповернути галузь шляхом зворотного її монополізації, але у зв'язку з підвищеноюкриміналізацією суспільства цей процес триває і по сьогоднішній день.

  У зв'язку з монополізацією цієї галузі з боку державиочікуються рішучі кроки, з метою реанімації цієї галузі. Урядповинно надавати посильну допомогу, що полягає, перш за все, вмаксимальної ліквідації нелегальних "підпільних" виробництв, зменшеннянижньої межі єдиної російської ціни на лікеро-горілчану продукцію за рахунокзниження частині акцизів з метою залучення більшої кількості покупців,сприяння у збуті шляхом цільового розподілу певної кількостіпродукції в регіональних рамках. Ці та інші заходи можуть сьогодні чинитиістотну підтримку в процесі виходу даної галузі зі сформованогоглибокої кризи.

  В основу дипломної роботи покладено аналіз діяльності відкритогоакціонерного товариства винно-горілчаного заводу "Майкопський", який,практично, є монополістом на ринку лікеро-горілчаної продукції
  Республіки Адигея (частка ринку винно-горілчаного заводу "Майкопський в 1999році - 83%). В дипломної роботі дано уявлення про поточний станпідприємства, що відображає такі основні складові, як виробництво,якість і асортимент продукції, що випускається. У даному розділі такожрозглядається аналіз фінансово-господарського стану заводу в аспектідослідження основних економічних показників, що характеризуютьліквідність, фінансову стійкість, ефективність діяльностіпідприємства в рамках аналізованого періоду.

  Спираючись на теоретичний матеріал, що був розроблений проектний розділ,спрямований на обгрунтування пропозицій і заходів щодо збільшення обсягуреалізації продукції за допомогою збільшення мережі роздрібних фірмовихмагазинів і застосування банерної реклами.

  Реалізація продукції передбачає визначення та оцінку ринківпідприємства і зовнішнього середовища підприємства з метою виявлення привабливихможливостей, виявлення труднощів і слабких місць у роботі підприємства,правильного вибору ефективного форми і каналу збуту, поліпшенняруху товару, вибору заходів з просування товару. Ефективна реалізаціяпродукції є необхідною умовою роботи підприємства тому реалізаціяє заключним етапом всього процесу виробництва, і самереалізація доводить продукт до споживача.

  1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

  1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА підприємств

  Історія горілчаного виробництва в місті Майкопі обчислюється з 1902року, коли був заснований (питних будинок Російської монополії (- нині
  "Майкопський» винно-горілчаний завод. Першою продукцією заводу були горілка
  «Російська гірка» і «Пшенична». Річна продукція заводячи визначалася
  250000 дал. горілок і 100 т. дав ректифікаційної спирту. Для випуску цьогокількості продукції були цехи:
  - ректифікаційної;
  - розливне;
  - Посудний;
  - склад готових виробів.

  Валова продукція становила 1006 тис. руб. Чисельність працюючих -
  120 чоловік. Виробнича площа - 3226 кв. м. На такому рівні заводпрацював до 1914р.

  До об'єднання з лікеро-горілчаний завод "Майкопський» винзавод маєтаку передісторію. Утворений він був у 1932р. на базі Майкопського садово -городнього товариства. До 1940р. асортимент обмежувався тільки плодово -ягідними винами в кількості до 100 т. дал. на рік. Заготівля дикорослихплодів проводилася в Майкопське і прилеглих до нього районах. Валовапродукція становила 510 тис. руб. До 1957р. винзавод, а точніше його цехурозміщувались в орендованих приміщеннях. У 1958р. збудовано приміщеннявинзаводу, де було сконцентровано все виробництво:
  - переробка плодів і винограду;
  - приготування вин і їх розлив.

  Виноробство почалося з 1945р. У 1957р. винзавод випускав 125 т. дал.вина.

  Після об'єднання двох заводів знову організований "Майкопський»винно-горілчаний завод (1962-63гг.) виробляв вироби:

  - горілчаних - 900 т. дал.;

  - соків спиртованих - 110 т. дал.;

  - вина виноградного - 125 т. дал.;

  - спирту коньячного - 20 т. дал.

  Це склало по валу - 7004 тис. руб., товарної продукції -- 5728тис. руб. Чисельність всього персоналу 370 чоловік. Виробнича площа
  - 7670 кв. м. (без вінпунктов).

  У роки Великої Вітчизняної Війни робота заводу була перебудована навоєнний лад. Спирт поставлявся в залізних бочках, з нього вироблялигорючу суміш, яку далі розливали у пляшки. Тимчасова окупаціяміста Майкопа з серпня 1942 року по лютий 1943 наклала свійважкий відбиток розрухи і на завод.

  Після звільнення міста від фашистських загарбників, робітники, НТР, іслужбовці активно взялися за відновлення зруйнованого господарства заводу.
  В1944-45г.г. завод став випускати продукцію рівну 600 тисяч декалітрівгорілчаних виробів.

  1946-48г.г. почалося технічне переоснащення цехів, головною метоюякого було полегшення важкої ручної праці і підвищенняпродуктивності праці.

  У 1953р. асортимент виробів зріс до 80 найменувань. Збудованонове приміщення для приймання склопосуду, збільшивши виробничупотужність до 6500 кв. м..

  У 1966р. Майкопський вино горілчаний завод, як і тисячі іншихпідприємств країни, перейшов на новий порядок планування і матеріальногостимулювання. Робота стала оцінюватися не просто по кількості випущеноїпродукції, а вирішальними показниками стали такі як реалізація,рентабельність (прибутковість виробництва), і т.д.

  Отримано право значну частину прибутку витрачати на премії,будівництво житла, дитячих будинків, зон відпочинку. Такий метод роботи дозволивприскорити зростання продуктивності праці. Він підвищився на 150-200 декалітрів.

  Кадри інженерно-технічних працівників 60% мають вищу спеціальнуосвіта, 40% - середня. Такий рівень технічної освітикерівних кадрів дозволяє систематично вдосконалювати питаннятехніки і технології. Подаються раціоналізаторські пропозиціїіндивідуальні та творчими бригадами. Економічний ефект від данихпропозицій за 5 років дорівнює 86 тисяч рублів. Пропозиції спрямовані наполіпшення умов праці, механізацію ручних робіт тощо У 1976 році дляпідвищення ефективності робіт в основних цехах заводу були встановленінові автомати. Прискорені лінії розливу горілок, змонтовані додатковітрубопроводи, сигналізаційні пристрої, транспортери, безтарних подачапосуду. Для поліпшення якості продукції, що випускається (горілок) зробленоустановка для очищення води, застосований для високосортних виробів безбарвнийклей, посилено контроль.

  Система планового ведення господарства не давала приводу длявиникнення проблем, пов'язаних з обсягами випуску продукції та її збуту
  (реалізації). Держава планувало певний обсяг випуску, заяким вівся строгий контроль, тобто заплановані витрати не давализаводу підвищити виробництво, а недовиконання плану каралося законом.
  Також не було проблем і з рухом персоналу на даному підприємстві.

  До 90-х років існувала квота на працевлаштування молодихфахівців. Це, в основному, фахівців - вихідців з Прасковскоговиноробного технікуму (Ставропольський край) і Кубаньвінпрома
  (Краснодарський край). Існував графік руху фахівців. Чисельністьпланувалася за існуючими нормативами і зіставляються з річним планомзаводу.

  1992р. став знаменною віхою в історії винно-горілчаного заводу
  "Майкопський». Адміністрацією заводу було прийнято рішення почати розробкута випуск нових видів виробів, щоб розширити асортимент продукції, що випускаєтьсяпродукції, підвищити її конкурентоспроможність. Незабаром з'явивсялікер «Адигея». У 1993р. працівниками лабораторії заводу були розробленінові види виробів:

  - горілка «Майкопська», «Горська»;

  - бальзам «Чорний доктор»;

  - плодово-ягідні вина «Аромати передгір'я »,« Квіти Адигеї »;

  - лікер" Майкопський ».

  Всі вироби готуються з натуральних соків і настоїв лікувальнихтрав. У 1993р. було розлито плодово-ягідних вин 28 т. дал.

  У 1994р. впорядковується територія заводу, капітальнареконструкція підстанції, реконструкція виносховища, тарний склад. Соко -морсових цех в сезон переробляв:

  - аличі - 55 тонн;

  - яблуко культурне - 1395,5 тонн;

  - яблуко-дичка - 39,4 тонни;

  - айва - 5,7 тонни.

  Вироблено соків - 110 т. дав, всього перероблено плодів - 1606 тонн.

  У 1994р. розробляються також вироби: горілка «Женьшенєва», виноплодово-ягідне ординарне міцне за спеціальною технологією «Оксамитове»,горілка «Біла акація». Працівники лабораторії розробили горілку: «Північнесяйво »,« Смородинова »,« Весільна », плодово-ягідне вино« Майкопськерожеве ».

  В ювілейному 1995р. на честь 50-річчя ВВВ колектив лабораторіїрозробляє горілку: «Фронтова», «Переможець».

  У 1995р. починається будівництво цеху шампанських вин, де сталоможливим випускати класичним «пляшковим» способом шампанське
  «Майкопське» - 4000 пляшки на місяць. Початкова площа склала 180м2.

  Для лікерною цеху був розроблений зразок - «Грушевая на коньяку» ібальзам "Майкопський». У цьому цеху були впроваджені укупорочні напівавтоматипід кручені пляшку ємністю 0,5 літра і під сувенірну пляшку ємністю
  0,05 літра, переобладнано і побудовано 11 магазинів.

  У 1997р. з колишніх підсобних приміщень реконструйовано відділенняпостачання і збуту з усіма структурними підрозділами.

  Робота над новими зразками триває. Розроблено нові видивиробів горілки: «Нова російська», «Ветеранська», «Майкопська ювілейна». Укришталеві графини розливається горілка «Представницька».

  Сьогодні "Майкопський» винно-горілчаний завод - це Відкрите Акціонерне
  Суспільство (ВАТ) перереєстровані з АТВТ ВВЗ "Майкопський» (створеного
  26.02.93.; Реєстраційний № 192 на базі винно-горілчаного заводу) 30.06.97г.в м. Майкопі, реєстраційний № 587 з статутним капіталом 27 млн. рублів.

  2. Поточний стан ВАТ ВВЗ "Майкопський»

  ВАТ ВВЗ "Майкопський» зареєстрований в місті Майкопі 30.06.97г., ВВідповідно до постанови Глави Адміністрації міста Майкопа зреєстраційним № 587.

  В даний час спеціалізується на випуску горілок, лікеро-горілчанихвиробів, вин плодово-ягідних, шампанського та виробництві соків з плодово -ягідної сировини.

  Тип власності-змішаної російсько без участі іноземногокапіталу. 51% акцій належить державі, 49%-у власностіколективу. Юридична адреса-Росія, го?? од Майкоп, вулиця
  Пушкіна 153. Підприємство включено до державного реєстру Російської
  Федерації підприємств - монополістів. ВВЗ "Майкопський» вважаєтьсястратегічним підприємством і входить у дев'ятку стратегічних підприємствміста, тобто в разі потреби завод може працювати у військовомурежимі, мобілізуючи всі свої виробничі та людські ресурси.

  На даний момент чисельність всього персоналу становить 331осіб, у тому числі: правління АТ - 8 чоловік; начальники цехів і майстри
  - 12 осіб; економічна та бухгалтерська служба - 12 осіб;технологічна служба - 5 осіб; працівники фірмових магазинів і оптовихбаз - 59 осіб; служба постачання та збуту - 7 чоловік; працівникивиробничо-промислового персоналу - 215 осіб; інші - 20 осіб.

  3. Територіальне стан підприємства

  Площа винно-горілчаного заводу "Майкопський» становить 46100м2, земляперебуває в державній власності.

  Таблиця 1.1.

  Територіальне стан підприємств
  | № | Територіальні показники | Площа (м2) | у% до загальної |
  | | Загальна площа | 46100 | 100 |
  | 1. | Виробнича площа | 8860 | 19,2 |
  | 2. | Територія для автостоянки | 3800 | 8,2 |
  | 3. | Службові та побутові приміщення | 331 | 0,7 |
  | 4. | Складське господарство | 4237 | 9,2 |
  | 5. | Ремонтний фонд | 2416 | 5,2 |
  | 6. | Вільна площа | 26056 | 56,2 |

  З вищенаведених даних видно, що вільна площа займаєдомінуючу частину всієї території заводу. Ефективно забудована частинасклала 34%. Крім забудов на території підприємства розміщенаавтостоянка заводського автопарку, що займає 8,2% від загальної територіїзаводу. Деякі виробничих площі, не відображені в таблиці,знаходяться в підземній частині територіального простору підприємства. Сюдивходять, в основному, приміщення, що служать для переробки плодово-ягідногосировини і розміщення частини розливне ліній, пов'язаних з доставкою чистоїпляшки в цех розливу. Сюди також входить відділення шампанського ібагатофазові лінія з очищення посуду. Підземні приміщення, в основному,розташовуються під забудованої частиною території підприємства.

  Винний-горілчаний завод "Майкопський» має в своєму розпорядженні також додатковоїплощею, що не входить у територію заводу, що включає прирейкових базу зпід'їзними шляхами - 18400м2, дитячий сад - 3200м2, міську каналізацію,газо-та електропроводу, підстанцію.

  4. Специфіка виробництва та обладнання

  До вступу «сухого закону» в силу щодня працювало 5 горілчанихліній і 2 винні лінії, які працювали на потужність наближену до максимальної.
  Лінії розливу вина в той час розташовувалися в спеціалізованому цеху,розміщеному в районі заводу «Станконормаль».

  Виробнича потужність однієї лінії складає 300 дал на 1годину або 2400 декалітрів за робочу зміну (8 годин). Фактичне виробництвобуло налагоджено в межах 8500 декалітрів горілчаної продукції (70,8% відмаксимальної потужності) і 3000 декалітрів вина (62,5% від максимальноїпотужності) за зміну.

  Таблиця 1.2.

  Виробничі потужності підприємства в період "застою"
  | НАЙМЕНУВАННЯ | од. | макс. | V | у% до | V | у% до | V | у% до | V | у% до |
  | ПРОДУКЦІЇ | вим | | пр-ва | макс | пр-ва | макс | пр-ва | макс | пр-ва | макс |
  | | | Возм | 1982 | загру | 1983 | загр | 1984 | загр | 1985 | загр |
  | | | Ж. | | Зке | | узке | | узке | | узке |
  | | | Загру | | | | | | | | |
  | | | ЗКА | | | | | | | | |
  | Горілка та | т. | 2950 | 2045 | 69 | 2115 | 72 | 2196 | 74 | 1976 | 67 |
  | лікеро-горілчані | дав | | | | | | | | | |
  | вироби | | | | | | | | | | |
  | Винні вироби | т. | 1180 | 773 | 65 | 739 | 63 | 790 | 67 | 701 | 60 |
  | | Дав | | | | | | | | | |

  В даний час, у зв'язку з втратою додаткових виробничихтериторій та приміщень, що включають в себе 2 розливне лінії,виробничі потужності підприємства значно знизилися. Випускгорілчаної та винної продукції розподілилися між 5тью лініями розливнецеху. Крім наведеної причини зменшення виробничих потужностей,існують і інші фактори, що вплинули на даний процес.

  До таких належать:
  - введення у виробничий процес додаткової операції, пов'язаної з наклейкою акцизної марки і пристосуванням термоплавкого захисного ковпачка на вироблену продукцію
  - відсутність у підприємства обігових коштів для придбання акцизних марок, етикеток, кольереток і т. д.;
  - значний спад обсягів збуту виробленої продукції, який виявив невеликий потенціал складського господарства підприємства, тобто виробництво ведеться в міру реалізації;
  - Велике кількість підпільної продукції на ринках збуту;
  - Падіння платоспроможності населення,

  Перший чинник найбільш сильно позначилася на пропускної здатностіліній, а отже, і на обсягах виробництва, через відсутність 4хпозиційного етікетіровачного автомата (акцизна марка клеїться вручну) забрак вільних обігових коштів.

  В результаті цих та інших менш значних факторів виробництвогорілчаної продукції за зміну знизилося до 550 декалітрів (в 6,8 разів).

  Діаграма 1.1 Діаграма 1.2

  Таблиця 1.3.

  Виробничі потужності підприємства в аналізований період
  | НАЙМЕНУВАННЯ | од. | макс. | V | у% до | V | у% до | V | у% до |
  | ПРОДУКЦІЇ | вим | можливої | пр-ва | макс | пр-ва | макс | пр-ва | макс |
  | | |. | 1997 | загруз | 1998 | загруз | 1999 | загру |
  | | | Загруз | | | | | | зке |
  | | | Ка | | ке | | ке | | |
  | Горілка та | т. | 600 | 184 | 30,7 | 250 | 41,6 | 269 | 27,8 |
  | лікеро-горілчані | дав | | | | | | | |
  | вироби | | | | | | | | |
  | Винні вироби | т. | 360 | 163 | 45,2 | 140 | 38,9 | 139 | 16,9 |
  | | Дав | | | | | | | |

  Значний спад виробництва очевидний, але в разі появисприятливих умов для роботи, підприємство зможе використовувати резерввиробничої потужності для розширення обсягів виробництва.

  Основне обладнання підприємства складається з розливне ліній, якіу свою чергу, складаються з таких компонентів, як МИЙНІ машина,підйомник пляшок, розливне автомат, укупорочні автомат (п/в),етикетировочні 2х позиційний автомат (етикетка, кольєретка),етикетировочні 3х позиційний автомат (етикетка, кольєретка,контретикетка) і бракеражний (інспекційний) автомат.

  5. Номенклатура продукції, що випускається. Програма якості

  Набір товарів пропонованих підприємством на ринку називаютьасортиментом. Вид певних товарів ділиться на асортиментні групи.
  Широта асортименту - це кількість асортиментних груп. Глибинаасортименту - це кількість моделей у кожної асортиментної групи.

  Управління асортиментом - це координація взаємопов'язаних видівдіяльності підприємства - науково-технічної та маркетингової.

  Планування асортименту - це вміння втілювати вже наявні іпотенційні технічні і матеріальні можливості підприємства впродуктах, які приносять прибуток, володіють споживчою цінністю.

  За період свого існування вино-горілчаний завод "Майкопський»виробив понад 150 найменувань вин і лікеро-горілчаних виробів, що єдосить високим показником серед російських лідерів - виробників. УСьогодні завод випускає близько 30 найменувань, серед якої 25найменувань - фірмова продукція.

  Таблиця 1.4.

  Асортимент продукції, що випускається
  | Найменування виробу | Наявність | Найменування виробу | Наявність |
  | | Фірмової | | фірмової |
  | | Приналежності-| | приналежності-но |
  | | Ності | | сті |
  | Горілка: | | Гіркі міцні: | |
  | Північне сяйво | фірм. | Гузеріпль | фірм. |
  | Смородинова | фірм. | Бальзами: | |
  | Екатерінская | фірм. | Чорний доктор | фірм. |
  | Майкопська | фірм. | Настоянки: | |
  | Майкопська ювілейна | фірм. | Рябиновая на коньяку | фірм. |
  | Горська | фірм. | Грушевая на коньяку | фірм. |
  | Фронтова | фірм. | Кавовий аромат | - |
  | Весільна | фірм. | Лікери: | |
  | Нова російська | фірм. | «Адигея» | фірм. |
  | Представницька | фірм. | "Майкопський» | фірм. |
  | Золоте кільце | - | Вина плодово-ягідні: | |
  | Козачий камінь | фірм. | Квіти Адигеї | фірм. |
  | Женьшенєва | фірм. | Аромат передгір'я | фірм. |
  | Біла акація | фірм. | Оксамитове | фірм. |
  | Шампанське | | Майкопське рожеве | фірм. |
  | Біле ігристе | фірм. | Вина виноградні | |
  | Червоне ігристе | фірм. | Анапа | - |
  | | | Червона гроно | - |

  Підприємство за останні роки максимально наростило питома вагафірмової продукції. Це викликано тим, що в 1995р. російському харчовомуасоціація «Союзплодімпорт» запатентувала практично всі видилікеро-горілчаної продукції, раніше вільно вироблені різнимивиробниками. У цей же час за вироблену продукцію нефірмовихзавод зобов'язаний виплачувати 3,5% від суми виробленої продукції патентномудержателю, що робить дане виробництво неприбутковим.

  Продукція винно-горілчаного заводу "Майкопський» вважається однією зкращої по-своєму якості серед своїх конкурентів на території Російської
  Федерації. Це пояснюється тим, що вироби виготовляються з натуральнихінгредієнтів і настоїв. Настої же виготовляються з гілок смородини
  (смородиновий горілка), коріандру (горська горілка), кореня женьшеню
  (Женьшенєва горілка) і т.д. Спирт, на основі якого виготовляєтьсяпродукція, що поставляється з місцевого спирт заводу "Майкопський». Цей спиртвиготовляється на основі місцевої питної води ( «сріблянки»), проходить всіетапи сертифікації і стандартизації і, на сьогоднішній день, визнаний однимз кращих в рамках Російської Федерації за своїми якіснимихарактеристиками. Перевірка якості продукції на вино - горілчаному заводі
  "Майкопський» здійснюється шляхом випадкової вибірки з виробленої партіїпродукції згідно ГОСТам Російської Федерації. У теперішній час заводпроходить акредитацію.

  Продукція вино-горілчаного заводу "Майкопський» користується визнанням убагатьох регіонах Російської Федерації (про це говорить широка географіяпоставок, включаючи Московську область, крайня північ, Красноярський край,
  Центральні регіони Росії та інші.

  6. Розробка нового виду продукту

  За весь час своєї діяльності завод ніколи не співпрацював з Н.І.І.
  Тому розробка нового продукту і підготовка технології та обладнаннядля виробництва нового продукту проводиться власними силами.

  Розробка нового продукту здійснюється фахівцями власноїлабораторії, Вони розробляють своїми силами абсолютно нові видипродукції (бальзам «Чорний Доктор»), різні смакові добавки (горілка
  «Женьшенєва», з добавкою коренів женьшеню), але на розробку нового видупродукції необхідно витратити значну суму фінансових коштівпідприємства (кожен сертифікат, дозвіл, сам процес вартооплачувати). Тому «якість» продукції закладається в самій ідеї новогопродукту.

  Розробка нової продукції відбувається за такими етапами.

  Етапи розробки нового продукту.
  1. За спеціальній книзі - «схемою настоїв» робиться пробна партія настоїв у спеціальних колбах (згідно з ГОСТом).
  2. Після закінчення певного періоду часу проводиться дегустація в спеціальному для цього дегустаційному залі, в присутності фахівців.
  3. Якщо дегустація пройшла успішно, наступним етапом буде підготовка документації на експериментальне виріб. Документація затверджується в

  Москві - в департаменті харчової промисловості та дитячого харчування у випадку, якщо виріб пройде тестування.
  4. Далі виготовляється пробна партія в цехових умовах, після чого ця продукція проходить більш ретельне тестування в Московському Центрі

  стандартизації і метрології (ЦСМ).
  5. Після позитивного аналізу новий виріб отримує сертифікат відповідності, після чого направляється в СЕС (Санітарно - епідемічну станцію), де перевіряється на всі отруйні речовини. Якщо ця фаза перевірки проходить успішно, то видається спеціальний гігієнічний сертифікат.

  Після перерахованих вище етапів необхідно отримати реєстраційнепосвідчення (у Москві) на право розливу нового продукту.

  7. Аналіз фінансової та господарської діяльності ВАТ ВВЗ

  "Майкопський"

  1. Формування аналітичного балансу

  Вже як 9 років, планова економіки змінилася ринковими відносинам, які докорінно змінили умови функціонування підприємств.
  Підприємства, щоб вижити, повинні проявити ініціативу, підприємливість і ощадливість з тим, щоб підвищити ефективність виробництва. Для оцінки фінансової стійкості підприємства необхідний аналіз його фінансового стану.

  Безсумнівно, що аналіз фінансового стану має проводитися наоснові балансу-нетто, «очищений» від регулюючих статей. Проте, і цьогонедостатньо. Діюча в даний час звітна форма в окремихвипадках відносить синтетичні рахунки до розділів балансу недостатньокоректно. Таким чином, перш ніж проводити аналіз фінансового станупідприємства, слід сформувати аналітичний (придатний для аналізу)баланс.

  Далі в процедурі фінансового аналізу формується сам ущільнений
  (агрегований) аналітичний баланс, що відображає найбільш скомпонованіскладові стандартного балансу (див. додаток 1).

  З «додатки 1» видно, що ВВЗ "Майкопський" не мав збитків. Сумафінансових ресурсів, що знаходяться в розпорядженні підприємства збільшується зкожним роком. За три роки сума валюти балансу збільшилася на 22489 тис.рублів або 48,0%. Збільшення валюти балансу існує як правило, зростаннямвиробничих можливостей. Однак у подальший аналіз покаже реальнукартину.

  Крім вивчення змін суми балансу необхідно проаналізуватихарактер змін окремих статей. Такий аналіз проводиться за допомогоюгоризонтального (структурного) аналізу (див. додаток 2).

  Горизонтальний аналіз полягає в побудові аналітичних таблиць,в яких абсолютні балансові показники доповнюються одними темпами зростання
  (зниження). Мета горизонтального аналізу полягає в тому, щоб запровадитиабсолютний і відносний зміни величин до різних статей балансу запевний період.

  На ВВЗ "Майкопський" за 3 року необоротні активи збільшилися на 34,4
  % Або на 3844 тис. рублів, оборотні активи - на 52,3% або 18645 тис.рублів. На жаль, довгострокові фінансові вкладення не збільшилися, а зроку в рік становили 6 тис. рублів, це рівною мірою відноситься і до IVрозділу "капітал і резерви".

  Негативним моментом є зростання дебіторської заборгованості на
  20384 тис. рублів або на 474,6:, а також зростання кредиторської заборгованостіна 21555 тис. руб. або на 197,3%.

  Велике значення для оцінки фінансового стану має вертикальний
  (структурний) аналіз активу і пасиву балансу, що дає уявленняфінансового звіту у вигляді відносний показників (див. додаток 3).
  Мета вертикального аналізу полягає в розрахунку питомої ваги окремийстатей в капелюсі балансу та оцінка його змін.

  Вертикальний аналіз балансу ВВЗ "Майкопський" за 1997 - 1999 рокипоказує, що в порівнянні з 1997 роком у 1999 році частка валютооборотнихактивів знизилася з 23,85% до 21,7%, але перевищила показник 1998 на 4,5
  %. Це підвищення, відповідно, знизило частку оборотних активів з 82,79%у 1998 році до 78,3 у 1999р.

  Це рівноцінно застосовне до показників 1999 року, в порівнянні з 1997роком. Велику роль, при цьому, зіграло підвищення дебіторської заборгованостів минулому році (з 11,6% в 1997 році і з 32,88% у 1998 році до 37, 3% в 1999році). Це як уже зазначено, є негативним чинником.

  Аналізуючи структуру пасиву до балансу, слід відзначити якнегативний момент для фінансової стійкості підприємства, невеликучастку капіталу і резервів тобто власних джерел підприємства, атакож і зниження (з 24,5% в 1997 році до 17,9% у 1999 році) їх частки вструктурі пасиву.

  Розглянемо ще декілька коефіцієнтів.

  Коефіцієнт зростання виручки за 1998 рік у порівнянні з 1997 рокомсклав 68,%, за 1999 рік у порівнянні з 1998 роком - 45,9%.

  Дане відставання від темпів зростання виручки свідчить пропогіршення використання коштів підприємством.

  Наявність власних оборотних коштів (СОС) на ВВЗ "Майкопський" булотаке:: за 1997 - 321 тис. руб., 1998 - 10 тис. руб., 1999 - 2579 тис.руб. роки

  Оборотні кошти - це частина капіталу підприємства, вкладених в йогопоточні активи. За матеріально-речовій ознакою до складу оборотнихзасобів включається: предмети праці (сировина, матеріали, паливо і так далі),готова продукція, грошові кошти та кошти в розрахунках.

  Слід зазначити, що для нормальної забезпеченості господарськоїдіяльності оборотними коштами величина їх встановлюється в межах
  1/3 величини власного капіталу (за 1997 рік - 3830 тис. руб. 1998 рік -
  3830 тис. рублів, 1999 рік - 4145 тис. рублів).

  Наявність власних і додаткових позикових джерел формуваннязапасів і витрат (СД), визначається шляхом збільшення попереднього показникана суму довгострокових пасивів. На ВВЗ "Майкопський" за п?? ли з 1997 рокупо 1999 рік довгострокових пасивів не було, що говорить про те, щоджерелами фінансування запасів і витрат були тільки власнікошти.

  Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат
  (ОІ), визначається шляхом збільшення попереднього показника на сумукороткострокових позикових коштів (КЗС), слідчий ОИ = СД = СОС

  Отже, провівши невеликий аналіз ущільненого балансу вже моно виявитинегативні риси в господарській діяльності ВАТ ВВЗ "Майкопський".
  Однак подальший аналіз покаже більш повну картину.

  На підставі даного (ущільненого) балансу проводиться розрахунок іоцінка динаміки ряду коефіцієнтів, які характеризують ліквідність, фінансовустійкість. За результатами здійснюється прогноз ймовірності банкрутствапідприємства і дається оцінка його кредитоспроможності.

  2. Оцінка майнового стану і структура капіталу підприємства

  Значною мірою фінансовий стан підприємства залежить віддоцільності і правильності вкладення фінансових ресурсів в активи. Упроцесі функціонування підприємства, величина активів і їх структуразазнають постійні зміни.

  Відправною точкою сучасного фінансового аналізу можуть служитидані, що характеризують майновий стан підприємства зааналізований період. У нашому випадку ці дані відображає таблиця 1.5.

  Таблиця 1.5.

  Структура майна підприємства і джерел його утворення.

  | Найменування показника | 1997 | 1998 | < br>| | Тис. | у% до | тис. | у% до |
  | | Руб | валюті | руб | валюті |
  | | | Балан-| | балан-|
  | | | Са | | са |
  | Актив |
  | Нерухоме майно | 12615 | 26,7 | 12375 | 18,6 |
  | Поточні активи, усього | 35971 | 76,0 | 55305 | 83,0 |
  | з них | 26061 | 54,3 | 30176 | 43,5 |
  | матеріально-виробничі запаси, | | | | |
  | усього | | | | |
  | у т.ч. | | | | |
  |-виробничі запаси | 19260 | 38,5 | 22070 | 31,6 |
  |-готова продукція | 3378 | 7,1 | 4409 | 6,6 |
  |-інші матеріально-виробничі | 4071 | 8,6 | 3537 | 5,3 |
  | запаси | | | | |
  | Ліквідні активи | 8654 | 17,8 | 24149 | 36 |
  | у т.ч.: | | | | |
  |-грошові кошти і короткострокові | 106 | 0,3 | 118 | 0,2 |
  | вкладення | | | | |
  |-дебіторська заборгованість (на протязі. 12 | 4798 | 10,1 | 21200 | 31,8 |
  | міс.) | | | | |
  |-товари відвантажені | 3542 | 7,5 | 2735 | 4,1 |
  | Пасив |
  | Власний капітал | 12060 | 25,4 | 11504 | 17,2 |
  | Позикові кошти | 35271 | 74,5 | 55196 | 82,7 |
  | з них: | | | | |
  | довгострокові зобов'язання | - | - | - | - |
  | короткострокові зобов'язання, усього | 35271 | 74,5 | 55196 | 82,7 |
  | у т.ч.: | | | | |
  |-кредити банків | - | - | - | - |
  |-розрахунки з кредиторами | 35233 | 73,9 | 55158 | 81,9 |
  |-інші короткострокові зобов'язання | 38 | 0,1 | 38 | 0,1 |
  | Валюта балансу | 47331 | 100 | 66700 | 100 |

  З таблиці видно, що майно (активи) підприємства за аналізованийперіод збільшилася на 20262 тис. руб., тобто на 44%. Ріст активів відбувсяза рахунок збільшення ліквідних активів, зокрема дебіторської заборгованостіз 4798 тис. руб. до 21200 тис. руб., тобто в 4,4 разів. При цьому вартістьнерухомого майна скоротилася на 1,9%. Це скорочення відбулося, восновному, за рахунок зменшення вартості основних засобів.

  У пасивної частини джерел утворення майнової структурипідприємства відбулися зміни з 1997 року по 1998 рік, головним

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !