ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Управління дебіторською заборгованістю
       

   

  Менеджмент

  ВСТУП

  Сучасний етап економічного розвитку Литви характеризуєтьсядефіцит коштів в економіці і неплатоспроможністю багатьохпідприємств, що викликає зростання дебіторської заборгованості фірм. Томупитання ефективного управління дебіторською заборгованістю, спрямовані назбільшення обсягу реалізації за рахунок розширення продажу продукції в кредитнадійним клієнтам і забезпечення своєчасної інкасації боргу маютьбільшої актуальності і є важливим завданням фінансового менеджменту.

  Проблема низької ліквідності дебіторської заборгованості стаєключовою проблемою майже кожної організації. У свою чергу, вонарозчленовується на кілька інших проблем: оптимальний обсяг, швидкістьобороту, якість дебіторської заборгованості. Тому, постає питання - якслід керувати такого роду інвестиціями?

  В основі кваліфікованого управління дебіторською заборгованістюлежить прийняття фінансових рішень щодо:

  . обліку дебіторської заборгованості на кожну звітну дату;

  . діагностичного аналізу стану і причин, через які у фірми склалося негативне становище з ліквідністю дебіторської заборгованості;

  . розробки адекватної стану справ фірми кредитної політики і впровадження в практику сучасних методів управління дебіторською заборгованістю;

  . контролю за поточним станом дебіторської заборгованості.

  Мета даної дипломної роботи - побудований на основі аналізустану дебіторської заборгованості і систематизації проблем, пошукефективних форм управління дебіторською заборгованістю, спрямованих назміцнення фінансового становища фірми в цілому (на прикладі ЗАТ «»).

  Результатом представленої дипломної роботи бачиться розробказаходів в межах управління дебіторською заборгованістю.

  Новизна даної дипломної роботи полягає в тому, що діяльність фірми
  «» Аналізується вперше. Вихідною інформацією, при вирішенні питаньрозглянутої фірми, були: фінансова звітність та інформація,отримана в процесі інтерв'ювання керівників і фахівців фірми -реципієнта.

  Структура запропонованої дипломної роботи складається з двох голів. Упершому розділі конкретизовано основні положення теорії аналізу дебіторськоїзаборгованості та організаційні аспекти (принципи), знання якихдозволяє більш цілеспрямовано й успішно виконувати аналіз, вирішувати питанняуправління дебіторською заборгованістю. Також, в ній приділено увагудіагностиці банкрутства. У другому розділі, ця теорія застосована напрактиці на прикладі конкретного суб'єкта господарювання Литовської
  Республіки (ЗАТ «»). При цьому, обидві глави ілюстровані різнимианалітичними прикладами, схемами, таблицями, графіками, містять основнірозрахункові алгоритми.

  Методи управління дебіторською заборгованістю, використані в данійроботи включають: попередню оцінку фінансового стану за методом Е.
  Альтмана; ранжування дебіторської заборгованості за термінами виникнення;складання реєстру «старіння» рахунків дебіторів; прогнозування ймовірноїсуми безнадійної дебіторської заборгованості; визначення зваженого
  «Старіння» рахунків дебіторів; розробку кредитних умов; метод аналізукредитоспроможності «3 С»; побудова «дерева рішень» при ухваленні рішенняпро надання кредиту; матрицю стратегії кредитної політики фірми;оцінку можливості факторингу та обліку векселів; розрахунок і оцінкавзаємопов'язаних фінансових коефіцієнтів: 1) відволікання оборотних активів удебіторську заборгованість, 2) оборотності дебіторської заборгованості, 3)середній термін оплати рахунків дебіторами, 4) простроченості дебіторськоїзаборгованості, 5) вартості надання кредиту.

  Система управління дебіторською заборгованістю входить в системууправління оборотними активами, яка знаходиться на більш високому рівні.
  Оскільки вони мають аналогічні характеристики (обсяг, швидкість обороту,структура), на нашу думку, запропоновану гіпотезу управління дебіторськоюзаборгованістю фірми можна частково застосувати при аналізі управлінняоборотними активами.

  У дійсній дипломній роботі використані публікації зарубіжнихвчених-економістів (Ю. Бригхэм, Джеймс К. Ван Хорн, Л. Гапенскі, М. Міллер,
  В. В. Ковальов) та відомих литовських авторів (Е. Бушкявічуте, В. Руткаускаста ін.)

  Результати представленої дипломної роботи адресовані фахівцям
  ЗАТ «», але на наш погляд, ними можуть тією чи іншою мірою скористатисяздобувачі, що готуються до професійних іспитів, практики безспеціальних фінансових знань, працівники фірм не тільки в Литві, а й у
  Латвії.
  Розділ I. УДОСКОНАЛЮВАННЯ управління дебіторською заборгованістю

  ПІДПРИЄМСТВА
  1. 1. Визначення поняття «управління дебіторською заборгованістю фірми»

  Всі фірми намагаються здійснювати продаж товару з негайною оплатою,але вимоги конкуренції змушують погоджуватися на відстрочку платежів, увнаслідок чого з'являється дебіторська заборгованість (Мал. 1).
  Дебіторська заборгованість - це грошові суми, які повинні фірмупокупці, придбали у неї в кредит будь-які товари чи послуги.
  Дебіторська заборгованість - це важлива частина оборотних активів, яка називаєтьсятакож рахунками дебіторів, і має прямий вплив на позицію готівковихгрошових коштів і платежів.

  Рис. 1.
  Цикл оборотних активів [1].

  Проблема ліквідності (здатність активу конвертувати в грошовікошти без значної втрати в ціні) дебіторської заборгованості --стає ключовою проблемою майже кожної організації. Вона, у своючергу, розчленовується на кілька проблем: оптимальний обсяг,оборотність, якість дебіторської заборгованості.

  Вирішення цих проблем вимагає кваліфікованого управліннядебіторською заборгованістю, що є одним з видів зміцненняфінансового становища фірми. Досвід реформування підприємств показує,що заходи з повернення дебіторської заборгованості входять до групи найбільшдієвих заходів підвищення ефективності за рахунок внутрішніх резервівпідприємства і можуть швидко принести позитивний результат. Поверненнязаборгованості у стислі строки - реальна можливість поповнення дефіцитнихоборотних коштів. Управління дебіторською заборгованістю може бутиототожнене з будь-яким іншим видом управління як процес реалізаціїспецифічних управлінських фукции: планування, організації, мотивації іконтролю.

  Планування - це попередні фінансові рішення. Щоб воно булоефективним, необхідно: визначити довгострокову мету організації,сформулювати стратегію організації, визначити політику дій, вибратираціональні процедури дій.

  Організація управління означає координацію дій за такоюпослідовності: вся область дій повинна бути згрупована завибраним функцій; особам, що несуть відповідальність за свою діяльність,повинні бути надані адекватні права.

  Під мотивацією розуміється сукупність психологічних моментів,якими визначається поведінка людини в цілому.

  Дії з контролю - це: підготовка стандартів дій, порівнянняфактичних результатів зі стандартними.

  Таким чином, управління дебіторською заборгованістю представляєсобою частину загального управління оборотними активами і маркетингової політикипідприємства, спрямованої на розширення обсягу реалізації продукції іщо полягає в оптимізації загального розміру цієї заборгованості, забезпеченнясвоєчасної її інкасації. В основі кваліфікованого управліннядебіторською заборгованістю фірми лежить прийняття фінансових рішень знаступним фундаментальних питань:

  . Облік дебіторської заборгованості на кожну звітну дату;

  . Діагностичний аналіз стану і причин, через які у фірми склалося негативне становище з ліквідністю дебіторської заборгованості;

  . Розробка адекватної політики та впровадження в практику фірми сучасних методів управління дебіторською заборгованістю;

  . Контроль за поточним станом дебіторської заборгованості.

  Важливою складовою частиною системи управління дебіторською заборгованістюфірми є методи. До чисто фінансовим методам, застосованим в цiйдипломної роботи, відносяться: метод Е. Альтмана, ранжування дебіторськоїзаборгованості за термінами виникнення, складання реєстру «старіння»рахунків дебіторів, прогнозування ймовірної суми безнадійної дебіторськоїзаборгованості, визначення виваженого «старіння» рахунків дебіторів, розрахунокта оцінка фінансових коефіцієнтів. До управлінським методам, які мають місцев запропонованій дипломної роботі, відносяться: «дерево рішень», метод аналізукредитоспроможності «3 С», матриця стратегії кредитної політики фірми,формування інформаційної бази, використання системи винагород, «р -а-с-т-а-р-і-в-а-н-і-і »терміну оплати кредиторської заборгованості.

  Далі в запропонованій дипломної роботи будуть більш детальнорозглянуті перераховані етапи управління дебіторською заборгованістюфірми.
  1. 2. Аналіз дебіторської заборгованості фірми

  Основним завданням цього аналізу є визначення ліквідностідебіторської заборгованості. Для цього необхідно оцінити обсяг (аборівень), оборотність і якість дебіторської заборгованості. Однак,перш ніж приступити до цього, доцільно на наш погляд, зробитипопередню оцінку фінансового стану фірми, тому що вона забезпечуєраннє виявлення ознак кризового розвитку підприємства.

  Аналіз дебіторської заборгованості рекомендується проводити за наступнимифаз:

  1. Попередня оцінка фінансового стану фірми;

  2. Визначення обсягу дебіторської заборгованості та його динаміки в попередній період;

  3. Визначення терміну оплати рахунків дебіторів;

  4. Виважена «старіння» рахунків дебіторів;

  5. Оцінка реального стану дебіторської заборгованості.

  У процесі попередньої оцінки фінансового стану фірмитрадиційно використовують такі методи, як експрес-аналіз і модельймовірності банкрутства Е. Альтмана.

  Експрес-аналіз полягає в обробці невеликої кількостіістотних і легко визначених показників. Відбір системи показниківдля експрес-аналізу завжди суб'єктивний. Будь-які стандарти тутвідсутні. Один з варіантів такої системи наведено у додатку № 1.

  Перспективним методом визначення фінансового стану єпятіфакторная модель Е. Альтмана, де застосовується статистичний аналізвизначення кредитоспроможності компанії. Е. Альтман займався аналізомфінансових коефіцієнтів, які могли б послужити ознаками банкрутствафірми найближчим часом. Стосовно до умов Литовської Республіки, дебільшість підприємств з оборотом менше 1000000 ЛТ модель Е. Альтманамає вигляд:

  Z = 0, 3877 + 1, 0736 К1 + 0, 0579 Кfn,

  (1. 1.)

  К1-коефіцієнт ліквідності ;
  Кfn - коефіцієнт фінансової незалежності.

  При Z = 0, імовірність банкрутства - 50%,
  При Z <0, імовірність банкрутства менше 50%,
  При Z> 0, імовірність банкрутства підвищується з підвищенням значення Z.

  У додатку № 2 наведені Z-значення та ймовірності банкрутства запоказниками двох коефіцієнтів, а таблиця у додатку № 3 показуєтипові стану підприємств, що йдуть прямо до банкрутства. На малюнку 2схематично відображена ймовірність настання банкрутства.

  Рис. 2.
  Схема ймовірності настання банкрутства [2].

  Діагностичний аналіз дебіторської заборгованості починається з оцінкиобсягу дебіторської заборгованості фірми на основі визначення коефіцієнтавідволікання оборотних активів у дебіторську заборгованість, якийрозраховується за такою формулою:

  AR

  ARR = ----------,

  (1. 2.)

  TCA

  ARR (Account receivable ratio) - Коефіцієнт відволікання оборотних активів удебіторську заборгованість,
  AR (Account receivable) - Дебіторська заборгованість фірми,
  TCA (Total current assets) - Оборотні активи.

  Середній термін оплати рахунків дебіторів, в днях - на наш погляд, один знайважливіших елементів аналізу дебіторської заборгованості. Середній термін оплатирахунків дебіторів (debtor days) або період обороту дебіторської заборгованості
  (collection period) показує середнє число днів, необхідне для стягнення
  (інкасування) заборгованості.

  Концепція, що лежить в основі визначення цього співвідношення --середній строк платежів обчислюється з точністю до одного дня, і затримка кимосьто з клієнтів оплати понад цей термін може спонукати компанію до деякихдіям. Крім того, фактичні терміни оплати легко порівнювати з тиминормативами, які керівництво встановлює, тобто за допомогою цьогопоказника можна контролювати ефективність роботи з клієнтами. Чимменше це число, тим швидше дебіторська заборгованість звертається вгрошові кошти, а отже, підвищується ліквідність оборотнихкоштів підприємства. Високе значення коефіцієнта може свідчитипро труднощі зі стягненням коштів по рахунках дебіторів.

  AR
  DSO = --------------------- Ч 365,

  (1. 3.)

  NS
  DSO (Days Sales Outstanding) - Середній термін оплати рахунків дебіторів;
  AR (Account receivable) - Середнє значення дебіторської заборгованості;
  NS (Net Sales) - Сумарна виручка за рік.

  При обчисленні береться середнє значення дебіторської заборгованості зарозрахунковий період для згладжування пікових значень - їх використання можепризвести до появи «псевдоекстреммумов», чреватих виникненнямоман щодо тенденцій розвитку фірми. Тенденцію зміникоефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості часто використовують привизначенні обгрунтованості знижки за ранні платежі.

  Виважена «старіння» рахунків дебіторів досить поширений усвітовій обліково-аналітичній практиці прийом. Він дає додатковуінформацію про простроченої дебіторської заборгованості.

  Оцінка реального стану дебіторської заборгованості

  У цій фазі аналізу докладно розглядається склад простроченоїзаборгованості, виділяються сумнівна та безнадійна заборгованість, тобтооцінюється якість дебіторської заборгованості. Вихідною інформацією дляаналізу є дані бухгалтерського обліку по заборгованості конкретнихконтрагентів, при цьому важливо отримати інформацію не тільки про сумузаборгованості, але і про терміни її виникнення. Для отримання інформації пропростроченості заборгованості слід провести аналіз договорів зконтрагентами. Коли така інформація отримана, складається реєстр
  «Старіння» рахунків дебіторів, де всі дебітори ранжуються на 12 груп позменшенням величини заборгованості.

  Таке групування дозволяє прогнозувати появу безнадійнихборгів. Цікаво відзначити, що проведене Міністерством Торгівлі СШАдослідження показало, що частка безнадійних боргів знаходиться в прямійзалежно від тривалості періоду, протягом якого дебіторзобов'язується погасити свою заборгованість (таблиця 1).

  Таблиця 1.
  Залежність безнадійних боргів від терміну рахунків дебіторів [3].

  | Термін дебіторської заборгованості, | Частка безнадійних боргів,% |
  | днів | |
  | До 30 | 4 |
  | 31 - 60 | 10 |
  | 60 - 90 | 17 |
  | 91 - 120 | 26 |

  При цьому, залежність така: у загальній сумі дебіторської заборгованостіза строками погашення до 30 днів близько 4% відноситься до розряду безнадійної;
  31 - 60 днів - 10%; 61 - 90 днів - 17%; 91 - 120 днів - 26%; приподальшому збільшенні терміну погашення на чергові 30 днів частка безнадійнихборгів підвищується на 3 - 4%.

  Дану фазу аналізу рекомендується закінчувати зведеною таблицею оцінкиреального стану дебіторської заборгованості, використовуючи такий алгоритм
  (таблиця 2).

  Таблиця 2.
  Оцінка реального стану дебіторської заборгованості [4].
  | Класифікувалали-кац | Сума | Доля-ний | Веро-ніс | Сума | Реальна |
  | ия дебіторів | дебітор-с | вага в | ть | безна-де | величина |
  | за термінами | кою | загальної | безна-Дежнев | жних | Заборго-|
  | вознікнове-н | за-повинен | сумі,% | х боргів, | боргів | ності |
  | ия |-ності. | | Отн. од. | (2) * (4) | (2) - (5) |
  | 0 - 30 днів | | | | | |
  |............|.........|.........|..........|..... ...|.........|< br>|........ |..... |....... |....... |...... |..... |
  | 150 - 180 | | | | | |
  | 180 - 360 | | | | | |
  | 360 - 720 | | | | | |
  | Св. 720 днів | | | | | |
  | Разом: | | | | | |

  Приклад графічного представлення результатів цієї фази аналізунаведено на малюнку 3. Дебіторську заборгованість фірми з окремих її
  «Віковими групами» можна повніше оцінити, порівнюючи з попереднімперіодом. Приклад такого графічного відображення результатів аналізунаведено у додатку № 4.

  Рис. 3.
  Графічний аналіз реєстру «старіння» рахунків дебіторів [5].

  Наступний великий блок проблем, пов'язаних з управлінням дебіторськойзаборгованістю - це розробка окремих параметрів кредитної політикипідприємства. Зрозуміло, що результати аналізу стану дебіторськоїзаборгованості використовуються у цьому процесі.

  1. 3. Розробка кредитної політики фірми

  Кредитна політика тісно взаємопов'язана з маркетинговою політикоюфірми і її метою є отримання додаткового прибутку за рахунокстимулювання продажу.

  1. 3. 1. Принципи кредитної політики

  У процесі формування принципів кредитної політики необхідновирішити стратегічне питання: яким чином керівництву фірми сліддосягати компромісу між ризиком та ліквідністю свого бізнесу, з огляду навплив на цей вибір періоду надання кредиту, знижок, стандартівкредитоспроможності та політики інкасації?

  Тип кредитної політики нерозривно пов'язаний з типом політики управлінняоборотними активами. Розрізняють три принципових типу комплексногоуправління оборотними активами - консервативний, помірний і агресивний.
  Стосовно до кредитній політиці фірми, характерними ознаками кожної зстратегій є:

  Консервативний тип кредитної політики спрямований на мінімізаціюкредитного ризику. Якщо «консерватизм» вважати запорукою ліквідності, то прицьому типі кредитної політики, фірма істотно підвищує ліквідністьдебіторської заборгованості і не прагне до отримання високої додатковоїприбутку за рахунок розширення реалізації продукції (рентабельність) в кредит.
  Здійснюючи такий тип кредитної політики фірма істотно скорочує колопокупців товару в кредит за рахунок груп підвищеного ризику; мінімізуєстроки надання кредиту та його розміру; посилює умовинадання кредиту і підвищує його вартість; використовує жорсткіпроцедури інкасації дебіторської заборгованості. У результаті такого типууправління оборотними активами частка оборотних активів у загальних активахпорівняно невелика (менше 40%), а період їх оборотності невеликий -
  52 дні [6].

  Помірний тип кредитної політики фірми характеризує типові умовиїї здійснення відповідно до прийнятої комерційної та фінансовоїпрактикою і орієнтується на середній рівень кредитного ризику при продажіпродукції з відстрочкою платежу. Частка оборотних активів у загальних активах - 45
  %, Тривалість обороту обігових коштів - 72 дня.

  Агресивний (м'який) тип кредитної політики пріоритетною метою ставитьпідвищення рентабельності, тобто максимізацію додаткового прибутку за рахунокрозширення обсягу реалізації товару в кредит, не рахуючись з високим рівнемкредитного ризику, що супроводжує ці операції. Механізмом реалізаціїполітики такого типу є поширення кредиту на більш ризикованігрупи покупців продукції; збільшення періоду надання кредиту тайого розміру; зниження вартості кредиту до мінімально припустимих розмірів;надання покупцям можливості пролонгації кредиту. Урезультаті такого типу управління оборотними активами частка оборотнихактивів у загальних активах - більше 50% тривалість обороту оборотнихкоштів - 95 днів.

  При прийнятті рішення про тип кредитної діяльності фірмистратегічні напрямки в області кредитної політики можна виявити задопомогою матричного методу, одного з визнаних методів аналізу стратегії вменеджменті. Стосовно до кредитній політиці фірми з точки зоруліквідності, ризику та рентабельності дебіторської заборгованості, матрицябачиться авторові даної дипломної роботи в такий спосіб:

  Рис. 4.
  Матриця стратегії кредитної політики фірми

  Кредитна політика фірми складається з блоків, які визначаютьсянаступними компонентами: 1) Для агресивної політики характерні високийрівень рентабельності та ризику, 2) Протилежний блок - консервативнаполітика, яка характеризується високою ліквідністю, низьким ризиком інизькою рентабельністю.

  Як видно з матриці, на перетині сфер знаходиться помірний типкредитної політики. Рівень показників рентабельності, ліквідності та ризикуоцінюється за стандартами даної макро-і мікросередовища. У даному випадку, застандартними показниками Литовської Республіки, що наведені нижче.

  Рис. 5.
  Стандартні показники рівня рентабельності та ліквідності ЛР

  1. 3. 2. Формування системи кредитних умов

  Система кредитних умов складається з наступних чотирьох елементів:
  . Термін кредиту (кредитний період) - час, який мають покупці, перш ніж їм доведеться заплатити за товар;
  . Знижки, що надаються в якості заохочення за швидкі платежі;
  . Стандарти кредитоспроможності, що вказують на мінімальну фінансову силу відповідних клієнтів, які купують в кредит;
  . Політика стягнення плати, що відображає жорсткість або м'якість підприємства підходу до клієнтів, які затримують платежі.

  Термін кредиту - це граничний період часу, який фірма даєклієнтам для того, щоб внести плату; наприклад: кредит моженадаватися на 30, 60 або 90 днів. Термін надання знижки за ранніплатежі - період часу, протягом якого за більш ранню оплату рахункупокупець може одержати знижку, наприклад - 10 днів.

  Знижки за ранні платежі - скорочення ціни купівлі або продажу,виражене у відсотках, що надається в разі оплати рахунок -фактури в ранній період встановленого терміну. Цей захід стимулюєпокупців, які купують товар у кредит, сплачувати рахунки як можнашвидше. Надання знижки вигідно як покупцю, так і продавцю.
  Перший - має пряму вигоду від зменшення витрат на купівлю товарів. Вартовідзначити, що знижки за оплату рахунків (на 5 - 10 день) у більшості країн
  Європи становлять 3%. Якщо кожен рік купується продукції на 1 млн.літів, то легко підрахувати, що така знижка зробить 30 тис. літів. Томупокупцям вигідно користуватися знижками. Другий - отримує непрямувигоду, у зв'язку з прискоренням оборотності коштів, вкладених удебіторську заборгованість, яка, як і виробничі запаси,представляє іммобілізацію грошових коштів.

  Стандарти кредитоспроможності - мінімальний рівень кредитоспроможностіпретендента на отримання товарів фірми в кредит. Після того як фірмарозробила та визначила свої умови продажу в кредит, їй необхіднозробити оцінку кожного окремого претендента на отримання товарів вкредит. Процедура такої оцінки включає три етапи: 1) збір інформації пропретендента на отримання кредиту; 2) аналіз отриманої інформації з метоювизначення рівня кредитоспроможності; 3) прийняття рішення про наданнякредиту.

  Визначення системи характеристик, що оцінюють кредитоспроможністьокремих груп покупців, здійснюється звичайно за наступними критеріями:обсяг і стабільність здійснення господарських операцій з покупцем;репутація покупця в діловому світі; платоспроможність клієнта; обсяг ісклад чистих активів, які можуть складати забезпечення кредиту принеплатоспроможності дебітора і порушення справи про його банкрутство.

  Сучасні керівники кредитних відділів часто звертаються прианалізі кредитоспроможності до методу «3 С»: Character, Capacity, Capital.
  Деякі інші, що застосовуються фірмами методи оцінки кредитоспроможностіпокупців, наведено у додатку № 5. На підставі результатів оцінкикредитоспроможності проводиться угрупування покупців (табл. 3).

  На основі всієї цієї інформації приймається рішення про можливістьпродажу товарів у кредит. Інструментом що дозволяє досліджувати всіможливі варіанти може бути «дерево рішень».

  Таблиця 3.
  Класифікація покупців [7].
  | Категорія | Рівень | Середній | Наданий |
  | | Платоспроможності | термін | кредит |
  | | | Оплати, | |
  | | | Днів | |
  | 1 | Високий | 10 | Необмежений |
  | 2 | Хороший | 15 | Необмежений |
  | 3 | Середній | 30 | Обмежений |
  | 4 | Низький | 60 | Обмежений |
  | 5 | Дуже низький | 90 | Ні кредиту |

  Політика справляння плати (інкасації) передбачає: терміни і форминагадувань покупцям про дату платежів; умови пролонгації боргу понаданим кредитом; умови порушення справи про банкрутствонеспроможних дебіторів.

  1. 3. 3. Рефінансування дебіторської заборгованості

  Розвиток ринкових відносин та інфраструктури фінансового ринкудозволяють використовувати рефінансування дебіторської заборгованості, тобтоприскорений переведення в інші форми оборотних активів підприємства: грошовікошти і високоліквідні короткострокові цінні папери. Основні формирефінансування дебіторської заборгованості - факторинг, облік векселів,форфейтинг, сек'юритизація.

  Факторинг - фінансова операція, що полягає в поступку підприємством -продавцем права отримання факторингової фірмою (банком) фінансовоїдебіторської заборгованості та негайної виплати 70 - 90% від сумизаборгованості. Після того, як боржники оплатять за товар, факторинговафірма перераховує решту 10 - 30% коштів. За ці послуги беретьсяплатіж у розмірі 3 - 5% від всієї суми договору. Факторинг, перш за все,виявляється малим і середнім фірмам. Діяльність факторингових фірм
  (банків) досить ефективна, оскільки більшість підприємств, не бажаючипотрапити до списку неплатоспроможних фірм, намагаються вчасно оплатитиотримані рахунки. Якщо банк пред'явить інформацію, що фірма з запізненнямоплачує рахунки, то їй буде складно укласти відносини з фінансовоюризиком для партнера. Фінансовий механізм здійснення факторинговоїоперації наведено у додатку № 6.

  Вексель - це безумовне обіцянку сплатити зазначену суму ввстановлений час. Вексель широко використовується за кордоном. У 1992 р.
  Литва приєдналася до Женевської конвенції. У 1993 р. Литовська Банкзатвердив правила використання векселів, у 1994 р. було прийнятопостанову Нотаріату про те, що вексель опротестовує нотаріус, а в
  1995 р. Уряд затвердив правила опротестування векселів та чеків. Уберезні 1999 р. прийнято постанову про простий і переказний векселі.
  Вексель прискорює і поліпшує розрахунки між суб'єктами господарювання. Цедуже актуально для Литви, хоча в нашій країні майже не практикуютьсявекселі, не дивлячись на те, що прийняті всі закони і постанови щодовекселів. На нашу думку, це відбувається тому, що вексель - новаформа розрахунку. Векселі поділяються на два види:
  . Простий (соло) вексель - зобов'язання, видане позичальником, що він зобов'язується виплатити зазначену у векселі суму в призначений час;
  . Переказний (тратта) вексель - письмовий наказ кредитора позичальнику про сплату певної суми третій особі або пред'явнику. Переказний вексель може бути акцептований. Акцепт оформляється записом на векселі

  «акцептовано», це означає, що банк гарантує платіж по ньому.

  Вексель може бути переданий іншій особі. Така передача називаєтьсяіндосамент. Кількість індосантів векселя не обмежується. Фінансовиймеханізм розрахунків за допомогою векселя наведений у додатку № 7. А вдодатку № 8 представлений зразок сучасного векселя.

  Облік векселів являє собою фінансову операцію з їх продажубанку по визначеній (дисконтній) ціні, яка встановлюється в залежності відїх номіналу, терміну погашення й облікової вексельної ставки. Обліковавексельна ставка складається із середньої депозитної ставки, ставкикомісійної винагороди та рівня премії за ризик при сумнівнійплатоспроможності векселедавця. Зазначена операція може бутиздійснена тільки з переказним векселем.

  Форфейтинг, по своїй суті, поєднує в собі елементи факторингу таврахування векселів. Але на відміну від факторингу форфейтинг є одноразовоюоперацією. Форфейтинг використовується при здійсненні довгострокових (до 7років) експортних поставок. Фінансовий механізм здійснення форфейтинговойоперації наведено у додатку № 9.

  За кордоном широко використовується ще одна сучасна формарефінансування активів, зокрема, дебіторської заборгованості --сек'юритизація. Це процес об'єднання прибуткових активів в пул ізнаступним продажем часткою в цьому пулі у формі цінних паперів, забезпеченихактивами (asset-backed securities - ABS). Для Литви сек'юритизація покизалишається дуже «екзотичним» джерелом фінансових коштів.
  ВИСНОВОК ПО ЧОЛІ I

  Аналіз, проведений в першому розділі, дозволив підійти до таких висновків.
  Дебіторська заборгованість - суми, які покупці повинні підприємству.
  Оскільки близько 20% активів середньої компанії числяться в її дебіторськоїзаборгованості, то ефективне управління цією статтею має великийвплив на ліквідність, а отже, і на зміцнення фінансовогоположення фірми в цілому. Управління дебіторською заборгованістю - цепроцес реалізації управлінських функцій, що включає аналіз станудебіторської заборгованості (оцінка обсягу, обігу та якості),розробку адекватної кредитної політики та забезпечення використання формрефінансування. Розробивши, таким чином, загальний підхід до управліннядебіторською заборгованістю, компанія намагається його дотримуватися.

  З огляду на сказане вище, можна з упевненістю сказати, щоефективне управління дебіторською заборгованістю відноситься до необхіднихумов успішної роботи фірми, оскільки воно створює передумови для швидкогозростання бізнесу і збільшення фінансових можливостей фірми. Прискорюєтьсятоварообіг, акумулюються вільні кошти, вчасно оплачуютьсянеобхідні рахунки, а також фірма може оплатити кредиторську заборгованістьв той же самий час, що і її конкуренти. Таке підприємство в майбутньому можесподіватися на знижки, тому що знижується її кредитний ризик, пов'язаний зоплатами дебіторів.

  Розділ II. УДОСКОНАЛЮВАННЯ управління дебіторською заборгованістю

  ФІРМИ «»
  2. 1. Коротка характеристика товариства ЗАТ «»
  2. 2. Аналіз дебіторської заборгованості ЗАТ «»

  Попередня оцінка фінансового стану товариства «» представляєсобою перший крок аналізу дебіторської заборгованості. Проведення її за моделлю
  Е. Альтмана (1. 1.) Передбачає обчислення двох фінансових коефіцієнтів:
  1) коефіцієнт ліквідності дорівнює 0,8 (142 174/172 268) або 80%. Згідноз міжнародною практикою, значення коефіцієнта ліквідності повиннізнаходиться в межах від одиниці до двох. У даному випадку коефіцієнтліквідності менше 1. Отже, оборотних коштів недостатньо дляпогашення короткострокових зобов'язань. А це в свою чергу означає, щофірма знаходиться під загрозою банкрутства.

  2) коефіцієнт фінансової залежності дорівнює 27 (187 279/7 010) або 2700
  %. Це найвище значення коефіцієнта відображає ризик неплатоспроможності.
  Подальші обчислення за формулою Е. Альтмана не потрібні, оскільки очевидно,що значення Z> 0, отже ймовірність банкрутства висока.

  Підводячи короткі підсумки аналізу попередньої оцінки фінансовогоположення ЗАТ «», можна зробити висновок, що це суспільство перебуває у глибокійфінансовій кризі.

  З'ясувавши картину фінансового стану розглянутого суспільства,визначимо наскільки ефективно побудовано управління дебіторськоюзаборгованістю в організації, стали чи прорахунки в управлінні дебіторськоїзаборгованістю однією з причин неспроможності розглянутого суспільства.

  У першій фазі аналізу оцінюється обсяг дебіторської заборгованостіданої організації, дебіторська заборгованість по відношенню дооборотних засобів (таблиця 4). У період з 1999 р. по 2002 р. часткадебіторської заборгованості до суми оборотних коштів змінювалася в межахвід 4% до 24%. Ці значення не перевищують середніх показників з практики
  (обсяг дебіторської заборгованості у підприємствах коливається від 10% до 25%загальної вартості активів підприємства). Теоретично, факт збільшеннядебіторської заборгованості в період з 1999 р. по 2002 р. відображає збільшенняоборотних коштів, а отже - поліпшення фінансового становища. Але напрактиці, для оцінки зростання дебіторської заборгованості, надалібуде потрібно аналіз її якості. Зменшення обсягу дебіторської заборгованостів період з 2001 р. по 2002 р. (на 42%) вважається негативною ознакою. Привироблення кредитної політики слід врахувати можливість збільшення обсягудебіторської заборгованості.

  Таблиця 4.
  Коефіцієнт відволікання оборотних активів у рахунку до отримання.
  | | 1999 р. | 2000 | 2001 | 2002 р. |
  | 1. Дебіторська | 7 283 | 19 639 | 36 926 | 21 281 |
  | заборгованість, ЛТ. | | | | |
  | 2. Загальна сума оборотних | 182 566 | 170 337 | 154 626 | 142 174 |
  | активів, ЛТ. | | | | |
  | 3. Коефіцієнт відволікання | 4 | 12 | 24 | 15 |
  | оборотних активів у | | | | |
  | дебіторську заборгованість, | | | | |
  | (п.1/п. 2),%. | | | | |

  Діаграма, представлена на малюнку 6, наочно демонстррірует обсяг
  (або рівень) дебіторської заборгованості закритого акціонерного товариства «»і його динаміку в попередній період.

  Рис. 6.
  Обсяг (або рівень) дебіторської заборгованості ЗАТ «»

  У другій фазі аналізу виконується оцінка оборотності і якостідебіторської заборгованості по наступній сукупності параметрів:

  1. оборот дебіторської заборгованості і середній термін оплати рахунків дебіторів (середній період інкасації);

  2. зважене «старіння» рахунків дебіторів;

  3. реєстр «старіння» рахунків дебіторів;

  4. коефіцієнт простроченої дебіторської заборгованості;

  5. прогнозування безнадійної дебіторської заборгованості.

  1) Найважливішим елементом аналізу дебіторської заборгованості єоцінка її оборотності. Тенденцію зміни цього показника частовикористовують при визначенні обгрунтованості знижки за ранні платежі. Чимвище швидкість обороту, тим менше інвестованих коштів у дебіторськузаборгованість. Кількість оборотів дебіторської заборгованості розраховуєтьсяза формулою:

  NS
  RT = ----------------,

  (2. 1.)

  AR


  RT (Receivable turnover) - Кількість оборотів дебіторської заборгованості,
  NS (Net Sales) - Сумарна виручка за рік,
  AR (Account receivable) - Середнє значення дебіторської заборгованості.

  Значення, наведені в таблиці 5, ясно показують, що кількістьоборотів (конвертації в грошові кошти) дебіторської заборгованості заостанній 4 роки змінилося незначно і складає 6 разів на рік.

  Таблиця 5.
  Кількість оборотів дебіторської заборгованості ЗАТ «»
  | Показники | Рік |
  | | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
  | 1. Річний дохід з продажів, ЛТ. | 44305 | 79246 | 207573 | 180050 |
  | 2. Дебіторська заборгованість, ЛТ. | 7283 | 19639 | 36926 | 21281 |
  | 3 Кількість оборотів дебіторської | 6 | 5,9 | 7,3 | 6,2 |
  | заборгованості (п.1/середнє п.2 | | | | |
  |), Днів. | | | | |

  За західними джерелами, для середньої компанії значення цього показникастановить 8 оборотів на рік. Це означає, що оборот дебіторськоїзаборгованості ЗАТ «» істотно нижче, ніж у середньостатистичноїаналогічної фірми. Це може бути результатом недостатньо активної роботищодо стягнення заборгованості та наявності значної кількості простроченихрахунків до оплати, а також відсутність стимулу (знижок) для оплати рахунківдебіторами в строк.

  До того ж, якщо середній фактичний термін погашення дебіторськоїзаборгованості перевищує встановлений, це може впливати і на ступіньліквідності фірми. Щоб більш точно оцінити, чи є привід длязанепокоєння, перетворимо коефіцієнт оборотності дебіторськоїзаборгованості в показник тривалості обороту дебіторськоїзаборгованості в днях (DSO). Середній термін оплати рахунків дебіторіврозраховується за формулою, наведеною в першому розділі (1. 3.). Або, що теж саме:

  360

  DSO = ---------------------,

  ( 2. 2.)

  RT

  DSO (Days Sales Outstanding) - Середній термін оплати рахунків дебіторів,
  RT (Receivable turnover) - Кількість оборотів дебіторської заборгованості.

  Для ЗАТ «», чий оборот дебіторської заборгованості дорівнює 6, середній термінпогашення дебіторської заборгованості в 2002 році складає 60 днів (таблиця
  6). Причому, ця цифра з

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !