ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Управління якістю продукції
       

   

  Менеджмент

  Курсова робота

  Управління якістю продукції

  ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

  Студентка д/о Фірсова Ю.А. гр.306

  1. Тема: управління якістю продукції

  2. Термін подання роботи до захисту: 16 грудня 2000

  3. Вихідні дані для курсової роботи: наукові праці вітчизняних ізарубіжних вчених, звітна документація ВАТ «Ламзурь»

  4. Зміст курсової роботи:

  4.1. Наукові аспекти управління якістю.

  4.2. Управління якістю продукції на ВАТ «Ламзурь»

  4.3. Метод підвищення управління якістю продукції на ВАТ «Ламзурь»

  5. Курсова робота містить 45 сторінок, 3 рисунка, 3 схеми, 5додатків, 22 джерела.

  РЕФЕРАТ.

  Дана дипломна робота містить 45 сторінки, 3 рисунка, 3 схеми, 22джерела.

  Перелік ключових слів: управління якістю продукції, оцінка рівняякості, показники якості, технічний рівень продукції,стандартизація, сертифікація, контроль якості, система управлінняякістю продукції, витрати на якість.

  Об'єкт дослідження: підприємство ВАТ «Ламзурь»

  Мета роботи: дати аналіз сутності системи управління якістю та їїоцінку на ВАТ «Ламзурь».

  Методи дослідження: порівняння, зіставлення, аналізу і оцінкиузагальнення, нормативний і позитивний аналіз.

  Отримані результати: на підставі проведеного аналізу виробленішляхи і методи поліпшення управління якістю продукції.

  Ступінь впровадження: Часткова.

  Область застосування: у практиці роботи економіста, в навчальному курсі
  «Мікроекономіка», як посібник для вдосконалення управління якістюпродукції на ВАТ «Ламзурь».

  ЗМІСТ:

  Введення. 5

  1.Научние аспекти управління якістю. 7

  1.1 Поняття якості продукції та управління ім. 7

  1.2 Оцінка рівня якості. 11

  1.3 Сертифікація. Стандартизація. 21

  1.4. Економічні проблеми якості. 26

  2. Управління якістю продукції на ВАТ «Ламзурь». 29

  2.1 Загальна оцінка якості продукції. 29

  2.2. Критичний аналіз діючої системи управління якістю. 31

  3. Метод підвищення управління якістю продукції у ВАТ «Ламзурь». 33

  Висновок. 38

  Список літератури. 39

  Додаток 1 41

  Додаток 2. 42

  Додаток 3 43

  Додаток 4. 44

  Додаток 5. 45

  Введення.

  Якість - поняття багатопланове, забезпечення його потребує об'єднаннятворчого потенціалу та практичного досвіду багатьох фахівців. Проблемапідвищення якості може бути вирішена тільки при спільних зусилляхдержави, федеральних органів управління, керівників і членівтрудових колективів підприємств. Важливу роль у вирішенні цієї проблемивідіграють споживачі, які диктують свої вимоги та запити виробникамтоварів і послуг.

  Поліпшення якості продукції - найважливіший напрям інтенсивногорозвитку економіки, джерело економічного зростання, ефективностісуспільного виробництва. У цих умовах зростає значеннякомплексного управління якістю продукції та ефективністю виробництва.

  Системи управління якістю, що діють на різних підприємствах,індивідуальні. Проте світова наука і практика сформували загальніознаки цих систем, а також методи і принципи, які можуть застосовуватисяв кожній з них.

  Метою моєї роботи є огляд наукових даних з управлінняякістю продукції з подальшим аналізом системи якості конкретногопідприємства. Для цього використовувала найбільш базові наукові роботивітчизняних і зарубіжних авторів, а також популярні навчальні посібники вгалузі управління якістю. Вибираючи мордовських виробників, язупинилася на одному з перспективних заводів, який вийшов уже назагальноросійський рівень, - ВАТ «Ламзурь».

  1.Научние аспекти управління якістю.

  1 Поняття якості продукції та управління ім.

  У житті ми часто вживаємо поняття «якість»: ділові якості,якість продукції, послуг, праці, якість життя і ін

  За даними ІТАР-ТАРС, в поширеній 16 липня 1996 У Нью-Йоркськоїштаб-квартирі ООН «Доповіді про розвиток людського потенціалу - 1996»йдеться про те, що за шість років ІРЧ в Росії скоротився майже вдвічі (у
  1990 р. - 33-е місце, в 1996 р. - 57-е).

  Значний вплив на якість способу життя надає матеріальнаСереда - якість товарів і послуг. Тому проблема якості продукції тапослуг була і залишається актуальною. Вона є стратегічною проблемою, відвирішення якої залежить стабільність економіки нашої держави. Процесполіпшення якості, що поєднує діяльність багатьох виробництв,колективів конструкторів, сфери послуг, необхідний не тільки для одержанняприбутку при збуті товарів і послуг, але головне - суспільству в цілому і йогоінтересам.

  Товари, які володіють відповідною прибутковістю (різницеюміж продажною ціною і собівартістю), повинні знаходити постійна збут.
  Купуючи товари, ми оплачуємо їх вартість не тільки тому, що вонинеобхідні, але й тому, що вони нам сподобалися. Оскільки зовнішній виглядцих товарів, зручність у використанні, термін служби, технічніхарактеристики, умови гарантійного обслуговування - вирішальні моменти привизначенні їх ціни, то ми оплачуємо покупку відповідно до фактором
  «Покладених надій» або «ступенем корисності товару». Таким чином,необхідними умовами визначальними збут товару, є переконаністьспоживача в його гарантованому як і його ціна.

  Якість - сукупність характерних властивостей, форми, зовнішнього вигляду іумов застосування, якими повинні бути наділені товари для відповідностісвоєму призначенню. Всі ці елементи визначають вимоги до якостівироби, які конкретно втілені на етапі проектування в технічнійхарактеристиці вироби, в конструкторської документації, в технічнихумовах. Передбачають якість сировини, конструктивні розміри іт.д. [1]

  У літературі поняття якості трактується по-різному. Проте основнерозходження в розумінні якості визначається відмінностями в умовах командно -адміністративної і ринкової економік.В умовах перше якість трактуєтьсяз позиції виробника, а в ринковій з позиції споживача.

  Поняття якості неодноразово обговорювалося науковою громадськістю іпрактиками. Велику роль у формуванні сучасного уявлення прояк зіграла Академія проблем якості РФ. У результаті її діяльностісформувалося концептуальне бачення якості як однієї з фундаментальнихкатегорій, що визначають спосіб життя, соціальну та економічну основу дляуспішного розвитку людини і суспільства.

  Основні елементи придатності товарів, які визначаються технічноїхарактеристикою вироби, називають якістю конструкції. Приудосконалення якості конструкції зростає вартість виробу.

  На рис. 1.1. (Додаток 1) показана залежність якості конструкції від їїціни і собівартості. Частина графіка, укладена між кривимисобівартості та ціни виробу, обмежена точками їх перетину Q1 і Q2,відображає рентабельність, яка є основою існуванняпідприємства.

  Точка Q0, що фіксує найбільше віддалення кривих, відповідаєякості конструкції, що забезпечує максимальний прибуток.

  Ринок збуту при наявності конкуруючих виробів представляє підприємствувибір між різними варіантами економічної стратегії і тактики. Можназупинитися на якості конструкції Q3, націлюють на виробництвовиробів високого класу, пожертвувавши при цьому незначною часткоювласного прибутку, і намітити масове виробництво не зважаючи на низькуприбуток, або зважитися прийняти якість конструкції Q4 з низькоюсобівартістю.

  Отже, все залежить від того яким, буде управлінське рішення.

  Що ж являє собою управління? Як у повсякденному житті. Так ів умовах підприємства управління є круговим циклом: планування --здійснення - контроль - керуючий вплив.

  Управління якістю на підприємстві є однією з ланокописуваного циклу управління. Інакше кажучи, це круговий цикл, щоввірено групі попереднього контролю та аналізу конструкцій виробів іє основою в управлінні якістю (ріс.1.2. в прил. 2).

  Функція планування, що передбачає проектування, полягає ввикористання керівництвом підприємства стратегії і тактики при аналізі таоблік результатів вивчення ринків, коефіцієнта ефективності капітальнихвитрат, технічного рівня свого підприємства, ефективності контролю,передбачуваної собівартості, очікуваної реалізації і т.д. і передбачаєвизначення рівня якості виробів.

  Функція здійснення - це втілення запроектованого якостіконструкції в готову продукцію. Вона передбачає проектуваннятехнологічних процесів, визначення виду використовуваного устаткування,машин, інструментів, а також методів роботи і контролю. Функцієюздійснення передбачаються навчання й тренування виконавців робіт.
  Все це в комплексі має на меті - зберегти ступінь відповідностіпродукції технічним вимогам або по можливості поліпшити ціпоказники.

  Функція контролю здійснюється як на стадії виготовлення продукції,так і шляхом виявлення справжніх достоїнств товару після надходження його наринок. Іншими словами придатність товару підтверджується за допомогою збуту.

  Функція керуючого впливу на увазі заходи з реалізаціїпродукції і дотримання способів продажу товару, передбачених планом,проведення заходів з технічного обслуговування (сервісу) у випадку,коли реалізований товар не відповідає вимогам якості. Крім цього вонавключає збір інформації про якість реалізованого на ринку товару,виявлення можливості поліпшення якості, вивчення думки споживача проякість товару для внесення необхідних змін у процесівиробництва.

  Для чіткого управління перерахованими функціями планування --здійснення - контролю - керуючого впливу необхідно, щоб усіслужби і відділи підприємства, володіючи технікою управління та контролю,спеціальною технологією, а також статистичними методами і маючи в своєму розпорядженніуявленнями про важливе значення якості, з відповідальністю за йогорівень виконували покладені на них обов'язки.

  Таким чином, можна стверджувати, що управління якістю напідприємстві - це «такий вид керівної діяльності, який забезпечуєпроектування, виготовлення і реалізацію товарів, які володіють доситьвисоким ступенем корисності і задовольняють запити споживачів. »

  2 Оцінка рівня якості.

  Для управління якістю продукції та його підвищенням необхіднооцінити рівень якості. Область діяльності, пов'язана з кількісноюоцінкою якості продукції, називається кваліметрії. Оцінка рівня іякості продукції є основою для вироблення необхідних керуючихвпливів у системі управління якістю продукції.

  Метою оцінки обумовлюється: які показники якості слідвибирати для розгляду, якими методами і з якою точністю визначатиїх значення, які кошти для цього будуть потрібні, як обробити і в якійформі представити результати оцінки.

  Властивості продукції можуть бути охарактеризовані кількісно іякісно. Якісні характеристики - це, наприклад, відповідністьвироби сучасного напряму моди, дизайну, кольору і т.д.

  Кількісна характеристика одного або декількох властивостей продукції,складових її якість, що розглядається стосовно до певнихумов її створення та експлуатації або споживання, називається показникомякості продукції (схема 1.1., прил. 3).

  За характеризується властивостями застосовують наступні групи показників:

  Показники призначення характеризують властивості продукції, що визначають основні функції, для виконання яких вона призначена, і обумовлюють область її застосування.

  Показники економного використання сировини, матеріалів, палива, енергії і характеризують властивості виробу, що відображають його технічна досконалість за рівнем або ступеня споживаного їм сировини, матеріалів, палива, енергії.

  Показники надійності. Надійність - це властивість виробу (об'єкта) зберігати в часі у встановлених межах значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати необхідні функції в заданих режимах і умовах застосування, технічного обслуговування, ремонтів, зберігання траспортірованія. Надійність виробу в залежності від призначення і умов його застосування включає безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність, сохраняемость.

  Безвідмовність - властивість об'єкта безупинно зберігати працездатнийстан протягом деякого часу або деякі напрацювання.

  Довговічність - властивість виробу зберігати працездатний стандо настання граничного стану при встановленій системі технічногообслуговування та ремонту.

  Ремонтопридатність - властивість виробу, що полягає впристосованості до попередження і виявлення причин виникненнявідмов, ушкоджень і підтримці і відновленню працездатногостану шляхом проведення технічного обслуговування і ремонтів.

  зберігання - властивість виробу зберігати значення показниківбезвідмовності, довговічності і ремонтопридатності протягом і післязберігання або транспортування.

  Ергономічні показники характеризують зручність і комфортспоживання (експлуатації) виробу на етапах функціонального процесу всистемі «людина - виріб - середовище використання».

  Естетичні показники характеризують інформаційну виразність,раціональність форми, цілісність композиції, досконалістьвиробничого виконання. Оцінка естетичних показників якостіконкретних виробів проводиться експертною комісією. За критерійестетичної оцінки приймається ранжированого (еталонний) ряд виробіваналогічного класу і призначення, що складається експертами на основі базовихзразків.

  Показники технологічності характеризують властивості продукції,обумовлюють оптимальний розподіл витрат, матеріалів, праці тачасу при технологічній підготовці виробництва, виготовленні таексплуатації продукції.

  Показники транспортабельності характеризують пристосований ністьпродукції до транспортування без її використання або споживання.
  Найбільш повно транспортабельність оцінюється вартісними показниками,що дозволяють одночасно врахувати матеріальні та трудові витрати,кваліфікацію та кількість людей, зайнятих роботами по транспортуванню.

  Показники стандартизації і уніфікації характеризують насиченістьпродукціі1 стандартними, уніфікованими й оригінальними частинами, а такожрівень уніфікації з іншими виробами.

  Патентно-правові показники характеризують ступінь оновленнятехнічних рішень, використаних в продукції, їх патентний захист.
  Патентно-правові показники є істотним чинником при визначенніконкурентноздатності продукції.

  Екологічні показники характеризують рівень шкідливих впливів нанавколишнє середовище, що виникають при експлуатації або споживанні продукту.

  Показники безпеки характеризують особливості продукціїщо забезпечують безпеку людини (обслуговуючого персоналу) приексплуатації або споживанні продукції, монтажі, обслуговуванні, ремонті,зберіганні, транспортуванні і т.д.

  Економічні показники характеризують витрати на розробку,виготовлення. Експлуатацію або споживання продукціі1.

  Відносна характеристика якості продукції, засноване напорівнянні значень показників якості оцінюваної (нової) продукції збазовими значеннями таких же показників, визначає рівень якостіпродукції (схема1.3., пріл.4).

  Технічний рівень - відносна характеристика технічногодосконалості продукції - сукупності найбільш істотних властивостей,що визначають її якість і характеризують науково-технічні досягнення врозвитку даного виду продукції.

  Оцінка технічного рівня полягає у встановленні відповідностіпродукції світовому, регіональному, національному, рівнями або рівнемгалузі. Відповідність оцінюваної продукції світовому рівню (або іншим)зупиняється на підставі зіставлення значення показниківтехнічної досконалості продукції і базових зразків.

  Базовий зразок - це зразок продукції, що представляє передовінауково-технічні досягнення і виділяються з групи аналогів оценіваемойпродукції.

  У результаті оцінки продукцію відносять до одного з трьох рівнів:

  . перевершує світовий рівень;

  . відповідає світовому рівню;

  . поступається світовому рівню.

  Результати оцінки використовують при розробці нової (модернізованої)продукції: обгрунтувань, вимог, які закладаються у технічне завдання інормативну документацію; ухваленні рішення про постановку продукції навиробництво; обгрунтування доцільності заміни або зняття продукції звиробництва; формуванні пропозицій з експорту та імпорту.

  Етапи оцінки технічного рівня продукції включають:

  А. Визначення номенклатури показників, необхідної для оцінки.
  Номенклатура показників включає класифікаційні та оціночні показники.
  Класифікаційні показники характеризують призначення та область застосуванняданого виду продукції. Виходячи зі значень цих показників зразки,що є на світовому ринку, відносять до групи аналогів оцінюваноїпродукції. Оціночні показники використовуються безпосередньо длязіставлення оцінюваного зразка з базовими і характеризуютьспоживчі властивості, надійність, безпека, економічність,екологічні властивості.

  Б. Формування групи аналогів і встановлення значень їхпоказників. До групи входять:

  . При оцінці розробляється продукції - перспективні і експериментальні зразки, надходження яких на світовий ринок прогнозуються на період випуску оцінюваної продукції;

  . При оцінці продукції, що випускається - зразки, що реалізуються на світовому ринку, значення показників яких встановлюються на основі наявної на них документації і (або) за результатами випробування.

  В. Виділення базових зразків з групи аналогів. Виділення базовихзразків на основі методу попарного зіставлення аналогів здійснюєтьсянаступним чином:

  . Аналог не може бути визнаний зразком і виключається із подальших зіставлень, якщо він поступається іншому аналогу за сукупністю оціночних показників, тобто поступається іншому аналогу хоча б по одному показнику, не перевершуючи його не за яким з інших;

  . Обидва аналога залишаються для подальшого зіставлення з іншими, якщо за одними показниками краще першим аналог, а за іншими - друге, при цьому значення деяких показників у аналогів можуть збігатися.

  У результаті попарного зіставлення аналогів залишаються аналоги, коженз яких не поступається жодному з решти за сукупністю оціночнихпоказників. Решта аналоги і є базовими зразками.

  Г. Зіставлення оцінюваного зразка з базовими здійснюєтьсяпоетапно. На першому етапі перевіряють відповідність продукції і значень їїпоказників міжнародним стандартам, включаючи обмеження за показникамибезпеки, екології тощо; стандартам і технічним умовам і іншимчинних нормативних документів на продукцію. Продукція, невідповідна будь-якому з цих вимог, визнається поступається світовомурівня. При виконанні зазначених вимог переходять до другого етапу. Надругому етапі зіставляють оцінювану продукцію з кожним базовим зразкомза значеннями оціночних показників на основі методу попарногозіставлення. При цьому зіставлення може призвести до одного з наступнихрезультатів:

  . Оцінювана продукція виступає базовим зразком, якщо вона поступається йому хоча б по одному з показників;

  . Оцінювана продукція перевершує базовий зразок, якщо вона перевершує його хоча б по одному показнику, не поступаючись йому ні по одному з решти показників;

  . Оцінювана продукція рівноцінна базовому зразку, якщо значення всіх його показників збігаються зі значеннями базового зразка.

  Результат зіставлення оцінюваної продукції сукупністю базовихзразків на цьому етапі формується таким чином:

  . Продукція перевершує світовий рівень, якщо вона перевершує кожен зразок;

  . Продукція відповідає світовому рівню, якщо вона рівноцінна хоча б одному базовому зразку;

  . Продукція поступається світовому рівню, якщо вона поступається кожному базовому зразку.

  У наведених вище ситуаціях продукцію відносять до однієї з трьохградацій. У випадку, коли оцінюється продукція:

  . Перевершує хоча б один, але не кожний базовий зразок - вона не поступається світовому рівню;

  . Поступається хоча б по одному, але не кожному базовому зразку - вона не перевищує світовий рівень.

  У тому й іншому випадку є невизначеність віднесення до однієї зтрьох градацій. Якщо в результаті зіставлення оцінюваної продукції зкожним базовим зразком і з сукупністю базових зразків виявленоневизначеність віднесення продукції до градаціях, то проводять наступніетапи зіставлення. За підсумками проведення цих етапів оцінки технічногорівня продукції дають висновок про належність продукції до однієї зтрьох градацій.

  У випадку, коли не існує аналогів оцінюваної продукції, вонавважається відповідної світовому рівню, якщо характеризуєтьсяпринципово новими технічними рішеннями, які захищені авторськимисвідоцтвами і (або) патентами.

  На закінчення залежно від поставлених цілей та отриманихрезультатів готують пропозиції для прийняття рішення по розробці,постановці на виробництво і вдосконалення продукції.

  Щоб забезпечити необхідний рівень якості продукції, необхіднойого підтримувати протягом усього «життєвого» циклу продукції.

  Життєвий цикл - це сукупність взаємопов'язаних процесів створенняі послідовної зміни стану продукції від формування вихіднихвимог до неї до закінчення її експлуатації або споживання.

  Перший рівень життєвого циклу можна розділити на стадії:дослідження та розробка; виготовлення; реалізація та звернення;експлуатація.

  Дослідження та розробка продукції. Мета цієї стадії --формування перспективних вимог до якості нової продукції;втілення в конструкторських та інших видах документів технічнихрішень, що забезпечують реалізацію цих вимог найбільш економічнимспособом. Фактори якості на даній стадії відіграють значну роль уформуванні якості продукції.

  Загальна схема розробки продукції. Розробка продукції відповідноз ГОСТом 15.001 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво»передбачає:

  . розробку технічного завдання;

  . розробку технічної та нормативної документації;

  . виготовлення та випробування зразків продукції;

  . приймання результатів розробки.

  Виготовлення продукції складається з трьох етапів: постановка навиробництво; стале виробництво; зняття з виробництва.

  Звернення і реалізація - частина життєвого циклу продукції: від відвантаженняїї підприємством-виробником до отримання споживачем. При зверненніповинно бути забезпечено максимальне збереження обсягів і якості готовоїпродукції, встановлених плановим завданням і нормативною документацією, вперіод транспортування, зберігання та підготовки до реалізації.

  Експлуатація продукції - стадія життєвого циклу продукції, наякої реалізується, підтримується і відновлюється його якість.
  Експлуатація виробу включає в загальному випадку використання за призначенням,транспортування, зберігання, технічне обслуговування та ремонт.

  Необхідність контролю якості з метою отримання даних про об'єктуправління відображена в Гості 15467-79: «Управління якістю продукції --встановлення, забезпечення і підтримку необхідного рівня якостіпродукції при її розробці, виробництві та експлуатації або споживанні,здійснюване шляхом систематичного контролю якості і цілеспрямованоговпливу на умови і чинники, що впливають на якість продукції ».

  Контроль продукції складається з двох етапів: одержання інформації профактичний стан продукції (її кількісних і якіснихознаках); зіставлення отриманої інформації із заздалегідь встановленимитехнічними вимогами, тобто отримання вторинної інформації. Приневідповідності фактичних даних технічним вимогам здійснюєтьсяуправлінський вплив на об'єкт контролю з метою усунення виявленоговідхилення від технічних вимог.

  Основні терміни і визначення контролю встановлені ГОСТом 16.504-81.
  Класифікація видів контролю представлена на схемі 1.2. (пріл.3). Складністьпроблеми якості потребує комплексного підходу до організації службиякості підприємства, в яку доцільно включити не тількипідрозділ, що здійснює контроль якості, а й підрозділи зорганізації всієї роботи в галузі забезпечення і аналізу якості, а такожстимулювання якості.

  Статистичні методи аналізу якості широко застосовується ввітчизняної та зарубіжної системах управління якістю продукції.

  Статистичний аналіз - це дослідження умов і факторів, що впливаютьна якість продукції.

  Джерелом даних при здійсненні аналіз і контролю якості служатьнаступні заходи:

  1) Інспекційний контроль: реєстрація даних вхідного контролю вихідної сировини, матеріалів; реєстрація даних контролю готових виробів; реєстрація даних проміжного контролю і т. д.

  2) Виробництво та технологія: реєстрація даних контролю процесу; повсякденна інформація про застосовуваних операціях, реєстрація даних контролю устаткування (налагодження, ремонт, технічне обслуговування); патенти та статті з періодичної преси і т.д.

  3) Поставки матеріалів і збут продукції: реєстрація руху через склади; реєстрація збуту продукції (дані про отримання та виплату грошових сум, контроль терміну поставок) тощо

  4) Управління та діловодство: реєстрація прибутку; реєстрація повернутої продукції; реєстрація обслуговування постійних клієнтів, журнал реєстрації продажу; матеріали аналізу ринку і т. д.

  5) Фінансові операції: таблиця зіставлення дебету і кредиту; реєстрація підрахунку втрат; економічні розрахунки і т.д.

  Зазвичай для аналізу даних на робочому ділянці на японських підприємствахвикористовуються спеціально підібрані нескладні для розуміння і застосуваннястатистичні методи - так звані «сім інструментів контролюякості ».

  Ці сім інструментів об'єднують наступні методи:

  1. Розшарування.

  2. Графіки.

  3. Діаграма Парето.

  4. Причинно-наслідковий діаграма.

  5. Гістограма.

  6. Діаграма розкиду.

  7. Контрольні картки (X - R, p, pn і т.п.).

  Перераховані «сім інструментів контролю якості» при вирішеннірізних проблем можуть використовуватися як окремо, так і в різнихкомбінаціях.

  > Рішення тієї чи іншої проблеми проводиться за наступною схемою:

  > Оцінка відхилень параметрів від встановленої норми.

  > Вибір найбільш важливих факторів, від яких залежить вирішення.

  > Оцінка факторів, які стали причиною виникнення проблеми.

  > Оцінка найважливіших чинників, які стали причиною появи шлюбу.

  > Удосконалення операцій.

  > Підтвердження результату.

  3 Сертифікація. Стандартизація.

  Сертифікація - це діяльність з підтвердження відповідностіпродукції встановленим вимогам. Сертифікація здійснюється з метою:

  . створення умов для діяльності підприємств, підприємців, а також для участі у міжнародному науково-технічному співробітництві та міжнародній торгівлі;

  . сприяння споживача в компетентному виборі продукції;

  . захисту споживача від несумлінності виробника;

  . контролю безпеки продукції для навколишнього середовища, життя та здоров'я;

  . підтвердження показників якості продукції, заявлених виробником.

  У лютому 1992 р. було прийнято Закон РФ «Про захист прав споживачів», ав 1993 р. - Закон РФ «Про сертифікацію продукції і послуг», в силу якогореалізація товарів, виконання робіт та надання послуг без сертифіката,що підтверджує їх відповідність встановленим вимогам, забороняються.

  Сертифікація може бути обов'язковою і добровільною. Наявністьсертифіката, виданого компетентним органом, полегшує експорт та імпортпродукції, допомагає покупцям у виборі товару і служить певнійгарантією її безпеки. Обов'язкова сертифікація є такожзасобом контролю за безпекою продукції. Добровільна сертифікаціясприяє підвищенню конкурентноздатності продукції.

  Об'єктами сертифікації можуть бути продукція виробничо -технічного призначення, товари народного споживання, послуги, що надаютьсянаселенню і виробникам, а також інші об'єкти. Об'єкти обов'язковоїсертифікації встановлюються законодавчими актами.

  За порушення правил сертифікації товарів (послуг) виробник,виконавець, продавець несуть відповідальність відповідно до статті 41
  Закону РФ «Про захист прав споживачів» незалежно від того, чи дозволяврівень їх наукових і технічних знань виявлення властивостей продукції,що представляє небезпеку для життя, здоров'я та майна громадян.

  Публікація офіційної інформації про діючі в РФ системахобов'язкової і добровільної сертифікації та знаки відповідності, а такожнапрям її в міжнародні (регіональні) організації з сертифікаціїє обов'язком Держстандарту.

  Сертифікат відповідності (сертифікат) - документ, виданий за правиламисистеми сертифікації для підтвердження відповідності сертифікованоїпродукції (послуг) встановленим вимогам, тобто сертифікат відповідностей --документ, яким завершується процес сертифікації. Порядок і умовиоформлення, видачі та реєстрації сертифікатів встановлюються в кожнійсистемі сертифікації.

  Держстандарт України та інші державні органи управління вмежах своєї компетенції на основі загальних правил і рекомендацій створюютьсистеми сертифікації однорідної продукції і відповідно до цього виконуютьвиконують наступні основні функції:

  . встановлюють правила проведення сертифікації в цих системах;

  . здійснюють вибір схем сертифікації;

  . визначають центральні органи системи сертифікації;

  . встановлюють правила акредитації та видачі ліцензій на проведення робіт з обов'язкової сертифікації;

  . встановлюють правила визнання іноземних сертифікатів, знаків відповідності та результатів випробувань;

  . видають сертифікат і знак відповідності та ін

  Міжнародна практика сертифікації спрямована на усуненнятехнічних бар'єрів, що виникають при сертифікації продукції, і забезпеченнябезперешкодного її пересування на ринках.

  У 1990 р. для реалізації правил сертифікації було створено спеціальнийорган - Європейська організація з випробувань та сертифікації (ЕОІС). Мета
  ЕОІС - раціоналізація діяльності органів з оцінки відповідності в Європі,сприяє вільному поширенню товарів і послуг. Це можливопри створенні умов, що гарантують всім зацікавленим сторонам, щопродукція, послуги і технологічні процеси, що пройшли випробування, непотребують повторних випробуваннях і сертифікації.

  В даний час в Європі діє понад 700 органів зсертифікації. Системи сертифікації взаємопов'язані і діють узгоджено.
  Всього в країнах ЄС і ЄАВТ (Європейська асоціація вільної торгівлі)сертифікується понад 5000 виробів, діє понад 300 систем сертифікаціїі практично в усіх зарубіжних країнах.

  Система управління якістю являє собою узгоджену робочуструктуру, що діє у фірмі і включає ефективні технічні тауправлінські методи, що забезпечують найкращі і найбільш практичніспособи взаємодії людей, машин, а також інформації з метоюзадоволення вимог споживачів, що пред'являються до якості продукції,а також економії витрат на якість. Світовий досвід сформував не тількизагальні ознаки діючих систем управління якістю, але також принципи іметоди, які можуть застосовуватися в кожній з них.

  В даний час можна виділити 3 рівні систем управління якістю,що мають деякі концептуальні відмінності:

  . системи, що відповідають вимогам стандарту ISO серії 9000;

  . загальнофірмові системи управління якістю (TQM - загальне управління якістю - Total Quality Management);

  . системи, що відповідають критеріям національних або міжнародних (регіональних) премій дипломів по касчеству.

  Системи, що відповідають стандартам ISO серії 9000. Головна цільоваустановка систем якості, побудованих на основі стандартів ІСО серії 9000
  - Обеспечение якості продукції, необхідного замовником, і представленняйому доказів у здатності підприємства зробити це. Механізм системи,застосовувані методи і засоби орієнтовані на цю мету. Разом з тим устандарті ІСО серії 9000 цільова настанова на економічну ефективністьвиражена слабко, а на своєчасність постачань - просто відсутня.

  Загальнофірмові система управління якістю (TQM). Історія формуваннята розвитку принципів якості, сертифікації має глибоке коріння.
  Досить згадати етапи розвитку, які приводять вітчизнянідослідники В.Е. Швець, В.А. Лапідус. Історію розвитку управлінняякістю можна уявити графіком на рис. 1.3. (прил. 5)

  TQM є комплексною системою, орієнтованої на постійнеполіпшення якості, мінімізацію виробничих витрат і постачання точно втермін. Основна філософія TQM базується на принципі - поліпшенню немаємежі. Стосовно до якості діє цільова настанова - нульдефектів, до витрат - нуль непродуктивних витрат, до постачань - точнов строк. При цьому усвідомлюється, що досягти цих меж неможливо, але доцього треба постійно прагнути і не зупинятися на досягнутихрезультати. Ця філософія має спеціальний термін - "Постійне поліпшенняякості »(quality improvement).

  Системи якості, що відповідають критеріям національних аборегіональних премій за якістю. Премії за якістю як стимул створення напідприємствах ефективних систем якості широко використовуються у світі --премія Демінга в Японії, премія Малкольма Болдрідж в США, Європейськапремія у країнах Європи та ін У Росії існує премія Уряду РФ вобласті якості. Слід зазначити, що критерії премії за якістю,з огляду на все передове, що мається на системах по ISO 9000 і в TQM, ще вбільшою мірою звернені до людського фактору.

  Суть методу розподілу функцій якості (QFD) полягає, образнокажучи, у перекладі вимог до якості з однієї мови на іншу.

  Метод аналіз причин і наслідків відмов (FMEA) вперше буврозроблений і застосований у програмі «Шаттл». Найчастіше він використовується настадії проектування. Суть його полягає в тому, що експертнопередбачаються найбільш критичні відмови вироби, можливі вексплуатації. Оцінюються (експертно) можливі наслідки цих відмов. Узалежно від серйозності цих наслідків з певною глибиноюаналізуються можливі причини відмов і приймаються конструктивні ітехнологічні рішення щодо недопущення цих причин.

  Методи Тагуті можна віднести до інженерно-еконміческім методам,що дозволяє найбільш коротким способом з меншими витратами прийти доправильному інженерного рішення. Тагуті створив надійний метод розрахунку,використавши відношення сигнал/шум, що застосовується в електрозв'язку.

  Групові методи аналізу та вирішення проблем отримали достатнювтілення у формі гуртків якості. Однак у закордонній практиці груповаорганізація поліпшення якості має багато різновидів. Саму по собіідею не можна вирвати і

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !