ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Управління маркетингом на підприємстві на прикладі ВАТ Гурьевский металургійний завод
       

   

  Менеджмент

  Міністерство Зовнішньоекономічних зв'язків

  Московський Державний Університет Комерції

  Кемеровський Інститут Комерції

  Кафедра МЕНЕДЖМЕНТУ

  Випускна робота по курсу МЕНЕДЖМЕНТ

  на тему: УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ВАТ

  «Гурьевская МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»


  Виконала студентка: Керівник: к.е.н.гр. МВ - 951 Біктагірова Ірина
  Яхно Лариса Александравна Миколаївна

  ______________________ р. Гур'євськ
  (РОЗПИС)

  КЕМЕРОВО 1997

  Зміст

  ВСТУП 7

  Розділ I. Теоритического АСПЕКТИ СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ 10

  1.1. Сутність маркетингу, його принципи, цілі, завдання та функції.
  10

  1. 2. Основні складові маркетингу 13

  1.2.1. Дослідження ринку. 13

  1.2.2. Товарна політика 14

  1.2.3. Рух товару і збут (канали розподілу). 15

  1.2.4. Цінова політика 16

  1.2.5. Просування товару на ринок. 20

  1.2.6. Управління маркетингом. 21

  1.3. Аспекти маркетингу в зовнішньоекономічній діяльності. 24

  Розділ II. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ
  "Гурьевская МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД". 29

  2.1. Характер і масштаби діяльності підприємства. 29

  2.2. Організаційна структура управління ВАТ "Гурьевский металургійний завод 31

  2.3. Аналіз виробничо-фінансової діяльності ВАТ" Гурметзавод "
  35

  2.3.1. Аналіз техніко-економічних показників. 35

  2.3.2.Фінансовое стан ВАТ "Гурьевский металургійний завод". 41

  Розділ III. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ "Гурьевская
  МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "45

  3.1. Напрямки маркетингу та збуту продукції металургійної промисловості, перспективи галузі. 45

  3.2. Асортимент продукції, її конкурентоспроможність 48

  3.3. Постачальники сировини і матеріалів для ВАТ "Гурьевский металургійний завод". 50

  3.4. Споживачі металопродукції ВАТ "Гурьевский металургійний завод". 54

  3.5. Конкуренти ВАТ "Гурьевский металургійний завод". 58

  3.6. рух товару і канали розподілу. 60

  3.7. Цінова політика ВАТ "Гурьевский металургійний завод". 62

  3.8. Просування товару на ринок: реклама, що стимулюють заходу. 62

  Розділ IV. УДОСКОНАЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА ВАТ "Гурьевская
  МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "66

  ВИСНОВОК 73

  Список використаної літератури. 75

  ВСТУП

  Швидке та незворотний розвиток ринкових відносин, змінаінституційної структури народного господарства Росії створили новуекономічне середовище. Зростання потреби ділових людей у швидкій адаптації донових умов призвів до необхідності розвитку знання практики ринку.

  Найважливішою ланкою ринку є фірма. Її діяльність, способи імотивація поведінки рішучим чином визначають весь вигляд національноїекономіки. У ході економічних трансформацій в Росії традиційнепідприємство дефіцитної економіки, орієнтований на максимізаціювиділяється фонду заробітної плати, перетвориться в перехідний підприємство,націлене на виживання. Наступний етап переходу - ринкова фірма,оптимізує величину прибутку на стабільних сегментах ринку.

  У міру переходу до нормальних ринкових відносин в управлінськихструктурах Росії, в державних, кооперативних та приватних підприємствах,в тому числі й у формі товариств з колективною формою власності,неминуче буде формуватися новий для нас, але добре відомий у світімаркетинговий підхід до вирішення проблем управління виробництвом іреалізації товарів і послуг на користь споживача.

  Переорієнтація на споживача, його інтереси та уподобанняможливі лише за умови насичення ринку, виникнення здоровоїконкуренції при повній незалежності суб'єктів господарських відносин іщадного регулювання цих відносин з боку владних структур.
  Передумови та умови для появи такої ситуації створюються вже сьогодні, ітому імен-но сьогодні населенню Росії, особливо тим, хто вважає себепідприємцями або хочуть стати такими, необхідно налаштовуватися намаркетингову філософію бізнесу, на активну економічну та господарськудіяльність з чітко сформульованими цілями і адекватно вибранимизасобами для досягнення цих цілей.

  Маркетинг - це виживання фірми в конкурентному середовищі. Без ньогопідприємство не може існувати, навіть якщо його керівництво припускає,що маркетингом не займається. Важливим питанням в житті фірми є їїфінанси. Цією проблемою стурбовані всі бізнесмени. Використовуючи аналогію, можнасказати, що маркетинг - це "зовнішня політика" фірми, а фінанси - її
  "внутрішня політика".

  Оскільки зовнішня політика, як говорив О. фон Бісмарк, є лишевідображенням внутрішньої, то успішний маркетинг - це є продовження ірозвиток ефективної організації фінансів фірми.

  Маркетинг як концепція управління розробкою, виробництвом іреалізацією затребуваних суспільством товарів і послуг несе в собі системнийпідхід до вирішення проблем отримання максимального ефекту для продуцента іспоживача від продажу результатів праці з мінімальними комерційнимиризиками і є в цій якості певним джерелом надходженняплатіжних засобів, у тому числі і валюти, в убогі поки фонди нашихпідприємств.

  Керівники підприємств змушені приймати господарські рішення вумовах невизначеності наслідків таких рішень, причому часом нестільки через недосконалість господарського механізму і суперечливостізаконодавства, що регулює функціонування цього механізму, скількичерез брак економічних, комерційних знань та практичного досвідуроботи в нових умовах.

  Маркетинг як глобальна функція управління підприємством в умовахринку дає підприємцю, будь-якому господарському керівнику рядперевірених живою практикою рецептів виходу на позитивні комерційнірезультати господарської діяльності в ринкових нішах з обмеженимиризиками. Це, перш за все, певна послідовність проведенняаналітичної роботи; вихід на найбільш сприятливі сегменти ринку,формування в інтересах підприємства змінних факторів зовнішнього середовища, втому числі і поведінки споживачів, подавлення легальними методамидіяльності конкурентів, створення благо приємного образу підприємства івсієї його діяльності в очах громадськості. Звичайно, не слідрозглядати маркетинг як панацею від всіх болючих наслідківризикової комерційної діяльності. Маркетингова концепція управлінняпідприємством - це свого роду компас і лоція, які в руках досвідченогокапітана дозволяють вести корабель бізнесу до наміченої мети найбільшбезпечним шляхом, незважаючи на трапляються штор ми і шквали.

  Сучасний світ розвивається в стрімкому темпі, особливо в областінауки, техніки і технології, і в умовах нинішньої конкуренції може вижититільки таке підприємство, яке творчо застосовує концепцію маркетингуу своїй діяльності, постійно шукає в рамках цієї концепції нові способиадаптації до постійно мінливих умов існування.

  Мета даної випускної роботи полягає в наступному: провести аналіз маркетингової діяльності підприємства на прикладі ВАТ
  "Гурьевский металургійний завод"

  З поставленої мети випливають наступні завдання: висвітлити основні аспекти маркетингової діяльності; зробити аналіз організаційної структури підприємства; зробити аналіз ТЕП та фінансової діяльності ВАТ "Гурметзавод"; відзначити позитивні сторони та виявити недоліки в управліннімаркетинговою діяльністю підприємства; запропонувати шляхи удосконалення маркетингової діяльностіпідприємства; зробити висновок про виконану роботу.

  Розділ I. Теоритического АСПЕКТИ СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ

  1.1. Сутність маркетингу, його принципи, цілі, завдання та функції.

  В умовах ринкової економіки покупець товарів чи послугє господарем становища. Це змушує фірми займатися вивченням,освоєнням ринку з метою реалізації товарів і послуг, що цікавлятьпокупців, тобто маркетингом.

  Найпоширенішим є визначення маркетингу яксистеми управління виробничою та збутовою діяльністю, створеної накомплексному аналізі ринку і на цілісний на вирішення завдань щодо успішноїреалізації продукції та отримання на цій основі максимального доходу
  (прибуток).

  В даний час маркетинг розширився як поняття.

  Маркетинг - це нова підприємницька філософія, система поглядівна сучасне суспільство і суспільне виробництво, в основу якоїпокладені соціально-етичні та моральні норми ділового спілкування,міжнародні кодекси і правила добросовісної комерційної діяльності,інтереси споживачів і суспільства в цілому.

  По суті своїй концепція сучасного маркетингу як новоїпідприємницької філософії - це орієнтація на потреби і потребиносіїв платоспроможного попиту (споживачів), побудована наінтегрованому маркетингу, націлений на забезпечення задоволеностіспоживачів як основа для досягнення цілей підприємства.

  Основу маркетингу складають такі види діяльності, як пошукпокупця і виявлення його потреб, постановка перед виробництвом завдань повипуску товарів, потрібних для покупця, налагодження зв'язків (комунікацій),організація розподілу, установлення цін, розгортання служби сервісу
  (реклама, робота різних агентів і т.п.).

  Сутність маркетингу полягає в тому, щоб робити тільки те,що буде, безумовно, продано, але не намагатися продати те, що підприємствозмогло зробити.

  Маркетинг грунтується на наступних принципах, що випливають зйого суті:

  - націленість на досягнення кінцевого практичного результатувиробничо-збутової діяльності у відповідності з довгостроковими цілямипідприємств, тобто певного рівня прибутку від реалізації планованогокількості продукції певної якості;

  - орієнтація на довгостроковий результат маркетингової діяльності;

  - застосування у взаємозв'язку тактики та стратегії активногопристосування до вимог споживачам лий,

  - цілеспрямований вплив на купівельний попит з метою його
  "належного" формування.

  Головне в маркетингу - цільова орієнтація і комплексність, тобтозлиття в єдиний технологічний процес всіх окремих елементівпідприємницької, господарської, виробничо-збутової діяльності.

  У зв'язку з цим визначаються цілі і завдання маркетингу.

  Мета маркетингу - забезпечення рентабельності операцій, отриманнявисоких комерційних результатів, певний прибуток в заданих межахчасу в межах наявних коштів і виробничих можливостей,завоювання запланованої до чи ринку за рахунок досягнення стійких зв'язківз певними сегментами ринку, розширення операцій і т.п.

  На базі певних цілей формулюються завдання.

  Основними завданнями маркетингу є:

  - дослідження та аналіз ринку ;

  - розробка стратегії маркетингу і орієнтація всіх підрозділів підпри-ємства на практичну її реалізацію;

  - дослідження споживчих властивостей виробленої продукції;

  - оцінка конкурентоспроможності продукції підприємства і аналізвідповідності продукції, що випускається конкурентами продукції купівельним запитах;

  - вивчення кон'юнктури ринку і попиту на продукцію підприємства;

  - сегментація ринку споживачів на різні за властивостями частини;

  - розробка коротко-, середньо-і довгострокових прогнозів потреби впродукції;

  - планування асортименту, розробка асортиментної структури про -ізводства;

  - визначення цінової політики підприємства;

  - вибір каналів руху товарів і збуту продукції;

  - планування товарообігу;

  - визначення способів транспортування, зберігання, продажу товарів; організація реклами продукції;

  - стимулювання збуту продукції;

  Логічним завершенням встановлення цілей і постановки завдань єформулювання функцій маркетингу.

  Аналітичні функції: вивчення ринку як такого; вивченняспоживачів; вивчення фірмової структури ринку; вивченнятовару (товарної структури); вивчення внутрішнього середовищапідприємства.

  Виробнича функція: організація. виробництва новихтоварів, розробка нових технологій; організація матеріально-технічногопостачання; управління якістю та конкурентоспроможністю готової продукції.

  Збутова функція (функція продажу: організація системи руху товару;організація сервісу; організація системи формування попиту істимулювання збуту, проведення цілеспрямованої товарної політики;проведення цілеспрямованої цінової політики.

  Функція управління і контролю: організація стратегічногопланування на підприємстві; інформаційне забезпечення управліннямаркетингом; управління ризиками; організація системи комунікацій напідприємстві; організація контролю маркетингу.

  На підставі виділених вище функцій маркетингу можна виділити йогоосновні складові, які необхідно розглянути більш докладно.

  1. 2. Основні складові маркетингу

  Щоб зрозуміти сутність маркетингової діяльності необхіднорозглянути основні складові маркетингу: дослідження ринку; товарна політика; рух товару і збут; цінова політика; просування товару на ринок; управління маркетингом.

  1.2.1. Дослідження ринку.

  Дослідження ринку проводиться з метою отримання даних про ринковіумовах для визначення діяльності підприємства.

  Об'єктами ринкового дослідження є тенденції і процесирозвитку ринку, включаючи аналіз зміни економічних, науково-технічних,демографічних, екологічних, законодавчих та інших факторів.
  Досліджуються також структура та географія ринку, його ємність, динамікапродажів, бар'єри ринку, стан конкуренції, що склалася кон'юнктура,можливості та ризики. Визначаються найбільш ефективні способи веденняконкурентної політики на ринку і можливості виходу на нові ринки.
  Здійснюється сегментація ринків, тобто вибір цільових ринків і ринковихніш.

  Дослідження ринку можна здійснювати двома методами: кабінетні дослідження та польові дослідження.

  Кабінетні дослідження - це збір, обробка і аналіз вторинноїінформації про ринок, що міститься в різних публікаціях, статистичних,фірмових і галузевих довідниках, періодичних, рекламних, технічнихі т.п.

  Польові дослідження - це анкетування поштою, телефонні і особистіінтерв'ю купівельні конференції.

  Важливі джерела первинної інформації-комерційні агенти.

  1.2.2. Товарна політика

  Товарна політика покликана забезпечити спадкоємність рішень і заходівпо: формуванню асортименту і його управлінню; формування принципів конкурентоспроможності товарів на необхідномурівні, пошуку для товарів оптимальних товарних ніш (сегментів); розробки та здійснення стратегії упаковки, маркування,обслуговування товарів.

  Відсутність товарної політики веде до втрати контролю надконкурентоспроможністю і комерційною ефективністю товарів.

  Розроблена стосовно до того чи іншого періоду (3-5 років абобільше) товарна стратегія в основі своїй протягом даного часузалишається, як правило, практично незмінною.

  1.2.3. Рух товару і збут (канали розподілу).

  Підприємства в умовах ринкової економіки значну увагуприділяють проблемам оптимізації процесу просування товарів від виробникадо споживача. Результати їхньої господарської діяльності багато в чому залежатьвід того, наскільки правильно обрані канали розподілу товарів, форми іметоди їх збуту, від широти асортименту та якості послуг, пов'язаних зреалізацією продукції.

  рухом товарів в маркетингу називається система, яка забезпечуєдоставку товарів до місць продажу в точно визначений час і змаксимально високим рівнем обслуговування покупців.

  Планування руху товару виявляє помітний вплив намаркетингові програми фірми і прийняття правильних рішень щодо виборуканалів збуту продукції. Це, у свою чергу, впливає на величину витратфірми. Важливою особливістю планування руху товару є вірневизначення форми організації торгівлі. При цьому слід правильно вибратиканал руху товару - прямий або за участю посередника.

  рух товару є потужним інструментом стимулювання попиту.
  Мірою ефективності системи руху товару служить відношення витрат фірми доїї результатами. Основний результат, який досягається в системіруху товару, - це рівень обслуговування споживачів.

  Вибір каналів розподілу продукції є складним управлінськимрішенням, оскільки обрані канали самим безпосереднім чином впливаютьна всі інші рішення в сфері маркетингу.

  Канали розподілу можуть бути трьох видів: прямі, непрямі ізмішані. Збутова

  діяльність промислового підприємства з застосуванням прямогомаркетингу може вестися через збутові оптові бази, склади й оптовіконтори виготовлювача.

  Природно, виробник зацікавлений збувати свою продукціюбезпосередньо споживачам за наявності власних регіональних складів.
  Але перед тим, як вдатися до прямого маркетингу (прямий збут), менеджеривиробника повинні переконатися в тому, що продукція підприємства може бутиповністю реалізована.

  Непрямі канали - це реалізація продукції посередників, кожен зяких формує відповідний канал розподілу. Використанняпосередників у сфері обертання вигідно насамперед для виробників. Здопомогою посередників можливо скоротити кількість прямих контактіввиробників із споживачами продукції.

  Причини, що обумовлюють використання посередників, можна виділитинаступні: організація процесу товарообігу потребує наявностіпевних фінансових ресурсів; створення оптимальної системи товарообігу припускаєнаявність з Відповідаю знань і досвіду в області кон'юнктури ринку своготоварах методів торгівлі і розподілу.

  Змішані канали поєднують риси прямих і непрямих каналів.

  1.2.4. Цінова політика

  Цінова політика фірми цілком і повністю залежить від конкурентноїструктури ринку. Зазвичай виділяють чотири типи ринку: вільної конкуренції, монополістичної конкуренції,олігополістичної конкуренції і чистої монополії.

  В умовах вільної конкуренції ціни складаються під впливомтільки попиту і пропозиції.

  В обстановці монополістичної конкуренції фірма формує ціну навироблену нею продукцію, з огляду на структуру споживчого попиту,ціни, що встановлюються конкурентами, а також власні витративиробництва.

  В умовах олігополістичної конкуренції застосовується різністратегії ціноутворення. Одна з них - "слідування за лідером".

  Інша стратегія - "координація дій при встановленні цін".

  На ринку чистої монополії панує тільки один продавець. Фірма -монополіст сама визначає ціни на свою продукцію, не орієнтуючись націнову політику інших фірм, але все ж таки виходячи з попиту на своюпродукцію.

  Ціноутворення - складний і багатоетапний процес, який можнапредставити в наступному вигляді (рис. 1.1).

  Будь-яка фірма повинна перш за все визначити, яку мету вона переслідує,випускаючи конкретний товар. Якщо чітко визначені цілі та положення товару наринку, то простіше і легше сформувати комплекс маркетингу та встановити ціну.

  рис.1.1. Етапи процесу ціноутворення.

  Існують три основні цілі цінової політики маркетингу:забезпечення збуту (виживаності), максимізація прибутку, утримання ринку
  (ріс.1.2 .).

  Рис. 1.2 Цілі цінової політики маркетингу.

  Наступним етапом встановлення ціни є визначення попиту. Не можнаусунути або відкласти це важливий етап, оскільки абсолютно неможливорозрахувати ціну, не вивчивши попит на даний товар. Разом з тим слідмати на увазі, що висока або низька ціна, призначена фірмою, відразу невідіб'ється на попиті на товар. Залежність між ціною і відповідним їйрівнем попиту відбита кривої попиту (рис.1.3 .).

  рис.1.3. Залежність між ціною і рівнем попиту.

  На величину попиту впливають різні фактори, серед яких виділяютьсяпотреба в товарі, відсутність чи заміни конкурентів, платоспроможністьпотенційних покупців, купівельні звички і т.п.

  Аналіз витрат. Попит на товар окреслює верхній рівень ціни,яку фірма може встановити. Валові витрати виробництва визначаютьмінімальну її величину. Це важливо враховувати, якщо фірма знижує ціни.
  Тоді з'являється реальна загроза зазнати збитків через зниження цін нижчевитрат. Таку політику фірма може проводити тільки в короткий періодпроникнення на ринок. Доцільніше враховувати витрати за нормативами.

  Аналіз цін конкурентів

  Кожна фірма повинна знати ціни на продукцію конкурентів івідмінні риси їх товарів. З цією метою робляться порівняльніпокупки, у результаті яких проводиться аналіз цін, товарів і якості.
  Фірма може використовувати отриману інформацію як вихідну для цілейціноутворення і визначення свого місця серед конкурентів.

  Вибір методу ціноутворення

  Пройшовши всі описані етапи встановлення ціни, проаналізувавши кривупопиту, розрахувавши валові витрати, знаючи ціни конкурентів, фірма можеприступити до визначення ціни на товар. Оптимальна ціна повинна повністювідшкодовувати всі витрати виробництва, розподілу і збуту товару, а такожзабезпечувати отримання певної норми прибутку. Можливі три напрямкивстановлення рівня ціни: мінімальний рівень ціни, що визначається витратами,максимальний рівень ціни, сформований попитом, оптимально можливийрівень ціни (рис. 1.4.).

  ріс.1.4. Три напрями встановлення рівня ціни.

  Існують декілька основних методик розрахунку ціни і в кожній фірмапрагне врахувати хоча б один з напрямків встановлення ціни

  ( "середні витрати плюс прибуток", одержання чистого прибутку, розрахунок
  "цінності, що відчувається ").

  Встановлення остаточної ціни.

  Це заключний етап ціноутворення. Зупинивши свій вибір на однійз методик, фірма може приступити до розрахунку остаточної ціни. При цьомуслід пам'ятати, що ціна повинна враховувати психологічне сприйняттяпокупцем товару фірми. Наприклад, для багатьох споживачів єдинаінформація про якість товару укладена в ціні, тобто ціна виступаєпоказником якості. Відомо чимало випадків, коли із зростанням цінзбільшується обсяг збуту.

  призначаєте ціну треба також перевірити на відповідність цінового образуфірми проводиться ціновій політиці.

  Необхідно прогнозувати реакцію конкурентів на пропоновану ціну.

  Процес ціноутворення на продукцію фірми не закінчуєтьсявстановленням остаточної ціни. Перед фірмою виникає необхідністьуправління цінами, що здійснюється за допомогою внесення відповіднихзмін до прейскуранти, застережень в контракти, компенсацій (знижок).

  1.2.5. Просування товару на ринок.

  Сучасний маркетинг вимагає набагато більшого, ніж просто створитихороший товар, призначити на нього привабливу ціну і забезпечити йогодоступність для цільових споживачів. Фірми повинні ще здійснюватикомунікацію зі своїми замовниками.

  Комплекс маркетингових комунікацій (званий також комплексомстимулювання) складається з чотирьох основних засобів впливу.

  Реклама-будь-яка платна форма неособистого представлення і просуванняідей, товарів чи послуг від імені відомого спонсора.

  Стимулювання збуту-короткочасні спонукальні заходи заохоченняпокупки або продажу товару або послуги.

  Пропаганда ( "паблісіті»)-неособисту і не оплачуваний спонсоромстимулювання попиту на товар, послугу або ділову організаційну одиницюза допомогою розповсюдження про них комерційно важливих відомостей у друкованихзасобах інформації або доброзичливого представлення по радіо,телебаченню чи зі сцени.

  Публічний продаж-усне уявлення товару в ході бесіди з однимабо декількома потенційними покупцями з метою здійснення запродажі.
  Кожній категорії притаманні власні специфічні прийоми комунікації,такі, як торгові презентації, експозиції в місцях продажу товару,реклама за допомогою сувенірів, спеціалізовані виставки, ярмарки,демонстрації, каталоги, торгово-рекламна література, рекламно -інформаційні добірки для преси.

  1.2.6. Управління маркетингом.

  Управління маркетингом - це управління попитом.

  Процес управління маркетингом складається з:

  1) аналізу ринкових можливостей,

  2) відбору цільових ринків,

  3) розробки комплексу маркетингу,

  4) втілення в життя маркетингових заходів.

  Завдання управління маркетингом полягає у впливі нарівень, час і характер попиту таким чином, щоб це допомоглоорганізації в досягненні поставлених перед нею цілей.

  1) Аналіз ринкових можливостей

  Будь-яка компанія повинна вміти виявляти відкриваються ринковіможливості. Ні одна фірма не може вічно покладатися на свої нинішнітовари і ринки.

  Організація може займатися пошуками нових можливостей абочас від часу, або систематично.

  Дуже важливо виявити можливості фірми і ще важливіше визначити,які з них слід розвивати.

  Маркетингова можливість фірми-привабливе напряммаркетингових зусиль, на якому конкретна фірма може добитисяконкурентної переваги.

  2) Відбір цільових ринків

  Процес виявлення і оцінки ринкових можливостей зазвичай породжуєбезліч нових ідей. І завдання фірми полягає у відборі кращих ідей ізряду хороших, тобто у виборі ідей, які відповідають цілям і ресурсамфірми.

  Крім того, кожну можливість необхідно вивчити з точки зорувеличини і характеру ринку. Процес цей складається з чотирьох етапів: заміри і прогнозування попиту; сегментування ринку; відбір цільових сегментів ринку; позиціонування товару на ринку.

  3) Розробка комплексу маркетингу

  Комплекс маркетингу-набір піддаються контролю зміннихфакторів маркетингу, сукупність які фірма використовує в прагненнівикликати бажану відповідну реакцію з боку цільового ринку. Це одне зосновних понять маркетингу.

  В комплекс маркетингу входить: товар, ціна, методирозповсюдження і стимулювання.

  Товар-це набір «виробів і послуг», які фірма пропонуєцільовому ринку.

  Ціна-грошова сума, яку споживачі повинні сплатити дляодержання товару .. Призначена фірмою ціна повинна відповідатисприйманої цінності пропозиції, інакше покупці будуть купуватитовари конкурентів.

  Методи розповсюдження - уся діяльність, завдякиякій товар стає доступним для цільових споживачів.

  Методи стимулювання-всіляка діяльність фірми порозповсюдженню відомостей про переваги свого товару і переконання цільовихспоживачів купувати його.

  Рішення про позиціонування товару на ринку є основою длярозробки цілеспрямованого комплексу маркетингу.

  4) Втілення в життя маркетингових заходів

  Робота по аналізу ринкових можливостей, відбору цільовихринків, розробки комплексу маркетингу і його реалізації вимагає наявностідопоміжних систем управління маркетингом. Зокрема, фірма повиннамати системи маркетингової інформації, планування маркетингу,організації служби маркетингу і маркетингового контролю.

  У систему маркетингової інформації входять чотири допоміжнісистеми: система внутрішньої звітності; система збору зовнішньої поточної маркетингової інформації; система маркетингових досліджень; система аналізу маркетингової інформації за допомогою статистичноїобробки даних.

  Система планування маркетингу включає в себе розробку планівдля кожного окремого виробництва, товару або товарної марки фірми. Прице мається на увазі, що фірма вже прийняла стратегічне рішеннящодо того, як чинити з кожним із своїх виробництв. Тепер длякожного з них потрібен детально розроблений план маркетингу.

  Система організації служби маркетингу

  Фірма повинна розробити таку структуру служби маркетингу, яка взмозі взяти на себе всю маркетингову роботу, включаючи планування.
  Якщо фірма дуже маленька, всі маркетингові обов'язки можуть бутипокладені на одну людину. Йому буде доручено займатися імаркетинговими дослідженнями, і організацією збуту, і рекламою, і службоюсервісу для клієнтів і т.д. Цю людину можуть називати керуючимслужбою збуту, керуючим по маркетингу чи директором маркетингу. Якщофірма велика, в ній зазвичай працюють кілька фахівців в областімаркетингу. Відділ маркетингу керує здійсненням всіх маркетинговихфункцій.

  Система маркетингового контролю.

  У ході втілення в життя планів маркетингу, ймовірно, зустрінетьсячимало несподіванок. Фірмі потрібно контролювати що проводяться неюзаходи, щоб бути впевненою в кінцевому досягненні цілей маркетингу.
  Можна виділити три типи маркетингового контролю: контроль за виконанням річних планів, контрольприбутковості і контроль за виконанням стратегічних установок.

  Завдання контролю за виконанням річних планів-переконатися, щофірма виходить на всі показники, закладені в річний план. Контрольприбутковості полягає в періодичному аналізі фактичної прибутковостіпо різним товарам, групам споживачів, каналам збуту і обсягамизамовлень.

  1.3. Аспекти маркетингу в зовнішньоекономічній діяльності.

  Використання принципів і методів маркетингу набуваєособливу актуальність у зовнішньоекономічній діяльності. У зарубіжнійпрактиці така діяльність отримала назву "міжнародний маркетинг".
  Сучасний міжнародний маркетинг - поняття більш широке, ніж маркетингв галузі міжнародної торгівлі. Міжнародний маркетинг все більшевпроваджується в міжнародне виробниче та наукове співробітництво.

  Багато американські та європейські фірми, які мають нині назву
  "транснаціональні корпорації", стали творцями концепції маркетингу.
  Нині вони з великим розмахом використовують маркетинг у своїй зовннеекономічній діяльності. Серед американських компаній, що одержують більш
  40% своїх доходів з-за кордону, слід назвати "Екссон" (75%), "Тексако"
  (69), "Сітікорп" (67), "Мобіл ойл" (61), "Катерпіл-лертректор"
  (57), "Доукемікл" (52), ІБМ ( "Кока-кола" (43) і "Ксерокс" (42%,). Зєвропейських та азіатських ТВК можна назвати такі компанії, як концерн
  "Ройал датч-Шелл", "Брітіш петролеум", "Юнілівер", "Філін", "Фольксваген",
  "Сіменс", "Тойота мотор" та ін Серед цих гігантів така супердержава, якколишній СРСР, не висунула жодної фірми з багатьох тисяч своїхмонополістичних підприємств або міністерств, якщо не вважати Міністерстванафтової та газової промисловості. Помітне положення цього міністерства насвітовому ринку пояснювалося аж ніяк не використанням міжнародного
  (зовнішньоторговельного) маркетингу, а багатствами наших надр.

  Чи існує специфіка міжнародного маркетингу? Корінних відмінностейміж маркетингом національним (внутрішнім, тобто при діяльності нанаціональному ринку) та міжнародним (маркетингом у зовнішньоекономічнійдіяльності) не існує. І в тому, і в іншому випадках слідвикористовувати одні й ті ж принципи, методи маркетингової діяльності.
  Однак певна специфіка, що породжується особливостями функціонуваннязарубіжних ринків та умов праці на них, надає експортному маркетингуриси, які необхідно додатково враховувати національнимпідприємствам.

  Перерахуємо особливості маркетингової діяльності у виробництвах,орієнтованих на експорт. Для успішної діяльності на зовнішніх ринкахнеобхідно виконувати наступні додаткові функції і вимоги:

  1) докладати цілий ряд зусиль і пред'являти високі до якості,наукоємності, технічному рівню товарів та послуг, їх технічного сервісу,рекламі, упаковці, дизайну, екологічності, ергономічності,ремонтоспособності, довговічності, обліку особливостей кожного сектораринку, що особливо важливо для продукції виробничо-технічногопризначення;

  2) виробництво експортної продукції, їх обсяги, диверсифікація повинністрого враховувати вимоги зовнішніх ринків, його кон'юнктуру і прогноз;

  3) використовувати тісні прямі зв'язки з іноземними покупцями,посередниками, брокерами, консигнанта і комісіонерами, брати участь убіржової торгівлі, торгах, аукціонах, ярмарках і виставках, використовуватилізинг, брати участь в консорціуми, асоціаціях та інших організаціях,сприяють розширенню зовнішньоекономічних зв'язків;

  4) враховувати особливості світового ринку: наявність конкурентів, їх ціни,умови реалізації, рекламу, обсяги продажів, якість продукції і всіпараметри, зазначені в першому пункті цього переліку вимог;

  5) Використовувати програмно-цільовий метод вирішення експортних завдань. Цеозначає, що будь-яке велике рішення щодо виходу на світовий ринок повинновідповідати не тільки поточним інтересам і потребам, а й довготривалимцілям зовнішньоекономічної політики. Іншими словами, у підприємства маєіснувати стратегічна експортно-імпортна програма і гнучка політикана перспективу (від 5 до 15 років).

  РаРРРрррроссмотрев теоретичні аспекти маркетингової концепції,вивід можна зробити про те, як успішність роботи організації у її зовнішнійсередовищі оточення. Але не менш важливим є успішність її внутрішньогофункціо-вання, оскільки саме з продуктом або товаром виробленийорганізацією, вона виходить в зовнішнє оточення. Як працює підприємствоможна з'ясувати в результаті аналізу діяльності на прикладі
  ВАТ "Гурьевский металургійний завод" у другому розділі.


  Розділ II. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ "Гурьевская

  МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД".

  2.1. Характер і масштаби діяльності підприємства.

  ВАТ "Гурьевский металургійний завод" є відкритим акціонерним товариством.

  Гурьевский металургійний завод - один з найстаріших в Сибіру. Він був заснований в 1816 році як сереброплавільний завод. Через рік був перейменований в сталеплавильний. Перша доменна плавка була пущена в

  1826 році, в перший же кампанію було отримано "чавуну штиковий" в злитках понад 1000 пудів, в відлитих речі - 500 пудів. Надалі були побудовані цегляна, механічна та лістокатательная фабрики.

  У 1922 році була пущена перша радянська доменна плавка і отримано

  14564 пуди чавуну, а в 1923 році - 75500 пудів.

  У вересні 1924 Гурьянов отримали перші в Сибіру мартенівську сталь, а через рік - перший прокат. Вперше за Уральським хребтом в дію вступило підприємство з повним металургійним циклом.

  Пізніше почато виробництво сталевих куль, що мелють.

  Величезну допомогу надав Гурьевский металургійний завод у будівництві Кузнецкстроя. Майже 50% арматурного заліза, якого було потрібно не менше 100 тисяч тонн, прокатали на ГМЗ. Цегла, з якого складені перші печі вогнетривкого цеху Кузнецького заводу -

  Гурьевский. Лиття чавуну, металеві кріплення, ломи, кирки та інше виготовлялося на Гур'ївської заводі.

  В даний час ВАТ "Гурьевский металургійний завод" є одним з великих в Кемеровській області і єдино великим підприємством у місті Гур'євськ.

  Характер власності - приватна.

  Правове становище - акціонерне товариство.

  Протягом 70 років спеціалізується на випуску гарячекатаного металопрокату, металовиробів, сталевих куль.

  Основними видами металопрокату є наступні:

  - куточки сталеві гарячекатані рівнополочні розмірами 50х5 мм,

  40х4 мм, 63х5 мм, 56х5 мм, 70х7 мм;

  -- кола гарячекатані діаметром 20-100 мм;

  - швелер N 10, 12;

  - Спецпрофілі.

  Продукцією метизного цеху є:

  - гайка вільна М 20,

  - цвяхи будівельні,

  - сітка плетена сталева.

  Продукцією шаропрокатн

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !