ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Управління підприємством
       

   

  Менеджмент

  ІСЕТ

  НОУ''Санкт-Петербурзький інститут сучасної економіки і технологій''.

  Контрольна

  по предмету

  " Управління підприємством ".

  Виконала: студентка II курсу економічного факультету

  Л. Ольга

  Миколаївна

  Перевірила викладач:

  Санкт-Петербург 1999р.

  Загальні вказівки і варіанти завдань

  Однією з умов підвищення якості та ефективності управлінського рішення є забезпечення багатоваріантності. Альтернативні варіанти повинні зіставлятися з наступних факторів:

  1 - фактор часу;

  2 - фактор якості об'єкта;

  3 - фактор масштабу виробництва об'єкта;

  4 - фактор освоєності об'єкта у виробництві;

  5 - метод отримання інформації для прийняття управлінського рішення;

  6 - умови застосування (експлуатації) об'єкта; < p> 7 - чинник інфляції;

  8 - фактор ризиків і невизначеності.

  Порядок вибору завдань

  | № вар. | № вопр. | № вар. | № вопр. | № вар. | № вопр. | № вар. | № вопр. | № вар | № вопр. |
  | 1 | 1,8 | 6 | 6,3 | 11 | 3,6 | 16 | 8,1 | 21 | 5,4 |
  | 2 | 2,7 | 7 | 7,2 | 12 | 4,5 | 17 | 1,8 | 22 | 6,3 |
  | 3 | 3,6 | 8 | 8,1 | 13 | 5.4 | 18 | 2,7 | 23 | 7,2 |
  | 4 | 4,5 | 9 | 1,8 | 14 | 6,3 | 19 | 3,6 | 24 | 8,1 |
  | 5 | 5,4 | 10 | 2,7 | 15 | 7,2 | 20 | 4,5 | 25 | 1,8 |

  Примітки: 1. Номер варіанта співпадає з порядковим номером студента в списку групи;

  2. Термін виконання контрольної роботи 3 тижні;

  3. Чисельні значення для кожної із завдань вибирають у відповідності з номером свого варіанта, причому

  Зн = 3но + n,

  де ЗНО - значення показника в таблиці прикладу; n - номер варіанту.

  4. Текстові завдання не потребують розрахунків викладаються в обсязі 3-4 сторінок у відповідності з уявленнями, викладаються у рекомендованої літератури.

  Методичні вказівки щодо вирішення завдань

  Приклад 1: облік чинника часу покажемо на наступних даних

  Таблиця1.

  Вихідні дані для обліку фактора часу при оцінці ефективності варіантів будівництва об'єкта при процентній ставці а = 0,1

  | Варіанти | Роки вкладення | Сумарні |
  | інвестиції | | інвестиції |
  | | 1995 | 1996 | 1997 | 1998-пуск | |
  | | 3Н | 3п | 3Н | 3п | 3Н | 3п | 3Н | 3п | 3Н | 3п |
  | | | | | | | | | | ^ • ..;-| |
  | | | | | | | | | | ^. ' | |
  | Перший | 50 | 66,55 | 50 | 60,50 | 50 | 55 | 50 | 50 | 200 | 232.05 |
  | Другий | - | | 50 | | 50 | 55 | 100 | 100 | 200 | 215.50 |
  | Третій | - | - | - | 60,50 | 50 | 55 | 150 | 150 | 200 | 205.00 |
  | | | - | | | | | | | | |
  | | | | | - | | | | | | |

  Для обліку фактора часу минулі витрати приводяться до наступного року пуску об'єкта в експлуатацію (або до року реалізації заходу) за допомогою множення номінальних минулих витрат (Зн) на коефіцієнт дисконтування визначається формулою

  Кд = (1 + а) t,

  де а - процентна ставка, частки одиниці; t - кількість років між роком вкладення інвестицій і роком пуску об'єкта в експлуатацію (розрахунковим роком).

  Наведені витрати (Зп) визначаються за формулою

  Зп = Зн * Кд

  Приклад 2: облік чинника якості ілюструється наступними даними,

  Фактор якості об'єкта при розробці управлінського рішення враховуєтьсяза такою формулою

  Уп = УнКкn.

  де Уп - наведене за якістю до нового варіанту значення функції старого варіанту об'єкта (інвестиції, ціна, собівартість, трудомісткість, витрати в сфері споживання та ін .);

  Ун-те ж, номінальне значення функції;

  Кк-коефіцієнт, що враховує фактор якості об'єкта; n - коефіцієнт вагомості аналізованого показника якості об'єкта.

  Кк = ПСТ/Пнов. де ПСТ - значення корисного ефекту старого варіанту об'єкта;

  Пнов-значення корисного ефекту нового варіанту об'єкта

  Таблиця 2.

  Вихідні дані для обліку фактора якості об'єкта при прийняття управлінського рішення

  | Показники | Значення |
  | | Показників |
  | 1. Середньорічні витрати на експлуатацію та ремонт | |
  | металорізального верстата в 1994 р., у.о. | |
  | | 1500 |
  | 2. Річна продуктивність верстата в 1994 р., шт | |
  | | 5000 |
  | З. Коефіцієнт щорічного збільшення середньорічних | 0,03 |
  | витрат на експлуатацію та ремонт верстата в період 1992-1998 р.р. | 0,04 |
  | | |
  | 4. Коефіцієнт щорічного зниження продуктивності стажу в | |
  | період 1992-1998 р.р. | |

  Визначимо середньорічні витрати на експлуатацію та ремонт верстата в 1997році і його річну продуктивність у цей же період:

  затру = 1500 (1 + m0, 03) = 1635 у.о.

  Про = 5000 (1 - 0,04 m ) == 4400 шт,

  де m - період в роках між розрахунковим роком і роком, за який є дані.

  Приклад 3: облік рівня освоєння об'єкта при розробці управлінського рішення покажемо на наступних даних.

  ТабліцаЗ.

  Вихідні дані для урахування рівня освоєння продукції

  | Показники | Значення |
  | | Показника |
  | 1. Тривалість освоєння об'єкта в серійному | 0,5 |
  | виробництві, років. | |
  | 2. Коефіцієнт освоєності об'єкта за № 2000 | 2,30 |
  | 3.То ж за № 5000 | 1,60 |
  | 4.То ж за № 10000 | 1,10 |
  | 5.То ж за № 20000 | 1,02 |
  | 6. Собівартість об'єкта за № 3000, у.о. | 250 |

  Визначимо: собівартість об'єкту за № 1500 і собівартість повністю освоєного об'єкта.

  Наявні дані дозволяють визначити необхідні показники з точністю до 10%.

  За наявними даними будуємо залежність між собівартістю та порядковим номером об'єкта.

  Спочатку знайдемо коефіцієнт освоєності об'єкта за № 3000 з даних для об'єктів № 2000 та № 5000 на підставі пропорції

  ? К = (2 ,3-1, 6)/(5000-2000) = 0,23
  Це частка зниження собівартості через 1000 об'єктів. Звідси легко знайдемо коефіцієнт освоєності об'єкта за № 3000:

  К № 3000 = К № 2000 - n? К = 2,30-0,23 = 2,07 (тому що n = 1)

  Собівартість серійно освоєного об'єкту складе

  С0 = С № 3000/К № 3000 = 250/2,07 == 120 у.о.

  Собівартість об'єкта за № 5000 у цьому випадку складе

  С № 5000 = 120 К № 5000 = 120х1, 6 = 192 у.о. Собівартість об'єкта за № 1500 складе

  С № 1500 = 120 (2,3 +0,23/2) = 290 у.о.

  Приклад 4: облік рівня інфляції продемонструємо на наступних даних.

  Таблиця 4.

  Вихідні дані для обліку фактора інфляції
  | Показники | Значення |
  | | Показників |
  | Кількість реалізованої продукції «А» за 1995 р. | 1200 |
  | Кількість реалізованої продукції «Б» за 1995 р. | 110 |
  | З. Ціна (в середньому за рік) продукції «А» за 1995 р., у.о. | 150 |
  | | 470 |
  | 4. Ціна (в середньому за рік) продукції «Б» за 1995 р., у.е. | 1,25 |
  | | 1,18 |
  | 5. Індекс інфляції по продукції «А» в середньому за 1996 р. | |
  | 6. Те ж по продукції «Б» за 1996 р. | |

  Визначимо приведені до кінця 1996 р. ціни по продукції «А» і «Б», обсяг продажів в 1995 р. за цінами на кінець 1996 р . і середній індекс інфляції по продукції фірми.
  Наведена до кінця 1996 р. ціна продукції «А» становитиме 150х1, 25 = 187,5 у.о.
  Наведена до кінця 1996 р. ціна продукції «Б» складе 470х1, 18 = 554,6 у.о.
  Обсяг продажів в 1995 р. за цінами 1996 р.: 1200х187, 5 +110 х554, 6 = 286006 у.о.
  Індекс інфляції по всій продукції фірми визначають як середньо зважену
  Jср = (1200х187, 5х1, 25 +110 х554, 6х1, 18)/(1200х187, 5 +110 х554, 6) = 353237/286006 = 1,

  235
  Таким чином, якщо рішення приймається в 1997 р., то і ціни повинні бутиприведені до цього періоду.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !