ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Управління проектом: розгортання систем персонального радіовиклику
       

   

  Менеджмент

  Державна академія управління імені Серго Орджонікідзе

  Інститут управління в машинобудівній промисловості

  Кафедра інноваційного менеджменту

  К У Р С О В И Й П Р О Е К Т

  по курсу: "Управління проектами"

  по темі: "Управління проектом: розгортання та експлуатація системи персонального радіовиклику"

  Виконала < p> Проверила:
  Фролова Н.А.

  Москва, 1997

  З о д е р ж а н н я

  Комплексна оцінка фірми, підприємства як орга -ционной форми здійснення інноваційних проектів ....... 3

  2. Економічна характеристика підприємства, ринкового середовища та продукції

  ................................... ....... 3

  3. Економічна оцінка діяльності фірми щодо здійснення інноваційних проектів ......................... 10

  1.2.1.Аналіз економічних показників фірми ............. 10

  1.2.2. Фінансовий аналіз ПХД фірми ............................. 10

  1.2.3. Аналіз НТ та інтелектуального потенціалу ......... 13

  1.2.4. Аналіз організації процесу вибору ін. проекту .. 15

  4. Стратегія фірми та її реалізація у відборі проекту ......... 15

  5. Відбір проектів з використанням методу профілю проекту та формування портфеля проектів фірми ....... 16

  Розробка бізнес-плану проекту та його документаційне-ного комплексу:
  .................................................. ..
  ....................... 20

  2.1. Визначення проекту і характеристика послуги ..................< br>20

  2.2. Оцінка конкуренції та ринків збуту
  .................................. 22

  2.2.1. Оцінка ринку виробників пейджингових послуг 22

  2.2.2. Оцінка споживчого ринку
  ............................... 23

  2.3. Стратегія маркетингу
  .................................................. .......... 24

  2.3.1. Ціноутворення
  .................................................. ........ 24

  2.3.2. Реклама
  .................................................. .......................< br>30

  2.3.3. Стимулювання продажів
  ............................................. 32

  2.3.4. Формування "public relation"
  .................................. 33

  2.3.5. Схема розповсюдження товару
  .................................. 34

  2.4. План виробництва послуги
  .................................................. ... 35

  2.5. Організаційний та юридичний плани ............................< br>39

  2.6. Економічний ризик і страхування
  ...................................... 41

  2.7. Стратегія фінансування та фінансовий план ................. 44

  3. Побудова та розрахунок мережевого графіка реалізації проекту .... 54

  Загальні висновки
  .................................................. ..........................< br>............. 57

  Список літератури
  .................................................. ..........................< br>..... 59

  I. Комплексна оцінка фірми, підприємства як організаційної форми здійснення інноваційних проектів.

  1.1. Економічна характеристика підприємства, ринкового середовища та продукції.

  Сучасний етап розвитку економіки в нашій країні відрізняється жорсткоюконкуренцією, труднощами виживання фірм у складних умовах спадувиробництва, оподаткування, політічекой ситуації. Незважаючи на це,відбуваються якісні зміни в усіх сферах суспільного життя.

  Перехід до ринкової економіки позначився на діяльності багатьохпідприємств. Для успішної роботи будь-якої фірми недостатньо підвищитиконкурентоспроможність вироблених виробів і послуг, необхідно забезпечитизацікавленість покупців, тобто здійснити весь комплексмаркетингових досліджень.

  Компанія "Телеком", яка представлена в даному курсовому проекті,створена в 1996 році. У своїй діяльності фірма орієнтується назадоволення потреб населення в сучасній пейджингового зв'язку,забезпечуючи тим самим одержання необхідного рівня прибутку. Дане завданняможна здійснити тільки при вивченні ринку збуту послуг, що пропонуються.

  Система персонального радіовиклику (СПРВ) або пейджинг представляєсобою сучасний швидко розвивається сектор телекомунікацій. Насьогоднішній день лідируючі позиції по даному виду зв'язку займають США і
  Китай. У США налічується близько 37% всіх пейджерів у світі. У Китаї 20млн. осіб - власники пейджерів.

  Росія останнім часом стала одним з найперспективнішихпейджингових ринків. Кількість абонентів СПРВ за останні 5 років зрослав нашій країні більше, ніж у 100 разів. Зараз налічується близько 250операторів зв'язку з цим у 52 регіонах, в т.ч. в Москві - 35 компаній, у
  Санкт - Петербурзі - 25 фірм.

  Кількість абонентів мереж персонального радіовиклику досягло сьогодні
  250 000 осіб проти 143 000 у 1995 р. (зростання 1.7 ра-за), з них близько 100тис. москвичів і 30 тис. петербуржців.

  Основний недолік пейджингового зв'язку - однобічність спілкування --компенсується тим, що дана зв'язок обходиться власнику в 8-10 разів дешевшемобільного телефону. Приміром, сьогодні багатофункціональний текстовийпейджер 150 можна придбати за $, а більш дешеві варіанти - простітекстові моделі за 100 - 130 $ і цифрові апарати за 50 - 90 $.
  Асортимент самих пейджерів змінюється повільно. Вартість їх обслуговуванняпоступово падає. Тому розширення пакету і зниження цін на послуги --необхідна умова виживання пейджингового компанії в умовах конкуренції.
  Це зайвий раз підтверджує той факт, що вихід на ринок з новими товарамиабо послугою повинен бути ретельно спланований і обгрунтований.

  З огляду на викладене, в даному курсовому прект пропонується розглянутивесь комплекс завдань, що стоять перед компанією "Телеком", що виходить на ринокз пропозицією пейджингових послуг для населення.

  Фірма "Телеком" має організаційно - правовий статус АТЗТ
  (акціонерне товариство закритого типу). Акціонерним товариством визнаєтьсятовариство, статутний капітал якого розділений на певне число акцій;учасники акціонерного товариства (акціонери) не відповідають за йогозобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, вмежах вартості належних їм акцій. АТЗТ поширює свої акції вформі закритої підписки за рішенням засновників.

  Так як компанія "Телеком" створено порівняно недавно, то напідприємстві в даний момент ведуться розробки, засновані на вивченніспоживчого ринку, а також вивчення інформації про новітні розробкифірм - партнерів, на апппаратуре яких фірма планує організуватипейджингового зв'язку. Наведена нижче таблиця характеризує стандосліджень і розробок підприємства.

  Таблиця 1.

  Сильні та слабкі сторони стану досліджень

  і розробок підприємства.

  | Сильні сторони | Слабкі сторони |
  | Наявність реальних результатів | Відсутність матеріальної бази для |
  | розробок, що мають практичними | розробок |
  | значення. | |
  | Тісні контакти з фірмами - | |
  | партнерами | |

  Однак для розгортання системи персонального радіовиклику необхіднігрошові кошти. Їх наявність чи відсутність визначає і формуєпортфель проектів фірми.

  Основні позитивні і негативні сторони фінансового становищапідприємства представлені в наступній таблиці.

  Таблиця 2.

  Сильні та слабкі сторони фінансового стану підприємства.

  | Сильні сторони | Слабкі сторони |
  | Висока швидкість обороту капіталу | Посилення інфляційних процес-сов |
  | Можливість отримання передо-плати | Дефіцит власних оборотних |
  | за продукцію | засобів |

  Організаційна структура фірми - лінійна. Її особливості:

  . нижній рівень підкоряється лінійно керівнику верхнього рівня;

  . конкретні функції управління виконуються директором або заст. директора (в даному випадку - президентом компанії);

  . чітко виражена ієрархія.

  Таблиця 3.

  Переваги і недоліки лінійної структури.

  | Переваги | Недоліки |
  | 1. Чітка система зв'язків, | 1. Вищий керівник повинен |
  | логи-но струнка певна | бути фахівцем по всіх |
  | система. | питань, тому що він здійснюва-|
  | 2. Дотримується принцип | ет принцип єдиноначальності. |
  | едінона-чалія. | |
  | 3. Ясно виражена | 2. Успіх фірми залежить від |
  | відпові-ність і єдність | професійних, особистих і ділових |
  | розпорядись-тва. | якостей керівника. |
  | 4. Швидкість реакції у відповідь на | 3. Часто спостерігається повнота |
  | прямі вказівки. | влади та відсутність спец. знань |
  | | Для прийняття рішень. |

  Таким чином, лінійна структура успішно застосовується в малих фірмахабо при вирішенні стабільних завдань та повторюваних операцій.

  На рис. 1 зображена діюча організаційна структура фірми.

  Президент

  Гол

  Інженер Інженер з експлуатації з обслуговування Програміст системи пейджерів

  Рис. 1. Діюча організаційна структура управління фірмою
  "Телеком".

  Діюча організаційна структура компанії дозволяє представитихарактеристику організації управління, і підкреслити її особливості.
  Сильні та слабкі сторони організації управління представлені в таблиці 4.

  Таблиця 4.

  Сильні та слабкі сторони організації управління на фірмі "Телеком".

  | Сильні сторони | Слабкі сторони |
  | Керівник підприємства має вищу | Відсутність відділу |
  | освіту. | марці-Тінга. |
  | Цілеспрямована політика керівництва. | |

  З наведеної таблиці і малюнка видно, що відсутній відділмаркетингу. У перспективі, при реалізації майбутніх проектів плануєтьсязапросити на роботу висококваліфікованого фахівця з маркетингу тарекламі. В даний момент, тому що фірма утворилася не так давно, ці питаннявирішує президент компанії.

  Однак можна назвати ряд переваг і недоліків маркетинговогопотенціалу фірми.

  Таблиця 5.

  Сильні та слабкі сторони маркетингового потенціалу.

  | Сильні сторони | Слабкі сторони |
  | Високий рівень якості | Відсутність відділу маркетингу і як |
  | оказ-ваемих послуг, використання | наслідок невеликі витрати на |
  | но-вейшіх технічних розробок в | маркетинг; |
  | галузі зв'язку; | |
  | Висока конкурентоспроможність | Високий рівень конкуренції на |
  | послуг, що надаються. | ринку пейджингового зв'язку. |

  Відсутність відділу маркетингу на першому етапі розвитку фірми можнавідшкодувати гарною якістю послуг, що надаються, які, у свою чергу,забезпечуються виробничими можливостями.

  Таблиця 6.

  Сильні та слабкі сторони виробництва.

  | Сильні сторони | Слабкі сторони |
  | Висока кваліфікація робо-тника; | Відсутність власної |
  | | Транс-кравець інфраструктури; |
  | Невелика виробнича | Наявність зривів у постачанні |
  | площа; | обладнання від партнерів; |
  | Високі вимоги до якості | Необхідність створення спеці-альних |
  | продукції; | технологічних умов; |
  | Мала енергоємність вироб-ництва; | Недостатньо високий ступінь |
  | | Оновлюваності товару (пейджерів). |
  | Прогресссівность технологій. | |

  Для комплексної оцінки можливості успішної роботи фірми віснуючої ринкової ситуації необхідно враховувати вплив зовнішніх івнутрішніх факторів навколишнього середовища. Проведення пофакторного аналізувпливу як зовнішнього, так і внутрішнього оточення представлено в таблиці 7.

  Таблиця 7.

  Погрози і можливості зовнішнього середовища.

  | Фактор | Загроза | Возм - ть | Заходи |
  | | (Бал) | (бал) | підприємства |
  | ЗАГАЛЬНА середа |
  | 1. Економічні фактори |
  | 1.1. Зростання курсу долара | -2 | | Здійснення |
  | | | | Розрахунків у ВКВ |
  | 1.2. Збільшення | -4 | | Контроль за |
  | тривалий ності перекладу | | | дви-женіем платежів |
  | платежів | | | |
  | 1.3.Прібильность | | 3 | Розширення ринків |
  | підпри-ятий - потенційних | | | збуту |
  | споживачів | | | |
  | 1.4. Високі процентні | | | Повернення кре-Діта |
  | ставки за кредитом | -3 | | в більш корот-кий |
  | | | | Термін, за рахунок |
  | | | | Отримання |
  | | | | Передо-плати за |
  | | | | Роботи |
  | 1.5. Зростання рівня | | | Найм |
  | безроб.-тіци | | 3 | висококва-ліфіцірова |
  | | | | Нних працівників |
  | 1.6. Збільшення ставки | | | Максимальна |
  | податкових платежів | -3 | | використання пільг |
  | | | | За податками |
  | 2. Політичні фактори |
  | 2.1. Зниження політич-кой | | | Страхування від |
  | стабільності | -1 | | політичних ризиків |
  | 3. Технологічні фактори |
  | 3.1. Відсутність інформа-ції | | | Аналіз аналогічний-ної |
  | за новітніми технологіями | | 1 | продукції, пошук |
  | | | | Інформації |
  | ОПЕРАТИВНЕ ОТОЧЕННЯ |
  | 1. Споживачі |
  | 1.1 Невисокий | -2 | | Цінова конкуренція |
  | платоспроможний попит | | | |
  | 1.2. Зацікавленість у | | 4 | Підвищення ціни на |
  | послуги підприємства | | | продукцію |
  | 2. Конкуренти |
  | 2.1. Велика кількість | -2 | | Активізація на ринку |
  | конкурентів | | | |
  | | | | |
  | 2.2. Відсутність аналогів | | | Підвищення ціни на |
  | деяких видів апарати-тури, | | 3 | конкретні види |
  | застосування новешіх | | | послуг |
  | технічних розробок | | | |
  | 3. Постачальники |
  | 3.1. Географічна | -2 | | Складність перевезень |
  | віддаленість постачальників | | | |
  | 3.2. Надійність | | 3 | Зміцнення зв'язків з |
  | | | | Постачальниками |
  | 4. Державні органи |
  | 4.1. Відсутність стабільного | -1 | | Орієнтація на |
  | законодавства | | | дотримання |
  | | | | Зако-нодательних |
  | | | | Актів |

  Аналіз таблиці загроз і можливостей зовнішнього середовища показує, щофактори зовнішнього середовища несуть 9 погроз і народжують 6 можливостей. Однак убальною відношенні інтегральна оцінка впливу загроз дорівнює -20, аінтегральна оцінка можливостей 17 балам. Таким чином, інтегральнаоцінка загроз вище інтегральної оцінки можливостей на 3 бали. Цехарактеризує зовнішнє середовище, як не цілком сприятливу в існуючихумовах функціонування. Найбільшу загрозу для підприємства середфакторів, що характеризують загальну середу, представляють економічні фактори.
  Інтегральна оцінка загроз і можливостей з цих факторів відповідностановить -12 і 6.
  Позитивний вплив на діяльність підприємства надають технологічнічинники, а також оперативне оточення в цілому. Інтегральна оцінка впливузагроз і можливостей оперативного оточення дорівнює відповідно -7 і 10балів.

  Особливу небезпеку для підприємства представляють економічні факторизагального середовища, тому для успішної діяльності підприємство повинномаксимально сконцентрувати свої зусилля в економічній області тазайматися розробкою тільки тих проектів, які принесуть прибуток.

  За цим розділом можна зробити наступні висновки:

  . розглянута фірма має систему організації управління, що відповідає вимогам часу;

  . в компанії є практичні напрацювання в області СПРВ;

  . нестачу власних коштів для реалізації проектів;

  . фірма має зв'язки з іншими компаніями в даній області, що сприяє тісній співпраці;

  . відсутність відділу маркетингу.

  . вплив зовнішнього середовища негативне, тому необхідно враховувати економічні фактори.

  1.2. Економічна оцінка діяльності фірми щодо здійснення інноваційних проектів.

  Економічна оцінка діяльності фірми щодо здійснення інноваційнихпроектів включає:

  1.2.1. - Аналіз економічних показників фірми;

  1.2.2. - Фінансовий аналіз виробничо - господарськоїдіяльності фірми;

  1.2.3. - Аналіз науково - технічного та інтелектуального потенціалупідприємства;

  1.2.4. - Аналіз системи організації процесу вибору інноваційногопроекту фірмою.

  1.2.1. Аналіз економічних показників фірми.

  1.2.2. Фінансовий аналіз ПХД фірми.

  Аналіз майна, коштів підприємства ведеться на основі балансу ідодатків до нього. Фінансовий аналіз ПХД фірми включає ряд показників,які можна розрахувати, також грунтуючись на балансі.

  1. Оцінка майнового стану підприємства:

  1.1. Даос = Вартість активної частини ОС

  Вартість ОС
  Даос - Частка активної частини основних засобів у складі основних засобів.
  Показує, яку частку в господарських засобах підприємства становлятьмашини, устаткування і т.д.

  1.2. Коефіцієнт зносу балансовий знос основних засобів = балансова вартість основнихкоштів

  балансова вартість
  , Що надійшли
  1.3. Коефіцієнт оновлення = основних засобів за період основних засобів балансова вартість основних засобів накінець періоду балансова вартість,вибулих осн.коштів за період
  1.4.Коеффіціент вибуття = балансова вартістьосновних засобів напочаток періоду

  2. Оцінка ліквідності ведеться також на основі балансу. Її аналіздозволяє зробити висновок: яка частина коштів підприємства перетворюється наготівкові гроші. Для цього необхідно розрахувати такі показники, якманевреність капіталу, який показує, яка частина функціонуючогокапіталу «омертвлена» у виробничих запасах. матер. оборотні Ср-ва (запаси +витрати)
  2.1.Маневренность = оборотні активи (функціонуючийкапітал)

  Показник загальної оцінки платоспроможності підприємства - коефіцієнтпокриття. Цей коефіцієнт показує, якою мірою поточні зобов'язаннязабезпечуються матеріальними оборотними коштами. поточні активи
  2.2. Коефіцієнт покриття = поточнізобов'язання

  Нормативною вважається значення коеффіціе?? та більше або рівне 2.

  Більш конкретно платоспроможність характеризує коефіцієнтабсолютної ліквідності, він показує, яка частина короткострокових позиковихзобов'язань може бути погашена негайно.

  наиб.ліквідні активи
  2.3. Коефіцієнт абс. ліквідності =

  поточні зобов'язання

  3. Оцінка фінансової стійкості підприємства визначає ступіньнезалежності підприємства від зовнішніх позикових джерел. Важливим показникомє коефіцієнт концентрації власного капіталу. Він показуєяка частка власників підприємства в загальній сумі коштів підприємства.

  3.1. Коефіцієнт концентрації власний капітал власного капіталу = всьогогосподарських коштів

  Коефіцієнт фінансової залежності характеризує, скільки позиковихрублів вкладено в активи підприємства на 1 власний рубль. всьогогосподарських засобів
  3.2. Коефіцієнт фін. залежно =

  власний капітал

  Коефіцієнт маневреності показує, яка частина власногокапіталу використовується для поточної діяльності (вкладена в оборотнікошти). власніоборотні кошти
  3.3. Коефіцієнт маневреності =

  власний капітал

  4. Оцінка ділової активності підприємства. При оцінці основних показниківділової активності оцінюються основні показники виробничоїдіяльності підприємства: виручка, прибуток, витрати, фондовіддача. виручка
  4.1. Фондовіддача = вартість ОС виручка відреалізації продукції
  4.2. Продуктивність праці =

  середньооблікова чисельність

  Коефіцієнт стійкості економічного зростання є підсумковимкоефіцієнтом аналізу ділової активності. Він показує якими темпами всередньому збільшився власний капітал у звітному періоді за рахунок фінансово -господарської діяльності.

  4.3. Коефіцієнт стійкості чистий прибуток економічного зростання = власнийкапітал

  5. Оцінка рентабельності. При аналізі рентабельності розглядаєтьсячистий прибуток (балансовий прибуток за вирахуванням платежів до бюджету).
  Рентабельність - перевищення доходів над витратами. прибуток
  (результат від реалізації)
  5.1. Рентабельність продукції =

  виручка від реалізації


  5.2. Рентабельність прибуток (результат від реалізації)основної діяльності = витрати на виробництвопродукції

  1.2.3. Аналіз науково-технічного та інтелектуального потенціалу підприємства.

  Розробка та реалізація проектів підприємства передбачає не тількинаявність фінансових можливостей, а й кадрової складової, тобтокваліфікованих співробітників, здатних виконати проект. А також наявністьна фірмі необхідного обладнання та інформації.

  Структура працюючого персоналу представлена в таблиці 8.

  Таблиця 8.

  Чисельність підприємства по підрозділах.

  | Підрозділи | Усього | Керівники | Фахівці |
  | Управлінське | 2 | 1 | 1 |
  | Технологічне | 3 | - | 3 |
  | Разом | 5 | 1 | 4 |

  Загальна чисельність працівників на фірмі становить 5 осіб. УНадалі, при реалізації проекту передбачається набір нових співробітників,який розглядається у бізнес-плані в розділі "Організаційний план".
  Для стабільного функціонування підприємства на початковому етапііснуючий набір співробітників оптимальний.

  Структура управлінських кадрів на фірмі може бути відображена впроцентному співвідношенні до всієї чисельності персоналу в компанії.

  Таблиця 9.

  Співвідношення управлінських кадрів.

  | № | Категорії | Кількість |% до загальної чисельності | < br>| 1. | Лінійні керівники | 1 | 20 |
  | 2. | Фахівці | 4 | 80 |

  З таблиці видно, що співробітники фірми - спеціалісти. Необхідно такожоцінити кваліфікацію персоналу. Її оцінка представлена в наступній таблиці.

  Таблиця 10.

  Кваліфікація кадрів.

  | Рівень освіти | Кількість осіб |% до загальної чисельності |
  | Вища | 5 | 100 |

  Аналіз показує, що на фірмі працюють висококваліфікованіспівробітники, яким буде під силу реалізація різних технічнихпроектів.

  Особливості кадрового аспекту наведені нижче в таблиці.

  Таблиця 11.

  Сильні та слабкі сторони кадрового аспекту підприємства.

  | Сильні сторони | Слабкі сторони |
  | Можливість власного навчання | Труднощі з оплатою праці |
  | нових працівників на фірму | висококваліфікованого |
  | | Персоналу |
  | Зацікавленість працівників у | Відсутність на фірму |
  | результати своєї праці | фахівця з маркетингу |
  | Високий кваліфікований | |
  | професійний і освітню-ний | |
  | рівень персоналу | |
  | Згуртованість колективу | |

  Для аналізу науково-технічного потенціалу підприємства необхіднорозрахувати наступні показники (тому що фірма тільки утворилася і не велаще економічної діяльності, то розділ представлений методично):

  Показник фондо-ВПФозброєності праці (Ф) =

  Середньооблікова чисельністьпрацюють


  Обсяг продукції
  Випуск продукції на 1руб ВПФ (П1) =

  ВПФ

  Виробіток продукції Обсяг продукціїна одного працюючого (П2) =

  Середньооблікова чисельністьпрацюють

  Для аналізу рівня управління розраховані:

  Витрати на утримання Сума витрат на утриманняпрацівника апарату управління (З1) = апарату управління

  Чисельність працівників

  апарату управління

  Для аналізу інтелектуального потенціалу розраховані:частка дипломованих технічних фахівців у загальній кількості науково -технічних працівників (Д1):
  Д1 = 1

  1.2.4. Аналіз організації процесу вибору інноваційного проекту підприємством.

  Необхідність оцінити відповідність обраного проекту можливостямфірми припускає наступні стадії реалізації процесу виборуінноваційного проекту підприємством:

  1. Вибір стратегії.

  2. Оцінка інноваційного потенціалу на здійснення проекту:

  - вибір критеріїв для оцінки проекту;

  - вибір проекту на основі його кількісної оцінки з використаннямметоду профілю проектів;

  - фінансова характеристика проекту (бюджет проекту та його джерела).

  1.3. Стратегія фірми та її реалізація у відборі проекту.

  Вибір проекту пов'язаний з вибором стратегії фірми, яка єзасобом досягнення поставлених перед організацією цілей. Фірмавизначає цілі та перспективи свого розвитку, виходячи з накопиченогопотенціалу, ресурсів і можливостей.

  До основних цілей діяльності новоствореного підприємства всучасних умовах можна віднести:

  . завоювання "своєї ніші" на ринку збуту;

  . збільшення обсягу продажів;

  . конкурентоспроможність за рахунок збільшення частки використання нових технічних засобів зв'язку;

  . поліпшення якості послуг, що надаються;

  . закріплення іміджу фірми;

  . створення нових можливостей нагромадження капіталу.

  Безпосередня процедура вибору проекту здійснюється на основісформованого переліку критеріїв фірми для аналізу запропонованихінноваційних проектів.

  У нашому випадку з урахуванням особливостей фірми критеріями відбору проектуможуть бути наступні (табл. 1). Прийнятим критеріям додана неоднаковазначимість.

  Таблиця 12.

  Критерії відбору проекту.

  | Назва критерію | Значимість |
  | Сумісність проекту з поточною стратегією | 1.0 |
  | Вартість проекту | 1.0 |
  | Оцінка стартових витрат | 0.8 |
  | Час реалізації проекту | 0.7 |
  | Потреба в додаткових потужностях | 0.7 |
  | Прибутковість проекту | 0.6 |
  | Якість передачі сигналів | 0.6 |
  | Відсутність збоїв та перерв у роботі системи | 0.6 |
  | Незалежність, автономність роботи системи | 0.5 |

  Складений перелік критеріїв отримує розвиток у методі профілюпроекту, де кожний критерій має стандартну оцінку. Такий аналіздозволяє визначити, чи задовольняє проект потреби ринку, існуєЧи є можливість освоїти цей проект, а також виявляє слабкі і сильніаналізу проекту, його "вузькі місця" і гідності, що полегшують йогореалізацію або передбачають прибуток у майбутньому.


  1.4. Відбір проектів з використанням методу профілю проекту та формування портфеля проектів фірми.

  Вибір проекту здійснюється з урахуванням особливостей розгортаннясистеми в Московському регіоні: це облік споживчої якості послуг нарівні не нижче надаються вже діючими компаніями, можливістьперспективного розвитку і модернізації системи, застосування нових більшшвидкісних методів передачі інформації.

  Топологія системи зі складу вже діють в Москві має триваріанти:

  - з одним передавачем, розміщених, як правило, на Останкінськоїтелевежі;

  - з кількома передавачами, розподіленими по території;

  - з використанням розгорнутої мережі мовлення ОКВ-ЧМ передавачіврадіостанцій "Радіо-Рокс" та "Європа-плюс".

  Нижче наведені профілі проектів за встановленими критеріями з урахуваннямекспертних оцінок.

  Таблиця 13.

  Профіль та експертна оцінка проекту № 1 з розташування передавача на

  Останкінської телевежі.

  | Найменування критерію | Оцінка | Значення | Підсумок |
  | Сумісність проекту з | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1.0 | 5.0 |
  | поточною стратегією | | | | | | | |
  | Вартість проекту | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1.0 | 4.0 |
  | Оцінка стартових витрат | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.8 | 4.0 |
  | Час реалізації проекту | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.7 | 2.8 |
  | Потреба в доп. потужностях | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.7 | 1.4 |
  | Прибутковість проекту | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.6 | 2.4 |
  | Якість передачі сигналів | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.6 | 1.8 |
  | Відсутність збоїв та перерв у | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.6 | 2.4 |
  | роботи системи | | | | | | | |
  | Незалежність, автоном-ність | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 2.0 |
  | роботи системи | | | | | | | |
  | Разом | | | 25.8 |

  Таблиця 14.

  Профіль та експертна оцінка проекту № 2 з використанням мережі передавачів радіостанцій.

  | Назва критерію | Оцінка | Значення | Підсумок |
  | Сумісність проекту з | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1.0 | 5.0 |
  | поточною стратегією | | | | | | | |
  | Вартість проекту | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1.0 | 5.0 |
  | Оцінка стартових витрат | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.8 | 3.2 |
  | Час реалізації проекту | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.7 | 3.5 |
  | Потреба в доп. потужностях | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.7 | 2.8 |
  | Прибутковість проекту | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.6 | 3.0 |
  | Якість передачі сигналів | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.6 | 2.4 |
  | Відсутність збоїв та перерв у | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.6 | 1.8 |
  | роботи системи | | | | | | | |
  | Незалежність, автоном-ність | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 1.5 |
  | роботи системи | | | | | | | |
  | Разом | | | 28.2 |

  Таблиця 15.

  Профіль та експертна оцінка проекту № 3 з використанням розподілених передавачів.

  | Назва критерію | Оцінка | Значення | Підсумок |
  | Сумісність проекту з | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1.0 | 5.0 |
  | поточною стратегією | | | | | | | |
  | Вартість проекту | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1.0 | 5.0 |
  | Оцінка стартових витрат | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.8 | 2.4 |
  | Час реалізації проекту | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.7 | 2.8 |
  | Потреба в доп. потужностях | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.7 | 3.5 |
  | Прибутковість проекту | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.6 | 2.4 |
  | Качество передачі сигналів | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.6 | 3.0 |
  | Відсутність збоїв та перерв у | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.6 | 3.0 |
  | роботи системи | | | | | | | |
  | Незалежність, автоном-ність | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 2.5 |
  | роботи системи | | | | | | | |
  | Разом | | | 29.6 |

  Проведений аналіз показав, що найкращим із точкизору всіх критеріїв є проекти № 2, № 3. При цьому проект № 3 звикористанням декількох розподілених передавачів виглядає краще зточки зору його реалізації компанією, тому що кожен з варіантів має своїдостоїнства і недоліки.

  Система з одним передавачем, розташованим в домінуючою точці
  (Останкінська телевежа), на перший погляд, переважно у фінансовомуплані, тому що не потрібно передавачі-ретранслятори. З іншого боку, вцьому ж місці повинні бути розташовані термінальне обладнання таоператорська приміщення і орендна плата в зоні Останкінського телецентруможе досить швидко звести нанівець це перевага. Крім того з однимпередавачем практично неможливо створити навіть в межах Москви суцільнузону прийому з - за складного рельєфу, який визначається архітерктуройзабудови, що приводить до наявності довгих радіотіней.

  Функціонування системи з використанням мережі мовленнярадіопередавачів перш за все неприємно через повній залежності від режимуроботи радіостанцій, що неодмінно буде приводити до перерв у роботісистеми.

  З урахуванням вищесказаного, вибирається схема з розподіленимипередавачами, основною з яких встановлюється на дахуадміністративного корпусу заводу і чотири розміщуються квазіравномерно подовжині кола радіусом 10-12 кілометрів від основного.

  Для даного проекту розробляється бізнес - план, в якомупланується господарська діяльність фірми на певний період увідповідно до потреб ринку і можливостей отримання необхіднихресурсів.

  II. Розробка бізнес - плану проекту і його документаційного комплексу.

  2.1. Визначення проекту і характеристика послуги.

  Система персонального радіовиклику (СПРВ) або пейджинг - це системаодносторонньої оперативного зв'язку, призначена для оповіщення іоперативного виклику абонентів. СПРВ дозволяє проводити виборчий абогруповий виклик шляхом передачі по радіоканалу повідомлень особам (групі осіб),вільно пересувається в межах зони радіовидимості системи, що маєіндивідуальні портативні приймальні пристрої (пейджери). При цьомуабоненту може бути передано повідомлення значного обсягу, що міститьдоручення, вказівки, орієнтування і т.п. В силу технічних можливостейсистеми передавання інформації володіє високим ступенем надійності,достовірності, завадостійкості, стабільності.

  Досвід експлуатації СПРВ в містах Європи, США і менш тривалий, алетим не менш переконливий, російський вказує на те, що пейджинговийзв'язок має свою власну нішу на ринку зв'язкових послуг, поряд з іншимивидами зв'язку.

  СПРВ як система комерційного використання забезпечує виконаннянаступних завдань:

  . надання абонентам послуг з персонального радіовиклику і передачі інформації;

  . передачу захищеної (втаємниченою) інформації;

  . обробку інформації для розрахунків з користувачами системи;

  . надання голосового "поштової скриньки" (індивідуального автовідповідача) зі зберіганням повідомлень від 24 до 72 годин. Абонент сповіщається через пейджер про надходження нового запису в "поштової скриньки";

  . груповий виклик з "жорсткою" і "гнучкої" організацією групи;

  . відкладена передача повідомлення в заданий час;

  . передачу інформації про стан розрахункового рахунку;

  . курсу валют і цінних паперів;

  . прогноз погоди;

  . затори на дорогах і т.п.

  Область застосування СПРВ постійно розширюється за рахунок збільшеннятехнічних можливостей системи.

  Компанія пропонує пейджингового зв'язку на апаратурі нового поколінняфірми "Glenayre", що використовує високошвидкісні методи передачі інформації
  (в цьому полягає інноваційність проекту з розгортання системиперсонального радіовиклику в порівнянні з компаніями - конкурентами,що надають подібні послуги). Найпотужніший в Москві пейджинговогопередавач (450 Вт) має зону обслуговування в радіусі до 80 км.
  Оптоволоконні канали передачі даних і управління передавачамигарантують високу достовірність інформації. Цифрова АТС, що працює заоптоволоконних ліній, забезпечує швидкий і якісний доступ дооператорам системи.

  Крім традиційних послуг компанія пропонує: безоператорная передача цифрових повідомлень;

  . безоператорний запит на видачу неодержаних (в силу знаходження абонента поза обслуговується зони) повідомлень;

  . секретарські послуги: передача повідомлень в будь-який час і будь-який день, багаторазове повторення повідомлень через вказані проміжки часу;

  . наскрізна нумерація всіх повідомлень із зазначенням часу та дати, що виключає можливість втрати повідомлення;

  . унікальна послуга - банк повідомлень, у банку зберігаються останні 15 відправлених клієнту повідомлень. Помітивши пропущене повідомлення, абонент має можливість самостійно передати його з банку повідомлень на пейджер. Доступ до банку повідомлень здійснюється за особистою паролю клієнта.

  Вартість проекту з розгортання системи персонального радіовикликускладає 258250 USD.

  2.2. Оцінка конкуренції та ринків збуту.

  2.1.1. Оцінка ринку виробників пейджингових послуг.

  Таблиця 14.

  Фірми-оператори пейджингового зв'язку у м. Москві.

  | № п/п | Назва ярмутського | Початок роботи | Число абонентів |
  | 1. | Альфаком | 1994 | 2 800 |
  | 2. | АМТ | 1992 | н/д |
  | 3. | ВЕСС-Лінк | 1993 | 25 000 |
  | 4. | Глобал Пейджинг | березня 1995 | н/д |
  | 5. | Інтерантенна-АМК | травень 1995 | н/д |
  | 6. | Інформ-ЕКСКО | грудня 1993 | 13 000 |
  | 7. | Континенталь | 1995 | н/д |
  | 8. | Крипт | серпня 1995 | понад 5 500 |
  | 9. | Мобіл Телеком | січня 1995 | понад 10 000 |
  | 10. | Москов Пейджинг | 1994 | н/д |
  | 11. | Малт-комюнікейшн | 1994 | близько 8 000 |
  | 12. | Мульти-Пейдж | 1994 | н/д |
  | 13. | Радіо-Пейдж | 1993 | 18 000 |
  | 14. | Радіоскан | січня 1995 | н/д |
  | 15. | Роспейджер | 1993 | н/д |

  Дані, наведені в таблиці, відповідаютьперіоду - лютого 1996
  Оцінка споживчого ринку проведена на основі порівняння динамікирозповсюдження пейджингових послуг у період 1993р. (появи пейджинга) -
  1996 р., вважаючи, що істотне зниження темпів поширення послугсвідчить про наближення стану насичення ринку.

  Аналіз даних і наявна оперативна інформація показують: а) три фірми-лідери: "ВЕСС-Лінк", "Радіопейдж", "Інформ-ЕКСКО",утворені в 1993 році, мали (у лінійному наближенні) темпи зростання 8, 6і 4 тисячі абонентів в рік відповідно. За наявними на даний часданими фірма "ВЕСС-Лінк" має темп 550 абонентів на місяць, фірма "Інформ-
  ЕКСКО "- 350 абонентів на місяць, тобто приблизно ті ж самі темпи у річномучисленні. б) фірма "Мобіл-Телеком", утворена в 1995 році, за один рікнабрала десять тисяч абонентів, тобто мала річні темпи вищі, ніж у лідерівв 1993-1994г.г. в) в даний час найбільші темпи має фірма "Малт-комюнікейшн"
  - 750-800 абонентів на місяць, завдяки правильно обраному напрямкурекламної кампанії і демпінговими цінами.

  Таким чином, можна зробити висновок, що в кількісному плані попитна пейджингові послуги протягом 1993-96годах помітно не змінився, а удеяких фірм навіть зріс і далекий від насичення. Той факт, що понадполовини фірм-операторів мають, за оперативними даними, приблизно по тритисячі абонентів, пояснюється не спросовим обмеженням, а іншимипричинами, однією з яких може бути висока рентабельність підприємства,дозволяє і на такому рівні отримувати високі доходи (при середній цініобслуговування одного пейджера в 45 $ собівартість послуги у різних фірмстановить від 10 до 17 $).

  Активно працюють пейджингові фірми істотним, що стримує темпизалучення клієнтів, фактором називають не низький рівень попиту, аперіодичне відсутність на складі запасу пейджерів, що викликанообмеженістю оборотних коштів і великими термінами поставок.

  2.1.2. Оцінка споживчого ринку пейджингових послуг.

  Для оцінки стану споживчого ринку в середньостроковійперспективі (5-8 років), на наш погляд, слід звернутися до міжнародногодосвіду. За оцінкою експертів у 1995 році у всьому світі налічувалося приблизно
  90 мільйонів користувачів пейджингового зв'язку і до 1999 року їх число повиннезрости до 270 мільйонів. Вважаючи, що в розвинених країнах світу, депоширена пейджинговий зв'язок, проживає за максимальною оцінкою 1 млрд.жителів, виходить, що потенційний споживчий ринок пейджинговихпослуг складає близько 10% від чисельності населення. Основнимспоживачем пейджингових послуг є середній клас, ймовірно можнавважати, що з підвищенням рівня життя потенціал споживчого ринку в
  Росії буде прагнути до міжнародної позначці, конкретно по місту Москвіу найближчі 2-3 роки попит можна оцінити 25-30% від оптимальної, тобто 250 -
  300 тисяч абонентів (в даний час кількість користувачів 80-85 тисяч). Занедавно опублікованими даними більше 1,5% населення Китаю користуютьсяпослугами пейджингового зв'язку.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !