ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Управління фінансовими ризиками
       

   

  Менеджмент


  Міністерство загальної освіти Російської Федерації

  Кубанського державного університету

  Курсова робота

  Управління фінансовими ризиками

  Виконала: студентка 3 курсу спец. 0604 ОДО экономич. фак-та

  Дудник А. В.

  Науковий керівник Гребенникова
  В. А.

  Краснодар 2001

  Зміст

  Введення ................... .............. ... ..................................< br>................. ... ... ........ 3
  1. Теорія управління фінансовими ризиками ........................................... 5

  1. Сутність, зміст і види ризиків ... ... ... ... ... ... ... ... ........... ... 5

  2. Визначення типу ризику і його вимір ........................................ 10

  3. Сутність і зміст ризик-менеджменту ... ... ... ....................... 17
  1.4. Прийоми ризик-менеджменту ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........ ... .21

  5. Страхування - основний прийом ризик-менеджменту ....................... 24

  1. Основні характеристики страхування ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .24

  2. Схильність до ризику втрати майна і майнове страхування ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .32

  3. Схильність до ризику втрат у зв'язку з відповідальністю і ризику фінансових втрат. Страхування відповідальності ... ... ... 41
  1. Економічний суб'єкт дослідження - Краснодарська регіональна громадська організація «МОДУС - ВЕЛІ» ... ... 51
  2.1.Техніко-економічна характеристика підприємства ... ....... ... ... .. 51

  2. Фінансовий аналіз результатів діяльності підприємства ... ... 54

  3. Аналіз системи управління ризиком на підприємстві ... ... ... ... ... 74
  2. Удосконалення системи управління ризиками на підприємстві ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 76
  Висновок ................................................. .................< br>............. ... ... ... ....... 86
  Списоклітератури ... ................................................ .................< br>.... ... ... .... 88
  Програми ... ... ... .......................... ... ... .................. .................< br>................ 90

  Введення

  Ризик властивий будь-якій формі людської діяльності, що пов'язано зібезліччю умов і факторів, що впливають на позитивний результат прийнятихлюдьми рішень. Історичний досвід показує, що ризик недоотриманнянамічених результатів особливо проявляється при загальності товарно -грошових відносин, конкуренції учасників господарського обороту. Томуз виникненням і розвитком капіталістичних відносин з'являютьсярізні теорії ризику, а класики економічної теорії приділяють великуувагу дослідженню проблем ризику в господарській діяльності.

  Підприємництва без ризику на буває. Найбільший прибуток, якправило, приносять ринкові операції з підвищеним ризиком. Однак у всьомупотрібна міра. Ризик обов'язково повинен бути розрахований до максимальнодопустимого рівня. Як відомо всі ринкові оцінки носять багатоваріантний характер. Важливо не боятися помилок у своїй ринковій діяльності,оскільки від них ніхто не застрахований, а головне - помилок НЕповторювати, постійно коректувати систему дій з позицій максимумуприбутку. Менеджер покликаний передбачати додаткові можливості дляпом'якшення крутих поворотів на ринку. Головна мета менеджменту, особливо дляумов сьогоднішньої Росії, домогтися, щоб при самому гіршому розкладі мовамогла йти тільки про деяке зменшення прибутку, але ні в якому разі нестояло питання про банкрутство. Тому особлива увага приділяєтьсяпостійного вдосконалення управління ризиком - ризик-менеджменту.

  При ринковій економіці виробники, продавці, покупці діють вумовах конкуренції самостійно, тобто на свій страх і ризик. Їхфінансове майбутнє тому є непередбачуваним і мало прогнозованим.
  Ризик-менеджмент представляє систему оцінки ризику, управління ризиком тафінансовими відносинами, що виникають в процесі бізнесу. Ризиком, можнауправляти, використовуючи різноманітні заходи, що дозволяють деякою міроюпрогнозувати настання ризикового події і вчасно вживати заходів дозниження ступеня ризику.

  Приймати на себе ризик підприємця змушує невизначеністьгосподарської ситуації, невідомість умов політичної і економічноїобстановки та перспектив зміни цих умов Чим більше невизначеністьгосподарської ситуації при ухваленні рішення, тим вище і ступінь ризику.

  На ступінь і величину ризику можна реально впливати черезфінансовий механізм, сто здійснюється за допомогою прийомів стратегії іфінансового менеджменту. Цей своєрідний механізм управління ризиком іє рік-менеджмент. В основі ризик-менеджменту лежить організація роботи звизначення і зниження ризику.

  1.1. Сутність, зміст і види ризиків

  Під ризиком розуміється можлива небезпека втрат, що випливає зспецифіки тих чи інших явищ природи і видів діяльності людськогосуспільства.

  Як економічна категорія ризик являє собою подію, якаможе відбутися або не відбутися. У випадку здійснення такої подіїможливі три економічні результати: негативний (програш, збиток,збиток), нульовий, позитивний (виграш, вигода, прибуток).

  Ризиком можна керувати, тобто використовувати різні заходи, що дозволяютьпевною мірою прогнозувати настання ризикового події тавживати заходів до зниження ступеня ризику.

  Ефективність організації управління ризиком багато в чому визначаєтьсякласифікацією ризику.

  Залежно від можливого результату (ризикового події) ризики можнаподілити на дві великі групи: чисті та спекулятивні.

  Чисті ризики означають можливість одержання негативного абонульового результату. До цих ризиків відносяться наступні ризики: природно -природні, екологічні, політичні, транспортні та частинакомерційних ризиків (майнові, виробничі, торгові).

  Спекулятивні ризики виражаються в можливості отримання якпозитивного, так і негативного результанта. До цих ризиків відносятьсяфінансові ризики, які є частиною комерційних ризиків.

  Залежно від основної причини виникнення ризиків (базисний абоприродний ризик) вони поділяються на такі категорії: природно -природні ризики, екологічні, політичні, транспортні,комерційні ризики.

  До природно-естественньм ризиків відносяться ризики, пов'язані зпроявом стихійних сил природи: землетрус, повінь, буря, пожежа,епідемія тощо

  Екологічні ризики - це ризики, пов'язані із забрудненням навколишнього середовища.

  Політичні ризики пов'язані з політичною ситуацією в країні ідіяльністю держави.

  До політичних ризиків відносяться: неможливість здійснення господарської діяльності внаслідок військових дій, революції, загострення внутрішньополітичної ситуації в країні, націоналізації, конфіскації товарів і підприємств, введення ембарго, через відмову нового уряду виконувати прийняті попередниками зобов'язання і т.п.; введення відстрочки (мораторію) на зовнішні платежі на певний строк через настання надзвичайних обставин (страйк, війна і т.д.); несприятливий зміна податкового законодавства; заборону або обмеження конверсії національної валюти у валюту платежу. У цьому випадку зобов'язання перед експортерами може бути виконане в національній валюті, яка має обмежену сферу застосування.

  Транспортні ризики - це ризики, пов'язані з перевезеннями вантажівтранспортом: автомобільним, морським, річковим, залізничним, літаками іт.д.

  Комерційні ризики являють собою небезпеку втрат у процесіфінансово-господарської діяльності. Вони означають невизначеністьрезультатів від даної комерційної справи.

  По структурній ознаці комерційні ризики поділяються намайнові, виробничі, торгові, фінансові.

  Майнові ризики - це ризики, пов'язані з імовірністю втратмайна підприємця через крадіжку, диверсії, недбалості,перенапруги технічної і технологічної систем тощо

  Виробничі ризики - ризики, пов'язані зі збитками від зупинкизагибеллю або ушкодженням основних і оборотних фондів (обладнання, сировина,транспорт і т.п.), а також ризики, пов'язані з впровадженням у виробництвонової техніки і технології.

  Торгові ризики є ризики, пов'язані зі збитками попричини затримки платежів, відмови від платежу в період транспортуваннятовару, непостачання товару і т.п.

  Фінансові ризики пов'язані з імовірністю втрат фінансових ресурсів
  (тобто грошових коштів).

  Фінансові ризики підрозділяються на два види: ризики, пов'язані зкупівельною спроможністю грошей, і ризики, пов'язані з вкладенням капіталу
  (інвестиційні ризики).

  До ризиків, пов'язаних з купівельною спроможністю грошей, відносятьсянаступні різновиди ризиків: інфляційні і дефляційні ризики, валютніризики, ризики ліквідності.

  Інфляція означає знецінення грошей і, природно, ріст цін. Дефляція
  -це процес, зворотний інфляції, виражається в зниженні цін і відповідноу збільшенні купівельної спроможності грошей.

  Інфляційний ризик - це ризик того, що при зростанні інфляції одержуванігрошові доходи знецінюються з погляду реальної купівельноїздатності швидше, ніж ростуть. За таких умов підприємець несереальні втрати.

  дефляційний ризик - це ризик того, що при зростанні дефляції відбуваютьсяпадіння рівня цін, погіршення економічних умов підприємництва ізниження доходів.

  Валютні ризики є небезпекою валютних втрат, пов'язанихзі зміною курсу однієї іноземної валюти по відношенню до іншої, припроведенні зовнішньоекономічних, кредитних і інших валютних операцій.

  Ризики ліквідності - це ризики, пов'язані з можливістю втрат приреалізації цінних паперів або інших товарів через зміну оцінки їхякості та вартості.

  Інвестиційні ризики включають в себе наступні підвиди ризиків: ризикупущеної вигоди, ризик зниження прибутковості, ризик прямих фінансових втрат.

  Ризик упущеної вигоди - це ризик настання непрямого (побічного)фінансового збитку (неодержаний прибуток) у результаті нездійсненняякого-небудь заходу (наприклад, страхування, хеджування,інвестування і т.п.).

  Ризик зниження прибутковості може виникнути в результаті зменшеннярозміру відсотків і дивідендів по портфельних інвестицій, за вкладами ікредитах.

  Портфельні інвестиції пов'язані з формуванням інвестиційногопортфеля і являють собою придбання цінних паперів та інших активів.
  Термін "портфельний" походить від італійського "portofoglio", означаєсукупність цінних паперів, які є в інвестора.

  Ризик зниження прибутковості містить такі різновиди: відсотковіризики та кредитні ризики.

  До процентних ризиків відноситься небезпека втрат комерційними банками,кредитними установами, інвестиційними інститутами, селінговимікомпаніями в результаті перевищення відсоткових ставок, виплачуваних ними позалученими коштами, над ставками за наданими кредитами. Допроцентних ризиків відносяться також ризики втрат, які можуть понестиінвестори в зв'язку зі зміною дивідендів по акціях, відсоткових ставок наринку по облігаціям, сертифікатам і іншим цінним паперам.

  Зростання ринкової ставки процента веде до зниження курсової вартостіцінних паперів, особливо облігацій з фіксованим відсотком. При підвищеннівідсотка може початися також масове скидання цінних паперів, емітованихпід більш низькі фіксовані відсотки і але з умовами випуску, достроковоприйнятих назад емітентом. Процентний ризик несе інвестор, що вклавзасоби в середньострокові і довгострокові цінні папери з фіксованимвідсотком при поточному підвищенні середньоринкового відсотка порівняно зфіксованим рівнем.

  Процентний ризик несе емітент, що випускає в обіг середньострокові ідовгострокові цінні папери з фіксованим відсотком при поточному зниженнісередньоринкового відсотка порівняно з фіксованим рівнем.

  Цей вид ризику при швидкому зростанні процентних ставок в умовах інфляціїмає значення і для короткострокових цінних паперів.

  Кредитний ризик - небезпека несплати позичальником основного боргу івідсотків, що належать кредитору. До кредитного ризику відноситься також ризиктакої події, при якому емітент, що випустив боргові цінні папери,виявиться не в змозі виплачувати відсотки по них або основну сумуборгу.

  Кредитний ризик може бути також різновидом ризиків прямихфінансових втрат.

  Ризики прямих фінансових втрат включають такі різновиди:біржовий ризик, селективний ризик, ризик банкрутства, а також кредитний ризик.

  Біржові ризики являють собою небезпеку втрат від біржових угод.
  До цих ризиків відносяться ризик неплатежу по комерційних справах, ризикнеплатежу комісійної винагороди брокерської фірми і т.п.

  Селективні ризики (лат. selectio - вибір, добір) - це ризикнеправильного вибору видів вкладення капіталу, виду цінних паперів дляінвестування в порівнянні з іншими видами цінних паперів при формуванніінвестиційного портфеля.

  Ризик банкрутства являє собою небезпеку в результатінеправильного вибору вкладення капіталу, повної втрати підприємцемвласного капіталу і нездатності його розраховуватися за взятими на себезобов'язаннями.

  1.2. Визначення типу ризику і його вимір

  Визначення типу ризику - це процес, в якому підприємецьсистематично і безперервно визначає ті поточні і потенційні ризики,які можуть мати несприятливі наслідки для фірми. Очевидно, щоякщо потенційний ризик не встановлено, то для фірми неможливо зробитидії з його мінімізації. Більшість керуючих ризиками використовуютьпідготовлені заздалегідь списки для визначення типу ризику, а невеликіфірми, у яких немає керуючих ризиками, зазвичай вдаються до послугстрахових компаній або наймають консультантів для управління ризиками дляідентифікації та вимірювання ризиків.

  Після того як ризики ідентифіковані, необхідно виміряти ступіньвпливу кожного ризику на фірму. Цей процес включає оцінку: 1)частоти втрат (або ймовірності втрат) і 2) значущості втрат (грошовувеличину кожної втрати). У загальному випадку ступінь впливу кожного ризикубільше залежить від значущості, ніж від частоти втрат. Ризик з потенціаломкатастрофічного збитку, навіть якщо його ймовірність дуже мала, єбільш серйозною загрозою, ніж ризик, який, за очікуваннями, відбувається більшчасто, але приносить малі втрати.

  При використанні ймовірності для вимірювання частоти втрат легко знайтиймовірність комбінацій ризиків. Наприклад, припустимо, що ймовірністьпошкодження від бурі для конкретного заводу дорівнює 0. 03, від повені - 0.
  02, від пожежі - 0.01, і всі ці три небезпеки незалежні один від одного,
  Шанс того, що принаймні хоч одна небезпека наступить в будь-якомуроці, визначається за наступним алгоритмом. Імовірність того, що не будевтрат від бурі, дорівнює 1 - 0.03 = 0.97; ймовірність уникнення втрат відповені дорівнює 0.98, а ймовірність відсутності пожежі - 0.99. Такимчином, імовірність того, що жодна з цих небезпек не відбудеться,дорівнює 0.97 * 0.98 * 0.99 = 0.941, або 94,1%. Якщо ймовірність відсутностінебезпеки дорівнює 94.1%, то ймовірність настання хоча б однієї небезпекидорівнює 1.00 - 0.941 = 0.059, або 5.9%. Подібним чином, імовірністьнастання всіх трьох небезпек в один рік дорівнює 0.03 * 0.02 * 0.01 =
  0.000006, тобто тільки шість випадків на мільйон.

  Існує декілька способів вимірювання важкості втрат. Два знайбільш поширених: 1) максимальні втрати і 2) середні втрати.
  Максимальна втрата - це грошова оцінка розміру втрат, пов'язана зісценарієм найгіршого випадку, у той час як середня втрата - цегрошова оцінка розміру втрат, пов'язана з випадком конкретної небезпеки,таким як пожежа на заводі, з урахуванням широкого діапазону можливих значеньвтрат, які можуть відбутися.

  Для прикладу припустимо, що максимальний розмір втрат від пожежі назаводі оцінюється в 10 млн руб., в той же час середній розмір такихвтрат, розрахований за минулого статистикою пожеж, дорівнює 500 тис руб.
  Крім того, якщо сталася пожежа (у якого ймовірність настання дорівнює
  0.01), імовірність того, що пожежа призведе до максимальних втрат,становить 0.05, а ймовірність настання втрати середнього розміру - 0.40.
  Тоді в будь-якому році очікувана грошова оцінка втрат для випадкумаксимального збитку дорівнює 0.01 * 0.05 * 10 000 000 руб. = 5000 руб., Аочікувана грошова оцінка втрат для випадку середнього збитку складе 0.01 *
  0.40 * 500 000 руб = 2000 руб.

  Комбінуючи ймовірності настання випадків з грошовими оцінкамивтрат, керуючий ризиками можеотримати повний розподілймовірностей втрат від пожежі, що і є метою визначення типуризику і його вимірювання. Зі встановленим набором розподілу ймовірностейвтрат від пожежі керуючий ризиками може вирішити, яку величину ризикукомпанії варто взяти на себе і яку перекласти на страховика. У цьомуприкладі ймовірність того, що втрати від пожежі перевищать 100 000 руб. вбудь-якому році, дорівнює 0.01 * 0.80 = 0.008. Якщо компанія бажає, щоб ризиквсіх втрат від пожежі було менше, ніж 100 000 руб., то їй слід купитистраховий поліс від пожежі з франшизою (звільнення страховика відвідшкодування збитків, що не перевищують певну суму або відсоток відстрахової оцінки) на 100000 руб. Тоді тільки ризик, пов'язаний з втратами відпожежі, що перевищують 100 000 руб., буде переведений на страхову компанію, авартість страхового поліса буде значно менше, ніж витрати на повнепокриття втрат.

  Імовірність настання події може бути визначена об'єктивним абосуб'єктивним методом.

  Об'єктивний метод визначення ймовірності заснований на обчисленнічастоти, з якою відбувається дана подія. Наприклад, якщо відомо, щопри вкладенні капіталу в який-небудь захід прибуток у сумі 250 тис.руб. було отримано у 120 випадках із 200, то ймовірність отримання такогоприбутку складає 0,6 (120:200).

  Суб'єктивний метод визначення ймовірності заснований на використаннісуб'єктивних критеріїв, які базуються на різних припущеннях. Дотаких припущень можуть належати: судження і особистий досвід оцінює,оцінка експерта, думку фінансового консультанта і т. п. Коли ймовірністьвизначається суб'єктивно, то різні люди можуть встановлювати різне їїзначення для одного і того ж події і робити кожен свій вибір.

  Важливе місце при цьому займає експертна оцінка, тобто проведенняекспертизи, обробка та використання її результатів при обгрунтуваннізначення ймовірності.

  Прийняття експертної оцінки є комплексом логічних іматематико-статистичних методів і процедур, пов'язаних з діяльністюексперта по переробці необхідної для аналізу і прийняття рішенняінформації. Експертна оцінка заснована на використанні здатностіфахівця (його знань, уміння, досвіду, інтуїції і т. і.) знаходити потрібне,найбільш ефективне рішення.

  Величина ризику (ступінь ризику) вимірюється двома критеріями:

  I) середнє очікуване значення;

  2) дисперсія (або відхилення) можливого результату. Середнєочікуване значення - це те значення величини події, яке пов'язане зневизначеною ситуацією. Середнє очікуване значення єсередньо зваженим для всіх можливих результатів, де ймовірність кожногорезультату використовується як частота або вага відповідногозначення. Середнє очікуване значення вимірює результат, який ми очікуємов середньому.

  Тобто якщо відомо, що при вкладенні капіталу в захід А із 120випадків прибуток 250 тис. руб. було отримано у 48 випадках (імовірність 0,4),прибуток 200 тис. руб. була отримана у 36 випадках (імовірність 0,3) іприбуток 300 тис. руб. була отримана у 36 випадках (імовірність 0,3), тосереднє очікуване значення складе (250 х 0,4 + 200 х 0,3 + 300 х 0,3) =
  250 тис. руб.

  Аналогічно було знайдено, що при вкладенні капіталу в захід Бсередній прибуток склав: (400 х 0,3 + 300 х 0,5 + + 150х0, 2) = 300 тис.руб.

  Порівнюючи дві суми очікуваного прибутку при вкладенні капіталу взаходи А і Б, можна зробити висновок, що при вкладенні в захід Авеличина одержуваного прибутку коливається від 200 до 300 тис. руб. і середнявеличина складає 250 тис. руб.; при вкладенні капіталу в захід Бвеличина одержуваного прибутку коливається від 150 до 400 тис. руб. і середнявеличина складає 300 тис. руб.

  Середня величина є узагальненою кількісноюхарактеристикою і не дозволяє приймати рішення на користь якого-небудь варіантавкладення капіталу.

  Для остаточного прийняття рішення необхідно виміряти коливанняпоказників, тобто визначити міру коливання можливого результату.

  Коливання можливого результату є міроювідхилення очікуваного значення від середньої величини.

  Для цього на практиці звичайно застосовуються два близько пов'язанихкритерію: дисперсія і середнє квадратичне відхилення.

  Дисперсія являє собою середньозважене з квадратів відхиленьдійсних результатів від середніх очікуваних.

  (2 = ((х - х) n/(n, де (2-дисперсія; х-очікуване значення для кожного випадку спостереження; х-середнє очікуване значення; n -- число випадків спостереження (частота).

  Середнє квадратичне відхилення визначається за формулою:

  (= (((х - х) n/(n.

  При рівності частот маємо окремий випадок:

  (2 = ((х - х) n/n;

  (2 = (((х - х) n/n.

  Середнє квадратичне відхилення є іменованою величиною івказується в тих же одиницях, в яких вимірюється варіююча ознака.
  Дисперсія і середнє квадратичне відхилення є заходами абсолютногоколивання.

  Для аналізу звичайно використовується коефіцієнт варіації. Він представляєсобою відношення середнього квадратичного відхилення до середньоїарифметичної і показує міру відхилення отриманих значень.

  V = +(-)(/ x * 100% де V-коефіцієнт варіації,%;

  (-середнє квадратичне відхилення; x -- середнє очікуване значення.

  Коефіцієнт варіації - відносна величина. Тому на розмір цьогокоефіцієнта не впливають абсолютні значення досліджуваногопоказника. З його допомогою можна порівнювати навіть коливання ознак,виражених у різних одиницях виміру. Коефіцієнт варіації можезмінюватися від 0 до 100%. Чим більший коефіцієнт, тим більше коливання.
  Встановлена наступна якісна оцінка різних значень коефіцієнтаваріації: до 10% - слабке коливання;

  10-25% - помірне коливання; понад 25% - висока коливання.

  Розрахунок дисперсії при вкладенні капіталу в заходи А і Б наведено втабл. 1.

  Таблиця 1. Розрахунок дисперсії при вкладенні капіталу в заходи А і Б
  | Номер | Одержано | Число | | | |
  | події | ва | випадки | (Х-Х) | (X - X) 2 | (X - X) 2 * n |
  | я | прибуток | спостереж | | | |
  | |, Тис. | я n | | | |
  | | Руб. х | | | | |
  | Захід А |
  | 1 | 250 | 48 | - | - | - |
  | 2 | 200 | 36 | -50 | 2500 | 90000 |
  | 3 | 300 | 36 | 50 | 2500 | 90000 |
  | Разом | х = 250 | 120 | | | 180000 |
  | Захід Б |
  | 1 | 400 | 30 | 100 | 10000 | 300 000 |
  | 2 | 300 | 50 | - | - | - |
  | 3 | 150 | 20 | -150 | 22500 | 450 000 |
  | Разом | х = 300 | 100 | | | 750 000 |

  Середнє квадратичне відхилення при вкладенні капіталу в захід
  А становить

  (= (180 000/120 =+(-) 38,7; в захід Б:

  (= (750 000/100 =+(-) 86, 6;

  Коефіцієнт варіації для заходи А:

  V = + (-) 38,7/250 * 100 = + (-) 15,5%; коефіцієнт варіації для заходу Б :

  V = + (-) 86,6/300 * 100 = ± 29,8%.

  Коефіцієнт варіації при вкладенні капіталу в захід А менше, ніжпри вкладенні його в захід Б, що дозволяє зробити висновок про прийняттярішення на користь вкладення капіталу в захід А.

  Можна застосовувати також дещо спрощений метод визначення ступеняризику.

  Кількісно ризик інвестора характеризується його оцінкою ймовірноївеличини максимального і мінімального доходів. При цьому чим більше діапазонміж цими величинами при рівній їх ймовірності, тим вище ступінь ризику.

  Тоді для розрахунку дисперсії, середнього квадратичного відхилення ікоефіцієнта варіації можна використовувати такі формули:

  (2 = Pmax (Xmax - X) + Pmin (X - Xmin);

  (2 = ((2; < p> V = ± (/ x * 100,

  Pmax - імовірність отримання максимального доходу (прибутку,рентабельності);

  Xmax - максимальна величина доходу (прибутку, рентабельності);

  X - середня очікувана величина доходу (прибутку, рентабельності);

  Pmin - імовірність отримання мінімального доходу (прибутку,рентабельності);

  Xmin - мінімальна величина доходу (прибутку, рентабельності).

  1.3. Сутність і зміст ризик - менеджменту

  Сферою підприємницької діяльності ризик-менеджменту єстраховий ринок. Страховий ринок - це сфера прояву економічнихвідносин з приводу страхування. Страховий ринок є сфероюгрошових відносин, де об'єктом купівлі-продажу виступають страхові послуги,предоставляеми громадянам і суб'єктам господарської діяльності страховими компаніями
  (товариствами) і недержавними пенсійними фондами.

  Ризик-менеджмент являє собою систему управління ризиком іекономічними, точніше фінансовими, відносинами, що виникають в процесіцього управління.

  Ризик-менеджмент включає стратегію і тактику управління.

  Під стратегією управління розуміються напрям і спосібвикористання коштів для досягнення поставленої мети. Цьому способувідповідає певний набір правил і обмежень для прийняття рішення.

  Тактика - це конкретні методи і прийоми для досягнення поставленоїмети в конкретних умовах. Завданням тактики управління є вибірнайбільш оптимального рішення й найбільш прийнятних у даній господарськійситуації методів і прийомів управління.

  Ризик-менеджмент як система управління складається з двох підсистем:керованої підсистеми (об'єкта управління) і керуючої підсистеми
  (суб'єкта управління).

  Об'єктом управління в ризик-менеджменті є ризик, ризиковівкладення капіталу і економічні відносини між господарюючими суб'єктамив процесі реалізації ризику. До цих економічних відносин відносятьсявідносини між страхувальником і страховиком, позичальником і кредитором, міжпідприємцями (партнерами, конкурентами) і т.п.

  Суб'єкт управління в ризик-менеджменті - це спеціальна група людей
  (фінансовий менеджер, спеціаліст зі страхування, аквізітор, актуарій,андеррайтер і т.п.), яка за допомогою різних прийомів і способівуправлінського впливу здійснює цілеспрямоване функціонуванняоб'єкта управління.

  Процес впливу суб'єкта на об'єкт управління, тобто сам процесуправління, може здійснюватися тільки за умови циркулюванняпевної інформації між керуючою і керованою подсістемамі.Про -процес управління незалежно від його конкретного змісту завждипередбачає отримання, передачу, переробку і використання інформації. Уризик-менеджменті отримання надійної і достатньої в даних умовахінформації грає головну роль, тому що воно дозволяє прийняти конкретнерішення щодо дій в умовах ризику.

  Інформаційне забезпечення функціонування ризик-менеджменту складаєтьсяз різного роду і виду інформації: статистичної, економічної,комерційної, фінансової і т.п.

  Ця інформація включає обізнаність про ймовірність того чи іншогострахового випадку, страхової події наявності і величиною попиту на товари,на капітал, фінансової стійкості та платоспроможності своїх клієнтів,партнерів, конкурентів, ціни, курси та ціну, в тому числі на послугистраховиків, про умови страхування, про дивіденди і відсотки і т.п.

  Будь-яке рішення грунтується на інформації. Важливе зйаченіе маєякість інформації. Чим більше розпливчаста інформація, тим невизначенийрішення. Якість інформації має оцінюватися при її отриманні, а не.при передачі. Інформація старіє швидко, тому її слід використовуватиоперативно.

  Ризик-менеджмент виконує певні функції. розрізняють два типи функцій ризик-менеджменту:

  • функції об'єкта управління;

  • функції суб'єкта управління.

  До функцій об'єкта управління в ризик-менеджменті відноситьсяорганізація:

  • дозволу ризику;

  • ризикових вкладень капіталу;

  • роботи по зниженню величини ризику;

  • процесу страхування ризиків ;

  • економічних відносин і зв'язків між суб'єктами господарськогопроцесу.

  До функцій суб'єкта управління в ризик-менеджменті відносяться:

  • прогнозування;

  • організація;

  • регулювання;

  • координація;

  • стимулювання;

  • контроль.

  Прогнозування в ризик-менеджменті являє собою розробку назмін перспективу фінансового стану об'єкта в цілому і його різнихчастин. Прогнозування - це передбачення певної події. Воно неставить завдання безпосередньо здійснити на практиці розробленіпрогнози. Особливістю прогнозування є також альтернативність впобудові фінансових показників і параметрів, що визначає різніваріанти розвитку фінансового стану об'єкта управління на основінамітилися тенденцій. В динаміці ризику прогнозування можездійснюватися як на основі екстраполяції минулого в майбутнє з урахуваннямекспертної оцінки тенденції зміни, так і на основі прямого передбаченнязмін. Ці зміни можуть виникнути несподівано. Управління на основіпередбачення цих змін потребує вироблення у менеджера певногочуття ринкового механізму й інтуїції, а також застосування гнучких екстренихрішень.

  Організація в ризик-менеджменті являє собою об'єднання людей,спільно реалізовують програму ризикового вкладення капіталу на основіпевних правил і процедур. До цих правил та процедур відносятьсястворення органів управління, побудова структури апарату управління,встановлення взаємозв'язку між управлінськими підрозділами, розробканорм, нормативів, методик і т.п.

  Регулювання в ризик-менеджменті являє собою вплив на об'єкт управління, за допомогою якого досягаєтьсястан стійкості цього об'єкта в разі виникнення відхилення відзаданих параметрів. Регулювання охоплює головним чином поточнізаходи з усунення виниклих відхилень.

  Координація в ризик-менеджменті являє собою узгодженістьроботи всіх ланок системи управління ризиком, апарату управління тафахівців.

  Координація забезпечує єдність відносин об'єкта управління,суб'єкта управління, апарату управління та окремого працівника.

  Стимулювання в ризик-менеджменті являє собою спонуканняфінансових менеджерів, інших фахівців до зацікавленості врезультаті своєї праці.

  Контроль в ризик-менеджменті являє собою перевірку організаціїроботи зі зниження ступеня ризику. За допомогою контролю збираєтьсяінформація про ступінь виконання наміченої програми дії, прибутковостіризикових вкладень капіталу, співвідношення прибутку та ризику, на підставіякої вносяться зміни у фінансові програми, організацію фінансовоїроботи, організацію ризик-менеджменту.

  Контроль передбачає аналіз результатів заходів щодо зниженняступеня ризику.

  1.4. Прийоми ризик-менеджменту

  Прийоми ризик-менеджменту являють собою прийоми управління ризиком.
  Вони складаються із засобів розв'язання ризиків і прийомів зниження ступеня ризику.
  Засобами розв'язання ризиків є уникнути їх, утримання, передача,зниження ступеня.

  Уникнення ризику означає просте ухилення від заходу, пов'язаногоз ризиком. Однак уникнення ризику для інвестора найчастіше означає відмову відприбутку.

  Утримання ризику - це залишення ризику за інвестором, тобто на йоговідповідальності. Так, інвестор, вкладаючи венчурний капітал, заздалегідьвпевнений, що він може за рахунок власних коштів покрити можливу втратувенчурного капіталу.

  Передача ризику означає, що інвестор передає відповідальність за ризиккомусь іншому, наприклад страхової компанії. У даному випадку передачаризику сталася шляхом страхування ризику.

  Зниження ступеня ризику - це скорочення ймовірності та об'єму втрат.

  Для зниження ступеня ризику застосовуються різні прийоми. Найбільшпоширеними є:

  - диверсифікація;

  - придбання додаткової інформації про вибір і результати;

  - лімітування;

  - самострахування;

  - страхування;

  Диверсифікація представляє собою процес розподілу інвестованихкоштів між різними об'єктами вкладення капіталу, якібезпосередньо н (пов'язані між собою, з метою зниження ступеня ризику івтрат доходів.

  Диверсифікація дозволяє уникнути частину ризику при розподілікапіталу між різноманітними видами діяльності. Наприклад, придбанняінвестором акцій 5 різних акціонерних товариств замість акції одного загально ствазбільшує ймовірність отримання ним середнього до ходу в 5 разів івідповідно в 5 разів знижує ступінь ризику.

  Інформація грає важливу роль в ризик-менеджменті. Фінансовомуменеджеру часто доводиться ухвалювати ризикові рішення, коли результативкладення капіталу визначені і засновані на обмеженій інформації Якбиу нього була більш повна інформація, то він мо1 б зробити більш точнийпрогноз і знизити ризик. Це робить інформацію товаром, причому дуже цінним.
  Інвестор готовий заплатити за повну інформацію.

  Вартість повної інформації розраховується як різниця між очікуваноювартістю якого-небудь придбання або вкладення капіталу, коли єповна ін формація, і очікуваною вартістю, коли інформація неповна.

  Приклад. Підприємець стоїть перед вибором скільки закупити товару:
  500 одиниць або 1000 одиниць. При покупці 500 одиниць товару витрати складуть
  2000 руб. за одиницю, а при купівлі 1000 єдині! товару витрати складуть
  1200 руб. за одиницю. Підприємець буде продавати даний товар за цен1
  3000 руб. за одиницю. Проте він не знає, чи буде попит на товар. Привідсутності попиту йому прийдете значно знизити ціну, що завдасть збитокйого операції. При продажу товару ймовірність становить "50 на 50", тобтоіснує ймовірність 0,5 для продажу 500 одиниць товару і 0,5 для продажу
  1000 одиниць товару.

  Прибуток становитиме при продажі 500 одиниць товар; 500 тис.руб. [500
  (3000 - 2000)]; при продажу 1000 одиниць товару - 1800 тис.руб. [1000 (3000
  - 1200)] середня очікувана прибуток - 1150 тис.руб. (0,5) х500 + 0,5 х1800).

  Очікувана вартість інформації за умови визначеності становить
  1150 тис.руб., А за умови невизначеності (покупка 1000 одиниць товару)складе 900 тис.руб. (0,5 х 1800). Тоді вартість повної інформації дорівнює
  250 тис.руб. (1150-900).

  Отже, для більш точного прогнозу необхідно отриматидодаткову інформацію про попит на товар, заплативши за неї 250 тис.руб.
  Навіть якщо прогноз виявиться не зовсім точним, все ж таки вигідно вкласти данікошти у вивчення попиту та ринку збуту, що забезпечують кращий прогноззбуту на перспективу.

  Лімітування - це встановлення ліміту, тобто граничних сумвитрат, продажу, кредиту і т.п. Лімітування є важливим прийомомзниження ступеня ризику і застосовується банками при видачі позик, приукладенні договору на овердрафт тощо Господарюючими суб'єктами вінзастосовується при продажу товарів у кредит, надання позик,визначенні сум вкладення капіталу і т.п.

  самострахування означає, що підприємець волієпідстрахуватися сам, ніж купувати страховку в страховій компанії. Тим самимвін економить на витратах капіталу зі страхування. Самострахуванняє децентралізована форму створення натуральних і грошовихстрахових (резервних) фондів безпосередньо у господарюючого суб'єкта,особливо в тих, чия діяльність піддається ризику.

  Сутність страхування виражається в тому, що інвестор готовий відмовитисявід частини доходів, щоб уникнути ризику, тобто він готовий заплатити за зниженняступеня ризику до нуля. Фактично якщо вартість страховки рівна можливомузбитку (тобто страховий поліс з очікуваним збитком 10 млн. крб. коштуватиме
  10 млн. крб.), То інвестор, не схильний до ризику, захоче застрахуватисятак, щоб забезпечити повне відшкодування будь-яких фінансових втрат (капіталу,доходів), які він може понести.

  1.5. Страхування - основний прийом ризик-менеджменту

  1.5.1. Сутність, зміст і види страхування

  Страхування - це відношення по захисту майнових інтересівгосподарюючих суб'єктів і громадян при настанні про

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !