ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Статути тов, зат, установчий договір
       

   

  Менеджмент

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Загальними зборами засновників
  Протокол Nо. ____від "___"___________ ____ р.

  СТАТУТ

  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

  "_________________________________"

  р. ______________

  1. Загальні положення

  1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю __________________,іменоване надалі "Товариство", створене відповідно до Цивільногокодексом Російської Федерації і Федеральним законом Російської Федерації
  "Про товариства з обмеженою відповідальністю".

  1.2.__________, "___"________ ____ Р.) ______________________________;

  2) ______________________________________________________________< br>_____________________________________________________________________.

  1.3. Товариство є юридичною особою і будує свою діяльність напідставі цього Статуту і чинного законодавства Російської
  Федерації.

  1.4. Повне фірмове найменування Товариства російською мовою: Суспільствоз обмеженою відповідальністю ____________________________, скорочененайменування російською мовою: ТОВ __________________.

  Суспільство є комерційною організацією.

  1.5. Суспільство має право в установленому порядку відкривати банківські рахункина території Російської Федерації та за її межами. Суспільство маєкруглу печатку, яка містить його повне фірмове найменування українськоюмовою і вказівку на його місце знаходження. Суспільство має штампи та бланки ізсвоїм найменуванням, власну емблему та інші засоби візуальноїідентифікації.

  1.6. Товариство є власником належного йому майна тагрошових коштів і відповідає за своїми зобов'язаннями власним майном.
  Учасники мають передбачені законом та установчими документами
  Товариства зобов'язальні права по відношенню до Товариства.

  1.7. Учасники не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризикзбитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості внесенихними внесків.

  1.8. Росія, суб'єкти РФ і муніципальні утворення ненесуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства, так само як і Суспільство ненесе відповідальності за зобов'язаннями РФ, суб'єктів РФ і муніципальнихутворень.

  1.9. Прийняття нових учасників до складу Товариства здійснюється зарішенням Загальних зборів учасників.

  1.10. Місце знаходження Товариства: ________________________________< br>(договір оренди Nо. ______ від ___________________).

  Місцем знаходження Товариства є місце знаходження йоговиконавчого органу.

  1.11. Поштова адреса: ___________________________________________< br>(договір оренди Nо. ______ від ___________________).

  2. ЦІЛІ І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

  2.1. Цілями діяльності Товариства є розширення ринку товарів іпослуг, а також отримання прибутку.

  2.2. Суспільство має право здійснювати будь-які види діяльності, незаборонені законом. Предметом діяльності Товариства є:

  - ______________________________________________________________;

  - ______________________________________________________________;

  - ______________________________________________________________;

  - ______________________________________________________________; < p> - здійснення інших видів господарської діяльності, несуперечать законодавству Росії.

  Всі перераховані вище види діяльності здійснюються відповідно дочинним законодавством. Окремими видами діяльності, перелікяких визначається спеціальними федеральними законами, Товариство можезайматися тільки при одержанні спеціального дозволу (ліцензії). Якщоумовами надання спеціального дозволу (ліцензії) на заняттяпевним видом діяльності передбачена вимога про зайняття такоїдіяльністю як виняткової, то Товариство протягом терміну діїспеціального дозволу (ліцензії) не вправі здійснювати інші видидіяльності, за винятком видів діяльності, передбаченихспеціальним дозволом (ліцензією) і їм супутніх.

  2.3. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльністьвідповідно до чинного законодавства Російської Федерації.

  2.4. Для досягнення цілей своєї діяльності Товариство може набуватиправа, нести обов'язки та здійснювати будь-які дії, які не будутьсуперечити чинному законодавству і цьому Статуту.

  2.5. Товариство здійснює свою діяльність на підставі будь-яких, завинятком заборонених законодавством, операцій, у тому числі шляхом:

  - проведення робіт та надання послуг на замовлення юридичних осіб ігромадян як в Росії, так і за кордоном, на підставі укладених договорівабо в ініціативному порядку на умовах, визначених домовленістюсторін;

  - поставок продукції, виконання робіт, надання послуг в кредит,надання фінансової або іншої допомоги на умовах, визначенихдомовленістю сторін;

  - участі в діяльності інших юридичних осіб шляхом придбання їхніхакцій, внесення пайових внесків;

  - створення спільних підприємств з іноземними юридичними особами тагромадянами відповідно до чинного законодавства;

  - здійснення спільної діяльності з іншими юридичними особамидля досягнення спільних цілей.

  3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

  3.1. Товариство вважається створеним як юридична особа з моментудержавної реєстрації.

  3.2. Суспільство для досягнення цілей своєї діяльності має право нестиобов'язки, здійснювати будь-які майнові та особисті немайновіправа, надані законодавством товариствам з обмеженоювідповідальністю, від свого імені здійснювати будь-які допустимі закономугоди, бути позивачем і відповідачем у суді.

  3.3. Товариство є власником майна, придбаного впроцесі його господарської діяльності. Товариство здійснює володіння,користування та розпорядження знаходяться в його власності майном засвій розсуд відповідно до цілей своєї діяльності та призначенняммайна.

  3.4. Майно Товариства враховується на його самостійному балансі.

  3.5. Суспільство має право користуватися кредитом в рублях і віноземній валюті.

  3.6. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всіма своїми активами.
  Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави та учасників Товариства.
  Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Учасники Товариства невідповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних здіяльністю Товариства в межах своїх внесків у статутний капітал.
  Учасники, які внесли вклади неповністю, несуть солідарну відповідальність зазобов'язаннями Товариства в розмірі несплаченої частки.

  3.7. У разі неспроможності (банкрутства) Товариства з вини йогоучасників або з вини інших осіб, які мають право давати обов'язковідля Товариства вказівки або іншим чином мають можливість визначати йогодії, на зазначених учасників або інших осіб у разі недостатностімайна може бути покладена субсидіарну відповідальність за йогозобов'язаннями.

  3.8. Товариство може створювати самостійно і спільно з іншимитовариствами, товариствами, кооперативами, підприємствами, установами,організаціями і громадянами на території РФ організації з правамиюридичної особи в будь-яких допустимих законом організаційно-правовихформах. Суспільство має право мати дочірні і залежні товариства з правамиюридичної особи.

  3.9. Суспільство може створювати філіали і відкривати представництва натериторії Російської Федерації і за кордоном. Філії та представництвазасновуються Загальними зборами учасників і діють відповідно до
  Положеннями про них. Положення про філії та представництва затверджуються
  Загальними зборами учасників.

  3.10. Створення філій та представництв за кордоном регулюєтьсязаконодавством України та відповідних держав.

  3.11. Філії та представництва не є юридичними особами танаділяються основними та оборотними коштами за рахунок Товариства.

  3.12. Філії та представництва здійснюють діяльність від імені
  Товариства. Товариство несе відповідальність за діяльність своїх філій тапредставництв. Керівники філій та представництв призначаються
  Генеральним директором Товариства і діють на підставі виданих Товариствомдовіреностей. Доручення керівникам філій і представництв відімені Товариства видає Генеральний директор або особа, яка його заміщає.

  3.13. Залежні і дочірні суспільства на території Російської Федераціїстворюються відповідно до законодавства РФ, а за межами території
  Росії - відповідно до законодавства іноземної держави замісцезнаходженням дочірнього або залежного товариства, якщо інше непередбачено міжнародним договором Російської Федерації. Підстави, пояким суспільство визнається дочірнім (залежним), встановлюються законом.

  3.14. Дочірнє товариство не відповідає за боргами основного Товариства.
  Основне Суспільство, яке мало право давати дочірньому суспільствуобов'язкові для нього вказівки, відповідає солідарно з дочірнім товариством зугодами, укладеними останнім на виконання таких вказівок. У разінеспроможності (банкрутства) дочірнього товариства з вини основного
  Товариства, останнє несе при недостатності майна дочірнього суспільствасубсидіарну відповідальність за його боргами.

  3.15. Товариство самостійно планує своюпроізводственнохозяйственную діяльність, а також соціальний розвитокколективу. Основу планів становлять договори, які укладаються з споживачамипослуг Товариства, а також постачальниками матеріально-технічних та іншихресурсів.

  3.16. Виконання робіт і надання послуг здійснюються за цінами ітарифами, що встановлюються Товариством самостійно.

  3.17. Суспільство має право:

  - у порядку, встановленому законом, брати участь у діяльності тастворювати в РФ та інших країнах господарські товариства та інші підприємствата організації з правами юридичної особи;

  - брати участь в асоціаціях та інших видах об'єднань;

  - брати участь у діяльності і співпрацювати в будь-якій іншій формі зміжнародними громадськими, кооперативними та іншими організаціями;

  - придбавати і реалізовувати продукцію (роботи, послуги) іншихтовариств, підприємств, об'єднань і організацій, а також іноземних фірмяк в РФ, так і за кордоном, відповідно до чинного законодавства;

  - здійснювати інші права і нести інші обов'язки відповідно дочинним законодавством.

  3.18. Товариство має право залучати для роботи російських та іноземнихфахівців, самостійно визначаючи форми, розміри і види оплати праці.

  3.19. Товариство з метою реалізації технічної, соціальної,економічної і податкової політики несе відповідальність за збереженнядокументів (управлінських, фінансово - господарських, по особовому складу таін); забезпечує передачу на державне зберігання документів, що маютьнауково-історичне значення, в державні архівні установи ввідповідно до чинного законодавства; зберігає і використовує вустановленому порядку документи по особовому складу.

  3.20. Для досягнення цілей своєї діяльності Товариство моженабувати права, брати обов'язки та здійснювати будь-які дії, незаборонені законодавством. Діяльність Товариства не обмежуєтьсяобумовленої в Статуті. Угоди, що виходять за межі статутної діяльності,але не суперечать закону, є дійсними.

  4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

  4.1. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна,що гарантує інтереси його кредиторів, і становить _____________< br>(___________________) Рублів, що вноситься грошовими коштами тарозподіляється наступним чином:

  Номінальна вартість частки ____________________________________ -
  ____________________________, Що становить ___% статутного капіталу.

  Номінальна вартість частки ____________________________________ -
  ____________________________, Що становить ___% статутного капіталу.

  Всього _______________ (___________________________) рублів - 100%статутного капіталу.

  До моменту реєстрації Товариства статутний капітал сплачено у розмірі 50%шляхом внесення засновниками грошових коштів на розрахунковий рахунок Товариства.
  Решта 50% статутного капіталу Товариства учасники вносять протягом 1
  (одного) року з моменту державної реєстрації Товариства.

  4.2. Майно, передане виключеним або вийшли з Товаристваучасником в користування товариству в якості внеску в статутний капітал,залишається у користуванні Товариства протягом терміну, на який воно булопередано.

  4.3. Відносини учасників з Товариством і між собою, а також іншіпитання, що випливають з права учасника на частку в майні Товариства,регулюються законодавством і цим Статутом.

  4.4. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається тільки післяйого повної оплати. Збільшення статутного капіталу Товариства можездійснюватися за рахунок майна Товариства та (або) за рахунок додатковихвнесків учасників Товариства, і (або) за рахунок внесків третіх осіб,що приймаються до Товариства.

  4.5. При збільшенні статутного капіталу за рахунок майна Товариствазбільшується номінальна вартість часток всіх учасників Товариства беззміни розмірів їхніх часток.

  4.6. Загальні збори учасників Товариства може прийняти рішення прозбільшенні його статутного капіталу на підставі заяви учасника Товариства
  (заяв учасників Товариства) про внесення додаткового вкладу та (або)заяви третьої особи (заяв третіх осіб) про прийняття його до Товариства івнесення вкладу. Таке рішення приймається всіма учасниками Товаристваодноголосно.

  4.6.1. Загальні збори учасників Товариства може прийняти рішення прозбільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесківучасників. Таке рішення приймається більшістю не менш 2/3 голосів відзагального числа голосів учасників.

  4.7. Суспільство має право, а у випадках, передбачених Законом,зобов'язане зменшити свій статутний капітал. Зменшення статутного капіталу
  Товариства може здійснюватися шляхом зменшення номінальної вартості частоквсіх учасників Товариства у статутному капіталі Товариства та (або) погашеннячасток, що належать Товариству. Суспільство не має право зменшувати свій статутнийкапітал, якщо в результаті такого зменшення його розмір стане меншемінімального розміру статутного капіталу, визначеного відповідно до
  Федеральним законом на дату подання документів для державноїреєстрації.

  4.8. У разі неповної оплати статутного капіталу Товариства протягомроку з моменту його державної реєстрації Суспільство має оголосити прозменшення свого статутного капіталу до фактично сплаченого його розміруі зареєструвати його зменшення в установленому порядку або прийнятирішення про ліквідацію Товариства.

  4.9. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про зменшеннясвого статутного капіталу Товариство зобов'язане письмово повідомити прозменшення статутного капіталу товариства та про його новому розмірі всіх відомихйому кредиторів Товариства, а також опублікувати в органі друку, в якомупублікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб.

  4.10. Не допускається звільнення учасника Товариства від обов'язкувнесення вкладу до статутного капіталу Товариства, у тому числі шляхом зарахуваннявимог до Товариства.

  4.11. Кількість голосів, якими володіє учасник, прямопропорційно належної йому частки. Частки, що належать Товариству, невраховуються при визначенні результатів голосування на Загальних зборахучасників Товариства, а також при розподілі прибутку та майна Товариствау разі його ліквідації.

  5. ВИПУСК ОБЛІГАЦІЙ

  5.1. Суспільство має право розміщувати облігації та інші емісійні цінніпапери в порядку, встановленому законодавством про цінні папери, насуму, що не перевищує розміру його статутного капіталу або величинизабезпечення, наданого Товариству з цією метою третіми особами, післяповної оплати статутного капіталу.

  При відсутності забезпечення, наданого Товариству третіми особами,розміщення Товариством облігацій допускається не раніше третього рокуіснування Товариства за умови належного затвердження до цього часудвох річних балансів Товариства.

  6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ

  6.1. Учасник зобов'язаний:

  6.1.1. Сплатити певну йому частку в статутному капіталі.

  6.1.2. Дотримуватись вимог Статуту, умови Установчого договору,виконувати рішення органів управління Товариства, прийняті в рамках їхкомпетенції.

  6.1.3. Не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність
  Товариства.

  6.1.4. Негайно повідомляти Генеральному директору про неможливістьсплатити заявлену частку в статутному капіталі.

  6.1.5.Берегти майно Товариства.

  6.1.6. Виконувати прийняті на себе зобов'язання по відношенню до Товариствата іншим учасникам.

  6.1.7. Сприяти Товариству в здійсненні ним своєїдіяльності.

  6.2. Учасник має право:

  6.2.1. Брати участь в управлінні справами Товариства, у тому числі шляхомучасті в Загальних зборах учасників особисто або через свого представника.

  6.2.2. Отримувати інформацію про діяльність Товариства та знайомитися з йогобухгалтерськими книгами та іншою документацією.

  6.2.3. Отримувати пропорційно своїй частці у статутному капіталі часткуприбутку (дивіденди), що підлягає розподілу серед учасників.

  6.2.4. Обирати та бути обраним до органів управління та контрольніоргани Товариства.

  6.2.5. Ознайомлюватися з протоколами Загальних зборів та робити виписки зних.

  6.2.6. Одержувати в разі ліквідації Товариства частину майна,залишилося після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

  6.2.7. Оскаржити у відповідні органи Товариства діїпосадових осіб Товариства.

  6.2.8. Вносити пропозиції щодо порядку денного, віднесені до компетенції
  Загальних зборів учасників.

  6.2.9. У будь-який час вийти з Товариства незалежно від згоди іншихучасників і одержати вартість частини майна Товариства, яка визначається напідставі даних бухгалтерської звітності Товариства і пропорційної йогочастці в статутному капіталі, у порядку і в строки, встановлені цим
  Статутом та законом.

  6.2.10. Користуватися іншими правами, наданими учасникамтовариства з обмеженою відповідальністю законодавством.

  6.3. Число учасників Товариства не повинно бути більше п'ятдесяти.

  6.4. Будь-які угоди учасників Товариства, спрямовані на обмеженняправ будь-якого іншого учасника у порівнянні з правами, наданимичинним законодавством, є нікчемною.

  6.5. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити своючастку в статутному капіталі Товариства або її частину одному або декількомучасникам Товариства без згоди інших учасників Товариства.

  6.6. Учасники Товариства мають право продати або поступитися іншим чиномсвою частку (частину частки) третім особам. При цьому учасники Товариства маютьправо переважної купівлі частки (її частини) у статутному капіталі
  Товариства, що продається або відчужується іншим способом іншим учасником, заціною пропозиції третій особі і пропорційно розміру своєї частки.

  6.7. Частка учасника Товариства може бути відчужена до повної її оплатилише в тій частині, в якій вона вже оплачена.

  6.8. Учасник, який бажає продати свою частку (її частину) третій особі,подає відповідну заяву Генеральному директору Товариства, в якомуповинно бути висловлено його намір продати свою частку (частину частки) третійособі і ціна продажу. Генеральний директор зобов'язаний негайно сповістити всіхучасників про майбутній продаж частки в цілях забезпечення їх правапереважної покупки.

  6.9. Учасник отримує право на відчуження своєї частки (її частини)третім особам лише після того, як інші учасники протягом одного місяцяпісля сповіщення про майбутній продаж частки не скористаютьсяпереважним правом купівлі.

  6.10. Закінчення строку, зазначеного в п. 6.9 Статуту, є підставоюдля укладення учасником угоди купівлі-продажу частки з третіми особами,яке тягне за собою перехід права на частку, у встановленому законом порядку. Висновокугоди купівлі-продажу є підставою для внесення змін до Статуту та
  Установчий договір Товариства у частині, що визначає перелік учасників
  Товариства і розміри належних їм часток.

  До набувача частки (частини частки) у статутному капіталі Товариствапереходять усі права та обов'язки учасників Товариства, що виникли до поступкизазначеної частки (частини частки), за винятком прав і обов'язків,передбачених абзацом другим п. 2 ст. 8 та абзацом другим п. 2 ст. 9 ФЗ
  "Про товариства з обмеженою відповідальністю". Учасник, що поступився своючастку (частину частки) у статутному капіталі Товариства, несе перед Товариствомобов'язок по внесенню вкладу в майно, що виникла до поступки зазначеноїчастки (частини частки), солідарно з її набувачем.

  6.11. Частки в статутному капіталі Товариства переходять до спадкоємців громадяні до правонаступників юридичних осіб, що були учасниками Товариства, ззгоди інших учасників Товариства.

  6.12. При відмові учасників Товариства у згоді на перехід абоперерозподіл частки до спадкоємця (правонаступника), частка переходить до
  Товариству. При цьому Товариство зобов'язане виплатити спадкоємцям (правонаступникам)дійсну вартість частки, яка визначається на підставі данихбухгалтерської звітності Товариства за останній звітний період,передує дню смерті, реорганізації або ліквідації, або з їх згодивидати їм у натурі майно такої ж вартості.

  6.13. Учасник Товариства має право закласти свою частку (частинучастки) у статутному капіталі Товариства іншому учаснику Товариства або третімособі за згодою рішення Загальних зборів учасників Товариства, прийнятомубільшістю голосів всіх учасників. При цьому голос учасника, якийбажає закласти свою частку (частину частки), при визначенні результатівголосування не враховується.

  6.14. Суспільство не має право придбавати частки (частини часток) у своємустатутному капіталі, за винятком випадків, передбачених законом.

  6.15. У разі звернення стягнення на частку (частину частки) учасника
  Товариства в статутному капіталі Товариства за боргами учасника, Товариство має правовиплатити кредиторам дійсну вартість частки (частину частки) учасника.

  6.16. Учасники Товариства зобов'язані за рішенням Загальних зборів учасниківвносити вклади в майно Товариства. Таке рішення може бути ухваленебільшістю не менше 2/3 голосів від загальної кількості голосів учасників.

  6.17. Вклади у майно Товариства вносяться усіма учасниками Товариствапропорційно їх частці у статутному капіталі.

  6.18. Вклади у майно Товариства вносяться грошима, цінними паперами,іншими речами або майновими правами або іншими правами, що маютьгрошову оцінку.

  6.19. Вклади у майно Товариства не змінюють розмір і номінальнувартість часток учасників Товариства у статутному капіталі Товариства.

  7. ПОРЯДОК ВИХОДУ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

  7.1. Учасник має право у будь-який час вийти з Товариства незалежно відзгоди інших його учасників. При цьому виходить з Товариства учасникуповинна бути виплачена дійсна вартість його частки, пропорційнайого частці у статутному капіталі, яка визначається на підставі данихбухгалтерської звітності Товариства за рік, протягом якого було поданозаяву про вихід з Товариства, або за згодою Товариства видати йому внатурі майно такої ж вартості у строки, встановлені цим
  Статутом та чинним законодавством.

  7.1.1. У випадку, якщо в товаристві залишається один учасник, то при йоговиході він повинен або продати свою частку в статутному капіталі новомуучаснику, або у відношенні Товариства діє глава 14 Статуту.

  7.2. При виході з Товариства учасник подає відповідну письмовузаяву до Загальні збори учасників. Заява учасника єсвідченням його виходу з Товариства.

  7.3. Виплати вибувають учасникам починаються з дати, затвердженої
  Загальними зборами учасників, але не пізніше 6 (шести) місяців після закінченняфінансового року, протягом якого подано заяву про вихід з Товариства.

  8. ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

  8.1. Учасники Товариства, частки яких у сукупності становлять неменше, ніж 10% (десять відсотків) статутного капіталу Товариства, має правовимагати в судовому порядку виключення з Товариства учасника, якийгрубо порушує свої обов'язки або своїми діями (бездіяльністю)унеможливлює діяльність Товариства або істотно ускладнює її.

  9. УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬСТВОМ. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

  9.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збориучасників. Один раз на рік Товариство проводить річні Загальні збори.
  Проведені крім річного Загальні збори учасників єпозачерговими.

  Одноосібним виконавчим органом є Генеральний директор.

  9.2. До компетенції Загальних зборів учасників належать:

  9.2.1. Визначення основних напрямків діяльності Товариства, а такожухвалення рішення про участь в асоціаціях та інших об'єднанняхкомерційних організацій.

  9.2.2. Зміна Статуту Товариства, у тому числі зміна розмірустатутного капіталу Товариства, затвердження нової редакції Статуту.

  9.2.3. Внесення змін до Установчий договір.

  9.2.4. Обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства та достроковеприпинення їх повноважень.

  9.2.5. Обрання Генерального директора та дострокове припинення йогоповноважень, встановлення розмірів виплачуються йому винагород такомпенсацій, а також прийняття рішення про передачу повноважень Генеральногодиректора комерційної організації або індивідуальному підприємцю
  (керуючому), затвердження керуючого та умов договору з ним.

  9.2.6. Затвердження річних звітів річних бухгалтерських балансів.

  9.2.7. Прийняття рішення про розподіл чистого прибутку Товариства міжучасниками Товариства.

  9.2.8. Затвердження (прийняття) документів, що регулюють внутрішнюдіяльність Товариства (внутрішніх документів Товариства).

  9.2.9. Прийняття рішення про розміщення Товариством облігацій та іншихемісійних цінних паперів.

  9.2.10. Призначення аудиторської перевірки, затвердження аудитора тавизначення розміру оплати його послуг.

  9.2.11. Прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Товариства.

  9.2.12. Призначення ліквідаційної комісії і затвердження ліквідаційнихбалансів.

  9.2.13. Створення філій та представництв.

  9.2.14. Надання учасникам додаткових прав або покладання научасників додаткових обов'язків.

  9.2.15. Покладання додаткових обов'язків на певногоучасника.

  9.2.16. Припинення або обмеження додаткових прав,наданих учаснику, а також припинення додаткових обов'язків,покладених на учасника.

  9.2.17. Затвердження грошової оцінки негрошових внесків до статутногокапітал, що вносяться учасниками Товариства або приймаються до Товариства третімиособами.

  9.2.18. Застава учасником своєї частки іншому учаснику Товариства аботретій особі.

  9.2.19. Рішення про внесення учасниками вкладів у майно Товариства.

  9.2.20. Рішення про вчинення Товариством угоди, у скоєнні якоїє зацікавленість згідно зі ст. 45 ФЗ "Про товариства з обмеженоювідповідальністю ", а також рішення про здійснення великої угоди згідно зі ст.
  46 ФЗ "Про товариства з обмеженою відповідальністю".

  9.2.21. Розподіл частки, що належить Товариству, між учасниками
  Товариства або продаж частки, що належить Товариству, деяким учасникам
  Товариства або третім особам.

  9.2.22. Виплата дійсної вартості майна учасниками Товариствапри зверненні стягнення на частку в статутному капіталі одного з учасників
  Товариства.

  9.2.23. Визначення умов оплати праці Генерального директора ізаступників Генерального директора Товариства, а також керівниківфілій та представництв.

  9.2.24. Затвердження Положень про Генерального директора Товариства.

  9.2.25. Вирішення питань, передбачених пп. 9.2.1 - 9.2.22 відноситьсядо виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства.

  Вирішення питань, віднесених до виключної компетенції Загальнихзборів учасників, не може бути передано виконавчому органу.

  Загальні збори учасників не мають права приймати рішення з питань, невключеним до порядку денного і не належать до його компетенції.

  9.3. Рішення з питань, передбачених пп. 9.2.2, 9.2.13, 9.2.15,
  9.2.19 приймаються більшістю не менш 2/3 голосів від загального числаголосів учасників Товариства. Рішення з питань, передбачених пп.
  9.2.3, 9.2.11, 9.2.14, 9.2.16, 9.2.17, 9.2.21, 9.2.22 приймаютьсяучасниками (представниками учасників) одноголосно. Рішення з питань,передбаченим пп. 9.2.1, 9.2.4 - 9.2.10, 9.2.12, 9.2.18, 9.2.23, 9.2.24приймаються учасниками (представниками учасників) більшістю голосіввід загальної кількості голосів учасників Товариства.

  9.4. Рішення про здійснення великої угоди (п. 9.20 Статуту), пов'язаної зпридбанням, відчуженням або можливістю відчуження Товариством прямо абопобічно майна, вартість якого становить понад 25% вартостімайна Товариства, приймається більшістю голосів від загального числаголосів учасників Товариства. Рішення про здійснення угоди, в якій єзацікавленість Генерального директора або учасника Товариства, що маєбільше 20% голосів від загальної кількості голосів учасників Товариства (п. 9.20
  Статуту), приймається Загальними зборами учасників більшістю голосів відзагальної кількості голосів учасників Товариства, не зацікавлених у їївчиненні.

  9.5. Збори веде Голова Загальних зборів учасників, вибранийзі складу учасників Товариства.

  9.6. Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритимголосуванням.

  9.7. Рішення Загальних зборів учасників, прийняте з порушеннямвимог Федеральних законів, інших правових актів РФ, Статуту Товариства іщо порушує права та законні інтереси учасника Товариства може бути визнаносудом недійсним за заявою учасника Товариства, яка не бралаучасть у голосуванні або голосував проти оспорюваного рішення.

  9.8. Якщо не зібраний кворум, то збори розпускається. Повторнезбори призначаються не пізніше, ніж через 30 днів.

  9.9. Тим річними зборами повинно пройти не більше 15 місяців.

  9.9.1. Чергові Загальні збори учасників Товариства, на якомузатверджуються річні результати діяльності Товариства, проводиться непізніше, ніж через 3 місяці після закінчення фінансового року.

  9.10. Генеральний директор Товариства затверджує порядок денний іорганізовує підготовку до проведення Загальних зборів учасників Товариства.
  Генеральний директор Товариства зобов'язаний сповістити учасників про дату та місцепроведення Загальних зборів учасників, порядок денний, забезпечитиознайомлення учасників з документами і матеріалами, що виносяться нарозгляд Загальних зборів учасників та здійснити інші необхіднідії не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення зборів. Загальназбори учасників не мають права приймати рішення з питань, не включенимдо порядку денного.

  9.11. Повідомлення учасникам про проведення Загальних зборів учасниківздійснюється шляхом направлення їм рекомендованого листа, яке повиннемістити всі необхідні відомості, передбачені Федеральним законом РФ
  "Про товариства з обмеженою відповідальністю".

  9.12. До інформації і матеріалів, що підлягають наданню учасникам
  Товариства при підготовці Загальних зборів учасників, відносяться: річнийзвіт Товариства, висновок Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства іаудитора за результатами перевірки річних звітів та річних бухгалтерськихбалансів Товариства; відомості про кандидатури на посаду директора, проектзмін і доповнень, що вносяться в установчі документи Товариства абоустановчі документи Товариства в новій редакції; проекти внутрішніхдокументів Товариства, а також інша інформація (матеріали), передбачена
  Статутом.

  9.13. Будь-який учасник Товариства має право вносити пропозиції про включення допорядку денного Загальних зборів учасників Товариства додаткових питань непізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до його проведення. У цьому разі органабо особи, скликати збори, зобов'язані не пізніше, ніж за 10 (десять) днівдо його проведення повідомити всіх учасників Товариства рекомендованим листом.

  9.14. Позачергові збори скликаються Генеральним директором зініціативи Генерального директора, на вимогу аудитора, а такожучасників, що володіють в сукупності не менш, ніж 10% (десятьмавідсотками) від загальної кількості голосів учасників Товариства.

  9.15. У разі прийняття рішення про проведення позачергових зборівучасників Товариства, зазначені збори повинно бути проведено не пізніше 45
  (сорока п'яти) днів з дня отримання вимоги про його проведення. Витрати,пов'язані з проведенням позачергових зборів, визначаються Загальнимизборами учасників.

  9.16. Генеральний директор Товариства повинен протягом 5 (п'яти) днівпісля надходження вимоги про скликання позачергових Загальних зборів прийнятирішення про скликання або про відмову у скликанні Загальних зборів учасників.

  9.17. Рішення Генерального директора Товариства про відмову від скликанняпозачергових Загальних зборів учасників на вимогу учасників абоаудитора може бути оскаржено в суді.

  9.18. У випадку, якщо протягом 5 днів з дати п?? ед'явленія вимогиаудитора або учасників, що володіють в сукупності не менш, ніж 10% відзагального числа голосів учасників, не прийнято рішення про скликання позачергового
  Загальних зборів учасників або прийнято рішення про відмову від його скликання,позачергові Загальні збори можуть бути скликані особами, які вимагають йогоскликання. Всі витрати щодо скликання та проведення позачергових Загальних зборівздійснюються за рахунок Товариства.

  9.19. Голосування на Загальних зборах проводиться закрито (таємно), якщоцього вимагають учасники, що володіють не менш, ніж 10% голосів від загальноїчисла голосів, якими володіють присутні на зборах учасники
  (представники учасників). В інших випадках всі рішення приймаютьсявідкритим голосуванням.

  9.20. Рішення Загальних зборів учасників може бути прийняте безпроведення зборів (спільного присутності учасників Товариства дляобговорення питань порядку денного та прийняття рішень з питань,поставлених на голосування) шляхом заочного голосування (опитувальних шляхом).
  Таке голосування може бути проведено шляхом обміну документами за допомогоюпоштового, телеграфного, телетайпному, телефонного, електронного чи іншого зв'язку,що забезпечує автентичність переданих і прийнятих повідомлень і їхдокументальне підтвердження.

  9.21. Рішення Загальних зборів учасників з питання визначення умовоплати праці Генерального директора та заступників Генерального директора
  Товариства, а також керівників філій та представництв не може бутиприйняте шляхом проведення заочного голосування.

  9.22. Порядок проведення заочного голосування визначається Положенням пропроведення Загальних зборів учасників.

  9.23. Учасник має право звернутися до суду з заявою про визнаннянедійсним рішення Загальних зборів, прийнятого з порушеннямчинного законодавства, Установчого договору або до цієї
  Статуту, якщо учасник не був присутній на Загальних зборах або голосувавпроти прийнятого рішення.

  10. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

  10.1. Одноосібним виконавчим органом Товариства є Генеральнийдиректор.

  10.2. Строк повноважень Генерального директора складає _____< br>(_____________________) Років. Генеральний директор може переобиратисянеобмежену кількість разів.

  10.3. Генеральний директор зобов'язаний у своїй діяльності дотримуватисявимоги чинного законодавства, керуватися вимогамицього Статуту, рішеннями органів управління Товариства, прийнятими врамках їх компетенції, а також укладеними Товариством договорами іугодами, у тому числі укладеними з Товариством трудовим договором.

  10.4. Генеральний директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариствасумлінно і розумно. На вимогу учасників (учасника) він зобов'язанийвідшкодувати збитки, не обумовлені звичайним комерційним ризиком,завдані ним Товариству, якщо інше не випливає із закону або договору.

  10.5. Генеральний директор керує поточною діяльністю Товариства івирішує всі питання, які не віднесені цим Статутом та законом докомпетенції

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !