ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Ф. Ф. Сидоренко. Логіка (посібник із завданнями та вправами )
       

   

  Менеджмент

  ЗМІСТ

  Введення. Предмет логіки та її значення ... . 3

  Глава I. Поняття ,.,.. .- 6

  § 1. Загальна характеристика поняття 6

  § 2. Види понятті, 9

  § 3. Відносини між поняттями 13

  § 4. Визначення понять 18

  § 5. Розподіл понятті 23

  Глава II. Судження ... ., .. 29

  § 1. Громад характеристика судження 29

  § 2 Прості судженні, 32

  § 3. Складні судження., 38

  § 4. Модальність суджень 44

  Глава III. Умовивід 48

  § 1. Загальна характеристика умовиводу 48

  § 2. Безпосередні умовиводи 50

  § 3. Умовиводи з суджень з відносинами 53

  § 4. Категоричний силогізм 55

  § 5. Умовиводи із складних суджень 60

  § 6. Індуктивні умовиводи 66

  § 7. Індуктивні методи дослідження причинних зв'язків 71

  § 8. Умовивід але аналогії 74

  Глава IV. Основні закони логіки 78

  § 1. Загальна характеристика логічних законів, .78

  § 2. Закон тотожності 79

  § 3. Закон суперечності 83

  § 4. Закон виключеного третього, 86

  § 5. Закон достатньої підстави 89

  Глава V. Основи теорії аргументації • - * • 93

  § 1. Доказ 93

  § 2. Види докази VH ^. w, 98

  § 3. Про проведення-д; 101

  Глава VI. Цікава логіка * 104

  ВСТУП. Предмет логіки та її значення

  Логіка вивчає пізнавальну діяльність людини. OG це говорить самтермін «логіка», що походить від грецького слова «логос», що означаєслово, поняття, міркування, розум. Однак питанням про те, як людинапізнає навколишній світ, займаються і інші дисципліни: філософія тапсихологія, фізіологія вищої нервової діяльності та мовознавство, семіотиката евристика. Для того, щоб з'ясувати суть логічного підходу до пізнання,необхідно хоча б коротко описати, в чому специфіка філософського,психологічної та ін. підходу до цієї ж проблеми.

  Філософія розглядає пізнання як діалектичний процес відображеннядійсності у свідомості людей. Він здійснюється в двох основнихформах: у формі чуттєвого пізнання і у формі абстрактного мислення,
  Чуттєве пізнання дозволяє нам відображати окремі предмети і їхвластивості у вигляді відчуттів, сприймань і уявлень. Наприклад, купуючибудь-який товар, ми оцінюємо його смакові і нюхові якості,прикидаємо, радує він наше око і т. і. Логічне пізнання,існуюче у формі понять, суджень та умовиводів, дозволяє нампроникати в глибинні структури речей і явищ. З його допомогою ми даємоназва товару, що купується, судимо про ціну та доцільності покупки. Якщофілософія дає нам загальне уявлення про щаблях, етапи пізнання, тологіка займається переважно логічної ступенем. У центрі її увагипоняття, судження і умовиводи як найважливіші інструменти розумовоїдіяльності людей. Якщо філософія оді-Нива результативність пізнання здопомогою поняття істина, то логіка розглядає вищеназвані форми кпкспособи отримання істинного знання. Якщо філософія цікавиться найбільшзагальними законами природи, суспільства і мислення, то предметом логіки єті законимислення, які фіксують певну повторюваність у структурі всіхлюдських міркувань і умовиводів.

  Зіставлення фізіології вищої нервової діяльності з логікоюпоказує, що перша наука прагне зрозуміти матеріал субстрат
  (основу) думки, логіка ж зайнята ідеальної стороною мислення. Порівняння зпсихологією переконує нас у тому, що психологічну науку цікавитьпоходження мислення, особливості протікання розумових процесів урізних типів особистості, зв'язок мислення з предметною діяльністю і,зрозуміло, різноманіття чуттєвих граней відображення миру, а логікаприділяє увагу щодо незмінним нормам розумового процесу,незалежно від того, як він протікає у дитини, дорослого чи старого.

  Таким чином, логіку можна визначити як павука про загальнозначимих формахі засобах думки, необхідних для раціонального пізнання в будь-якій областізнання. Ще простіше: логіка є наука про форми і закони правильногомислення.

  Зародившись в структурі загально філософського знання, логіка давно сталасамостійною наукою, яка має свої підрозділи: металогіку,діалектична логіка та формальна, яку прийнято ділити на традиційнуі математичну. Металогіку можна назвати своєрідну «філософіюлогіки », тобто науку, що вивчає будову і властивості логічних теорій.
  Діалектичної логікою іменують той розділ логіки, який розглядаєосновні форми мислення в нескінченному зміну, розвиток, заперечення і т.п. Формальна логіка, якою ми надамо переважне увагу,розглядає відносно стійкі форми мислення і закони їхпобудови. Першою сходинкою формальної логіки є традиційна логіка,що вивчає загальнолюдські закони правильної побудови думок. Другийступенем формальної логіки є математична логіка, що використовуєматематичні методи та спеціальний апарат символів.

  Уявлення про предмет логіки може бути розширена за рахунок знайомстваз основними проблемами, що вивчаються у відповідних розділах логічногознання. Так, наприклад, традиційна логіка включає в себе вчення пропоняття, судження і умовиводи, про основні закони мислення, теоріюаргументації і спростування,розділ, присвячений логічним помилкам, індуктивні логіку, деонтіческую,дій, відносин та ін Математична логіка приділяє увагу логіціобчислень, порогової, багатозначною, тимчасовою, модальної, конструктивної,комбінаторної, мажоритарної та ін

  Використання логічних прийомів здійснюється більшістю людейстихійно, як би несвідомо. Подібно персонажу Мольєра, який бувздивований, виявивши, що говорить прозою, багато хто з нас, познайомившись злогікою, приходять до «відкриття» понять, суджень і умовиводів. Однаккуди краще, якщо ми пізнаємо основні інструменти розумової діяльностізаздалегідь, перед тим, як сядемо за написання твору чи доповіді, або оволодіємомистецтвом полеміки до ведення переговорів або виступу в судовомузасіданні. І якщо, як сказав Т. Едісон, найважливіше завдання цивілізації --навчити людину мислити, то кращого засобу для розвитку культуримислення окремої особистості і всього роду людського відшукати не можна ...
  Звичайно, логіка - це абетка мислення, початок інтелектуальної культурилюдини. Але без неї абсолютно неможливо сходження до захоплюючимвершин людського духу. Свідоме використання законів логікидисциплінує мислення, робить нашу мову більш аргументованою, допомагаєнам добиватися своїх життєвих цілей з впертістю і послідовністюлюдей, що знає, чого він хоче.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !