ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Фінансове забезпечення та організація проведення конкурсу Міс-Орел
       

   

  Менеджмент

  ЗМІСТ

  Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4

  Глава I Особливості підготовки міських конкурсних програм

  1.1. Конкурсна програма, як форма дозвільної діяльності ... ... .... 9
  1.2. Підготовка конкурсної програми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11

  Глава II Організація та фінансове забезпечення конкурсу

  2.1. Коротка характеристика конкурсу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 18

  2.2. Опис події ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 22 2.3.
  Сценарій ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 27 2.4. План підготовки проведеннязаходи ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 35

  2.5. Проект фінансового забезпечення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38

  2.6. Договірне забезпечення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45

  Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 60

  Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 62

  Додаток ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 65

  ВСТУП

  1. Актуальність обраної теми

  Однією з особливостей сучасного життя є колосальнозбільшується в останні роки потік найрізноманітнішої інформації. Цемайже десяток телевізійних каналів, що працюють практично цілодобово,це і обвальний потік книжкової продукції, це і різні чистоінформаційні та розважальні програми. Реальністю життя сталисуперсучасні комп'ютерні технології, глобальні мережі типу Інтернет,що дозволяють в лічені хвилини знайти і використовувати практично будь-якуінформацію будь-якою мовою. При цьому рівень програм і передач охоплюєдіапазон від найвищих вершин і шедеврів культури до самої низькопробноїпорнографії.

  У зв'язку з цим доводиться констатувати, що важка реальне життясучасників не може не відбиватися на виборі захоплень. Багато відомихдіячі культури з жалем відзначають зайву схильність сучаснихпостановок до спрощення, огрублення і нізкосортіце. Що стоять, наприклад,заповнили телевізійний екран нескінченні відеокліпи та рекламні ролики зпостійно повторюються і практично не відрізняються один від одногопримітивними текстами. Зовнішній ефект досягається при цьому за рахунокчергування яскравих спалахів, божевільних ритмів, полупрілічних натяків іможливостей комп'ютерної техніки.

  Все це створює атмосферу відчуженості звичайної людини від шумом ікричущої життя.

  Таким чином, перетворення конкурсної програми в ефектне засібвпливу на особистість гостро ставить питання про професійний підхід до їїорганізації. Прагнення людей до свята навіть у нинішніх складнихекономічних умовах, готовність до нього є одна з найважливіших умовйого організації. Це вимагає постійного вдосконалення методикорганізації шоу-програм, заснованих на глибокому розумінні та обліксоціально-психологічних коренів і естетичної природи основної масиглядацької аудиторії. Будь-яке свято пов'язаний з особливим громадськимнастроєм великій категорії людей, яке викликається колективнимиемоціями, що виникають в процесі спілкування. Момент, коли більша спільністьлюдей святково налаштована, можна назвати передсвятковій ситуацією абоготовністю до свята. Зрештою, успіх будь-якого свята залежитьвід того, наскільки точно знайдена і як реалізована готовність до нього людей;без святкового пориву будь-які, навіть самі прекрасні плани організаторівприречені на невдачу. Масштабність, значущість свята завжди пов'язана зконкретною подією, вона завжди виражається в конкретній тематиці. Щоббудь-яка шоу-програма стала масовою, вона повинна бути присвячена такомуподії, що не залишить людей байдужими. Подія, що стало темою шоу -програми, визначає і межі святкової ситуації. У свою чергу,святкова ситуація - це та соціально-психологічна основа свята,шоу-програми, яка є конкретним методичним вимогою іпотребує ретельної підготовки.

  2. Історіографічний огляд

  Методичну основу даної роботи складають концепції та положенняметодики проведення святкових заходів. Основоположниками і найбільшавторитетними фахівцями у даному питанні вважаються Д. М. Генкин, П. Г.
  Богатирьов, І. М. Туманов, А. І. Чечетін. Сучасні концепції представленів роботах А. А. Коновіча, Н. В. Кротова, І. Г. Шароєва, В. А. Руднєва, А.
  В. Беніфанц та ін Із зарубіжних фахівців слід зазначити К.
  Жигульські. Велика увага вирішення практичних, економічних,фінансових питань в організації культурно-масових заходів приділено вроботах Г. Г. Гольцова, А. С. Ковальчук.

  3. Мета дипломного дослідження

  Метою цієї випускної кваліфікаційної роботи є спробадослідження організації та фінансового забезпечення одного з варіантів шоу -програм у сучасних умовах, розробка композиційної побудови іметодики організації даного виду програми з урахуванням його фінансовогозабезпечення.

  Мета випускної кваліфікаційної роботи досягається через постановкуабо дозвіл наступних завдань:

  - вивчення конкурсної програми, як форми дозвільної деятельноcті;

  - підготовка конкурсної програми;

  - підготовка організаційно-фінансового забезпечення, у тому числі:

  1) календарний план підготовки і проведення заходу;

  2) кадровий склад проекту та оплата праці працівників;

  3) кошторис витрат на проведення заходу;

  4) розрахунок необхідного реквізиту та величини витрат на нього;

  5) розрахунок ціни на вхідні квитки;

  6) кошторис доходів і витрат;

  - складання договірного забезпечення проекту;

  - творчий підхід до вирішення рекламного забезпечення конкурсу.

  4. Об'єкт дослідження

  Об'єктом дослідження виступає процес організації та фінансовогозабезпечення конкурсної програми.

  5. Предмет дослідження

  Предметом дослідження є конкурсна програма «Міс Орел
  -2004 », Як одна з найяскравіших, оригінальних і найбільш прибуткових формкультурно-дозвільних заходів.

  6. Методологічна база дослідження

  Методологічною базою дослідження стали вітчизняні ізарубіжні роботи з економіки, менеджменту, загальної економічної теорії,культурології, рекламі, шоу-бізнесу, результати наукових розробок на стикуцих дисциплін.

  Методологічними підставами є:

  - історико-філософський метод;

  - загальнонаукові методи;

  - формально-традиційний метод , що дозволяє найбільш повно описати, узагальнити, класифікувати, систематизувати і передати отримані знання цілком певним способом;

  - соціологічний метод, який дозволяє вивчити реальність процесів, що відбуваються;

  - порівняльний метод, що дозволяє зіставити подібні об'єкти.

  7. Теоретична та практична значущість випускної кваліфікаційної роботи

  Теоретична і практична значимість дослідження полягає вте, що відображені в проекті результати використані в якості допомоги увикладання предмету «Проектування та фінансове забезпечення КДП» в
  ОГІІК, а також для подальшого розвитку і шоу-бізнесу в Орловської області.
  Фінансові результати можуть з'явитися стимулом для цього розвитку.

  8. Структура роботи

  Дипломна робота складається з вступу, двох розділів: перший розділ міститьдва пункти, другий - п'ять пунктів; ув'язнення, бібліографічного списку ідодатки.

  У вступі обгрунтовується значимість і актуальність теми дипломногодослідження; визначено мету і завдання; об'єкт і предмет дослідження;висвітлена наукова розробленість проблеми; визначена методологіядослідження.

  У першому розділі роботи розглядаються конкурсна програма, як формадозвільної діяльності та особливості підготовки конкурсних програм.

  У другому розділі вивчається організація та фінансове забезпеченняконкурсної програми.

  У висновку підведені підсумки, сформульовано основні висновки іпропозиції. Запропоновано ряд рекомендацій щодо вдосконалення організації тафінансового забезпечення культурно-дозвільних програм.

  Розділ I

  ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ КОНКУРСНИХ

  ПРОГРАМ

  1.1. Конкурсна програма, як форма дозвільної діяльності

  Історичні зміни в суспільному житті призвели до значногорізноманітності у свободі вибору змісту і форм культурно-дозвільноїдіяльності. При цьому індивідуальні цілі і переваги в ційдіяльності визнаються суспільством не меншою, якщо не в більшій мірі, ніжцілі та переваги групові, колективні, громадські. Різноманітністьформ і змісту культурно-дозвільної діяльності, свобода видівтворчості, самоствердження і самореалізація кожного - стали сьогодні нормоюлюдського існування.

  Так, сьогодні, однією з найбільш бажаних форм дозвілля, єконкурсна програма.

  Конкурс - це пізнавально-розважальна форма відпочинку, що дозволяєвиявити лідируючих учасників у будь-якій області.

  Конкурс - це завжди змагання, зіткнення, боротьба за лідерство;це свої правила та умови зафіксовані в «Положенні про конкурс»; цепожвавлення і прояв ініціативи, вигадка і винахідливість, пошук ізнахідки в культурно-дозвільних заняттях; це прояв масовості імайстерності, кращих якостей учасників, їх знань, умінь і навичок; цеактивна форма культурного відпочинку, можливість насиченого ізмістовного спілкування.

  У числі перших варто було б назвати конкурс професійноїмайстерності. Відомі конкурси працівників культури, механізаторів,тваринників, продавців, офіціантів і т. п. Такі конкурси виховують умолоді інтерес і любов до професії, дозволяють перетворити знання вуміння, а вміння - в навички, сприяють згуртуванню людей однієї професії вколектив однодумців.

  Особливою популярністю користуються конкурси краси. Традиція проводититакі конкурси прийшла до нас із США, де вони переступили поріг хобі, ізараз існує ціла індустрія.

  Конкурси краси - це не лише змагання дівчат в красі,чарівність і талант, а й одночасно свого роду спортивне і театральнешоу.

  У нашій країні цей вид виріс з проекту «А ну-ка, девушки!». УСпочатку він спеціалізувався з професійного прзнаку, тобто саманайкраща стюардеса, перукар і т. д.

  Був він з наступних пунктів:

  1. Представлення учасниць.

  2. Домашнє завдання (пов'язане з професією).

  3. Конкурс на перевірку різних якостей учасниць - вміння співати, готувати та інші.

  У подальшому даний вид конкурсної програми зазнав змін. Бувзроблено акцент на барвистість, ісчезнул ряд моментів, і він став більшспеціалізований. Зараз він розділений на конкурс краси і конкурс професій
  (кращий перукар, кухар і т.д.). Конкурс краси перетворила на частинумодельного бізнесу, через нього модельні агентства шукають собі «нові обличчя».

  Відмінними рисами конкурсу краси є видовище ізмагальність.

  Крім усього, проведення таких конкурсних програм направлено насприяння розвитку та пропаганді діяльності, що сприяє гармонійномурозвитку особистості, утвердженню здорового способу життя, духовному тафізичного вдосконалення людей.

  1.2. Підготовка конкурсної програми

  Підготовка конкурсної програми вимагає значного часу, черезвеликого обсягу роботи. Тим більше, якщо конкурсна програма проводиться наміському рівні, необхідно продумати всі етапи проведення, починаючи зсценарію і, закінчуючи рекламою, забезпечити прибутковість, достатній грошовийзбір, інтерес до заходу, аудиторію. При цьому ціни на квитки повинні бутидоступні для відвідувачів із середнім достатком. Організація проведеннязаходу покладається на продюсера (менеджера) програми.

  У процесі підготовки таких програм продюсер взаємодіє звеликою кількістю партнерів, серед яких:
  . офіційні структури (департаменти, міністерства, комітети, адміністративно-територіальні установи і т.д.);
  . фірми-виробники технічних засобів (світлове, звукове, сценічне обладнання тощо);
  . фінансові установи (банки, фінансові компанії);
  . рекламні агенції;
  . модельні агентства;
  . дизайнерські й оформлювальні фірми;
  . концертні зали, стадіони, спортивно-видовищні споруди;
  . засоби масової інформації (телебачення, радіо, преса);
  . транспортні фірми;
  . готелі.

  Процес організації та проведення розважальної програмиприпускає велику і різнобічну діяльність, пов'язану з виборомпрограми, яка б привернула максимальну кількість глядачів, підборомтворчих колективів, репетиціями, пошуком технічного та сценарногообладнання, костюмів, укладанням договорів, рішенням організаційнихпитань, досягненням максимуму результатів від вкладених коштів. Сумавитрат повинна бути перекрита сумою доходів заходи. Для цього йомунеобхідно підготувати проект конкурсної програми, в якому враховувалисяб всі особливості та нюанси. Однак і сама ретельна підготовкапрограми не замінить захоплюючій імпровізації учасників вжебезпосередньо в процесі проведення конкурсу.

  Основні розділи роботи:

  1. Короткий опис роботи.

  2. Етнічна характеристика свята, традиції, обряду.

  3. Сценарій заходу, програма проведення.

  4. Додаткові послуги, що супроводжують захід.

  5. Розрахунок витрат на проведення заходу.

  6. Проект фінансового та договірного забезпечення.

  7. Рекламне та ескізне забезпечення.

  Коротка характеристика проекту - це свого роду резюме, делаконічно описана основна ідея заходи з аргументами на її користь,доводяться перший перехожому величезні переваги вашого проекту.

  У розділі наводяться короткі узагальнення з семи розділів: що будепроводиться, як намічається організувати захід, чому людизацікавляться їм, вигідність заходи, витрати, прибуток,рентабельність, фінансові джерела, термін проведення заходу, час напідготовку, скільки разів буде повторено, які основні заходипередбачаються в програмі, додаткові послуги, що вони дадуть, чомуобрані саме ці послуги.

  Передбачається опис події, якому присвяченозахід. Наприклад, «Фестиваль музики міст першу салюту»: якіміста обрані, про які салютах йде мова, чому в даний період, в якихмістах проводитиметься і т. д. Тобто, детально описуютьсяісторичні або етнічні елементи події, наводяться дані спеціальнихдосліджень, монографій, власні спостереження автора, описуєтьсяісторія становлення свята, його еволюція, основні фрагменти дії,як захід гармонує з подією, впливає на глядача,має на меті сприяння відродження національної культури даній місцевості. УЗокрема, крім короткого опису, в ньому передбачається етнічнахарактеристика свята, традиції, обряду, з яким пов'язують основнедію.

  У плані підготовки та проведення заходу наводиться складоргкомітету, перелік організаційних заходів, дата, відповідальні запроведення тих робіт, які повинен організувати продюсер в періодпідготовки заходу, скласти ескізи оформлення залу, підготувати іоформити сцену, дати рекламу, замовити технічні засоби, транспорт,укласти договори, виготовити квитки, придбати реквізит, квіти, призи,знайти костюми, оплатити працю, здійснити художню підготовкузаходи, репетицію, організувати додаткові послуги (платні ібезкоштовні).

  Сценарій та програма заходу включає опис фабули, основнихмізансцен, дійових осіб, діалоги, пісні, вірші, дії, музичне,світлове, шумове оформлення, тобто свого роду лібрето заходи.
  Сценарій може передбачати невеликі за масштабом заходихудожньої народної творчості, дитячі та молодіжні конкурси, оглядисамодіяльних колективів, вшанування, показові виступи (звіти)студій, виставки виробів народного художнього і прикладноготворчості, вечори сімейного відпочинку, ранки, ювілейні вечори. Можутьбути більш великі події-гуляння, присвячені державним святам
  - 8 Березня, 1 Травня, 7 жовтня, 7 січня. Нового року, Дню молоді, Днюзахисту дітей, Дню Перемоги, Дню міста (вулиці), Святу врожаю, релігійнимсвят - Трійця, Великдень і т. д. Оцінюючи творчий і комерційнийпотенціал сценарію продюсер повинен прорахувати, чи виправдає він чималівитрати, пов'язані з його реалізацією.

  Спеціальний розділ має бути присвячений опису послідовностіпроведення заходу (етапів) - з чого починається, які, де, коливідбуваються дії, із зазначенням відповідальних за окремі заходи таза всю програму в цілому. Які грають оркестри, коли, які виступи,в якій послідовності, як проходять ігрові програми, феєрверк,хлопавки і т. д. Коли ведеться нагородження, ким, як.

  У цьому розділі йдеться заходи про всю панорамі, його складових,основні дії, а також дається їх докладний опис.

  Кадровий склад, розрахунок заробітної плати. Склад учасників повиненбути достатнім для проведення заходу, але без надмірностей, тому щовелика кількість зайнятих утрудняє управління колективом, вносить багатоплутанини, здорожує вартість.

  Важливим етапом створення програми є створення творчогоколективу, постановочної групи, організаторів, касирів, що обслуговуєперсонал. Кількість творчих працівників визначається сценарієм дії.
  Формування колективу передбачає залучення штатних співробітниківорганізації культури, а так же тимчасових працівників, за договором, на періодпідготовки та проведення заходу.

  Постановочний колектив заходи представлений трьома групами:адміністративно-постановочної, інженерно-технічної і виконавської.

  В адміністративно-постановочну групи входять:

  . Директор;

  . Режисер-постановник;

  . Сценарист;

  . Юрист;

  . Головний бухгалтер;

  . Менеджер;

  . Продюсер.

  Інженерно-технічну:

  . Дизайнер;

  . Звукорежисер;

  . Светорежіссер;

  . Хореограф;

  . Стиліст - візажист.

  Виконавський склад:

  . Провідні.

  Їх посадові обов'язки виглядають таким чином:

  Директор веде загальні керівництво заходом, створюєадміністративну групу, складає графіки роботи, знаходить спонсорів,укладає договори, замовляє квитки, афіші, рекламу, несе загальнувідповідальність за захід. Директор бере участь у складанні іукладанні договорів, забезпечує виконання зобов'язань перед партнерамиза укладеними договорами, стежить за ходом підготовки шоу-подання.

  Режисер-постановник здійснює творче керівництвохудожнім і артистичним персоналом свята. Формує складвиконавців. Проводить репетиції. Керує роботою художньо -постановочної частини з підготовки шоу-програми. Контролює збереженняідейного та художнього задуму всього подання. Забезпечуєдотримання трудової, творчої дисципліни під час репетицій.

  Сценарист пише сценарій.

  Юрист складає і коригує договору. Дає необхіднірекомендації з дотримання правових і юридичних норм. Бере участь у спірнихпитаннях і в конфліктних ситуаціях.

  Головний бухгалтер складає і коригує кошториси та інші документи,пов'язані з матеріальними цінностями. Нараховує та складає звіти пооплаті праці учасникам шоу-програми. Стежить за своєчасною виплатою івиконанням робіт з організації та проведення всього свята. Уважноконтролює витрату і надходження грошових коштів на проведеннязаходи.

  Менеджер забезпечує необхідну інформацію для населення пропроводиться свято і його високому культурному рівні. Проводить рекламнуроботу, стежить за своєчасністю та правильністю розповсюдження реклами.
  Організовує роботу з підготовки до прийому глядацької аудиторії, учасниківшоу-програми. Організовує нормальні умови роботи виконавськогоскладу свята. Забезпечує високу культуру обслуговування людей.
  Чергує на святі. Розглядає і виконує прохання глядачів в межахсвоєї компетенції. Організовує роботу торговельно-виставкового комплексу вфойє театру. Відповідає за роботу техніки безпеки, протипожежноїзахисту і медичного обслуговування.

  Продюсер організовує всю роботу з проведення свята і несевідповідальність за його стан і діяльність. Забезпечує органічнепоєднання правових, економічних і адміністративних методів керівництва,моральних і матеріальних стимулів для розвитку активності працівників утворчо-виробничої діяльності, формування та збереження уколективі сприятливого морально-психологічного клімату.

  Дизайнер розробляє на основі сценарних матеріалів декоративно -художнє оформлення сцени. Представляє на затвердження керівництваескізи і макети декорацій, костюмів у відповідності із загальним творчимзадумом режисера, а також ескізи реклами, афіш, запрошень іт.п. Забезпечує підбір і підготовку слайдів, необхідних для проведенняпрограми з сценарного плану. Організовує і контролює виконання всіхоформлювальних робіт.

  Звукорежисер займається пошуком і записом фонограм, необхідних, надумку режисера-постановника, для проведення святкової програми.
  Бере участь у складанні світлової, шумовий та звукової партитури длямузичного супроводу номерів. У момент проведення шоу-програмивідповідає за якість і своєчасність музичних заставок ісупроводів.

  Хореограф відповідає за готовність номерів у момент проведення зведенихрепетицій. Разом з режисером-постановником бере участь в роботі зманекенницями і моделями з метою пластичного і хореографічногодозволу задуманого з сценарного плану. Бере участь у всіхрепетиціях, вносячи необхідні зміни та доповнення по ходу їх проведення.

  Светорежіссер - постановка світла.

  Стиліст - візажист - підготовка конкурсанток до проведення конкурсу.

  Ведучі -- ведуть захід.

  Розділ II

  ОРГАНІЗАЦІЯ І ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРСУ

  2.1. СУЧАСНИЙ СТАН КОНКУРСУ

  На порозі третього тисячоліття російські свята краси знаходятьнове обличчя. Назва першого володарки титулу «Міс ...» було названо в Парижірівно сімдесят років тому. За цей час конкурс набув всеросійськиймасштаб. Основною метою організації даного заходу є сприяннярозвитку і пропаганди діяльності, що сприяє гармонійному розвиткуособистості, утвердженню здорового способу життя, духовному і фізичномувдосконалення людей.

  Міський конкурс краси «Міс Орел» проводиться в обласномуакадемічному театрі імені І.С. Тургенєва. Ініціатором проведення даноїпрограми виступає Адміністрація Орловської області, Орловське відділення
  Загальноросійської громадської організації «Міс Росія», ГТУ-Media, центр
  «Бурда Моден Орел».

  Форма проведення - конкурсна програма. Ця форма проведення обранау зв'язку з тим, що вона є найбільш цікавою і користується попитомглядацької аудиторії.

  Загальний час на проведення заходу становить 30 днів (Таблиця
  1), з 17 березня 2004 року по 16 квітня 2004. За цей час необхіднопровести наступні заходи (Таблиця 1):

  . створити комісії з організації і проведення заходу;

  . створити адміністративно-постановочну групу;

  . написати сценарій;

  . відібрати та підготувати конкурсанток;

  . скласти кошторису;

  . скласти договорів;

  . створити концепцію дизайну і світла;

  . запис фонограми;

  . закупити реквізит;

  . замовити квитки та афіші;

  . провести репетиції;

  . провести рекламну акцію;

  . організувати продаж квитків;

  . придбати призи та квіти;

  . замовити пожежну і медичну служби, міліцію;

  . обладнати сцену.

  Відбір учасниць конкурсу та підготовка ведеться спільно з директором,режисером, хореографом.

  Відбір учасниць ведеться три дні, з 18 по 20 березня 2004 з 10.00 - 13.00годин. Двадцять репетицій по 4 години, з 22 березня по 1 квітня 2004, с 3квітня по 14 квітня 2004 з 16.00 - 20.00 дня. Репетиції проводить:режисер, хореограф, звукорежисер, светорежіссер.

  Оплата праці працівників склала суму - 37400 рублів, у тому числі,адміністративно-постановочної групи - 21800 рублів, інженерно-технічної
  - 7300 рублів, виконавського складу-7500 рублів і іншим працівникам
  - 800 рублів (Таблиця 2).

  Для проведення заходу необхідний наступний реквізит: костюмведучого і ведучий, вечірні та весільні сукні, джинсовий одяг,купальники, дюралайт (Таблиця 3.1.)
  Для визначення загальної вартості проекту складається кошторис витрат (Таблиця
  3) з постатейним обгрунтуванням. Вона складається з: витрат на оплату праці;нарахувань на заробітну плату; витрати на оформлення залу; господарськівитрати; виготовлення квитків, афіш, аудіореклами; плата за оренду залу;придбання призів; рекламна акція; придбання квітів; резервний фонд.

  Витрати на підготовку та проведення заходу складають 92
  189,2 рублів. Прибуток формується з двох фінансових потоків:

  | Виручка від продажу квитків | 67 140 |
  | Спонсорська допомога | 32 000 |

  (Суми вказані в рублях)

  Сукупно вона становить 99 140 рублів.

  У роботі використовувалися договори: оренди, трудову угоду , рекламипродукції (послуги), проведення заходу.

  У рекламне забезпечення входить: афіші і аудіореклама.

  Художнє оформлення сцени створює дизайнер.

  Конкурс «Міс Орел» проводиться вже не перший рік, користується великоюпопулярністю серед мешканців міста та інтересом у адміністрації міста іобласті. Підтримку проекту надають генеральний спонсор Торговий Дім
  «Золотий Орел», а також: мережа винних супермаркетів «Ароматний світ»,орловскітй філія ВАТ «ЦентрТелеком», магазин «Александрова льоху», Будинок
  Моди Неллі Калашниковій «жінрада», «Муз-Екватор», перукарня «А -стиль », магазин-салон« Міленіум ». Інформаційну підтримку конкурсунадають телеканали: Муз-ТВ, СТС, MTV; радіостанції: «Срібний дощ
  ОрелГТУ », Авторадіо, Експрес Радіо, ХітFM; газети:« Листоноша »,« Мояреклама »,« ТБ »,« З рук в руки »,« Комсомольська правда »,« Простори
  Росії »; видавничо-поліграфічна фірма« Фоліант ». Крім цього, частинаспонсорів надає не тільки фінансове забезпечення, а також послуги
  (рекламні), одяг, працівників (стиліст - дизайнер), квіти, призи.

  Конкурс краси «Міс Орел» проводиться в місті вже 7-ий рік. Цезавжди дуже ефектний і запам'ятовується свято краси. А головне - цезахід сприяє гармонійному розвитку особистості, естетичноговихованню, утвердженню здорового способу життя, духовному і фізичномувдосконалення людей.

  2.2. ОПИС ПОДІЇ

  Згадка про конкурси краси можна знайти ще у міфології.
  Покровителькою любові, краси, родючості і весни була богиня
  Афродіта. Її суперницею була «підступна спокусниця з острова Ея» --богиня Кірка.

  Відповідно до легенд на початку першого тисячоліття існувало плем'я
  Амазонок, або жінок-войовниць, для яких суперництво становиловажливу частину життя. Проте, в них поняття краса були вельмиспецифічними. Жінка повинна бути сильною, витривалою, фізичнорозвиненою ...

  На початку восьмого століття змагання влаштовувалися цирульня.
  Поняття «краса» прийняло нові обриси. Тепер оцінювалися здоров'яволосся, шкіри, зубів ...

  Перший офіційний конкурс краси народився лише у вересні 1921року в Атлантік-Сіті (штат Нью-Джерсі) - як сезонна приманка длятуристів, чий інтерес до місцевого курорту з початком осені помітно падав.

  У вересні 1921 року «батьки міста» організували для відпочиваючихвелику розважальну програму з «днями Нептуна», барвистими ходамипо набережній і «конкурсом купальниць Атлантик-Сіті». Бажаючі взяти в ньомуучасть фотографувалися, і переможницею оголошувалася та, чий знімокжурі визнавало найбільш вдалим. До 1935 року, з кількома перервами, взокрема через «Великої депресії», проводилися конкурси, на якихоцінювалися тільки зовнішні дані учасниць. Пізніше, за умовами змагання,стали враховуватися також їх дотепність, артистизм і елегантність. Задумвиявився вдалим, і вже через три роки в Атлантік-Сіті вперше зібралисяпредставниці всіх штатів і декількох великих міст США.

  Переломний момент у долі популярного конкурсу, багато в чомувизначив його нинішній вигляд, настав після закінчення другої світовоївійни. Організатори конкурсу оголосили, що з 1945 року головною нагородою для
  «Міс Америка» стане стипендія, що виплачується із спеціального фонду.
  Призові гроші дозволялося витрачати тільки на продовження освіти, аякщо якась частина суми виявлялася незатребуваною, залишок підлягавповерненню до скарбниці конкурсу. Ідея прищепилася, і скрізь - у великих штатах іневеликих містах - стали створюватися такі ж фонди.

  Зараз конкурс офіційно називається «Міс Америка: стипендіальнапрограма ». Організатори конкурсу не поспішають радіти - навпаки:старанно шукають шляхи підвищення популярності свого шоу. Підстави дляцього є: «Міс Америка-90» зібрала біля екранів приблизно на мільйон осібменше, ніж торішній репортаж, та й до того розміри аудиторії в ціломупоступово скорочувалися. А так як від числа глядачів прямо залежить плата зателерекламу, подібна тенденція загрожує суттєвим зниженням доходів, аотже, і надходжень до конкурсні фонди.

  Саме фінансовими міркуваннями був у першу чергу продиктований ряднововведень, внесених останнім часом у процес обрання «Міс Америка».
  Ці зміни пов'язані з ім'ям юриста з Атлантік-Сіті Леонарда Хорна,що став в жовтні 1987 року першим платним президентом і головнимвиконавчим директором конкурсу. До Хорна всю програму «Міс Америка»протягом 28 років на добровільних засадах очолював фінансист з Атлантик-
  Сіті Альберт Маркс, який перетворив конкурс на процвітаючу комерційнепідприємство з багатомільйонним обігом.

  Серед перших нововведень Л. Хорна був перехід до двоступеневоїсистемі суддівства. На попередньому етапі працює сімка суддів, якихможна умовно назвати «професіоналами»: це, як правило,кваліфіковані фахівці з різних сфер шоу-бізнесу, що мають досвідроботи в програмах «Міс Америка». Цілий тиждень вони живуть в Атлантік-Сітів суворій ізоляції у фешенебельному готелі «Трамп Плаза». Навіть ті кількадесятків метрів, що відділяють готель від Конвеншн-холу, де проводятьсязмагання, їх возять на машинах, щоб виключити будь-яку можливістьзустрічі з претендентками на корону або з їх представниками. За цей тижденьсудді знайомляться з дівчатами, за сім хвилин розмовляючи з кожної, і виставляютьорієнтовні оцінки їх кмітливості, артистичним талантам іелегантності. На підставі цих даних визначається десятки фіналісток.

  Однак у фінальному шоу організатори коротко представляють глядачам будь
  «Міс штатів» і оголошують підсумки попереднього етапу. Більшістьучасниць одразу залишаються поза увагою телекамер. Тепер вся увага --тій десятці, що продовжить боротьбу за «королівський» титул. У програмі трирозділу: конкурс купальників, конкурс талантів та конкурс бальних суконь.
  Цей тур оцінює нове журі, яке бачить учасниць вперше. Правда,зібравшись в Атлантік-Сіті в день фіналу, воно отримує можливістьпроглянути відеозаписи попередніх співбесід: їх оцінка йде вфінальний залік і становить 30 відсотків загальної суми балів. Однак самависока частка - оцінка у конкурсі талантів - 40 відсотків. І лише по 15відсотків залишено на частку бальних суконь і купальників. Оцінкивиставляються за десятибальною шкалою.

  Історія конкурсу «Міс Росія» починається в 1929 році, в Парижі, дев той час проживали 200 тисяч російських емігрантів. Редакція журналу
  «Ілюстрована Росія», за пропозицією організатора європейськихконкурсів краси М. де Валефф, провела вибори першого російської красуні дляучасті в конкурсі «Міс Європа». До складу журі увійшли письменники І. Бунін і
  А. Купрін, художники К. Коровін і О. Бенуа, танцівник С. Лифар, іншізірки світової культури.

  Кращою визнали 18-ти річну Валентину Остерман. Але буквально наНаступного дня, коли з'ясувалося, що Валентина - німкеня російськогопоходження, що суперечило умовам конкурсу, її дискваліфікували.
  Титул «Міс Росія» був переданий що зайняла друге місце Ірині Левитської.

  У 1933 році володарка титулу «Міс Росія» Тетяна Масловазавоювала перше місце на конкурсі «Міс Європа». З 1935 року російськідівчата з величезним успіхом брали участь у конкурсі «Міс Всесвіт».

  Конкурс «Міс Росія» в Парижі проводився до 1939 року, поки непочалася друга світова війна.

  Конкурс «Міс Росія», вже на російській землі, був відроджений у 1993році. Російське авторське товариство зареєструвало програму
  Національного фе?? тіваля елегантності й краси, розроблену президентомконкурсу Н. Костіна та віце-президентом М. Кругловою.

  Останній за рахунком фінал національного конкурсу «Міс Росія»проходив 13 січня 2001р. в Москві.

  Основа національного конкурсу «Міс Росія» - конкурси в російськихрегіонах. З кожним роком розширюється склад представлених у фіналіреспублік російських, областей, міст.

  Для кращої координації роботи у 1999 р. була створена ізареєстрована Міністерством юстиції РФ Загальноросійська громадськаорганізація «Міс Росія».

  Основною метою Організації є сприяння розвитку та пропагандідіяльності, що сприяє гармонійному розвитку особистості, утвердженнюздорового способу життя, духовного та фізичного вдосконалення людей.

  Наші співвітчизниці представляли інтереси Росії на наступних фестивалях:

  «Міс Всесвіт»;

  «Міс Європа»;

  «Супермодель Світу»;

  «Міс Інтернешнл»;

  «Міс Об'єднаних націй»;

  «Королева Світу»;

  «Міс Модел Інтернешнл»;

  «Міс Туризм Планети»;

  «Місіс Світу»;

  «Місіс Планета»;

  «Містер Європа»;

  Чемпіонат світу змистецтв.

  Про красу російських жінок говорить весь світ!

  В Орлі перший конкурс краси «Міс Орел» був проведений в 1997 р.
  Першою «Міс Орел» стала Олеся Никоненко, студентка ОДУ. Програма буланезвичайною і такою, що запам'ятовується. Це дійсно було свято краси іелегантності. З того часу конкурс проходить систематично щороку водин і той же час. Переможниці конкурсу представляють місто Орел наконкурсі «Міс Росія», де посідають призові місця.

  Саме конкурсна програма дозволяє оцінити в учасниць не тількизовнішні дані, але і елегантність, артистизм, дотепність.

  2.3. СЦЕНАРІЙ

  Конкурсна програма проводиться в Орловській Академічному театрі ім.
  І. С. Тургенєва.

  Оформлення сцени - чорний оксамит. В глибині справа пандус - невеликепіднесення, яке позначено кулісою - білий шовк. Зліва куліса - чорнийоксамит, на якому за допомогою Дюралайт позначена напис «Міс Орел -
  2004 ».

  Звучить музика. На сцені з'являється театр пластики і танцю. Вонивиконують пластичний етюд (на спині у кожного за буквою, що становлятьнапис «Міс Орел - 2004»).

  На тлі інструментальної музики виходять

  Ведучі - чоловік і жінка.

  Вона:

  Добрий вечір пані та панове!

  Він:

  Здравствуйте!

  Вона:

  Дозвольте представитися. (Називає себе).

  Він:

  (Називає себе).

  Вона:

  Ми раді вітати вас у цьому залі.

  Він:

  На святі молодості, грації, краси і елегантності «Міс Орел -
  2004 ». Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб з 10 прекрасних дівчатвибрати одну - саму привабливу, саму привабливу, самучарівну. Загалом, саму-саму - Міс Орел, яка будепредставляти наше місто на конкурсі «Міс Росія».

  Вона:

  А ще, для всіх присутніх у залі, у нас є сюрприз, про якийви дізнаєтеся протягом нашої програми. Але не будемо мучити вас очікуванням.
  Сьогодні краса належить вам.

  Він:

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !