ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Фінансові аспекти аналізу інвестиційних проектів
       

   

  Менеджмент


  Міністерство освіти і освіти України

  Самарського державного ЕКОНОМІЧНА АКАДЕМІЯ

  ПРЕЗИДЕНТСЬКА Програма перепідготовки управлінських кадрів

  Контрольна робота «Фінансового менеджменту» «Фінансові аспекти аналізу інвестиційних проектів."

  ВИКОНАВ:

  Воропаєв С.В. і Гусаков Ю.В.

  ВЗЯВ: к.е.н.

  Сангінова Л.Д.

  САМАРА 2000

  Інвестиції - це процес використання сукупних матеріальних іфінансових ресурсів, спрямованих на збільшення капіталу, розширення,модернізацію і технічне переозброєння виробництва.

  Чим довжину в часі проект, тим більш невизначеними іризикованими стають притоки грошових коштів останніх років йогореалізації.

  Основними аспектами аналізу інвестиційних проектів є:

  1. чистий приведений ефект (Net Present Value, NPV);

  2. індекс рентабельності інвестицій (Profitability Index, PI);

  3. внутрішня норма прибутку (Internal Rate of Return, IRR);
  4. модифікована внутрішня норма прибутку (Modified International Rateof Return, MIRR);

  5. термін окупності інвестицій (Payback Period, PP);
  6. розрахункова норма прибутку (Accounting Rate of Return, ARR). Критерій NPV:
  - Якщо NPV <0, то у разі прийняття проекту власники компанії зазнаватимутьзбиток;
  - Якщо NPV = 0, то у разі прийняття проекту добробут власниківкомпанії не зміниться, але в той же час обсяги виробництва зростуть, тобтокомпанія збільшиться в масштабах;

  - якщо NPV> 0, то у разі прийняття проекту добробут власниківкомпанії збільшиться.
  Критерій PI характеризує дохід на одиницю витрат; саме цей критерійнайбільш кращий, коли необхідно впорядкувати незалежні проектидля створення оптимального портфеля у випадку обмеженості загального обсягуінвестицій.
  Критерій IRR показує максимальний рівень витрат, який може бутиасоційований з даним проектом, тобто якщо ціна капіталу, що залучається дляфінансування проекту, більше IRR, то проект може бути виконаний тільки взбиток, а отже, його треба відкинути. Критерій MIRR представляєсобою коефіцієнт дисконтування, який зрівнював наведену вартістьвідтоків грошових коштів (інвестицій) і порушену величину приток, причим операції дисконтування відтоків і ^ нарощення приток виконуються звикористанням ціни капіталу проекту. MIRR характеризуєефективність проекту.
  Критерій РР показує кількість базових періодів, за яке вихіднаінвестиція буде повністю відшкодована за рахунок генеруються проектом притокгрошових коштів. Якщо базовий період - рік, то найчастіше розрахунок йде пороків, проте можна виділяти і дробову частину року, якщо абстрагуватися відвихідного припущення, що приплив грошових коштів здійснюється в кінціроку.

  При аналізі альтернативних проектів критерії NPV, PI, IRR, MIRR можутьсуперечити одне одному, тобто проект, прийнятий за одним критерієм, можебути відкинутий по іншому. Але критерій NPV найкращим за всі інші, тому щосаме він характеризує можливий приріст добробуту власниківекономічного суб'єкта.

  Основний недолік критерію NPV в тому, що це абсолютний показник,а тому він не може дати інформації про так званому «резерві безпекипроекту ». Інформацію про «резерві безпеки проекту» дають критерії IRR і
  PL Так при інших рівних умовах, чим більше IRR в порівнянні з ціноюкапіталу проекту, тим більше «резерв безпеки проекту».

  Можливі й такі проекти, які носять тільки витратний характер,тобто не впливають на приплив грошових коштів; в цьому випадкузастосовуються ті ж критерії, тільки по відношенню до потоку, що характеризуєвитрати по роках.
  Для порівняльного аналізу проектів різної тривалостізастосовуються методи:

  а) метод найменшого спільного кратного;

  б) метод нескінченного повторення порівнювання проектів;

  в) метод еквівалентного ануїтет. < p> В умовах інфляції коригується або прогнозний грошовий потік, абокоефіцієнт дисконтування.

  Аналіз інвестиційних проектів в умовах ризику виконується одним з

  двох методів:

  - методом безризикового еквівалента;

  - методом скоригованого на ризик коефіцієнта дисконтування.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !