ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Фінансовий менеджмент
       

   

  Менеджмент

  Фінансовий менеджмент.

  Цілі і завдання фінансового менеджменту:

  1. Забезпечення довготривалої фінансової стійкості фірми. Для цього потрібно:

  1) Щоб фірма могла сплатити всі поточні зобов'язання.

  2) Погашати майбутні зобов'язання за рахунок майбутніх доходів.

  3) Забезпечити вкладення коштів в розвиток фірми (реінвестування).

  4) Погасити незаплановані витрати (ліквідні кошти).

  2. Оптимізація грошових потоків фірми за обсягами, термінами, вартості.

  3. Забезпечення максимального прибутку.

  4. Забезпечення мінімальних фінансових ризиків.

  Місце фінансового менеджера в структурі управління компанією.

  Роль фінансового менеджменту визначається функціями:

  1. Фінансовий аналіз даних бухобліку для внутрішнього управління фінансами і для зовнішніх користувачів.

  2. Внутрішнє планування та прогнозування перспектив фірми (загальні питання).

  3. Формування структури капіталу та мінімізація його ціни:

  1) Прийняття довгострокових інвестиційних рішень.

  2) Розробка політики залучення капіталу (джерела фінансування інвестиційної діяльності).

  4 . Управління оборотними активами і короткостроковими зобов'язаннями.

  5. Розробка інвестиційної політики:

  1) Аналіз інвестиційних проектів господарського та фінансового характеру.

  2) Аналіз фінансового інструментарію фондового ринку.

  3) Формування і управління портфелем цінних паперів.

  6. Аналіз фінансових ризиків.

  Базові концепції фінансового менеджменту.

  1. Концепція грошового потоку.

  Для вибору найкращого варіанту вкладення коштів проводиться аналізінвестиційного проекту. В основі аналізу лежить кількісна оцінкагрошового потоку. Концепція передбачає:

  1. Ідентифікацію грошового потоку, його тривалість і вид;

  2. Оцінку факторів, що визначають розмір елементів потоку;

  3. Вибір ставки дисконтування, що дозволяє зіставляти елементи потоку, що генеруються в різні моменти часу;

  4. Оцінка ризику, пов'язаного з цим потоком і спосіб його обліку.

  2. Концепція тимчасової цінності грошових ресурсів.

  Причини нерівноцінності грошових одиниць, що отримуються в різні моментичасу:

  1. Інфляція;

  2. Ризик неотримання очікуваної суми;

  3. Оборотність, під якою розуміється, що грошові кошти з плином часу повинні генерувати дохід за ставкою, прийнятною для інвестора.

  3. Концепція компромісу між ризиком та доходністю.

  Чим вищий ризик, тим на більший дохід має право розраховувати інвестор.

  4. Концепція вартості капіталу.

  Сенс полягає в тому, що кожне джерело фінансування має своювартість.
  | Джерело фінансування | Його вартість,% |
  | Банківський кредит. | Позичковий відсоток |
  | | Н - ставка оподаткування |
  | Звичайні акції. |, Ррин - ринкова вартість |
  | Привілейовані акції. | |
  | Облігаційний позику (купонні облігації). | |
  | За формою виплати доходу облігації бувають | С - розмір купона, |
  | купонні та дисконтні (нижче номіналу, а | Р0 - ринкова ціна купівлі; |
  | погашення за номіналом). Дисконтні | N - номінал. |
  | облігації - короткострокові. Підприємства | |
  | можуть випускати облігації з терміном | |
  | погашення більше 1 року. | |
  | Нерозподілений прибуток. | rНП = rальт - дохід, вкладений у |
  | | Альтернативний сектор економіки. |

  Вартість капіталу показує мінімальний рівень доходу, необхіднийдля покриття витрат з підтримки використовуваних джерел, і що дозволяєне опинитися в збитку.

  Середня зважена вартість капіталу (Weighted Average Cost of
  Capital) - WACC

  , де ri - дохідність (ціна) i-го джерела; di - частка (питома вага) i-го джерела у вартості капіталу фірми;

  CT - вартість .

  Приклад: для фінансування інвестиційного проекту фірма залучила:
  | Джерело | Ціна, r | Вартість, умовні | Частка, di в |
  | |% | Грошові одиниці | частках одиниці |
  | Звичайні акції | 30 | 100 | 100/240 |
  | Привілейовані акції (не більше | 25 | 20 | 20/240 |
  | 25% від статутного капіталу) | | | |
  | Нерозподілений прибуток | 30 | 50 | 50/240 |
  | Банківський кредит | 25 | 30 | 30/240 |
  | Облігаційний позику | 18 | 40 | 40/240 |
  | | | (240 | |

  Висновок: якщо проект забезпечує норму прибутку не менше ніж 27%, то всевласники капіталу (учасники проекту) отримають свою ціну. Якщорентабельність проекту нижче ніж WACC, то можна спробувати змінитиструктуру та склад джерел.

  5. Концепція ефективності ринку.

  При теоретичних побудовах використовуються уявлення,характеризують інформаційну ефективність ринку, а саме:

  1. Ринку властива множинність покупців і продавців капіталу;

  2. Інформація стає доступною всім суб'єктам ринку капіталу одночасно, і є безкоштовною;

  3. Відсутні транзакційні витрати, податки та інші фактори перешкоджають здійсненню операцій;

  4. Угоди, що здійснюються окремими особами, не можуть вплинути на загальний рівень цін на ринку;

  5. Усі суб'єкти ринку діють раціонально, прагнучи максимізувати очікуваний прибуток.

  Не зважаючи на відхилення реального ринку капіталів від ефективного,моделі фінансового менеджменту добре себе зарекомендували в практичномузастосуванні.

  6. Концепція асиметричної інформації.

  Полягає в тому, що окремі категорії осіб можуть володіти інформацієюнедоступною в рівній мірі іншим учасникам ринку.

  7. Концепція агентських відносин.

  Інтереси власників компанії та її керівників можуть не збігатися,особливо це пов'язано з аналізом і прийняттям альтернативних рішень. Щобобмежити можливість небажаних дій менеджерів, власники несутьагентські витрати.

  Зовнішні і внутрішні користувачі фінансової звітності.

  Зовнішні користувачі:

  I. Ті, хто зацікавлені у діяльності компанії:

  . Власники;

  . Кредитори;

  . Постачальники;

  . Покупці;

  . Податкові органи;

  . Службовці.

  II. Ті, хто захищає інтереси першої групи:

  . Аудитори;

  . Консультанти з фінансових питань;

  . Фондова біржа, що приймає рішення про лістинг і делістинг;

  . Юристи;

  . Преса та інформаційні агентства;

  . Профспілки.

  Лістинг - перевірка фінансового стану з метою допуску цінних паперівкомпанії до котирування на біржі.

  делістинг - виключення з котирувального списку (тимчасово або назавжди).

  Внутрішні користувачі:

  . Керівництво;

  . Менеджери компанії.

  Час, як фактор у фінансових розрахунках.

  Прості і складні відсотки.

  Суму (S) кладемо в банк на депозит під процентну ставку ( i).

  Якщо відсоток нараховується на початкову суму, то ставка відсотканазивається проста. Тоді до кінця терміну майбутня вартість вкладу будевизначатися за формулою:

  (1) де

  Якщо число років не ціле, то, де t може бути виражено в днях
  , Де

  При реінвестування доходу відсотки нараховуються на вже нарощенівартість, тобто при складній процентній ставці:

  2) де ic - складна процентна ставка.

  Порівняння формул (1) і (2) показує, що дохід при простій процентноїставкою змінюється за лінійним законом, а за складної відсоткової ставки зазаконом експоненти.

  При розрахунках кредитних операцій понад рік використовується складнапроцентна ставка, до року - проста.

  Приклад: за скільки років нагромадиться сума 3000 руб., якщо покласти надепозит 100 руб. під 5% річних.

  На практиці використовуються різні системи наближених розрахунків.


  | Система | Кількість днів у місяці, d | Кількість днів | День прийому/|
  | | | На рік | видачі вкладу |
  | | Неповний місяць | Повний місяць | | |
  | А) Німеччина | Факт | 30 | 360 | -1 |
  | Б) Англія | Факт | Факт | Факт | -1 |
  | В) Франція | Факт | Факт | 365 | -1 |

  Приклад: підрахувати термін вкладу для двох варіантів:

  З 20.01 до 15.03

  А = 12 +30 +15 + -1 = 56 (із360);

  Б = 12 +28 +15-1 = 54 (із365);

  В = 12 +28 +15-1 = 54 (з 360).

  Германська схема (А) є найбільш привабливою для вкладника (56 дніввідсотка).

  1) З 25.06 до 05.09

  А = 6 +30 +30 +5-1 = 70 (з 360);

  Б = 6 +31 +31 +5-1 = 72 (із 365);

  В = 6 +31 +31 +5-1 = 72 (з 360).

  Французька схема (В) є найбільш привабливою для вкладника (72 днявідсотка).

  Якщо термін зберігання вкладу в роках (n) не є цілим числом іперевищує 1 рік, то для визначення точного результату використовується формула

  (3)

  Приклад: n = 3,7; na = 3; nb = 0,7 < p> Розрахунок відсотка.

  1. Простий відсоток.

  (4)

  2. Складний відсоток.

  (5)

  Приклад: сума 1000 Д.Є. покладена на депозит терміном на 1,5 року під 300%річних. Який буде накопичений відсоток? n = 1,5 ic = 300% ic = 3 (у долях одиниці)

  1) Д.Є.;

  2) Більш точний розрахунок

  Особливі випадки нарахування простих та складних відсотків.

  1. Прості відсотки. Якщо процентні ставки змінюються в часі, то

  Якщо в часі змінюється сума на рахунку, то загальна сума відсотківбуде

  Приклад: зроблено депозитний вклад за ставкою 120% річних. Рахунок відкритий занімецької схемою (К = 360). 10 травня поклали 20000 Д.Є., 9 липня зняли 10000Д.Є., 8 жовтня поклали 5000 Д.Є., 27 грудня рахунок закрито. Чому дорівнюєнакопичений відсоток?


  2. Складні відсотки.

  Приклад: на рахунок поклали 1000 Д.Є. за складною ставкою (ic = 100%). Черезрік додали 2000 Д.Є. Ще через рік - рахунок закрили. Яка Пр (-?

  Приклад: пропонується здати ділянку в оренду на 3 роки, вибравши один зваріантів оплати:

  1) 10000 Д.Є. в кінці кожного року:

  2) 35000 Д.Є. в кінці трирічного терміну:

  Банківська ставка по депозитному вкладу 20% річних (ic = 20 %).

  Номінальна і ефективна процентна ставка.

  Якщо відсотки нараховуються один раз на рік, то величина (1 + i) показує,у скільки разів зросла початкова сума за один рік. Річна процентнаставка i називається ефективною. Однак відсотки можуть нараховуватисякілька разів на рік. У цьому випадку вказують номінальну річнупроцентну ставку (j), і додатково вказують, скільки разів на ріквідбувається нарахування відсотків (m - кількість нарахувань відсотків на рік).

  - нарощена сума внаприкінці року.

  При нарахуванні складного відсотка протягом n років отримаємо

  Приклад: вклад 2000 Д.Є. здійснений на 2 роки. Номінальна ставкавідсотка jc = 100%. Яка буде накопичена сума?

  Так як дана номінальна ставка, то необхідно вказати число щорічнихнарахувань: m = 1 (m = 2 (m = 4 (m = 12 (

  При безперервному нарахуванні відсотків (щоденному) (використовується наринку похідних цінних паперів (ф'ючерсні й опціонні контракти )):

  Еквівалентність процентних ставок.

  При фінансових обчисленнях можна користуватися будь-якими ставками:простими, складними, безперервними. При цьому результати розрахунків не повиннізалежати від вибору ставки.

  Еквівалентні процентні ставки - ставки різного виду, застосуванняяких при однакових початкових умовах дає однакові фінансовірезультати.

  Процедура знаходження еквівалентних ставок:

  1) Вибирається величина, яку легко розрахувати при використанні різних процентних ставок, звичайно FV;

  2) прирівнюються 2 вираження , тобто складають рівняння еквівалентності;

  3) Перетворюючи, висловлюють одну процентну ставку через іншу.

  Приклад: iкв = 3%; iгод-?

  а ) прості ставки відсотка, рівняння еквівалентності:

  б) складні ставки відсотка, рівняння еквівалентності:

  Приклад: що краще - покласти гроші в банк А, що нараховують 24% річнихабо в банк Б, нараховується 10% річних кожні півроку за схемою складноговідсотка.

  Еквівалентність простої та складної ставок.

  З простої

  За складної

  Рівняння еквівалентності FVпр = FVсл

  Сучасна вартість грошей. Дисконтування.

  Дисконтування - зворотна операція нарощення.

  Процес приведення майбутньої суми грошей до сучасної вартостіназивається дисконтуванням.

  З (1)

  Приклад: майбутні доходи розподіляються таким чином

  1500 через рік;

  2000 через 2 роки ;

  3000 через 5 років.

  Щоб порівняти цінність цих надходжень проведемо операціюдисконтування, тобто приведення до сьогоднішнього дня майбутньої вартості,при i = 20%.

  Таким чином, найбільшу перевагу має 2 потік.

  Приклад: боржник повинен виплатити 40000 руб. з відстрочкою через 5 років. Вінготовий сьогодні погасити свій борг з розрахунку 25% річних.

  Приклад: бескупонная облігація буде погашена через 6 років за номіналом
  (1000 руб., 100%). За якою ціною є сенс її придбати, якщо депозитнаставка банку на той же термін 23% (альтернативна дохідність).

  Тобто 28,8% від номіналу. Якщо ринкова ціна нижча, ніж наведенавартість - то купувати розумно, у противному випадку купувати не варто.

  Банківське дисконтування.

  Купівля банком будь-якого невласного векселя до строку його погашенняносить назву облік векселя. Облік векселя еквівалентний видачу кредитувекселедержателю, за цю операцію банк стягує дисконт (обліковий відсоток).

  Три завдання, що випливають з операції обліку:

  1) Визначення ринкової вартості векселя;

  2 ) Визначення терміну позики

  3) Визначення розміру облікової ставки

  Приклад: вексель (Н = 8000 руб.) врахований банком за d = 18,5% річних за 132дні до погашення. Яку суму отримав векселедержатель? Яку сумузаробив банк при погашенні векселя (Dis)?

  Приклад: вексель врахований за 60 днів до погашення за простою обліковою ставкою
  20% річних. При обліку отримана сума 7100000 руб. Знайти номінал?

  Конверсія платежів. Еквівалентність платежів.

  Три практичні завдання:

  1. Визначення процентної ставки (простий або складною).

  2. Визначення консолідованого платежу.

  3. Визначення терміну консолідованого платежу.

  Дві суми S1 та S2, які виплачуються в різні моменти часу, вважаютьсяеквівалентними, якщо їх сучасні вартості (PV) або ж нарощенівартості (FV), розраховані по одній і тій же процентною ставкою (i) і наодин і той же момент часу, однакові.

  А) Дисконтування. Умова еквівалентності: PV1 = PV2, i = const

  Б) Нарощення. Умова еквівалентності: FV1 = FV2

  Визначення процентної ставки, при якій платежі еквівалентні.

  А) Проста ставка відсотка.

  Умова еквівалентності:, тоді

  Приклад: є 2 зобов'язання:

  1) Заплатити S1 = 4,5 млн. руб. через 3 місяці;

  2) S2 = 5 млн. руб. через 8 місяців.

  Визначити ставку відсотка, при якій платежі S1 та S2 еквівалентні
  (К = 360,12 місяців)?

  Б) Складна ставка відсотка.

  Сума консолідованого оплати.

  Постановка задачі: нехай Sj - платежі в моменти часу tj (j = 1, 2,
  ...., M). So - виплата в момент часу to.

  Потрібно розрахувати еквівалентну грошову суму So.

  Рішення: для одних платежів треба розрахувати їх майбутню вартість, тоє зробити операцію нарощення; для інших платежів зворотну операцію --дисконтування.

  Сума консолідованого платежу визначається за формулою, що об'єднуєобидві операції:

  Якщо ставка відсотка складна, то консолідований платіж визначаєтьсяза формулою:

  Приклад: є 3 платежу - 5, 3 і 8 млн. крб. зі строками 130, 165 і
  320 днів відповідно. Визначити консолідований платіж з терміном 250днів (проста ставка 20% річних) (К = 365).

  Знайдемо величину позики ().

  Яка сума консолідованого платежу на 320 день?

  Приклад: три платежу 2,4 і 3 млн. руб. з термінами 2, 3 і 4 рокивідповідно замінюються двома платежами: через рік виплачується 2 млн.руб., а залишок (х) погашається через 5 років. Перерахунок виконати за ставкоюскладного відсотка 25%. Визначити залишок боргу через 5 років.

  1) Наведемо всі платежі до 5 році і складемо рівняння еквівалентності,використовуючи операцію нарощування:

  2) Знайдемо залишок, використовуючи дисконтування:

  Для вирішення цього рівняння помножимо всі складові на 1,255.

  Приклад: позика виплачується в наступному порядку:

  01.01.02 - 2 млн. крб.

  01.07 - 3 млн. руб.

  01.01.03 - 4 млн. крб.

  01.07 - 5 млн. руб.

  20% Відсотки нараховуються по складній ставці.

  1) Визначити сумарну заборгованість на 01.01.04.

  2) Визначити сучасну вартість.  Термін консолідованого платежу.

  З умови еквівалентності платежів, i - проста ставка

  Потоки платежів.

  Під потоком платежів розуміється деяка послідовність платежівв часі (Cash Flow).

  Потоки можуть бути:

  . Регулярні;

  . Нерегулярні.

  Елементами нерегулярного потоку є як позитивні надходження,так і негативні виплати, а відповідні платежі можуть проводитисячерез різні проміжки часу.

  Фінансова рента (ануїтет) - потік однакових платежів, всі елементияких позитивні величини, а тимчасові інтервали між платежами --однакові.

  Характеристики ренти:

  . Розмір платежу (Payment - PMT);

  . Період ренти;

  . Термін ренти;

  . Процентна ставка.

  За моменту виплати в межах періоду між платежами ренти поділяються: a) Постнумерандо - виплати наприкінці періоду; b) Пренумерандо - виплати на початку періоду; c) У середині періоду.

  Майбутня вартість років?? й ренти (FVAn).

  Річна рента постнумерандо передбачає виплати та нарахуваннявідсотків 1 раз на рік в кінці року.

  Постановка завдання: визначити нарощені суму ренти, якщо протягом nроків до банку в кінці кожного року вноситься платіж R, на який нараховуютьсяскладні відсотки за ставкою - ic річна.

  Оскільки кожне доданок даного ряду має постійний множник
  (1 + i = (), то ці величини утворюють геометричну прогресію. Сума членівцього ряду має вигляд

  Приклад: у фонд щорічно протягом 7 років наприкінці року надходить по 10000руб., на які нараховуються відсотки за ставкою 15% річних. Визначитикоефіцієнт нарощення? Величину фонду накопичень на кінець терміну?

  Сучасна вартість річної ренти (PVAn).

  При розрахунку сучасної вартості ренти використовується операціядисконтування потоків платежів та відсотків по них. Це призводить допояви геометричній прогресії, сума членів якої дає розрахунковуформулу для сучасної вартості ануїтету в 1 руб.

  Приклад: за вихідними даними попередньої задачі розрахувати сучаснувартість кінцевої величини фонду.

  Приклад: щорічний купонний дохід у 120 руб., принесений облігацією зфіксованим доходом, реінвестується, шляхом розміщення на банківський рахунокпід 14% річних на протязі 6 років. Яка сума накопичиться на рахунку?

  Приклад: обладнання вартістю 5 млн. доларів поставляється нанаступних умов:

  1) 50% виплачуються відразу, решта на виплат рівними платежами протягом 3 років, виплати раз на квартал. Чому має дорівнювати платіж, якщо квартальний ic = 6%?

  2) Яка сума утворюється на рахунку фірми експортера устаткування після закінчення контракту, якщо вона буде вкладати платежі в банк під ic = 2% у квартал?

  Управління інвестиційними проектами.

  Інвестиційний проект - це особлива організаційно-відокремлена частинаінвестиційного процесу.

  Три фази інвестиційного проекту:

  I. Передінвестиційна;

  II. Власне інвестиційна;

  III. Експлуатаційна.

  Грошові потоки інвестиційного проекту.

  Ефективність інвестиційного проекту оцінюється протягом розрахунковогоперіоду від початку витрат до ліквідації проекту. Розрахунковий періодрозбивається на відрізки, в рамках яких проводиться агрегування данихдля оцінки фінансової ефективності.

  На кожному кроці аналізу інвестиційного проекту значення грошовогопотоку характеризується:

  1) приток (або надходженнями);

  2) відтоку (або платежами);

  3) Сальдо.

  Грошові потоки виникають за окремими видами діяльності:

  1. Інвестиційна;

  2. Операційна;

  3. Фінансова.


  | Відтік | Притоки |
  | Інвестиційна діяльність |
  | Капітальні вкладення; | Продаж активів протягом і після закінчення проекту; |
  | Витрати на пусконалагоджувальні роботи; | |
  | | Надходження за рахунок зниження оборотного капіталу. |
  | Ліквідаційні витрати в кінці | |
  | проекту; | |
  | Витрати на збільшення оборотного | |
  | капіталу. | |
  | Операційна діяльність |
  | Податки. | Виручка від продажів; |
  | | Позареалізаційні доходи, у тому числі надходження |
  | | Від вкладень в додаткові фонди, що приносять |
  | | Дохід. |
  | Фінансова діяльність |
  | Повернення і обслуговування позик, а | Вкладення власного капіталу в цінні папери |
  | так само погашення цінних паперів; | інших підприємств; |
  | Виплата дивідендів акціонерам. | Вкладення залучених коштів. |

  Крім припливів і стоків необхідно виділяти доходи і витрати, тобтопоказники фактичні або заплановані, але не обов'язково пов'язані зрухом грошових коштів.

  Приклад: План грошового потоку проекту.


  | Найменування показників | Роки |
  | | I | II | III |
  | Виробнича діяльність: | | | |
  | Виручка від реалізації; | - | 500 | 1000 |
  | Прямі витрати; | - | -100 | -200 |
  | Адміністративні та торговельно-збутові витрати; | -50 | -100 | -200 |
  | Відсотки за кредит; | - | -50 | -50 |
  | Податок на прибуток. | - | -80 | -250 |
  | Сальдо CF від виробничої діяльності | -50 | 170 | 300 |
  | Інвестиційна діяльність: | | | |
  | Інвестиційні витрати (покупка обладнання, патентів, | -1000 | -200 | - |
  | ліцензій); | | | |
  | Реалізація основних засобів. | - | - | 200 |
  | Сальдо CF від інвестиційної діяльності | -1000 | -200 | 200 |
  | Фінансова діяльність: | | | |
  | Власний капітал; | 1000 | - | 500 |
  | Позиковий капітал; | 500 | 200 | - |
  | Повернення кредитів; | - | -100 | -100 |
  | Виплати дивідендів. | - | - | -100 |
  | Сальдо CF від фінансової діяльності | 1500 | 100 | 300 |
  | Сальдо CF на початок періоду | 0 | 450 | 520 |
  | Сальдо CF на кінець періоду | 450 | 520 | 1320 |

  Показники ефективності інвестиційного проекту.

  1. Чистий приведений дохід NPV, NPV> 0;

  2. Індекс рентабельності PI> 1;

  3. Термін окупності PP (чим менше, тим краще);

  4. Внутрішня норма рентабельності IRR.

  Чиста приведена вартість.

  Чиста приведена вартість розраховується алгебраїчним складаннямдисконтованих інвестицій та дисконтованих доходів.

  Схема інвестиційного проекту.

  Індекс рентабельності:

  У приватному разі:

  Якщо

  Термін окупності.

  PP - це період часу, протягом якого сума отриманих доходіввиявиться рівній величині проведених інвестицій.

  Два методи:

  I. Чи не використовує концепцію дисконтування. Застосовується для короткострокових інвестиційних проектів, коли вплив фактора часу не враховується, коли рівень доходу приблизно стабільний по періодах.

  II. Заснований на дисконтуванні припливів і витоків проекту. При цьому здійснюється пряме зіставлення загальної величини інвестицій з сумою доходів, визначених наростаючим підсумком.

  При визначенні точної величини терміну окупності, що включає цілечисло років і деяку дробову частину року, необхідно:

  1) Визначити ціле число років, протягом яких відбувається повна окупність інвестицій (m);

  2) Визначити період, менший строку окупності на 1 рік (m-1);

  3) Визначити частину інвестицій, яка окупиться за останній рік строку окупності ((I).

  Величина дисконтування інвестицій (I окупиться за деяку частинуперіоду (m.

  Внутрішня норма рентабельності проекту.

  IRR - це ставка дисконту, при якій чиста приведена вартістьдорівнює нулю (NPV = 0).

  Методи знаходження IRR:

  1) Аналітичний;

  2) Графічний;

  3) Метод підбору з використанням формули лінійної інтерполяції.

  Чим вище IRR, тим більше ефективний інвестиційний проект. Краще за все,якщо IRR більше або, в крайньому випадку, дорівнює:

  1) середньогалузевої прибутковості;

  2) Середньої ставку кредиту, що залучається для капітальних вкладень;

  3) Середньої ціною капіталу WACC1, спостерігається ефект посилення, а саме:

  1) Ефект операційного важеля виявляється в тому, що зміни виручки від реалізації призводить до сильнішого зміни прибутку, як при її збільшення, так і при її зниженні .

  2) При одній і тій же загальній сумі витрат Свора тим більше, чим менше змінні витрати, тобто чим більше частка постійних витрат.

  3) При зниженні виторгу від реалізації, втрати прибутку при великій частці постійних витрат у загальній сумі витрат, можуть виявитися так само великими.

  Введемо поняття валова маржа (маржинальний прибуток).

  Факторний аналіз зростання прибутку.
  | Показник | Базовий період | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
  | ВР | 11000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
  | | | (+9,1%) | | | | |
  | Зпер | 9300 | 10146 | 10146 | 10146 | 10146 | 10146 |
  | | | (+9,1%) | | | | |
  | Зпост | 1500 | 1500 | 1515 | 1575 | 1485 | 1425 |
  | | | | (1%) | (5%) | (-1%) | (-5%) |
  | Зобщ | 10800 | 11646 | 11661 | 11721 | 11631 | 11571 |
  | ПР | 200 | 354 | 339 | 279 | 369 | 429 |
  | (ПР | | 77% |. 69,5% | 39,5% | 84,5% | 114,5% |

  1. На скільки відсотків зросте прибуток при зростанні виручки до 12000 .
  2. На скільки відсотків зросте прибуток при зростанні змінних витрат на

  9,1%, постійних витрат на 1%.
  3. На скільки відсотків зросте прибуток, якщо постійні витрати збільшаться на 5%.

  Треба економити на постійних витратах.

  Знайдемо a) При можливе зростання виручки на 3 % ((ВР = 3%) прибуток зросте

  (ПР = 3% * 8,5 = 25,5%. b) При зниженні виручки на 10% (ПР = 10% * 8,5 = 85%.

  Поріг рентабельності. Точка беззбитковості.

  ВР від реалізації, при якій підприємство має нульовий прибуток --називається порогом рентабельності.

  Різниця між досягнутою виручкою і порогової називається запасомфінансової міцності (ЗФП) підприємства.

  Знаючи поріг рентабельності можна визначити критичне значення обсягувиробництва Q ((точка беззбитковості).

  Графічний метод визначення точки беззбитковості.

  1) Відкладемо постійні витрати (З) ;

  2) Змінні витрати (З): a) b)

  3) Загальні витрати складаємо графічно;

  4) Валова виручка < p> Приклад: фірма планує виробити 1300 одиниць обладнання, щовідповідає її виробничої потужності. Витрати загальні на одиницюпродукції 10500 руб.

  1) Визначимо точку беззбитковості, тобто, при якому обсязівиробництва виручка покриває витрати. (ВР = Зобщ).

  Знайдемо порогову виручку

  Запас фінансової міцності

  2) Який повинен бути обсяг виробництва (Q2), якщо фірма плануєодержувати норму прибутку на 1 виріб в розмірі 2792 руб., що складає
  19,2% від відпускної ціни.

  3) Яка можливість досягнення рентабельності по обороту в 30%. Q3-?

  За наявної потужності обладнання рентабельність 30% забезпечитинеможливо.

  4) Яка максимальна рентабельність, яка може бути забезпеченапри 100%-ном використання наявного устаткування і відпускною ціною 14500руб.

  Ефект фінансового важеля.

  Ефект фінансового важеля (ЭФР) - збільшення рентабельностівласного капіталу, що отримується завдяки використанню кредиту, недивлячись на його платність.

  Ефект фінансового важеля - це концепція раціональної позикової політикиз одного боку, а з іншого боку - це концепція фінансового ризику.

  Висновок формули для рентабельності власного капіталу з урахуванням фінансового важеля.

  За визначенням -

  Введемо поняття середньої розрахункової ставки відсотка (СРСП) -

  Розрахунок ведемо за формулою середньої арифметичної зваженої.

  , де

  СРСП - це не WACC (!!!), тут тільки позикові кошти, а там і те іінше.

  Приклад: підприємство для фінансування інвестиційного проекту взялокредит на суму 8000 Д.Є. під 12% річних, а також залучило грошовікошти на суму 2000 Д.Є. шляхом емісії облігацій з річним купоном 200Д.Є. (10 %).

  Сума відсотків, що сплачують за кредит (П%)

  Сума прибутку, що обкладається податком (ПРН)

  Сума податку на прибуток

  Чистий прибуток

  За визначенням рентабельність власного капіталу

  Розділемо попередню формулу на СК < p> Елементи ефекту фінансового важеля: a) Диференціал = ЕР - СРСП; b) Плече =;

  Розрахунок ефекту фінансового важеля дозволяє:

  1) Визначити небезпечний обсяг позикових коштів;

  2) Визначити допустимі умови кредитування (оцінити ризики кредитора).

  Приклад: активи підприємства включають СК = 500; ЗК = 500; ПР = 200; Фінансовівитрати по позикового капіталу (ФІЗК) - 15% річних.

  У разі коли активи А = 1000; СК = 1000; ЗК = 0; ПР = 200 -

  Таким чином використання позикових коштів збільшило рентабельність на
  5% (це і є ефект фінансового важеля).

  Приклад: використовуючи дані попередньої задачі, розглянемо приклад.
  Припустимо, що ставка відсотка за позиковими коштами збільшується з 15 до
  23%. Яке має бути плече, щоб ЭФР дорівнював 6%?

  Таким чином при СРСП = 23%, Ефект фінансового важеля стаєнегативним.

  Правила:

  1. Якщо нове запозичення приносить підприємству збільшення рівня ЭФР, то таке запозичення вигідно.

  2. Ризик кредитора виражається величиною диференціала: чим більше диференціал, тим менше ризик.

  3. Плече фінансового важеля необхідно регулювати залежно від диференціала.

  Висновок: запозичення вигідно не завжди, тому що нарощування плеча,яке характеризує зростання фінансового ризику, банк компенсуєпідвищенням ціни за кредит.

  Рекомендації (з практики):

  Ефект фінансового важеля може становити від до рівняекономічної рентабельності, тоді ефект фінансового важеля здатний якб компенсувати податкові вилучення.

  Приклад: визначити ефект фінансового важеля для двох підприємств.
  Н = 24%.

  Для ПП № 1.

  Рекомендації: Плече можна збільшити, але не рекомендується, тому що принезначне збільшення процентної ставки, при взяття чергового кредиту можназробити ефект фінансового важеля негативним. Оскільки не можназбільшувати позиковий капітал для розширення виробництва можна збільшитивласний капітал (СК) шляхом додаткової емісії акцій, що прирозумне використання дозволить збільшити економічну рентабельність
  (ЕР).

  Для ПП № 2

  Рекомендації: Нарощувати позиковий капітал, розширювати виробництво,результатом буде зростання рентабельність власного капіталу (РСК).

  Приклад: розрахувати WACC підприємства до і після надання йомудержкредиту під 20% річних на 1,5 року для трьох варіантів дивідендноїполітики:
  1) Після надання держкредиту виплати дивідендів по звичайних і за привілейованими акціями продовжуються;
  2) Дивіденди виплачуються тільки за привілейованими акціями;
  3) Дивіденди не сплачуються зовсім.

  1 . До надання кредиту.

  Структура пасиву.

  | Структура пасиву | Вартість, тисячі | Частка,, | Ціна, |
  | | Рублів |% |,% |
  | Власний капітал (СК), у тому | 1000 | 0,666 | |
  | числі | | (1000/1500) | |
  | Привілейовані акції (ПА) | 100 | 0,1 | 30% |
  | | | (100/1000) | |
  | Звичайні акції та | 900 | 0,9 | 20% |
  | нерозподілений прибуток (ОА + Н/ПР) | | (900/1000) | |
  | Позиковий капітал (ЗК), у тому числі | 500 | 0,334 | |
  | | | (500/1500) | |
  | Довгостроковий кредит | 100 | 0,2 | 50% |
  | | | (100/500) | |
  | Короткостроковий кредит | 300 | 0,6 | 45% |
  | | | (300/500) | (38,5% |
  | Кредиторська заборгованість | 100 | 0,2 | 10% |
  | | | (100/500) | |

  Ставка рефінансування 24%.

  Норматив віднесення відсотків за короткостроковим кредитом на собівартістьдорівнює ставка рефінансування + 3% = 27%.

  Таким чином, короткостроковий кредит під договірну ставку 45% з урахуваннямподаткової економії обходиться в.

  Розрахуємо WACC для підприємства до надання кредиту.

  2. Припустимо, що поряд з держкредитів в розмірі 200 одиницьпідприємству вдалося залучити короткострокові кредити в розмірі 200 одиниць під
  48%, а також наростити кредиторську заборгованість у розмірі 100 одиниць.

  Структура пасиву.

  | Структура пасиву | Вартість, тисячі | Частка, | Ціна, |
  | | Рублів |,% |,% |
  | Власний капітал (СК), у тому числі | 1000 | 0,5 | |
  | Привілейовані акції (ПА) | 100 | 0,1 | 30% |
  | Звичайні акції та нерозподілений | 900 | 0,9 | 20% |
  | прибуток (ОА + Н/ПР) | | | |
  | Позиковий капітал (ЗК), у тому числі | 1000 | 0,5 | |
  | Довгостроковий кредит | 100 | 0,1 | 50% |
  | Держкредит | 200 | 0,2 | 20% |
  | Короткостроковий кредит | 300 | 0,3 | 45% |
  | | | | (38,5% |
  | Додатковий короткостроковий кредит | 200 | 0,2 | 48% |
  | | | | (41,5% |
  | Кредиторська заборгованість | 100 | 0,1 | 10% |
  | Додаткова кредиторська | 100 | 0,1 | 0% |
  | заборгованість | | | |

  Додатковий короткостроковий кредит під договірну ставку 48% з урахуваннямподаткової економії обходиться в.

  -----------------------< br>

  FV - майбутня вартість (нарощена вартість);
  PV - справжня вартість;
  (1 + n * i) - коефіцієнт нарощення;i - проста ставка відсотка;n - число років нарощування.

  K - базова кількість днів у році (360, 365);d - число днів


  PV = 100 руб.

  i = 5%
  FV = 300 руб.n -?


  А) за ставкою простого відсотка

  3000 = 100 (1 +0,05 * n) n = 29/0,05 = 580 років

  Б) по складному відсотку

  3000 = 100 (1 +0,05) n

  30 = 1,05 n log 30 = n log 1.05 n = log 30/log 1.05 = 1,477/0,0212 = 69,67 років

  n - роки;
  (- Дні.

  22 +30 +9-1 = 60 днів

  23 +30 +30 +8-1 = 90 днів

  24 +30 +27-1 = 80 днів

  Пр (
  Пр = FV-PV

  - коефіцієнт дисконтування ; i - ставка дисконтування (прибутковість при альтернативному вкладенні).

  d - облікова процентна ставка;n - термін до погашення в роках;
  P - ринкова ціна, та сума що видається векселедержателю при облікувекселі; визначається обліковою ставкою і числом днів до погашення.

  - розміри об'єднуються платежів з термінами; < br> - Розміри платежів з термінами.

  - майбутня вартість ануїтету величиною в 1 рубль (коефіцієнтнарощення ренти).

  < p>

  ПП № 2

  А = 10,5 млн. крб.
  СК = 6,8
  ЗК = 3,7
  ПР = 4,2
  ФІЗК = 0,65

  ПП № 1

  А = 20 млн. крб.
  СК = 10
  ЗК = 10
  ПР = 3,44
  ФІЗК = 1,7

  n = na + nbna - ціла частина; nb - дрібна частина.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !