ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Фінансовий менеджмент на сучасному підприємстві
       

   

  Менеджмент

  Введення.

  Зміна економічних умов для наших підприємств пов'язано зпопаданням їх у зону господарської невизначеності та підвищеного ризику.
  Отримавши право на самостійне укладання угод на внутрішньому і зовнішньомуринку, більшість підприємств вперше перед проблемою оцінки фінансовогостану та надійності потенційних партнерів. Не менш складною виявиласязавдання аналізу фінансової стійкості підприємства: чи має вононеобхідну кількість коштів для того, щоб відповідати за своїмизобов'язаннями: як швидко кошти, вкладені в активи, перетворюються нареальні гроші, на скільки ефективно використовується майно і т.д. Длятого щоб кваліфіковано відповідати на ці питання, необхідно володітизнаннями не тільки в традиційній сфері поточного обліку, а й у сферіфінансового аналізу.

  Фінансово стійким є такий господарюючий суб'єкт, який зарахунок власних коштів покриває кошти, вкладені в активи (основніфонди, нематеріальні активи, оборотні кошти), не допускаєневиправданої дебіторської та кредиторської заборгованості і розплачується втермін за своїми зобов'язаннями.

  Основою фінансової стійкості є раціональна організація івикористання обігових коштів. Тому в процесі аналізу фінансовогостану питань раціонального використання оборотних коштів приділяютьосновну увагу.

  Аналіз використання обігових коштів включає:
  Аналіз наявності і структури оборотних коштів;
  Аналіз використання виробничих запасів;
  Аналіз коштів у розрахунках;
  Аналіз використання грошових коштів.

  Найважливішим елементом управління оборотними коштами є науковообгрунтоване їх нормування. За допомогою нормування оборотних коштіввизначається загальна потреба господарюючих суб'єктів у власнихоборотних коштах. Правильне обчислення цієї потреби має великеекономічне значення. При цьому встановлюється постійно необхіднамінімальна сума коштів, що забезпечує стійкий фінансовий станпідприємства.

  Фінансове становище знаходиться в безпосередній залежності від того,наскільки швидко кошти, вкладені в активи, перетворюються на реальнігроші. На величину коефіцієнта оборотності поточних активів надаєвплив прийнята на підприємстві методика оцінки матеріальних запасів.

  В даний час значно розширені права підприємства у виборіоблікової політики в частині оцінки матеріальних запасів. Так, вперше нашіпідприємства отримали можливість застосовувати способи оцінки матеріальнихзапасів, широко відомі за кордоном, як методи ФІФО і ЛІФО. Крім того,застосування того чи іншого методу оцінки призводить до отримання більшої абоменшої собівартості і відповідно прибутку, що веде до зміни сумподаткових платежів.

  Метою даної дипломної роботи є проведення комплексного аналізугосподарської діяльності АТ "Х", в ході якого ми більш детальнозупинимося на питаннях ефективності використання обігових коштівпідприємства і доцільності застосування зазначених вище методів оцінкивиробничих запасів безпосередньо на даному підприємстві. Результатомроботи будуть певні пропозиції щодо поліпшення фінансовогоположення заводу.

  Розділ 1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

  І АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ

  ДІЯЛЬНОСТІ АТ "Х".

  У ході економічного аналізу господарська діяльністьрозглядається як єдиний комплекс взаємопов'язаних процесів. Тому йсам аналіз на підприємстві носить комплексний характер.

  Перш безпосередньо приступити до його проведення необхідно отриматизагальне уявлення про діяльність АТ "Х".

  1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА.

  АТ "Х" належить до числа найбільших підприємств коксохімічної -промисловості Росії. Будівництво заводу почалося в 1915 році, зважаючи назростання попиту на кокс і хімічну продукцію, необхідних для оборонноїпромисловості на початку першої світової війни.

  Відомо, що випалювання коксу в Сибіру вперше був проведений в 1851 роціна Бачатскіх копальнях в стійловий відкритих печах, потім у печах закритоготипу. У 1903-1904 р.р. приступили до будівництва спеціальних печей
  (системи Еванс-Коппе). Майже до цього ж періоду відноситься початоквиробництва коксу на Кемеровському руднику.

  Спочатку деревне кокс селяни випалювали в купах. На баржах іконях його відправляли до Томська для потреб майстерень заводу і кузень.

  Більш інтенсивним виробництво коксу в Щегловська стало після створення
  "Копікуза" (Акціонерного товариства Кузнецький кам'яновугільних копалень). Налівому березі Томі, біля села Щеглово, напередодні Першої світової війни булиспоруджені маленькі полум'яні коксові печі, на яких велися досліди попідбору складу шихти для виробництва металургійного коксу.

  На початку Першої світової війни сильно піднявся попит на кокс іхімічну продукцію. Восени 1915 приступили до будівництва коксовихбатарей і хімічного заводу. Але Лютнева, Жовтнева революції,громадянська війна внесли свої корективи в терміни будівництва заводу.

  Лише в 1920 році знову активно взялися за будівництво заводу і 2Березень 1924 відбулася перша видача коксу.

  У той час завод випікав на добу 200 тонн коксу, виробляв дві тоннибензолу, півтонни аміаку і розганяв за місяць двісті тонн смоли.

  У 1925-1926 р.р. поруч з діючою піднялася друга коксовабатарея, а 10 грудня 1929 була пущена в експлуатацію третю коксовабатарея.

  Бурхливий розвиток промисловості та плани першої п'ятирічкипередбачали збільшення випуску коксу та хімічної продукції. Напорядок денний постало питання про спорудження в Щегловська нового коксохімічногозаводу.

  17 травня 1934 була пущена в експлуатацію перша батарея новогозаводу, 23 січня 1935 року - друге, наприкінці червня 1938 року - третій. У
  1942-1943 роках були пущені в експлуатацію ще дві потужні коксові батареї.

  У повоєнні роки виникла необхідність реконструкції заводу.
  Реконструкція проводилася двічі - в 1948-1950 роках і потім в 1973-1979роках.

  З будівництвом заводу будувалося місто і в результаті завод опинився,практично, в центрі міста. При вирішенні екологічних проблем міста булиприйнято рішення про закриття ряду виробництв заводу.

  До теперішнього часу до складу заводу входять основні, допоміжніцеху, і заводоуправління.

  До основних технологічних цехах відносяться:вуглепідготовчий цех, продуктивністю 6295 тонни сухої шихти вдобу;коксовий цех у складі двох коксових батарей, продуктивністю 1120 тис.тонн коксу 6% вологості;цех уловлювання № 2 з виробництвом 153 тонни на добу кам'яновугільної смолиі 57 тонни на добу сульфату амонію;цех уловлювання № 2 з виробництвом 36 тонни на добу сирого бензолу;

  До допоміжних цехів відносяться:ремонтно-механічний цех,ремонтно-будівельний та котельно-монтажний ділянки,спеціалізована ділянка № 2,парокотельню цех,електроцех,спецучасток № 1,автотранспортний цех,центральна заводська лабораторія,відділ технічного контролю,газорятувальна станція,охорона заводу,цех контрольно-вимірювальних приладів,житлово-комунальний відділ,відділ капітального будівництва,їдальня,дитячі установи,медсанчастину.

  Призначенням коксохімічного підприємства є виробництвовугільної шихти, коксу, коксового газу та хімічних продуктів коксуваннявстановленої якості при виконанні вимог охорони навколишнього середовища.

  В даний час діє четверта і п'ята коксові батареї,проектною потужністю 1 700 тисяч тонн.

  коксової Основними споживачами продукції підприємства є
  Кузнецький металургійний комбінат (КМК) і Західно-Сибірськийметалургійний комбінат.

  Технологічні процеси, які використовуються АТ "Х" чинятьбезпосередній вплив на стан навколишнього середовища. Проведеннякапітальних ремонтів кладки камер батареї № 5, підвищення ефективностіочищення коксового газу від сірчистих з'єднань, скорочення обсягу випускускоротило валові викиди підприємства в атмосферу 1995 році в порівнянні з
  1993 роком на 760,6 тонни, а валові викиди отруйних речовин у річку
  Томь на 271 тонну. У встановлений норматив викиду підприємство невклалося внаслідок несвоєчасного виконання природоохороннихзаходів.

  У 1996 році валові викиди в атмосферу збільшилися на 273,864 тонни.
  Збільшення викликане зниженням ефективності роботи установки з очищеннякоксового газу від сірчистих з'єднань, через відсутність попиту наотримується при цьому продукцію; збільшенням обсягу палива, що спалюється коксового газув котельні підприємства для збільшення вироблення власного пара.

  Прийнятий режим роботи - безперервний робочий тиждень з трьома змінами вдобу тривалістю робочої зміни 6,98 години, через безперервністьтехнологічного процесу.

  Як і більшість колишніх державних підприємств АТ "Х" єфінансово нестійким і неплатоспроможним. Подальший розглядтехніко-економічних показників підтверджують слова про те, що підприємствоостаннім часом у своїй роботі відчувають труднощі.

  2. ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ

  ПОКАЗНИКІВ І АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ

  ДІЯЛЬНОСТІ АТ "Х" ЗА 1994-1996 р.р.

  У процесі аналізу всі показники господарської діяльностірозглядаються у русі, у зіставленні з певною базою. На основівивчення відхилень фактичного стану показників від базового,з'ясування причин їх появи розкривається сутність відбуваютьсяекономічних процесів. При цьому визначається не тільки причини тих чиінших відхилень, а й їх спрямованість та інтенсивність впливу. Такимчином, що відбуваються процеси набувають якісну і кількіснуоцінку.

  Саме таку оцінку ми і спробуємо дати, розглянувши основні техніко -економічні показники роботи заводу.

  1. ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ

  ПОКАЗНИКІВ ЗА 1994-1996 р.р.

  Проаналізувавши техніко-економічні показники роботи АТ "Х", миотримаємо загальну оцінку його діяльності. Дані для проведення такого аналізупредставлені в таблиці 1.2.1.1.

  Дані, представлені в таблиці, дають загальне уявлення продіяльності АТ "Х" за останні три роки.

  Випуск основної коксової продукції з 1994 року скоротилася на 36192тис. тонн. Це призвело до скорочення товарного випуску за три роки, впорівнянних цінах, на 20%. Проте, в 1996 році зниження товарного випускубуло менш значним (2,4%), ніж у 1995 році (18,1 %).

  Таблиця 1.2.1.1.

  Основні техніко-економічні показники АТ "Х".

  | Показники | Фактично | 1994 р. | 1993 | 1995 р. | 1994 | 1995 р. | 1993 |
  | | | | Р. | | | | Р. |
  | | 1993 р. | 1994 | 1995 р. | + (-) |% | + (-) |% | + (-) |% |
  | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
  | Випуск коксу, тонн | 1146475 | 1124103 | 1110254 | -22342 | 98,05 | -13849 | 98,77 | -36191 | 96,94 |
  | Реалізація в порівнянних | | | | | | | | | |
  | цінах, тис. руб. | 404406964 | 374522489 | 443818847 | -29884481 | 92,61 | 69296364 | 118,5 | 39411883 | 109,8 |
  | Товарна продукція в | | | | | | | | | |
  | порівнянних цінах, тис. | 547856523 | 448779000 | 438187468 | -99077523 | 81,92 | -1059153 | 97,64 | -10966905 | 79,98 |
  | руб. | | | | | | 2 | | 5 | |
  | Середньооблікова чисельність | | | | | | | | | |
  | ППП, чол. | 1905 | 1926 | 1956 | 21 | 101,1 | 30 | 101,6 | 51 | 102,7 |
  | Питома вага робітників у | | | | | | | | | |
  | складі ППП,% | 82,3 | 82,6 | 82,6 | 0,3 | 100,4 | 0 | 100 | 0,3 | 100,4 |
  | Фондовіддача, копійок. | 229 | 161 | 146 | -68 | 70,31 | -15 | 90,68 | -83 | 63,76 |
  | Рентабельність основних | | | | | | | | | |
  | промислово-виробничих | 31,1 | 29,8 | 23,8 | -1,3 | 95,82 | -1 | 96,64 | -2,3 | 92,6 |
  | фондів,% | | | | | | | | | |
  | Продуктивність працівника | | | | | | | | | |
  | ППП, грн./чол. | 287588726 | 233010903 | 224022223 | -54577823 | 81,02 | -8988680 | 96,14 | -63566503 | 77,9 |
  | Витрати зар./плати ППП на | | | | | | | | | |
  | рубль продукції, копійок. | 8,02 | 8,65 | 6,34 | 0,63 | 107,9 | -2,31 | 73,29 | -1,68 | 79,05 |
  | Витрати на рубль ТП, копійок. | 91 | 93 | 83 | 2 | 102,2 | -10 | 89,25 | -8 | 91,21 |
  | Рентабельність реалізованої | | | | | | | | | |
  | продукції,% | 8,60 | 9,60 | 16,10 | 1 | 111,6 | 6,5 | 167,7 | 7,5 | 187,2 |
  | Рентабельність коксової | | | | | | | | | |
  | продукції,% | 9,40 | 8,60 | 15,80 | -0,8 | 91,49 | 7,2 | 183,2 | 6,4 | 168,1 |

  За причини скорочення товарного випуску за останні роки знижуваласяфондовіддача і вироблення продукції на одного працівника ППП. Однак, в1995 р.зниження відбувалося більш високими темпами, ніж в 1996 р. Так зниженняфондовіддачі в 1995 р. в порівнянні з 1994 р. склало 68 копійок, у 1996 р.в порівнянні з 1995 р. 15 копійок. Зниження вироблення продукції на одногоробочого відповідно по роках мало значення 18,9% і 3,68%.

  Позитивним моментом стало зниження за період з 1994р. по 1996 р.питомих витрат заробітної плати на карбованець товарної продукції.

  У 1996 р. було отримано зниження витрат на карбованець товарної продукції запорівняно з 1994 р. на 8,8%, а в порівнянні з 1995 р. на 10,8%, щостало наслідком випередження зростання товарного випуску в оптових цінах надйого собівартістю.

  За реалізованої продукції темп росту 1996 до 1995 р. складає
  18,5%, у той час як у 1995 р. до 1994 р. (92,6%), тобто в 1996 р.спостерігається зростання обсягів реалізації.

  Рентабельність всієї реалізованої продукції в 1996 р. збільшилася до
  16,1%, у тому числі рентабельність коксової продукції до 15,8%, залишаючись,проте, на низькому рівні.

  Таким чином, зниження товарного випуску відбувалося на тліскорочення питомих витрат на карбованець товарної продукції і підвищеннярентабельності реалізованої продукції.

  Тепер розглянемо, більш детально господарську діяльність АТ "Х" за
  1994-1996 р.р. рис. 1.1.1. Схема виробництва АТ "Х".

  вуглепідготовчий цех вугілля за

  маркам
  18. кокс доменний
  19. кокс ливарний
  20. коксовий горішок
  21. коксовий дріб'язок

  Коксовий цех шихта

  коксовий газ

  Цех уловлювання

  Цех роданистий солей

  22. смола кам'яновугільна
  23. мінеральні добрива
  24. сирий бензол
  25. ЛПО
  26. роданистий амоній

  1.2.2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ

  ДІЯЛЬНОСТІ АТ "Х" ЗА 1994-1996 р.р.

  Виробничо-господарська діяльність підприємства характеризуєтьсябезліччю показників. Аналіз же слід починати з розгляду динамікиузагальнюючих показників, що комплексно характеризують ефективність йогороботи. Це дасть змогу встановити основні тенденції і характер розвиткупідприємства.

  Тому для початку охарактеризуємо випуск і реалізацію продукції заводув грошовому та натуральному виразі, а також зупинимося на питанняхякості продукції і ритмічності її випуску. У ході аналізу будемовикористовувати фактичні дані за 1994 р., 1995 р., 1996 р. містяться вформі 1П "Звіт підприємства по продукції", а також скористаємося плановимипоказниками на 1996 р.

  1. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ.

  Дані для проведення аналізу виконання плану з виробництва іреалізації продукції в грошовому вираженні представлені в таблиці 1.2.2.1.1.

  Як видно з таблиці 1.2.2.1.1. план з випуску товарної продукції в
  1996 АТ "Х" перевиконав на 6,1% у фактичних цінах і на 1,1% упорівнянних цінах.

  Перевиконання плану відбулося за рахунок надпланового виробництвакоксової та хімічної продукції, а також в результаті відвантаження шихти насторону, яка не передбачена планом.

  За обсягом реалізації продукції план перевиконаний на 13,4% уфактичних цінах і на 8% у порівнянних. Причому, реалізована продукціяза готівковий розрахунок склала 15%, а по взаємозаліках 85% від загального обсягуреалізації. Розбіжність оцінок виконання плану по товарній іреалізованої продукції пояснюється змінами залишків на складі івідвантаженої, але неоплаченої продукції на початок і кінець періоду.

  Заплановані на 1996 р. обсяги випуску та реалізації продукції, упорівнянних цінах, і фактичні темпи росту до 1994, 1995 р. склали:

  За товарної продукції планувався темп зростання 96,6% фактично темпросту склав 97,64% до 1994 р. Це призвело до перевиконання плану потемпами зростання на 1,04%.

  Темп росту 1995 до 1993 р. становить 79,95%, що нижче темпу зростання
  1994р. до 1993 р. (81,92%). Це свідчить про зниження товарноговипуску у вартісному вираженні.

  За реалізованої продукції планувався темп росту 109,7% фактичновін склав 118,5%. Таким чином отримано перевиконання за темпами зростання
  8,8%.

  Таблиця 1.2.2.1.1.

  Випуск і реалізація продукції.

  | Показники | План | Фактично | Відхилення від | Темпи зростання |
  | | | | Плану | |
  | | На 1995 р. | 1993 | 1994 | 1995 р. | сума |% | 1995 р. | план | 1995 р. |
  | | | | | | | | 1993 р. | 1994 | 1994 р. |
  | А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
  | Обсяг реалізації в цінах: | | | | | | | | | |
  | оптових | 391294000 | 36969524 | 107839774 | 443818847 | +52524847 | +13,4 | 12р | 3,63 р | 4,12 р |
  | порівнянних | 410778264 | 404406964 | | | | 8,0 | 109,7 | 109,7 | 118,5 |
  | | | | 374522483 | 443818847 | +33040583 | | | | |
  | Товарна продукція в | | | | | | | | | |
  | цінах: | | | | | | | | | |
  | оптових | 412937000 | 50083200 | 129221150 | 438187468 | +25250468 | 6,1 | 8,75 р | 3,2 р. | 3,39 |
  | порівнянних | 433498965 | 547856523 | | | | 1,1 | 79,98 | 96,6 | 97,64 |
  | | | | 448779000 | 438187468 | +4688503 | || | |

  Темп росту 1996 до 1994 р. складає 109,7%, що вище темпу зростання
  1995р. до 1994 р. (92,6%), тобто в 1996 р. спостерігається зростання обсягівреалізації.

  Таким чином у 1996 р. АТ "Х" перевиконав план як з виробництватак і по реалізації продукції, при загальному збільшенні обсягів виробництва іреалізації в динаміці за три аналізованих року.

  Для аналізу показників випуску, реалізації та відвантаження продукціїрозглянемо баланс готової продукції на основі даних таблиці 1.2.2.1.2.

  Таблиця 1.2.2.1.2.

  Баланс готової продукції. тис. руб.
  | Показники в оптових | 1995 рік | Відхилення від плану |
  | цінах підприємства | за планом | фактично | сума |% |
  | А | 1 | 2 | 3 | 4 |
  | Залишки нереалізованої | | | | |
  | товарної продукції на | | | | |
  | початок року, усього: | 45488379 | 45488379 | - | - |
  | у тому числі: | | | | |
  | на складі | х | 400540 | - | - |
  | відвантаженої, але не | | | | |
  | сплаченої | х | 45087839 | - | - |
  | Випуск товарної продукції | | | | |
  | | 412937000 | 438187468 | +25250468 | 6,1 |
  | Разом товарної продукції | 456234491 | 483675847 | +25441356 | 6,1 |
  | Реалізовано | 391294000 | 443818847 | +52524847 | 13,4 |
  | Залишки нереалізованої | | | | |
  | товарної продукції на | | | | |
  | кінець року, всього: | 64940491 | 38857000 | -25083491 | -38,6 |
  | у тому числі: | | | | |
  | на складі | х | 1357000 | - | - |
  | відвантаженої, але не | | | | |
  | сплаченої | х | 38500000 | - | - |
  | через відсутність | | | | |
  | коштів у покупців. | х | 38500000 | - | - |

  Як випливає з таблиці 1.2.2.1.2. перевиконання плану по реалізаціїпродукції на 52524847 тис. рублів стало наслідком збільшення товарноговипуску і скорочення залишків нереалізованої продукції.

  За рахунок надпланового випуску було реалізовано продукції більше плануна 25250468 тис. рублів, що складає 48,1% від загальної суми перевиконанняплану. За рахунок оплати продукції, відвантаженої раніше, відбулося скороченнязалишків нереалізованої продукції на кінець 1995 року, що збільшило обсягреалізації на 25083491 тис. рублів, або на 51,9% від загальної сумиперевиконання плану.

  Для визначення виконання плану по номенклатурі і асортименту,складемо таблицю 1.2.2.1.3.

  Таблиця 1.2.2.1.3.

  Випуск продукції АТ "Х" за 1995 р. тис. руб.
  | Найменування | У порівнянних цінах | Засчітива | Недовипол |
  | продукції | | ся в | ня |
  | | За планом | фактично | виконання | плану |
  | | | | Є плану | |
  | | | | За | |
  | | | | Ассортіме | |
  | | | | Нту | |
  | А | 1 | 2 | 3 | 4 |
  | Кокс 6% вологості | 405852768 | 407046000 | 405852768 | - |
  | Шихта товарна | - | 2466000 | - | - |
  | Газ коксовий | 9023825 | 8843000 | 8843000 | 180825 |
  | Смола кам'яновугільна | 10430859 | 11742000 | 10430859 | - |
  | Мінеральні добрива (в перерахунку | | | | |
  | на 100% поживних речовин) | 1018667 | 1078000 | 1018667 | - |
  | Сирий бензол | 5165851 | 5600000 | 5165851 | - |
  | Легкі піридинові підстави -100% | 152523 | 152000 | 152000 | 523 |
  | Роданистий амоній | 15000 | 1000 | 1000 | 14000 |
  | Тіокарбомід | 190836 | 118000 | 118000 | 72836 |
  | ТНП: | | | | |
  | кришки | 1108280 | 603000 | 603000 | 505280 |
  | клей | 267888 | 266000 | 266000 | 1888 |
  | Роботи промислового характеру | | | | |
  | (у тому числі ремонтні роботи) | 272468 | 272468 | 272468 | - |
  | Усього | 433498965 | 438187468 | 432723613 | 775352 |

  З даних таблиці 1.2.2.1.3. випливає, що план за обсягом виробництвапродукції в 1995 році виконано на 101,1%, а за асортиментом на 99,82%.

  Причиною розбіжності між обчислених відсотками з'явилосяневиконання плану по випуску:товарного коксового газу на 180825 тис. рублів через недозабора його
  Кемеровської ГРЕС;легких піридинових підстав на 523 тис. рублів через зупинку відділення
  ЛПО з 24.12.95 року у зв'язку зі збитковістю виробництва;роданистий амонію (на 14000 тис. рублів) у зв'язку із зупинкою цехуроданистий солей з 20.12.95.года через відсутність ринку збуту;тіокарбоміда на 72836 тис. карбованців;кришок на 505280 тис. рублів через відсутність жерсті в першому півріччі.

  Це призвело до скорочення обсягу реалізації продукції на суму 775352тис. рублів.

  Для аналізу структури випущеної продукції звернемося до таблиці
  1.2.2.1.4.

  Таблиця 1.2.2.1.4.

  Структура випущеної продукції. тис. руб.
  | Найменування | За планом | Фактично | Фактічес | Приймається |
  | продукції | | | кий | ться в |
  | | Сума, в | уд. | сума, в | уд. | випуск | виконаний |
  | | Зіставимо | вага | зіставимо | вага | при | ие плану |
  | | Екпортувати цінах |% | екпортувати цінах |% | планової | за |
  | | | | | | Структур | структур |
  | | | | | | Е | є |
  | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
  | Кокс 6% вологості | 405852768 | 93,6 | 407046000 | 92,9 | 41023110 | 40704600 |
  | | | | | | 8 | 0 |
  | Шихта | - | - | 2466000 | 0,56 | - | - |
  | Газ коксовий | 9023825 | 2,1 | 8843000 | 2,02 | 9114299 | 8843000 |
  | Смола кам'яновугільна | 10430859 | 2,4 | 11742000 | 2,68 | 10516499 | 10516499 |
  | Мінеральні добрива (в | | | | | | |
  | перерахунку на 100% | 1018667 | 0,2 | 1078000 | 0,25 | 876375 | 867375 |
  | поживних речовин) | | | | | | |
  | Сирий бензол | 5165851 | 1,24 | 5600000 | 1,28 | 5420379 | 5420379 |
  | Легкі піридинові | | | | | | |
  | підстави -100% | 152523 | 0,04 | 152000 | 0,03 | 175276 | 152000 |
  | Роданистий амоній | 15000 | 0,04 | 1000 | 0 | 13146 | 1000 |
  | Тіокарбомід | 190836 | 0,04 | 118000 | 0,03 | 175275 | 118000 |
  | ТНП: | | | | | | |
  | кришки | 1108280 | 0,26 | 603000 | 0,14 | 1139287 | 603000 |
  | клей | 267888 | | 266000 | | 262912 | 262912 |
  | | | 0,06 | | 0,06 | | |
  | Роботи промислового | | | | | | |
  | характеру (у тому числі | 272468 | 0,06 | 272468 | 0,06 | 262912 | 262912 |
  | ремонтні роботи) | | | | | | |
  | Усього | 433498965 | 100 | 438187468 | 100 | 43818746 | 43410207 |
  | | | | | | 8 | 7 |

  Як випливає з таблиці 1.2.2.1.4. план за структурою випущеноїпродукції в 1995 році виконано на 99,07%.

  Причиною недовиконання плану стало невиконання плану з випускукоксу, коксового газу, ЛПО-100%, роданистий амонію, тіокарбоміда, кришокна загальну суму 4085391 тис. рублів. Це сталося в результаті зупинки накапітальний ремонт коксової батареї № 4, скорочення виробництва збитковихвидів продукції, нестабільною поставки вугілля.

  Аналіз ритмічності товарного випуску проведений на основі таблиці
  1.2.2.1.5.

  Таблиця 1.2.2.1.5.

  Структура випущеної продукції. тис. руб.
  | Квартал | Випуск за | Фактична | зараховує | Недовипуск | Відсоток | Коеффіці |
  | | Плану | випуск | ся для | продукції | виконання | ент |
  | | | | Розрахунку | | я плану, | ритмічно |
  | | | | Коефіцієнт | |% | сті |
  | | | | А | | | |
  | | | | Ритмічності | | | |
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
  | I | 100329000 | 98579788 | 98579788 | 1749212 | 98,3 | 0,98 |
  | II | 116093000 | 124772836 | 116093000 | - | 107,5 | 1 |
  | III | 98356000 | 105517261 | 98356000 | - | 107,3 | 1 |
  | IV | 98159000 | 109317583 | 98159000 | - | 111,4 | 1 |
  | Всього: | 412937000 | 438187468 | 411187788 | 1749212 | 106,1 | |
  | | | | | | | 0,996 |

  Дані таблиці 1.2.2.1.5. показують, що в цілому за рік план повипуску товарної продукції перевиконаний на 6,1%.

  У першому кварталі 1996 план з випуску був виконаний на 98,3%, щопризвело до недовипуску продукції в цьому кварталі на 1 749 212 тис. рублів.
  Це складає лише 0,4% до річного плану виробництва.

  Перевиконання плану в наступні квартали дозволило перекритинаявні відставання. У цілому за рік величина коефіцієнта ритмічностісклала 0,996.

  Таким чином, роботу підприємства в 1996 р. можна охарактеризувати якритмічну.

  Теоретичний резерв додаткового випуску продукції становить:

  124772836 * 3 - (98579788 + 105517261 + 109317583) = 60 903 876 тис. руб.

  Якість продукції, що випускається АТ "Х" оцінюється на основііснуючих стандартів (відсоток зольності, вологості, міцності і т.д.).

  Через складне фінансове становище протягом 11 місяців 1996мали місце відхилення від планового складу шихти. Недостача жирних вугіллякомпенсувалася протягом 2-х місяців газовими, а в квітні коксовимивугіллям. У середині року спостерігалися перебої в надходженні газових вугілля
  (ОФ ім. Кірова).

  При стабільному забезпеченні коксовими вугіллям негативним чинникомстала заміна коксових вугілля Прокоп'євську родовищаслабоспекающіміся вугіллям Кедровская розрізу.

  У зв'язку з невчасними постачаннями вугілля було допущено 75 випадківперешіхтовок, що безсумнівно позначилося на якості коксу.

  Порівняльний аналіз складу і технічного аналізу шихти наведено втаблиці 1.2.2.1.6.

  Таблиця 1.2.2.1.6.

  Якість шихти.

  | Періоди | Склад шихти,% | Технічний аналіз,% | Помол, |
  | | Газові | Жирні | Коксовий | Волога | Зола | Летючі | У, мм |% |
  | 1995 | 22,0 | 25,59 | 52,41 | 9,8 | 9,1 | 27,37 | 14,5 | 73,6 |
  | 1994 | 25,9 | 25,4 | 48,7 | 9,8 | 9,1 | 28,1 | 14,8 | 74,8 |

  У 1996 р. зміст коксових вугілля в шихті в порівнянні з 1995р.збільшилася на 3%, на цю ж величину знизилося утримання газових вугілля.
  Кілька знизився помел шихти. Це результат вступу на завод неподрібнених Кедровская вугілля.

  Якість коксу ливарного (мокрого гасіння) характеризуєтьсяпоказниками таблиці 1.2.2.1.7.

  Таблиця 1.2.2.1.7.

  Якість коксу ливарного.

  | Період | Волога,% | Зола,% | Сірка,% | Дрібниця,% | Міцність,% |
  | 1995 | 6,4 | 11,88 | 0,388 | 5,96 | 74,4 |
  | 1994 | 5,53 | 11,86 | 0,387 | 5,91 | 75,5 |

  У 1996 р. в коксі на 0,9% зросла вологість і на 0,9% знизиласяміцність. Зниження міцності сталося через погіршення якості вугілля поКоксівність. Збільшення вологи відбулося з цієї ж причини.

  Зміна в якості сухого коксу менш значні.

  Якість хімічної продукції (сульфат амонію, сирий бензол)відповідає встановленим вимогам. Якість кам'яновугільної смолипокращено (на 1,7% знижено води).

  Таким чином, за 1996р. якість шихти і коксової продукціїпогіршилося, якість хімічної продукції відповідає встановленимвимогам.

  ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК

  ПО АНАЛІЗУ ВИРОБНИЦТВА

  І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ.

  План з випуску товарної продукції в 1996 р. АТ " Х "перевиконав на
  6,1% у фактичних цінах і на 1,1% у порівнянних цінах.
  За обсягом реалізації продукції план перевиконаний на 13,4% у фактичнихціни і на 8% у порівнянних. Причому за готівковий розрахунок було реалізовано15
  % Продукції, а 85% взаємозаліком. У 1995р. ці показники склали 30% і
  70% відповідно. Це викликає труднощі з надходженням готівкигрошових коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

  Причинами перевиконання плану по реалізації з'явилися перевиконанняплану з виробництва товарної продукції та оплати відвантаженої ранішепродукції.

  Таким чином у 1996 р. АТ "Х" перевиконав план як з виробництватак і по реалізації продукції, при загальному збільшенні обсягів виробництва іреалізації в динаміці за три аналізованих року.

  Кокс займає в структурі товарного випуску 92,2%. У 1996 р. якістьшихти погіршився, що призвело до погіршення якості коксової продукції.
  Якість хімічної продукції відповідає встановленим вимогам.

  2. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ.

  Перше уявлення про основні фонди АТ "Х" дає вивченняїх динаміки, що здійснюється на основі даних про середньорічної вартостіосновних засобів і даних про їхню наявність на певну дату.

  Для аналізу використовуються такі джерела інформації за 1995 р.,
  1996 р.:
  Форма 11 "Звіт про наявність та рух основних засобів";
  Форма 5, розділ 5 "Наявність та рух основних засобів".

  Дані для аналізу динаміки основних засобів наведені в таблиці
  1.2.2.2.1.

  Таблиця 1.2.2.2.1.

  Середньорічна вартість основних фондів. тис. руб.
  | Показники | 1994 р. | 1995 | Відхилення |
  | | | | Сума |% |
  | А | 1 | 2 | 3 | 4 |
  | Виробничі основні | | | | |
  | фонди, всього: у тому | 281230511 | 302806000 | +21575489 | 7,7 |
  | числі: | | | | |
  | промислово-виробничі | | | | |
  | є основні фонди | 278912511 | 300497000 | +21584489 | 7,7 |
  | виробничі основні | | | | |
  | фонди інших галузей | 2318000 | 2309000 | -9000 | -0,4 |
  | Невиробничі основні | | | | |
  | фонди | 129216068 | 110492000 | -18724068 | -15 |
  | Середньорічна вартість | | | | |
  | основних фондів | 410446579 | 413298000 | +2851421 | 0,7 |

  З таблиці випливає, що за 1996 р. в обсязі основних фондівпідприємства за 1996 р. відбулися зміни. В цілому основні фонди зрослина 2 851 421 тис. руб. або 0,7%.

  Зростання основних фондів було забезпечено розширенням виробничо -технічного потенціалу в основній діяльності на суму 21 584 489 тис.руб. Матеріально-технічна база невиробничих підрозділівпідприємства та інших галузей виробляють товари скоротилася на 9 000 тис.руб. (0,4%) і 18 724 068 тис. руб. (15%) відповідно.

  Для оцінки зрушень, що відбулися в складі основних фондів, розглянемоїх загальну структуру в таблиці 1.2.2.2.2.

  Таблиця 1.2.2.2.2.

  Структура основних фондів. тис. руб.
  | Показники | На початок 1995 | На кінець 1995 | Зміна |
  | | М. | м. | |
  | | Сума | уд. | сума | уд. | сума | уд. |
  | | | Вага | | вага | | Вага |
  | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
  | Всього основних фондів, | 393578000 | 100 | 432049000 | 100 | 38471000 | 0 |
  | у тому числі: | | | | | | |
  | Промислово-виробничі | | | | | | |
  | основні фонди: | 285052000 | 72,4 | 324809000 | 75,2 | 39757000 | 2,8 |
  | будівлі | 97364000 | 34,2 | 109480000 | 33,7 | 12116000 | -0,5 |
  | споруди | 55591000 | 19,5 | 56436000 | 17,4 | 845000 | -2,1 |
  | передавальні пристрої | 33773000 | 11,8 | 38737000 | 11,9 | 4964000 | |
  | | | | | | | 0,1 |
  | Разом пасивна частина | | | | | | |
  | основних засобів | 186728000 | 65,5 | 204653000 | 63 | 17925000 | -2,5 |
  | машини і обладнання з | 91961000 | 32,3 | 112577000 | 34,7 | 20616000 | 2,4 |
  | них: | | | | | | |
  | силові машини і | | | | | | |
  | обладнання | 6550698 | 7,1 | 9353000 | 8,3 | 2802302 | 1,2 |
  | Б) робочі машини й | | | | | | |
  | | 82814724 | 90,1 | 99955000 | 88,8 | 17140276 | -1,3 |
  | обладнання | | | | | | |
  | В) вимірювальні й | | | | | | |
  | регулюючі пристрої, | 2209473 | 2,4 | 2837000 | 2,5 | 627527 | 0,1 |
  | лабораторне обладнання | | | | | | |
  | Г) обчислювальна | 386105 | | 432000 | | 45895 | 0 |
  | техніка | | 0,4 | | 0,4 | | |
  | транспортні засоби | 6245000 | | 7437000 | | 1192000 | |
  | | | 2,2 | | 2,3 | | 0,1 |
  | інструменти, | | | | | | |
  | виробничий і | 118000 | 0,04 | 142000 | 0,04 | 24000 | 0 |
  | господарський інвентар | | | | | | |
  | Разом активна частина | | | | | | |
  | основних засобів | 98324000 | 34,5 | 120156000 | 37 | 21832000 | 2,5 |
  | Виробничі основні | | | | | | |
  | кошти інших галузей | 2333000 | 0,6 | 2066000 | 0,5 | -267000 | -0,1 |
  | Невиробничі основні | | | | | | |
  | засоби | 106193000 | 27 | 105174000 | 24,3 | -1019000 | -2,7 |

  З таблиці 1.2.2.2.2. випливає, що в цілому основні фонди підприємствавиросли за 1996 р. на 38 471 000 тис. руб. У тому числі обсяг промислово -виробничих основних фондів збільшився на 39 757 000 тис. руб.
  Виробничі основні фонди інших галузей скоротилися на 267 000 тис.руб., що пов'язано з ліквідацією підсобного господарства. Також скоротивсяобсяг невиробничих основних фондів на 1 019 000 тис. руб. Цевідбулося у зв'язку з передачею дитячих установ у муніципальнувласність.

  Таблиця 1.2.2.2.3.

  Коефіцієнти руху основних фондів. тис. руб.
  | Показники | На початок | Надійшло до 1995 | Вибуло | На кінець | Коефіцієнти руху основних фондів, |
  | | | Р. | | |% |
  | | 1995 р. | всього | у т.ч. | у 1995 | 1995 р. | поступ | оновл | вибуття | компенс | приріст |
  | | | | Введено | м. | | Лення | ения | я | ація | а |
  | | | | У | | | | | | вибуття | |
  | | | | Дію | | | гр.2 | гр.3 | гр.4 | | (гр.2-г |
  | | | | Нових | | | | | | гр.4 | р.4) |
  | | | | | | | Гр.5 | гр.5 | гр.1 | | |
  | | | | | | | | | | Гр.2 | гр.2 |
  | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
  | Всього основних фондів, | 393578000 | 42920000 | 41923000 | 4449000 | 432049000 | 9,9 | 9,7 | 1,1 | 10,4 | 89,6 |
  | у тому числі: | | | | | | | | | | |
  | Промислово-виробничі | | | | | | | | | | |
  | ті основні фонди: | 285052000 | 42440000 | 41443000 | 2683000 | 324809000 | 13,1 | 12,8 | 0,9 | 6,3 | 93,7 |
  | будівлі | 97364000 | 12116000 | 11119000 | - | 109480000 | 11,1 | 10,2 | 0 | 0 | 100 |
  | споруди | 55591000 | 845000 | 845000 | - | 56436000 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 100 |
  | передавальні пристрої | 33773000 | 5218000 | 5218000 | 254000 | 38737000 | 13,5 | 13,5 | 0,8 | 4,9 | 95,1 |
  | Разом пасивна частина | | | | | | | | | | |
  | основних засобів | | | | | | | | | | |
  | машини та обладнання | 91961000 | 22790000 | 22790000 | 2174000 | 112577000 | 20,2 | 20,2 | 2,4 | 9,5 | 90,5 |
  | транспортні засоби | 6245000 | 1442000 | 1442000 | 250000 | 7437000 | 19,4 | 19,4 | 4 | 17,3 | 82,7 |
  | інструменти, | | | | | | | | | | |
  | виробничий і | 118000 | 29000 | 29000 | 5000 | 142000 | 20,4 | 20,4 | 4,2 | 17,2 | 82,8 |
  | господарський інвентар | | | | | | | | | | |
  | Разом активна частина | | | | | | | | | | |
  | основних засобів | | | | | | | | | | |
  | Виробничі основні | | | | | | | | | | |
  | кошти інших галузей | 2333000 | 103000 | 103000 | 370000 | 2066000 | 5 | 5 | 15,9 | 359,2 | -259,2 |
  | Невиробничі | | | | | | | | | | |
  | основні засоби | 106193000 | 377000 | 377000 | 1396000 | 105174000 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 370,3 | -270,3 |

  У 1996 р. відбулися зміни в структурі основних фондів підприємства.
  Приріст обсягу промислово-виробничих основних фондів сприявпідвищення їх питомої ваги з 72,4% до 75,2%. Питома вага виробничихфондів інших галузей знизився на 0,1%, а невиробничих основнихфондів на 2,7%.

  Питома вага активної частини основних фондів у загальному обсязі промислово -виробничих основних фондів збільшилася за 1996 р. на 2,5%, привідповідному зниженні на цю величину пасивної частини, що єпозитивною тенденцією.

  Зростання питомої ваги активної частини відбувся за рахунок приросту погрупі машини й устаткування.

  Таким чином, структура основних фондів в 1996 р. покращилась іє достатньою для нормальної роботи підприємства.

  Для загальної характеристики руху основних фондів використовують групукоефіцієнтів:коефіцієнт оновлення;коефіцієнт вибуття;коефіцієнт компенсації вибуття.

  Розрахунок перерахованих вище коефіцієнтів як в цілому, так і по групахнаведено в таблиці 1.2.2.2.3.

  З даних таблиці 1.2.2.2.3. випливає, що рівень показників,характеризують рух основних фондів підприємства невисокий. Коефіцієнтінтенсивності вибуття знаходиться на рівні 1,1%.

  Характеристики надходження основних фондів у цілому перевершують їхвибуття в 9 разів.

  Структура руху основних фондів така, що більша частина зановонадійшли основних фондів йде на АТ "Х" не на заміну відпрацьованихзасобів праці, а на їх екстенсивне розширення (коефіцієнт компенсаціївибуття дорівнює 10,4%, що менше 100%). Високі значення даногокоефіцієнта по виробничих основних фондів інших галузей (359,2%)пояснюється ліквідацією підсобного господарства, а по невиробничихосновних засобів (370%) передачею в муніципальну власність дитячихустанов.

  Аналіз технічного стану основних фондів та оцінка їх зносупроведені на основі даних табліци 1.2.2.2.4.

  Таблиця 1.2.2.2.4.

  Розрахунок коефіцієнтів придатності та зносу. тис. руб.
  | Показники | Наявність | Надійшло | Вибуло | Наявність |
  | стану | на початок | в 1995 р. | | на кінець |
  | основних фондів | 1995 р. | всього | у т.ч. | усього | ліквідую | інше | 1995 р. |
  | | | | Нових | | овано | вибуття | |
  | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
  | За повною | | | | | | | |
  | первісної | 393578000 | 42920000 | 41923000 | 4449000 | 3280000 | 1690000 | 432049000 |
  | вартості | | | | | | | |
  | Знос | 190491752 | 729640 | - | х | 2865000 | х | 173421000 |
  | Залишкова | | | | | | | |
  | вартість | 203086248 | 42190360 | - | х | 415000 | х | 258628000 |
  | Коефіцієнт | | | | | | | |
  | зносу,% | 48,4 | 1,7 | - | х | 87,3 | х | 40,1 |
  | Коефіцієнт | | | | | | | |
  | придатності,% | 51,6 | 98,3 | 100 | х | 12,7 | х | 59,9 |

  З даних таблиці 1.2.2.2.5. можна зробити висновок, що на кінець 1996 р. на
  АТ "Х" основні фонди були амортизовані на 40,1%.

  Ступінь придатності в 59,9% дозволяє говорити в цілому прозадовільному рівні технічної придатності засобів праці, необхіднихдля виробництва продукції.

  Слід зазначити, що з надійшли протягом року основних фондів
  97,7% нових. Вибувають основні фонди з причини їх ліквідаціїзамортизовано майже повністю (87,3 %).

  Сукупна дія зазначених чинників призвело до того, що ступіньзносу основних фондів на кінець року (40,1%) виявився нижчим показниківзносу на початок 1996 р. (48,4%). Таким чином, придатність основних фондівза 1996 р. покращилася.

  Аналіз використання основних фондів проведено на основі даних таблиці
  1.2.2.2.5.

  Таблиця 1.2.2.2.5.

  Середньорічна вартість основних фондів. тис. руб.
  | Показники | 1993 | 1994 | 1995 р. | Темп росту,% |
  | | М. | | | |
  | | | | | 94 г. | 95 р. |
  | | | | | * 100% | * 100% |
  | | | | | 93 г. | 94 р. |
  | А | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
  | Середньорічна вартість | | | | | |
  | промислово-виробничих | х | 27891251 | 30049700 | 114,3 | 107,7 |
  | основних фондів, тис. руб. | | 1 | 0 | | |
  | з них вартість основних | | | | | |
  | фондів на кінець року, тис. руб. | х | 84145473 | 32480900 | 102,6 | 386 |
  | | | | 0 | | |
  | Товарна продукція в | | | | | |
  | фактичних цінах, тис. руб. | х | 44877900 | 43818746 | 81,91 | 97,6 |
  | | | 0 | 8 | | |
  | Прибуток від випуску товарної | | | | | |
  | продукції, тис. руб. | х | 83154358 | 71642496 | 59,6 | 86,2 |
  | Середньооблікова чисельність | | | | | |
  | працівників, прийнята для | 1905 | 1926 | 1956 | 101,1 | 101,6 |
  | обчислення продуктивності | | | | | |
  | праці | | | | | |
  | Явочне число робітників у | | | | | |
  | найбільш численну зміну | 1055 | 938 | 949 | 89,0 | 101,2 |
  | на кінець року, чол. | | | | | |
  | Фондовіддача, копійок | | | | | |
  | (стор.2: стор.1) * 100% | 229 | 161 | 146 | 71,6 | 90,7 |
  | Рентабельність основних | | | | | |
  | промислово-виробничих | 31,1 | 29,8 | 23,8 | 52,1 | 79,9 |
  | фондів,% | | | | | |
  | (стор.3: стор.1) * 100% | | | | | |
  | Фндовооруженность, грн./чол. | | | | | |
  | одного облікового працівника | | | | | |
  | основної діяльності | х | 144814 | 153628 | 113,1 | 106,1 |
  | (стор.1: стор.4) | | | | | |
  | Б) одного робітника в зміну | | | | | |
  | | Х | 89707 | 342264 | 115,5 | 3,8 р. |
  | (стр.1а: стор.5) | | | | | |

  З таблиці 1.2.2.2.5. випливає, що фондовіддача і рентабельністьосновних промислово-виробничих основних фондів продовжують знижуватися.
  Фондовіддача знизилася в 1995 р. в порівнянні з 1994 р. на 28,4% і на 9,3%в 1996 р. в порівнянні з 1995 р. За рентабельністю основних промислово -виробничих фондів ці показники склали 47,9% і 20,1%відповідно.

  Основною причиною зниження перерахованих вище показ

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !