ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Формування бізнес-плану новостворюваного підприємства
       

   

  Менеджмент

  Зміст

  Зміст 2


  Введення 4


  Глава 1. Підприємства як об'єкт планування. 7


  1.1 Підприємство як виробнича система. 7

  1.1.1 Процес і організація планування на підприємстві 9

  1.2 Види організаційно-правових форм підприємств. 14

  1.3 Планування як основа управління підприємством 16

  1.4 Призначення і цілі планування 19

  1.5 Принципи та функції планування на підприємстві 21

  1.6 Організація та процес планування на підприємстві. 22

  1.7 Планування стратегії розвитку підприємства. 25

  Глава 2 Характеристика сфери підприємництва, підприємства і продукту
  31


  2.1 Галузь 31

  2.2 Підприємство 31

  2.3 Організаційно-правова форма підприємства 32

  2.4 Розробка цілей підприємства 32

  2.5 Вибір виду діяльності (товару, послуги, роботи) 33

  2.6 Марка 34

  2.6.1 Товарний знак 34

  2.6 .2 Упаковка 35

  2.6.3 Інструкція по застосуванню 35

  2.6.4 Гарантія 35

  2.7 Життєвий цикл товару. 36

  2.8 Ринок 37

  2.8.1 Сегментація ринку 38

  2.9 Підприємство 38

  2.10 Збут продукції та комерційна робота підприємства. Маркетинг, реклама.
  39

  2.11 Організаційна структура ТОВ «Аріран» 42

  Глава 3 Планування виробництва 43


  3.1 Виробнича програма підприємства 43

  3.2 Визначення частки кожного продукту в загальному обсязі продажів 45

  3.3 Розрахунок вартості сировини 46

  3.4 Розрахунок потреби в електроенергії і воді на 2004р. 48

  3.5 кадри ТОВ «Аріран» 49

  3.6 Основні виробничі фонди ТОВ «Аріран» 50

  3.7 Амортизація 50

  3.8 Калькуляція ТОВ «Аріран» 52

  3.9 Очікуваний баланс ТОВ «Аріран» на 1 січня 2004 р. 55

  3.10 Очікуваний звіт з прибутку ТОВ «Аріран» на 2004 рік. 56

  3.11 Аналіз внутрішньої та зовнішньої діяльності підприємства ТОВ «Аріран» 57

  3.12 Бюджет з прибутку ТОВ «Аріран» 2004 р. 59

  3.13 Скоригований звіт по прибутку ТОВ «Аріран» за 2004 рік. 61

  3.14 Фінансовий план ТОВ «Аріран» на 2004 рік. (тис руб) 63

  3.15 Плановий баланс ТОВ «Аріран» на кінець 2004 р. 71

  3.16 Аналіз рентабельності підприємства. 73

  Висновок 76


  Список використаної літератури 78

  Введення

  «Ідеї економістів ... мають набагато більше значення, ніж прийнято думати. Насправді тільки вони правлять світом. "

  Джон Мейнард Кейнс.

  Хоча планування успішно застосовується в корпораціях і компаніях розвиненихкраїн світу вже сторіччя і вважається необхідною передумовою ефективного тастабільного бізнесу, у Росії при переході до ринкових відносин воновиявилося практично напівзабутим. Тим часом планування - важлива функціяуправління будь-яким підприємством. Саме в процесі вивчення плануваннявідбувається системне формування студента-економіста як будующегофахівця, здатного брати участь у створенні підприємства і керувати ним.

  Сьогодні для розвитку будь-якого виробництва, як ніколи актуальне бізнес -план, оскільки зовнішньоекономічні фактори змушують підприємцярасссчітивать всі свої дії і початі кроки. Зокрема розробкаданого проекту, що відноситься до харчової галузі, зараз необхідна, тому щоситуація в галузі постійно змінюється і розраховані заздалегідь діїбезсумнівно допоможуть підприємцю у його діяльності.

  Багаторічний досвід зарубіжних фірм і російських підприємств показав, щонедооцінка планування підприємницької діяльності в умовах ринку,зведення його до мінімуму, ігнорування або некомпітентное здійсненнячасто призводять до невиправданих економічних втрат і, в кінцевомурахунку, до банкрутства. Грамотні керівники добре знають, що всі великібитви спочатку виграють на папері - на плані, а тільки потім в реальномудійсності. Ринок не пригнічує і неотріцает планування взагалі, атільки переміщує його в основному в первинне виробнича ланка. Метоюданого проекту буде є, відкриття та розвиток нового виробництва, іяк наслідок, одержання прибутку, в сучасних ринкових умовах.

  Навіть у країні в цілому зберігається необхідність планування, і йогоне можна повністю замінити регуляро невидимою рукою ринку. Державамає планувати стратегію свого економічного розвитку, рішенняглобальних екологічних проблем, великих соціальних і науково-технічнихпрограм, розподіл бюджету країни, витрати на оборону та ін Успішнопрацюючі підприємства здійснюють не тільки стратегічне (довгострокове)планування, але і детальну розробку оперативних (поточних) планів покожному підрозділу і навіть робочого місця. Календарні плани (місячні,декадні, квартальні, піврічні), що конкретизують цілі і завданняпідприємства, включають відомості про замовлення, про забезпеченість їхматеріальними ресурсами, про ступінь завантаження виробничих потужностей і їхвикористанні з урахуванням терміну виконання кожного замовлення. У нихпередбачаються витрати на реконструкцію наявних потужностей, замінуобладнання, навчання працівників та ін У ринкових умовах господарюванняпідприємства широко використовують переваги планування в конкурентнійборотьбі.

  Об'єктом даного дослідження буде являеться підприємство працюють ухарчової галузі. Ми спробуємо відобразити в даній роботі повний циклрозвитку підприємства на протязі одного року, описати можливий прибуток івитрати, так само відобразити зовнішні і внутрішні фактори які можутьвплинути на роботу підприємства і з якими необхідно рахуватися.

  Оскільки планування є нормою будь-якої підприємницькоїдіяльності, з розвитком ринку і в Росії необхідність планування сталаочевидною. Уже в 1994-1995 рр.. Застосування скажімо, бізнес-планів сталообов'язковим. У січні 1995 р. Московський уряд, зокремаопублікувало розпорядження, в якому рекомендувало використовувати бізнес -план «з метою вдосконалення методів розрахунку економічної ефективностіпроектних рішень і комерційної доцільності додавань інвестицій впроектування і будівництво об'єктів і містобудівних комплексів ».

  Бізнес-план виступає як Об'єктивна оцінка результатів ринковоїдіяльності компанії і в той же час як необхідний інструмент проектно -інвестиційних рішень відповідно до потреб ринку. У планіхарактеризуються основні аспекти комерційного підприємства, аналізуютьсяпроблеми, з якими воно стикається і визначаються шляхи і методи їхрішення. Звідси бізнес-план виступає одночасно в якості пошукової,науково-дослідницької та проектної роботи.

  Не буде перебільшенням назвати бізнес-план основою управління не тількикомерційним проектом, він і всім підприємством. Завдяки бізнес-плану укеруючого з'являється можливість поглянути на підприємство як би зсторони. Сам процес розробки бізнес-плану, що включає детальний аналізекономічних і організаційних питань, постійно спонукаємобілізуватися.

  Бізнес-план забезпечує ективно уявлення про можливостірозвитку виробництва, способи просування товару на ринок, ціни,можливого прибутку, основних фінансово-економічні результатидіяльності підприємства, виявляє зони небезпеки, пропонує шляхи їхобмеження. Ініціаторами розробки і реалізації бізнес-плану єюридичні та фізичні особи, які здійснюють підприємницьку таінвестиційну діяльність, умови і результат якої аналізуються іпрогнозуються в подібному плані. Розробник бізнес плану виступають зазвичайфірми, що спеціалізуються в області консалтингу, маркетинговоїдіяльності, проетірованія. Нерідко залучаються аудиторські фірми іексперти.

  У сучасних умовах кожному стеденту-економісту варто добрепідготується до підприємницької діяльності, вміти скластипродуманий і всебічно обгрунтований детальний план - документ,визначає стратегію і тактику ведення бізнесу, технологію, організаціювиробництва і реалізацію продукції. Наявність добре розробленого планудозволяє активно розвивати підприємництво, залучати інвесторів,партнерів і кредитні ресурси, а також:

  . Визначати шляхи і способи досягнення цілей

  . Максимально використати конкурентні переваги підприємства

  . Запобігати помилкові дії

  . Відстежувати нові тенденції в економіці, техніці і технології і використовувати їх у своїй діяльності

  . Доказивть і демностріровать обгрунтованість, надійність і реалізовуваність проекту

  . Пом'якшувати вплив слабких сторін підприємства

  . Визначати потреба в капіталі та грошових засобах

  . Своєчасно приймати захисні заходи проти різного роду ризиків

  . Повніше використовувати інновації у своїй діяльності

  . Об'єктивна оцінювати результати виробничої і комерційної діяльності підприємства

  . Обгрунтовувати економічну доцільність напрямки розвитку підприємства (стратегія проекту)

  Одночасно план є керівництвом до дії та виконання. Вінвикористовується для перевірки ідей, цілей, для підвищення ефективностіуправління підприємством і прогнозування результатів діяльності.

  Отже, план і ринок - це взаємодіючі, взаємодоповнюючі, а невзаємовиключні компоненти хозяйтсвенного механізму. Насправдівони об'єднані в загальну систему економічних відносин, і обмеження аборуйнування однієї зі складових веде в остаточному підсумку до зниження або навітьруйнування економічного потенціалу всієї системи, що повністюпідтверджується сумним досвідом перехідного періоду в Росії. Ринок успішнофункціонуємо і розвивається при цілеспрямованому поведінку його учасників,тобто при певній системі управління, необхідним елементом якогоє планування дій на всіх стадіях кругообігу капіталу ідіяльності підприємця.

  Глава 1. Підприємства як об'єкт планування.


  1.1 Підприємство як виробнича система.

  У Росії самостійну виробничу еденицу чи організацію будь-якоїформи власності традиційно прийнято називати підприємством, а не фірмоюабо компанією. Хоча підприємство - господарюючий суб'єкт ринкових відносин,сутність його не зводитися лише до суб'єктивної (людської) основі,інакше було б неможливе створення організації без первинного статутногокапіталу, в яких засновники не несуть майнового ризику івідповідальності. У певному сенсі для підприємства важлива не кількістьучасників, а наявність відокремленого майна, що гарантує інтереси йогокредиторів.

  У ринковій економіці підприємство - це

  . Об'єкт цивільних правовідносин - майновий комплекс, який використовується для підприємницької діяльності;

  . Відкрита самовостанавлівающаяся система, ефективне функціонування якої визначається її внутрішнім станом і зовнішнім середовищем;

  . Основна господарська Одиниця, в якій комбінуються всі фактори виробництва і здійснюється безпосередній процес виготовлення та реалізації товарів, надання послуг або виконання робіт. (схема

  1)

  Підприємство як форма власності організації підприємницькоїдіяльності (схема 1)

  П
  підприємницькі послуги Зздібності

  Основні фонди Доходи

  Матеріальні ресурси

  Підприємство - це первинне господарське ланка суспільного поділупраці, що існує у формі відокремленої системи технологічних,соціальних та організаційно - економічних відносин. Системоутворюючимиелементами підприємства як основної виробничої ланки країни
  (регіону, міста, району) і самостійно господарюючого суб'єкта єскладна кооперація, індивідуальне відтворення і відокремленийкругообіг капіталу. Економічне відокремлення підприємства виявляється вформі:

  . Відокремлення кругообігу використовуваних ресурсів

  . Індивідуального відтворення за рахунок власних результатів господарської діяльності

  . Привласнення частини чистого доход

  . Постановки власних економічних цілей і інтересів

  За своїм змістом підприємство можна предстваіть у вигляді трьохвзаємопов'язаних компонентів:

  . Комплексу средст і предметів праці, які мають технологічну спільність і призначених для виробництва відповідних видів продукції або надання послуг;

  . Спеціально сформованого колективу людей, об'єднання соціальних-економічними відносинами та інтересами;

  . Економічної системи з власним циклом відтворення на основі відокремлення необхідних ресурсів та їх обігу (схеми 2,3,, табл1)

  Техніко-економічні та соціальні основи підприємства. (схема 2)

  1.1.1 Процес і організація планування на підприємстві

  У практиці планування, як найважливіша функція управління, виступає вформі твореческой діяльності людей з обгрунтування майбутніх дій івизначення найбільш ефективних способів досягнення цілей у сфері бізнесу.
  На відміну від імпровізації і спонтанного поведінки, планування пропонуєретельну підготовку рішень, що приймаються шляхом всебічної оцінкирізних варіантів дій в прогнозованих умовах і обмеженнях. Сампроцес планування складається з пошуку, аналізу, синтезу, порівняння івибору.

  У технологічному відношенні планування, як процес наукової іпрактичної діяльності, у вигляді послідовності взаємопов'язанихдій проходить у декілька етапів:

  . Визначення цілей планування - бажаного стану справ редпріятія і його положення на ринку;

  . Аналіз проблем - фактичного вихідного стану справ та поокончаніі планового періоду


  Основні ознаки підприємства-юридичної особи (схема 3)

  . Пошук альтернатив - виявлення можливих варіантів розвитку за різними сценаріями;

  . Визначення потреб у ресурсах і способів досягнення поставлених цілей, обсягів виробництва та ін

  . Оцінка - проведення оптимізаційних розрахунків і обгрунтування економічних показників;

  . Оформлення плану у вигляді єдиного документа

  Економічний зміст підприємства
  Підприємство має

  . Відокремлений майно

  . Організаційна єдність

  . Права і власність

  Всі ці фактори разом призводять до Збалансованої комбінації факторіввиробництва: матеріальних ресурсів, праці і підприємницькихздібностей

  Підприємство веде:

  Виробничу діяльність - економічний і технологічнеСполучені факторів Виробництво для створення матеріальних благ

  Комерційну діяльність - реалізація результатів виробництва з метоюзадоволення потреб і отримання прибутку

  Діяльність веде до появи: мотиви і стимули, економічні тасоціальні інтереси, стратегія дій, форма власності

  Всі процеси і етапи планування на підприємстві взаімосвязанниі залежатьодин від одного. У сукупності вони складають певну системупланування, які можна класифікувати за ступенем визначеностіумов, тимчасової орієнтації розробників плану, типу цілей, методівобгрунтування та іншими ознаками

  Системні ознаки підприємства (таблиця 1)
  | № пп | Найменування | Основний зміст |
  | | Ознаки | |
  | 1 | Цілісність | Складові підприємство підрозділи |
  | | | Утворюють організаційне ціле з якісно |
  | | | Новими (інтегральними) властивостями. |
  | | | Економічне ціле більше суми своїх |
  | | | Частин. |
  | 2 | пов'язаність | Економічна, механічна, енергетична, |
  | | | Інформаційна залежність між |
  | | | Підрозділами підприємства |
  | 3 | Структурні | Якісно певна і щодо |
  | | | Стійка впорядкованість між |
  | | | Підрозділами і відносинами підприємства. |
  | | | Можна виділити безліч структур: персонал, |
  | | | Управління та ін |
  | 4 | Окремішність | Комплекс елементів і зв'язків, що утворюють |
  | | | Підприємство, можна відмежувати його оточення |
  | 5 | Взаємодія | Відбувається між елементами всередині відкритої |
  | | | Системи та із зовнішнім середовищем. Без |
  | | | Взаємодії система втрачає свої ознаки |
  | 6 | Взаємозамінність | Один і той самий товар можна проводити при |
  | | Компонентів | різних комбінаціях ресурсів; за допомогою |
  | | | Одних і тих же факторів можна отримувати |
  | | | Різні продукти (послуги) |
  | 7 | Імовірнісний | Поведінка економічних систем у відомій |
  | | Характер | мірою невизначено, тому що прогнозування |
  | | | Факторів не детерміновано |
  | 8 | Інерційність | Неможливо швидко змінити технологічну |
  | | | Структуру виробництва створює високу |
  | | | Ступінь обумовленості майбутнього стану |
  | | | Системи попереднім |
  | 9 | Непріривность | Зростання попиту, необхідність підвищення |
  | | Розвитку | ефективності виробництва і НТП |
  | | | Обумовлюють постійне вдосконалення |
  | | | Економіки |
  | 10 | Складність | Виражається у взаємному неоднозначне вплив |
  | | | Різноманітних факторів. Зміни в одній |
  | | | Частини системи викликають зміни в інших її |
  | | | Частинах |
  | 11 | Органічне поєднання | Без об'єктивної ціннісного виміру |
  | | Натуральних і | витрат і випуску товарів економічний |
  | | Вартісних потоків | зміст зникає |
  | 12 | Подільність | Підприємство може бути поділені на |
  | | | Однорідні і (або) різнорідні підсистеми |

  Правоздатність підприємства (схема 6)

  Формування основних ознак (властивостей, рис) підприємств в умовахрозвитку економічних відносин в країні


  Основні риси підприємства поділяються на:
  Незалежні від характеру економічних відносин, які включають в себе -

  . Організаційне еднінство

  . Фірмове назва

  . Права юридичної особи

  . Самостійний баланс і рахунок в банку

  . Просте і розширене відтворення

  . Форми господарювання

  . Вибір видів діяльності, не заборонених законом

  . Розподіл чистого прибутку

  . Цивільна правоздатність

  . Розмір та рівень відокремлення майна
  Що визначаються економічним ладом, які включають в себе -

  . Порядок установи та реєстрації

  . Суб'єкти і форми власності

  . Ліцензування окремих видів діяльності

  . Податкові та фінансово кредитні умови

  . Організаційно - правові форми

  . Майнова відповідальність

  . Відносини з іншими суб'єктами бізнесу та управління

  . Облік і звітність компетенції у виконанні функцій управління

  1.2 Види організаційно-правових форм підприємств.

  В даний час підприємства в РФ організуються і діють в різнихорганізаційно-правових формах (схема8)

  Склад підприємств - юридичних осіб (схема 8)

  Оскільки в цій роботі розглядається підприємство на прикладі ТОВ, токілька слів про структуру ТОВ

  Товариство з обмеженою відповідальністю - це засноване одним абокількома особами організація, статутний капітал якої розділений на частки
  (паї) у відповідності з установчим договором.

  Учасники такого товариства не відповідають за його зобов'язаннями, а несуть ризикзбитків у межах вартості їхніх внесків.

  Законом передбачені обмеження кількості учасників у розмірістатутного капіталу. На відміну від акціонерного товариства у суспільстві зобмеженою відповідальністю створюється пайовий капітал, але пайовісвідоцтва не є цінними паперами і не звертаються на ринку ціннихпаперів.

  У формі товариства з обмеженою відповідальністю створюються зазвичай дрібні ісередні підприємства. Вони мобільні в управлінні і мають ті ж переваги,що і господарські товариства, але в них матеріальна відповідальність їїучасників обмежена розміром їх паїв.


  1.3 Планування як основа управління підприємством

  Відомо, що самоорганізація не є первинним властивістювиробництва, як дезорганізація (хаос), і вимагає цілеспрямованихпланових дій - управління, в процесі якого рівноймовірноподії стають неравновероятнимі. Тому управління загалом можнарозглядати як планомірний процес створення з безладу порядку іпідвищення ступеня порядку, в результаті якого невизначеність системи
  (підприємства), її ентропія зменшуються. Коли ймовірність бажаногостану системи дорівнює 1 (тобто визначеність дорівнює одиниць), тоентропія такої системи дорівнює нулю, і, отже, мета економічноїдіяльності досягнута. При цьому управління підприємство можнарозглядати як систему організаційно-управлінських функцій, середяких планування займає центральне місце (схема 12)

  Планування в системі управління підприємством (схема 12)

  Кожна функція управління безпосередньо тісно пов'язана з плановимпроцесом, та й саме управління за своєю суттю планується іорганізовується. Не випадково тому більшість фахівців вважають, щоуправління - це процес планування, організації, мотивації і контролю,необхідний для того, щоб сформулювати і досягти цілей організації.
  Які визначаються саме в рамках функцій «прогнозування --планування ».

  Планування передбачає обгрунтування цілей і завдань управління,розробку плану і програми майбутніх дій з його реалізації, а також:

  . Прогнозування - наукове передбачення подій, припущення, вірогідна гіпотеза, оцінка перспектив;

  . Розробка графіка - тимчасової послідовності робіт по досягненню цілей та реалізації програм;

  . Складання бюджету - обгрунтування обсягу витрат і розподіл ресурсів по цехах, дільницях та видах робіт;

  . Визначення політики підприємства - вироботка загальних правил дій, внутрішніх положень і керівних документів, принципових підходів і рішень, тобто економічних стратегій підприємства;

  . Встановлення ділових процедур, що забезпечують найбільш ефективні методи і прийоми виконання всього комплексу робіт.

  Функція управління «організація» конкретизується стосовно до об'єкта регулювання і набуває відповідних особливості в якості:

  . Організації праці;

  . Організації виробництва;

  . Організації управління.

  Термін «організація» має кілька значень, але частіше за все вінрозуміється як:

  . Дія або процес - заснувати, заснувати, підготувати, об'єднані, згуртувати, порядок і т.п.

  . Результат свідомої діяльності щодо створення певної системи - структури, пристрої обьедененія, внутрішньої упорядкованості, взаємного розташування частин єдиного цілого;

  . Комерційна фірма, компанія, підприємство.

  Організація праці - це спосіб обьедененія працівників і з'єднання їх ззасобами виробництва, який утворює певний порядок здійсненняРудова процесу, який включає:

  . Встановлення мети діяльності, переліку виробничих операцій і їх послідовності відповідно до застосовуваної технологією;

  . Поділ всіх видів робіт між персоналом і встановлення кооперації (розстановка працівників та закріплення функцій);

  . Розробку раціональних прийомів і методів праці на кожному робочому місці;

  . Визначення норм праці і системи його оплати;

  . Підбір і підготовку кадрів - формування вимог до виконавців робіт, виявлення та призначення посадових осіб;

  . Створення безпечних і здорових умов праці;

  . Встановлення дисципліни праці.

  Організувати - значить згрупувати людей для певної мети,скоординувати і регулювати їх дії в доцільний єдності.
  Підприємство - це організація засобів виробництва і людей в плановофункціонуючу систему.

  Функція управління «координація» полягає в забезпеченні необхідноюузгодженості дій персоналу по досягненню цілей підприємства. Вонапередбачає:

  . Раціональне розподіл завдань по конкретним виконавцям;

  . Стимулювання персоналу з метою виконання ним бажаних дій;

  . Узгодження - попередження диспропорцій у роботах, усунення зайвого паралелізму і дублювання робіт.

  Функція «облік і контроль» спрямована на створення гарантій для досягненняпідприємством планових цілей і включає:

  . Встановлення коллічественной міри оцінки - нормативів показників для вимірювання результатів як проміжних (поточних, окремих), так і кінцевих результатів роботи всього підприємства;

  . вимірювання параметрів робіт підприємства та його підрозділів по періодах і за рік;

  . оцінка відповідності фактично отриманих загальних і приватних показників плановим нормативам.

  Коригування заходів та плану підприємства і його підрозділівспрямована на облік змінюваних зовнішніх і внутрішніх умов, виправленнядопущених помилок, нейтралізацію слабких ділянок і реалізацію заходів щодополіпшення функціонування всієї господарської системи. Це звичайна, штатнафункція процесу управління, яка планується і організовується ввідповідності з цілями підприємства.


  1.4 Призначення і цілі планування

  Успіх підприємницької діяльності багато в чому залежить від якостівнутрішньофірмового планування, що включає визначення перспективних цілей,способів їх досягнення і ресурсного забезпечення. Кожен підприємецьповинен вирішити три завдання: що, як і для кого робити. Чи не імпровізація,не спонтанні ситуативні дії, а сістематіческкая підготовка прийняттярішень про цілі, засоби і дії шляхом порівняльної оцінкиальтернатив в очікуваних умовах складає сутність планування бізнесу
  (схема 12).

  Підприємницька діяльність - це «самостійна, здійснюванана свій ризик діяльність, спрямована на систематичне одержанняприбутку від користування імещуством, продажу товарів, виконання робіт абонадання послуг особам, зареєстрованим в цій якості у встановленомузаконом порядку ».

  План в самому загальному розумінні слова - це образ чого-небудь, модель майбутнього,система заходів, спрямована на досягнення поставлених цілей.

  План підприємства (фірми, компанії) - заздалегідь розроблена системазаходів, що передбачає цілі, зміст, збалансованевзаємодію ресурсів, обсяг, методи, послідовність та термінивиконання робіт з виробництва і реалізації певної продукції чинадання послуг.

  Планування в системі предпрінімателсьтва. (схема 12)

  Планування - це процес розробки і последущего контролю за ходмреалізації плану та його коригування відповідно до мінливихумовами. У загальному випадку це процес обробки інформації з обгрунтуваннямайбутніх дій, визначення найкращих способів досягнення цілей.

  Бізнес-план - це документ, являв собою результат комплексногодослідження основних сторін діяльності підприємства; описуфункціонування створюваної або реконструюється фірми; робочий інструментпідприємця для організації роботи. Бізнес-план, на відміну він планупідприємства, зазвичай відображає розвиток одного конкретного напрямку йогороботи на певному ринку. Підприємство може одночасно матикілька бізнес-планів. Ступінь деталізації обгрунтувань у бізнес-планіможе бути різною. У малому бізнесі бізнес-план і план підприємства можутьзбігатися і за об'ємом, і за змістом.


  1.5 Принципи та функції планування на підприємстві

  Бізнес-планування як необхідний елемент упрвленія виконує в системіпідприємницької діяльності ряд найважливіших функцій, серед якихнайбільше значення мають наступні:

  . Ініціювання - активізація, стимулювання і мотивація намічуваних дій, проектів і угод;

  . Прогнозування - передбачення й обгрунтування бажаного стану фірми в процесі аналізу й обліку сукупності факторів;

  . Оптимізація - забезпечення вибору припустимого і найкращого варіанта розвитку підприємства в конкретному соціально-економічному середовищі;

  . Координація та інтеграція - облік взаємозв'язку і взаімзавісімості всіх структурних підрозділів компанії з орієнтацією на їх єдиний загальний результат;

  . Безпека управління - забезпечення інформацією про можливі ризики для своєчасного вжиття запобіжних заходів по зменшенню або запобіганню негативних наслідків;

  . Упорядкування - створення єдиного загального порядку для успішної роботи і відповідальності;

  . Контроль - можливість оперативного відстеження виконання плану, виявлення помилок і можливого його коректування;

  . Виховання і навчання - сприятливий вплив зразків раціонально спланованих дій на поводження працівників і можливостей навчання їх, у тому числі і на помилках;

  . Документарованіе - представлення дій у документальній формі, що може бути доказом успішних або помилкових дій менеджерів фірми.

  При розробці планів необхідно дотримувати основні принципипланування, які створюють передумови для успішної діяльностіпідприємства в конкретному економічному середовищі. Перші чотири основніпринципу планування (непріривность, єдність, гнучкість і точність).


  1.6 Організація та процес планування на підприємстві.

  У практиці планування, як найважливіша функція управління, виступає вформі творчої діяльності людей з обгрунтування майбутніх дій івизначення найбільш ефективних способів досягнення поставлених цілей всфері бізнесу. На відміну від імпровізації і спонтанного поведінкипланування передбачається ретельну підготовку рішень, що приймаються шляхомвсебічної оцінки різних варіантів дій в прогнозованих умовахі обмеженнях. Сам процес планування складається з пошуку, аналізу,синтезу, порівняння і вибору.

  У технологічному відношенні планування як процес наукової іпрактичної діяльності у вигляді послідовності взаімосвязних дійпроходить у декілька етапів:

  . Визначення цілей планування - бажаного стану підприємства і його положення на ринку;

  . Аналіз проблем - фактичного вихідного положення справ і після закінчення планового періоду;

  . Пошук альтернатив - виявлення можливих варіантів розвитку за різними сценаріями;

  . Визначення потреби в ресурсах і способів досягнення поставлених цілей, обсягів виробництва та ін;

  . Оцінка - проведення оптимізаційних розрахунків і обгрунтування економічних показників;

  . Оформлення плану у вигляді єдиного документа.

  Всі процеси і етапи планування на підприємстві взаємопов'язані і залежатьодин від одного. У сукупності вони состовляет певну системупланування, які можна класифікувати за ступенем визначеностіумов, тимчасової орієнтації розробників плану, типу цілей, методівобгрунтування та іншими ознаками (схема 16).

  Системи планування на підприємстві (схема 16)

  При організації розробки плану попередньо визначають: < p>. Об'єкти планування-підприємство в цілому, структурні підрозділи або окремі напрямки діяльності, визначення спільних цілей, потенціалу, програм і дій;

  . Розробник плану - відповідальні працівники фірми, спеціалізовані функціональні служби, зовнішні консультанти або певна їх комбінація;

  . Засоби планування - калькулятори, комп'ютерна техніка та її програмне забезпечення;

  . Порядок складання планів: одночасна розробка всіх приватних планів у єдиної моделі або послідовне узгодження

  (координація) приватних планів у їх обьедененіе в спільний проект;

  . Методи планування - звичайні традиційні прийоми (таблиці, графіки тощо) та сучасні комп'ютерні спеціальні програми.

  Організація планово-економічної роботи підприємства залежить від йогорозміру і типу. На малих підприємствах зазвичай немає глибокого поділууправлінських функцій і вищі керівники самостійно визначають всідеталі планування і організації виробництва.

  На великих і середніх підприємствах стратегічні, тактичні ікалендарні плани розробляють децентралізовано з урахуванням прийнятоїорганізаційної структури, розподілу обов'язків між колективамирізних служб, супідрядності керуючих контролю і кооперації всіхфункцій організації як єдиного цілого. Саме в підрозділахзосереджені кадри, що мають досвід в області виробництва, закупівель,реалізації та оперативного керівництва. Тому підрозділи зазвичайвисувають реальні пропозиції в календарні, тактичні й навітьстратегічні плани підприємства.

  На практичного застосовують три схеми організації робіт зі складання планів:

  . Зверху вниз

  . Знизу вгору по ієрархічній структурі підприємства

  . Круговим способом (зустрічне планування)

  Організаційно централізоване планування на більшості великих ісередніх підприємств здійснюється зверху вниз. При такому підході плановістратегії розробляються на вищому рівні управління - визначаються цілі,основні напрямки і головні господарські завдання розвитку підприємства,механізм їх реалізації, проводиться взаємоув'язку всіх плановихприпущень. Потім ці цілі, завдання і показники в міру просування набільш низькі рівні структури підприємства в більш деталізованої іконкретній формі включаються доплани підрозділів. На цьому етапітехнологічного планування встановлюються пропорції та обсягивиробництва за всіма видами продукції, що випускається. Після узгодженняпланових завдань з конкретними виконавцями вони остаточно затверджуютьсявищим керівництвом предпріятія.Такая організація планування, побудованана централізації найважливіших рішень у вищій ланці управління підприємством,допускає певну самостійність філій, цехів та іншихпідрозділів, необхідну при розробці календарних планів на базіпоказників, єдиних для всього підприємства.

  При схемі організаційних робіт з состовленію плану знизу вгору, дотримуючисьієрархії підприємства, планування здійснюється від планів на місцях іпланів підрозділів до спільного плану шляхом погоджень, обьедененій ікоригувань. Нижчі організаційні одиниці - ділянки, цехи - состовляетподібні плани, які обьеденяютс на верхнього ступеня, утворюючи в результатізагальний єдиний план підприємства.

  Зустрічне планування обьеденяет обидва попередні способи. У процесізверху вниз здійснюється попереднє планування по головним цілям іскладання загального плану на рівні управління підприємством. На більш низькихрівнях відбувається конкретизація цих планів.

  Потім починається зворотний хід планування знизу вгору. При цьому в планвбудовуються більш ефективні рішення і влаштовуються розбіжності міжчастинами єдиного об'єкту планування. У відповідності з обставинамиможе бути здійснений багаторазовий інтернтаівний процес узгодженняплану. Організація планування знизу вгору має істотніпереваги:

  . Усуває порочне коло: не знаючи вищих цілей не можна приймати обгрунтовані рішення з нижчим цілям, планам і альтернативних варіантів дій (недолік схеми «знизу ввурх »);

  . Вклади в планування виробляються всіма підрозділами об'єкта і вимагають знання загального плану по редпріятію в цілому (недолік спадного зверху способу планування).


  1.7 Планування стратегії розвитку підприємства.

  Довгострокова ефективна робота будь-якого підприємства, його економічнийріст і розвиток визначаються перш за все правильним вибором стратегічнихорієнтирів. Дозволяє найкращим чином реалізувати потенційнийлюдський капітал та інші ресурси. Практично стратегія повинназабезпечувати стале економічне зростання і розвиток підприємства,підвищення конкурентноздатності виробленої ним продукції і надаванихпослуг. При цьому поняття «зростання» і «розвиток», хоча й взаємопов'язані, але засвоїм змістом можуть багато в чому не збігатися. У виробничій сфері,як і в живій природі, розвиток підприємства можливе не тільки приодночасному його зростанні, але і при незмінному масштабі діяльності, тобтозростання сам по собі не перешкоджає розвитку.

  Зростання - це в основному збільшення розмірів підприємства і розширенняобсягу виробництва (випуск продукції, величина продажів, чисельністьпрацівників та ін) а розвиток означає в першу про

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !