ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Формування системи збутової логістики на прикладі ЗАТ Ярославський хлібозавод № 2
       

   

  Менеджмент

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

  РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

  Державна програма підготовки управлінських кадрів для організацій народного господарства

  Консорціум «Ярослава»

  Ярославський державний університет імені П. Г. Демидова

  ДИПЛОМНА РОБОТА

  ФОРМУВАННЯ ЗБУТОВОЇ ЛОГІСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ

  ЗАТ «ЯРОСЛАВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 2»

  Керівник професор

  Парфьонова Л.Б.

  «____»_____________ 2003р.

  Слухач Жохов М.Л.

  «____»_____________ 2003р .

  2003 г.

  ЗМІСТ


  ВСТУП
  .................................................. ..........................< br>............................. 3


  Розділ 1. СТАН питання логістичного ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ

  1. Основні положення логістики. Роль логістики у встановленні цілей і задач обслуговування споживачів

  .................................. ..... 5

  2. Канали розподілу. Вибір каналу розподілу .................... 22

  Розділ 2. ПОНЯТТЯ І ФУНКЦІЇ ЗБУТУ. ЛОГІСТИЧНІ МОДЕЛЮВАННЯ ЗБУТУ

  2.1 Принципи логістичного моделюваннязбуту ........................... 33

  2.2 Основні логістичні моделі збуту готової продукції ....... .. 37

  Розділ 3. АНАЛІЗ СИСТЕМИ ЗБУТОВОЇ ЛОГІСТИКИ ЗАТ «ЯРОСЛАВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 2»
  І вироблення підходів до вдосконалення ЗБУТОВОЇ ДЯЕТЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  НА ОСНОВІ Мінімізація витрат

  3.1 Коротка характеристика об'єкта дослідження ............................... 45

  3.2 Аналіз організації системи збуту на підприємстві ...................... 46

  3.3 Аналіз роботи транспортного відділу підприємства з доставки продукції споживачам ................................................ .... 52

  3.4 Пропозиції щодо модифікації каналів розподілу продукції в місті Ярославль.

  .................... ................................... 61

  ВИСНОВОК
  .................................................. ..........................< br>............ 68

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  .................................................. ...................... 71

  ВСТУП

  Розвиток Російських економічних реформ ставить серйозні завдання передвиробничими підприємствами створеними в останнє десятиліття.
  Виникнення і становлення більшості цих підприємств відбувалосястихійно, в умовах наявності дефіциту на певні види товарів і послуг, недосконалої правової бази, слабкого контролю з боку державнихорганів. Однак у досить короткий термін економічна політика відкритихкордонів призвела до необхідності конкурувати не тільки з вітчизняними, алеі з досить якісними і дешевими імпортними товарами. З кожним рокомпосилюється податковий прес держави, зростають вимоги до якостіпродукції і послуг з боку споживача, більше того ці вимоги жорсткозахищаються законом.

  Все це говорить про те, що стадія стихійного розвитку підприємствзавершена і змушує підприємців і керівників усе частіше звертатисядо наукових розробок, будувати свій бізнес відповідно до законівцивілізованого ринку.

  Найважливішим інструментом поліпшення роботи підприємства стаєлогістика. Логістика пропонує новий підхід до організації ефективногофункціонування систему обслуговування споживачів.

  У сучасних умовах діапазон видів діяльності, охоплюванийлогістикою, постійно розширюється, включаючи не тільки внутрішньофірмову, а йміжфірмовий логістичну інтеграцію та координацію.

  Конкурентоспроможність на ринку в значній мірі визначаєтьсянаявністю системи логістичного обслуговування замовлень споживачів, і,отже, рівнем якості наданого обслуговування.

  Клієнт здійснює вибір необхідних йому товарів або послуг серед низкианалогічних, пропонованих на ринку, і здобуває ті з них, які внайбільшій мірі задовольняють його потреби. Підвищення рівня якостівиконання замовлень одночасно зі зниження його вартості сприяєзбільшення обсягу продажів.

  Проблема логістичного обслуговування споживачів загострюється жорсткимифінансовими умовами, в яких здійснюється планування поставокпродукції, недостатнім рівнем надійності російських підприємствпостачальників, значним тимчасовим інтервалом між початком плануванняпоставок і їх здійсненням і, отже, низьким рівнемлогістичного обслуговування споживачів.

  Підвищення якості обслуговування вимагає, як правило, додатковихвитрат. Однак, необхідність зниження загальних логістичних витрат вимагаєдосягнення високої якості при одночасному зниженні рівнясобівартості наданого обслуговування.

  Актуальність теми дослідження.

  Наукові розробки та практичні дослідження показали, що, якправило, логістичні витрати обслуговування коливаються від 20% до 49%собівартості продажів. Таким чином, скорочення цих витрат призводить доскорочення загальних витрат. В результаті, рівень собівартості обслуговуванняможе бути знижений при незмінному або більш високий рівень його якості.

  Оцінку на відповідність критеріям логістичного обслуговування вдоповнення до існуючих методів аналізу діяльності необхідновикористовувати з метою підвищення ефективності бізнесу. Використанняпереваг логістичних концепцій і методів у діяльності підприємств,забезпечує високий рівень якості обслуговування. Впровадженнялогістичного обслуговування дозволяє скоротити різні види запасів упостачанні, виробництві та збуті, інтенсифікувати процеси рухупродукції і прискорити оборотність капіталу, знизити витративиробництва та обігу продукції і тим самим забезпечити високуконкурентоспроможність наданого обслуговування.

  Питання застосування логістики в різних галузях економіки доситьдетально висвітлені в роботах російських вчених. Висновки та рекомендаціїсправжньої роботи, вся використовувана інформація, засновані на досвіді,накопиченому зарубіжними та вітчизняними фахівцями в області логістики.
  Ці праці відображають закономірності розвиненого ринку, але, як правило, слабовраховують специфіку функціонування російських підприємств. Аналізвітчизняних і зарубіжних досліджень показує, що до теперішньогочасу ще не вироблена цілісна концепція логістичного обслуговуванняспоживачів.

  Теорія логістики через свою складність, багатогранність і великогозначення вимагає подальшої розробки стосовно умов російськоїекономіки. У першу чергу це відноситься до питань про об'єкт і суб'єктуправління якістю логістичного обслуговування, вертикальних ігоризонтальних взаємодіях в системі управління, форми активізації таінтеграції зусиль співробітників логістикою служби підприємств. Логістичнийпідхід вимагає сучасної методології, нових моделей опису об'єктів іспособів прийняття управлінських рішень. На сьогоднішній день ввітчизняній науці відчувається деякий брак практичних розробокпо розглянутій проблемі.

  Автор спробував за допомогою наявних теоретичних логістичнихрозробок підвищити якість і ефективність обслуговування споживачів ЗАТ
  «Ярославський хлібозавод № 2» на основі мінімізації витрат збутовоїлогістик

  Розділ 1. СТАН питання логістичного ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ.

  1.1. Основні положення логістики. Роль логістики у встановленні цілейі завдань обслуговування споживачів.

  Логістика походить від грецького слова logistike, що означаємистецтво обчислювати, міркувати. Цей термін має багатовікову історію.
  Стародавні греки розуміли під логістикою мистецтво виконання розрахунків, іспеціальні державні контролери називалися логістами. Згідносвідченням Архімеда, в IV столітті до нашої ери в Греції були логісти, в
  Римі, в період Римської імперії існували служителі, що носили титул
  «Логісти» або «логістики»; вони займалися розподілом продуктів харчування.
  У першому тисячолітті нашої ери, у військовому лексиконі ряду країн, злогістикою пов'язували діяльність щодо забезпечення збройних силматеріальними ресурсами та утримання їх запасів. Цар Візантії Леон VI (865 -
  912 рр..), Що жив у IX-X столітті н.е., використовував термін «логістика» впідручнику з військової справи в значенні «тил, постачання військ».

  Логістика виросла в науку завдяки військовій справі. Творцем першихнаукових праць з логістики прийнято вважати французького військовогофахівця початку XIX століття Джоміні, який дав таке визначеннялогістики: "практичне мистецтво маневру військами». Він стверджував, що впоняття логістики входить широке коло питань, таких, як планування,управління і постачання, визначення місця дислокації військ, а такожбудівництво мостів, доріг тощо

  Слово логістика в сучасних європейських мовах використовується в основномув наступних двох значеннях: 1) математична логіка; 2) техніка ітехнологія транспортно-складських робіт у військовій та/або цивільноїобласті.

  У радянський період термін логістика вперше вживається в англо-російськомувійськовому словнику 1956 року: logistic - тил і постачання, матеріально -технічне забезпечення, робота тилу; планування, організація іздійснення матеріально-технічного забезпечення; logistic - відноситьсядо роботи служб тилу.

  У 1980-і рр.. в російській мові розширилося значення цього слова і знаукового терміна воно стало загальнолітературні, причому в другому його значенні.
  З початку 1990 р.р. в Росії (як у Західній Європі і США) цей термін ставвикористовуватися не тільки в спеціальній літературі, а й у засобахмасової інформації для позначення нового напрямку в науці - теорії іпрактиці управління матеріальними та відповідними інформаційнимипотоками, тобто всього комплексу питань, пов'язаних з процесами обігусировини, матеріалів і готової продукції, доведенням їх від постачальника дозаводу-виробника і від нього до кінцевого споживача відповідно до йоговимогами та інтересами.

  На сьогоднішній день найбільш відомі такі визначення логістики: [1]

  1. Американська рада з проблем менеджменту.

  «Логістика - це планування, реалізація і контроль технологічно та економічно ефективних процесів переміщення і складування вантажів, матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції, а також передача відповідної інформації від місця виробництва до місця споживання відповідно до інтересів споживачів ».

  2. Британський інститут проблем організації закупівельної діяльності.

  «Логістика - це управління і координація в рамках ланцюга постачання - виробництво - збут, включаючи вибір постачальника, організацію матеріального забезпечення виробництва, розміщення запасів і доведення готової продукції до споживачів по каналах розподілу .

  3. Професор Г. Павелек дає таке тлумачення поняття: «Логістика - це планування і контроль що надходить на підприємство, оброблюваного там і що покидає це підприємство матеріального потоку і відповідного йому інформаційного потоку»

  4. Відомий спеціаліст В. Кільхоф (Німеччина) вважає, що: «Логістика - це координація всіх систем руху матеріалів та готової продукції як усередині підприємства, так і поза ним. Вона дозволяє управляти матеріалопотокамі від моменту заготівлі до реалізації у фізичному, інформативному і організаційному сенсах ».

  На думку автора логістика - це об'єктивний бізнес-процес,протікає на рівні структурних підрозділів підприємств, з метоюоптимізації управління матеріальними та інформаційними потоками, зниженнявитрат і збільшення прибутку.

  За масштабами розробляється проблеми логістика поділяється на:

  1. Макрологістика - вивчає процеси, що протікають на регіональному, міжрегіональному, загальнонаціональному і міждержавному рівні.

  2. Мікрологістика - займається комплексом питань з управління матеріальними, інформаційними та іншими потоками, грунтуючись на інтересах окремого підприємства або корпоративної групи підприємств, об'єднаних загальними цілями щодо оптимізації господарських зв'язків.

  Крім критерію масштабності розроблюваних проблем для структуризаціїлогістики використовують поділ за характером зон управління:

  1. Зовнішня логістика - займається питаннями з регулювання потокових процесів, що виходять за рамки діяльності, але перебувають у сфері впливу суб'єкта господарювання.

  2. Внутрішня логістика - спрямована на координацію й удосконалювання господарської діяльності, пов'язаної з управлінням потоковими процесами в межах підприємства або корпоративної групи підприємств.

  За принципом господарської діяльності виділяють наступні види логістики:

  . Заготовительная (постачання) - вирішує питання пов'язані з матеріально - технічним забезпеченням підприємства і підготовки продукції до виробничого застосування;

  . Виробнича - вирішує питання пов'язані з організацією та управлінням переміщенням матеріальних потоків (від сировини до готової продукції) безпосередньо в процесі виробництва.

  . Промислова (маркетингова, збутова) - вирішує питання пов'язані з реалізацією продукції, включаючи її доставку "точно під час» від «двері» виробника до дверей "покупця і післяпродажне обслуговування.

  . Транспортна - вирішує питання пов'язані з транспортуванням матеріальних ресурсів до споживачів.

  Логістика сприяє успіху підприємства на основі забезпеченняспоживачів продукцією вчасно і відповідно до потреб. Уцьому сенсі ключовим питанням є з'ясування того, хто єспоживач. Для логістики споживачем є будь-яке юридичне іфізична особа, кому виробляються поставки на потрібне місце призначення.
  Місцем призначення може бути приватний будинок, магазин, підприємство оптовоїторгівлі, промисловий склад, спеціалізований склад і т. п. Споживачемможе бути юридична або фізична особа, якій переходить правовласності на продукцію, що поставляється. У ролі споживача також можевиступити одне з підприємств або підрозділів підприємства, або йогоділового партнера, що відноситься до іншого ланці логістичного ланцюга. ПозаЗалежно від мотивів і цілей поставок обслуговування споживачів єключовим фактором, що формує потреби в системі логістичногообслуговування. Розробляючи логістичну стратегію фірми треба чіткоуявляти собі можливості підприємства в наданні обслуговування.
  Необхідно розглянути характер і особливості обслуговування споживачів, атакож стратегії, що підвищують результативність функціонування системиобслуговування.

  Встановлюючи стандарти обслуговування клієнтів фірми, необхідно розрізнятицілі і завдання. Це важливе рішення, прийняте на верхньому рівніменеджменту, так як стандарти обслуговування клієнтів можуть значновпливати на успіх в області продажів. Цілі, як правило, стосуються загальнихрезультатів, які фірма хоче досягти. Завдання, як засобу досягненняцілей, мають чіткі межі. Зазвичай, на фірмі визначають мінімальний набірвимог, і потім намагаються реалізувати їх. Наприклад, для ЗАТ «Ярославськийхлібозавод № 2 »головною метою є отримання максимального прибутку;максимальне задоволення вимог споживачів; мінімальний рівеньзапасів здатний задовольнити вимоги клієнтів; своєчасна доставкапродукції замовнику і оперативне повідомлення клієнта в разі відхиленнявід умов договору; мінімальний рівень витрат на збутову діяльність.

  Прикладами завдань є: зменшення часу простою автомобілів вочікуванні навантаження і розвантаження, скорочення витрат на зберігання сировини іматеріалів, скорочення транспортних резервів і т. д. Завдання мають бутиконкретними, вимірюваними, досяжними і відповідати цілям компанії.
  Хоча для досягнення цілей можуть використовуватися безліч показників,наступне чотири, привертають особливу увагу:

  . Сумарний час з моменту розміщення замовлення клієнтом до моменту отримання замовлення.

  . Відсоток замовлень клієнтів, які можуть бути виконані негайно із запасів на складі.

  . Загальний час з моменту отримання замовлення до моменту, коли замовлення занурений в транспортний засіб для доставки клієнту.

  . Відсоток замовлень клієнтів, які зібрані і відправлені без зауважень.

  Розглянемо, яким чином логістика вписується в загальну маркетинговустратегію підприємства. Останнім часом спостерігається тенденціядиференціації, або сегментації логістики з метою задоволенняіндивідуальних потреб клієнтів.

  Як частина маркетингу логістика виконує дуже важливу функцію. Працівникикомерційного відділу прагнуть до досягнення максимальних продажів і доходів.
  Біль?? інство ще вірить, що головним завданням фірми є збільшенняпродажів. Результатом є встановлення показників на нерозумно високихрівнях ігноруючи витрати, пов'язані з їх досягненням. У таких випадкахлогістик повинен поставити запитання комерсанту: "А ти знаєш, що цілі і завдання,які ти хочеш встановити, призведуть до витрат ?".

  У звичайному бізнесі для того, щоб виконати 95% замовлень клієнтів ззапасу, який є в наявності, потрібно утримувати на 80% вище за рівеньзапасів, ніж при виконанні 80% замовлень.

  Аналіз роботи і клієнтури ЗАТ «Ярославський хлібозавод № 2» показав, що дляякісного виконання у строки запропоновані клієнтом 95% замовленьнеобхідно на 100% вище за рівень запасів, ніж при виконанні 75% замовлень.

  Набагато більш ефективно провести роботу з клієнтом щодо збільшення часупоставки, але гарантувати якісну постачання в термін, ніж намагатисявиконати замовлення в нереальні терміни або з запасів на складі.

  У результаті практичних досліджень склалося співвідношення термініввиконання замовлень, залежно від об'єму та індивідуальних вимог,дано в таблицях 1 і 2.

  Терміни виконання замовлень
  Таблиця 1.

  | Роки | 2000р. | 2001р. | 2002р. |
  | Термін виконання | 7-9 днів | 5-7 днів | 3-5 днів |

  Як видно з наведеної таблиці, підприємства прагнуть скоротититерміни виконання замовлень для більш швидкого задоволення потребспоживачів і утримання клієнтів за рахунок якості обслуговування.

  Терміни проходження замовлень Таблиця 2.

  | Служба | Прийом | Виготовлення | Комплектація | Доставка |
  | | Заявки від | замовлення | ия замовлення | замовлення |
  | | Клієнта і | | за | клієнту |
  | | Передача | | ассортімен | |
  | | На | | ту на | |
  | | Виробництв | | складі | |
  | | У | | | |
  | Термін | 1-2 дн. | 1-3 дн. | 1-3 дн. | 2-4 дн. |
  | виконання | | | | |

  В залежності від обсягу замовлення, термін проходження замовлення (і йоговиконання) на підприємстві коливається від 3 до 10 днів. Це пояснюється тим,що виробничі потужності обладнання обмежені і великі замовленнядоводиться виробляти кілька днів. При цьому невеликі замовленняпідприємство здатне виконати негайно із запасів на складі.

  У дипломі ми користуємося поняттям обслуговування споживачів. На цьомувизначенні побудований матеріал, де розглядається широке коло факторів,від яких залежить базовий рівень компетентності в обслуговуванніспоживачів (рівень цей виражається в показниках доступності,функціональності та надійності обслуговування).

  Сьогодні підприємства змушені все вище піднімати планку якості вобслуговуванні споживачів. Очікування споживачів безперервно змінюються, вонистають все більш вимогливими, що призводить до виникнення концепціїзвужується діапазону прийнятного рівня обслуговування. Згідно з даноюконцепції безпомилкова (без збоїв) робота переходить в розряд переважаючихочікувань споживачів, і отримує розвиток у формі так званогоздійсненого замовлення. Вводиться поняття відповідності послуг індивідуальнимзапитам клієнтів фірми. Виникає питання про вибірковості обслуговування,спостерігається тенденція передачі обслуговування на бік - спеціалізованимлогістичним підрядникам (провайдерам).

  Розглянемо внесок, внесений логістикою у результативність маркетингу. Узадоволенні потреб клієнтів полягає провідна мета і рушійнасила всіх дій. Для того щоб логістична система підприємства моглазадовольняти мінливі ринкові потреби, вона сама змушена зчасом зазнавати зміни. Концепція «націленості на споживача»повинна підкріплюватися логістичними можливостями підприємства. Торговамережа повинна мати у своєму розпорядженні сучасними системами стеження за потокамитоварів. Вона регулює рівень запасів продукції і, крім того, виявляєпереваги споживачів. Виробники використовують поточні дані пропродажах не тільки для планування завантаження своїх виробничихпотужностей, але також і для планування інновації та розробки новихпродуктів. Ця система дозволяє звести рівень запасів до мінімуму іусунути затримки поставок.

  При розробці планів базового обслуговування необхідно добрерозібратися в очікуваннях споживачів. Логістика розглядається як один зосновних стратегій завоювання лояльності клієнтів. Підприємство направляєресурси на забезпечення такого базового рівня обслуговування, якогоконкурентам досягти складно. Це формує новий тип конкуренції влогістиці, який можна описати словами «наздожени мене, якщо зможеш» іякий веде до загального зростання споживчих очікувань. Цей феномен отримаввідображення в концепції звужується діапазону прийнятного обслуговування. Підбагатьох галузях під впливом внутрішніх сил або зовнішніх обставинсклався рівень обслуговування, який в загальному і цілому сприймається якзадовільний чи прийнятний. Будь-яке підприємство, яка бажає скластисерйозну конкуренцію іншим учасникам галузі, має бути готововідповідати мінімальним очікуванням, що відносяться до рівня якостіобслуговування в цій галузі. З літературних джерел ми знаємо, що наміжнародному ринку скажімо, у 1970-і роки у виробництві харчової продукціїцілком прийнятними вважалися цикл виконання замовлення тривалістю 7-10днів і норма насичення попиту на рівні 92%. Проте вже на початку 80-х роківочікування зросли, скоротивши допустимий термін виконання замовлення до 5-7 днів іпідняв мінімальну норму насичення попиту до 95%. В даний часочікування в харчовій промисловості наблизилися до 3-5 днях по терміну поставокі до 98% але нормі насичення попиту. Як видно на малюнку 1, в дедалі тіснішомудіапазоні прийнятного обслуговування чітко простежується тенденція допідвищення якості та швидкості логістичних операцій. Фірми розміщуютьзамовлення, чітко обумовлюючи в них умови поставок по термінах і географічнимпараметрами, так що звужується діапазон прийнятного обслуговування з усієюочевидністю поступово зводиться до однієї тимчасової точці.

  100%

  90%

  2 дня

  Термін виконання замовлення < p> Рис 1. Звужується діапазон прийнятного сервісу

  Сьогодні споживачі очікують від постачальника 100% доступності запасів ісвоєчасних безпомилкових дій, а отже, нинішні вимоги дообслуговуванню можна визначити поняттям здійсненого замовлення.

  Задача логістики - забезпечувати своєчасне і точне виконання замовленьзовнішніх і внутрішніх споживачів. Обслуговування споживачів представляєсобою ключовий елемент логістичної стратегії. Витоки маркетингу,орієнтованого та споживача, кореняться в загальній маркетинговій концепції,яка зводиться до наступних основних ідей:

  • потреби і запити споживачів важливіше, ніж продукти та послуги;

  • продукти та послуги набувають значущість тільки тоді, коли вонидоступні та бажані для споживачів;

  • прибуток важливіше, ніж обсяг продажів;

  Логістика сьогодні може скласти серцевину стратегії фірми. В тоймірі, в якій підприємство будує свої конкурентні переваги накомпетентності в логістиці, воно володіє унікальними рисами, якііншим важко відтворити. Однак конкуренція не стоїть на місці. Томулогістичну діяльність слід розглядати в контексті життєвогоциклу, протягом якого потреби клієнтів постійно змінюються.
  Обслуговування клієнтів покликане забезпечувати вигоди, що володіютьдодатковою вартістю, всіх ланок логістичного ланцюга. Для досягненняуспіху підприємству необхідно, щоб його базові можливості обслуговування врівною мірою відповідали таким критеріям, як доступність, функціональність,надійність. Обсяг послуг, обмежуваний базовим рівнем обслуговуваннявизначається за допомогою ретельного аналізу витрат і вигод. У міру розвиткубізнесу до обслуговування пред'являються все більш вимогливі вимогиспоживачів.

  Основними об'єктами дослідження в логістиці є:

  . логістичні витрати,

  . інформаційний потік,

  . логістична система,

  . логістична функція,

  . логістичний ланцюг,

  . логістичні операції,

  . матеріальний потік та ін

  Логістика охоплює ряд взаємопов'язаних функціональних областей, у тому числі постачання, виробництво, збут і ін У рамках систем логістичного обслуговування вирішується ряд завдань, включаючи прогнозування потреби в обслуговуванні, контроль над станом запасів, збір і обробка замовлень, визначення послідовності просування продукції по логістичного ланцюга і т.п. Принципи логістики знаходять також застосування при проектуванні гнучких систем складської переробки продукції. Логістичні витрати в системах обслуговування становлять значну частку собівартості продукції, а тимчасові витрати на виконання логістичних операцій складають, як правило, не менше 30% тривалості циклу логістичного обслуговування.

  . Розглянемо більш детально наступні основні терміни:

  1. Логістична операція - відокремлена сукупність дій,спрямована на перетворення матеріального і/або інформаційного потоку.
  До логістичних операцій в системі логістичного обслуговування відносятьприйом замовлень, навантаження, транспортування, розвантаження, комплектацію,зберігання, упакування і інші роботи.

  2. Логістична функція - укрупнена група логістичних операцій,направлена на реалізацію цілей логістичної системи. Кожналогістична функція являє собою однорідну (з точки зору мети)сукупність дій. Наприклад, кінцевою метою заходів щодо формуваннявзаємодії логістичних партнерів є встановлення відносинпартнерства між різними учасниками процесу логістичногообслуговування, тобто формування зв'язків між елементами системлогістичного обслуговування.

  Відзначимо дві характерні особливості логістичних функцій:

  - всі логістичні функції взаємозумовлені, нероздільні і підпорядкованієдиної мети - управління обслуговуванням споживачів;

  - носіями даних функцій виступають суб'єкти, які беруть участь у логістичному процесі обслуговування.

  3. Логістична ланцюг - лінійно впорядкована множина юридичних осіб
  (виробників, дистриб'юторів, складів загального користування і т.д.),здійснюють логістичні операції з доведення зовнішнього матеріальногопотоку від однієї логістичної системи до іншої або до кінцевогоспоживача (невиробниче, і особисте споживання). Система включаєнаступні підсистеми: постачання, виробництво, складування (зберіганняготової продукції підприємства-виробника), магістральний транспорт,складські системи у сфері обігу, збут.

  4. Логістичний канал (канал розподілу, канал збуту, каналруху продукції) - частково впорядкована множина підрядників,здійснюють доведення потоку продукції від виробника до йогоспоживачів.

  5. Логістичний цикл - інтервал часу між надходженням замовлення напоставку продукції, і доставкою замовленої продукції на склад споживача.
  Логістичний цикл в загальному випадку складається з наступних етапів:

  . час на формулювання замовлення і його оформлення в установленому порядку;

  . час на доставку або передачу замовлення виконавцю;

  . час виконання замовлення виконавцем, включаючи 1) час очікування постановки замовлення на виконання і 2) час виконання замовлення, що складається з технологічного часу, часу міжопераційний простоїв та ін або часу комплектації, якщо замовлення виконується з наявного запасу;

  Побудова та дослідження логістичних ланцюгів з інформаційних тафінансових потоків має велике практичне значення, так як у бізнесівідсутній ізоморфно між матеріальними та супутніми їмінформаційними та фінансовими потоками. Це проявляється в розбіжності
  (несинхронно) руху продукції, що відносяться до неї потоків інформаціїта грошових коштів. Наприклад, інформація про те, що продукція відвантажено ізнаходиться в дорозі, приходить покупцеві набагато раніше, ніж сама продукція.
  Процес купівлі-продажу продукції і логістичних послуг зазвичай відірваний підчасу від моменту одержання продукції або послуги (наприклад, припередоплаті).відділені в просторі. Проблеми, що виникають із-за неізоморфностіпотоків, ускладнюють прийняття ефективних логістичних рішень, вимагаютьпостійної уваги від персоналу.

  Логістичні ланцюги, продукувати вихідним матеріальним потоком і їхкомпозиції, утворюють логістичну мережу.

  Логістичної мережею є безліч елементів логістичної системи,взаємопов'язаних між собою по матеріальним і супутнім їмінформаційним і фінансовим потокам в рамках досліджуваної системи.

  Назвемо логістичним центром відокремлений організаційно-економічнийпідрозділ, що виконує функції координації (інтеграції) та вищоїуправління в системі логістичного обслуговування.

  Кожній операції або функції відповідають певні витрати. При цьомуважливим для вирішення завдань дипломного дослідження є поняття загальнихлогістичних витрат, до яких ми будемо відносити всю сукупність витрат,пов'язаних з управлінням (оптимізацією) матеріальними та супутніми їмпотоками в межах системи логістичного обслуговування.

  Основним об'єктом дослідження, управління та оптимізації в логістиціє матеріальний потік. У сферу інтересів логістики також потрапляють,супутні матеріального, інформаційні та фінансові потоки. У рамкахдипломного дослідження ми обмежимося в основному вивченням матеріальнихпотоків. Інформаційні та фінансові потоки будуть розглядатися впідпорядкованому плані, як генеруються досліджуваним матеріальним потоком.
  Широко поширеним є визначення матеріального потоку як
  «Продукції, що розглядається в процесі застосування до неї різнихлогістичних операцій (транспортування, складування і ін) і віднесеноїдо тимчасового інтервалу ».

  Формою існування матеріальних потоків є рух товару впроцесах закупівель, виробництва і збуту. Тому матеріальний потік можнавизначити як що знаходиться в стані руху продукція, до якоїзастосовуються дії, пов'язані з фізичним переміщенням в просторі:навантаження, розвантаження, затарювання, перевезення, сортування, консолідація,розукрупнення і т.п.

  Якщо продукція не знаходиться в стані руху, то вона переходить взапас. Таким чином, матеріальний потік, що розглядається в певномучасовому відрізку, є запасом матеріальних ресурсів, незавершенимвиробництвом або готовою продукцією.

  Матеріальні потоки характеризуються певним набором параметрів іможуть бути класифіковані за кількома ознаками:

  1. По відношенню до логістичної системи розрізняють внутрішні (що не виходятьза межі логістичної системи) потоки і зовнішні, вхідні (що надходять влогістичну систему із зовнішнього середовища) і вихідні (що виходять злогістичної системи у зовнішнє середовище).

  2. По відношенню до ланки логістичної системи матеріальні потоки поділяютьсяна вхідні та вихідні.

  3. За номенклатурі матеріальні потоки поділяються на однопродуктовие ібагатопродуктових.

  4. За асортиментом матеріальні потоки можна розділити наодноассортіментние і многоассортіментние.

  5. За характеристиками продукції в процесі транспортування матеріальніпотоки можуть бути класифіковані з транспортного фактору, що включає всебе такі ознаки, як вид транспорту і спосіб транспортування,габаритні, вагові та фізико-хімічні характеристики вантажу, способизатарювання, умови транспортування та ін

  5. За ступенем детермінованості параметрів потоку розрізняють матеріальні потоки детерміновані та стохастичні.

  детермінованим матеріальним потоком називається потік з повністювідомими (детермінованими) параметрами. Якщо хоча б один зпараметрів не відомий або є випадковою величиною, то матеріалпотік називається стохастичним.

  7. За ознакою безперервності в часі розрізняють безперервні ідискретні матеріальні потоки. До безперервним матеріальним потокамвідносяться, наприклад, потоки сировини і матеріалів у безперервнихвиробничих (технологічних) процесах замкнутого циклу, потокинафтопродуктів чи газу, що переміщуються за допомогою трубопроводів та ін
  Більшість матеріальних потоків є дискретними в часі.

  Матеріальний потік може бути охарактеризований таким показником якінтенсивність. Під інтенсивністю матеріального потоку поні?? аетсякількість об'ємних або масових показників (одиниць) продукції,що надходить на вхід логістичної в одиницю часу. Матеріальні потокиможна охарактеризувати такими ознаками: номенклатурою продукції,початковими, кінцевими, проміжними пунктами і їх зв'язками, наявністю івеличиною запасів у цих пунктах, інтенсивністю або кількістю продукції,що проходить через пункти в одиницю часу, взаємозв'язком потоків і такдалі. У зв'язку з тим, що організаційно-економічна, керуючапотоками ресурсів, система функціонує на основі бізнесу, вона прагнемінімізувати витрати на виконання функцій закупівлі, розміщення іреалізації продукції.

  1.2. КАНАЛИ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ.

  ВИБІР КАНАЛУ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВИБІР КАНАЛУ

  РОЗПОДІЛУ.

  Основна мета логістичної системи розподілу - доставити товар впотрібне місце і в потрібний час. На відміну від маркетингу, який займаєтьсявиявленням і стимулюванням попиту, логістика покликана задовольнятисформований маркетингом попит з мінімальними витратами. Очевидно, щорішення задачі організації каналів розподілу відіграє при цьому головнуроль.

  Через спільності об'єкта вивчення логістика розподілу і маркетингкористуються одними і тими ж поняттями. Це стосується і каналіврозподілу. Основи їх організації та функціонування досить докладнорозглянуті в літературі, присвяченій проблемам маркетингу [2]. Тим неменше, доцільно виділити тут деякі важливі визначення іположення, що стосуються роботи каналів розподілу товарів.

  Канал розподілу - це сукупність організацій або окремих осіб,які беруть на себе або допомагають передати іншому право власностіна конкретний товар або послугу на шляху від виробника до споживача.

  Використання каналів розподілу приносить виробникампевні вигоди:економію фінансових коштів на поширення продукції;можливість вкладення зекономлених засобів в основне виробництво;продаж продукції більш ефективним способом;високу ефективність забезпечення широкої доступності товару і доведенняйого до цільових ринків;скорочення обсягу робіт з розподілу продукції.

  Таким чином, рішення про вибір каналів розподілу - одне знайважливіших, яке необхідно прийняти керівництву організації.

  Канал розподілу - це шлях, по якому товари рухаються відвиробника до споживача. Обрані канали безпосередньо впливають нашвидкість, час, ефективність руху та збереження продукції при їїдоставки від виробника до кінцевого споживача. При цьому організації абоособи, що складають канал, виконують ряд важливих функцій:проводять дослідницьку роботу зі збору інформації, необхідної дляпланування розподілу продукції та послуг;стимулюють збут шляхом створення і поширення інформації про товари;встановлюють контакти з потенційними покупцями;пристосовують товар до вимог покупців;проводять пе

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !