ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Характеристика сутності та змісту класичної школи управління
       

   

  Менеджмент

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РЕГІ ім. СТЕПАНА Дем'янчук

  Shura19@yandex.ru

  Курсова робота з дисципліни "Менеджмент" на тему:

  Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

  Виконала:

  Перевірив:

  РІВНЕ - 2004

  З М І С Т

  Вступ ..... .................................................. ............. 3

  1. Розвиток теорії управління ...................................... 5

  1.1 . Становлення і розвиток теорії і практики управління .. 5

  1.2. Розвиток теорії управління ................................ 7
  2. Класична школа управління ....................................... 10

  2.1. Науковий підхід в управлінні .............................. 10

  2.2. Адміністративний підхід в управлінні ..................... 15
  Висновки ................................................. ............... 22
  Список літератури ................................................ ..... 25

  "Керувати - значить приводити до успіху інших"

  В С Т У П

  Термін «управління» - це всеосяжне поняття, що включає в себе всі діїі всіх осіб, що приймають рішення, у які входять процеси планування,оцінки, реалізації проекту і контролю. У деякому значенні планові йоперативні рішення нерозрізнені, характерною ознакою служить лише порядокїхнього проходження. Будучи не в силах справитися зі складними і важкимипроблемами, ми схильні заміняти їх більш легкими.

  Класична школа управління вчить, що необхідними умовами забезпеченняуспішної роботи компанії є: вдале формулювання системи цілей компанії,чітке доведення її до кожного працівника, мотивація персоналу на основіоцінки внеску кожного працівника в досягнення поставлених цілей.

  Власне, теорія управління як наука (на відміну від її визначення)виникла наприкінці позаминулого століття і з тих пір перетерпіла значнізміни.

  Причому саме поняття «наукове управління» вперше узвічаїв НЕ Фрідерік
  У. Тейлор, який по праву рахується родоначальником теорії управління, апредставник американських фрахтовий компаній - Луїс Брандейс у 1910 р..згодом і сам Тейлор широко корістався цим поняттям підкреслюючи, що
  «Управління це справжня наука, що спирається на точно визначені закони,правила і принципи ».

  Пізніше Лютер Гьюлік, теоретик в області управління 30-40-х років,заявляє, що управління стає наукою, тому як воно систематично вивчає явища,що згруповані в різні теорії і тому, що «прагне на системній основізрозуміти, чому і як люди систематично працюють разом для досягненнявизначених цілей і для того, щоб зробити ці системи співробітництва більшкорисними для людства ».

  Дана курсова робота містить опис еволюції управлінської думки --особлива увага сфальцьована на класичній школі управління; показано, якрозвивалося управління, перш ніж воно сформувалося в систематизованунаукову дисципліну і професію. Не існує ніяких універсальних прийомів читвердих принципів, які б робили управління ефективним. Існують однакпідходи, що допомагають керівникам підвищити імовірність ефективногодосягнення цілей організації. Кожний з викладених далі підходів вніспомітний вклад у наше розуміння управління й організації.

  Розвиток як наукової дисципліни не представляло собою серіюпослідовних кроків уперед. Скоріше, це було кілька підходів, що частозбігалися.

  Світ стає ареною швидких змін. Усе більш частими і значними ставалинауково-технічні нововведення й уряди почали усе більш рішуче визначатися усвоєму відношенні до бізнесу. Ці й інші фактори змусили представниківуправлінської думки глибше усвідомити існування зовнішніх стосовноорганізації сил. Для цієї мети були розроблені нові підходи.

  До теперішнього часу відомі чотири найважливіших підходи, що внеслиістотний внесок у розвиток теорії і практики управління.

  Підхід з позицій виділення різних шкіл в управлінні укладається всобі фактично чотири різних підходи. Тут управління розглядається зчотирьох різних точок зору.

  Процесний підхід - розглядає управління як безупинне серіювзаємозалежних управлінських функцій.

  У системному підході підкреслюється, що керівники повинні розглядатиорганізацію як сукупність взаємозалежних елементів, таких як люди,структура, задачі і технологія, що орієнтовані на досягнення різних цілей вмінлівого умовах зовнішнього середовища.

  Ситуаційний підхід концентрується на тому, що придатність різнихметодів управління визначається ситуацією. Оскільки існує такий достатокфакторів, як у самій організації, так і в навколишнім середовищі, не існуєєдиного «кращого» способу керувати організацією. Найефективнішим методом уконкретній ситуації є метод, що найбільше відповідає даній ситуації.

  У першій половині двадцятого століття одержали розвиток чотири чіткопомітні школи управлінської думки. Хронологічно вони можуть бутиперераховані в наступному порядку: школа наукового управління,адміністративна школа, поведінкова школа, кількісна школа.

  У даній курсовій роботі буде розглянута класична школа управління, їїсутність і зміст, яка містить у собі школу наукового управління йадміністративну школу.

  1. Розвиток теорії управління

  1.1. Становлення і розвиток теорії і практики управління.

  Виникнення управління пов'язано з необхідністю досягти цілей, щонеможливо досягти поодинці. Це були насамперед господарські оборонні й іншіцілі, що вимагали спільних дій людей, поділу функцій між ними і координаціїколективу.

  У доісторичну епоху виникли мисливські племена, скотарські кочовіплемена, землеробські громади. Ці три способи пропонували поділ людей надві групи: на тих хто зайнятий трудовою діяльністю і на тих хто керує ними.
  Між двома цими групами стали складатися певні відносини - відносиниуправління. Наступним етапом розвитку управління стало утворення апаратудержави. Один з найбільших дослідників історії управління Л. Маморордохарактеризував даний етап у своїй роботі "Міф машини". Для даного етапухарактерне створення апарату управління в державному масштабі з чіткимиподілом праці, командною ієрархією, стандартизацією, проектуванням іплануванням.

  Державотворення істотно розсунуло границі людських можливостей.
  Державотворення обумовило і виникнення міст. Черпаючі ресурси з великоїрозмаїтості людських здібностей, місто створило ефективний засіборганізації управління, заснований на найбагатшому ансамблі кваліфікацій,здібностей і інтересів.

  Однак, при своєму різноманітті форм міського самоврядування міста немогли замінити собою державу, тому що задачі управління міста і держави неідентичні, і міста-держави виявилися дуже тендітними організаціями.

  Наступним етапом є розвиток управління, пов'язаний з виникненням іпоширенням християнства. Новими соціальними інструментами вже в сьогоденністають бенедіктінські монастирі, що являли собою невеликі групи людей, щоприймали працю по завіту святого Бенедикта Нурсійського не як проклін раба,але як моральний і релігійний борг вільної людини .. У цих монастиряхзберігалася і влада, і дисципліна, і субордінація. Але приналежність домонастиря була добровільною, контакти були особистими, фізичні йінтелектуальні заняття були ретельно продумані й організовані по чинах.
  Бенедіктовці розуміли, що навіть найблагородніша праця притупляє думки іпочуття Тому вже до XI сторіччя створили і широко використовувалиенергетичні машини, що зберігали працю.

  Бенедіктовська система показала, як ефективно може бути виконана будь -яка робота, коли вона упорядкована, коли примусу заміняютьспівробітництвом, коли використовуються всі здібності людини.

  Аналогічні висновки можна зробити і розглядаючи досвід управлінняекологічною діяльністю монастирів у Росії, де монастирі як господарствовідрізнялися високою культурою, чіткою організацією і духомспівробітництва.

  У Росії склалася нова форма трудової діяльності - артіль. Які жвідмінні риси російської артілі як форми управління.

  По-перше, артіль була добровільним товариством цілком рівноправнихпрацівників, що на основі взаєморозуміння і взаємодопомоги могли вирішуватипрактично будь-які господарські і виробничі задачі.

  По-друге, члени артілі були зв'язані між собою круговою порукою. Цявідповідальність друг за друга найважливіша відмітна ознака.

  У третіх, в артілі, як у будь-якій організації, один із членіввиконував розпорядніцькі функції, але якщо він намагався експлуатуватиінших членів артілі, то такі спроби жорстоко припинялися. У керівникахартілі цінувалася тверда воля, яка виражали інтереси артілі, але не гнітючасамостійність її рядових членів.

  Артіль можна розглядати як самокерованою трудовий колектив.

  1.2. Розвиток теорії управління.

  Розвиток теорії управління і насамперед управління людьми в процесівиробничої діяльності описується авторами з різних позицій. Наприклад, Р.
  Скотт, розглядаючи теорію управління в розвитку з двох точок зору: зпогляду закритої і відкритої систем і з погляду раціонального і соціальногофакторів, виділив чотири етапи в розвитку теорії і практики управління. Прицьому під відкритою системою він розумів систему, що сприймає і реагує (увідмінності від замкнутої) на зовнішні впливи, будь то зміна цін насировину, жорсткість конкурентної боротьби або інші фактори.

  раціональний же фактор управління, у противагу соціальному, зводитьроль людини в процесі виробництва до простого механізму, віддаючи пріоритетчисто технічним аспектам.

  Виділені Р. Скотом чотири етапи досить вдало конкретизуються ідоповнюються класифікацією А. Сіладьї, що характеризує теорії управління натлі еволюції середовища (насамперед науки і промисловості), а такожуправлінським континуумом Клода Ст. Ждоржа - молодшого (табл. 1 .).

  З початку століття (тобто моменту зародження теорії управління) і до
  60-х років принципи управління були побудовані по закритому типу. Інакшекажучи, керівників мало цікавили проблеми, що виникають за межамипідприємств, а саме: конкуренція, питання збуту й інші зовнішні проблеми.
  Робота фірми розглядалася з погляду закритої системи.

  На таких підприємствах дотепер базувалася управлінська діяльність і внашій країні.

  Лише з розвитком суспільства, ускладненням продукції, щовипускається, зростом наукомістких виробництв управлінська наука сталапідходити до вирішення виникаючих проблем виходячи з тієї обставини, щоробота фірми багато в чому обумовлена зовнішнім середовищем.

  Еволюція думки про процес управління. Таблиця 1.
  | Вклад в розвиток науки | Видатні представники | Зовнішнє середовище |
  | Класична школа |
  | Наукове управління; | Гант (1908), Тейлор | Ріст розмірів |
  | система контролю; | (1911), Гілберт (1914), | організації; ріст ринку |
  | хронометраж; | Черч (1914), Файоль | товарів і послуг; перша |
  | Вивчення рухів; функції | (1916), Муні і Рейлі | світова війна; депресія; |
  | управління; | (1931), Девіс (1935), | постіндустрійна |
  | адміністративна теорія | Урвік (1943), Гьюлік | рево-Люція; зниження ролі |
  | | (1943). | власника в управлінні; |
  | | | Ріст впливу професій-них |
  | | | Менеджерів. |
  | Поведінкова школа |
  | Партісіпатівній підхід; | Ротлісбергер (1939), | Друга світова війна; ріст |
  | прикладна мотивація; | Барнард (1938), Мейо | профсоюзів; потреба в |
  | професійні менеджери; | (1945), Друкер (1945), | підготовлених менеджерах. |
  | Хоторн-кі дослідження; | Макгрегор (1960), Лікерт | |
  | управління в цілому. | (1961). | |
  | Школа управлінської науки |
  | Дослідження операцій; | Черчмен (1957), Марч і | Ріст розмірів |
  | моделювання; теорія | Саймон (1958), Форрестер | корпорацій,; |
  | ігор; теорія рішень; | (1961), Райфа (1968). | конгломерат; «холодна |
  | математичні моделі. | | Війна »; спад виробництва; |
  | | | Військово-промисловий |
  | | | Комплекс |
  | Ситуаційний підхід в управлінні |
  | Динамічне оточення; | Бернс Сталкер (1961), | Економіка що |
  | органікомеханістічна | Вудфорт (1965), Томпсон | розширюється; космічне |
  | теорія; матричні | (1967), Лоуренцо і Лорш | суперництво; |
  | розробки; соціальна | (1967). | високотехнологічні |
  | відповідальність; | | продукти; війна у |
  | організаційні зміни; | | В'єтнамі; боротьба за |
  | інформаційна система. | | Громадянські права; ріст |
  | | | Числа професій, які |
  | | | Потребують високої |
  | | | Кваліфікації. |

  З іншого боку, як це видно в табл. 1. має місце еволюція й в іншомунапрямку - від раціонального фактора до соціального. Раціональний (можнаназвати - механічний) фактор має на увазі досягнення конкретних цілей --насамперед максімізацію прибутку. Виходячи з цього побудована вся роботаорганізації.

  | | Закрита система | Відкрита система |
  | Фактор раціональності | 1900-1930 | 1960-1970 |
  | | Вебер, Тейлор | Чандлер, Лоуренс, Лорш |
  | Фактор соціальний | 1930-1960 | 1970 - по теперішній час |
  | | Мейо, Барнард, Селзінк | Уейк, Марч |
  | | Та інші. | |

  Однак у своєму розвитку управлінська думка прийшла до розуміння того,що одержання максимального прибутку можливо лише при збігу інтересів іцілей фірми з інтересами виконавців, тобто робітників та службовців, що, усвою чергу, привело до зсуву раціоналізму убік орієнтації на людськийфактор.

  2. Класична школа управління

  2.1. Науковий підхід в управлінні.

  Засновником класичної школи управління вважається Фредерик Уінслоу
  Тейлор. До Тейлора двигуном підвищення продуктивності праці був принцип
  «Пряника» - скільки зробиш, стільки й отримаєш. Однак даний підхід до кінця
  19 - початку 20 століття вичерпав себе.

  Наукове управління найбільш тісне зв'язано з роботами Ф.У. Тейлора,
  Френка і Лілії Гілбрет і Генрі Ганта. Ці творці школи наукового управліннядумали, що, використовуючи спостереження, виміри, логіку й аналіз можнаудосконалити багато операцій ручної праці, домагаючись їх більш ефективноговиконання. Першою фазою методології наукового управління був аналіз змістуроботи і визначення її основних компонентів. Тейлор, наприклад,скрупульозно замірів кількість залізної руди і вугілля, що людина можепідняти на лопатах різного розміру. Гілбреті винайшли прилад і назвали йогомікрохронометром. Вони використовували його в сполученні з кінокамерою длятого, щоб точно визначити, які рухи виконуються при визначених операціях іскільки часу займає кожне з них. Грунтуючись на отриманій інформації, вонизмінювали робочі операції, щоб установити зайві, непродуктивні рухи іпрагнули підвищити ефективність роботи.

  Наукове управління не зневажали людським фактором. Важливим внескомцієї школи було систематичне використання стимулювання з метою зацікавитипрацівників у збільшенні продуктивності й обсягу виробництва. Передбачаласятакож можливість невеликого відпочинку і неминучих перерв у виробництві.
  Так що кількість часу, віділювана на виконання певних завдань, буласправедливо встановлена. Це давало керівництву можливість установити нормивиробництва, що були виконані, і платити додатково тим, хто перевищувавустановлений мінімум. Ключовим елементом у даному підході було те, що люди,які робили більше, винагороджувалася більше. Автори робіт з науковогоуправління також визнавали важливість добору людей, що фізично йінтелектуально відповідали виконуваній ними роботі, вони такожпідкреслювали велике значення навчання.

  Наукове управління також виступало в захист відділення управлінськихфункцій обмірковування і планування від фактичного виконання роботи. Тейлорі його сучасники фактично визнавали, що робота з управління - це визначенаспеціальність, і що організація в цілому виграє, якщо кожна групапрацівників зосередиться на тому, що вона робить краще за все. Цей підхідрізко контрастував зі старою системою, при якій робочі самі планували своюроботу.

  Концепція наукового управління стала серйозним переломним етапом,завдяки якому, управління стало широко визнаватися як самостійна галузьнаукових досліджень.

  З розвитком промисловості управління не могло базуватися на такійпрімітівній основі. Тейлор прийшов до думки організувати працю, що
  «Припускає вироблення численних правил, законів і формул, що замінять собоюособисті судження індивідуального працівника і які можуть бути з користюзастосовувані тільки після того, як буде зроблений статистичний облік,вимір і так далі, їхньої дії ». На думку Тейлора виконавець був не в змозіохопити виробничий процес у цілому, тим більше, що це постійно мінливедійство. Таким чином, на початку століття роль керівника у вирішенні того,що робити виконавцю, як робити, у якому обсязі, виростала незмірно ірегламентація роботи виконавця приймала крайні форми.

  Тейлор розчленував усю роботу виконавця на складові частини. Окремірухи були ним прохронометровані, а робочий день розписаний по секундах.
  Однак не варто думати, начебто хронометраж приводив лише до більш точноговизначення можливості усього в результаті раціоналізації самої роботи і,зокрема, запровадження доцільних режимів змін праці і відпочинку.

  Наприклад, висококваліфікований вантажник, що переносить протягомробочого дня 12,5 тонни вантажу, використовуючи методику, запропоновану Ф.
  Тейлором, переносив вантаж загальною вагою 47 тонн. Причому, як показавхронометраж, робітник працював лише 26 хвилин кожної години робочого часу,а відпочивав 34 хвилини, тобто більше половини робочого часу, що дозволялойому менше утомлюватіся.

  Таким чином, Тейлор на практиці в ряді випадків відшукав той обсягроботи, відповідним чином виконуючи який робітник найбільше раціональноможе віддавати свою робочу силу протягом тривалого часу.

  Теоретичні роботи Тейлора були обгрунтовані німецьким соціологом
  Максом Вебером, що і висунув передумови, що твердий порядок, підкріпленийвідповідними (розробленими Тейлором) правилами, є найбільш ефективнимметодом роботи.

  розчленовування виконуваної роботи на окремі складові елементи - рухиповинні бути, відповідно до теорії Тейлора-Вебера, піддані твердійрегламентації і контролю.

  Типовим для класичної школи є приклад досліджень Френка і Ліліан
  Гілберт, які, за допомогою спеціальних годинників - мікрохронометрів ікінокамери виявили й описали 17 основних елементарних рухів кисті руки,рекомендували їх у подальшому для раціональної організації праці.

  Вебер думав, що функціонуючу організацію можна «розкласти» наскладові частини і «пронормуваті» роботу кожної з них. Такий поділ праціспеціалізує персонал і відповідно будує організацію по лінійній ознаці
  (тобто кожний відповідає за свої дії лише перед вищестоящим начальником).
  Крім того, Вебером були запропоновані й обгрунтовані інші думки по побудовібюрократичної системи. Зокрема він думав, що можна регламентувати іфункції, і кількість керівників.

  Організація розглядалася як замкнута система у відмінності відконцепції наукового управління. Усередині цієї концепції зародилися рядмоделей управління. Одним із прикладів такої моделі може служити, такназивали, ідеальна бюрократична модель Вебера. Основні характеристикимоделі:

  1. Уся діяльність по управлінню розчленовується на елементарні найпростіші операції, що припускає строге регламентування функцій, прав і обов'язків кожної з ланок управління. Це створює умови для використання фахівців, професіоналів.

  2. Виробничо-технічна система будується на принципах ієрархії.

  3. Діяльність виробничо-господарських систем регулюється системою абстрактних правил, чіткими стандартами, інструкціями, що визначають відповідальність кожного управлінського працівника і створюють передумови для єдиного підходу при вирішенні виробничої ситуації.

  4. Усунення особистих егоїстичних відносин у службових справах.

  5. Робота грунтується на відповідності працівника займаної посади.

  Вебер навряд чи підозрював, якої страшної сили бомба була закладена уфундаменті всієї цієї побудови. Бюрократична система, як з'ясувалося, маєпрімітну особливість - «кількість службовців і обсяг роботи цілком незв'язані між собою ».

  Роботи, проведені по перевірці даного висновку, цілком підтвердилицей блискучий постулат, названий по імені автора законом Паркінсона.
  Статичні дані, отримані Паркінсоном, просто неймовірні.

  Проаналізувавши зв'язок кількості службовців і обсягу робіт
  Британського Адміралтейства, Паркінсон прийшов до висновку, що «у 1967 р..,коли від колишньої моці англійського флоту не залишилося і сліду, 33000державних службовців ледь впорюються з флотом, якого практично немає.

  2.2. Адміністративний підхід в управлінні.

  Автори, що писали про наукове управління, в основному присвячувалисвої дослідження тому, що називається управлінням виробництвом. Вонизаймалися підвищенням ефективності на рівні нижче управлінського. Увідмінності від них, автори, що вважаються творцями школи адміністративногоуправління, більш відомої як класична школа, мали безпосередній досвідроботи як керівників вищої ланки управління у великому бізнесі.

  Анрі Файоль засновник і "батько менеджменту". Ціллю класичної школибуло створення універсальних принципів управління. Вони вважали, щовіпліваючі цим принципам підприємство досягне найвищих результатів. Заслуга
  Файоля полягає в тому, що він розглянув управління як універсальний процес,що складається з декількох функцій. Інший напрямок цієї школи стосувалосяструктури організації. При цьому організація розглядалася як замкнутасистема у відмінності від концепції наукового управління.

  Бурхливий розвиток промисловості визначило подальшу еволюцію науковихпоглядів класичної школи. Розвиток ідей Тейлора було продовжено видатнимфранцузьким інженером Анрі Файолем, що розвив теорію на більш високомурівні управління.

  Виникнення адміністративної школи зв'язано головним чином з ім'ям
  Анрі Файоля (1825-1925). На думку американських істориків менеджменту,
  Файоль є найбільш значною фігурою в науці управління першої половини XX ст.

  Протягом 30 років він був керівником великої французькоїгірничодобувної і металургійної компанії «Комамбо», яка у момент йогопризначення на посаду генерального керуючого (1888 р.) знаходилася на гранібанкрутства, а до часу його відставки (1918 р.) стала однією із самихмогутніх, що славляться своїми адміністративними, технічними і науковимикадрами французьких концернів. Узагальнюючи свої багаторічні спостереження,
  Файоль створив «теорію адміністрації». Його перша стаття, присвячена ційтеорії, вийшла у 1900 р., а книга «Загальне і промислове управління» - у
  1916 р.

  Важливу роль у розвитку ідеї цієї школи зіграли Л. Урвік, Д. Муні йін., що розглядають діяльність організацій з погляду широкої перспективи іякі намагаються визначити загальні характеристики і закономірностіорганізацій у цілому.

  На відміну від творців школи наукового управління Тейлора і Гілбрета,що починали свою кар'єру простими робітниками, що, безсумнівно, уплінуло наїхні уявлення про управління організацією, автори адміністративної школимали безпосередній досвід роботи як керівників вищої ланки управління увеликому бізнесі: Файоль, як уже відзначалося, керував великою французькоюкомпанією, Урвік був консультантом по питанням управління в Англії, Муніпрацював у компанії «Дженерал Моторс». У зв'язку з цим їхньою головноютурботою була ефективність управління в більш широкому значенні слова --стосовно до роботи всієї організації.

  У роботі «Загальне і промислове управління» Файоль окреслив сферудіяльності адміністрації, яку можна представити у вигляді шести напрямків:

  1. технічна (технологічна) діяльність;

  2. комерційна діяльність (закупівля, продаж, обмін);

  3. фінансова діяльність (пошуки капіталу й ефективне його використання);

  4. захисна діяльність (захист власності й особистості);

  5. бухгалтерська діяльність (інвентаризація, балансові відомості, витрати, статистика);

  6. адміністрування (впливає тільки на особовий склад, не надаючи безпосереднього впливу ні на матеріали, ні на механізми).

  Основною функцією управління, її найбільш важливою частиною Файольприймав адміністрування.

  Ціллю адміністративної школи було створення універсальних принципівуправління, віпліваючі яким, по переконанням творців школи, організація,безсумнівно, досягне успіху.

  Принципи управління - це основні правила, що визначають побудову іфункціонування системи управління; найважливіші вимоги, дотримання якихзабезпечує ефективність управління. За твердженням Файоля, принципи - цемаяк, що допомагає орієнтуватися.

  Розглядаючи організацію як специфічний вид діяльності і як настількиж своєрідну адміністративну систему і погоджуючи свої ідеї з принципами
  Тейлора щодо стимулювання кожного працівника, Файоль сформулював наступні
  14 принципів управління стосовно до діяльності вищої ланки управління:

  1. Поділ праці, тобто спеціалізація, необхідна для ефективноговикористання робочої сили, стосовно до усіх видів праці, як управлінської,так і виконавської.

  2. Влада і відповідальність. На думку Файоля, влада івідповідальність зв'язані між собою, причому остання є наслідком першої.
  Він вважав, що влада сполучена офіційний (заснований на займаній посаді) іособистий (що укладається в собі сплав розумового розвитку, досвіду,морального рівня, навичок по роду колишньої служби й ін.) фактори.

  3. Дисципліна. Розуміючи дисципліну як повагу домовленості,розрахованих на те, щоб забезпечити покори, старанність, енергійність ізовнішній прояв поваги, Файоль підкреслює, що для підтримки дисциплінинеобхідна наявність гарних керівників на всіх рівнях.

  З усіх засобів впливу па підлеглих з метою зміцнення дисципліни однимз найдійовіших Файоль вважав особистий приклад начальника. За йогопереконанням, якщо начальник подає приклад акуратності, ніхто ненасмілюється являтися з запізненням. Якщо він діяльний, мужній, відданий, --йому наслідують, і якщо він уміє вести справу, йому вдасться змуситиспівробітників полюбити роботу.

  Але і поганий приклад також заразливим і, виходячи з верхів, він даєіноді самі згубні наслідки для усіх.

  4. Єдиноначальність. Єдиноначальність, на думку Файоля, має впорівнянні з колегіальністю ту перевагу, що воно забезпечує єдність точкизору, єдність дії і єдність розпорядітельства. Тому воно має тенденцію допереваги.

  5. Єдність керівництва. Види діяльності, що переслідують ту самуціль, повинні мати одного керівника і керуватися єдиним планом. Подвійнекерівництво може виникнути, на думку Файоля, лише внаслідок невиправданогозмішання функцій і недосконалого розмежування їх між підрозділами, що нетільки зайво, але і вкрай шкідливо. У жодному з випадків, на його думку --не буває пристосування соціального організму до дуалізму розпорядітельства;

  6. Підпорядкування приватних інтересів загальним. Інтереси службовцячи групи службовців не повинні ставитися вище інтересів підприємства;інтереси держави повинні бути вище інтересів громадянина чи групигромадян ... Здавалося б, подібне правило не має потребу в нагадування. Аленеуцтво, честолюбство, егоїзм, лінощі і всякі людські слабості і пристрастіштовхають людей до зневаги загальними інтересами в домовленість приватних.

  7. Винагорода. Методи стимулювання праці повинні бути справедливими ідоставляти максимально можливе задоволення співробітникам і роботодавцям.

  8. Централізація. Чи не прибігаючи до терміна «централізація влади»,
  Файоль говорить про ступінь концентрації чи розосереджених влади. Конкретніобставини будуть визначати, який варіант «дасть кращий загальнийрезультат ».

  9. Скалярний ланцюг, тобто, по визначенню Файоля, «ланцюгначальників »від самого вищого до самого нижчого рангу, від якого непотрібно відмовлятися, але якого варто скоротити, якщо занадто ретельнепроходження його може нанести шкоду.

  10. Порядок, тобто «усьому (кожному) своє місце, і всі (кожний) насвоєму (його чи її) місці ».

  11. Справедливість. Лояльність і відданість персоналу повиннізабезпечуватися поважним і справедливим ставленням адміністрації допідлеглих.

  12. Стабільність робочого місця для персоналу. Файоль рахував, щозайва плинність кадрів є одночасно і причиною, і наслідком поганогоуправління, і вказував на пов'язані з цим небезпеки і витрати.

  13. Ініціатива, тобто, по визначенню Файоля, обмірковування івиконання плану. Оскільки це «доставляє велике задоволення всякій міслячійлюдині », Файоль призиває адміністраторів« поступитися особистиммарнославством », для того щоб підлеглі одержали можливість виявити особистуініціативу.

  14. Корпоративний дух, тобто принцип «у єднанні - сила». Наводячиперелік цих принципів, Файоль указував, що він не прагнув дати вичерпнийїхній виклад, а спробував описати лише ті з них, що йому приходилосянайчастіше застосовувати, оскільки навіть незначна кодіфікація принципів єнеобхідною у всякій справі.

  Система з 14 положень є не просто гнучкою, але й такою, що припускаламожливість уведення нових положень. Так у сучасній літературі до функційуправління найчастіше відносять планування, організацію, керівництво,облік, контроль і аналіз. Змінювався підхід до розуміння тієї чи іншоїфункції, однак у цілому, їх склад, визначений ще представниками класичноїшколи, залишався майже незмінним.

  Таким чином, після довгих трансформацій уявлення про управління сталоприймати сучасні форми, до управління почали підходити як до цілісногопоняття.

  Вважаючи запропоновані ним принципи універсальними, Файоль, проте,указував, що їхнє застосування повинне носити гнучкий характер івраховувати ситуацію, у якій здійснюється управління. Він відзначав, щосистема принципів ніколи не може бути довершена, навпроти, вона завждизалишається відкритою для доповнень, змін, перетворень, заснованих нановому досвіді, його аналізі, осмисленні, узагальненні. Тому числопринципів управління необмежено.

  Відзначимо, що деякі приведені принципи звернені до людськогофактора. Файоль показав, що менеджмент, призначений головним чином дляінтенсифікації виробничих процесів, заснований на знанні психології і щооблік людського фактора в управлінні украй важливий.

  Багато принципів управління дотепер мають практичну цінність.
  Наприклад, японська компанія «Міцусіта електрик» керується наступнимисімома принципами управління: об'єктивність, справедливість, згуртованість,благоустрій, скромність, гармонія, оцінка, - які перегукуються зпринципами, розробленими Файолем.

  Надалі багато дослідників займалися вівченнням і теоретичним описомпринципів управлінської діяльності, однак усі вони були тількипослідовниками Файоля, що розвивали, які доповнювали і конкретизував йогонавчання.

  Висновки

  Менеджмент - це, по-перше, спосіб і манера спілкування з людьми.
  Способи спілкування формулює наука, їх можна вивчати і навіть натренуватісяефективно використовувати. Широко відомі, наприклад, правила ефективногопроведення ділових нарад, переговорів, ведення телефонних бесід тощо. Щодоманери спілкування - то це частина мистецтва менеджменту, його менеджер маєопанувати самостійно.

  Менеджмент - по-друге, влада і мистецтво керівництва. Це - авторитетпосади, обов'язок підлеглих виконувати розпорядження керівника; авторитетособи керівника, якого слухаються тому, що він пропонує більш продуманірішення, які сприяють досягненню цілей організації.

  Менеджмент - по-третє, особливого роду вміння і адміністративні навики,які дають змогу організувати ефективну роботу апарату управління, щоскладається з численних служб і кваліфікованих працівників.

  У загальному вигляді менеджмент - це вміння і мистецтво перемагати,вміння добиватися поставлених цілей, використовуючи працю, мотиви поведінкита інтелект людей. Це цілеспрямований вплив на людей з метою перетвореннянеорганізованих елементів у ефективну і продуктивну силу. Іншими словами,менеджмент - це людські можливості, за допомогою яких лідери використовуютьресурси для досягнення стратегічних і тактичних цілей організації.

  До основних категорій менеджменту належать поняття організації процесуі функцій управління, принципів і методів менеджменту, стилів і культурикерівництва (лідерства), комунікації тощо.

  Необхідність в управлінській діяльності виникла фактично на першихетапах становлення людського суспільства. Первісні люди змушені були якосьбудувати свою діяльність. Так, під час полювання, пошуку рослинної їжівиникала необхідність створити групи мисливців, шукачів плодів тощо. Томувиникала потреба в перших, поки що примітивних, управлінських функціях
  (розробка плану полювання на мамонта, розміщення мисливців при полюванні нахижаків, розбирання туші і т.д.). Але ця управлінська діяльністьздійснювалась непослідовно (кожний раз мала різний характер) та непродуманих
  (не застосовувались єдині принципи та підходи, не враховувалисьзакономірності та попередній досвід). Тому не можна говорити про те, щонаука про менеджмент зародилась ще у первісні часи. Навіть з розвиткомлюдського суспільства (рабовласницьких лад, феодалізм тощо) певнихобгрунтованих підходів та механізмів не було створено. Давньоруський князьчи французький король, як правило, управляли своїм князівством
  (королівством), приймаючи суперечливі та невіважені рішення. Чи не робилосьспроб вивчити закономірності управлінського процесу, узагальніті набутийдосвід.

  З подальшим розвитком виробничо-господарської діяльності людей врешті -решт виникли певні організаційні форми (майстерні, господарства поміщиків,примітивні підприємства тощо). Однак у кожному випадку застосовувались своїособливі підходи в управлінні, які не базувалися на узагальнення,принципових положеннях, виявлених тенденціях.

  Потреба в науці про менеджмент виникла в кінці XIX - на поч. XX ст. іпов'язана з появою великого машинного виробництва. Саме в цей періодформуються великі підприємства, на яких працюють десятки, сотні і навітьтисячі людей. Постають проблеми планування їх діяльності, організуванняробочих місць, створення ефективної системи формування зацікавленостіпрацівників в результатах роботи, розробки технологічних процесів,проведення точного обліку з метою забезпечення контролю тощо. Саме розвитокмашинного виробництва поставив перед економістами та технологами питанняпро необхідність дослідження закономірностей в управлінні людьми, виявленнятенденцій розвитку виробничо-господарської діяльності під дієюуправлінського впливу розробки стандартних положень, інструкцій тощо. Так,в цей період з'явились перші наукові дослідження у сфері управління.

  Школа наукового управління (1885-1920 рр..). Найтісніше пов'язана зроботами Фредеріка І. Тейлора, Френка і Лілії Гілбрейт, Генрі Ганта. Вонизаймались дослідженням на рівні організації, створенням виробничогоменеджменту. Тейлор і Гілбрейт (Джілбрейт), які починали свою кар'єруробітниками, займались спостереженнями, замірамі і аналізом операцій ручноїпраці, стимулюванням трудової активності, нормуванням праці тощо. Завдякирозробці концепції наукового управління менеджмент був визнаний самостійноюгалуззю наукових досліджень. У своїх працях "Управління фабрикою" (1903 р.)та "Принципи наукового менеджменту" (1911 р.) Ф. Тейлор розробив ряд методівнаукової організації праці, що базувалася на засадах хронометражу,стандартизації прийомів та знарядь праці. Його основоположні принципиполягають у таких положеннях "якщо я можу на науковій основі відібратилюдей, на науковій основі їх підготувати, надати їм дієві стимули тапоєднати роботу і людину, тоді я зможу отримати сукупну продуктивність, якабуде перевищувати внесок, зроблений індивідуальним працівником ". Тейлорвиділив принципи наукового управління: вимірювання праці, розподіл праці,мотивацію, індивідуальний і виробничий процес, складання програмстимулювання, роль профспілок, розвиток управлінського мислення, правила тастандарти менеджменту, складання завдань-інструкцій, роль "синіх" та "білихкомірців "в отриманні поточного результату.

  Головна заслуга Ф. Тейлора Потягає в тому, що він як засновник школи
  "Наукового управління" розробив методологічні основи нормування праці,стандартізував трудові операції, запровадив наукові підходи підбору,розставляння і стимулювання працівників.

  Класична (адміністративна) школа управління (1920-1950 рр.).започаткована Анрі Файолем, якого часто на

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !