ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Ціноутворення на експортну та імпортну продукцію
       

   

  Менеджмент


  | |
  | |
  | Міністерство освіти |
  | Російської Федерації |
  | |
  | |
  | Вологодський державний |
  | технічний університет |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | контрольна робота |
  | за ДИСЦИПЛІНИ "ЦІНОУТВОРЕННЯ" |
  | ПО ТЕМЕ |
  | "Ціноутворення на експортні й |
  | Імпортної продукції "|
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | Виконав: |
  | Лазарев М.Д. |
  | студент групи ЗМЕ-54 |
  | шифр 957301124 |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | Вологда |
  | 2000 |


  Зміст

  Стор.

  | 1. Зовнішня торгівля та ціни | 2 |
  | 2. КОНТРАКТНА ЦІНА І СПОСІБ ЇЇ ФІКСАЦІЇ | 4 |
  | 3. РОЗРАХУНОК ЦІН НА експортованої продукції | 6 |
  | 4. Поправки до цін на експортовану продукцію | 8 |
  | 5. Валютний курс і ціни | 15 |
  | ВИСНОВКИ | 16 |
  | Використана література | 17 |
  1. ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТА ЦІНИ

  Міжнародне економічне поділ праці в останні роки досягланебачених в історії економічного розвитку масштабів, а світова торгівлястає панівним фактором не лише економічного, а йполітичного, громадського і культурного розвитку в світі і визначається вНині все більше розповсюджується партнерством в системі зовнішньоїторгівлі. Чим інтенсивніше міжнародне економічне переплетенняпідприємств, країн і економічних спільнот, тим сильнішезацікавленість використовувати інші країни як потенційніклієнтів, постачальників або боржників. Чітке функціонування світовоїекономіки зараз є вирішальною умовою економічного зростання іміжнародної активності підприємств у багатьох країнах світу. Зовнішняторгівля стала важливою рушійною силою економічного розвитку у світі.

  Країна, беручи участь у міжнародній торгівлі, має можливість за данихвиробничих ресурсах збільшити ступінь задоволення суспільних
  (включаючи приватні) потреб. Основними джерелами підвищенняефективності є наступні.

  1. Посилення конкуренції на внутрішньому ринку. При заборону на зовнішнюторгівлю виробництво певного товару всередині країни може бутимонополізовано одним підприємством. Як відомо, прагнучи до максимумуприбутку, монополія скорочує випуск продукції і підвищує ціну в порівнянніз тим, що було б в умовах досконалої конкуренції. При цьому недосягається оптимальна з суспільної точки зору структура продукції, що випускаєтьсяпродукції. Товарів, що випускаються монополістами, проводиться дуже мало.
  Відкриття внутрішнього ринку для виробників з інших країн зменшуєможливості маніпулювання цінами та обсягами виробництва у вітчизнянихвиробників.

  2. Економія від розширення масштабів виробництва. Якщо б не буломіжнародної торгівлі, невелика країна була б змушена самостійнопроводити всі споживані нею види продукції. Але в багатьох галузяхмінімум середніх витрат у тривалому періоді досягається при обсязівиробництва, що значно перевищує потреби однієї країни. Якщокраїна виробляє всі види продукції, вона вимушена використовуватипідприємства потужністю нижче оптимальної. Тим самим середні витрати наодиницю продукції збільшуються.

  Доцільно, якщо невелика країна буде спеціалізуватися навиробництві деяких видів продукції, при цьому використовувати підприємстваоптимальної потужності, значну частину цієї продукції експортувати закордон, а отриману виручку використовувати для імпорту товарів, нею невироблених.

  3. Міжнародна торгівля дає країні можливість отримати ресурси,якими вона не володіє.

  4. Міжнародна торгівля дозволяє використовувати принцип «порівняльногопереваги ».

  Серед специфічних рис, якими володіє міжнародна торгівля,виділяються наступні:

  • відмінності в мобільності (здатності до переміщення) ресурсів міжкраїнами значно нижче, ніж усередині країни;

  • наявність різних валют;

  • різна фінансово-бюджетна політика, що породжує свою власну системуекспортних субсидій, мит і обмежень на імпорт;

  • різний ступінь політичного втручання і контролю, помітнощо відрізняється за ступенем і характером від тих, що застосовуються щодовнутрішньої торгівлі.

  Динаміка розвитку світової економіки визначається не тільки економічнимрозвитком окремих країн і регіонів світу, але і їхнім політичним розвитком,громадськими структурами і впливом культурних факторів, яківизначають напрямок та інтенсивність зовнішньоторговельних потоків.
  Економічне зростання, кон'юнктурне розвиток, податкова політика і першвсього політика валютного курсу на найважливіших світових ринках стаютьчинниками, що роблять все більший вплив на експортні можливості таіншу закордонну діяльність підприємства.

  Ціна товару - один із суттєвих елементів контракту купівлі-продажу.
  Кожна зовнішньоторговельна операція повинна обов'язково містити в собі умову проціною, за якою продається товар, чи вказівку способу визначення ціницього товару.

  Різноманіття зв'язків світового ринку породжує і безліч цін уміжнародній торгівлі. Товар однакової якості, що поставляється наоднакових умовах (фрахтова база, форма оплати, термін і обсяг поставки тат. п.), в одному й тому ж центрі міжнародної торгівлі має різні порівня ціни звичайних регулярних комерційних угод. Дану множинністьцін можна пояснити перерахованими вище групами факторів (структура ринку,проведена податкова, бюджетна, митна політика і т. п.).


  Питання про сучасних світових цінах є порівняно простим, колимова йде про сировинних товарах, в значній мірі однорідних істандартизованих. Складніше вирішується питання про світові ціни, коли справастосується промислових виробів взагалі, і особливо машин і устаткування,представлених на ринках безліччю видів з різними якісними ііншими характеристиками. Однак і в цій області покупець, незважаючи нарізноманітні конструктивні особливості пропонованих йому в різнихкраїнах машин і устаткування, порівнює їх ціни і шляхом відповідногоаналізу приходить до висновку про те, яке обладнання йому більше підходить іобійдеться порівняно дешевше.

  2. КОНТРАКТНА ЦІНА І СПОСІБ ЇЇ ФІКСАЦІЇ

  При встановленні ціни товару в контракті купівлі-продажу визначаються:одиниця виміру ціни, базис ціни, валюта ціни, спосіб фіксації ціни тарівень ціни.

  Одиниця виміру ціни. Порядок визначення одиниці виміру ціни залежитьвід характеру товару і від практики, що склалася в торгівлі даним товаром насвітовому ринку. Ціна в контракті може бути встановлена за:

  • певну кількісну одиницю (або за певну кількість одиниць)товару, зазначену в звичайно вживаних у торгівлі цим товаром одиницяхвимірювання (ваги, довжини, площі, обсягу, штук, комплектів і т. д. або врахункових одиницях - сотні, дюжина);

  • вагову одиницю виходячи з базисного вмісту основної речовини втовар (для таких товарів, як руди, концентрати, хімікалії та ін);

  • вагову одиницю в залежності від коливань натурного ваги, утриманнясторонніх домішок і вологості. При постачанні товару різної якості іасортименту ціна встановлюється за одиницю товару кожного виду, сорту,марки окремо. Якщо за одним контрактом поставляється велика кількістьрізних за якісними характеристиками товарів, ціни на них, як правило,вказуються у специфікаціях, що становлять невід'ємну частину контракту.

  При поставках комплектного обладнання ціни звичайно встановлюються запозиціями на кожну часткову поставку чи на окремі комплектуючі частиниі вказуються в додатку до контракту.

  Якщо в основу ціни кладеться вагова одиниця, необхідно визначити характерваги (брутто, нетто), або домовитися про те, чи включає ціна вартість тари таупаковки. Це вказівка необхідна також у тих випадках, коли цінавстановлюється за штуку, за комплект.

  Базис ціни встановлює, чи входять транспортні, страхові, складські таінші витрати з доставки товару в ціну товару.

  Валюта ціни. Ціна в контракті може бути виражена у валюті країни -експортера, імпортера чи у валюті «третьої країни». При виборі валюти цінина масові товари велике значення мають торгові звичаї, що існують уторгівлі цими товарами. Наприклад, у контрактах на каучук, кольорові металиприйнято вказувати ціни в фунтах стерлінгів, у контрактах на нафтопродукти,хутро - в американських доларах.

  Експортер, як правило, прагне зафіксувати ціну у відносно більшсталій валюті, а імпортер, навпаки, зацікавлений у тому, щобвстановити ціну у валюті, схильною до знецінення (детальніше див нижче).

  Спосіб фіксації ціни. Ціна може бути зафіксована в контракті в моментйого укладення або визначатися протягом терміну його дії або до моментувиконання контракту. Залежно від способу фіксації розрізняють наступнівиди цін: тверда, рухома, що ковзає, з подальшою фіксацією.

  При встановленні рухомої ціни в контракт вноситься застереження,яка передбачає, що якщо до моменту виконання угоди ціна на ринкупідвищиться або знизиться, відповідно має змінитися і ціна,зафіксована в контракті. Це застереження має назву «застереження пропідвищення або зниження ціни ».

  Звичайно в контракті обумовлюється допустимий мінімум відхилення ринковоїціни від контрактної (2-5%), в межах якого перегляд зафіксованоїціни не проводиться. При встановленні рухомої ціни в контрактіобов'язково повинен бути обговорений джерело, за яким слід судити прозміну ринкової ціни. Рухливі ціни найчастіше встановлюються напромислові сировинні і продовольчі товари, що поставляються здовгострокових контрактах.

  Ціна з наступною фіксацією встановлюється в процесі виконанняконтракту. У контракті в цьому разі обумовлюються умови фіксації іпринцип визначення рівня ціни.

  Наприклад, ціна може встановлюватися за домовленістю сторін передпоставкою кожної передбаченої контрактом партії товару або придовгострокових поставках перед початком кожного календарного року. Покупцевіможе бути надано право вибору моменту фіксації ціни протягом термінувиконання угоди з застереженням: якими джерелами інформації про ціни йомуварто користуватися для визначення рівня ціни. Так, при угодах набіржові товари обмовляється, по котируваннях якої біржі і по якій рубрицікопіювального бюлетеня буде визначатися ціна, а також термін, протягомякого покупець зобов'язаний повідомити продавця про своє бажання зафіксуватиціну в контракті. Такі угоди носять назву «онкольні».

  Контрактна ціна встановлюється на основі вивчення конкурентних матеріалівз даного товару, вибору ціни конкурентів на аналогічні товари та внесеннянеобхідних поправок на реальну порівнянність технічного рівня,якості, комерційних умов угод і т. п.

  Роль експортерів та імпортерів у контрактному ціноутворенні неоднакова,тому що вони представляють різні інтереси. Тому у контрагентівзовнішньоторговельної операції існує різна специфіка підходу до визначенняціни та обліку окремих ціноутворюючих факторів.

  3. РОЗРАХУНОК ЦІН НА експортованої продукції

  Експортер визначає ціну пропозиції одним з трьох методів: 1) на базівитрат виробництва; 2) виходячи з рівня попиту; 3) орієнтуючись нарівень цін конкурентів.

  Основна перевага методу встановлення цін на основі витратвиробництва полягає в його простоті. Основою визначення ціни єбазові витрати на одиницю продукції, до яких додається величина,покриває невраховані витрати і включає прибуток фірми.

  Облік витрат виробництва здійснюється на основі калькуляції. Формальнасхема калькуляції експортних цін мало відрізняється від схеми, що використовується прирозрахунку внутрішніх цін. Основна відмінність експортної калькуляції відвнутрішньої полягає в додаткових витратах по збуту, а саме:

  • комісійну винагороду продавців і представників;

  • імпортні митні витрати в країні покупця;

  • транспортні витрати ;

  • витрати на фінансування;

  • витрати зі страхування товару;

  • витрати по упаковці;

  • резерви, необхідні для покриття непередбачених ризиків;

  • витрати зі складання контракту, оформлення сертифікатів та інших паперів.

  На практиці існують два основні підходи до використання даного методупри визначенні ціни:

  1) з використанням повних витрат виробництва;

  2) з використанням граничних витрат виробництва.

  Суть першого методу полягає в обчисленні сукупності витрат на одиницюпродукції, тобто повних витрат виробництва. До отриманої сумисукупних витрат додається процентна надбавка у вигляді прибутку, якийфірма розраховує отримати.

  При встановленні ціни товару на основі методу граничних витратвраховуються тільки ті витрати, які мають безпосереднє відношення дойого виробництва.

  Згідно методу визначення цін з орієнтацією на попит, ціна товарувизначається виходячи тільки з попиту на нього, тобто з того, скількипокупець може і хоче заплатити за пропонований товар. Виробничівитрати розглядаються в цьому випадку як обмежувальний чинник, якийпоказує, чи може продаватися товар за встановленою ціною ззапланованим прибутком чи ні.

  Даний метод успішно використовується за умови наявності на ринкувзаємозамінних товарів, що дозволяють покупцеві порівнювати аналогічнітовари між собою і робити для себе висновки про них. Застосування даногометоду при визначенні цін на експортну продукцію навряд чи виправдано,оскільки попит в даному випадку є лише число укладених контрактів. Ніу продавців, ні у покупців немає в цьому випадку можливості порівнюватиміж собою різні типи виробів, оскільки конкретні, чіткозумовлені якісні характеристики цих виробів вже обговорені вконтракті, де зафіксована і відповідна цьому виробу ціна.

  Крім діючих на ринку факторів попиту фірма повинна також брати доувагу і дії конкурентів.

  Розрахунок експортних цін за методом з орієнтацією на рівень конкуренціїпроводиться таким чином:

  • з наявної бази даних роблять вибірку найбільш свіжих відомостей про цінина товари конкурентів, аналогічні (зіставні) тим, які ми бажаємоекспортувати;

  • заносять у заздалегідь приготовлену таблицю основні техніко-економічніпоказники того й іншого товару, включаючи умови постачання і ціни;

  • за допомогою поправок ціну експортованого товару призводять до умов

  реалізації на обраному ринку;

  Оскільки конкуруючих товарів декілька, отримують середню цінущодо всіх згаданих товарів. Ця ціна і є базою дляпереговорів з покупцями.

  4. Поправки до цін на експортовану продукцію

  Поправка на умови продажу (оптом і в роздріб). У разі придбаннятовару оптом фірма-постачальник зазвичай надає значні знижки дляімпортера. Тому якщо конкурентний матеріал відноситься до угоди, де вяк покупець виступає оптовий торговець (наприклад, великезовнішньоторговельне об'єднання), а розрахунок ціни ведеться для контракту, якийукладає імпортер, що купує товар безпосередньо дляексплуатації, а не для подальшої реалізації на ринку (тобто щодоневелика його кількість), то необхідно зробити поправку на розмір оптовоїзнижки до ціни конкурентного матеріалу (і навпаки, у випадку, якщорозраховується ціна товару, що купується оптом, а є конкурентнийматеріал на роздрібну ціну).

  Поправка на зниження витрат виробництва і зростання продуктивності праці.
  При збільшенні обсягу поставки, як правило, зменшуються витративиробництва і зростає продуктивність праці у фірми-постачальника. Імпортерповинен обов'язково враховувати цей факт при розрахунку ціни. Проведення даноїпоправки здійснюється в такий спосіб:

  • ціна продукції розкладається на складові частини: А - частка в цініматеріальних витрат; В - частка в ціні трудових витрат; С - незмінна частинаціни (прибуток, накладні витрати і т. д.);

  • вводяться поправочні коефіцієнти: член А включатиме поправочнийкоефіцієнт К1, який є приватним від розподілу витрат виробництвапостачальника при одиничною закупівлю на витрати виробництва постачальника привеликому обсязі партії імпортованої продукції; член В буде включатипоправочний коефіцієнт К2, який є часткою від діленняпроводительності праці робітника (випуску продукції) при одиничною закупівлюна продуктивність праці при збільшенні розміру імпортованої партії.
  Поправка на серійність. Об'єктивною передумовою застосування знижок насерійність є зниження витрат виробництва на одиницю продукції, що випускаєтьсяпродукції у постачальника при підвищенні обсягу виробництва. Ця поправкаможе застосовуватися в двох випадках:

  • якщо імпортер збільшує обсяг закупівлі продукції у фірми виробника івнаслідок цього даний товар стає серійної продукцією для цієїфірми;

  • якщо є конкурентний матеріал-контракт, укладений з постачальником,для якого предмет контракту є серійної продукцією, а розрахунок ціниведеться для імпортної операції, де в якості постачальника виступаєвиробник, що випускає аналогічну продукцію як одиничну абодрібносерійне. Розглянемо практичне застосування цієї поправки. Цінаодиничною машини може бути представлена наступним чином:

  Цед = С + І + Н,

  де С - вартість проектування й виготовлення оснащення;

  І - витрати виробництва ; Н - незмінна частина ціни (прибуток, амортизація,накладні витрати).

  При серійному виробництві вартість проектування буде поширюватисяна всю партію, а витрати виробництва за рахунок зростання продуктивностіпраці та економії сировини будуть знижуватися.

  Таким чином, ціна устаткування з поправкою на серійність може бутипредставлена наступним чином;

  ЦПС = + (К1 хМхІ) + (К2 хРхІ) + Н,

  де: n - кількість машин в серії; М - частка вартості матеріалів у витратахвиробництва; Р - частка витрат на робочу силу у витратах виробництва; К1
  - Коефіцієнт, що враховує зміну середньої вартості витрат на матеріализа рахунок серійності замовлення; К2 - коефіцієнт, що враховує зниження трудовихвитрат за рахунок серійності замовлення.

  Знижка з ціни за рахунок серійності замовлення може досягати 10%.

  Поправка на комплектацію. При розрахунку цін на комплектний обладнання,що закуповується у фірми - генерального постачальника, можна вводити обгрунтованупоправку на комплектацію в залежності від числа і походження фірм -субпостачальників, обсягу та суми поставок за контрактом.

  Ця поправка визначається наступним чином: з ціни, що є вконкурентному матеріалі, віднімаються ціни тих комплектуючих виробів, якіімпортер розраховує отримати іншим шляхом (наприклад, від вітчизняноговиробника) або в яких він не потребує.

  Якщо в комплекті поставки товару з конкретного матеріалу відсутні будь -або вироби, а імпортер бажає, щоб вони були поставлені, то ціни цихвиробів додають до ціни конкурентного матеріалу.

  Крім перерахованих вище поправок приведення за кількісним ознакоювключає також введення спеціальних знижок продавців за великі закупівлі їхтоварів. Продавці зацікавлені в розширенні продажів і надаютьпокупцям додаткові знижки за великі обсяги замовлень. Розміризниження цін та додаткових знижок залежать від кон'юнктури ринку, видівтоварів і обсягу замовлень. Їх величини визначаються на підставі знанняспецифіки виробництва та досвіду комерційної роботи з даною фірмою -постачальником.

  Поправки на валюту майбутньої угоди. Розрахунки цін, що виконуються в ходіроботи над імпортним контрактом, проводяться наступним чином:

  1. Ціни товару за конкурентними матеріалами в іноземній валютіперераховуються на одиницю вимірювання товару відповідно до вихіднихумовами розраховується ціни.

  2. Потім ціни товарів за конкурентними пропозиціями, контрактами та іншимматеріалами в іноземній валюті перераховуються в рублі за курсом Центральногобанку Росії на дату розрахунку або, що буде правильніше, на датиконкурентних матеріалів з урахуванням зміни курсу цих валют до рубля заперіод від дат конкурентних матеріалів до дати проведення розрахунку ціни.

  Часто розрахунок зовнішньоторговельних цін ведеться в інвалютних рублях для того, щоббуло простіше перераховувати ціни пропозицій і контрактів у різні валютимайбутніх угод. Перерахунок провадиться за курсом рубля до валюти конкурентногоматеріалу на момент його дії. Цим моментом для різних видівконкурентного матеріалу буде:

  • для комерційної пропозиції - дата пропозиції, продовжена на вказанийв ньому термін поставки товару;

  • для контрактів з фіксованою ціною - дата поставки;

  • для контрактів з ковзної ціною - дата підписання. Курс перерахункувалюти ціни у валюту платежу дорівнює поточним ринковим курсом на день платежуабо попередній.

  На товари, імпортовані з розвинених капіталістичних країн, цінивстановлюються у місцевій валюті країни-постачальника, а з країн, що розвиваютьсякраїн - у валюті третьої країни. При імпорті з країн, валюта яких маєтенденцію до зростання (Німеччина, Швейцарія, Японія), вигідніше фіксувати цінив американських доларах, а платити - в національній валюті цих країн.

  Імпортер зацікавлений в тому, щоб ціна в перерахунку на національну валютубула якомога нижче, експортер ж робить все можливе, щоб залишити їїна більш високому рівні. Отже, імпортер вважатиме за краще ту валюту, курсякої, на його думку, з дня підписання контракту до моменту платежубуде падати.

  Поправка на строк майбутньої угоди. Внесення подібних поправок відбуваєтьсяз метою урахування зміни цін, інфляції, зміни курсу валют і т. д. в тихвипадках, коли не вистачає сучасних конкурентних матеріалів ізалучаються аналоги за попередні роки.

  Дані поправки мають на меті привести ціни пропозицій, що відносяться до різнихдат, до їхнього рівня на період розрахунку ціни майбутньої угоди. Цеприведення здійснюється шляхом порівняння цін пропозицій на порівняннеобладнання за ряд років за допомогою індексу або іншого аналогічногопоказника. Дані індекси публікуються в офіційній пресі за кордоном.
  Для машин і обладнання найчастіше використовуються індекси промисловорозвинених капіталістичних країн. Приведення цін здійснюється за формулою:

  Р1 = Ро х х Квал,

  де Р1 - розрахункова (приведена) ціна операції; Р0 - ціна конкурентногоматеріалу; J1 - передбачуваний індекс цін на строк майбутньої угоди; J2 --індекс цін на дату конкурентного матеріалу, тобто на запропонованийінофірмою термін поставки; Квал - коефіцієнт, що показує зміну курсувалют за період від дати конкурентного матеріалу до дати проведенняімпортної угоди.

  Крім цієї поправки приведення до терміну майбутньої угоди повинно включатитакож і поправку на інфляцію, яка застосовується в тих випадках, коли вякості конкурентного матеріалу використовується абсолютно ідентичний контрактз тим же постачальником, але укладений дещо раніше.

  Дана поправка вноситься у вигляді коефіцієнта, який дорівнює величинісередньорічних темпів інфляції в країні постачальника, зведеної в ступінь,що дорівнює кількості років від попередньої угоди до передбачуваної. Ціна,зазначена в конкурентному матеріалі, множиться на цей коефіцієнт.

  Поправки на умови платежу. Умови платежу відіграють важливу роль привстановлення ціни на ввезену продукцію. Ціна передбачуваної імпортноїоперації може значно коливатися в залежності від різних умовплатежу. Приведення за умовами платежу проводиться в наступних ситуаціях:

  • коли розглянутий контракт передбачає одні умови платежу, аконкурентні матеріали, що використовуються при розрахунку ціни, містять іншіплатіжні зобов'язання і необхідно скоригувати розраховується цінувідповідним чином;

  • коли імпортер має в своєму розпорядженні кількома комерційними пропозиціями і йомунеобхідно вибрати постачальника з максимально вигідними умовами платежу. Уданому випадку ціни, зафіксовані в пропозиціях фірм-виробників,приводяться до порівнянність рівня шляхом коригування на різні умовиплатежу;

  • коли фірма-постачальник пропонує імпортеру кілька варіантівздійснення платежів за що купується обладнання і він повинен вибратинайефективніший з них.

  Приведення цін за умовами платежу (за кредитними умовами) враховує в цініті переваги, які отримує імпортер при покупці в кредит зпорівняно з платежами за поставлений товар готівкою (акредитив, чек,інкасо). Тому методично доцільно ціни всіх конкурентів,які надали кредити покупцям, привести до платежів готівкою.

  Ціна товару при платежі готівкою нижче, ніж при кредиті, на величинубанківського відсотка кредитований частині ціни і на приховані в кредитнійконтрактній ціні витрати продавця, які він несе у зв'язку з кредитом (йогострахування і т. д.).

  Вплив кредитних відносин на ціну експортованого товару проявляєтьсянаступним чином:

  1. Якщо ми купуємо товар за готівку, то ціна товару повинна бути зменшенана приховану частину вартості кредиту, тобто на ту частину, яка залишаєтьсяневрахованої у відсотках річних, що стягуються постачальником з імпортера.

  2. Якщо товар імпортується на умовах кредиту, то ціна товару повинна бутизбільшена на приховану частину вартості кредиту. Прихована частина кредиту,яка включається постачальником в контрактну ціну, складається з наступнихелементів:

  • додаткові витрати фірми-постачальника, пов'язані з одержанням кредиту вбанку і що випливають з різниці між ставкою, сплаченої фірмою-постачальникомбанку за користування кредитом, і відсотками, що справляються з постачальникомімпортера;

  • вартість страхування кредиту у державній та приватній страховихорганізаціях;

  • інші витрати по отриманню кредиту фірмою постачальником. Приведення ціниза кредитними умовами здійснюється підрахунком коефіцієнтів кредитноговпливу (ККР), економічна суть яких полягає в тому, щоконкурентна ціна (Цконк), помножена на ККР, відповідає рівню цінипри розрахунках готівкою (Цнал):

  Цнал = Цконк х Кр

  Чим коротший термін кредиту, тим менше різниця між кредитними ставкамибанків та річними відсотками по наданому комерційному кредиту, тимближче величина ККР до одиниці.

  Таким чином, щоб привести ціни конкурентів, які надали кредитипокупцям, до платежу готівкою, ці ціни слід зменшити на величину
  ККР.

  Загальна формула для визначення коефіцієнтів кредитного впливу наступна:

  ККР = Ан (1 + в) ан + В (1 + в) ам х

  де Ан - частка чергового платежу в загальній сумі контракту, передбаченайого умовами; в - середня величина банківського відсотка для позичальників,спрогнозовані на період кредиту по майбутніх імпортним контрактомабо що діяла під час кредиту, наданого конкурентами; ан --різниця в роках між датою приведення ціни, якою є моментпоставки товару, і датою чергового платежу; В - частка кредитований частинизагальної суми контракту, тобто загальної суми за вирахуванням авансових та іншихпопередніх платежів; ам - пільговий термін відстрочки початку погашеннякредиту від дати завершення поставки товару в роках; Р - річний відсоток,що стягується з покупця за наданий товарний кредит В.

  Множник Д розраховується за такою формулою:

  Д =,

  Де A = (1 + B) t

  t - час у роках на погашення кредиту В.

  Поправку на умови платежу вводять, якщо в конкурентному матеріалі вказанарозстрочка платежу на термін більше 12 місяців.

  Більш довгі терміни платежу передбачають більш високу ціну, негайнийплатіж обумовлює деяке зниження ціни. Але варіант комерційногопропозиції з більш низькою ціною не завжди може бути краще,особливо в умовах відсутності готівки.

  Якщо ж імпортер все ж обирає контракт з негайною оплатою (а дляросійських імпортерів іншого зараз і не пропонують, тільки передоплата), тов даному випадку ціна повинна бути менше, ніж ціна в пропозиції з більшдовгими термінами платежу, на суму відсотків, що імпортер повиненсплатити за кредит, узятий ним для здійснення негайної оплати.

  Кредитні відносини при здійсненні зовнішньоторговельних операцій євзаємними - як постачальник може кредитувати імпортера (розстрочка), так іпокупець постачальника (аванс). Однак для російських імпортерів в данийчас дане твердження не є правомочними, оскільки постачальники їмне вірять і тому кредити і розстрочки не дають, вважаючи за краще передоплату, аросійським покупцям кредитувати зарубіжних постачальників нічим. Алевраховувати дану поправку все-таки необхідно.

  Залежно від того, який вид кредитних відносин ми маємо (розстрочкуабо аванс), визначається знак (плюс або мінус) кредитної складової,розмір якої залежить від величини наданої в кредит суми, строкукредитування та процентної ставки.

  Якщо імпортер кредитує постачальника (надає йому аванс), то авансоваціна повинна бути нижче за ціну, яка була б без авансу. Поправка на авансрозраховується наступним чином:

  Па = Кб,

  де Кб - величина банківського відсотка при кредитуванні для даної країни;а1 ..., an-авансові платежі в розмірах від базової ціни; 1 ,..., n-терміниавансування в місяцях.

  Поправка на додаткові умови контракту - це коригуваннярозраховується ціни імпортного контракту на величину доданих абовідсутніх складових контракту, які входять до складу ціни, запорівняно з конкурентним матеріалом. До групи таких складових можнавіднести наступні елементи ціни, які не є основними:

  • вартість навчання фахівців, які направляються імпортером на стажування вфірму-постачальника;

  • вартість послуг посередника, якщо операція проводиться через нього. У такомувипадку ціна зменшується чи збільшується на 3-5%, які були виплачені вяк комісійної винагороди;

  • вартість додаткових гарантій фірми-постачальника. Якщо строки гарантій,зазначені в конкурентному матеріалі, перевищують звичайну тривалість гарантійз операцій подібного роду, то в розраховується ціну вносяться поправки ззнаком «мінус». І навпаки, якщо в імпортному контракті, ціна якогорозраховується, зафіксовані довші строки гарантій, а конкурентнийматеріал представляє інформацію про звичайні гарантії, то в розраховуєтьсяімпортну ціну вносяться поправки зі знаком «плюс».

  Поправки на вторговування. Поправка на вторговування - це знижка зпервісної ціни пропозиції, яка буває, як правило, завищена. Вонавизначається суб'єктивно, виходячи з практики роботи з даною фірмою -постачальником і на основі експертних оцінок і тому вноситься в останнючергу.

  Об'єктивними чинниками, що впливають на розміри знижок при вторговування,є: кон'юнктура ринку товару; ступінь освоєності постачальникомвиробництва імпортованого вироби; ступінь монополізації виробництва;фінансове становище фірми-постачальника; відносини між продавцем іпокупцем; економічна та внутрішньополітична ситуація в країніпродавця.

  Поправка на вторговування вводиться в тому випадку, якщо якконкурентного матеріалу використовується цінова інформація, що не єтвердо встановленої (ціни комерційних пропозицій).

  Розмір знижки залежить від наявності інформації. Якщо відповідноїінформації про роботу даної фірми немає, то поправка приймається в розмірі 10 -
  15% від початкової ціни, зазначеної в комерційній пропозиції. Якщо воснові розрахунку лежить ціна на устаткування, взята з прейскуранта фірми -постачальника, то знижка на вторговування може перевищити 50%. У середньомурозмір поправки на вторговування коливається в межах 15-30% відпервісної ціни.

  Поправки на різницю в техніко-економічних параметрах. Техніко -економічні зіставлення продукції функціонально однорідною, алепропонованої різними фірмами-постачальниками, зводиться до співставленняосновних характеристик товару, ціна якого розраховується, зхарактеристиками товарів провідних у цій галузі виробів, або зхарактеристиками товарів-конкурентів. Сумарна величина поправок нарізницю в техніко-економічних параметрах, що імпортується, запорівнянні з конкурентними матеріалами не повинна перевищувати 30-40%.

  Техніко-економічні зіставлення можуть проводитися різнимиметодами, основними з яких є наступні: метод прямогозіставлення; параметричні методи і методи обгрунтування цінімпортованих товарів на основі оцінки їх конкурентоспроможності.

  Крім перерахованих вище поправок, при розрахунку цін при зовнішньоторговельнихопераціях необхідно враховувати як курс національної валюти, так і валютіноземних держав.

  5. Валютний курс і ціни

  Ціна одиниці національної валюти, виражена в одиницях іностранной валюти,називається валютним курсом.

  Валютна котирування - спосіб визначення валютного курсу - може бутипрямий, коли курс одиниці національної валюти виражається певнимкількістю одиниць іноземної валюти, і непрямої - в зворотному випадку. Затимчасового горизонту валютні курси поділяються на слот-курс, за якимвалюти обмінюються один на одного протягом не більше двох робочих днів змоменту угоди про котирування курсу, і форвардний курс, за якимобмінюються валюти в певний момент у майбутньому. Для з'ясування реальнихтенденцій руху валютного курсу використовуються його розрахункові види:номінальний - поточна валютна котирування, реальний - номінальний курс,перерахований з урахуванням інфляції, номінальний ефективний - індекс валютногокурсу по відношенню до валют країн торгових партнерів і реальнийефективний - номінальний ефективний курс з поправкою на зміну рівнівцін. У рамках окремих держав може діяти єдиний валютний курсабо існувати безліч валютних курсів, коли використовуються різнікурси в залежності від видів валютних операцій та їх учасників. За ступенемжорсткості визначення валютні курси поділяються на фіксовані,передбачають жорстко встановлене співвідношення між валютами;обмежено гнучкі курси, що передбачають можливість плавання курсу впевних межах, і плавають під впливом попиту та пропозиції.
  Гібридними видами валютного курсу, що поєднують елементи фіксованих іплаваючих курсів, є валютний коридор, який повзе фіксація ікероване плавання.

  Іноземна валюта, як і будь-який інший товар, має ціну, якавстановлюється на валютному ринку під впливом попиту та пропозиції.
  Попит на неї виникає в основному через необхідність оплачувати імпортнітовари, купувати іноземні цінні папери та інші активи, а їїпропозиція - через одержання доходів від експорту, а також придбанняіноземцями національних цінних паперів та інших активів.

  Під впливом попиту та пропозиції валютний курс змінюється. При режиміплаваючого (фіксованого) валютного курсу зниження курсу національноївалюти називається її знеціненням (девальвацією), а підвищення --подорожчанням (ревальвацією). При цьому зміна плаваючого курсу відбуваєтьсяавтоматично, а фіксованого - за рішенням державних органів.

  Падіння курсу національної валюти призводить до зниження цін національнихтоварів на світовому ринку, виражених в іноземній валюті, що сприяєзростанню експорту, який в результаті стає більш конкурентоспроможним.
  У той же час ціни на іноземні товари, виражені в національній валюті,стають вище, в результаті чого їх імпорт скорочується. У результатіпадіння курсу національної валюти деноміновані в ній національніактиви та цінні папери дешевшають і стають більш привабливими дляіноземних інвесторів, що призводить до збільшення припливу капіталу з-закордону.

  Зростання курсу національної валюти привід

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !