ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Що таке організація
       

   

  Менеджмент

  ПЛАН:

  Введення.

  Що таке організація.

  Загальні характеристики організацій.

  Загальні фактори в роботі керівників.

  Складові успіху організації.

  Введення.

  Час, в який ми живемо, - епоха змін. Наше суспільство здійснюєвинятково важку, багато в чому суперечливу, але історично неминучуі необхідну перебудову. У соціально-політичному житті це перехід відтоталітаризму до демократії, в економіці - від адміністративно-командноїсистеми до ринку, у житті окремої людини - перетворення її з "гвинтика"в самост-ності суб'єкта господарської діяльності. Такі зміни всуспільстві, економіці, у всьому нашому життєвому укладі складні тим, що вонивимагають зміни нас самих. Подібну ситуацію, американці звиклі дорізких поворотів долі, до конкуренції, визначають словом
  "Виклик" (challenge). За їх поняттю, кожен виклик таїть у собі для особистості,організації, країни, як можливості, так і загрози. Щоб справитися з цимбезпрецедентним у житті нинішніх поколінь викликом, нам, крім всьогоіншого, потрібно опановувати новим знанням, навчитися користуватися ним напрактиці. Важлива частина цього знання, як показує світовий досвід, --збагнення науки і мистецтва менеджменту. З легкої руки американців цеанглійське слово стало відомо сьогодні практично кожній освіченійлюдині.

  У спрощеному розумінні, менеджмент - це вміння досягати поставленихцілей, використовувати працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей.
  Менеджмент - по-русски "управління" - функція, вид діяльності зкерівництву людьми в найрізноманітніших організаціях. Менеджмент - цетакож область людського знання, що допомагає здійснити цю функцію.
  Нарешті, менеджмент як збірне від менеджерів - це певнакатегорія людей, соціальний шар тих, хто здійснюватись роботу поуправління. Значимість менeджмента була особливо ясно усвідомлена в тридцятіроки. Вже тоді стало очевидним, що діяльність ця перетворилася впрофесію, галузь знань - у самостійну дисципліну, а соціальний шар
  - В досить впливову суспільну силу. Зростаюча роль цієї громадськоїсили змусила заговорити про "революцію менеджерів", коли виявилося, щоіснують корпорації-гіганти, що володіють величезним економічним,виробничим, науково-технічним потенціалом, порівнянними за потужністю зцілими державами. Найбільші корпорації, банки складають стриженьекономічної і політичної сили великих націй.

  Від них залежать уряду, багато хто з них мають транснаціональнийхарактер, простягаючи свої виробничі, сервісні, розподільні,інформаційні мережі по всьому світу. А отже, рішення менеджерів, подібнорішенням державних діячів, можуть визначати долі мільйонів людей,держав і цілих регіонів. Але в ринковій економіці не менш важливий і малийбізнес. По кількості - це більше 95% усіх фірм, за значенням - ценайбільша наближеність до повсякденних потреб споживачів і в той жечас полігон технічного прогресу й інших нововведень. Для більшостінаселення - це ще й робота. Уміло керувати в малому бізнесі - значитьвижити, устояти, вирости. Як це зробити - теж питання ефективногоменеджменту.

  Чи можна вважати, що англійське поняття "менеджмент" і російське
  "Управління" і, відповідно "менеджер" і "керівник" - це одне йтеж. І так і ні. У загальному сенсі мабуть,-так. Разом з тим є й відмінності.
  По-перше, говорячи про "менеджменті", американці майже завжди мають на увазіфігуру "менеджера" - людини, суб'єкта управління, що діє впевної організації.

  У більш загальному сенсі вони застосовують термін "адміністрація", який убільшою мірою відображає знеособлену систему управління. По-друге, коликажуть "менеджер", то, за великим рахунком, мають на увазі професійногокеруючого, який усвідомлює, що він представник особливої професії, а непросто інженер або економіст, що займається управлінням. До того ж менеджер
  - Це людина, яка пройшла, як правило, спеціальну підготовку.

  У культурі розвинених капіталістичних країн поняття менеджмент дуже частомежує з поняттям бізнес. Бізнес - це діяльність, спрямована наотримання прибутку шляхом створення і реалізації певної продукції чипослуг. "Управління бізнесом" (business management) - це управліннякомерційними, господарськими організаціями. Термін "менеджмент" застосовний добудь-яких типів організацій, але якщо мова йде про державних органах будь-якогорівня, більш правильно використовувати термін "public administration" -
  "Державне управління".

  Що таке організація

  Чому крихітна "Еппл" і гігантська "Ай Бі Ем" заробили сотнімільйонів у комп'ютерному бізнесі, а інші, такі як "Ар Сі Ей", втратилисвої статки? Як "МакДоналдс" вдається готувати мільярди гамбургерів врік, дешево продавати їх та отримувати при цьому величезні прибутки, в той часяк більшість ресторанів не в змозі обслуговувати кілька сотеньклієнтів на день? Чому після стількох років існування "Сірс" і
  "Міцукоси" до цих пір є провідними компаніями в роздрібній торгівлі всвоїх країнах, а інші, наприклад, "У.Т. Грант "збанкрутували? Чомурелігійна установа, таке як католицька церква, може процвітати в
  2000 році, якщо воно діє за принципами та відповідно до практики,які привели б до краху будь-якого бізнесмена буквально за кілька годин?

  Успіх і провал цих фірм і компаній мають одну загальну особливість. Всі вониє організаціями. Організація складає основу світу менеджерів, вонає причиною, що обумовлює існування менеджменту.

  Деяка група повинна відповідати декільком обов'язковим вимогам,щоб вважатися організацією. До них відносяться:

  1. Наявність принаймні двох людей, які вважають себе частиною цієї групи
  2. Наявність принаймні однієї мети (тобто бажаного кінцевого стану чи результату), яку приймають як загальну всі члени даної групи.
  3. Наявність членів групи, які свідомо працюють разом, щоб досягти значимої для всіх мети.

  Поєднавши в одну ці істотні характеристики, ми одержуємо важливевизначення:

  Організація - це група людей, діяльність яких свідомокоординується для досягнення загальної мети або целей.1

  Наведене вище визначення справедливе не просто для організації, а дляформальної організації. Існують також неформальні організації, групи,які виникають спонтанно, але де люди вступають у взаємодію один зодним досить регулярно. Неформальні організації існують у всіхформальних організаціях, за винятком, мабуть, дуже маленьких. Іхоча у них немає керівників, неформальні організації дуже важливі.

  Таким чином, коли вживається слово організація, мається на увазіформальна організація.

  З визначення випливає, що організація завжди має хоча б однузагальну мету, що розділяється і визнається такою усіма її членами. Алеформальне управління рідко має справу з організаціями, що мають тількиодну мету. Менеджмент-це управління складними організаціями. Складніорганізації мають набір взаємопов'язаних цілей.

  Один простий приклад: "МакДоналдс" є організацією, що складається з 7 згаком тисяч самостійних підприємств, робота яких забезпечуєтьсяпідтримкою великої кількості організацій, що працюють "за лаштунками", провіднихбудівництво магазинів і цехів, здійснюють рекламу, що виробляютьзакупівлю продуктів, які розробляють нові види продукції, що здійснюютьконтроль якості. Кожний заклад "МакДоналдс" має свої планиреалізації продукції і прибутку. Кожна Допоміжна одиниця також маєсвої цілі, такі як, наприклад, закупівля яловичини за вигідними цінами. Ціцілі взаємопов'язані і взаємозалежні.

  Наприклад, ресторан може реалізувати свої цілі, домігшись запланованоїприбутку, тільки якщо служба закупівлі досягне своїх цілей, забезпечившидостатня кількість булочок за потрібною ціною, якщо служба маркетингузабезпечить достатній приплив покупців, технологи знайдуть спосібефективного приготування і. т.д. Основна причина, що дозволила
  "МакДоналдс" стати найбільшим підприємством у своєму бізнесі у всьому світі,полягає в тому, що компанії вдається не тільки досягти всіх вищеперерахованих цілей, а й ефективно взаємопов'язані їх з найменшимивитратами.

  Загальні характеристики організацій

  Всі складні організації є не тільки групами, цілеспрямованимиу своїй діяльності і мають певний набір взаємопов'язаних цілей,вони також мають спільні для всіх складних організацій характеристики.

  Ці загальні риси, коротко викладені нижче, допомагають зрозуміти, чому, щобдобитися успіху, організацією потрібно управляти.

  Ресурси.

  У загальних рисах цілі будь-якої організації включають перетворення ресурсів длядосягнення результатів.

  Основні ресурси, які використовуються організацією, це люди (людськіресурси), капітал, матеріали, технологія та інформація.

  Процес перетворення ресурсів легше всього побачити ввиробничих організаціях, а й організації обслуговування інекомерційні організації також використовують усі ці види ресурсів. "Еппл" і
  "Ай Бі Ем" використовують фонди акціонерів і банків (капітал) для закупівлідеталей (матеріали), для будівництва складальних ліній (технологія) і дляоплати заводським робітникам (люди), щоб виробляти комп'ютери, які вонизмогли б продати з прибутком (результати). Ресурси інформації використовуютьсябезперервно для зв'язку і координування кожної фази процесу перетворення.
  Інформація що відноситься до дослідження ринку, допомагає керівникам "Еппл"і "Ай Бі Ем" вирішувати, якого типу продукція має велику ймовірністьсподобатися публіці. Спілкування з робітниками дає їм інформацію, необхідну дляякісного виконання цього завдання. Швидкість і обсяг реалізації продукціїдозволяє керівництву вирішувати, наскільки успішно йде компанія на шляхудосягнення бажаних результатів.

  Усвідомлення важливості інформації як виду ресурсів є основною причиноютого, що фірми з вироблення інформації, такі як "Еппл" та "Ай Бі Ем"так стрімко зростали.

  Залежність від зовнішнього середовища.

  Однією з найбільш значущих характеристик організації є їївзаємозв'язок із зовнішнім середовищем. Жодна організація не може бути "островом усобі ". Організації повністю залежні від навколишнього світу - від зовнішньоїсередовища - як щодо своїх ресурсів, так і по відношенню до споживачів,користувачів їх результатами, яких вони прагнуть досягти.

  Термін зовнішнє середовище включає економічні умови, споживачів,профспілки, урядові акти, законодавство, конкуруючіорганізації, систему цінностей у суспільстві, суспільні погляди, техніку ітехнологію і інші складові. Ці взаємозв'язані фактори роблятьвплив на все, що відбувається усередині організації. Наприклад, введення новоїавтоматизованої технології може забезпечити організації перевагу вконкуренції.

  Але, щоб використати цю нову технологію, організації доведеться знайтинових людей із певними навичками, а також певними поглядами,які зроблять цю нову роботу привабливою для них. Якщоекономічна кон'юнктура підвищується або якщо існує конкуренція наринку таких спеціалістів, організації може бути доведеться підвищитизаробітну плату, щоб залучити цих фахівців на роботу. При їх найманняорганізації доведеться дотримуватися державне законодавство,що забороняє дискримінацію за віком, статтю та расою. Всі ці факторизмінюються постійно.

  Велике значення має і той факт, що, хоча організація і залежитьповністю від зовнішнього середовища, середовище це, як правило, знаходиться поза межамивпливу менеджерів. Самі хороші керівники в компанії "Ай Бі Ем" нічогоне можуть зробити, щоб утримати маленьку японську компанію від виходу наринок з новою інтегральною схемою, яка робить деякі види продукції
  "Ай Бі Ем" застарілими.

  І "МакДоналдс" не досягне ніякого успіху намагаючись перешкодити федеральномууряду підняти мінімальну заробітну плату, що

  збільшить її витрати на робочу силу на багато мільйонів доларів на рік.

  З кожним роком керівництву доводиться враховувати все більшу кількістьфакторів зовнішнього середовища, які беруть воістину глобальний характер.
  Щоб досягти успіху, фірмам доводиться конкурувати на іноземнихринках і протистояти конкуренції іноземних компаній у себе на батьківщині.
  Це вимагає розуміння цілої нової галузі юриспруденції, усвідомлення новихкультурних цінностей. Наприклад на японський ринок проникли і успішнодіють там лише далеко не всі американські компанії такі як "Кока-
  Кола "і" МакДоналдс ". Але ж на американському ринку електроніки таавтомобілів успішно діє велика кількість японських фірм.

  Горизонтальне розподіл праці.

  Ймовірно, найбільш очевидною характеристикою організації єрозподіл праці. Якщо, принаймні, дві людини працюють разом длядосягнення однієї мети, вони повинні ділити роботу між собою.

  Наприклад, організація з двох осіб, що має на меті пройти на судні довіддаленого місця на 10 миль, може розділити роботу так, щоб одна підчас подорожі керував вітрилами, а інший був біля керма. Поділ всійроботи на складові компоненти зазвичай називається горизонтальнимрозподілом праці. Розподіл великого обсягу роботи на численніневеликі спеціалізовані завдання дозволяє організації вироблятинабагато більше продукції, ніж якби те ж саме кількість людей працювалосамостійно. Розбивши роботу з приготування і подачі їжі клієнтам між
  12 працівниками, як це зазвичай робиться у "МакДоналдс", можна обслуговуватив сотні разів більше людей на день, ніж у традиційних маленьких ресторанчикахз одним кухарем і кількома офіціантами.

  У дуже малих організаціях горизонтальне поділ праці може непростежуватися досить чітко. Власники, які є одночасно ікеруючими маленьких ресторанів, можуть по черзі то готувати їжу, тообслуговувати відвідувачів. Але більшість складних організацій мають такогороду горизонтальне поділ, так що можна чітко простежити їх функції імети діяльності.

  Класичним зразком горизонтального розподілу праці на виробничомупідприємстві, наприклад, є виробництво, маркетинг та фінанси. Вониявляють собою основні види діяльності, які повинні бути успішновиконані, щоб фірма досягла поставлених цілей.

  Підрозділи.

  Складні організації здійснюють чіткий горизонтальний поділ зарахунок утворення підрозділів, що виконують специфічні конкретнізавдання і домагаються конкретних специфічних цілей. Такі підрозділичасто називаються відділами або службами, але існують також ічисленні інші назви. Корпорація "МакДоналдс" має спеціальніпідрозділи для кожної основної функції організації - відділи маркетингу,закупівель, нерухомої власності і т.д. Ці підрозділи у "МакДоналдс"мають свої власні, більш дрібні, більш конкретні підрозділи.
  "МакДоналдс", наприклад, будучи такої великої і широко розгалуженоюкомпанією, формує підрозділи як за географічним принципом, так іза окремими видами діяльності.

  Відділ нерухомої власності поділяється на підвідділи - вибору розміщеннянових місць підприємств, управління наявною власністю, а в кожному зцих підвідділів є групи з географічних зонах такі як група
  Східного узбережжя, група Каліфорнії, група Західної Європи і т.д

  Як і ціла організація, частиною якої вони є, підрозділиявляють собою групи людей, діяльність яких свідомокоординується і спрямовується на досягнення спільної мети. Таким чином, засуті своїй, великі і складні організації складаються з декількох спеціальностворених для конкретної мети взаємопов'язаних організацій ічисленних неформальних груп, що виникають спонтанно.

  Вертикальне розподіл праці.

  Оскільки робота в організації розділяється на складові частини, хтосьто повинен координувати роботу групи для того, щоб вона була успішною.

  Повертаючись до нашого прикладу з човном, якщо хтось з матросів не візьмена себе обов'язки капітана, і не подбає, щоб рухи керма булиузгоджені з маневрами вітрил, щоб судно тримаючилось курсу, - групапливе на судні, мабуть, ніколи не добереться до порту призначення: вона,швидше за все, виявиться там, куди занесуть її вітер і течія (тобто зовнішняСереда).

  Отже, в організації існують дві внутрішні органічні формиподілу праці. Перша - це розподіл праці на компоненти, що становлятьчастини загальної діяльності, тобто горизонтальне поділ праці.

  Друге, зване вертикальним, відокремлює роботу з координуваннядій від самих дій. Діяльність з координування роботи іншихлюдей і складає сутність управління.

  Необхідність управління.

  Для того, щоб організація змогла домогтися реалізації своїх цілей,завдання повинні бути скоординовані шляхом вертикального поділупраці. Тому управління є істотно важливою діяльністю дляорганізації. Однак, у малих організаціях часто немає чітко виділеноїгрупи керуючих.

  Наприклад, у невеличкому магазині, керованому двома партнерами, один зних може приймати рішення, що стосуються закупівель, виконуючи тим самимуправлінську функцію протягом одного тижня, а другий - протягом другого.
  Обидва вони координують робочі графіки своїх нечисленних підлеглих,щоб забезпечити роботу магазину у встановлені години роботи. Але обидвапартнера виконують і неуправлінського функції, обслуговуючи покупців ірозкладаючи товари на полицях. Ні один із партнерів не вважає другогогосподарем або керуючим.

  Але, хоча управлінські функції і не виділені чітко, основна функція --координування - виконується.

  Навіть у великих організаціях більшість керівників виконує частороботу, не пов'язану з координуванням роботи інших. Керівники вищоїланки, в компанії

  "Ай Бі Ем", наприклад, самі іноді телефонують клієнтам або виходять в торговийзал, для того щоб зберегти зв'язок з клієнтами, відчути їхні потреби.
  Проте, у всіх організаціях, за винятком найменших, управліннязаймає так багато часу, що стає дедалі важче здійснювати йогомимохідь.

  У міру розростання організації людям складніше орієнтуватися, від коговони повинні безпосередньо брати вказівки. На цьому рівні, для тогощоб організація могла діяти успішно, робота з управління повиннабути чітко відділена від неуправлінського роботи, тобто організації повинніпризначати керівників та визначати коло їхніх обов'язків івідповідальності. Фактично, суперкрупние організації сучасного суспільствастали можливі тільки тоді, коли стала чітко відчуватися необхідністьвідділення управління від комерційної або технічної діяльності.

  Всі організації мають деякі загальні характеристики, включаючи інеобхідність управління. Не дивно тому, що управлінська роботатакож має багато загальних характеристик. Керівник - це керівник, іхоча організації, сфери і відповідальність можуть розрізнятися, роботапрезидента має багато спільного з роботою майстра на складальному конвеєрі.

  Загальні фактори в роботі керівників.

  Аспекти управлінської діяльності, які є спільними для всіхкерівників у всіх організаціях, набагато менш очевидно, ніж відмінності вїх роботі.

  Суть управлінської діяльності.

  Як переконливого прикладу, що підтверджує, що побачити загальнев роботі всіх керівників досить важко, можна вказати на сутьуправлінської праці, тобто того, в чому полягає робота з управління вповсякденній практиці. Більшість людей, у тому числі і самі керівники -практики вважають, що рутинна робота начальника цеху не набагатовідрізняється від роботи тих, ким він керує. Це тим більше здається резонним,якщо взяти до уваги, що вони постійно взаємодіють і отримуютьмайже однакову винагороду за свою роботу.

  Але дослідження показують, що управлінська робота по суті своїй дужесильно відрізняється від неуправлінського. І дійсно, робота начальникацеху має набагато більше спільного з роботою президента компанії, ніж зроботою людей, які знаходяться під його керуванням. Коментуючи це,
  Мінцберг, узагальнив більш ранні дослідження і провів фундаментальнедослідження з вивчення праці п'яти керівників вищої ланки, відзначає всвоїй книзі "Природа управлінської праці": "Майже будь-яка робота всуспільстві вимагає спеціалізації і концентрації.

  Верстатники, опанувавши технікою виготовлення якоїсь деталі на своємуверстаті, можуть потім протягом багатьох тижнів займатися цією операцією,інженери і програмісти витрачають деколи місяці на розробку якогосьмоста або комп'ютерної програми, торговці більшу частину життя проводять,продаючи один і той же вид продукції. Керівник ж не вправі очікуватитакої однорідності у своїй роботі. Скоріше, характерним для нього будекороткочасність, різноманітність і фрагментарність здійснюваноїдіяльності. Гест, відповідно до досліджень якого майстри виконують усередньому 583 різних операції з управління в день, зауважує:
  "Цікаво відзначити, що характеристики роботи майстра, що включаютьрізноманітність уривчастість у виконуваних діях і їх фрагментарність,діаметрально протилежні роботі багатьох механіків-почасових, роботаяких дужераціоналізувати, носить повторюєтьсяхарактер, не переривається і виконується впостійному, стійкому, незмінному ритмірухомого конвеєра. "

  Ролі керівника.

  Торкаючись змісту роботи менеджера,
  Мінцберг знаходить ще одну спільну рисууправлінської роботи - ролі керівника. Роль, за його визначенням,є "набором певних поведінкових правил, відповіднихконкретній установі або конкретній посаді ". Точно так само, як герої вп'єси мають свої ролі, які змушують їх поводитися певнимчином, менеджери займають певні посади в якості керівниківпевних організаційних підрозділів і саме це визначає їхслужбове поведінку. "Окрема особа може впливати на характервиконання ролі, але не на її зміст. Так актори, менеджери та іншіграють заздалегідь визначені ролі, хоча як особистості можуть давативласну інтерпретацію цих ролей ".

  У своїх роботах Мінцберг виділяє 10 ролей, які, на йогодумку, приймають на себе керівники в різні періоди і в різному ступені.
  Він класси-фіцірует їх в рамках трьох великих категорій: міжособові ролі,інформа-ційних ролі та ролі щодо прийняття рішень.

  | | | Характер діяльності |
  | | | За матеріалами |
  | | Опис | обстеження роботи |
  | Роль | | керівників |
  | | Міжособистісні ролі | |
  | | | |
  | Головний | Символічний голова, в | церемоніали, дії, |
  | керів-води-ті | обов'язки якого входить | зобов'язуємо |
  | ль | виконання звичайних | становищем, |
  | | Обов'язків правового або | клопотання |
  | | Соціального характеру | |
  | | Відповідальний за мотивацію та | Фактично всі |
  | Лідер | активізацію підлеглих, | управлінські |
  | | Відповідальний за набір, | дії за участю |
  | | Підготовку працівників і | підлеглих |
  | | Пов'язані з цим обов'язки | |
  | | | |
  | | Забезпечує роботу | Листування, участь у |
  | Зв'язок-ний | саморозвиваються мережі зовнішніх | нарадах на стороні, |
  | ланка | контактів і джерел | інша робота з |
  | | Інформації, які | зовнішніми організаціями |
  | | Надають інформацію та | та особами |
  | | Надають послуги | |
  | | | |
  | | Інформаційні ролі | |
  | | Розшукує і отримує | Обробка всієї пошти, |
  | | Різноманітну інформацію (у | здійснення |
  | Прийом-| основному поточну) | контактів, пов'язаних |
  | нік інфор-| спеціалізованого характеру, | переважно з |
  | ції | яку, розуміючи організації та | отриманням інформації |
  | | Зовнішні умови, успішно | (періодичні |
  | | Використовує в інтересах свого | видання, |
  | | Справи; виступає як нервовий | ознайомчі |
  | | Центр зовнішньої та внутрішньої | поїздки) |
  | | Інформації, що надходить у | |
  | | Організацію | |
  | | Передає інформацію, | Розсилка пошти по |
  | Поширення | отриману з зовнішніх | організаціям з метою |
  | страни-| джерел або від інших | отримання інформації, |
  | тель інфор-| підлеглих, членам | вербальні контакти |
  | ції | організації; частина цієї | для передачі |
  | | Інформації носить чисто | інформації підлеглим |
  | | Фактичний характер, інша | (огляд, бесіди) |
  | | Вимагає інтерпретації | |
  | | Окремих фактів для | |
  | | Формування поглядів | |
  | | Організації | |
  | | | |
  | Поперед-| Передає інформацію для | Участь у засіданнях, |
  | стави-| зовнішніх контактів організації | звертання через пошту, |
  | тель | щодо планів, політики, | усні виступи, |
  | | Дій, результатів роботи | включаючи передачу |
  | | Організації, діє як | інформації в зовнішні |
  | | Експерт з питань даної | організації та іншим |
  | | Галузі | особам |
  | | | |
  | Поперед-дебати-м | вишукує можливості всередині | Участь у засіданнях з |
  | ательє | самої організації та за її | обговоренням стратегії, |
  | | Межами, розробляє і | огляди ситуації, |
  | | Запускає "проекти з | включають |
  | | Вдосконалення ", що приносять | ініціювання або |
  | | | Розробку проектів |
  | | Изменени, контролює | усовершенствова-|
  | | Розробку певних | ня діяльності |
  | | Проектів | |
  | | | |
  | Веду-| Відповідальний за | Ведення переговорів |
  | щий перего-| представництво організації | |
  | злодії | на всіх значних і важливих | |
  | | Переговорах | |
  | | Відповідає за коректувальні | Обговорення |
  | Устрою-| дії, коли організація | стратегічних та |
  | няющій | опиняється перед | поточних питань, |
  | наруше-| необхідністю важливих і | включаючи проблеми і |
  | ня | несподіваних порушень | кризи |

  У таблиці представлена така типізація ролей і наводяться приклади длякожної ролі. Як вказує Мінцберг, ролі не можуть бути незалежні одна відінший. Навпаки вони взаємозалежні і вазімодействуют для створення одногоцілого. Міжособистісні ролі випливають з повноважень і статусу керівника ворганізації і охоплюють сферу його взаємодій з людьми. Ціміжособові ролі можуть зробити керівника пунктом зосередженняінформації, що дає йому можливість і одночасно змушує його гратиінформаційні ролі, і діяти як центр обробки інформації.
  Приймаючи на себе міжособові та Інформаційним ролі, керівникздатний грати ролі, пов'язані з прийняттям рішень: розподілресурсів, Улагоджуючи-ня конфліктів, пошук можливостей для організації.

  Всі ці 10 ролей, взяті разом визначають обсяг і зміст роботименеджера, незалежно від характеру конкретної організації.

  Наприклад, завідувач секцією магазину "Сірс" кожен деньвзаємодіє з продавцями.
  Вони приходять до завідуючого для отримання спеціального інструктажу прозапити і потреби клієнта, для вирішення своїх проблем, пов'язаних з роботою,а часто просто поспілкуватися.
  Завідувач отримує великий обсяг інформації про те, як працюють секції.
  Наприклад, щодо висловлювання клієнтів про товари, інформація, наздебільшого, не може бути отримана з формальних джерел, таких,наприклад, як звіт про проданої продукції. Інформація допомагає керівниковіприймати правильні рішення для врегулювання існуючих абопотенційних проблем. І коли завідувач або керівник низової ланкибачиться з керуючим магазину, він передає своєму начальнику особливоважливі частини інформації. Вони-то і забезпечують основу для управлінськихрішень на більш високому рівні.

  Складові успіху організації.

  Виживання.

  Деякі організації планують свій розпуск після досягнення нимиряду заздалегідь намічених цілей. Прикладом такої організації може служитибудь-яка урядова комісія, що створюється для виконання конкретноїмети. Але, хоча, це незафіксованому часто у письмовій формі, виживання,можливість існувати якомога довше є найпершим завданнямбільшості організацій.

  Це може тривати нескінченно довго, тому, що організації маютьпотенціал існувати нескінченно. Рекорд у насто-ящее час належитьримської като-вої церкви, безперервно діє протягом 2000років. В історії відзначено існування деяких урядових-нихорганізацій протягом кількох сотень років, деякі організації вбізнесі також живуть протягом довгих років. Так знаменита фірма
  "Французькі виноробні підприємства" і зараз, після майже століттяіснування, також сильна, як і раніше. Однак, для того, щобзалишатися сильними і щоб вижити більшості організацій приходитьсяперіодично змінювати свої цілі, вибираючи їх відповідно змінюютьсяпотреби світу.

  Англійська монархія, наприклад, вижила як інститут, тому що вона, наЗрештою, визнала істотне скорочення обсягу своєї влади ісвого впливу у відповідь на соціальний тиск, що вимагає демократизації.
  Майже всі організації, які існують заради бізнесу, періодичнорозробляють нові види продукції або послуг для своїх споживачів.

  Результативність та ефективність

  Щоб бути успішною впродовж довгого часу, щоб вижити і досягтисвоїх цілей організація повинна бути як ефективною, так і результативною.
  За словами популярного дослідника Пітера Друкера, результативністьє наслідком того, що "робляться потрібні, правильні речі". Аефективність є наслідком того, що "правильно створюються ці саміречі ". І перше і друге однаково важливо.

  Всі компанії, що домоглися значних успіхів, робили "правильніречі ", вибравши мету, яка відповідала якоїсь важливої потреби,що існує в світі. Крім того, ці організації робили "свої речіправильно ". "МакДоналдс" визначили способи приготування гамбургерівтак, щоб забезпечити невисоку собівартість, стійко висока якість.

  Продуктивність.

  Результативність, в тому сенсі, що "робляться правильні речі"є чимось невловимішим, що важко визначити, особливо якщоорганізація внутрішньо неефективна. Але ефективність зазвичай можна вимірятиі виразити кількісно, тому що можна визначити грошову оцінку їївходів і виходов.1 Відносна ефективність організації називаєтьсяпродуктивністю. Продуктивність виражається в кількіснихпоказниках.
  Продуктивність-це відношення кількості одиниць на виході до кількостіодиниць на вході.

  Чим більш ефективна організація, тим вище її продуктивність.
  Відділ маркетингу, який збільшує обсяг реалізації товару і підвищуєприбуток, не витрачаючи при цьому додаткових коштів, підвищує цим самимсвою вироб-водітельность. Точно так-же, як і складальна бригада, коли воназбільшує випуск продукції за годину роботи і при цьому робить це бездефектів. Якщо ж при збільшенні обсягу продукції, що випускається вона маєнижчу якість, ми говоримо про зниження продуктивності. Теж самесправедливо, якщо кількість дефектів буде високим. Таким чином,ключовою складовою продуктивності є якість.

  Продуктивність на всіх рівнях організації є критичноважливим фактором для того, щоб організація могла вижити і добитися успіхув умовах конкуренції. Потенційний споживач, у якого є свободавибору, природно вважатиме за краще продукцію більш вироб-дітельнойорганізації просто тому, що вона має більш високу цінність. Більшийобсяг продажів дає більш продуктивної організації більше грошей длятого, щоб вкласти їх у ресурси, включаючи найкращі заводи, кращеобладнання, кращу технологію що може і надалі сприятипідвищенню продуктивності.
  І якщо розрив стає великим, то менш продуктивні організації вкінцевому підсумку зазнають краху.

  Серйозність наслідків зниження продуктивності підкреслюєтьсязростаючою конкуренцією, яка починає носити воістину глобальнийхарактер. З кожним роком успіхи в розвитку техніки роблять наш світ як бименшим за розмірами, а політичні чинники роблять все більш важкимрозгляд його як укриття, захисту інтересів місцевого бізнесу від зовнішньоїконкуренції.

  Менеджери вирішують, якими мають бути цілі в областіпродуктивності організацій. Менеджери вирішують, які методи отриманняпродукції будуть використані в організації. Менеджери вирішують, які формистимулювання будуть застосовуватися в організації, для того щобзацікавити робітників у підвищенні продуктивності. Через розробленуполітику організації, через особистий приклад керівники задають тон уорганізації, визначають бу?? ет чи у своїй роботі організація орієнтованана якість і на споживачів чи залишиться до них безраз-особистою, млявою.

  Список літератури:


  М. Х. Мескон. , М. Альберт. , Ф. Хедоури. Основи менеджменту.
  М. 1992.

  Грейсон, О'Дейл. Американський менеджмент на порозі ХХ століття. М. 1991.

  М. Волков. Швеція - соціально-економічна модель. М. 1991.

  Акофф. Планування майбутньогокорпорації. М. 1985.


  1 Це-переказ визначення Честера Барнарда, одного з класиківменеджменту 30-40 х. років.
  1 В широкому сенсі: споживаних ресурсів і продуктів, що випускаються. (Прим.научн. ред.)


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !