ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Школи менеджменту
       

   

  Менеджмент


  | | Родонача-л | | | |
  | Школи | ьнікі шкіл | Позитивні риси | Негативні риси | Виконана робота, підсумки, |
  | менеджменту | | | | внесок |
  | Школа | Ф. Тейлор | Відбір робітників і | Зведення смулірующіх | Створення наукового фундаменту |
  | наукового | Ф.І. Л. | менеджерів на основі | моментів к | замість старих суто |
  | управління | Гілберт | наукових критеріїв, їх | задоволенню | практичних методів роботи |
  | 1885 - 1920 | Г. Емерсон | профвідбір і | утилітарних | Наукове дослідження кожного |
  | | | Профнавчання | потреб людей | окремого виду трудової |
  | | Г. Форд | Спеціалізація функцій | Механічний підхід до | діяльності |
  | | Г. Грант | у виробництві, | управлінню: | Використання наукового аналізу |
  | | О. А. | виконання кожним | викладання | для визначення оптимальних |
  | | Ерманскій | співробітником тільки тих | менеджменту к | способів виконання завдання |
  | | | Функцій, на які він | викладання | Забезпечення працівників |
  | | | Найбільше придатний, | промислового | ресурсів, необхідних для |
  | | | Його навчання | інжинірингу | ефективного виконання завдань |
  | | | Система матеріального | | Виділення планування та |
  | | | Стимулювання робітників | | обдумування в окремих |
  | | | Для збільшення їх | | процес |
  | | | Продуктивності | | Затвердження менеджменту в |
  | | | (Гроші, соц. | | Як самостійна форма |
  | | | Нововведення і т.д.) | | діяльності, науки |
  | | | Облік і контроль за | | Формування функцій |
  | | | Проведеними роботами | | менеджменту |
  | | | Роздільна | | Раціональне управління |
  | | | Адміністративної та | | підприємством «знизу» |
  | | | Виконавчої робіт. | | |
  | | | Вступ Іституту | | |
  | | | Майстрів, керівних | | |
  | | | Працівниками | | |
  | | | Співпраця | | |
  | | | Адміністрації з | | |
  | | | Робітниками в питаннях | | |
  | | | Практичного | | |
  | | | Впровадження нововведень | | |
  | | | | | |
  | | | Рівномірний | | |
  | | | Розподіл | | |
  | | | Відповідальності між | | |
  | | | Працівниками та | | |
  | | | Менеджерами | | |
  | Адміністра-| А. Файоль | Питання про необхідність | Неувага соціальним | Раціональне управління |
  | тивна | Л. Урвік | виділення власної | аспектів управління | підприємством «зверху» |
  | (класичні-| Д. Муні | управлінської | Неувага | Розгляд управління як |
  | кая) школа | А. Рейблі | діяльності в особливий | людського фактору | універсального процесу, |
  | 1920 - 1950 | А. Слоун | об'єкт дослідження | на підприємстві | состаящий з декількох |
  | | А. Гинсбург | Необхідність | Осваеніе нових видів | взаємопов'язаних операцій: |
  | | | Компетентності та | робіт на основі особистого | технічні, комерційні, |
  | | І. Бутаков | наявності знань у | досвіду, а не з | фінансові, страхові, |
  | | В. Добринін | менеджера | застосуванням наукових | облікові, адміністративні |
  | | | Розробка цілісної | методів | Виклад основних принципів |
  | | А. Гостєв | системи управління | | управління: розподіл праці, |
  | | | Організацією | | владу і відповідальність, |
  | | | Структура управління та | | дисципліна, єдиноначальність, |
  | | | Організації | | єдність керівництва, |
  | | | Підприємства | | винагорода, централізація, |
  | | | Працівниками на основі | | скалярна ланцюг, ініціатива, |
  | | | Принципу єдиноначальності | | корпоративний дух, |
  | | | Створення системи | | справедливість і т.д. |
  | | | Принципів управління, | | Формулювання |
  | | | Призводять організацію | | систематизованої теорії |
  | | | До успіху | | управління всієї організації, |
  | | | | | Виділяючи управління як особливий |
  | | | | | Вид діяльності |
  | | | | | Розробка питань загального |
  | | | | | Управління |
  | | | | | Формулювання |
  | | | | | Систематизованої теорії |
  | | | | | Управління всією організацією з |
  | | | | | Виділенням управління в особливий |
  | | | | | Вид діяльності |
  | | | | | Виділення вольового моменту в |
  | | | | | Постановці та розгортання |
  | | | | | Виробництва |
  | Школа | А. Маслоу | Виявлення | Відсутність строгих | Розробка та застосування |
  | человечес-к | П. Фоллет | необхідності | математичних методів, | методів управління |
  | їх | Е. Мейо | активізувати | конкретного розрахунку | міжособистісними відносинами для |
  | відносин | М. Паркер | характерні для | неприйнятним інших | підвищення продуктивності |
  | і | Р. Лайкерт | кожної людини | методів в управлінні | праці і задоволеності |
  | поведенчес-| Д. Грегор | духовні стимули | окрім як застосування | працею |
  | ких наук | Ф. Герцберг | Витрати на людину - | науки про поведінку | Розробка теорії потреб |
  | 1930 - | | активи компанії, | | |
  | наст. час | С.Стрель-б | які треба правильно | | Використання наук про |
  | | Іцкій | використовувати | | людську поведінку в |
  | | | Формулювання | | управлінні та формуванні |
  | | | Основних вимог | | організації з тим, щоб |
  | | | Для відбору людей на | | працівник міг бути використаний |
  | | | Керівні посади | | у відповідності з його |
  | | | Керівник | | потенціалом повною мірою |
  | | | Орієнтується на своїх | | Використання в управлінні |
  | | | Співробітників | | методів, орієнтованих на |
  | | | Розробка теорії | | особливості міжособистісних |
  | | | Соціального управління | | відносин |
  | | | | | |
  | | | Прагнення допомогти | | |
  | | | Працівникові в усвідомленні | | |
  | | | Власних | | |
  | | | Можливостей | | |
  | | | Ідея гармонії праці та | | |
  | | | Капіталу, що досягається | | |
  | | | При правильній | | |
  | | | Мотивації та обліку | | |
  | | | Інтересів всіх | | |
  | | | Зацікавлених осіб | | |
  | Количест-ві | В. Немчик | Формалізація ряду | Розгляд управління | Розробка нових методів |
  | нна | | управлінських | як суто логічного | внутрішньофірмового планування |
  | (управлен-ч | П.Самуель-| функцій, поєднання | процесу, який може | (служби обліку, маркетингу та |
  | еская) | сон | праці, людини і ЕОМ | бути виражений в | т.д.) |
  | школа | В. Гібсон | Використання | математичному вигляді | Розробка імітаційного |
  | 1950-наст.в | К.О 'Делл | аналітичних методів | Недостатній для | моделювання рішень |
  | ремя | Л.Колпако-| і моделей в управлінні | застосування складних | Розробка методів аналізу в |
  | | Вич | замість словесних | кількісних методів | умовах невизначеності |
  | | | Міркувань | рівень освіти у | Математичного забезпечення |
  | | | Застосування | багатьох керівників | оцінки багатоцільових |
  | | | Математичних методів | (до 60-х) | управлінських рішень |
  | | | В управлінні для | Неувага проблеми | Розробка теорії і 3-х |
  | | | Об'єктивної оцінки | людських відносин | дефіцити (бюджетний, |
  | | | Будь-якій ситуації | при зсуві | освітній, торговий) |
  | | | Концентрація | пріоритетів у бік | |
  | | | Виробництва-«чарівні | математичних методів | |
  | | | Й фактор »при | | |
  | | | Збільшенні рівня | | |
  | | | Продуктивності | | |
  | | | Праці та | | |
  | | | Конкурентоспроможності | | |
  | | | Підприємства | | |
  | | | Разрабротка | | |
  | | | «Новведенческого | | |
  | | | Конвеєру »| | |
  | | | Об'єднання в | | |
  | | | Організації гнучкості і | | |
  | | | Оперативності дрібного | | |
  | | | Серійного виробництва | | |
  | | | З низькими витратами та | | |
  | | | Високої | | |
  | | | Продуктивністю | | |
  | | | Праці масового | | |
  | | | Виробництва | | |
  | | | Розробка та | | |
  | | | Застосування концепції | | |
  | | | Матеріального | | |
  | | | Стимулювання з | | |
  | | | Темпами росту, | | |
  | | | Що випереджають зростання | | |
  | | | Заробітної плати | | |
  | Ситуаційно-н | М. Фоллет | Виховує особисті | Відсутність можливості | Направлення на вироблення |
  | ая школа | Р. Стогдиллом | якості і вміння | виділити фактори, | ситуативного мислення та |
  | 1980-ті - | | контролювати | безпосередньо | програми отриманих |
  | теп.час | | ситуацію | що впливають на успіх | теоритического знань до |
  | | | Використання | організації, і | конкретним реальним процесам |
  | | | Нестандартних методів | розглянути їх тільки | Визначення конкретних |
  | | | Навчання | їх | змінних і їх влінія на |
  | | | В центрі уваги | | успіх організації |
  | | | Ситуація-набір | | Ефективне навчання |
  | | | Обставин, | | менеджерів на основі вивчення |
  | | | Безпосередньо | | мінливої ринкової ситуації, |
  | | | Впливають на | | недвіденних ситуацій, впливу |
  | | | Організацію | | стихійних лих |
  | | | Використання | | Розширення практичного |
  | | | Конкретних прийомів | | застосування теорії систем на |
  | | | Управління у зв'язку з | | основі внутрішніх і зовнішніх |
  | | | Конкретної ситуацією | | змінних, що впливають на |
  | | | Наявність спільного підходу | | організацію |
  | | | Для вирішення | | Наявність можливостей прямого |
  | | | Стандартних проблем і | | програми науки в реальному |
  | | | Використання | | життя |
  | | | Різних конкрентних | | |
  | | | Методів керування для | | |
  | | | Кожної що виникла | | |
  | | | Ситуації для max | | |
  | | | Успіху | | |
  | | | Спроба варіювати | | |
  | | | Різноманіття приватних | | |
  | | | Підходів | | |
  | Системна | Л.Берда-ла | Застосування принципу | Теорія системної школи | Розробка теорії |
  | школа | НФІ | співвідношення кількості | не визначає | непередбачених ситуацій |
  | сер.1970-х | Богданов | і якості | конкретних факторів, | (кожна ситуація, що виникла |
  | - | Розенберг | споживаних ресурсів | вліющіх на функцію | може стати стати подібною до |
  | теп.час | Каст | на вході-виході у | управління | іншими, але з деякими |
  | | | Процесі виробництва | Неувага впливу | унікальними властивостями) |
  | | | Для поліпшення | навколишнього середовища на | |
  | | | Результатів управління | управлінську | |
  | | | Підприємством | діяльність та | |
  | | | Формування нового | результати | |
  | | | Способу мислення, | функціонування | |
  | | | Побудови на | організації | |
  | | | Єдність всіх явищ | Не виділяє елементи | |
  | | | Внутрішньої і зовнішньої | системи, необхідні | |
  | | | Середовища | для створення | |
  | | | Розгляд всіх | підприємства | |
  | | | Явищ у вигляді | | |
  | | | Певних цілісних | | |
  | | | Систем | | |
  | | | Орієнтир систем на | | |
  | | | Досягнення конкретних | | |
  | | | Цілей | | |


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !