ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Шпора по адміністративному менеджменту
       

   

  Менеджмент

  25. Повноваження майстра.
  Посадові обов'язки майстра:
  1. керує ділянкою. 2. забезпечує виконання планових завдань пообсягом пр-ва, якості і заданої номенклатури. 3. забезпечує потрібну Птна основі завантаження облад-ня та використання тих можливостей. 4. збільшення
  Ксменності. Повинен знати нормативні матеріали в галузі виробничо -господарської діяльності. Повинен знати тих вимоги, що пред'являються допродукції. Повинен знати госп розрахунок, тарифікації, правила внутрішньоготрудового розпорядку. Основи трудового законодавства, правила і нормиохорони праці, виробничі санітарії. Кваліфікаційні вимоги - вища тихосвіта - стаж не менше 1 року, або середню спец освіту і стажроботи на пр-ве не менше 3х років. Майстром може бути і без тих освіти
  - Стаж повинен бути не менше 5 років. | 26. Фактори що впливають на ОСУ (зовнішні івнутрішні).
  1. Зовнішні: А). безпосереднього впливу - банки, покупці,постачальники, акціонери. Б). непрямого впливу - економічнакон'юнктура.
  2. Внутрішні: цілі, культура «П». | 27. Основні методи орг проектування.
  Проектування орг структур виконується методами:
  1. метод аналогій - застосування орг форм управління, які виправдали себев орг-ціях з подібними хар-ками. Вироблення типових структур управління. 2.експертно-аналітичні методи - вивчення фахівцями і керівникамиособливостей створюваної орг-ції і вироблення рекомендацій щодо формуванняуправління. Дозволяє заздалегідь передбачити вузькі місця на «П», які СП незможуть справлятися з обов'язками. 3. Метод структуризації цілей --передбачає вироблення системи цілей «П», включаючи кількісну таякісну хар-ку. Відтворення розподіл пав і отв-сті. Натурнімоделі ОСУ полягають в їх функціях. 4. Метод орг моделювання - цеметод являє собою розробку формалізованих матем, граф, машинивідображень розподілу отв-сті на «П». Ці моделі явл базою дляпобудови та реал-ції рішень. А). матем-кібернетичні моделіієрархічних структур управл - описують керування у вигляді математичнихрівнянь, мов: моделі індустріальної динаміки. Б). моделі орг систем --це мережні, матричні та табличні і граф відображення розподілуфункцій, відп-сті, орг зв'язків.
  Управління ОСУ повинен бути заснований не на один метод, а на декількох. Настадіях композиції і структуризації цілей найбільше значення мають методструктуризації та експертно-аналітичний метод, а також виявлення та аналізорг прототипів. Більш формалізовані методи повинні бути використані дляглибокого опрацювання систем на стадії регламентації. Для проектування оргструктур нових, в світі використовуються формально-аналітичні моделі. | 28.
  Показники ефективності ОСУ.
  Екон ефекти-сть визначається зіставленням отриманого ефекту і витратна його досягнення. Екон ефект від впровадження ОСУ визначається шляхомпідсумовування экономич ефекту від всіх проектних рішень. Економічнийефект може бути досягнутий за рахунок: 1. раціоналізації складу робіт,виконуваних СП. 2. раціоналізація інформ потоків. 3. за рахунок сов-ня док -тов і діловодства. 4. за рахунок підвищення квал-ції руководтелей іфахівців. 5. за рахунок раціоналізації функціональних взаємовідносин. 6.за рахунок персоніфікації отв-сті. Показники що характеризують ефективністьсистеми управління: 1. відношення доходу «П» до загальної суми витрат - цекоеф экономич рез-ти апарату управління. 2. управл відношення витрат дозагальній сумі витрат - коеф витрат на управління. 3. співвідношення чисельностіуправлінців і виробництві персоналу - коеф зайнятих. 4. відношення прибутку «П» дочисельності апарату управління. 5. відношення обсягу реал продукції до числамаркетологів - коеф результативності служби збуту.
  Методика Кибанова:
  ? Т = (ч1-ч2)/ч1 * 100.
  ? Т-зниження трудомісткості.ч1 - чисельність до вдосконалення.ч2 - чисельність після сов-ня.
  ? Пт = (100 *? Т)/(100 -? Т).
  | |
  | 29. Аналіз ОСУ. | 30. | 31. Поняття | 32. Комунікативний |
  | Може виникати | Удосконалення | комунікації та її | процес і його |
  | невідповідність між | ОСУ. | види. | елементи. |
  | новими цільовими | На основі | Комунікація - | Ком процес - обмін |
  | завданнями і старою | проведеного | процес обміну | інф-цією між |
  | структурою | обстеження та | інф-цією. Потрiбно | людьми. Основна |
  | управління. Етапи | аналізу діючої | довести до | мета ком процесу - |
  | аналізу існуючої | ОСУ розробляється | виконавців | забезпечення |
  | ОСУ: 1. треба | обгрунтування для | винагороду, | розуміння інф-ції. 4 |
  | визначити цілі. | проведення робіт з | які їх чекають у | базових елементи: 1. |
  | Правила визначення: | сов-нію ОСУ, що | разі виконання | відправник - особа |
  | опис ситуації | може бути | завдання. Багато | генерують ідеї та |
  | що вимагає | представлено у вигляді | керівники вважають | збирає інф-цію. |
  | втручання | записки чи доповіді. | комунікації головної | 2. повідомлення - |
  | керівництва, | Відображається: 1. | причиною недоліків | інф-ція |
  | виявлення | обгрунтування мети | у роботі «П». | закодована. 3. |
  | пріоритетів, вибір | сов-ня ОСУ. 2. | Ефективно | канал. 4. |
  | базовою або | основні методи і | працюють | одержувач. |
  | генеральної мети, | принципи сов-ня | керівники, ті | Ком процес ділиться: |
  | розкладання цілі на | ОСУ. 3. обгрунтування | які ефективні в | 1. зародження ідеї. |
  | модулі, виходячи з | нових орг рішень. | комунікаціях. Вони | 2. кодування і |
  | співвідношення мета - | 4. в записці повинен | становлять суть | вибір каналу. 3. |
  | засіб - | бути перелік | комунікації процесу, | передача. 4. |
  | результат, | док-тів для | і розуміють як | декодування. |
  | виключення | розробки або | комунікація впливає | Моделі обміну: 1. |
  | суперечливих | перегляду | на обмін інформа-цією. | проста: відправник |
  | цілей, встановлення | існуючої ОСУ. 5. | Коммуікаціі: | - кодування - |
  | для кожної цілі або | перелік заходів | 1. внутрішні - | канал зв'язку - |
  | модуля оціночних | за орг, | поділяються на | розкодування - |
  | рез-тов. | нормативного, | межуравневие | одержувач. |
  | 2. Обстеження та | методичного, | комунікації, і | 2. комунікація з |
  | аналіз існуючої | інформаційного | між СП (по | зворотним зв'язком. |
  | ОСУ - розробці | сов-нію ОСУ. Проект | горизонталі). При | Комунікації йдуть по |
  | передує | за сов-нію ОСУ | межуравневих | каналах: усні та |
  | комплексний аналіз. | повинен включати: 1. | комунікація інф-ція | письмові, |
  | Метою аналізу - явл | структуру ОСУ. 2. | може передаватися | формальні і немає. В |
  | на кожному етапі | оновлення положень | від нижчих рівнів до | орг-ції зустрічаються |
  | слід досліджувати | про СП і посадових | вищою (про | наступні |
  | хар-ки ОСУ: а). | інструкціях. 3. | зміни | комунікації: 1. |
  | потрібно досліджувати | проект повинен | пріоритетів, нових | ланцюговий - рішення |
  | склад, зміст | включати механізм | завданнях і | передається з |
  | функцій управління, | взаємодії СП. | процедурах). Між | одного кінця на |
  | їх розподіл | 4. заходи щодо добору і | СП - обмін інф-цією | інший стають |
  | між органами | підготовці кадрів. | для координації | відомими всім |
  | управління. | 5. заходи по | дій. Вигоди від | виконавцям і всіма |
  | Уточнення змісту | подолання | комунікації між | обговорюються. Всі |
  | функцій на основі | можливих | СП - йдуть на | зв'язку в такій |
  | дослідження охоплення | протиріч. | формування | комунікації |
  | керуванням | Вплив структури | рівноправних | однакові, командний |
  | виробниц-госп | орг-ції на ефекти-сть | відносин. | стиль керівництва |
  | процесів. | її діяльності. | 2. зовнішні - «П» | відсутній. Така |
  | Оптимізація | Структура управління | використовують різні | структура |
  | розподіл управл | чинить на Пт | комунікації для | розпадається при |
  | функцій з метою | вплив | встановлення | порушенні |
  | виключення | безпосереднє | контактів із зовнішнім | зв'язків між двома |
  | дублювання. | через ставлення | світом (з наявними | учасниками. |
  | Установлений | чисельності управл | і потенційними | 2. багаторівнева |
  | фактичний склад | персоналу до | споживачами). С | структура - все |
  | функцій | чисельності основних | наявними - | учасники |
  | аналізується за | робітників .. Управл | комунікації з | пов'язані між собою. |
  | точки зору | апарат - | допомогою переговорів | Її відрізняють |
  | відповідності цілям | значний | і договорів. Велике | достатня |
  | «П». б) треба | витратний фактор. На | значення тут має | стійкість та |
  | дослідити склад і | «П» з менш | репутація. | швидкість передачі |
  | структуру органів | централізованої | Особливе значення - | інформації. В |
  | управління. При | структурою швидше | відношення між | практиці управління |
  | аналізі потрібно | реагують на | рук-лем і | найбільш часто |
  | зробити висновок про | зміна. Іноді й | підлеглим. На них | зустрічаються на |
  | доцільності | високоцентралізованн | припадає 2/3 | рівні первинного |
  | того чи іншого СП, | а структура | комунікативної | колективу. Між |
  | за можливості | виявляється | діяльності. Обмін | керівником і |
  | інтеграції СП або їх | ефективною. | інф-цією тут | виконавцем - |
  | розукрупнення. | Процвітаючі фірми | пов'язаний з проясненням | командні дії. |
  | Виявити дублювання | містять невеликий | завдань, залученням | Між виконавцями |
  | функцій. Оцінка | управл апарат, навіть | людей у вирішенні | - відносини |
  | целесообразнотсі СП. | при кол-ве робочих | завдань, з обговоренням | координації. 3. |
  | в). досліджувати | 1000-5000 чол. | проблем | зоряна структура - |
  | номенклатуру управл | | ефективності | яскраво виражений |
  | рішень. Потрiбно | | роботи, досягненням | комутатор - |
  | виявити склад | | визнання, сов-ня і | керівник через |
  | управл рішення - | | розвиток | якого передаються |
  | виявляються потоки і | | здібностей | всі зв'язки, завдання. |
  | заповнюється таблиця | | підлеглих. Група | Усі зв'язки замикаються |
  | «Номенклатура управл | | може також | на ньому. Тут те ж |
  | рішень »: посада, | | обговорювати питання і | саме що і в |
  | рішення у вигляді | | без керівника. | попередньому, але немає |
  | док-та, призначення і | | Інф-цію він може | координації між |
  | подальше | | отримати і вигляді | виконавцями. 4. |
  | виконання рішення, | | звіту. Неформальні | ієрархічна |
  | оцінка необхідності | | комунікації - канал | структура - |
  | рішення. г). | | Цехів (80% -90%) | комунікації |
  | досліджувати норму | | найбільш точний у | характерні яскраво |
  | керованості, | | відношенні не | виражені командні |
  | налагодженості лінії. | | Суперечливою | відносини. |
  | Ефективність ОСУ | | інфор-ції про «П». | Проміжні |
  | залежить від норми | | Менш точні чутки про | щаблі одночасно |
  | керованості | | особистостях. Чутки | явл і підлеглими і |
  | керівників, і від | | надають як | командними. Тут |
  | діапозон контролю. | | позитивне так і | всі, крім |
  | Аналіз норм | | від'ємне | керівника явл |
  | керованості повинен | | вплив. Іноді | виконавцями - |
  | дотримуватися: | | керівник сам | керівниками. Вони |
  | дотримання принципу | | распределеяет чутки | пов'язані зв'язками і |
  | єдиноначальності, | | і дивиться яка | командного дії, |
  | дотримання скалярною | | буде реакція: о | і відносинами |
  | ланцюга, визначення | | скорочення, про | координації. |
  | оптимального | | запізнення, про | Повинна |
  | контролю для кожної | | зміни в | присутній |
  | посади. | | Структурі орг-ції, | зворотний зв'язок. Для |
  | | | Прийдешні переміщення | керівника так і |
  | | | Та підвищення. | іншої особи |
  | | | | Зворотний зв'язок може |
  | | | | Виступати як пряма |
  | | | | (Безпосередньо |
  | | | | Спостерігається |
  | | | | Зміна |
  | | | | Спостереження) і |
  | | | | Непряма (зниження |
  | | | | Пт, прогули, |
  | | | | Конфлікти). |
  | 10.Формальние і | 11. Характеристика | 12. Хар-ка | 1.Понятіе ад м-та и |
  | неформальні | лінійних і | функціональних ст-р | його місце серед |
  | структури | лінійно-штабних | управління. | управл дісціп. |
  | управління. | структур управління. | Функціональні орг | Адм м-т - це |
  | Формальні ст-ри | Лінійна (відображає | ст-ри мають слід | складова частина |
  | створюються з волі | дворівневе | позитивними | загального м-та.Его |
  | керівництва для | поділ. При | рисами. Вони | завданням є |
  | організації | такий ст-ре виділ | дозволяють вищому | з'ясувати як |
  | виробничого | верхній рівень - | керівництву | виникали і |
  | процесу. Завданням | керівник, і | зосередиться на | розвивалися |
  | цих ст-р явл-ся | нижній - | стратегічних | структури |
  | виконання | виконавець); Для | питаннях. Вони | управління, отримати |
  | конкретних робіт у | лінійної структури | створюють умови для | узагальнив-е моделі |
  | відповідно до | характерно, то що | досягнення високої | соврем структур |
  | розподілом праці в | вона дозволяє швидко | ефективності за | управління, |
  | даної організації. | приймати рішення, | рахунок спеціалізації. | дослідити їх, |
  | Неформальні ст-ри | швидко реагувати | Недоліком є | спробувати |
  | створюються з волі | на зміни у | те, що вони призводять | скорегувати |
  | самих працюючих на | зовнішньому середовищі і | к міжфункціональних | деякі структури. |
  | основі взаємних | забезпечувати | конфліктів, | Організації стру-ри |
  | симпатій, дружніх | неформальний підхід | утрудняють | упр-я діють не в |
  | відносин. Сила | к мотивування та | міжфункціональних | вакуумі, підкоряючись |
  | впливу | контролю | координацію, | волі мен-ра, тут |
  | неформальних груп | діяльності | обмежують | впливають |
  | досить велика в | співробітників. Штабна | можливості | власники: |
  | організації та за | (складається в тих | вирощування в орг | гос-во, |
  | визначених | організаціях де | менеджерів здатних | ппредпріятіе, |
  | умовах вона | виділяються | вирішувати питання | профспілки, ... банки, |
  | фактично може | щодо | стратегічного | впливають ідеологія, |
  | стати домінуючою і | відокремлені та | характеру. У | традиції та ін |
  | звести нанівець зусилля | наділені великими | лінійно-функціональні | Закони адм м-та: |
  | керівництва. | правами в осущ своєї | х ст-р досить | закон спеціалізації |
  | Неформальний лідер - | діяльності | багато переваг. | управління, закон |
  | це фахівець, який не | структурні | Вони сприяють | інтеграції упр, |
  | є | підрозділи); | збільшення гнучкості | закон економії |
  | офіційним | Лінійні - все | та адаптивності | часу - він |
  | керівником, але в | елементи знаходяться | організації до | проявляє себе як |
  | через свої | на прямій лінії | умов зовнішнього | закон управління |
  | особистісних якостей, | підпорядкування від | середовища. Ці ст-ри | часом. |
  | проф навичок | верхнього до нижнього | повністю | Ефективність |
  | користується | рівня. а). плоскі | звільняють вища | управління залежить |
  | авторитетом у | - мають мало рівнів | керівництво від | від швидкості реакції |
  | колективі і може | але великий масштаб | рішення теущіх | мен-ра на зміну |
  | надавати | управління. б). | питань і дають йому | ринку, від швидкості |
  | істотний вплив | багаторівнева - | можливість | мобілізації ринку. |
  | на його поведінку. | багато рівнів, але | займатися тільки | Методи м-та: |
  | | Низький масштаб | стратегічними | Імперична - |
  | | Управління. Дуже | питаннями. К | порівняння, |
  | | Складні за своєю | недоліків | спостереження, |
  | | Формі в порівнянні з | відносяться | експеримент. |
  | | Плоскими. Лінійні - | можливість | Теоретичні методи |
  | | Несуть | виникнення | - дедукція, індукція |
  | | Відповідальність | стратегічної | (від приватного до |
  | | Керівники за | несумісності | загального). Метод |
  | | Досягнення первинних | окремих | обстракціі |
  | | Завдань. Штабні - | самостійних | (відволікання від |
  | | Керівництво несе | підрозділів | другорядного). |
  | | Відп-сть за | організації, а також | Зв'язок з іншими |
  | | Досягнення вторинних | труднощі | науками: правові |
  | | Завдань підлеглих | розподілу | науки, філософія, |
  | | Головним цілям. Вони | загальорганізаційних | математика, |
  | | Підпорядковуються лінійним | ресурсів і витрат | соціологія, |
  | | І несуть функцію | між автономними | психологія, |
  | | Консультантів. в). | відділеннями | управління |
  | | Лінійно-штабні. | організації. | персоналом. |
  | 2. Науч-тех | 3. Принципу | 4. Бюрократична | 6.Целі та завдання |
  | революція кінця | управління Фоїл. | орг-ція Вебера. | підприємства. |
  | 19-початку 22 століть і | реализ-ція принцип. | Вебер в 1921 г | Підприємство це |
  | виник ... | Одним з піонерів | запропонував концепцію | основна первинна |
  | Найбільша заслуга в | школи управління був | раціональної | характерна одиниця |
  | разв уявлення про | Фоїл. Він розділив | бюрократії. Він дав | в ек системі, |
  | госуд-ном управлінні | весь прцесс | характеристику | яка виготовляючи |
  | принале Сміту. Він | управління на 5 осн | окремих типів | й реалізуючи вироби, |
  | зробив аналіз | функцій: | д-в і висунув | забезпечує |
  | різних фформ | планування, підбір | положення, згідно з | досяг?? ня своїх |
  | поділів праці, | і розстановка | кіт бюрократія-це | цілей. Головна |
  | дав характеристику | кадрів, організація | порядок, | мета-одержання мах |
  | д-ви. Ідеї Оуена | і контроль. | встановлений | прибутку у |
  | гуманізації | Американці його наз | правилами, є | довгострокової |
  | управління вироб-вом | батьком мен-ту. Його | найефективнішою | перспективі. Для |
  | а так само визнання | принципи слід | формою чоловіче-кой | здійснення |
  | необхідності | визнати результатом | орган-ції. Він | головної мети |
  | навчання, поліпшення | управління, | вважав, що основна | підприємство вирішує |
  | умов праці і побуту | »адміністрування» | мета будь-якої | ряд завдань. |
  | робочих хвилюють і | Суть розроблених-х | організації в | Центральне завдання - |
  | зараз. Перших | принципів зводиться до | максималізації | повне і |
  | менеджерів хвилювало | слід-му: | прибутку і щоб | своєчасне |
  | питання ефективності | 1) розподіл праці, | досягти її, | задоволення |
  | вироби. У цих | єдиноначальність, | необхідно знати: | потреб |
  | цілях розробляли | рівність, | 1) організація | споживача, |
  | дезайн раб місць, | повноваження та | вільна у виборі | що є вищим |
  | вивчалися витрати | відповідальність, | будь-якого засобу для | змістом і нормою |
  | часу на різні | централізація і | забезпечення своєї | діяльності кожного |
  | операції Більшість | децентралтзація, | стійкості | трудового |
  | дослідні-телей | винагороду та | 2) індивіди працюють | колективу. Воно |
  | вважали, що мен-т | покарання, | таким чином, що | повинна забезпечувати |
  | це мистецтво. Вони | справедливість, | можуть бути замінимі, | конкурентоспроможності |
  | вважали, що якщо | дисципліна, | тому кожен | ь своєї продукції на |
  | встановити риси | ініціатива, | повинен виконувати | основі її високого |
  | характеру, | корпоративний дух, | тільки одне завдання | якості, гнучкого |
  | свойст-ні | підпорядкованість особистих | 3) праця являє | оновлення в |
  | менеджеру, то можна | інтересам | собою найбільш | залежності від |
  | знайти людей, кот | громадським, | відповідну міру | постійно |
  | володіють такими | порядок, комбінація, | успіху індивіда і | мінливого попиту. |
  | якостями. Але | координація мен-рів | є для нього | Підприємство |
  | рез-ти исследов | одного рівня, | основою для | забезпечує |
  | показали, що | планів, доброта і | сущест-ня. | розвиток і підвищення |
  | визначити параметри | порядність, | Підставою на | ефективності |
  | за рисами характеру | кооперація, | призначення на | вироби, виробляє |
  | неможливо. Те, що | авторитет і | посада у нього | і освоює нову |
  | ми сьогодні приз-ем | відповідальність, | служітне | техніку, |
  | трансформаційних змін-те, | єдність | професіоналізм. А | вдосконалює |
  | зародилося у | керівництва, | особиста вірність. | випускаються вироби. |
  | часи промисл | стандартизація. | Бюрократія виключає | Організовує роботу |
  | рев19в. Перший | 5.Классіфікація | особисту залежність, | раціоналізаторів та |
  | поворот у теорії та | підприємств. 1-по | суб'єктивний | винайшовши-лий, |
  | практиці управління | правовому положенню: | сваволю і безправ'я | забезпечує соц |
  | пов'язаний зі створенням і | приватні | людини. Головне | розвиток колективу, |
  | використаний вич | (одноосібні) та | тут-завдання | створює |
  | техніки. | об'єднання | організації, яка | сприятливі |
  | Основоположником | підприємців, у | розподіляться серед | умови для |
  | м-та явл Тейлор, кіт | свою чергу | різних | працівників та охорону |
  | очолив рух | останні діляться | ісподнітелей як | окр середовища. Для нього |
  | наукового управління. | на: об'єднання осіб | офіційні | характерно |
  | Завдяки розробці | (командитне | обов'язки, що | виробничо-техн |
  | концепції почнемо | товариство, повне | чітко визначені й | іческое і |
  | управління мен-т був | тов-во), об'єднання | виміряні. В | організаційно-еконо |
  | визнаний | капіталів | залежно від того, | номічному єдність, а |
  | самостійної | (акціонерне | як точно ви | так само господарська |
  | областю научн | товариства, товариства з | виконуєте | самостійність. |
  | досліджень. Тейлор | огран відповідь-стю, з | обов'язки, вас | |
  | у роботах »Управління | додаткової | атестують, | |
  | фабрикою »і» Засади | відповідальністю). | просувають | |
  | наукового менендж-та »| 2) за характером | депреміруют. Але в | |
  | почав революцію в | власності: | чистому вигляді | |
  | галузі м-та.В 1916р | приватні, | демократія суж-ть не | |
  | сформувалося ціле | державні, | могла. Він стверджував, | |
  | напрям в | кооперативні) 3) за | що соціалізм в | |
  | дослідженні: | приладдя | більшою мірою | |
  | наукова школа, | Капітал | потребує | |
  | класична, | (іноземні, | бюрократизму, ніж | |
  | традиційна. | національні, | кап-зм. | |
  | Різновидом | змішані) 4) по | | |
  | класичні школи упр-я | характеру госпо-х | | |
  | явл адміністративна | відносин: картелі, | | |
  | школа. Одним з | синдикати, пу-вся | | |
  | піонерів її був | прибуток в одне) | | |
  | Файоль. Він розділив | трест, концерн, | | |
  | весь процес управл | промисловий холдинг | | |
  | на 5 функцій, | 5) залежно від | | |
  | які діють до | цілі: малі, | | |
  | сих пір. Це | середні, великі. | | |
  | планування, орган, | 6) в залежності | | |
  | підбір і розлучився | отцелей: | | |
  | кадрів, матівація і | комерційні, | | |
  | контроль. Американці | Некомерційні. | | |
  | його наз батьком | | | |
  | мен-ту. Блюмфільд | | | |
  | розробив | | | |
  | концепццію | | | |
  | персоналу, а Вебер - | | | |
  | концепцію | | | |
  | раціональної | | | |
  | бюрократії кіт закл | | | |
  | в тому, що бюро-буття | | | |
  | (порядок), | | | |
  | встановлений | | | |
  | правилами, явл-ся | | | |
  | самої ефект формою | | | |
  | людського | | | |
  | організації. У 30-х | | | |
  | г з'явилася школа | | | |
  | челове-ських | | | |
  | відносин, де | | | |
  | особливу увагу | | | |
  | приділялася людині. | | | |
  | ЇЇ родоначальник - | | | |
  | Мейо. Наст теорія - | | | |
  | Маслоу, кіт | | | |
  | запропонував класифікації | | | |
  | потребностей.С1960г | | | |
  | з'явилися школи | | | |
  | управлінські, кіт | | | |
  | розглядали | | | |
  | управління як | | | |
  | логічний процес. | | | |
  | Поєднання людини і | | | |
  | ЕОМ зажадали | | | |
  | перегляд структ | | | |
  | едементов. З'явилося | | | |
  | моделювання, | | | |
  | методи аналізу, | | | |
  | матобеспеченіе. | | | |
  | 7.Функції та служби | 8. Поняття структури | 9 Основні | 5.Классіф. П. |
  | підприємства. | «П», произв | вимоги до орг | Класифікація в |
  | Основна функція: в | структури та орг стр | структурам. | відповідно до |
  | встановлення | Структура з латин | Будь-яка ОСУ повинна | госп-правовими |
  | постійного та | мови - будова, | відповідати визна | формами: 1. |
  | тимчасового | єдність стійких | вимогам: | Г-ються (республікан |
  | взаємодії між | взаємозв'язків між | 1) ясність-кожне | кі, комунальні). |
  | усіма | елементами. Кожен | підрозділ та кож | 2. |
  | підрозділами, | матеріальний об'єкт | співробітник повинен | Приватні (одноосібні, |
  | визначення порядку | володіє безліччю | знати своє місце і | сімейні). 3. |
  | та умов | зовнішніх і внутрішніх | повинен знати куди | Колективні (товариш |
  | функціонування | зв'язків та | треба звертатися за | ество, т-ва, кооп, |
  | підприємства. Фукции | здатністю | допомогою, рішенням | народні, орендні). |
  | планування, | переходити з одного | або інформацією. | 4. Змішані, |
  | організації | стану в інший | 2) економічність | іноземні 5. |
  | виробництва. | (кожен мат об'єкт |-іноді ек-сть | Добравольное об'їду |
  | Функція матіваціі - | може змінювати свою | називають | П. |
  | це процес | струк-ру) Структура | раціональністю. | 1. створюється гос |
  | спонукання для | перед-та визначає | Економічність | органами. 2 |
  | досягнення цілей. | місце окремих | припускає, що | майно за рахунок |
  | Мотивувати - | працівників та | управління, | власника. |
  | торкнутися важливі | підрозділів при | контроль, нагляд і | 3.1.товаріщества |
  | інтереси, дати шанс | склалася | стимулювання | бувають: а) повними; |
  | реалізуватися в | кооперації праці. | повинні вимагати хв | б) командитні; в) |
  | прцессе трудової | Це каркас, на кот | зусиль, тобто | акціонерно-командитне |
  | діяльності. | будуються і | витрати на | ті. 3.2.а) ТОВ; б) |
  | Функція контролю | взаємини. | керований труд | ОДО; в) АТ; г) ЗАТ. |
  | укладений у прцессе | Гарна структура | хв. 3) відкритість і | 3.3. На тих же |
  | порівняння | перед-і сприяє | вільний обмін | принципах, що й |
  | фактично | виконання цілей, | інформацією | товариства, тільки |
  | досягнутих | що стоять перед | (комунікативність) | заснований на особистому |
  | результатів з | перед-му, хоча не | означає, що кожен | трудовій участі, |
  | запланованими. | гарантується їх | працівник повинен | мають паї. 3.4. |
  | Вііди контролю: | досягнення. Погана - | розуміти своє завдання | Утворюється шляхом |
  | попередній (в | гарантує провали. | і завдання | викупу орендного або |
  | процесі його можна | ЗАГАЛЬНА ст-ра ділиться | підприємства., повинен | гос П. Є ділені й |
  | виявити відхилення | на: виробничу | забезпечити процес | неподільна частина. 5. |
  | від стандартів в | та організаційну | прийняття рішення | А) Концерн - на |
  | різні моменти | ст-ру управління. | .5) Стабільність | основі добровільної |
  | часу, поточний | організ-ва струк-ра | (стійкість) | централізації (НТ, |
  | контроль | управління - це | підприємство повинно | фін, пр-кої) явл |
  | здійснюється в | сукупність | виконувати свою | юр особою, але розрахунки |
  | ході проведення | працівників | роботу за будь-яких | з бюджетом кожне П |
  | робіт., | управління, їх | умовах (це значить, | самостійно. Б) |
  | заключний - | співпідпорядкованість та | що есліза воротами | Асоціація (корпорації |
  | допомогти запобігти | зв'язок ОСУ - | заводу что-то | я) - об'їду |
  | помилки. | впорядкована | відбувається, то | незалежних П |
  | Виробничі | сукупність | не можна кидати свою | що мають обмежену |
  | функції: | елементів, | роботу) 6) висока | від-сть. За ре-ти |
  | планування, підбір | знаходяться між | пристосовність - | д-ті несуть тільки |
  | кадрів, | собою в стійких | (адаптивність) - | тим майном кіт |
  | здійснення | відносинах, | 7) надійність - в | добровільно передали |
  | технічної | забезпечують їх | роботі перед-я не | у колектив користю. |
  | політики, | функціонування та | повинно бути збоїв. | Учасниками |
  | фінансування, | розвиток як одного | 8) організаційна | створюється страховий |
  | забезпечення | цілого. Елементами | культура - спільність | фонд для оказ допомоги |
  | оснащенням, сировиною та | ст-ри управ-я явл | цілей, традицій, | П оказ у скрутному фін |
  | матеріалами. В | окремі працівники, | манери поведінки. | положенні. В) |
  | діяльності | служби та ін ланки | 9) цільове призначення | Консорціум - |
  | підприємства | апарату управління. | ОСУ забезпечити | учасники сохр госп |
  | беруть участь | Відносини між ними | стійкий розвиток | самостійно, створюється |
  | власники, | постач-ся завдяки | підприємства по | для реш визна. |
  | менеджери, | зв'язкам, що | засобів | проблем. |
  | колектив, вкладники | поділяються на: | формування, | |
  | коштів, гос-во, | вертикальні і | збереження та | |
  | громадськість. | горизонтальні. | вдосконалення | |
  | Вищевказаними | Гориз-ні носять | взаємозв'язку і | |
  | функціями займаються | характер | взаємодії з | |
  | служби підприємства: | узгодження та | зовнішнім середовищем і | |
  | відділ кадрів | явл-ся однорівневі | внутрішнього | |
  | займається підбором | (між нач цехів). | взаємодії | |
  | і розстановкою | Вертик - це зв'язки | елементів системи. | |
  | кадрів, технічний | підпорядкування та | Стійкість і | |
  | відділ здійснює | необхідність у них | раціональність були | |
  | всю технічну | виникає при | пріоритетними | |
  | політику пр-я, | ієрархічності. Зв'язки | параметрами вже в | |
  | планово-економічно | у орг СУ можуть | нач 20века. | |
  | й відділ займається | носити лінійний і | | |
  | плануванням і | функціональний | | |
  | економічним | характео. Лінійні - | | |
  | аналізом, | відображають рухом | | |
  | виробничо-дисп | управл рішень і | | |
  | етчерскій відділ | інформацією між | | |
  | займається | лінійними | | |
  | диспетчеризація та | керівниками. | | |
  | контролює | Функціональні - | | |
  | виконання завдань | мають відповідати лінії | | |
  | цехами, відділ | руху інформації | | |
  | маркетингу - | і управл рішень з | | |
  | постачанням | об'єктів функцій | | |
  | матеріалами та збутом | управління. | | |
  | готової продукції, | Функціональні | | |
  | фінансовий відділ, | РУКОВ-ли дають | | |
  | бухгалтерія, відділ | вказівки щодо | | |
  | з охорони праці. | визна-ним питань. | | |
  | | В рамках ОСУ | | |
  | | Протікає | | |
  | | Управлен-кий процес | | |
  | |, Процес прийняття | | |
  | | Рішень і рух | | |
  | | Інформації ОСУ | | |
  | | Можна розглядати | | |
  | | Як форму розподілу | | |
  | | Праці і кооперації | | |
  | | Управлінської | | |
  | | Діяльності в | | |
  | | Рамках кот | | |
  | | Відбувається процес | | |
  | | Управління. Функція | | |
  | | Управ-я - це | | |
  | | Зміст упр-я, | | |
  | | ОСУ-його форма. | | |
  | | Діяльність, | | |
  | | Спрямована на | | |
  | | Досягнення мети - | | |
  | | Це функція, апарат | | |
  | | - Це ОСУ. | | |
  | 13. Характеристика | 14. Характеристика | 15. Характеристика | 16. |
  | лінійно-функціональні | дивізіональних | програмно-цільових та | Організаційні |
  | ой структури | структур управління. | матричних структур | структури управління |
  | управління. | | Управління. | за принципом ринку, |
  | Лінійні - все | Перехід до | Пошуки, нових | венчурні та |
  | елементи знаходяться | дивізіональних | методів обгрунтування | інноваційні. |
  | на прямій лінії | структурам - | управл рішень, | |
  | підпорядкування від | дозволяють | оцінки досягнутих | Венчурні - вони |
  | верхнього до нижнього | організації приділяти | результатів, більш | є найбільш |
  | рівня. а). плоскі | конкретному | ефективного | перспективними при |
  | - Мають мало рівнів | продукту, | використання мат і | швидко мінливих |
  | але великий масштаб | споживача або | трудових ресурсів, | умовах ринку. |
  | управління. б). | регіону стільки ж | правильного | Чи відносяться в основному |
  | багаторівнева - | уваги, скільки і | співвідношення | до малого бізнесу: |
  | багато рівнів, але | невелика | централізації і | а). підприємець |
  | низький масштаб | організація, | децентралізації в | сам вибирає |
  | управління. Дуже | випускає один | управлінні призвели до | зовсім новий |
  | складні за своєю | продукт або | створення так | інноваційний |
  | формі в порівнянні з | орієнтована на 1 | званих | об'єкт, ризикує |
  | плоскими. Лінійні - | споживача, що | програмно-цільових | своїм капіталом. |
  | несуть | дозволяє швидше | структур. Сутність | б). розробка та |
  | відповідальність | адаптуватися до | ПЦС полягає в | доведення продукту |
  | керівники за | мінливого зовнішнього | те, що вони | до випуску |
  | досягнення первинних | середовищі. Недоліки: | базуються на | відбувається |
  | задач. Штабні - | збільшення витрат | комплексному | значно швидше |
  | керівництво несе | через дублювання | управлінні всією | (2-3 рази). в). |
  | отв-сть за | функцій, | виробничої | має велику |
  | досягнення вторинних | недостатнє | системою в цілому як | маневреність, |
  | завдань підлеглих | спілкування між | єдиним об'єктом, | швидко змінюють схеми |
  | головним цілям. Вони | фахівцями різних | орієнтованим на | і прийоми роботи. |
  | підкоряються лінійним | відділів, слабкі | окрему мету. | |
  | і несуть функцію | зв'язку з головним | Однією з | |
  | консультантів. в). | підприємствами. | різновидів ПЦС | |
  | Лінійно-штабні. | | Є нова форма | |
  | | | - «Впровадження | |
  | Функціональні орг | | нововведень ». Вона | |
  | структури - | | призначена для | |
  | створюються СП кожне | | тих орг-цій, де | |
  | з яких має | | вир-во продукції осущ | |
  | певне завдання | | в широкому діапазоні | |
  | та обов'язки. СП | | випускається | |
  | діляться на блоки: | | номенклатури. | |
  | пр-во, маркетинг, | | Сутність її | |
  | фінанси. | | Полягає в тому, | |
  | Переваги: | | що планування і | |
  | стимулювання | | введення різних | |
  | ділової та проф | | нововведень в | |
  | спеціалізації, | | технологію | |
  | поліпшення | | розробки | |
  | координації | | принципово нових | |
  | функціональних | | видів виробів, а | |
  | областях, зменшення | | також їх реалізації | |
  | дублювання | | повністю | |
  | та споживання мат | | покладаються на | |
  | ресурсів. | | Групу нововведень. | |
  | Недоліки: СП | | Така орг-ція роботи | |
  | зацікавлені в | | дозволяє | |
  | реалізації своїх | | керівникам | |
  | локальних цілей | | функціональних | |
  | більше ніж завдань | | підрозділів | |
  | орг-ції, ланцюг команд | | зосередити | |
  | від керівника до | | увагу на | |
  | виконавцю занадто | | виконанні | |
  | довга - ускладнює | | обов'язкових поточних | |
  | комунікацію. | | Справ, менш складних, | |
  | | | Але які мають, однак, | |
  | | | Велика питома вага | |
  | | | До річного | |
  | | | Виробничої | |
  | | | Програмі. Це | |
  | | | Забезпечує | |
  | | | Певну | |
  | | | Гнучкість і | |
  | | | Оперативність у | |
  | | | Управлінні. Тим не | |
  | | | Менш, не виключена | |
  | | | Можливість | |
  | | | Дублювання функцій | |
  | | | В кількох | |
  | | | Групах. Впровадження | |
  | | | Нововведена?? ний вимагає | |
  | | | Також чіткої системи | |
  | | | Зв'язків між | |
  | | | Групами і зовнішньої | |
  | | | Середовищем, в іншому | |
  | | | Випадку робота | |
  | | | Організації не | |
  | | | Досягне наукового | |
  | | | Рівня | |
  | | | Ефективності. | |
  | | | Матрична - це | |
  | | | Комбінація двох | |
  | | | Видів структур по | |
  | | | Функціями та | |
  | | | Продукту. Приклад: | |
  | | | Розробляється 4 | |
  | | | Різних продукту за | |
  | | | Кожний з яких | |
  | | | Відповідає окремих | |
  | | | Керівник. Кожен | |
  | | | Виконує ланцюжок | |
  | | | Функцій від створення | |
  | | | Нового продукту до | |
  | | | Його пр-ва та продажу. | |
  | | | Тут є | |
  | | | Подвійне підпорядкування | |
  | | | Керівнику проекту | |
  | | | І керівнику | |
  | | | Функціонального | |
  | | | Відділу. Керівник | |
  | | | Функціонального | |
  | | | Відділу приймає | |
  | | | Участь в орг-ції, | |
  | | | Контролює хід | |
  | | | Роботи, терміни. | |
  | | | Менеджер по продукту | |
  | | | Відповідає за | |
  | | | Інтеграцію всіх | |
  | | | Видів діяльності, | |
  | | | За стратегію проекту | |
  | | | І рез-ти роботи. | |
  | 17. Бізнес-центри, | 18. Поняття | 19. Делігірованіе | 20. Орг-ия |
  | бригадні і | повноважень і | повноважень - умови | повноважень. Межі |
  | конгломератні | відповідальність. | раціональної | повноважень. |
  | структури | | організації | Повноваження і влада. |
  | управління. | Організація - | управління. Потрiбно | Від-сть - це т-ва |
  | Бригадная - робочий | процес створення | враховувати, що з | виконувати з-чі і |
  | центр має | структури «П» | головної мети | від-чать за їх |
  | комірчасту структуру. | який дає | виробляються | рішення. Тов-ство - |
  | У звичайному | можливість працювати | підцілі П, для | це від ра-ка очікують |
  | виробничому | СП разом для | об'єднання цілей та | виконання |
  | центрі роботи | досягнення спільної | завдань з працівника - | будь-яких |
  | виконуються в | мети. Розподіл | цей процес наз | вимог, при |
  | конвеєрному режим на | орг-ції на | орг-їй. Є 2-а | виконання своїх |
  | основі | підрозділи, | аспекту орг-її | про-стей. Від-сть не |
  | функціонального | відповідно цілям | процесу: 1. Розподіл | може бути |
  | поділу праці. | та стратегії | орг-ії на служби та | делігірованна. 1. |
  | Кожен працівник | формує орг | СП. 2. Встановлення | орг-нние - |
  | виконує 1 або 2 | структуру. СП | взаємин, | обмежене право |
  | виду операцій. При | взаємозалежні по | повноважень, кіт зв'я | використовувати ре-си, |
  | цьому необхідний | рівнями управління, | вищестояще ру-у с | і спрямовувати зусилля |
  | вибір техніки | що дає можливість | нижчестоящим та | ра-ков на виконання |
  | зосереджений в одному | розподіляти та | забезпечує | будь-якої задачі. |
  | місці, вся бригада | координувати | розподіл і | Повноваження |
  | бере участь у | завдання. Орг | координацію з-ч. | делігіруются не |
  | пр-ве продукту від | повноваження - | ср-ва для досягнення | лічноті, а |
  | початкової до | обмежене право | відносин м/у | посади. 2 |
  | кінцевої стадії. | використовувати ресурси | рівнями повноважень | повноваження мають |
  | Ефективність | орг-ції і направляти | наз делігірованіем - | межі. 3. межі |
  | виявляється в тому | діяльність | це передача визна | повноважень |
  | що

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !