ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Штаби (на прикладі ВАТ ГАЗ )
       

   

  Менеджмент

  ЗМІСТ


  ЗМІСТ 2
  ВСТУП 3
  1. СУТНІСТЬ штабної роботи 4
  2.ФАКТОРИ, знижує ефективність штабної роботи. 4
  3. ЗАВДАННЯ ШТАБНИХ ПІДРОЗДІЛІВ. 6
  4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ШТАБНИХ ПІДРОЗДІЛІВ. 7
  6. Керівництво штабу З БОКУ їхній начальник 11
  7. ВЗАЄМОДІЯ МІЖ ШТАБОМ і лінією, А ТАКОЖ між штабом 13
  ВИСНОВОК 16
  ЛІТЕРАТУРА 16

  ВСТУП

  Обрана тема атестаційної роботи найбільш близька мені за родомпрофесійної діяльності і використання отриманих знань курсустановить практичний інтерес для вдосконалення взаємодії зпідрозділами ВАТ «ГАЗ» та ефективного управління.

  Сучасні методи керівництва і управління шляхом делегуваннявідповідальності функціонують в трьох формах: лінійної, штабний ідопоміжної.

  Працівники ієрархічних рівнів першого форми (в умовах ВАТ «ГАЗ»
  -керуючий - начальник цеху - начальник дільниці - майстер - бригадир),мають повноваження щодо прийняття самостійних рішень під час виконанняпокладених на них завдань і несуть відповідальність за результати своєїдіяльності.

  Але є інша форма делегування відповідальності, при якійпрацівник наділений повноваженнями з консультування та інформування. Вінготує рішення для інших осіб. Таким чином він виконує штабніфункції (в умовах ВАТ «ГАЗ» це техн., УГМет та ін)

  Третьою формою делегування відповідальності є покладення завданьна допоміжні служби. Це означає, що працівник пропонує своїпослуги для виконання певних завдань (УАСУ, ФУ та ін)

  1. СУТНІСТЬ штабної роботи

  Штаб - це форма організації, що існує паралельно зуправлінської структурою, лінією.

  Практика змушує використовувати штабну роботу на різних рівнях.
  Кваліфіковані рішення вимагають підвищення вимог до володінняспеціальними знаннями, якими не можуть мати керівні працівники.
  «Геніальний» людина на чолі, який приймає найважливіші рішення,керуючись інтуїцією і чуттям, давно вже в минулому. У століття автоматизаціїі великого виробництва було б безвідповідально ставити майбутнє взалежність від таких факторів.

  Керівництво фірми не може самостійно вирішити спеціальні завдання
  (аналіз, дослідження). Численні управлінські обов'язки незалишають їм часу на детальне вивчення спеціальних питань у різнихобластях діяльності.

  Принципові рішення сьогодні не можуть бути самостійним актомодного єдиного особи. Вони передбачають цілу низку попередніхпроцесів - вони повинні бути організовані і підготовлені. Тут починаєтьсядіяльність штабів: вони надають допомогу керівництву фірми і лінійнимначальникам всіх рівнів при прийнятті ними рішень, надаючи їм науковопідготовлений матеріал і нові відомості з області теорії і практики.

  2.ФАКТОРИ, знижує ефективність штабної роботи.

  1. Застаріла уявлення про начальника, який повинен знати і вмітиробити більше, ніж усі його співробітники.

  Начальники, які керуються у своїй поведінці цим поданням,не можуть працювати з фахівцями штабів. Для них консультація фахівцяє неприпустимою критикою їхніх знань і здібностей.

  Якщо такій начальнику надаються штаби, то він з острахом думає тількипро те, що в результаті цього не постраждав його престиж. Він постійно думаєпро те, як би довести свою перевагу в професійній області.
  Відповідний співробітник, як тільки виявить це, діє обережно,щоб не наражати на небезпеку. Він постійно обмірковує, якпіднести начальнику речі, які йому не подобаються, оскількисуперечать його поглядам, але які необхідно сказати в інтересах справи.
  Справа доходить до протистояння, позначається на результатах роботи іщо закінчується зазвичай звільненням відповідного штабного працівника.
  Або ж він змиряється і викладає тільки речі, що збігаються з думкоюначальника. Тим самим штабна робота втрачає свій сенс.

  2. Неприйняття наукової організації управління виробництвом іщо випливає звідси конфронтація практики проти теоретиків.

  У зв'язку з цим фахівців штабу постійно дорікають у тому, що їхаргументи народжуються за «столом» і що вони тільки теоретики, які не маютьпоняття про практичну роботу. Критикувати легше, ніж самому що-небудьзробити краще.

  В результаті такі тертя виникають на всіх рівнях виробничоїструктури аж до майстрів. Той факт, що на підприємстві єфахівці, що не працюють на лінії, але знають більше, ніж лінійніначальники, сам по собі викликає занепокоєння.

  3. Такі точки зору, як побоювання того, що знизитися цінністьвласної праці, можливість втрати престижу та підрив довіри врезультаті конкуренції фахівців.

  Лінія обмежує своє спілкування зі штабом до мінімуму. Зовні їїповедінка залишається коректним, але відчувається внутрішнє неприйняття.
  Формально на запити штабів дають необхідні відомості, але не більше. А безконтакту та обміну досвідом жоден штаб не може плідно працювати.

  Лінійні начальники в результаті створення штабів часто відчувають, щовони відходять на задній план. До цього тільки вони могли даватиінформацію на гору. Вони краще знали всі спеціальні питання, що стосуються їхділянки роботи. Начальник запитував їх - він «мав потребу» в них. А тепер йогоінформують штаби. Тим самим його монополія на інформацію закінчилася. І цевідповідно викликає негативну реакцію.

  Опір може бути усунено шляхом чіткого розмежуваннявзаємних прав і обов'язків. При цьому спочатку необхідно створитиорганізаційні основи забезпечення чіткого і ділового розподілу штабнихі лінійних функцій серед відповідних підрозділів.

  3. Завдання штабних підрозділів.

  Теорія і практика повинні з'єднатися з метою створення можливостей повикористання в управлінні підприємством результатів наукових досліджень.
  Для штабів це означає постійну боротьбу за прогрес. Постійно вони повинністежити не застаріли чи ті основи, на яких вони будують свою роботу, і щоще придатне сьогодні з того, що було вчора істотним і цінним. Ценадає роботі в штабах специфічний характер.

  Центральної завданням штабу є:

  Консультування та інформування

  Його діяльність спрямована на підготовку рішень, а не на прийняттяїх. Для штабу немає розходження між нормальним і надзвичайних випадком.

  Сенсом штабної роботи є надання впливу на прийняття рішення врезультаті дачі консультації. Кожен, хто консультує своїх начальників врамках штабної діяльності, має право і обов'язок переконувати їх управильності своєї точки зору. Однак правом того, хто приймає рішення,залишається вибір, чи прийняти рішення у відповідності з даною консультацієюабо ж обрати інше рішення.

  Про штабному підрозділі ми говоримо навіть тоді, коли там працюєвсього одну особу; про штабному відділі - якщо під керівництвом керівника працюютьодин або кілька штабних працівників.

  Начальник штабного відділу займає по відношенню до своїх співробітниківтаке ж положення, як і будь-який інший лінійний начальник. Він даєрозпорядження і приймає рішення. Однак тут мова йде про його функціїначальника тільки по відношенню до своїх співробітників і про організацію роботиусередині відділу. Відношення штабу або його керівника до лінії при цьому незачіпаються.

  Необхідно чітко собі уявляти, що при розмежуванні штабних ілінійних функцій мова йде про поведінку працівників усередині підприємства.
  Функції співробітника, що виходять за межі підприємства, які не залежать від того,є він штабним або лінійним працівником.

  4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ШТАБНИХ ПІДРОЗДІЛІВ.

  Лінія і штаб повинні відповідати за те, що вони роблять. Відповідальність уштабу не менше, ніж у лінії. У той час як лінія відповідає за своїрішення, штаб несе відповідальність за консультування та інформування.
  Звідси можна говорити про відповідальність лінії за прийняття рішень івідповідальності штабу за консультацію.

  5. Особливості вимог, що пред'являються до співробітників штабних підрозділів.

  З поставлених перед штабом завдань випливають особливі вимоги доспівробітникам, які займають такі посади. Вони відрізняються від вимог,що пред'являються до співробітників лінійних підрозділів.

  Найважливішими критеріями, що визначають вимоги до кваліфікаціїспівробітників штабних підрозділів, є:

  1. Схильність і схильність до штабної роботи
  Оскільки штабна робота вимагає застосування наукових методів, то співробітникштабного органу повинен сам мати схильність і схильність до науковоїроботі. Він повинен бути вільним від віри в непогрішність наявнихрецептів, догматизму та надмірної оцінки практичної діяльності тарутини. З іншого боку він не повинен переоцінювати чисто теоретичнізнання. Він повинен вміти знаходити синтез з практики, досвіду та теорії івикористовувати це на підприємстві. Штабна робота повинна бути з'єднаннямнауковості й практики. Перебільшуючи можна сказати, що штабний працівник повиненкеруватися наступним питанням:
  «Як можна покращити в результаті застосування нових знань те, що і таквважається гарним? »
  Це питання, що стосується кожного співробітника у зв'язку з обов'язком шукатишляхи інтенсифікації праці на своїй ділянці діяльності, є дляштабного працівника центральним завданням.
  Професійна кваліфікація та виробничий досвід

  Спеціальні професійні знання є умовою придатностіспівробітника для роботи в штабі. Далі він повинен мати бажання постійнопідвищувати свою кваліфікацію. Проте однієї професійної кваліфікації щенедостатньо. До неї повинні приплюсовуються ще досвід і практика.

  Часто відбувається помилка, коли молодих недосвідчених працівників, тількитих, хто прийшов з інституту, беруть на роботу в штабні підрозділи. Такіспівробітники постійно зазнають труднощів при консультуванні начальникаабо лінійних підрозділів. Їх теоретичні знання ще свіжі завдякинещодавно закінченої навчанні могли б принести користь фірмі, але їм не вистачаєпрактичного досвіду, щоб зробити конкретні висновки з них. А це маєвирішальне значення при штабній роботі.
  Готовність до роботи в анонімності

  Оскільки штабна робота спрямована на те, щоб за допомогоюінформування та консультування підготувати рішення для інших осіб, тодіяльність співробітників штабних підрозділів залишається анонімною. Якщо напідставі їх консультації начальники приймають певні заходи, то роблятьце від свого імені, а про штаби, які провели попередню роботу ічасто навіть народили ідею, ніхто не згадує.

  Працівник штабу повинен бути задоволений тим, що його консультація таінформація дали позитивні результати. Для нього визнання його роботиповинна полягати в тому, що лінія при ухваленні рішення покладалася на йогодумку. Чи буде при цьому названо його ім'я чи ні, для нього не повиннограти ніякої ролі. Однак начальник в рамках своєї управлінськоїдіяльності зобов'язаний заохотити його за особливі успіхи, як і будь-якого лінійногопрацівника.

  4. Громадський мужність

  Завдання, пов'язані з консультуванням, накладають на співробітника штабногооргану обов'язок виражати і захищати свою точку зору, навіть якщо вонайде врозріз з панівною думкою і він змушений «плисти проти течії».
  Щоб бути здатним на це, необхідно володіти поряд ззапобігливістю і контактність при веденні переговорів,незалежністю мислення, діловитістю, нейтральністю, мужністю іпевної твердістю, особливо тоді, коли штабний працівник знає, щойого думка суперечить точці зору начальника та інших лінійнихпідрозділів. Нікому не піде на користь, якщо штабний працівник будеіншим «заглядати у рот».

  Висловлювати свою думку в ввічливим, але твердій формі зобов'язаний природно ікожен співробітник лінії. Але це тільки частина його діяльності. А для штабуця задача є основною.

  Однак співробітники штабів повинні вміти і програвати. Штабной працівник,відчуває себе скривдженим, якщо начальник відхиляє його пропозицію,упертий і не робить висновків з помилок, буде в штабі не на своєму місці.
  Він не враховує, що той, кого він консультує, мають право брати чи неприймати його рада.

  Співробітник, не дотримується цей основний принцип і роблять всі,щоб довести, що незгода з його рекомендацією є неправильним,не розуміє сутність своєї штабної функції. Це означає не відмову від своєїточки зору в дусі покірливого смиренності, а навпаки, повага рішень,прийнятих іншими особами, що несуть за це відповідальність.

  5. Здатність і встановлення контакту

  Для співробітників штабу бесіда є основним засобом управління.
  Той, хто хоче успішно працювати консультантом, повинен уміти керуватилюдьми, як і той, хто приймає рішення і дає вказівку, тільки за допомогоюінших засобів. Він повинен переконувати за допомогою своїх аргументів і спробуєдобитися в бесіді того, чого інші досягають за допомогою вказівок. Це дужеважке завдання, що вимагає особливих якостей керівництва. Тому, якщопрацівник штабу хоче досягти своєї мети, то він повинен вміти встановлюватихороший людський контакт і добре знати правила ведення бесіди.

  6. Володіння технікою штабної роботи

  Незалежно від вищевказаних умов, необхідних для проведенняуспішної штабної роботи, потрібно грунтовне знання техніки штабнийроботи. Висококваліфікований співробітник, що не має таких знань,незважаючи на свою наукову підготовку і практичний досвід залишиться тількиштабним «підмайстром», а не працездатним штабним працівником. Співробітник,бажаючий успішно працювати на штабний посади повинен:володіти технікою доповіді; він повинен знати, як потрібно будувати доповідь, щобкоротко і найбільш чітко викласти свою інформацію,знати техніку складання письмової інформації; він повинен вміти скластикоротке, чітке, зрозуміле і не вимагає додаткових питаньповідомлення. Він не повинен свої наукові пізнання викладати незрозумілимивиразами;володіти технікою складання висновку; він повинен вміти викладати всіможливі варіанти, обмежуватися істотним і у висновку обгрунтуватиконкурентну позицію або пропозицію;складати доповіді про переговори, протоколи і т.д.;користуватися технікою ведення бесіди.

  6. Керівництво штабами з боку їх начальників

  Хто хоче працювати зі штабами як начальник, повинен першвсього розлучитися із застарілим уявленням, що начальник повинен знати івміти більше, ніж його співробітники.

  Начальник, що не терпить, коли штаби при виконанні своїх завдань поінформування та консультування відкрито висловлюють свою думку, навіть якщоначальник цього не бажає, не може успішно працювати зі штабами. Для цьогоспершу повинні бути створені необхідні моральні передумови.

  При керівництві штабами з боку начальників, діють наступніпринципи:
  Хто думає, що зможе керувати штабами за принципом наказу іпокори, тобто за допомогою вказівок і службових бесід, той швидко зрозуміє,що очікуваного успіху не буде. Таким чином не можна розбудити ініціативу імислення.

  Найважливішими засобами керівництва штабами є бесіди і нарадизі співробітниками.

  Штаб повинен так виконувати покладені на нього завдання, щоб матиможливість вносити незалежні пропозиції.

  Штаби, постійно що просять допомоги й поради у начальника або іншихпідрозділів, не зрозуміли суті своєї роботи.

  Начальник зобов'язаний енергійно перешкоджати кожній спробі штабуповернути свої повноваження.

  Після того, як штабу дано конкретне завдання з консультування,начальник не повинен надавати йому допомогу при виконанні у разівиникнення труднощів.

  Начальник повинен перевіряти пропозиції штабу на їх придатність івирішувати, як він може використовувати його ідеї.

  Начальники, які вважають, що вони самі нічого не розуміють у справі ітому беззастережно приймають пропозиції штабу, неправильно розуміютьфункції штабу при прийнятті рішень.

  Завдання штабу полягає в наданні допомоги начальнику при обгрунтуванні нимсвого рішення шляхом вироблення альтернативних варіантів і виборуоптимальних шляхів.

  Завдання начальника полягає в тому, щоб вибрати з пропозицій штабутакі, які здаються йому найкращими з точки зору політики і цілейпідприємства. Якщо він не в змозі це робити, то він не може виконаютььсвої функції при сучасному управлінні економікою. У цьому випадку штабиперетворюються на горезвісних «сірих кардиналів».

  Кожен начальник, який має у своєму підпорядкуванні штаби, повинен чітко собіуявляти, що штаб може успішно працювати тільки в тому випадку, якщо вінбуде інформований про основні питання політики підприємства, що стосуютьсяйого завдань.

  Крім того начальник повинен орієнтувати штаби про результати їхроботи, щоб вони були в курсі, яку реакцію викликали їх пропозиції. Інакшештабна робота втратить свій сенс. Тоді може наступити момент, колидоповіді штабів будуть мати все меншу змістовність і врешті-рештперетворяться на суто формальне виконання своїх обов'язків.

  7. Взаємодія між штабом і лінією, а також між штабами

  Керівництво фірми має дбати про те, щоб були розроблені тадоведені до відома всіх учасників чіткі правила, що визначають взаємніправа та обов'язки. Далі вона повинна стежити за дотриманням цих директиві бути впевненим, що існує ясність у питанні розподілу компетенціїміж штабом і лінією і у взаємодії різних підрозділівпідприємства.

  При цьому діють наступні принципи:

  Штаб не має права давати вказівки лінії і іншим підрозділам. Уйого функцію входять інформування та консультування, а також переконання напідставі наявних знань і за допомогою аргументів.

  З іншого боку інші підрозділи також не можуть давати вказівкиштабу, за винятком прямого начальника, якому підпорядкований штаб.

  Штаб має право на отримання інформації від інших підрозділів. Вонастановить основу його успішної роботи. Здійснення цього права даєможливість безпосереднього доступу до всіх підрозділах підприємства.
  Тобто він може безпосередньо спілкуватися з будь-яким підрозділом. У найбільшважливих випадках він зобов'язаний інформувати начальника відповідногопідрозділу.

  Кожна посадова особа зобов'язана, тобто має право отримувати інформаціювід штабів у службових питань і користуватися їхніми рекомендаціями. Цеприпис являє собою еквівалент обов'язки лінії даватиінформацію штабним підрозділам.

  Якщо ж у випадку прийняття помилкового рішення з'ясується, що воно булоприйнято без погодження зі штабним підрозділом, то це слідрозцінювати як порушення обов'язків.

  Штаб зобов'язаний здійснювати консультування без відповідногозапиту, якщо це консультування може принести користь іншомупідрозділу. Він також повинен консультувати з власної ініціативинавіть там, де на ці консультації не звертають ніякої уваги.

  Хорошим способом підтримки довірчого співробітництва як міжштабами і лінією, так і між штабними підрозділами є проведеннянарад із співробітниками, в яких одночасно беруть участьспівробітники як лінійних, так і штабних підрозділів.

  Начальник, який проводить таку нараду, повинен розуміти, що його завданняполягає в керівництві співробітниками штабів та лінії. Для нього має бутиважливим, щоб покласти в основу свого рішення ініціативу обох сторін.

  Важливо, щоб керівництво фірми принципи співробітництва між штабом ілінією, а також між штабами зробило обов'язковими для всіх директивами.
  Воно має бути завжди впевненим в тому, що вони всіма дотримуються, врозподіл компетенції між штабом і лінією внесена ясність.

  ВИСНОВОК

  Науково-технічний прогрес і розвиток знань все більше посилює рольштабних фахівців в успішної діяльності підприємства.

  Тому завдання підбору персоналу для виконання даної роботи,встановлення чітких принципів співпраці між підрозділами,виконують штабні та лінійні функції, є важливим чинникомефективного управління великим промисловим підприємством.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Методичні матеріали курсу «ЄВРО-МЕНЕДЖМЕНТ»

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !