ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Шпори з фінансового менеджменту
       

   

  Менеджмент

  Квиток 1
  1. Сущ-ть, содерж-е і види фін. ризиків
  Під фін ризиком припускає-ия понимю ймовірність виник-ия несприятливих фіннаслідків у формі втрати доходу або кап-ла в ситуації невизначеним-ти умовосущ-ия його фін деят-ти.
  Основні хар-ки: 1.Ек-а природа - фін ризик виявлю-ся у сфері ек-ой деят-типред-ия, прямо пов'язаний з формується-му доходів і можли-х втрат при осущ-іїфин деят-ти.
  2.Об'ектів-ть виявлю-ия - фін ризик супроводжує всі види фін операцій і всенаправ-я його фін деят-ти.
  3. Веро-ть реализ-ии-ступінь Веро-ти настання ризикового подіївизна-ся дією об'єктивних і суб'єктивних факторів.
  4.Неопредел-ть наслідків. фін ризик може супроводжуватися фін втратами абоформую-му доп доходів.
  5.Ожідаемая несприятливість наслідків - ряд вкрай негатив-хнаслідків фін ризику опр-ють втрату не тільки прибутку, але і кап-ла припускає-ия,що приводить його до банкрутства.
  6.Варіабельность рівня. Рівень фін ризику сущ-но, зрад-ся в часі,тобто залежить від продовжить-ти осущ-я фін операції.
  7.Суб'ектів-ть оцінки опр-ся відмінності рівнем повноти та достовірності інф-їбази, кваліфікації фін менеджерів, їх досвіду в сфері ризик-менеджменту.
  Види фін ризику:
  -Ризик Змен-я фін стійкості-ти (ризик наруш-я рівноваги фін розвитку) припускає-ия.
  Х-ся надмірною часткою использ-их позикових ср-в і незбалансований-ма полож -их і заперечуючи-х ден потоків по V.
  -Ризик неплатежесп-ти (або ризик несбалансір-ої ліквідує-ти) припускає-ія.Х-ся Змен -ем ур ліквідує-ти ОА, що породжує розбалансує-сть полож і заперечуючи-го денпотоків припускає-ия в часі.
  -Інвестиції-й ризик - можли-ть виник-ия фін втрат при осущ-ії інвестицій-ойдеят-ти припускає-ия.
  -Інфляційний ризик - можли-ть знецінення реальної ст-ти кап-ла ожид-ихдоходів від осущ-ия фін операцій в усл інфляції.
  -%-ий ризик полягає в непередбаченій зрад-ії%-ї ставки на фін ринку.
  -Валютний ризик закл в недоотримав-її перед-х доходів у рез-ті зрад-аобмінного курсу іноз-й валюти, использ-ої у зовнішньоекономічної-их операціях припускає -ия.
  -Депозитний ризик відображає можли-ть неповернення депозит-х вкладів.
  -Кредитний ризик - ризик неплатежу чи несвоєчасного розрахунку за відпущенуприпускає-м в кредит ГП.
  - Податковий ризик Веро-ть введення нових податків зрад-е термінів і усл осущ -ия отд-х нал-х платежів, скасування дійств-их нал-х пільг, можли-ть відвів-иярівня ставок
  - Стр-вий ризик х-ся нееф-им фін-му поточних з-т підпр-ия, що зумовлюютьвисокий уд вага постійного х изд-ек в загальній їх?.
  -Криміногенний ризик виявлю-ся у формі оголошення його партнерами фіктивногобанкрутства (підробка док-ів, обеспеч-їх незаконне привласнення стороннімиособами ден-х і ін активів).
  - Інші види ризиків-ризики стихійних лих, ризик несвоєчасного осущ -ия розрахунково-касових опера

  цій.
  19.Політіка формую-ия фін.стр-ри кап-ла, последоват-ть її розроблено-ки.
  Основ метою формую-я капіталу явл задовольнив ие потреб-ти у придбаннінеобх активів та оптимізація його стр-ри для ефек-го использ-а.
  Принцип формує-я кап-ла:
  1. Облік перспектив розвитку хоз.деят. пр-ия
  2. Обеспеч-е відповідності V притягається кап. V формую-их активів.
  3. Обеспеч-е оптим. стр-ри кап. з позицій еф-го його функционир-а. Рез-тидеят-ти припускає-я сильно залежать від буд-ри використан-го капіталу.
  Стор-ра капіталу - спів-е влас-х і позикових фін ср-в, использ-х в госп-ойдеят-ти. Вона впливає на к-т рентаб-ти активів і влас-го кап-ла, визна-і з -му к-тів фін стійкості-ти і платежесп-ти і формує співвідношенні доходності іризику.
  Пред-буття, іспользуещее тільки СК, має найвищу фін уст-ть (його к-тавтономії = 1), але огранич-і темпи розвитку (тому що не може забезпечитиформую-е доп обсягу А) і не використовує фін возм-ти приросту прибутку навкладений капітал.
  Підпр-е, использ-її ЗК, має високий фін потенціал розвитку і можли-типриросту фін рент-ти деят-ти, але зростають фін ризики і загрозабанкрутства).
  4. Обеспеч-е мінімізації з-т по формую кап-ла з різноманітними джерелом ков.
  5. Обеспеч-е високоеф-го использ-я кап-ла. Шляхом максимізації рент-ти СКпри прийнятному ур фін ризику.
  Серед мех-мов управ-я формую-му кап-ла наиб складними явл питаннямінімізації ст-ти кап-ла та оптимізації його стр-ри.
  Квиток 2
  20. Базова концепція ціни кап-ла. Ціна засад-х джерелом ков кап-ла.
  Ст-ть кап-ла - цена, к-ую припускає-е платить за його залучити-е. Концепція оцінкивиходить з того, що кап-л, має визна-ую ст-ть, яка формує ур операційної-ихта інвестицій-их з-т підпр-а.
  Ст-ть кап-ла пр-ия служить мірою прибутковості операційної-ой деят-ти.
  Ст-ть кап-ла підпр-а слугує базовим показ-лем формую-ия еф-ти фін-гоінвестованого я.
  Показ-ль ст-ти кап-ла виступає критерієм прийняття управл-их рішень віднесенні -але использ-я лізингу або придбавши-а у власності ть произв-х осн-х фондів.
  Ур ст-ти кап-ла припускає-я явл вимірником ур рин ст-ти цього підпр-я
  Пок-ль ст-ти кап-ла явл критерієм оцінки та формую-я соотв-його типу політикифінанс-ия підпр-му своїх активів.
  Оцінка ст-ти кап-ла базує-ся на слід принципах:
  Принцип попередньої поелементного оцінки ст-ти кап-ла.
  Ст-ть функционир-го влас-го кап-ла СКфо = (ЧПс * 100)/СК, де СКфо - ст-тьфункционир-його СК пр-ия в звітному періоді,%; ЧПс -? ПП, виплачу-а влас -ам пр-ия в процесі розподіль-я за звітний період; СК-середня? СК пр-ия.
  Ст-ть доп притягається кап-ла за рахунок емісії прівілегір. акцій.
  ССКпр = (ДПР * 100)/(Кпр * (1-ЕЗ)), де ДПР -? див-дов, передбачені для виплати всоот-ії з контрактними зобов вами емітента; Кпр -? СК, залучив-го за рахунокемісії прівілегір-их акцій; ЕЗ - з-ти по емісії акцій по отнош-ю к?емісії.
  Ст-ть доп кап-ла, залучив-ого за рахунок емісії простих акцій ССКпа =
  (Ка * ДПА * ПВт * 100)/(Кпа * (1-ЕЗ)), де Ка - кол-во доп-але емітує-х акцій; ДПА -
  ? див-дов, виплачено-х за 1 просту акцію,%; ПВт - планую-ий темп виплат див -дов.
  Ст-ть ЗК у формі банк-го кредиту.
  СБК = (ПКБ * (1-СНП))/(1-ЗПб), де ПКБ - ставка% за банків-й кредит;%, СНП --ставка податку на прибуток, десяткові; ЗПб - уррасходов по залучити-у банк-го,виражений. дробом.
  Ст-ть фін лізингу.
  СФЛ = ((ЛС-НА) * (1-СНП))/(1-ЗПфл), де ЛС - рік-а лізингова ставка,%; НА
  - Рік. норма амор-ції активу, залучити-го на ум фін. лізингу,%; ЗПфл - урвитрат по залучити-ю А на ум фін лізингу.
  Ст-ть ЗК, залучаємо. за рахунок емісії обліг СОЗк = (СК * (1-СНП))/(1-ЕЗо),де СНП - ставка купонного% по об-ції,%; Езо - ур емісійному-х з-т по отнош -ю до V емісії,
  Ст-ть товарного кредиту, надавати пріоритет го у формі короткострокового відстрочки платежу.
  СТКк = ((ЦС * 360) * (1-СНП))/ПЗ, де ЦС-цінова знижка при осущ-ії готівковогоплатежу за прод-ию,%; ПО - період відстрочки платежу за прод-ю, в днях.
  Ст-ть внутр-їй кред.зад-ти вчить-ся за нульовою ставкою, тому що представбезкоштовне фін-ие його хоз.деят-ти.
  66.С/с-и і м-ди фін.план-а на пр-ии.
  Процес фін план-ия закл в розрахунку показ-лей фін плану. При цьому использ-сяразл-ті способи, прийоми та м-ди розрахунку.
  Сутність м-да відсотка від реализ-ії закл у вирішенні завдань: а) опр-ть майбутнівитрати, активи і обязат-ва у вигляді% від продажів; б) скласти збалансує-тіформати прогнозної інф-ії Гол гідний-сть м-да - простота. Осн-ті недостатньо-ки:припущу-е про постійну працює на постійну мощ-ть, все зв'я-ті ресурсизбалансує-ни, а для зростання V продажів потрібні капіта-ті вкладення.
  При бюджетному м-де плану-ия побудова прогноз-х форм фін звітності осущ -ся на основі формується-я кожного елемента активів, пасивів, доходів та з-т.
  При цьому важливе місце відводиться вспом-м бюджетам. М-д обеспеч-етприйнятну точність фін прогнозів.
  М-д ден-х потоків носить універсальний х-р при складанні фін плану іслужить інструментом для прогнозування-я розмірів і термінів вступлю-я необх-хфін ресурсів. Цей м-од дає об'ємну інфор-ію, ніж бюджетне планування.
  Нормативний м-д викорис-ся за наявності встановлю-х норм та нормативів (нормамортизат-х відрахований-ий, податок-х ставок)
  М-д оптимізації планових рішень сос-ит в розроблених-ке ряду вар-ів план-хпоказ-їй і виборі оптим-ого.
  Ек-ко-математ-ие м-ди викорис-ся при прогнозування-ії фін показ-ої на строк неменше 5 років. Прима-ие ек-ко-матем-їх м-дів дає можли-ть швидкорозрахувати неск-ко варіантів показ-лий і виб-ть найбільш оптимальний з них.
  М-д ек-го аналізу дозволяє визна-ть основні закономірний-ти, тенденції вдвиж-ії мат-х і ст-вольтних показ-лей, внутрішні резерви підпр-а.
  Квиток 3
  4. Особ-ти інвестіц.процесса в РФ
  У наст час в Росії сущ-і кризи інвестиції-ї сфери, обумовлений:
  1. наиб падіння V інвестицій відбулося в галузях, від до-их залежить розвитокек-ки;
  2. до цих пір погіршується галузева стр-ра інвестованого ия, що висловлю-ся взр-її частки інвестованого ия в сировинні галузі;
  3. в гірший бік зрад-ся не тільки галузева, а й технологічними-а буд -ра інвестицій
  4. погіршив-ся кач-во использ-ия капітальних вкладень (зростання НЗП);
  5. відбувається відхід інвестицій з виробниц-ого сектора. Доходи від операцій всфері зверну-я в неск-ко разів більше, ніж у сфері пр-ва. Тому відбуваєтьсяперетікання кап-ла зі сфери в-ва у сферу зверну-ия. Ця тенденція до цих пір непереломлена, на 01.01.03 частка довгострокових-х кредитів у загальній? виданий-хстановила 6-9%. Фактіч основним джерелом фінанс-ия інвестицій-ой деят-тизалишаються влас-ті Ср-ва підпр-я: амортизація; прибуток (використан-е НП дляфінан-ия кап-их вклади-й утруднений у зв'язку з інфляцією і падінням пр-ва)
  6. доходи від приватизації зарахували ся в соотв-ие бюджети і невиразноиспольз-ся гос-вом, замість акумуляції їх на інвестицій-х рахунках.
  7. частка ср-в населення, направл-их в інвестицій-у сферу незначну-ну. Основпричинами явл:-низький ур життя більш частини населення; ек-ка кон'юнктура, черезза до-ої заощадження населення не явл стійкості-м ресурсом (інфляція не даєвкладати ср-ва на довгих-ий термін); ср-ва приватних дрібних вкладників для бол -ва ком-их банків явл дорогими через з-т на обслуг-ие; довіру населення добанкам залишається на низькому ур через відсутність гарантій повернення ср-в;
  8. іноз-ті інвестиції в реальному секторі становлять незначну-у частку,більша з до-их направ-ся в проекти сировинних галузей.
  . Гос-е регулир-ие інвестицій-ой деят-ти вкл: 1. Стимулює-ие зр-я кап-хвкладень позичковим кап-лом, ден і податок-ої політикою.
  2. вибіркове стимулюй-ие роботи визна-их припускає-тий шляхом перебачена-апільг або нал-вих кредитів.
  3. адміністративне вмешат-во в інвестиції-ий процес: встановлю-ия особливихрежимів адміні-го впливу, реалізація регіон-их інвестицій-ихпрограм, осущ-ие д-ого інвестицій-го замовлення.
  47.Упр-ие деб.зад-у і факти її визна-ие.
  Деб-ая зад-ть-це? зад-тей на користь припускає-я за надані-ті тов, роботи,термін оплати к-х не настав або вони не сплачені в строк. 80-90% ДЗ - розрахункиз покупцями Її наз кредитною політикою по отнош-ю до покуп-лям прод-ії
  Управл-е ДЗ на правл-но на рішення:
  1. Скорочення рівня ДЗ;
  2. Обеспеч-е реализ-ии прод-ії 3. 3.Контроль за станом і своєчаснимпогашу-му ДЗ.
  Аналіз ДЗ осущ-ся: за термінами і по покуп-лям. Увімкнути розрахунок показ-лей середньоготерміну рівних платежів (Т об.Д.З. = 360/kоб.Д.З .= 360 * Д.З./виручка) і розрахунокчастки ден ср-в у загальної (поступл-я.
  Контроль за ДЗ передпілля-ет: виявлено-е безнадійною, сумніву-ної ДЗ, контроль заспів-му ДЗ і КЗ, робота по вчасно-ому стягнення платежів з клієнтів.
  Політика упр-ия ДЗ спрямована на розширення V реализ-ии прод-ії і пов'язана зоптимізацією розміру ДЗ.
  Вона вкл:
  1.Аналіз ДЗ в попередні-му періоді з метою оцінки ур і складу ДЗ а такожеф-ти інвестованого/ия в неї фін ср-в. Аналізую-ся строки погашу-я ДЗ, розмірвідволікання ОА в ДЗ, склад ДЗ виявляється безнадійна і сумнівна ДЗ.
  2.Формір-ся визна-ті принципи та підходи кредитної політики з отнош-ю допокуп-лям прод-ії. Вирішую у яких формах осущ-ть реализ-ію, який типкредитної політики слід обрати. Различ 3 основ-х типу
  Консервативний. Спрямований на мінімізацію кредит-го ризику, що сущ-носкорочує коло покуп-лий в кредит. Осущ-ся за рахунок гр покуп-лий з підвищ-мризиком з пом жорсткості умов перебачена-я кредиту і підвищ-я ст-ти
  Помірний тип орієнтир-ся на середній ур кредит-го ризику, більш м'які услНадається-я комерц-го кредиту.
  Агресивний тип передбачає на максимізацію доп прибутку за рахунок розширено Vреалізації прод-ії в кредит, не рахуючись з високим ур кредит-го ріска.в.
  Побудова еф-их с-м контролю за движ-му ДЗ осущ-ся с/с АВС, де вкатегорію А виділяють наиб великі й сумніву-ті види ДЗ; до категорії В --кредити середніх розмірів; до категорії С - всі інші види, не оказії-иесерйозного впливу на рез-ти деят-ти підпр-ия.
  Квиток 4,
  26. Порядок виплати див-ів (Д)
  Д-частина чистого прибутку, розподіль. серед акціонерів пропорції. числу акцій,знаходячи. в їх розпорядженні. Д може виплачу-ся з определ. періодичн-ю, щорегулир-ся нац. законодавчих-м.
  Порядок виплати Д 1) дата оголошення Д - день, до-да рада дир-ів прини реш -е про виплату Д, їх розмір, дати перепису і виплати.
  2) дата перепису - день реєстрації акціонерів, що мають право на получ-е Д
  (склад акц-ов пост-но змінюється так як акцій зверну. на р-ці цін бум). за 2-4тижнів до дня виплати Д.
  3) Устанав-ся, хто має право на Д, пр.. екс-Дівіді-ва дата за 4 дні домоменту перепису: особи, які придбали акції до цієї дати, мають право на Д заминулий період
  4) Дата виплати - день, до-да виробниц-ся розсилка чеків акціонерам або до-давони можуть отримати Д непосредст-но.
  Згідно з рос. законодавчих-ву про-во впраке оголосити про виплату Дщоквартально, раз на півроку або рік. Рішення про виплату промежут-х Д,прини-ся радою дир-ів; аналогічний. реш-е за річним Д прини-ся загальнимзборами акціонерів за рекомендацією ради дир-ів. Величина рік-х Д нем.б. більше рекомендується. радою дир-ів і менше величини промежут-х Д. Вразі невиплати або не повної виплати Д власникам прищепив-их акцій вониполуч. право голосу на всіх наступних зборах акціонерів до моментуперші виплати Д в повному обсязі.
  32.Управ-ие фінансую-му ВА
  Фін-ие оновлення ВА осущ-ся: 1.весь V оновл-я ВА фін-ся за рахунок СК. 2.змішане фінанс-ие за рахунок СК і довгострокових ЗК.
  Фінансує-ие оновл-я ВА осущ-ся за рахунок - придбавши-я цих активів у власністьть або їх оренда
  Оперативний ліз. - Хоз.опер-а, перед-ая передачу орендарю права користю -я ОС, що належать орендодавцю, на термін, що не перевищує їх повної аморт -ії, з зобов-м. їх поверненням влад-цу після закінчення терміну дії ліз.угоді-а. Надіслані ОС залишаються на балансі орендодавця.
  Фінансовий ліз. - Хоз.оп-а, передбачає на-а придбавши-е орендодавцем на замовленняорендаря ОС з подальшою передачею їх у корис-ие орендаря на термін, що неперевищує періоду повної їх аморт-ії, з обязат-ой. останнім їй передачеюправа влас-ти на ці ОС орендарю. Надіслані. ОС вкл до складу ОСорендаря.
  Поворотний ліз. - Хоз.оп-а, передбачає на-а продаж ОС фін.інстітуту (банку,страх.компаніі) з одноврем.обратним получ-му цих ОС пр-ем в опера. абофін.лізінг. В рез-ті пр-ті получ-ет фін.ср-ва, кот. воно може исп-ть надр.целі.
  Переважно-ва лізингу: 1.увел-е рин.ст-ти пр-а за рахунок получ-я доп прибутку безпридбавши-я ОС в собст-ть. 2.увел-е V і діверсіф-я хоз.деят-ти без сущ-горозширення обсягу фін-я ВА. 3.сніж-е ризику втрати фін.уст-ти, тому щоопер.ліз. не веде до зростання фін.обяз-в. 4сніж-е бази налогооблож-а прибуткупр-я. Орендна плата вкл до складу с/с-ти прод-ії, що знижує розмірбалансового прибутку. 5сніж-е фін ризиків, зв. з моральним старінням і необх -ю прискорить-го оновл-я ОС. 6.более проста процедура получ-я і оформ-а.
  Недостатньо: 1.удорожаніе с/с-ти, т.к.размер арендн.плати вище аморт.отч -ий .. 2.невозм-ть сущ-ой модернізації использ-го ім-ва без згодиорендодавця, 3.недополуч-е доходу у формі ліквідації. ст-ти ГР приоперат.ліз., якщо термін оренди збігається з терміном повної їх аморт-ії.
  4.ріск непродл-я оренди.
  Критерієм прийняття упр-їх рішень про на

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !