ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Екзаменаційні питання по соціокультурного менеджменту з відповідями
       

   

  Менеджмент

  Сирота Григорій, 310 гр.


  Що таке менеджмент?

  Під менеджментом розуміється система управлінської діяльності,що забезпечує успішне функціонування самих різних соціальнихінститутів - організацій, покликаних здійснювати соціально значущудіяльність. Менеджмент має місце практично в усіх сферахжиттєдіяльності суспільства (комерційному і некомерційному бізнесі,політиці, науці, освіті, конфесійної активності і т.д.). Головнаособливість менеджменту СКС полягає в тому, що гроші заробляютьсяпереважно не на основі простої комерції, а на основі залученнякоштів зацікавлених донорів: спонсорства, патронажу,благодійності.

  Відмінність менеджменту від управління, від організації

  Управління - це робота по заданому плану, а організація - це об'єднанняіндивідів, єдине ціле для спільної життєдіяльності.

  Які стосунки у держави по відношенню до культури?

  Можливі 4 основні ролі держави по відношенню до культури і мистецтва:

  А) "Помічник" - коли держава всю свою увагу концентрує напідтримці і розвитку різноманіття як в некомерційному професійному,так і в аматорському творчості, досягаючи цього підтримкою культурноїдіяльністю в цілому. Джерела фінансування виявляються різноманітними,а роль уряду полягає у заохоченні цього розмаїття усіма силами,перш за все законодавчої та податковою політикою.
  Б) "Патрон" - коли держава концентрує увагу тому, щобзабезпечити стандарти професійної творчості та діяльності. Наприклад,воно заохочує художня майстерність за допомогою стипендій та більш активнобере участь у культурному житті, ніж "помічник".
  В) "Архітектор" - коли допомога культури та мистецтва з боку державиє частиною його програми підвищення добробуту суспільства. В основійого політики лежать стандарти суспільства. Підтримка виражається в довгостроковомупрямому державному фінансуванні.
  Г) "Інженер" - коли держава володіє і розпоряджається коштамиздійснення культурної діяльності та художньої творчості.
  Наприклад, воно підтримує те мистецтво, яке відповідає його політичнимцілям і стандартам.

  Культура має право на підтримку з боку держави, яка несеюридичні та моральні зобов'язання перед минулим, сьогоденням і майбутнім зазбереження і розвиток культурної спадщини всіх народів і етносів.
  Державна політика у сфері культури повинна будуватися на повазілюдської гідності, забезпечення свободи вибору кожним членомсуспільства форм участі у культурному житті і творчості.

  Які основні завдання має менеджмент в соціокультурній сфері?

  - Менеджмент у сфері культури полягає у створенні організаційних та економічних умов саморозвитку культурного життя.
  - Створення умов для саморозвитку особистості.

  Види менеджменту

  - виробничий

  - кадровий

  - інноваційний

  - інформаційний

  - фінансовий

  - маркетинг (півговий)

  - податковий

  - міжнародний

  -- торговий

  - ситуаційний

  - стратегічний

  Які функції можуть бути у менеджменту в соціокультурній сфері?

  - Функція передбачення (прогнозування, розрахунок ; дозволяє прорахувати ситуацію вперед)

  - Функція організації (сукупність органів; упорядкування; приведення різних систем в єдине ціле, реалізація прийнятих рішень)

  - Функція розпорядництва (диференціювання дій)

  - Функція узгодженості

  - Функція контролю (процес забезпечення досягнення організацією своїх цілей)

  Процесний підхід до визначення функцій менеджменту в соціокультурній сфері

  Опції це процесне явище, яке показує, що є управлінськийцикл (спіралевидні).
  - Облік стану об'єкта (діагностична функція; просчетная функція)
  - Прийняття рішення
  - Планування - конкретне вираження прийнятого рішення
  - Організація виконання плану
  - Коррегірованіе - корекція для врівноваження процесу (зміна зурахуванням нової ситуації)
  - Контроль

  Виробництво соціокультурного продукту як технологічний процес

  Технологічний процес виробництва соціокультурного продукту можнапредставити у вигляді трьох умовних блоків:

  I. Логіко-розумовий блок функцій.
  Його мета прийняття рішення, визначити напрямок діяльності
  (стратегополаганіе).
  Цілепокладання: місія, політика, тактика, прогнозування, моделюваннярозвитку фірми, проектування, програмування, планування.

  II. Технологічний блок функцій.
  Мета - створення продукту.
  Його функції:
  А) регулювання (поділ спільних дій на приватні), координування
  (упорядкування дії)
  Б) мотивування та стимулювання.
  В) контроль (контролюється хід рішення)

  III. Реалізаційний блок функцій.
  Його завдання - просування товару на ринок (реклама, Pr)


  Важелі управління (механізми)

  - організаційно-адміністративний (ОАМ)

  - економічний (ЕМ)

  - робота з персоналом (П) < p> - інформаційний механізм (ІМ)

  Схема - співвідношення чотирьох механізмів

  10. Ухвалення рішення

  Будь-менеджмент це перш за все прийняття рішення. Менеджер повинен бутирішучою людиною в силу своєї посади. Він постійно повинен прийматирішення з різних питань: господарським, комерційним, кадровим і т.д.
  Прийняті рішення повинні доповнюватися контролем їх виконання, тому що рішення іконтроль взаємодоповнюють і припускають один одного. Рішення часто пов'язані зплануванням. Рішення у вигляді наказів, розпоряджень, а також планування,контроль, облік і звітність, безпосередньо пов'язані з підготовкою, прийняттям,твердженням, з документообігом. Необхідно контролювати хід прийнятогорішення.

  11. Персональний менеджмент

  Ще недавно люди в управлінському контексті розглядалися в дусімарксистської політекономії - як частина продуктивних сил (робоча сила,кадрове забезпечення, трудові резерви і т.п.). У цьому плані вони виступалияк знеособлених кадрів, які необхідно готувати, підбирати істимулювати. СРСР - країна з колосальним економічним потенціаломзазнала нищівного економічний крах в силу повної зневагиособистісним фактором, людським життям взагалі, спробами побудуватиутопічне суспільство суто адміністративним примусом. В результаті укількох поколінь було відбито вміння і бажання працювати відповідально.
  Сучасні "персонал - орієнтовані технології" це перш за всеформування та розвиток мотивації до активної діяльності, систематичномупошуку нового та удосконалення якості результатів праці. Длясучасного менеджера повинно бути важливо створення команди однодумців,здатною до агресивної поведінки на ринку. Тільки в цьому випадку фірмаможе розраховувати на успіх.
  У менеджменті проекти і програми створюються конкретними людьми, на основіспільності їх інтересів. Якщо не буде спільності інтересів, то будь-якийменеджмент, будь то на рівні малого бізнесу або в масштабах країни, буденеспроможним. Тому робота з персоналом повинна розглядатися яксамостійний механізм менеджменту, дія якого може приноситирадикальні результати. Цей механізм можна визначити як систему роботиз підготовки, підбору і розстановці компетентних працівників іфахівців, а також обліку, формування та розвитку мотивації доініціативному і відповідальній праці.

  12. Економічний механізм

  Економічний механізм - система ресурсного забезпечення (перш за всематеріально - технічних ресурсів і фінансових), господарськогозмісту, господарського розрахунку та економічного стимулювання.
  Економічне стимулювання (а це організація заробітної плати,матеріального заохочення або покарання) є формою господарськогорозрахунку. Керувати без економічного механізму неможливо.

  13. Інформаційні та адміністративні механізми в менеджментісоціокультурної сфери

  Інформаційний механізм.

  Співвідношення і взаємозв'язок управлінських рішень, планування, контролю,обліку та звітності, документообігу утворює інформаційний механізм. Йогосуть полягає в породження відповідної інформації та документальномуїї оформленні.

  Адміністративний механізм. Це система розподілу повноважень (прав іобов'язків), що фіксується в організаційних документах (статутах,положеннях, посадових інструкціях). Адміністративний механізм інодірозуміється як апарат управління або як бюрократія в безоціночне сенсі.
  Головне в адміністративному механізмі - розподіл повноважень,вираженість цього розподілу, тобто хто кому підпорядкований, хто когоконтролює і з яких питань і т.д., в організаційних документах.


  14. Сутність PR

  Pr - це такий різновид соціально-психологічного менеджменту, вякому на основі точної і повної інформації, отриманої в результатіаналізу тенденцій політичного, соціально-економічного розвитку (країни,регіону або окремих галузей, підприємств) та дотримання загальновизнанихетичних норм і суспільних інтересів планомірно і безперервноздійснюється комплекс заходів щодо досягнення обопільної довіри,гармонійних і взаємовигідних відносин між фірмою (організацією) ісуспільством (його окремими групами), між ними і владою.
  (Моісеєв)

  Опції Pr
  1. аналітико-прогностична (методика вивчення партнерів, оцінка товариств.думки, підготовка масиву даних).
  2. організаційно-технологічна (сукупність заходів і дій попроведення Pr-кампаній, різного рівня ділових зустрічей, конференцій звикористанням техніки).
  3. інформаційно - комунікативна (продукування, тиражуванняінформації при виконанні пропагандистсько-рекламної та роз'яснювальноїроботи, необхідні не тільки для партнерів, але й підтримання клімату всерединіорганізації, підтримання фірмового стилю)
  4. консультативно-методична (допомога в організації та налагодженні зв'язків згромадськістю, розробка концептуальних моделей співробітництва тапартнерства, програм, акцій, кампаній Pr).
  (Синяева)

  -----------------------

  ІМ

  П


  ЕМ


  ОАМ

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !