ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Екологічний менеджмент і його зв'язок з соціально-екологічним маркетингом
       

   

  Менеджмент

  Міністерство освіти Російської Федерації

  Іркутський Державний Технічний Університет

  Східний факультет

  Кафедра соціології та соціальної роботи

  Контрольна робота

  по предмету: "Екологічний менеджмент"

  "Екологічний менеджмент та його зв'язок з соціально-екологічним маркетингом"

  Виконав: студент гр. МСС-99 Діпсі

  Цибиков І.Б.

  Проверила: Нікітіна О.І.

  Іркутськ 2002

  Передмова

  На рубежі другого тисячоліття людська цивілізація зіткнулася зтакими проблемами розвитку, які ставлять під сумнів саму перспективувиживання біологічного виду "людини розумної".

  Будь-яка форма життя постійно знаходиться у пошуку компромісу міжвластивим їй прагненням до зростання та можливостями і обмеженнями для такогозростання, що виникають із спілкування, взаємодії форм життя з навколишнімсередовищем, природою і суспільством.
  Історія людства рясніє прикладами, коли через конфліктилюдських спільнот з природою, іншими спільнотами, через нестачудосвіду і розуму гинули цілі цивілізації. Здобуваючи й підпорядковуючи собі всінові ресурси біосфери, людство добилося грандіозних успіхів на шляху додобробуту, до створення умов для розвитку свого виду. Доситьзгадати, що з початку ХХ століття населення Землі збільшилося більш ніж у трирази, промислове виробництво зросло в 50 разів, а споживання природногопалива - в 30 разів. Найважливіше - в тому, що чотири п'ятих цього прироступрипали на другу половину століття.

  У результаті таких великомасштабних змін, завдяки науково -технічному прогресу і перетворення науки в основну продуктивну силусуспільства, виник світ з новими реаліями, які не завжди знаходятьадекватне відображення в свідомості і поведінці людей, в економіці, політиці тапроцесах управління та регулювання на підприємницькому, галузевому,державному та глобальному рівнях. Мічурінський гасло про те, що ми неможемо чекати милості від природи, а повинні брати у неї все необхіднелюдині, трансформувався в якусь нову конституцію: "Ми не можемо чекатимилості від природи після того, що ми з нею зробили! "

  Антропогенний вплив на природу призвело сьогодні до необхідностістрокових і комплексних заходів для вирішення проблеми виживання.
  Завдання управління відносинами суспільства і природи через збільшення швидкості,масштабів і складності взаємодій викликала необхідність врахування чинниківвзаємозалежності між благополучним розвитком людської цивілізації істаном навколишнього середовища.

  Екологічний менеджмент як один з механізмів створення умов длясталого розвитку суспільства стає імперативом виживаннялюдства.

  Концепція соціально-етичного маркетингу, націлена на забезпеченнядовготривалого добробуту не лише якогось окремого підприємства,але й суспільства в цілому, не тільки співзвучна в основних положеннях з позицієюекологічного менеджменту, а доповнює її і збагачує за рахунок залученняуваги до проблем виживання людства - а також і пов'язаних з нимпроблемам свідомої господарської діяльності, вдосконаленняпроцесів обміну товарами та послугами.

  Норми соціально-етичного маркетингу у відомому сенсі обмежуютьпідприємницьку ініціативу та виробничо-господарськудіяльність, ставлячи їх в залежність від соціально орієнтованогосуспільного розвитку і необхідності збереження та поліпшення середовищапроживання.

  Прагнення до постійного розширення, переважного положення наринку, максимізації прибутку за рахунок зниження будь-якими способами витратвиробництва і підвищення реалізаційних цін було до недавнього часузагальновизнаною основою підприємницької і будь-якої іншої господарськоїдіяльності. Маркетинг епохи масового виробництва і масового збуту --типовий приклад саме таких змісту і цілей підприємницькоїдіяльності, в кінцевому рахунку в умовах погано регульованого ринкущо призводять до надвиробництва товарної маси, поглибленню циклічнихкриз, безконтрольного використання природних ресурсів та іншимруйнівним для суспільства економічних, соціальних та екологічнихнаслідків.

  Підприємство - це економічна основа суспільства, але воно ж, діючи ввласних інтересах без врахування інтересів громадської надбудови, можевикликати деструктивні зміни в соціальних, економічних структурах і всамому екологічну рівновагу середовища проживання.

  Соціальне початок в людській творчості слід, певне,розглядати як основне, головне, целеполагающее. У той же чассоціальна модель - в широкому сенсі - є комбінація концепцій, окремихпоглядів, ціннісних орієнтувань, поведінкових переваг, що формуєпевне сприйняття дійсності всіма членами співтовариства і служитьфундаментом для його організації. Однак якщо повернутися на землю, описмоделі розвитку суспільства близьке до поняття корпоративної культури,визначає зміст усієї діяльності підприємства. Ця модель включаєв себе складний, але досить системний комплекс ідей, цінностей, норм іпринципів поведінки, якими керуються всі співробітники підприємства --від генерального директора до вахтера і прибиральниці. Природно, концепціякорпоративної культури переважно орієнтована на модель поведінкипідприємства в конкретних соціально-економічних умовах. У той же часмодель існування і розвитку людської спільноти спрямована націлісне сприйняття дійсності і по відношенню до проблеміснування і розвитку підприємства має переважне значення.
  Завдання керівників підприємства, що стоять на позиціях соціально-етичногоекологічно орієнтованого маркетингу полягає в тому, щоб націлюватикорпоративну культуру на облік нових цінностей, нової зароджується моделісуспільства.

  що минає, в минуле модель співтовариства старого з його духовної таматеріальною культурою також включала різноманіття ідей і концепцій, алеосновні її положення зводилися до наступного: всесвіт являє собоюмеханічну систему, побудовану з елементарних і більш складних блоків;життя в суспільстві, незважаючи на різні ідеалістичні та комуністичніідеї, зводиться до безперервної боротьби за існування; матеріал прогресможе бути досягнуто лише за рахунок економічного та технологічного зростання;виснаження природних ресурсів і погіршення стану природного середовища --неминучі супутники економічного зростання.

  Друга половина ХХ століття переконливо показала, що положення ці неє універсальними і вічними і потребують серйозного перегляду.
  Сьогодні не тільки філософи, політики, економісти, екологи, а й капітанивеликого бізнесу, і просто керівники підприємств різного масштабу,схильні розглядати світ не як машину з окремих вузлів і деталей, а якживу розвивається систему. Поступово змінюється сприйняття природи,людини, суспільства і ролі в ньому окремих підприємств і організацій. Цянова філософія, що одержала назву цілісного, або системного мислення,все глибше проникає не тільки в науку, філософію, культуру, а й уменеджмент, маркетинг, у повсякденне життя суспільства.

  Нестримна прагнення багатьох підприємств до необмеженого росту навітьсьогодні є головною рушійною силою економічної політики - алеодночасно це і причина що насувається глобальної катастрофи черезнакопичення зброї масового знищення, руйнування життєвого середовища,виснаження життєво необхідних природних ресурсів і багатьох інших загрозсамому існуванню людства.

  Однак для людини зростання пов'язується не тільки зі збільшенням доходів, алеі з внутрішнім розвитком, тобто з іншою системою цінностей. Суспільствопоступово усвідомлює, що науково-технічний прогрес лише до певноїстадії служить інтересам людини, але пройшовши пік корисності, звертається узло йому, хоча і продовжує сприяти економічному зростанню, вираженогов абсолютних показниках.

  Діалог з громадськістю: на чому стоїмо?

  Відволічемося на час від трудів праведних, змінимо ділові костюми напотерті джинси і поїдемо на дачу ... І уявімо собі, що в одинпрекрасний літній день на території вашого дачного селища з'являютьсязагадкові люди з теодолітами. Розмірені ділові руху,професійне байдужість до праздно які гуляють, дачникам - добре ще, щовони не несуть до знамените Остапівська: "зносить, зносимо ..." Астурбований селище вже гуде, як стривожений вулик. У повітрі носятьсяневизначені чутки про загадковий об'єкт, який ось-ось почнутьбудувати ... ці, в штормовка ... Песимісти говорять про прийдешніекологічних жахи, активісти приготувалися до опору і обговорюютьоборонні укріплення або готуються лягти перед бульдозерами напід'їзної дорозі ...

  Обговорюють, говорять, але все - між собою. Діалогу з ними (згромадськістю!) ніхто з носіїв штормовок або їх начальства неорганізовував. Та нехай собі говорять - мають право ... Право на що,власне? Може бути, на щось більше, ніж на не підтверджуються і неспростовуваних побоювання селищної масштабу? Добре відомо, що в країнахз розвинутими демократичними традиціями громадськість має цілий ряд прав
  "екологічного" толку. Не вдаючись в деталі національних законодавств,розглянемо досить популярний на Заході підхід - знайшов, зокрема,своє відображення в "Конвенції про доступ до інформації, участі громадськостів процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуютьсянавколишнього середовища ". Таким чином, права громадськості підрозділяються направо знати, право брати участь у прийнятті рішень та право на доступ доправосуддя.

  Звичайно, сьогоднішню Росію навряд чи можна віднести до держав зрозвиненими демократичними традиціями, але екологічні права громадян, тимне менше, опрацьовані в законодавстві досить непогано. Та й російськийгромадськість стає все більш і більш обізнаною в своїх правах. Іце - одне із свідчень процесу демократизації суспільства.

  Найбільш детально регламентовано в Росії право на доступ доекологічної інформації. Воно знайшло відображення в багатьох правових актах, втому числі - в Конституції. Стаття 42 Основного закону говорить:

  "Кожен має право на сприятливе навколишнє середовище, достовірну інформацію про її стан і на відшкодування шкоди, заподіяної його здоров'ю або майну екологічним правопорушенням".
  Законом України "Про інформації, інформатизації та захисту інформації" встановленорамкова умова на обмеження доступу до екологічної інформації:

  "3. Заборонено відносити до інформації з обмеженим доступом:

  ... документи, що містять інформацію про надзвичайні ситуації, екологічну, метеорологічну, демографічну , санітарно-епідеміологічну та іншу інформацію, необхідну для забезпечення безпечного функціонування населених пунктів, виробничих об'єктів, безпеки громадян і населення в цілому ".
  Стаття 2 Закону України "Про державну таємницю" роз'яснює позицію державистосовно інформації, що віднесена до державної таємниці:

  "... державна таємниця - що захищаються державою відомості в області його військової, зовнішньополітичної, економічної, розвідувальної, контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, поширення яких може завдати шкоди безпеці Російської

  Федерації ".
  Відповідно до статті 7 того ж Закону:

  "Не підлягають засекречування відомості: про надзвичайні події і катастрофи, що загрожують безпеці та здоров'ю громадян, та їх наслідки, а також про стихійні лиха, їх офіційних прогнозах і наслідки; про стан екології, охорони здоров'я, санітарії, демографії, освіти, культури, сільського господарства, а також про стан злочинності ".

  Перелік відомостей, віднесених до державної таємниці, затверджується
  Указом Президента РФ і періодично оновлюється. Відзначимо, щословосполучення "стан екології" свідчить про те, що тенденціяототожнювати термін, що відноситься до фундаментальної біологічноїдисципліни, що вивчає взаємозв'язок живих організмів між собою та знавколишнім середовищем, з проявами відгуку навколишнього середовища наантропогенний вплив, знайшла своє відображення і в законодавстві. Ізалишимо за собою право в авторському тексті утримуватися від такогоототожнення, будучи переконаними в тому, що поганий екології не буває, алебувають недостатніми наші пізнання в цій постійно розвивається області.

  Як би там не було, екологічна інформація до категорії державноїтаємниці, як правило, віднесена бути не може. Крім того, громадяни,цікавляться метою теодолітних зйомки по сусідству з садовими ділянками,про розголошення державної таємниці і не думають. Ризикнемо припустити,що вони всього лише побоюються, що через пару тижнів рано вранці їхрозбудить гарчання екскаватора, а на столітній сосні з'явиться щит з написом:

  | Будівництво КРСМД веде СМУ "Рога і копита". |
  | Початок будівництва - 1 квітня 1998 року. |
  | Закінчення будівництва - 1 квітня 2000 року. |
  | Прораб О. Бендер |


  КРСМД за словами екскаваторника стане зведеним за останнім словом наукиі техніки комбінатом з роздачі слонів і матеріалізації духів. Нехай навітьпотім виявиться, що будуватися буде всього лише ДВБ (будинок з високимбельведером) під керівництвом виконроба Манілова. Все одно котлован вжезяє на місці Сунична галявина, а право жителів знати, брати участь уобговоренні і нарешті, хоча б протестувати проти будівництва об'єктавраховано не було. Можливо, причина - комерційна таємниця, яку намагалисядотримати замовники будівництва?

  Звернімося до Цивільного кодексу РФ. Стаття 139 Кодексу визначаєпоняття службової та комерційної таємниці

  "1. Інформація становить службову або комерційну таємницю у випадку, коли інформація має дійсну або потенційну комерційну цінність в силу невідомості її третім особам, до неї немає вільного доступу на законній підставі і власник інформації вживає заходів до охорони її конфіденційності. Відомості, які не можуть становити службову або комерційну таємницю, визначаються законом і іншими правовими актами.

  2. Інформація, яка становить службову або комерційну таємницю, захищається способами, передбаченими цим Кодексом та іншими законами.

  Особи, що незаконними методами одержали інформацію, яка становить службову або комерційну таємницю, зобов'язані відшкодувати завдані збитки.

  Такий же обов'язок покладається на працівників, розголосивши службову або комерційну таємницю всупереч трудовому договору , у тому числі контракту, або контрагентів, які зробили це всупереч цивільно-правовим договором ".

  Відомості, які не можуть становити комерційну таємницю, визначаютьсяспеціальним Переліком, введеного в дію Постановою Уряду від
  5 грудня 1991. До їх числа включені "... відомості про забрудненнянавколишнього середовища, порушенні антимонопольного законодавства, недотриманнябезпечних умов праці, реалізації продукції, що завдає шкоди здоров'юнаселення, а також інших порушеннях законодавства РРФСР і розмірахзаподіяної при цьому шкоди ". Адже жителів схвилювала якраз проблеманеминучого зміни стану навколишнього середовища, а не секрети захищеногопатентами способу виробництва капітелей будинку з бельведером. І некомерційна таємниця (навіть при всій нечіткості її визначення) стала причиноюзанепокоєння, а те, що замовники просто знехтували громадським діалогом.
  Було грубо знехтували право брати участь в обговоренні екологічно значущогорішення.

  У контексті намічуваної діяльності це право визначено також законом
  РФ "Про екологічну експертизу":

  "1. Громадяни та громадські організації (об'єднання) в галузі екологічної експертизи мають право:

  . Висувати пропозиції про проведення відповідно до цього

  Федеральним законом громадської екологічної експертизи господарської та іншої діяльності, реалізація якої порушує екологічні інтереси населення, що проживає на даній території;

  . направляти у письмовій формі спеціально уповноваженим державним органам в галузі екологічної експертизи аргументовані пропозиції з екологічних аспектам намічуваної господарської та іншої діяльності;

  . отримувати від спеціально уповноважених державних органів у галузі екологічної експертизи, які організовують проведення державної екологічної експертизи конкретних об'єктів екологічної експертизи, інформацію про результати її проведення;

  . здійснювати інші дії в галузі екологічної експертизи, що не суперечать законодавству Російської Федерації ".

  Основний зміст цієї концепції зовсім не вимагає повної відмови відбудь-якого зростання або розвитку. Рівновага і принцип сталого розвитку можнавизначити як такий стан суспільства, за якого задоволенняздорових потреб не зменшує шансів майбутніх поколінь на гіднежиття. Таким чином, економічне зростання буде вважатися припустимим тількитоді, коли він підтримує і збагачує внутрішньо і зовні зв'язку системи --в тому числі і системи підприємства як основний господарюючий одиниці.

  Але щоб захист природного середовища стала однією з основних цілей управліннямаркетингом на підприємстві, необхідно збагатити новими підходами самуконцепцію управління маркетингом. Навіть у сучасному своєму вираженнімаркетинг має виключно економічні цілі та прагне до балансуекономічних інтересів товаровиробника і споживача. Однак зростаючавзаємозалежність економічних, екологічних та соціальних інтересів уврешті-решт призвела до того, що до числа завдань, спочатку вирішувалисямаркетингом, увійшли і серйозні завдання соціально-економічні таекологічні - захист життєвого середовища, забезпечення зайнятості, гуманізаціяумов праці, постійна підготовка і перепідготовка керуючих,інженерно-технічного персоналу і робітників у світлі вимог науково -технічного прогресу, проблеми розширення участі трудових колективів ууправлінні підприємством при одночасному підвищенні рівня відповідальностіменеджерів.

  У середині 80-х років концепція маркетингу розширилася за рахунок введенняв господарську діяльність системи екологічних оцінок. Початок бувпокладено підприємцями, звернувшись у своїй практичній діяльностіувагу на те, що споживачі як носії платоспроможного попиту впроцесі задоволення своїх потреб все більш стали прагнути дозростанню нової якості життя.

  Саме це поняття включає в себе не тільки достаток і доступністьнеобхідних товарів і послуг, але й одночасне прагнення до збереження іполіпшення середовища проживання. Щоб відповісти на це бажання споживачів,підприємці-новатори почали розробляти і реалізовувати програмизниження антропогенного навантаження на природне середовище, переробки вторинноїсировини та інших відходів виробництва, утилізації міського сміття,впровадження маловідходних, безвідходних та енергозберігаючих технологій та іншихекологічно та соціально-етично орієнтованих нововведень.

  Спочатку заходи з охорони навколишнього середовища розглядалися в рамкахпідприємницької діяльності як небажані, бо вимагалидодаткових витрат і з цієї витратної точки зору погіршували конкурентніпозиції підприємства. Однак незабаром ділові кола та громадськість пересталиоцінювати природоохоронні заходи лише з точки зорунепродуктивних витрат - більше того, ці витрати стали розглядатисяяк інвестиції в майбутнє і навіть як засіб досягнення переваги надконкурентами. Екологічно орієнтований і усвідомлений маркетинг сьогодніхарактерний для більшості найбільших корпорацій.

  Потужним стимулом для посилення природоохоронних заходів послужилопоява та організаційне оформлення масового руху за охоронунавколишнього середовища та зменшення антропогенного навантаження на неї.

  Важливо відзначити, що екологічний рух виступає не проти розумногоздорового споживання, але за те, щоб вся господарська діяльністьздійснювалася на основі екологічної безпеки та нешкідливості - зарадипідвищення якості життя при розумних обмеженнях з бокутоваровиробників і самообмеження з боку споживачів.

  Гострота екологічних проблем у Росії і необхідність виробленнястратегії виживання змушує суспільство створити не тільки новіконцептуальні підходи, але й продумати структуру системи виживання і їїробочі механізми.

  На наш погляд, на перший план висувається завдання екологічногоосвіти і морально-етичного виховання підприємців,господарських керівників та відповідальних державних чиновників. Ценеобхідно хоча б вже тому, що будь-які зміни в концептуальнихпідходах до методів вирішення екологічних проблем в безпосередньо залежать відпозиції перших осіб в ієрархії влади на підприємствах, в організаціях таустановах.

  Пропонована увазі російських читачів книга для нашої країниє по суті піонерний. Автори піднімають одну з найважливіших проблемдіяльності в області екологічного менеджменту і соціально-етичногомаркетингу - проблему організації діалогу підприємницьких кіл тагромадськості. Більш того, автори наважилися адресувати свою працю особам,які приймають рішення. Безумовно, книгу не можна вважати ні підручником зекологічного менеджменту, ні посібником з екологічного аудиту, нідовідником типу "Як досягти успіху". Але тим цінніше вона буде дляпідприємців, господарських керівників і чиновників державноїслужби. Автори, використовуючи не тільки західні, а що дуже відрадно, ідосить різноманітні російські приклади, крок за кроком переконливороз'яснюють важливість встановлення партнерських відносин з громадськістю, зширокими колами населення, описують реальні ситуації, з яких булизнайдені неординарні виходи.

  Варто відзначити, що побудована за принципом аналізу проблем, покроковогопланування дій, оцінки досягнутих результатів книга відображає досвідгромадських організацій. А це виклик особам, які приймають рішення - в першійчергу тому, що досвід громадських організацій, виявляється, включаємасу проектів: професійних, врівноважених, елегантних за задумом.
  Мабуть, праці дещо бракує розгляду економічних мотивівініціативної екологічної діяльності російських підприємців,які зайняті активним налагодженням діалогу з місцевим населенням. Втім,імовірніше за все, бракує і реальних прикладів, що потрапляють саме в цюкатегорію. Хочеться сподіватися, що це досить розлоге передмову вякоюсь мірою заповнює об'єктивний прогалину в галузі економічноїмотивації.

  На закінчення хотілося б побажати успіху: як особам, які приймають рішення
  - У їх багатогранній і аж ніяк не простому працю, так і авторам, відважнопредставили в книзі інтереси самих широких кіл російськоїекологічної громадськості. Нехай до обопільної вигоди розвивається їхвзаємодія і множиться досвід.

  Література:

  1. Кенуорсі Л. Як переконати підприємства зменшити кількість відходів.

  Керівництво для громадян .- М.: ІНФОРМ, RHTU im. Д.І. Менделєєва, 1995.

  2. Словник російської мови/Под ред. А.П. ЄВГЕНЬЄВА. В 4-х томах. Т. 2. -

  М.: Російська мова, 1985-1988.

  3. Конституція РФ. Прийнята 12 грудня 1993

  4. Закон України "Про інформації, інформатизації та захисту інформації" № 24-ФЗ від

  20 лютого 1995

  5. Закон РФ "Про державну таємницю" від 21 липня 1993р № 5485-1 (ред. 6 жовтня 1997 № 131-ФЗ).

  6. Біологічний енциклопедичний словник. - М.: Радянська енциклопедія,

  1989.

  7. Цивільний Кодекс РФ. Прийнято ГД РФ 21 жовтня 1994

  8. Постанова Уряду Української РСР "Про перелік відомостей, які не можуть становити комерційну таємницю" № 35 від 5 грудня 1991 року.

  9. Закон РФ "Про екологічну експертизу" № 174-ФЗ від 23 листопада 1995

  10. Хотулева М.В., черпаючи О.М., Виниченко В.Н. Як організувати громадську екологічну експертизу. Рекомендації для громадських організацій. - М:

  Еколайн-ECOLOGIA, 1996.

  11. Екологічна інформація в Росії. Оглядово-довідкове видання .- Самара:

  Лабораторія природних екосистем ІЕКА "Поволжя", 1998.

  12. Як працювати з екологічною інформацією .- М.: Соціально-Екологічний

  Союз, 1998.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !