ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Ефективність використання капіталів підприємства (на прикладі автотранспортного підприємства )
       

   

  Менеджмент

  Міністерство освіти і

  ПРОФЕСІЙНОГО ОСВІТИ РФ

  КУРСЬКІЙ гуманітарних - ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

  Курсова робота з дисципліни "Економіка підприємства" тема: "Ефективність використання капіталу підприємства ".

  Виконала ст-ка гр ЕК-51 Федорова В.В.
  Прийняв викладач Белоусова Л.С.

  курськ 2000

  Зміст

  Вступ ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..................................................
  ............... З
  1. Сутність, значення, склад і структура основнихфондів і оборотних коштів підприємства ................... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 5

  1.1. Основні фонди ................................................ .. ... ... ... ... ... ... ... ..... 5

  1.2. Оборотні засоби ................................................ .. ... ... ... ... ... ... ... .6

  1.3. Особливості ОФ і ОС автотранспортнихпідприємств ................................................. ........... ... ... ... ... ...
  ... ... ... ... ... ... ... 7
  2. Показники використання ОФ і ОС на АТП ....... ... ... ... ... ... ... ... ... ......... 14

  2.1 Облік і оцінка ВПФ на АТП .... ...................... ... ... ... ... ... ... ... ... ........

  14

  2.2. Показники ефективності використання ОФ ........ ... ... ... ... ... ..... 15

  2.2.1. Основні показники використання ОФ .............. ... ... ... ... ... ... .. 16

  2.2.2. Допоміжні показники використання ОФ ...... ... ... ... ... ... .. 20

  2.3. Показники ефективності використання оборотних коштів ............................................. ................ ... ... ... ...

  ... ... ... ... ... ... ... ... 26
  3. Шляхи підвищення ефективності використання ОФ і ОС автотранспортнихпідприємств .................................... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 27
  Висновок ................................................. ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
  ............ 32
  Список використаноїлітератури ................................. ... ... ... ... ... ... ... ... .34

  Вступ

  Роль основних фондів (ОФ) і оборотних коштів (ОС), ефективне їхвикористання при різних економічних відносинах завжди важлива. Цеобумовлено тим, що головним джерелом прибутку будь-якого підприємства,національного багатства країни є вміле, розумне досить повневикористання ОФ та ОС, зі своєчасною їх модернізацією та оновленням. Упоєднанні з людською працею, розвиненим менеджментом на різних рівняхвиробництва і маркетингом досягається максимальна ефективністьвикористання ОФ та ОС. Це особливо важливо в даний час для кожногопідприємства, області, всієї країни в цілому, тому що економіка Росії зараззнаходиться в кризі, вихід з якого може бути здійснено лише наоснові збільшення обсягів виробництва, робіт, послуг у всіх галузяхнародного господарства.

  У цій курсовій роботі дається тлумачення ОФ та ОС, їх структура,склад, значення в діяльності підприємства, показники їх використання,методи підвищення ефективного використання стосовно до будь-якої галузінародного господарства. Разом з цим в курсовій роботі, використовуючитеоретичні основи підвищення ефективності використання ОФ та ОС,проведений аналіз використання ОФ і ОС за даними конкретногоавтотранспортного підприємства (АТГТ) м. Курська (ВАТ ПОГАНО-1).

  Транспорт, у т.ч. і автомобільний, є однією з важливоювиробничою інфраструктурою, що забезпечує основне виробництво. УЧерез свою специфіку більшу частину ОФ на автотранспорті складаютьавтомобілі. Головну роль у роботі автомобіля грають ПММ, шини, запчастини тат.д., які для АТП є ОС. Враховуючи, що ГЮГА-1 перевозить восновному будівельні вантажі (щебінь, цегла), сільгосппродукцію (зерно,цукрові буряки, силос), продукцію курських підприємств (КРТІ, Хімволокно,
  ДРСУ-5) можна зробити висновок, що раціонально використовуючи автотранспорт,виробнича діяльність погано-1 впливає на собівартість вищевказаноїта іншої продукції. Це, у свою чергу, позначається на реалізаціїпродукції і в кінцевому підсумку на економіці будівельних,сільськогосподарських, промислових та інших підприємств. У цьому, як явважаю, полягає актуальність виконаної роботи нижче. Аналізефективності використання ОФ і ОС зроблений на основі річнихбухгалтерських звітів, статистичних звітів і відомостей про наявність івикористання автотранспорту за три роки (1996-1998). Цей період в роботівантажного автотранспорту області в цілому відзначено зниженням обсягівперевезень з відповідним погіршенням різних показників використанняавтотранспорту. Керівництво ВАТ ПОГАНО-1 в цей період зуміло, використовуючизакони менеджменту і маркетингу, покращити показники використання свогорухомого складу, тобто ОФ і ОС підприємства.

  1. Сутність, значення, склад і структура основних фондів і оборотнихкоштів підприємства.

  1.1. Основні фонди.

  У розпорядженні кожного підприємства виділяються необхідні длявиробничої діяльності різні матеріальні цінності та грошовікошти, які є фондами виробничого призначення. Ці фондипредставлені трьома формами - грошової, виробничої і товарної.
  Грошові фонди призначені для закупівлі засобів виробництва і оплатипраці працівників. Виробничі фонди у вигляді засобів і предметів працівикористовуються для створення товарів або надання послуг. Товарні фондиіснують у вигляді готової продукції, що реалізується.

  Процес виробництва здійснюється за участю предметів праці і засобів
  (знарядь) праці. Засоби праці беруть участь у створенні продуктів праціпротягом тривалого часу і ряду виробничих циклів, переносячичастину своєї вартості на створюваний з їх допомогою продукт. Предмети праціберуть участь у виробничому процесі один раз, переносячи свою вартістьповністю на продукт, після чого вибувають з нього.

  Засоби праці становлять матеріально-речовий зміст основнихвиробничих фондів, а предмети праці - оборотних фондів.

  Основні виробничі 4юнди - це частина засобів виробництва,які тривалий час беруть участь у виробничому процесі. Вони створюютьзагальні умови виробництва (будівлі, споруди) і є знаряддя праці
  (силові і робочі машини, обладнання, транспортні засоби). Основніфонди зберігають свою натуральну форму і первісне значення, алепоступово зношуючись, частинами переносять свою вартість на зновустворюваний продукт.

  Окремі елементи основних виробничих фондів (ВПФ) відіграютьрізну роль у виробничому процесі. Тому їх прийнято ділити надві частини; активну і пасивну. Активні основні фонди безпосередньовпливають на продукт і визначають головним чином масштаби оговиробництва. Так, у машинобудуванні - це машини і верстати, встановлені восновних цехах підприємств, у металургії - доменні і мартенівські печі,на транспорті - рухомий склад.

  пасивними основними фондами вважаються такі, які лишезабезпечують нормальне використання активної частини фондів. Це будівлі,дороги, передавальні пристрої. Так, у машинобудуванні, будівництві,промисловості будівельних матеріалів транспортні засоби (ТЗ) відносятьсядо пасивних основних фондів, а на транспорті - до активних.

  Основні фонди всіх галузей за типовою класифікації підрозділяють нанаступні види: будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини іобладнання, транспортні засоби, інструменти, інвентарвиробничий, господарський інвентар та ін

  1.2. Оборотні кошти.

  На відміну від основних оборотні фонди в якості предметів працівступають у процес виробництва поступово і повністю входять до складувироблених товарів або повністю знищуються, втрачають свою матеріальнуформу і матеріально перестають існувати (паливо, мастильні матеріали ітощо), переносячи таким чином, свою вартість на створюваний продукт упротягом одного виробничого циклу. Після реалізації продукції,перевезень та інших послуг вартість використовуваних предметів праці відшкодовуєтьсядоходом підприємства, що створює можливість їх відновлення.

  Економічна сутність оборотних коштів як економічної категорії іскладової частини виробництва полягає в тому, що вони знаходяться в безперервномурусі - кругообігу, в процесі якого послідовно змінюють своюформу, переходячи з грошової в матеріальну, з матеріальної в товарну і зтоварної в грошову, тобто проходять три стадії кругообігу.

  Оборотні засоби (ОС) - це грошові кошти, що виділяютьсяпідприємствами та використовуються ними для поточного фінансування та забезпеченнянормальної діяльності. Вони використовуються для створення виробничихзапасів матеріалів, палива, запасних частин, інструменту, інвентарю,здолав незавершеного виробництва, включаючи кошти в розрахунковихдокументах, на розрахункових рахунках у банках та в касах підприємств. Оборотнікошти, виражені в матеріальній формі, називаються оборотними фондами,решта оборотних коштів у грошовій формі - фондами обігу.

  Оборотні фонди в свою чергу діляться на виробничі запаси,незавершене виробництво і витрати майбутніх періодів.

  1.3. Особливості основних фондів і оборотних коштів на АТП.

  Специфіка роботи транспорту в порівнянні з іншими галузямивиробництва визначає деяку особливість у використанні ірозподіл фондів АТП. Структура їх визначається процентним співвідношеннямміж окремими складовими (рис. 1).

  Фонди автотранспортних підприємств 100%

  Основні фонди 90-95% Оборотні кошти 5-10%

  100% 100 %
  Виробничого невиробничого Оборотні фонди
  Фонди обігупризначення 94-98% призначення 2-6% (нормовані) 50-65%
  (ненормір.) 35-50%

  100% 100% 100%
  | Усього автомобілів | 222 | 100,0 | | 2 007,2 | 100,0% | |
  | | |% | | | | |
  | | Цистерни | 8 | 3,6% | 100,0% | 93,2 | 4,6% | 100,0% |
  | | З | Камаз-5410 | 20, | 3 | 1,4% | 37,5% | 61,8 | 3,1% | 66,3% |
  | | Ні | | 6 | | | | | | |
  | | Х | | | | | | | | |
  | | | ЗІЛ-130 | 6,7 | 4 | 1,8% | 50,0% | 26,8 | 1,3% | 28,8% |
  | | | | | | | | | | |
  | | | Газ-53 | 4,6 | 1 | 0,5% | 12,5% | 4,6 | 0,2% | 4,9% |
  | | | | | | | | | | |
  | | Бортові | 87 | 39,2% | 100,0% | 622,1 | 31,0% | 100,0% |
  | | | | | | | | |
  | | З | Камаз-5320 | 8 | 32 | 14,4% | 36,8% | 256,0 | 12,8% | 41,2% |
  | | Ні | | | | | | | | |
  | | Х | | | | | | | | |
  | | | Камаз-53212 | 10 | 3 | 1,4% | 3,4% | 30,0 | 1,5% | 4,8% |
  | | | Камаз-53208 | 7.5 | 13 | 5,9% | 14,9% | 97,5 | 4,9% | 15,7% |
  | | | | | | | | | | |
  | | | Камаз-53213 | 11 | 4 | 1,8% | 4,6% | 44,0 | 2,2% | 7,1% |
  | | | Камаз-53202 | 8,2 | 2 | 0,9% | 2,3% | 16,4 | 0,8% | 2,6% |
  | | | | | | | | | | |
  | | | ЗІЛ-431610 | 5,4 | 33 | 14,9% | 37,9% | 178,2 | 8,9% | 28,6% |
  | | | | | | | | | | |
  | | Самоскиди | 98 | 44,1% | 100,0% | 947,3 | 47,2% | 100,0% |
  | | | | | | | | |
  | | З | Краз-256 | 12 | 1 | 0,5% | 1,0% | 12,0 | 0,6% | 1,3% |
  | | Ні | | | | | | | | |
  | | Х | | | | | | | | |
  | | | Камаз-5511 | 10 | 86 | 38,7% | 87,8% | 860,0 | 42,8% | 90,8% |
  | | | | | | | | | | |
  | | | ЗІЛ-ММЗ 554 | 5 | 1 | 0,5% | 1,0% | 5,0 | 0,2% | 0,5% |
  | | | Камаз-55102 | 7 | 4 | 1,8% | 4,1% | 28,0 | 1,4% | 3,0% |
  | | | ЗІЛ-ММЗ | 5,7 | 3 | 1,4% | 3,1% | 17,3 | 0,9% | 1,8% |
  | | | 45023 | 5 | | | | | | |
  | | | Зил-4514 | 10 | 2 | 0,9% | 2,0% | 20,0 | 1,0% | 2,1% |
  | | | ЗІЛ-ММЗ 5054 | 5 | 1 | 0,5% | 1,0% | 5,0 | 0.2% | 0,5% |
  | | | | | | | | | | |
  | | Фургони | 3 | 1,4% | 100,0% | 14,8 | 0,7% | 100,0% |
  | | | Газ-3307 | 4 | 1 | 0,5% | 33,3% | 4,0 | 0,2% | 27,0% |
  | | | ЗІЛ-138 | 5,4 | 2 | 0,9% | 66,7% | 10,8 | 0,5% | 73,0% |
  | | | | | | | | | | |
  | | Сідельні тягачі з | 26 | 11,7% | 100,0% | 329,8 | 16,4% | 100,0% |
  | | Напівпричепами | | | | | | |
  | | Бортовими | | | | | | |
  | | З | Камаз-5410 | 14, | 22 | 9,9% | 84,6% | 312.4 | 15,6% | 94,7% |
  | | Ні | | 2 | | | | | | |
  | | Х | | | | | | | | |
  | | | Камаз-54112 | 1,2 | 2 | 0,9% | 7,7% | 2,4 | 0,1% | 0,7% |
  | | | | | | | | | | |
  | | | ЗІЛ-441510 | 7,5 | 2 | 0,9% | 7,7% | 15.0 | 0,7% | 4,5% |
  | | | | | | | | | | |

  Найбільшу частку займаю самоскиди (44,1%), що складаються, в основному, завтомобілів Камаз-5511 (87,8%), і бортові - 39,2% (Камаз-5320 -36,8%,
  Камаз-53208 - 14,9%, ЗІЛ-431610 - 37,9 %).

  Структура автомобілів за вантажопідйомністю, видам палива і часуперебування в експлуатації представлена нижче.

  Таблиця 3 - Структура рухомого складу за вантажопідйомністю, видамипалива і часу перебування в експлуатації

  Кількість%
  Структура рухомого складу за вантажопідйомністю
  До 1,5 т 0 0,0%понад 1,5 до 5,0 т 2 0,9%понад 5,0 до 7,0 т 44 19,8%понад 7,0 до 10,0 т 53 23,9%понад 10,0 до 15,0 т 120 54,1%
  Більше 15,0 т 3 1,4%
  Разом 222 100%

  Структура рухомого складу за видами палива
  Бензинові 9 4,1%
  Дизельні 161 72,5%
  Газодизельних 13 5,9%
  Газ стиснений 36 16,2%
  Газ зріджений З 1,4%
  Разом 222 100%

  Структура рухомого складу за часом їх перебування в експлуатації
  До 2-х років вкл. 0 0,0%
  Понад 2 років до 5 років вкл. 8 3,6%
  Понад 5 років до 8 років вкл. 23 10,4%
  Понад 8 років до 10 років вкл. 81 36,5%
  Понад 10 років до 13 років вкл. 51 23,0%
  Понад 13 років 59 26,6%
  Разом 222 100%

  З таблиці видно, що парк автомобілів - великовантажний (54,1% маютьвантажопідйомність від 10 до 15 т), дизельний (72,5%). Така структура паркусприяє ефективному його використанню. Однак він потребуєоновлення (86,1% автомобілів служать більше 8 років).

  Таблиця 4 - Склад і структура оборотних фондів
  | Види засобів | 1996 | 1997 | 1998 |
  | | Тис. |% | Тис. |% | Тис. |% |
  | | Руб. | | Руб. | | Руб. | |
  | Виробничі запаси | 1 326 | 89,3% | 2 866 | 99,1% | 2 672 | 99,3% |
  | Сировина, матеріали та ін | 1 210 | 81,5% | 2 609 | 90,2% | 2 461 | 91,5% |
  | цінності | | | | | | |
  | Малоцінні та | 116 | 7,8% | 257 | 8,9% | 211 | 7,8% |
  | швидкозношувані | | | | | | |
  | предмети | | | | | | |
  | Незавершене виробництво та | 159 | 10,7% | 26 | 0,9% | 19 | 0,7% |
  | витрати майбутніх періодів | | | | | | |
  | РАЗОМ виробничих | 1 485 | 100,0% | 2 892 | 100,0% | 2 691 | 100,0% |
  | оборотних фондів | | 22,8% | | 26,5% | | 18,8% |
  | Готова продукція | 2 904 | 57,6% | 893 | 11,1% | 1 499 | 12,9% |
  | Грошові кошти | 8 | 0,2% | 1 | 0,0% | 4 | 0,0% |
  | Кошти в розрахунках | 2 127 | 42,2% | 7 121 | 88,8% | 10 | 87,1% |
  | | | | | | 135 | |
  | РАЗОМ фондів обігу | 5 039 | 100,0% | 8 015 | 100,0% | 11 | 100,0% |
  | | | 77,2% | | 73,5% | 638 | 81,2% |
  | Всього оборотних коштів | 6 524 | 100,0% | 10 | 100,0% | 14 | 100,0% |
  | | | | 907 | | 329 | |

  Найбільшу частку в складі оборотних фондів становлять фонди обігу
  (81,2%), а в них - кошти в розрахунках (87,1 %).

  2. Показники використання основних фондів і оборотних коштів на АТП.

  2.1. Облік і оцінка ВПФ на АТП.

  ОФ на підприємств враховуються в натуральному і грошовому виразі. Облікфондів у натуральному вираженні дозволяє визначити виробничіпотужність і можливості підприємства, строк служби рухомого складу, оцінититехнічний стан фондів, а також знайти шляхи підвищення ефективності їхвикористання. ОФ підприємства у вартісному вираженні єосновні засоби. Чи враховують їх за первісною (балансовою) вартістю,тобто за сумою витрат на їх виготовлення, транспортування, монтаж та іншівиди робіт, пов'язані з введенням основних фондів в експлуатацію.

  Первісна вартість основних виробничих фондів

  Фосн. = Спр. + Стор. + Ив + СДР., Де Спр. - Вартість придбаних ОФ, руб.;

  Стор. - Витрати на транспортування, руб.;

  Див - витрати на монтажні роботи, руб.;

  СПЗ. - Інші види витрат, руб.

  Оцінка ОФ за первісною вартістю проводиться з метою визначеннязагальної їх вартості по підприємствах. За первісної вартості обчислюютьсуми амортизації, платежів до бюджету за користування ОФ, техніку -економічні показники, що характеризують діяльність підприємства ірівень використання ОФ. Оцінка ОФ може здійснюватися як за повною, такі за залишковою вартістю. Залишкову вартість ОФ (Фосн.ост.) Визначають урезультаті вирахування з первісної вартості фондів (Фосн.) вартостіїх зносу (Сізн.)

  Фосн.ост = Фосн. - Сізн = Фосн. (1 - Текс.На/100) де ТЕКС .- термін, протягом якого експлуатувалися ОФ, рік;

  На - норма амортизації на відновлення ОФ,

  Економічне значення обліку ОФ за залишковою вартістю полягає вте, що вона показує ту частину вартості, яка збереглася вдіючих ОФ. Технічний стан ОФ характеризується коефіцієнтамизносу, придатності, оновлення та вибуття

  Коефіцієнт зносу показує, яка частина вартості ОФ вже перенесенана готову продукцію підприємства, а також ступінь зношеності наявних напідприємстві ОФ:

  Кізн. = Сізм./Фосн.

  Коефіцієнт придатності характеризує технічний стан ОФ

  Фосн. - З ізн. Фосн.ост.

  К = -------------------- = ---------------- ---

  Фосн.к. Фосн.к. де Фосн.ост. - Залишкова (неізношенная або несамортізірованная)вартість ОФ;

  Фосн.к - первісна вартість на кінець звітного року.

  Коефіцієнт оновлення характеризує інтенсивність введення в діюнових виробничих потужностей:

  Кобн. = Фосн.ввод/Фосн.к де Фосн.ввод - вартість вводяться ОФ

  Коефіцієнт вибуття характеризує інтенсивність вибуття ОФ:

  Квиб. = Фосн.виб./Фосн.к де Фосн.виб - вартість вибулих ОФ;

  Фосн.н - первісна вартість діючих ОФ на початок розрахунковогоперіоду (року)

  2.2. Показники ефективності використання ОФ.

  Оскільки об'єктом дослідження є діяльність ВАТ "погано", а метоюбудь-якого акціонерного товариства є отримання прибутку, то показником,найбільш повно виражає в кінцевому підсумку критерій економічноїефективності використання основних виробничих фондів АТП, слідвважати розмір прибутку на одиницю основних фондів - рентабельність основнихвиробничих фондів. Але для цілей аналізу найбільш ефективноговикористання основних фондів доцільно не обмежуватися виборомтільки критерію, а необхідно мати систему основних і допоміжнихпоказників.

  2.2.1. Основні показники використання основних фондів.

  До основних належать показники використання рухомого складу іобладнання: коефіцієнти екстенсивного та інтенсивного використанняосновних фондів, коефіцієнт інтегрального завантаження фондів, фондовіддача,фондомісткість, фондоозброєність і виробнидітельность праці, рентабельністьосновних виробничих фондів і собівартість транспортної роботи.

  Коефіцієнт екстенсивного використання основних фондів характеризуєефективність їх використання в часі відповідно календарному,режимному і плановому:

  Кекс.к. = Тф/Тк

  Кекс.р. = Тф./Тр.

  Кекс.пл. = Тф/Тпл де Тф - фактично відпрацьований час, час;

  Тк, Тр., Тпл - відповідно календарний, режимний і плановий фондичасу, ч.

  Календарний фонд часу визначається множенням кількостікалендарних днів у поточному періоді на 24 години. Режимний фондчасу залежить від встановленого для даного підприємства числа змін. Йоговизначають множенням числа робочих днів у поточному періоді на числозмін та їх тривалість. Плановий фонд часу визначається часом вгодинах, протягом якого рухомий склад або обладнання повинні працюватиза планом. Показник планового фонду часу менше режимного на величинупланових простоїв основних фондів на технічному обслуговуванні, ремонті і поінших причин.

  Коефіцієнт інтенсивного використання фондів характеризує ступінь їхвикористання за 1 годину роботи: за плановою виробленні

  Кінт.пл. = Вф/РПЛ 'за максимально можливою вироблення

  Кінт.мах = Вф/Рмах де Вф - фактично виконана робота за 1 год;

  РПЛ - планова виробіток за 1 год,

  Рмах - максимально можлива виробіток за 1 год,

  Коефіцієнт інтегрального завантаження фондів характеризує ступіньвикористання основних фондів в часі з урахуванням виробітку:

  Кінтегр = КексКінт

  Фондовіддача основних фондів у гривнях на 1 р. вартості основних фондівхарактеризує ефективність їх використання та вказує, щопідприємством отримано доходів на кожен рубль середньорічної вартостіосновних виробничих фондів:

  Фотд = D/Фосн де D - балансова сума доходів;

  Фосн - середньорічна вартість основних виробничих фондів.

  фондомісткість Фемк є зворотною величиною фондовіддачі. Вонапоказує, який розмір основних фондів припадає на кожен рубльотриманого доходу.

  Фемк .= Фосн/D

  При збільшенні фондовіддачі, відповідно, знижується фондомісткість.

  фондоозброєність праці Фвооруж характеризує ступінь оснащеностікожного працівника основними виробничими фондами:

  Фвооруж = Фосн/N де N - середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві врозглянутому періоді.

  Продуктивність праці Wтр. = D/N

  Показники продуктивності праці, фондоозброєнності і фондовіддачівзаємопов'язані: продуктивність праці є функцією йогофондоозброєнності, фондовіддача - функцією продуктивності праці.
  Відношення продуктивності праці до фондоозброєнності становить фон -доотдачу:

  D/N
  Фотд = Wтр/Фвоор = ---------------------- = D/Фосн

  Фосн/N

  Загальні показники ефективності використання основних виробничихфондів ВАТ пога-1 та їх динаміка представлені в таблиці 5.

  Таблиця 5 - Забезпеченість ВАТ пога-1 основними виробничимифондами та ефективність їх використання
  | Показники | 1996 | 1997 | 1998 |
  | Середньорічна вартість основних вироби | 66310 | 56187 | 58995 |
  | вальних фондів, тис.руб. | | | |
  | | | | |
  | у т.ч. транспортні засоби | 28933 | 29196 | 28278 |
  | | | | |
  | Середньооблікова кількість автомобілів | 323,1 | 280,1 | 232,8 |
  | | | | |
  | Потужність автопарку, к.с. | 56240 | 49820 | 43640 |
  | | | | |
  | Загальна вантажопідйомність | 2601,7 | 2376, | 2097,5 |
  | | | 7 | |
  | Середньорічна чисельність працівників, | 516 | 541 | 541 |
  | чол. | | | |
  | Виручка від реалізації, тис. руб. | 12587 | 21170 | 36186 |
  | | | | |
  | Собівартість продукції | 11527 | 18959 | 32533 |
  | | | | |
  | Балансовий прибуток | 2228 | 3455 | 1560 |
  | Показники забезпеченості | | | |
  | Фондоозброєність (вартість основних |
  | виробничих фондів на 1 працівника) | 128,5 | 103,9 | 109,0 |
  | Фондообеспеченность (вартість основних |
  | виробничих фондів (без вартості | 115,7 | 96,4 | 131,9 |
  | транспортних засобів) на 1 автомобіль) | | | |
  | Показники ефективності | | | |
  | Фондовіддача | 0,19 | 0,38 | 0,61 |
  | Фондомісткість | 5,27 | 2,65 | 1,63 |
  | Продуктивність праці | 24,39 | 39,13 | 66,89 |
  | | | | |
  | Капіталомісткість | 11,14 | 12,28 | 13,48 |
  | | | | |
  | Рентабельність основних фондів | 3,36% | 6,12% | 2,6% |
  | | | | |
  | Коефіцієнт витрат | 0,92 | 0,90 | 0,90 |

  За останні 3 роки фондовіддача зросла у 3,2 рази, продуктивністьпраці - у 2,7 раза, фондоозброєність впала на 15%, фондообеспеченность на
  12%.

  Рентабельність основних фондів визначається як відношення балансовоїприбутку до вартості основних фондів:

  Rосн = Пбал/Фосн, де Пбал - балансовий прибуток підприємства, руб.

  Рентабельність основних фондів є синтетичним показником,який характеризує в загальному вигляді фактичну ефективність використанняосновних фондів, не розкриваючи резервів поліпшення їх використання, і невизначаючи шляхів їх реалізації.

  При оцінці ефективності використання основних фондів визначаютьтакож показники капіталоємності одиниці потужності рухомого складу (1 твантажопідйомності) у вартісному вираженні:

  де Фп.с. - Вартість рухомого складу, руб.,

  Nai - число автомобілів i-ї марки, qi - вантажопідйомність i-й марки автомобілів, т.

  Собівартість перевезень - сумарні витрати, що припадають на одиницютранспортної роботи. Собівартість є одним з оціночних показників,характеризують ефективність використання основних фондів підприємства. Узв'язку з цим застосовується коефіцієнт витрат як відношення витрат попідприємству до його доходах:

  2.2.2. Допоміжні показники використання ОФ.

  На собівартість перевезень, продуктивність однієї обліковоїавтомобілі - тонни, фондовіддачу і рентабельність основних фондів надаютьвплив техніко-експлуатаційні показники використання рухомогоскладу.

  Продуктивність однієї облікової автомобілі - тонни у вартісномувираженні, р.:

  де vt-середня технічна швидкість руху, км/год,

  Тн - час перебування автомобіля у вбранні, ч,

  (- коефіцієнт використання пробігу, q - середня вантажопідйомність

  (- коефіцієнт використання вантажопідйомності, l - середня дальність перевезень, км,

  (в - коефіцієнт використання парку автомобілів,

  Аcп - середньооблікова кількість автомобілів,

  Дк - календарне число днів у році, tп-р - час простою автомобілів під навантаженням і розвантаженням, ч. ,

  Фосн - вартість основних виробничих фондів, руб., d - середнє значення дохідної ставки в рублях на 10 ткм.,

  Sl - собівартість 10 ткм, руб.

  До техніко-експлуатаційними показниками, що характеризують ефективністьвикористання автотранспорту, відносяться показники, що входять довищенаведені формули, а також такий показник як коефіцієнттехнічної готовності рухомого складу.

  Під коефіцієнтом технічної готовності рухомого складу розуміютьставлення технічно справних і придатних для перевізної роботи автомобілів
  (причепів) до їх списочному кількості за даний період часу:

  де АДТ - автомобіле-дні перебування рухомого складу в технічносправному стані,

  АДх - автомобіле-дні в господарстві.

  Можливість автомобілів, причепів та напівпричепів робити корисну роботу не завждиреалізується, так як технічно справний рухомий склад можепростоювати з організаційно-технічних причин. Відношення числа днівроботи рухомого складу до календарного числа днів перебування його вгосподарстві за даний період часу називається коефіцієнтом випуску.

  Стосовно до всього парку цей коефіцієнт називають щекоефіцієнтом використання парку і визначають діленням числа автомобі-ле -днів перебування рухомого складу в експлуатації (АДЕ) на загальне числоавтомобіле-днів перебування його в господарстві (Адх):

  Оскільки рухомий склад виконує корисну роботу лише на лінії,підвищення коефіцієнта випуску має величезне значення для забезпеченнябільш ефективного використання рухомого складу.

  Тривалість роботи рухомого складу (в годинах) на лініївизначають з моменту виходу автомобіля з гаража до моменту повернення вгараж. Час знаходження автомобіля в наряді складається з часу руху ічасу планованих простоїв - для навантаження-розвантаження вантажів, а також потехнічним потребами:

  Тн = ТДВ. + Тпр., Де ТДВ - час руху, ч,

  Тпр - час запланованих простоїв на лінії, ч.

  Збільшення тривалості роботи автомобілів на лінії приправильної організації праці водіїв та ліквідації знеособлення - одна знайважливіших завдань господарства, вирішення її - необхідна умова для подальшогопідвищення продуктивності рухомого складу та зниження собівартостіперевезень.

  Технічна швидкість також є показником ефективності роботиавтомобілів на лінії. Вона вимірюється кількістю кілометрів прохіднихавтомобілем в середньому за час руху. Вона визначається динамічними
  (тяговими) якостями автомобіля, максимальною швидкістю, яку він можерозвинути в різних дорожніх умовах, і прийомистість, тобто часомрозгону до встановленої швидкості. Технічна швидкість залежить від умов,в яких працює автомобіль (тип покриття, ширина проїзної частини, частотаперетинів, інтенсивність руху, час та ін.)

  Технічна швидкість - це середня швидкість за час руху автомобілящо визначається за формулою:

  де L - величина пробігу за даний період, км,

  ТДВ - час руху, ч.

  При аналізі ефективності роботи автомобіля на лінії визначають нетільки технічну, але і експлуатаційну швидкість. При розрахунку їївраховують протягом усього часу перебування в наряді, тобто і час руху, і часпростою. Експлуатаційна швидкість - це умовна середня швидкість за часперебування рухомого складу у вбранні з урахуванням всіх простоїв на лінії (піднавантаженням і розвантаженням і т.д.):

  LL

  Vе = -------- = -------------- ------

  tн Tдв + Тпр

  Відношення експлуатаційної швидкості до технічної визначаєкоефіцієнт використання часу для руху:

  (= -------------

  Vt

  Чим більшу частину загального часу перебування автомобіля у вбранніскладати час руху, а меншу - час простою, тим продуктивнішебуде робота автомобіля на лінії.

  Ефективність роботи рухомого складу на лінії характеризується такожкоефіцієнтами використання пробігу та використання вантажопідйомності.

  Загальний пробіг автомобіля складається з:

  - продуктивного пробігу, тобто пробігу з вантажем; непродуктивного пробігу, тобто пробігу без вантажу.

  Відношення продуктивного пробігу до загального пробігу автомобіля заданий період часу називається коефіцієнтом використання пробігу (івиражається формулою:

  Lпр Lпр

  (= ----------------- = ----------- -,

  Lпр + LН Lоб

  де Lпр - продуктивний пробіг;

  LН - непродуктивний пробіг;

  Lобр - загальний пробіг.

  Підвищення коефіцієнта використання пробігу збільшує кориснуроботу і знижує витрати на перевезення.

  Під коефіцієнтом використання вантажопідйомності рухомого складурозуміється відношення його завантаження в тоннах до номінальної вантажопідйомності
  (по заводській характеристиці).

  На величину коефіцієнта використання вантажопідйомності впливають:

  => рід вантажу, що перевозиться (об'ємна вага, габаритні розміри);

  => розмір окремих партій вантажу, що відправляються в одну адресу;

  => тип рухомого складу.

  При цьому об'ємному вазі вантажу коефіцієнт використаннявантажопідйомності залежить від габаритних розмірів платформи автомобіля, видутари та форми вантажу, а також від його фізичних властивостей (мала механічнаміцність, вибухо-і пожежонебезпека і т.д.).

  Sh (

  (= ------------ q

  де S - площа платформи, м2; h - висота укладання вантажу, м;

  (- об'ємна вага вантажу, т/м3; q - вантажопідйомність автомобіля.

  До допоміжних показників, характеризує ефективністьвикористання основних фондів відносяться: ефективність використаннявиробничих площ, коефіцієнт забудови, коефіцієнт використаннятериторії.

  У таблиці 5 представлені техніко-експлуатаційні показники роботи
  ВАТ пога-1 за 3 роки.

  Таблиця 6 - Техніко-експлуатаційні показники роботи ВАТ пога-1
  № Показники Од. зм. 1996 1997 1998 1998 /стор 1996
  1 середньооблікова кількість од. 323,1 280,1 232,8 72,1%
  2 Автомобіле-дні в госп-ві од. 118244 102237 84974
  71,9%
  3 Автомобіле-дні в роботі од. 32301 38189 31309
  96,9%
  4 Автомобіле-дні в ремонті од. 9067 9603 11604 128,0%
  5 Автомобіле-дні простою од. 76876 54445 42061
  54,7%
  6 Загальна вантажопідйомність тн. 2601,8 2376,7 2097,5
  80,6%
  7 Середня вантажопідйомність тн. 8,1 8,5 9,0 111,1%
  8 Авто-тонно-дні в госп-ві тис. тн 952 868 766 80,4%
  9 Обсяг перевезень тис. тн 639 658 555 86,9%
  10 Вантажообіг тис.ткм 31355 51553 47521
  151,6%
  11 в т.ч. відрядних а/м тис.ткм 29936 50054
  46409 155,0%
  12 Можливий вантажообіг тис.ткм 24394 35615 30770
  126,1%
  13 Авто-години в наряді тис. час 275 339 277 100,7%
  14 в т.ч. в русі тис. час 134 183 159 117,9%
  Загальний пробіг 15 тис. км 6435 8435 7323 113, 8%
  16 в т.ч. відрядних а/м тис. км 4089 6067 5428 132, 8%
  17 Пробіг з вантажем тис. км 2504 3614 3140 125, 4%
  18 Кількість поїздок тис. Єзд. 51,4 49,3 41,4 80,5%

  19. Коеф. технічної готовності

  (стор.2 - стор.4)/стор.2 0,923 0,906

  0,863 93,5%
  20 Коеф. випуску (стор.3/стор.2) 0,273 0,374
  0,368 134,9%
  21 Коеф. використання вантажопідйомності

  (стор. 12/стор 11) 1,227 1,405
  1,508 122,9%
  22 Коеф. використання пробігу

  (стор. 17/стор 16) 0,612 0,596
  0,578 94,4%
  23 Час в наряді (стор.13/стор.3 * 1000) годину 8,5 8,9 8,9
  103,8%
  24 Середньодобовий пробіг

  (стор.15/стор.3 * 1000) км 199,2 220,9 233,9
  117,4%

  25. Експлуатаційна швидкість

  (стор.15/стор.13) км/год 23,4 24,9 26,4

  113,1%

  26. Технічна швидкість

  (стр.15/стр.14) км/год 47,9 46,2 46,2
  96,5%
  27 Коеф. використання часу для руху (стор.25/стор.26) 0,489 0,539 0,571
  116,9%
  28 Середня відстань перевезення

  (стр.10/стр.9) км 49,1 78,4 85,6 174,5%
  29 Виробіток на 1 середньоспискової автотонну в тн (стор.9/стор.6) * 1000 тн 245,6 276,7
  264,6 107,7%

  30. Виробіток на 1 среднесп. автотонну в ткм (стор.10/стор.6 * 1000) ткм 12051 21691
  22656 188,0%

  Коефіцієнт технічної готовності парку знизився на 6,5%, проте зарахунок зменшення простоїв справних автомобілів в гаражі на 45,3% збільшивсякоефіцієнт випуску автомобілів на 34,9%. Так само зросли коефіцієнти,характеризують ефективність роботи автомобілів на лінії коефіцієнтвикористання вантажопідйомності (на 22,9%) і коефіцієнт використаннячасу для руху (на 16,9%). У той же час коефіцієнт використанняпробігу знизився за аналізований період на 5,5%. У цілому ж ефективністьвикористання автотранспорту зросла, що характеризується підвищеннямвироблення в тонно-кілометрів на 88%.

  2.3. Показники ефективності використання оборотних коштів.

  Ефективність використання оборотних коштів визначається швидкістюїхнього руху - швидкістю обороту або оборотністю. Чим швидшездійснюється кругообіг оборотних коштів, тим менша їхня сума буде потрібнопідприємству для успішного виконання виробничої програми.

  Кругообіг оборотних коштів обчислюється з моменту оплатипідприємством матеріальних цінностей, необхідних для виробництвапродукції, до повернення цих коштів у вигляді виручки від реалізації продукції.
  Якщо період обороту скорочується, наприклад з 24 до 20 днів, тобто на 17%, тоі потреба в обігових коштах при даному обсязі випуску продукціїзменшиться на той же відсоток. Зниження відбудеться у зв'язку з тим, що прикругообігу 24 дня оборотні кошти роблять протягом року 15 оборотів
  (360:24). А при скороченні часу кругообігу до 20 днів кількість їхніхоборотів збільшиться до 18 (360:20). Це означає, що кожен рубльоборотних коштів у першому випадку використовується протягом року дляпридбання матеріальних ресурсів та виплати заробітної плати 15 разів, а подругий - 18 разів.

  Оборотність оборотних коштів характеризується двомавзаємозалежними показниками: числом оборотів, що здійснюються оборотнимикоштами протягом певного періоду часу (коефіцієнтомоборотності), і терміном їхнього обороту в днях.

  Коефіцієнт оборотності: nоб = D/ФОБ. де D - річна сума доходів підприємства,

  ФОБ - сума оборотних коштів.

  Інакше кажучи, число оборотів визначає обсяг продукції у вартісномувираженні, що випускається на 1 рубль оборотних коштів.

  Термін обороту (оборотність):

  Tоб = Дк/nоб де Дк - кількість календарних днів в періоді.

  Оборотність можна визначити як по всій сумі оборотних коштів,так і за її розвитку. Для розрахунку числа оборотів кожного елементаоборотних коштів необхідно установити відношення суми витрати повідповідній статті витрат на виробництво до фактичної сумі з даноїстатті оборотних коштів. Термін обороту буде дорівнювати відношенню числа днів заданий період до числа оборотів. По суті він являє собою запас уДнями даного елемента оборотних коштів.

  Таблиця 7 .- Ефективність іО ПРОДАЖУ оборотних коштів
  Показники 1996 1997 1998
  1998/1996
  Виручка від реалізації, тис. руб. 12587 21170 36186
  287%
  Сума оборотних коштів 6524 10907 14329
  220%
  Коефіцієнт оборотності 1,9 1,9 2,5 131%
  Термін обігу, дн. 189 188 145
  76%
  Сума оборотних коштів у розрахункуна 1 рубль виручки

  З даних таблиці випливає, що ефективність використання оборотнихзасобів зросла, так як коефіцієнт оборотності зріс на 31%, термінобороту знизився на 24%, потреба в оборотних ресурсах, що припадає на
  1 рубль виручки так само знизився на 24%

  3. Шляхи підвищення ефективності використання ОФ і ОС на АТП.

  Дуже важливим для підприємства є використання обігових коштівта основних фондів, підтримання їх у розмірі, оптимізує управлінняпоточною діяльністю. Аналіз ефективності використання коштів єнайважливішим інструментом діяльності підприємства. Наскільки глибоко ідетально в підприємстві проводиться такий аналіз, настільки й ефективною,успішною буде фінансово-господарська діяльність підприємства.

  Для ефективного використання основних фондів у виробничомупроцесі необхідна велика частка активної частини ОФ, тим самим будедосягнута більша фондовіддача. Разом з тим, недостатня кількістьпасивної частини ОФ негативно позначається на ефективності використанняавтомобілів і передусім на їх технічний стан та обслуговування.
  Тому, необхідно прагнути до створення оптимального співвідношення міжпасивної (стаціонарної) матеріально-технічною базою підприємства таактивною її частиною (рухомим складом), тобто до оптимального значеннякоефіцієнта технічної оснащеності:

  Кт = Фосн./Фт.с. де Фосн. - Вартість основних виробничих фондів;

  Фт.е. - Вартість транспортних засобів.

  Розтопилась коефіцієнт технічної оснащеності АТП звичайно в межах
  2,1-2,2. Це означає, що питома вага вартості транспортних засобів,тобто активної частини основних фондів у загальній вартості повинен складатиприблизно 50.

  Ефективність використання ВПФ істотно залежить від їх технічногостану і перш за все від технічного стану транспортних засобів,рівня організації тих. обслуговування та ремонту, ступеня оновлення ісписання ОФ і ряду інших факторів.

  Для підвищення ефективності використання ОФ необхідне підвищенняфондовіддачі і зниження фондомісткості продукції, що досягається на основівпровадження досягнень НТП. Шляхи підвищення ефективності використання ОФавтотранспорту залежать від багатьох факторів діяльності підприємств, якіповинні бути приведені в дію в результаті активного і творчогоставлення до роботи інженерно-технічних і економічних працівниківпідприємства, а також вмілого та ефективного керівництва підприємством вцілому. (рис.2)

  Поліпшення складу Удосконалення Моральне таструктури та стану планування, управ-матеріальнефондів лення та організаціїстимулювання праці і виробництва


  Зниження фондомісткості, Шляхи підвищення Збільшенняпідвищення фо

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !